Byla 2-1842/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algirdo Gailiūno ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų Danske bank A/S Lietuvos filialas ir akcinės bendrovės ,,Swedbank“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties, kuria iškelta uždarajai akcinei bendrovei ,,Vilrasta“ bankroto byla, paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-6455-603/2010 pagal ieškovų L. M. ir uždarosios akcinės bendrovės ,,IREC LT“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Vilrasta“, tretieji asmenys Danske bank A/S Lietuvos filialas, akcinės bendrovės ,,Swedbank“, dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovė L. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vilrasta“. Ieškovė nurodė, kad ji dirbo pagal darbo sutartį UAB „Vilrasta“, įmonė liko skolinga 5 102,45 Lt darbo užmokesčio. Įmonė yra nemoki, todėl prašė iškelti bankroto bylą UAB „Vilrasta“, o įmonės administratorių paskirti teismo nuožiūra.

5Ieškovas UAB „IREC LT“ taip pat kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vilrasta“. Ieškovas nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, nes perėmė reikalavimo teises iš UAB „Vilrasta“ darbuotojų M. U. ir D. O. . Ieškovas prašė įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“.

6Tretysis asmuo Danske bank A/S Lietuvos filialas taip pat prašė iškelti bankroto bylą UAB „Vilrasta“, administratoriumi paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“.

7Tretysis asmuo AB „Swedbank“ prašė iškelti bankroto bylą UAB „Vilrasta“, administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“.

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi iškėlė UAB „Vilrasta“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto departamentas LT“. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pradelsti atsakovo įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą ir 2 straipsnio 8 punktą, UAB „Vilrasta“ laikytina nemokia, jai keltina bankroto byla. Taip pat teismas nurodė, kad tretysis asmuo AB „Swedbank“ prašo administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“, tačiau jo prašymas įtraukti jį trečiuoju asmeniu teismui pateiktas tik 2010-08-06, o teismo posėdis dėl bankroto bylos iškėlimo paskirtas 2010-08-09, todėl teismas per tokį trumpą laiką negalėjo suderinti administratoriaus kandidatūros, dėl to AB „Swedbank“ pasiūlyta UAB „Insolvensa“ kandidatūra dėl proceso koncentracijos ir ekonomiškumo nesvarstytina. Teismo teigimu, duomenų, kad byloje siūlomų administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, nėra. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais pritaria siūlomiems kandidatams administruoti UAB „Vilrasta“. Atsižvelgdamas į tai, kad abi siūlomos bankroto administratorių kandidatūros atitinka joms keliamus reikalavimus ir yra tinkamos šioms pareigoms, teismas, vadovaudamasis jam suteikta diskrecijos teise sprendė, jog UAB „Vilrasta“ bankroto administratoriumi skirtinas ieškovo UAB „IREC LT“ pasiūlytas UAB „Bankroto departamentas LT“. Šią išvadą teismas padarė įvertinęs tai, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ dirbantys 3 darbuotojai vykdo 47 bankroto procedūras, yra pabaigę 2 bankroto procedūras, tuo tarpu UAB „Karaliaučiaus grupė“ yra tik neseniai įregistruota kaip bankroto administratorius, nevykdo nei vienos bankroto procedūros. Teismas pažymėjo, kad pagal kreditorių skaičių ir įmonės dydį darytina prezumpcija, jog bankroto procedūra bus sudėtinga, todėl administratoriumi skirtinas daugiau patirties turintis UAB „Bankroto departamentas LT“, kuris galės užtikrinti operatyvesnį bei nuoseklesnį bankroto procesą nei UAB „Karaliaučiaus grupė“.

9Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Vilrasta“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Bankroto departamentas LT“ panaikinti ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirojo skundo patikslinimu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Vilrasta“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Bankroto departamentas LT“ panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB ,,Vilrasta“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Insolvensa“. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismui nutartimi įtrukus į civilinę bylą trečiuoju asmeniu AB „Swedbank“, teismui kilo pareiga įvertinti ir šio kreditoriaus siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teismui atsisakius vertinti AB „Swedbank“ pasiūlyto administratoriaus kandidatūrą, netinkamai aiškintos civilinio proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principus įtvirtinančios nuostatos, nes taip buvo pažeisti įmonės bankroto administratoriaus skyrimui keliami tikslai ir uždaviniai bei ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies ir CPK 47 straipsnio nuostatos, nepagrįstai apribojamos kreditoriaus teisės.

112. Teismas, skirdamas UAB ,,Vilrasta“ bankroto administratorių, neįgyvendino pareigos įsitikinti, kad jo skiriamas bankroto administratorius yra tinkamiausias teikti bankroto administravimo paslaugas įmonei jau vien todėl, kad neįvertino vieno iš siūlytų administratorių tinkamumo ir taip pažeidė bankroto administratoriaus skyrimo procedūrą. Teismas neįvertino esamų ryšių tarp ieškovo UAB ,,IREC LT“ ir jo siūlyto bankroto administratoriaus UAB ,,Bankroto departamentas LT“, kurie sudaro pagrindą abejonėms dėl šio administratoriaus galimo nešališkumo. Vien tai, kad UAB ,,IREC LT“ ir UAB ,,Bankroto departamentas LT“ tarpusavio ryšiai nustatyti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 2-1142/2010, kelia pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus UAB ,,Bankroto departamentas LT“ galimo nešališkumo.

123. Iš viešai prieinamų Įmonių bankroto valdymo departamento internetiniame puslapyje skelbiamų duomenų matyti, kad UAB ,,Insolvensa“ darbuotojų darbo krūvio ir darbo patirties santykis yra geriausias iš teismui pasiūlytų UAB ,,Vilrasta“ bankroto administratorių kandidatūrų.

13Trečiasis asmuo Danske bank A/S Lietuvos filialas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Vilrasta“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Bankroto departamentas LT“ panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB ,,Vilrasta“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Karaliaučiaus grupė“. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Nepagrįstas teismo argumentas, kad UAB ,,Karaliaučiaus grupė“, kaip juridinis asmuo, šiuo metu nevykdo nei vienos bankroto administravimo procedūros, todėl neturi reikiamos patirties ir kvalifikacijos. Teismas neįvertino tos aplinkybės, kad realiai ir faktiškai bankroto administravimo paslaugas teikia bankroto administratoriaus – juridinio asmens – įgalioti fiziniai asmenys, kurių turima bankroto administravimo patirtis ir turėtų būti laikoma esminiu kriterijumi, lemiančiu konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimą. Be to, UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su UAB ,,Infina“, teikiančia buhalterines bei archyvavimo paslaugas. UAB ,,Bankroto departamentas LT“ nėra administravęs nei vienos įmonės iki pat bankroto proceso pabaigos, be to, šios įmonės turimas krūvis šiuo metu yra didelis.

152. Teismas neįvertino to, kad paskirtasis administratorius gali būti susijęs su pradiniais kreditoriais, t. y. atsakovo UAB ,,Vilrasta“ vadovaujančiais administracijos darbuotojais. Nors reikalavimus atsakovui UAB ,,Vilrasta“ perleido atsakovo darbuotojai (vyr. buhalterė ir direktorius) bendrovei ,,IREC LT“, egzistuoja pagrįsta tikimybė, kad šie asmenys turėjo galimybę daryti ir darė įtaką naujajam kreditoriui dėl siūlomos UAB ,,Vilrasta“ bankroto administratoriaus kandidatūros.

163. Pagal teismų praktiką skiriant bankrutuojančios įmonės administratorių, yra atsižvelgiama į didžiausių ir pagrindinių bankrutuojančios įmonės kreditorių nuomonę. Danske bank A/S Lietuvos filialas yra vienas didžiausių atsakovo UAB ,,Vilrasta“ kreditorių, todėl teismas turėjo paskirti jo siūlomą administratoriaus kandidatūrą.

17Ieškovas UAB ,,IREC LT“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad:

181. Teismas teisingai įvertino galimybę svarstyti AB ,,Swedbank“ siūlomą kandidatūrą. UAB ,,Bankroto departamentas LT“ darbuotojų ilgametė bankrotų administravimo patirtis leidžia daryti išvadą, kad šis bankroto administratorius tinkamai atliktų UAB ,,Vilrasta“ administravimo procedūras.

192. UAB ,,Bankroto departamentas LT“ yra visiškai nesusijęs nei su ieškovu, nei su pirminiais kreditoriais dėl ko nėra pagrindo abejoti šio administratoriaus nešališkumu. Neteisingas argumentas, kad UAB ,,Bankroto departamentas LT“ vykdo veiklą Kaune ir Vilniuje tuo pačiu adresu esančiose patalpose kaip ir UAB ,,IREC LT“.

203. Teismas, atsižvelgdamas į viešojo intereso dominavimą bankroto procese buvo aktyvus ir teisingai, savo iniciatyva įvertinęs siūlomų bankroto administratorių kandidatūras, paskyrė visiškai nešališką daugumos kreditorių pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą.

21Atsakovas UAB ,,Vilrasta“ atiliepime į trečiojo asmens AB „Swedbank“ atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su skunde išdėstytais argumentais ir reiškiamu reikalavimu panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Vilrasta“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Bankroto departamentas LT“ panaikinti ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

22Atskirasis skundas netenkintinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

24Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

25Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

26Bylos duomenimis, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB „Vilrasta“ administratoriumi paskirtas ieškovo UAB „IREC LT“ pasiūlytas bankroto administratorius UAB ,,Bankroto departamentas LT“. Tačiau su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskiruosius skundus pateikę tretieji asmenys AB „Swedbank“ ir Danske bank A/S Lietuvos filialas, kurie atitinkami siūlo bankroto administratorių UAB ,,Insolvensa“ ir UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ kandidatūrą.

27Byloje esantys duomenys patvirtina, kad visos trys byloje siūlomos skirti bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: visi administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (t. 2, b. l. 25, 61, 213), yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (t. 2, b. l. 26, 63, 215), jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas (t. 2, b. l. 41, 99, t. 3, b. l. 65), visi administratoriai sutinka administruoti atsakovą (t. 2, b. l. 24, 60, 212).

28Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų matyti, kad UAB ,,Bankroto departamentas LT“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2009 m. gruodžio 7 d. Ši bendrovė vykdo 64 bankroto administravimo procedūras, o yra baigusi dvi bankroto administravimo procedūras (nurodyta, kad abi bylos panaikintos). Bendrovėje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai: I. R. vykdo 27 bankroto administravimo procedūras, dar nėra baigusi nė vienos bankroto administravimo procedūros; J. P. vykdo 31 bankroto administravimo procedūras, o yra baigęs 9 bankroto administravimo procedūras; A. R. vykdo 11 bankroto administravimo procedūrų ir nėra baigęs nė vienos bankroto administravimo procedūros.

29UAB „Karaliaučiaus grupė“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2010 m. balandžio 26 d. Ši bendrovė vykdo 6 bankroto administravimo procedūras ir nėra baigusi nė vienos bankroto administravimo procedūros. Bendrovėje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai: I. M. vykdo 11 bankroto administravimo procedūrų, tačiau dar nėra baigęs jokios bankroto administravimo procedūros; A. G. nevykdo ir nėra baigęs nė vienos bankroto administravimo procedūros; K. S. vykdo 1 bankroto administravimo procedūrą ir yra baigęs 18 bankroto administravimo procedūrų.

30UAB ,,Insolvensa“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2009 m. balandžio 27 d. Ši bendrovė vykdo 23 bankroto administravimo procedūras, o yra baigusi vieną bankroto administravimo procedūrą. Bendrovėje dirba 6 fiziniai bankroto administratoriai: V. K. vykdo 39 bankroto administravimo procedūras, o yra baigęs 95 bankroto administravimo procedūras; R. V. vykdo 6 bankroto administravimo procedūras ir nėra baigusi nė vienos bankroto administravimo procedūros; V. K. vykdo 2 bankroto administravimo procedūrų ir nėra baigęs nė vienos bankroto administravimo procedūros; D. V. vykdo 19 bankroto administravimo procedūrų, o yra baigęs 30 bankroto administravimo procedūrų; G. A. vykdo 26 bankroto administravimo procedūras, o yra baigęs 63 bankroto administravimo procedūras; Š. P. vykdo 7 bankroto administravimo procedūras ir nėra baigusi nė vienos bankroto administravimo procedūros.

31Įvertinusi nurodytus duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra objektyvaus pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių. Nustatytais duomenimis, bankroto administratoriaus UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ patirtis yra mažesnė negu kitų byloje siūlomų bankroto administratorių, o UAB ,,Bankroto departamentas LT“ ir UAB ,,Insolvensa“ patirtis yra labai panaši. Nors UAB ,,Insolvensa“ darbo krūvis yra mažesnis, tačiau apeliantai nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

32Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas įpareigoja šalis įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Apeliantas AB „Swedbank“ skunde nurodo, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ nėra tinkama būti atsakovo bankroto administratoriumi. Tam pagrįsti remiamasi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartimi byloje Nr. 2-1142/2010. Minėtoje nutartyje konstatuota, kad UAB „IREC LT“ ir jo pasiūlytas administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ tiek Vilniuje, tiek Kaune veikia tuose pačiuose pastatuose (Vilniuje – (duomenys neskelbtini), Kaune – (duomenys neskelbtini), tarp jų susiformavo sutartiniai teisiniai santykiai, pagal kuriuos ieškovas teikia šiam bankroto administratoriui pašto dėžutės nuomos paslaugas, t. y. priima bankroto administratoriaus vardu gautą korespondenciją bei persiunčią ją gavėjui ir tai rodo, kad tarp šių šalių yra susiformavę fiduciariniai (pasitikėjimo) teisiniai santykiai. Tačiau šioje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje nurodytos aplinkybės nėra tas kriterijus, kuris būtų įtvirtintas įstatyme kaip kliūtis skirti bankroto administratorių. Minėtoje nutartyje tik iškeltos abejonės šio administratoriaus nešališkumo, tačiau pats šališkumas nekonstatuotas, todėl negali būti pagrindu panaikinti skundžiamą nutarties dalį šioje byloje, nes dėl administratoriaus UAB ,,Bankroto departamentas LT“ kandidatūros atitikimo įstatymo reikalavimams ir kitiems kriterijams pasisakyta šioje nutartyje.

33Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus, todėl bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti bankroto administratoriaus paskyrimo. Skunduose nepateikta reikšmingais duomenimis pagrįstų argumentų, jog teismo paskirtas bankroto administratorius negalės tinkamai ginti visų bankrutuojančios UAB ,,Vilrasta“ kreditorių ir pačios įmonės teisių, kad apeliantų siūlomos kandidatūros yra iš esmės pranašesnės už teismo paskirtą administratorių. Trečiojo asmens Danske bank A/S Lietuvos filialo atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į didžiausio kreditoriaus pageidavimus skirti atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Karaliaučiaus grupė“, neduoda pagrindo pakeisti paskirtą bankroto administratorių. Priešingai, aplinkybė, kad paskirtas administratorius, kurį pasiūlė ne didžiausią kreditorinį reikalavimą turintis kreditorius, suponuoja išvadą, kad šio kreditoriaus sprendimai neįtakos administratoriaus veiklos, nes ĮBĮ esminę reikšmę, sprendžiant svarbiausius bankroto proceso klausimus, suteikia ne administratoriui, o kreditoriams. Taigi, Danske bank A/S Lietuvos filialo, kaip didžiausio kreditoriaus, o ne administratoriaus sprendimas įmonės bankroto eigą.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl ĮBĮ yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo. Tai, kad teismas paskyrė ne apeliantų siūlytus administratorius, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškiltų pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

35Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, o apeliantų skundų argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo pakeisti paskirtą bankroto administratorių.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovė L. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos... 5. Ieškovas UAB „IREC LT“ taip pat kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl... 6. Tretysis asmuo Danske bank A/S Lietuvos filialas taip pat prašė iškelti... 7. Tretysis asmuo AB „Swedbank“ prašė iškelti bankroto bylą UAB... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi iškėlė UAB... 9. Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 10. 1. Teismui nutartimi įtrukus į civilinę bylą trečiuoju asmeniu AB... 11. 2. Teismas, skirdamas UAB ,,Vilrasta“ bankroto administratorių,... 12. 3. Iš viešai prieinamų Įmonių bankroto valdymo departamento internetiniame... 13. Trečiasis asmuo Danske bank A/S Lietuvos filialas atskiruoju skundu prašo... 14. 1. Nepagrįstas teismo argumentas, kad UAB ,,Karaliaučiaus grupė“, kaip... 15. 2. Teismas neįvertino to, kad paskirtasis administratorius gali būti susijęs... 16. 3. Pagal teismų praktiką skiriant bankrutuojančios įmonės... 17. Ieškovas UAB ,,IREC LT“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo Vilniaus... 18. 1. Teismas teisingai įvertino galimybę svarstyti AB ,,Swedbank“ siūlomą... 19. 2. UAB ,,Bankroto departamentas LT“ yra visiškai nesusijęs nei su ieškovu,... 20. 3. Teismas, atsižvelgdamas į viešojo intereso dominavimą bankroto procese... 21. Atsakovas UAB ,,Vilrasta“ atiliepime į trečiojo asmens AB „Swedbank“... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 25. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 26. Bylos duomenimis, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB... 27. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad visos trys byloje siūlomos skirti... 28. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų... 29. UAB „Karaliaučiaus grupė“ leidimas teikti bankroto administravimo... 30. UAB ,,Insolvensa“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas... 31. Įvertinusi nurodytus duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra... 32. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis,... 33. Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės... 35. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 37. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti...