Byla 2-1142/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo „IREC LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 29 d. nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo atsakovo UAB „Pasala“ bankroto byloje, iškeltoje pagal ieškovų Ž. V. ir UAB „IREC LT“ ieškinius atsakovo UAB „Pasala“ (bylos Nr. B2-4829-178/2010)

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas Ž. V. ieškiniu prašė teismo iškelti atsakovui UAB „Pasala“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas 1682,19 Lt nesumokėto darbo užmokesčio. Atsakovas su ieškovu neatsiskaitė net įspėtas apie bankroto bylos iniciavimą.

5Ieškovas UAB „IREC LT“ patikslintu ieškiniu prašė teismo iškelti atsakovui UAB „Pasala“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Nurodė, kad jis perėmė atsakovo darbuotojų J. C., D. S., A. D., L. Ž. reikalavimus (dėl darbo užmokesčio sumokėjimo) atsakovui UAB „Pasala“. Atsakovas su ieškovu neatsiskaitė net įspėtas apie bankroto bylos iniciavimą. Bankroto administratoriumi byloje prašė paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“.

6VĮ Valstybės turto fondas, patikėjimo teise valdantis valstybei priklausančias visas atsakovo akcijas, bankroto bylos iškėlimo atveju atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“.

7Atsakovas UAB „Pasala“ atsiliepime į ieškinius nurodė, kad sutinka, jog įmonei būtų keliama bankroto byla, nes ji yra nemoki, nemoka savo darbuotojams darbo užmokesčio. Įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (kuri realiai yra dar mažesnė), o neišmokėtas darbo užmokestis iš viso sudaro 985 207 Lt.

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 29 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Pasala“, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Nurodė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (įmonė turi turto už 3 716 805 Lt, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 2 654 853 Lt.), todėl yra pagrindas iškelti bankroto bylą. Be to, įmonė nemoka darbuotojams atlyginimų ir pradelsti įsipareigojimai sudaro 985 207 Lt. Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teismas pažymėjo, jog proceso dalyvių pasiūlyti administratoriai UAB „Bankroto departamentas LT“ ir UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ sutinka administruoti įmonę, jų kandidatūros nustatyta tvarka suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, jie atitinka keliamus reikalavimus. Teismas, atsižvelgęs į abiejų bankroto administratorių skirtingą profesinę patirtį ir bylos sudėtingumą (nemažas debitorių, kreditorių (įskaitant ir darbuotojus) skaičius, įmonė turi nemažai turto ir pan.), bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Nutartyje nurodoma, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ nėra baigęs administruoti nei vienos įmonės, o UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ užbaigė 100 įmonių bankroto procedūras. Be to, iš turimų (viešai prieinamų) duomenų matyti, jog ieškovas UAB „IREC LT“ ir jo pasiūlytas administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ tiek Vilniuje, tiek Kaune veikia tuose pačiuose pastatuose: Vilniuje (duomenys neskelbtini), Kaune (duomenys neskelbtini). Šios aplinkybės kelia tam tikrų abejonių ieškovo „IREC LT“ siūlomos kandidatūros nešališkumu.

9Ieškovas UAB „IREC LT“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 29 d. nutarties dalį, kuria BUAB „Pasala“ administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ panaikinti ir klausimą dėl administratoriaus paskyrimo išspręsti iš esmės – administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Skundą grindžia šiais motyvais:

101) Teismas bankroto administratoriumi paskyrė atsakovo akcininko pasiūlytą asmenį. Aplinkybė, kai bankroto byloje administratoriumi skiriamas įmonės vadovo ar jos dalininko siūlomas asmuo vertintina neigiamai.

112) Nors bankroto administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ įsteigtas neseniai, įmonėje dirba trys didelę patirtį turintys bankroto administravimo paslaugas turintys teisę teikti fiziniai asmenys. Šiuo metu šie darbuotojai vykdo 16 bankroto procedūrų, t. y. jų užimtumas nedidelis. Tuo tarpu UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ taip pat dirba 3 darbuotojai, bet jie vykdo 41 įmonės bankroto procedūras, t. y. jų užimtumas ženkliai didesnis.

123) Teismas nepagrįstai suabejojo UAB „Bankroto departamentas LT“ nešališkumu. Šio administratoriaus buveinės adresas yra (duomenys neskelbtini), o veiklą įmonė vykdo (duomenys neskelbtini). UAB „IREC LT“ su UAB „Bankroto departamentas LT“ sieja tik tai, kad ieškovas teikia bankroto administratoriui virtualių paslaugų pašto korespondencijos administravimo paslaugas. Ši aplinkybė nėra reikšminga sprendžiant dėl bankroto administratoriaus paskyrimo.

134) Teismas bankroto administratoriumi paskyrė asmens, kuris apsunkino įmonės kreditorių galimybes gauti reikalavimų patenkinimą (VĮ Valstybės turto fondo) siūlomą asmenį. VĮ Valstybės turto fondas vilkino atsakovui priklausiusio nekilnojamojo turto pardavimo procedūras, kol turto vertė nukrito nuo 2 960 000 Lt iki 800 000 Lt, už kuriuos atsakovo nekilnojamąjį turtą nuspręsta parduoti AB Turto bankui.

14Atsakovas BUAB „Pasala“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo teismo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą. Mano, kad teismas tinkamai įvertino abiejų bankroto administratorių, kuriuos paskirti siūlė proceso dalyviai, kandidatūras. Pastebėjo, kad UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ bankroto administratoriumi pasiūlytas atsižvelgiant į šios įmonės profesinę patirtį ir bendrą darbą vykdant bankroto procedūras. Be to, atsakovas nesiekia parduoti jo turimo turto už nedidelę pinigų sumą, o pardavimas, kuris galėjo įvykti tuo metu, kai nekilnojamojo turto kainos buvo didesnės, neįvyko dėl šiam turtui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad UAB „IREC LT“ labai aktyviai dalyvauja bankroto procesuose, perima kitų kreditorių reikalavimus ir siekia, kad bankroto byloje būtų paskirtas šiai įmonei priimtinas administratorius.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Įmonės administratorius - svarbiausias asmuo bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, ir jos kreditorių interesų, teisingai išspręsti atskirus klausimus bankroto procese. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-376 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę jį paskirti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis civ. bylose Nr. 2-1204/2010 ir 2-1204-1/2010).

17Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad dėl administratoriumi skiriamo asmens nėra pagrįstų abejonių dėl jo nešališkumo, taip pat, kad šis asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų kandidatų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar nemokios įmonės organų ar įmonės kreditoriaus pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, atskleisti tikrąsias bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-310/2006).

18Nagrinėjamoje byloje teismas atsakovo bankroto administratoriumi pasirinko šio asmens vienintelio dalyvio (akcininko), o ne ieškovo, inicijavusio bankroto procesą, kandidatą. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek ieškovo pasiūlytas asmuo, tiek ir atsakovo vienintelio dalyvio pasiūlytas asmuo atitinka formalius reikalavimus, taikomus bankroto administratoriams. Jie abu sutiko administruoti atsakovą, tam pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (t. 1, b.l. 46, t. 2, b.l. 2, b.l. 37, 47). Vien aplinkybė, jog teismas administratoriumi paskyrė atsakovo dalyvio siūlomą asmenį dar nesudaro pagrindo abejoti šio administratoriaus nešališkumu. Apeliantas nepateikė įrodymų ir byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą abejoti bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ nešališkumu. Tuo tarpu esami ryšiai tarp ieškovo ir jo siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ sudaro pagrindą atsirasti abejonėms dėl šio administratoriaus galimumo nešališkai atlikti atsakovo bankroto procedūras. Ieškovas UAB „IREC LT“ ir jo pasiūlytas administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ tiek Vilniuje, tiek Kaune veikia tuose pačiuose pastatuose (duomenys neskelbtini). Tarp jų susiformavo sutartiniai teisiniai santykiai, pagal kuriuos ieškovas teikia šiam bankroto administratoriui pašto dėžutės nuomos paslaugas, t. y. priima bankroto administratoriaus vardu gautą korespondenciją bei persiunčią ją gavėjui (t. 2, b.l. 84-86). Tai rodo, kad tarp šių šalių yra susiformavę fiduciariniai (pasitikėjimo) teisiniai santykiai. Tai pašaliniam stebėtojui gali kelti pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ galimumo nešališkai teikti bankroto administravimo paslaugas pagal ieškovo reikalavimą.

19Be to, iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ darbuotojų darbo krūvis yra didesnis už teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ darbuotojų darbo krūvį. Nors UAB „Bankroto departamentas LT“ šiuo metu oficialiai vykdo 39 įmonių bankroto administravimą, o UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ – 41 įmonės, UAB „Bankroto departamentas LT“ vardu bankroto administravimo paslaugas teikiančių fizinių asmenų bankroto administratorių darbo krūvis yra ženkliai didesnis (viso 3 asmenys vykdo 64 įmonių bankroto procedūras) už UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ vardu bankroto administravimo paslaugas teikiančių fizinių asmenų bankroto administratorių darbo krūvį (viso 3 asmenys vykdo 41 įmonės bankroto procedūras). Tad apelianto argumentas, kad teismo paskirtas bankroto administratorius nesugebės tinkamai vykdyti bankroto procedūrų dėl didelio užimtumo yra nepagrįstas. Tuo pačiu pastebėtina, kad nėra abejonių ir dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus profesinės patirties, nes įmonė jau yra užbaigusi 102 įmonių bankroto procedūras, tuo tarpu ieškovo siūlytas bankroto administratorius užbaigė tik 2 įmonių bankroto procedūras.

20Apelianto argumentai dėl atsakovo vienintelio akcininko, patikėjimo teise valdančio įmonės akcijas, tariamai neteisėtų veiksmų, sąmoningai delsiant parduoti atsakovo turtą už didesnę kainą, nepagrįsti įrodymais. Valstybė įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja jos žinioje esantį turtą. Duomenų apie tai, kad atsakovo akcininkas ar su juo susiję asmenys būtų sąmoningai delsę vykdyti valstybei priklausančios įmonės turto pardavimo procedūras, nėra.

21Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo UAB „Pasala“ bankroto administratoriumi paskyrė ne ieškovo pasiūlytą asmenį, o atsakovo vienintelio akcininko, kuris patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausančias atsakovo akcijas, pasiūlytą asmenį. Keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos žemesnės instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas Ž. V. ieškiniu prašė teismo iškelti atsakovui UAB „Pasala“... 5. Ieškovas UAB „IREC LT“ patikslintu ieškiniu prašė teismo iškelti... 6. VĮ Valstybės turto fondas, patikėjimo teise valdantis valstybei... 7. Atsakovas UAB „Pasala“ atsiliepime į ieškinius nurodė, kad sutinka, jog... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 29 d. nutartimi iškėlė... 9. Ieškovas UAB „IREC LT“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismas... 10. 1) Teismas bankroto administratoriumi paskyrė... 11. 2) Nors bankroto administratorius UAB... 12. 3) Teismas nepagrįstai suabejojo UAB... 13. 4) Teismas bankroto administratoriumi paskyrė... 14. Atsakovas BUAB „Pasala“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo teismo... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Įmonės administratorius - svarbiausias asmuo bankroto procese, kuris iš... 17. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 18. Nagrinėjamoje byloje teismas atsakovo bankroto administratoriumi pasirinko... 19. Be to, iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad UAB „Bankroto... 20. Apelianto argumentai dėl atsakovo vienintelio akcininko, patikėjimo teise... 21. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 23. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 29 d. nutartį palikti...