Byla 2-16-763/2019
Dėl rangos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėjas Rimvydas Petrauskas, sekretoriaujant Birutei Godliauskienei, dalyvaujant ieškovo UAB “Visagino tiekimas ir statyba“ atstovams advokatui N. Š. ir V. A., vertėjai Valentinai Necvetnajai, atsakovo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atstovui advokatui Juliui Petrulioniui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį atsakovams BUAB „Kašgarija“ ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijai,dėl rangos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio.

2Teismas

Nustatė

31.Ieškovas UAB „Visagino tiekimas ir m. balandžio 2 d. Rangos sutarties Nr. lsd-5-(3.24)/J-72 nesudarė; pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2010 m. balandžio 2 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kašgarija“ statyba“, kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas pripažinti, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2010 sudarytą rangos sutartį Nr. lsd-5-(3.24)/J-72(T.1,b.l.1-8).

42.Vilniaus apygardos teismas priėmė nagrinėti ieškovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį ir 2016-05-03 nutartimi LR CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose numatytais pagrindais nutraukė civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį atsakovams Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Kašgarija“ dėl rangos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio (T.2,b.l.17-20).Savo nutartį teismas grindė įsiteisėjusiomis 2014 m. vasario 27 d. Lietuvos apeliacinio teismo bei 2014 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis, kuriose buvo aiškiai konstatuotas ginčų tarp šios civilinės bylos šalių arbitruotinumas. 3.Lietuvos apeliacinis teismas 2016-10-27 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutarties dalį, kuria nutraukta civilinė byla, pradėta pagal ieškovės - UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, ieškinį atsakovėms: Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Kašgarija“ dėl rangos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio, panaikino ir bylą dėl šio reikalavimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Kita nutarties dalis palikta nepakeista. Byla buvo perduota nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui –Vilniaus apygardos teismui (T.2,b.l.53-58).Savo nutartį apeliacinis teismas grindė tuo, kad nežiūrint į tai, kad kažkurie bylos faktiniai duomenys sutampa su arbitražo teismo nagrinėtais duomenimis, tačiau naujas (ginčo) ieškinio reikalavimas grindžiamas iš esmės visiškai skirtingais nei išnagrinėtos bylos faktiniais ir teisiniais pagrindais, t.y. teismai nenagrinėjo ginčo sutarties galiojimo CK 1.80 str. pagrindu. 4.Vilniaus apygardos teismas 2016-12-27 nutartimi bylą perdavė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui, nurodydamas, kad ieškovo pateiktas pareiškimas nepatenka į bylų, nurodytų LR CPK 27, 28 straipsniuose kategorijas, todėl konstatavo, kad byla Vilniaus apygardos teisme buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles.

55. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-03-03 nutartimi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį atsakovams Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ir

62

7UAB „Kašgarija“ dėl rangos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio perdavė nagrinėti pagal teismingumą Švenčionių rajono apylinkės teismui (T.2,b.l.85-86).

86. Pastarasis teismas laikydamas, jog LR CPK 26 straipsnis numato, kad visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas šio Kodekso 27, 28 straipsniuose, savo 2017-03-31 .nutartimi bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus apygardos teismui (T.2,b.l.90-91).

97.Vilniaus apygardos teismas 2017-12-12 nutartimi išaiškino, kad ginčai dėl teismingumo neleidžiamiir grąžino bylą nagrinėti pirmos instancijos teismui-Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmams (T.2,b.l.110-112).

108.Pradėjus bylą nagrinėti šiame teisme vienos iš šalių atstovo prašymu 2018-04-26 nutartimi ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, nes teismo nuomone arbitražinis susitarimas tarp šalių buvo galiojantis, o atsakovė prieštaravo ginčo nagrinėjimui teisme bei reikalavo to susitarimo laikytis (CPK 296 str.1d.9p.), (T.2,b.l.153-155). 9. Vilniaus apygardos teismas 2018-08-28 nutartimi tenkino ieškovo skundą ir nurodė bylą nagrinėti bendros kompetencijos pirmos instancijos teisme ir pažymėjo, kad aukščiau paminėtose apeliacinės ir kasacinės instancijos teismų nutartyse teismai tuo metu tarp šalių kilusį ginčą priskyrė arbitruotiniems, konstatavę, kad nagrinėjamas turtinis ginčas yra išimtinai susijęs su Rangos sutarties vykdymu, dėl ko į VPĮ teisinį reguliavimą nepatenka. Tuo tarpu šioje byloje tarp šalių kilęs ginčas nėra susijęs su Rangos sutarties vykdymu ir patenka išimtinai į VPĮ reguliavimo sritį, todėl jis nearbitruotinas (T.2, b.l.178-181). 10. Atsakovo atstovas, nagrinėjant bylą apylinkės teismo rūmuose, pažymėjo, kad 2018-06-28 Vilniaus apygardos teismo teisėja, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl aukščiau paminėtos nutarties, iš esmės pirmą kartą išaiškino (nutartis yra įsiteisėjusi ir galiojanti), kad ginčas yra iš viešųjų pirkimų, todėl tiek pagal 2018 m. vasario mėn. ieškinio padavimo metu galiojančią įstatymo redakciją, tiek galiojančią dabartiniu metu, toks ieškinys yra teismingas Vilniaus apygardos teismui, nes apylinkės teismas iš viešųjų pirkimų santykių kylančių bylų nenagrinėja. 11.Ieškovo atstovo manymu teismingumo klausimas yra išspręstas, nes priešingu atveju tai būtų nurodyta Vilniaus apygardos teismo 2018-06-28 nutartyje – kad byla neteisminga apylinkės teismui. 12. Ieškovo atstovas- UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ direktorius V. A. teismo posėdyje paaiškino, kad pagal Rangos sutartį sąskaita buvo išrašyta UAB „Kašgarija“ ir būtent ši bendrovė gavo pinigus (avansą). Vyko daug teismo posėdžių, kurių metu buvo aiškinamasi kas kam skolingi, ar savivaldybė UAB „Kašgarija“, ar UAB „Kašgarija“ savivaldybei. Krizė tą bendrovę (UAB „Kašgarija“) ištiko anksčiau ir gautu avansu ji dengė dar anksčiau susidariusius nuostolius. 2009 m. Jungtinės veiklos sutartį pasirašė tik tuo tikslu, kad dalyvauti konkurse. UAB „Kašgarija“ pakvietė ieškovą tam, kad pakankamai neturėjo savų resursų sutartyje numatytam gerbūviui tvarkyti, keliams asfaltuoti, atstatymo darbams. Tarėsi dirbti ne kaip rangovai, bet kaip partneriai. Ieškovas panašią sutartį ( 5 partneriai) 7 mln. sumai anksčiau buvo pasirašęs su Ignalinos atomine elektrine 2008 m. Tuomet atsakinga buvo UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“. Sutartyje buvo išvardyti užsakovas ir 5 partneriai - ūkio subjektai ir atsakingas ūkio subjektas. Tą kartą visi partneriai dirbo. Tuo tarpu iš Švenčionių rajono savivaldybės jokių lėšų pagal sutartį UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ negavo. Jie nedirbo, tik buvo nuvykę pasidomėti darbais. UAB „Kašgarija“ „neatidirbo“ gauto avanso (sutartis buvo 4 mln. 300 Lt sumai). Darbų atliko tik už 500 000 Lt sumą. Kadangi UAB „Kašgarija“ nebuvo atlikusi pirminių darbų, tai UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ darbų laikas taip ir neatėjo. Pagal darbų apimtis pusę jų turėjo atlikti UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ su pusę UAB „Kašgarija“ (50/50). Kai UAB „Kašgarija“ negalėjo atlikti darbų, tai UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ ketino tęsti nepadarytus darbus.UAB „Kašgarija“ gavo 30 proc. avansą. Pagal jungtinės partnerystės sutartį atsakomybė UAB „Kašgarija“ ir UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ solidari negali būti, nes su užsakovu UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ neturi sutartinių santykių, t.y. atsakomybė turėjo būti tiesioginė, kiekvieno atskirai. Teismai nustatė, kad UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ atsakomybė kyla ne tik iš rangos sutarties, bet ir iš Jungtinės veiklos sutarties. Šiuo metu UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ yra UAB „Kašgarija“ kreditorius, pastaroji atsakovui turi nedidelį likusį įsiskolinimą (11000 Eur sumai).

113 13. Ieškovo atstovas advokatas N. Š. teismo posėdyje paaiškino, kad nors ir teigiama, kad ieškovas ne kartą keitė savo poziciją, vengė vykdyti sutartį, ginčijo jungtinės veiklos sutartį, sudarytą su UAB „Kašgarija“ , tačiau pažymėtina, kadieškovas sąžiningai manė ir tikėjosi, kad net ir esant neatitikimams sutartyje, jis turės galimybę dalyvauti sutarties vykdyme. Byloje yra duomenys, kad 2011 m. UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ sutiko tęsti įsipareigojimus, kuriuos manė, kad yra prisiėmęs, tačiau būtent atsakovas ir Viešųjų pirkimų tarnyba neleido vykdyti sutarties. Ieškovas buvo priverstas pakeisti poziciją ne dėl kažkokių kitų aplinkybių, bet būtent dėl atsakovo ir dėl kontroliuojančios institucijos – Viešųjų pirkimų tarnybos – veiksmų. Jungtinės veiklos sutarties ginčijimo procesas buvo užvestas. Ieškovu buvo akivaizdžiai pasinaudota, kad jis pateiktų savo gamybinius, profesinius ir patirties pajėgumus konkurso sąlygoms, tačiau net neplanuojant, kad jis galės tęsti įsipareigojimų vykdymą. Dėl to matosi apgaulės požymiai. UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ sąžiningai gindama savo teises ir laikydama, kad sandorių ginčijimas - kraštutinė priemonė, bandė iš pradžių ginčytinus santykius išspręsti kitaip – bandydama vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, vėliau – bandydama šį klausimą išspręsti su savo jungtinės veiklos partneriu UAB „Kašgarija“. Tačiau esminį vaidmenį tuose santykiuose atliko ne UAB „Kašgarija“, bet Švenčionių rajono savivaldybės administracija. Šiuo metu Švenčionių rajono savivaldybės administracija taip pat tendencingai veikia ne kito jungtinės veiklos partnerio atžvilgiu, o ieškovo atžvilgiu. Būtent tai ir lėmė, kad būtų pareikštas ieškinys šioje byloje, reikalaujant išspręsti klausimą iš esmės – taikyti imperatyviąsias normas – taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir sutartį pripažinti negaliojančia. Šiuo atveju ieškinys grindžiamas ne konkurso procedūrų pažeidimu, ne konkurse užtikrinamo varžymosi, lygiateisiškumo ar kitų principų pagrindu, nes nėra ginčo dėl to, kad konkurso procedūrose buvo tinkamai pripažintas nugalėtojas – ūkio subjektų grupė, problema, kad viešojo konkurso rezultatai netinkamai atspindėti sutartyje. Atsižvelgiant į aplinkybes, šiuo atveju turi būti taikomas bendras senaties terminas, t.y. 10 metų. Terminas nebuvo praleistas, pažeistas. Jeigu vis tik būtų taikomi sutrumpinti terminai, tai tokiu atveju prašo atsižvelgti į visas kitas procedūras, kurios vyko šiuose ginčo santykiuose (paties atsakovo pripažinimas, kad rangos sutartis gali būti pakeista – kreipiantis į Viešųjų pirkimų tarnybą formaliai koreguojant asmenį, vėliau kreipimasis į teismą, ginčijamasi teisme, arbitraže). Ieškinio priežastimi buvo ir kitų teismų rezultatai, Arbitražo teismo sprendimas, nes pagrįstai manytina, jeigu UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ nėra nurodyta sutarties šalimi, jeigu ji tos rangos sutarties nesudarė, jai atitinkamai tokia sutartis nesukelia jokių teisinių pasekmių. Ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo dar apsunkinti teisinį ginčą – reikšti reikalavimus dėl sutarties, kurios jis nesudarė. Tik Arbitražo teismo sprendimu buvo atmestas ieškovo reikalavimas pripažinti, kad ieškovas sutarties nesudarė (tas buvo ir šioje byloje ankstesniuose teismo sprendimuose konstatuota), tačiau, kai toks reikalavimas buvo atmestas, buvo tam tikros sumos sutarties pagrindu priteistos iš ieškovo. Teismų sprendimai, priimti gerokai vėliau po sutarties sudarymo, turėjo esminę reikšmę ieškovui ir jo teisėtiems interesams – tai leido suprasti ieškovui, kad šios neteisėtos nuostatos pažeidžia ieškovo interesus. Ieškovas turi materialinį suinteresuotumą šioje byloje reikšti tokio pobūdžio ieškinį. Ieškovas rangos sutartyje nedalyvavo ir pagal rangos sutartį teisių ir pareigų neįgijo, jų neprisiėmė. Ieškovo manymu restitucijos klausimas turi būti sprendžiamas tarp abiejų atsakovų: UAB „Kašgarija“ ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos. Tokiu atveju, jeigu teismas nuspręstų taikyti sutrumpintą ieškinio senaties terminą, tai prašo ieškinio senaties terminą atnaujinti ir tuo pagrindu ieškinio reikalavimus tenkinti visa apimtimi. Pažymi, kad atsakovo atstovo prašyme nurodytos ir prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra nerealios. 14. Atsakovo -Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atstovas advokatas Julius Petrulionis

12teisme nurodė, kad ieškinyje pareikšti du reikalavimai. Dėl vieno jų – byla nutraukta (ieškovo pralaimėta). Niekada ieškovas UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ neneigė, kad rangos sutartis buvo sudaryta ne tik su UAB „Kašgarija“, bet ir su jungtinės veiklos partneriais. Jungtinės veikos partneriai susikooperavo tuo tikslu, kad dalyvauti konkurse ir praeiti jo kvalifikacinės veiklos reikalavimus. Pateikė bendrą pasiūlymą, pagal kurį vadovaujantysis partneris buvo UAB „Kašgarija“. Jungtinės veiklos sutartyje yra visa tai aptarta, kas ką atstovauja, pasirašinėja, kas gauna avansą ir t.t. Jie tarpusavyje buvo susitarę, kas kokius darbus vykdys. UAB „Kašgarija“ atliko tam tikrus darbus, tačiau darbai sustojo, o UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ darbams eilė neatėjo. Atliekami darbai buvo prižiūrimi, visi pirkimo

134

14dokumentai buvo parengti ir suderinti su agentūra ir projektą vykdančia organizacija. Iš viso paketo dokumentų aiškiai matyti, kas kokią sutarties šalį atstovauja. Tačiau vykdomi darbai pradeda vėluoti, o UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ darbams eilė dar neatėjo, todėl įvyksta konfliktas, o gautas avansas neaišku kur yra dingęs. Neliko kitos išeities – reikėjo spręsti dėl rangos sutarties nutraukimo ir sumokėto avanso bei žalos prisiteisimo iš jungtinės veiklos partnerių ir konkursą laimėjusių UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. Šią problemą buvo mėginama spręsti – tai patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos išvada 2011-12-16. Faktą, kad sutartis buvo pasirašyta su UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nustatė teismas.Šią Jungtinės veiklos sutartį vėliau ginčijo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, pareikšdama ieškinį, kuris buvo atmestas. Buvo ginčijama ne Rangos sutartis, bet Jungtinės veiklos sutartis – kaip pagrindas sudaryti Rangos sutartį. Jau tuo metu ieškovas suvokė, kad Rangos sutartis yra sudaryta teisėtai. Tie pinigai, kurie buvo priteisti arbitražo procese – buvo priteisti ne tik Rangos sutarties pagrindu, bet ir solidarios atsakomybės, nustatytos Jungtinės veiklos sutartyje, pagrindu. Negalima teismuose siekti formalaus teisingumo, kuris nesukelia pasekmių. Juk Vilniaus apygardos teisme byla ir buvo nutraukta dėl to, kad ieškovo reikalavimai jokių teisinių pasekmių nesukelia. Šis antras reikalavimas taip pat jokių teisinių pasekmių nesukelia. Tai atitiko Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką, nagrinėjant bylas dėl atstovavimo jungtinės veiklos sutarties pagrindu.2012-02-08 priešieškinyje UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pripažino, kad susitarė dėl jungtinės veiklos, laikė save rangovu pagal rangos sutartį. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ reikalavo pakeisti kai kurias Rangos sutarties nuostatas, t.y. laikė save rangovu.Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-26 nutartyje byloje dėl žalos atlyginimo ir Arbitražo teismo galutiniame sprendime konstatuota, kad ieškovas ne tik teisiškai, bet ir faktiškai, dalyvaudamas Rangos sutarties vykdyme, yra patvirtinęs ir pripažinęs tai, kad yra Rangos sutarties šalimi. Sprendimas įsiteisėjęs – klausimas išspręstas. Apeliacinis teismas yra pasisakęs dėl baudos savivaldybės naudai.Dėl viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) išvados savivaldybė pateikė administraciniam teismui skundą, kuris 2014-09-04 nutartimi jį atsisakė priimti. Pasikeitus VPT vadovams,( pasirašiusiems išvadą), UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ kreipėsi į VPT prašydama senosios išvados pagrindu ginti viešąjį interesą. Administracinis teismas 2016-05-16 sprendimu administracinėje byloje išnagrinėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl VPT atsisakymo ginti viešąjį interesą ir jį atmetė. Ieškovas prašo pripažinti visą Rangos sutartį negaliojančia, nors šis sandoris buvo sudarytas tarp atsakovo ir rangovų grupės, o RUAB „Kašgarija“ to neprašė ir neprašo.

1515. Atsakovo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atstovas advokatas Julius Petrulionis savo kalboje papildė tai, kas buvo parašyta atsakovo atsiliepime į ieškinį,prašė taikyti ieškinio senaties terminą. Teigė, kad Viešųjų pirkimų įstatyme (94 str.3d.), galiojusiame Rangos sutarties sudarymo metu, ieškinio surašymo metu, tiek šiuo metu Viešųjų pirkimų įstatymo galiojančios redakcijos (102 str. 3 d.), ieškinio senaties terminas pareikšti ieškiniui dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia- 6 mėn. skaičiuojant nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Kadangi ginčas kilo iš Viešųjų pirkimų įstatymo, kuriame aiškiai nustatytas ieškinio senaties terminas, šiuo atveju praleistas daugiau negu 12 kartų ir nėra jokių objektyvių priežasčių šiam terminui atnaujinti. Todėl prašo taikyti ieškinio senaties terminą ir vien tuo pagrindu šį ieškinį atmesti. Pažymi, kad CK 1-os knygos 125 str. 3 d. nustatytas dar trumpesnis ieškinio senaties terminas ( 1 mėnuo) iš viešo konkurso rezultatų atsirandantiems reikalavimams.

16Ieškinys netenkintinas 16. Ieškovas savo ieškinyje nurodo, kad Rangos sutartį pasirašė Švenčionių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės V. R., ir UAB „Kašgarija“, atstovaujama direktoriaus J. D., t.y. Rangos sutartyje yra nurodytos šalys - Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kašgarija“: kad sutartis sudaryta tarp Švenčionių rajono savivaldybės administracijos

17(toliau sutartyje vadinama „Perkančiąįaorganizacija“/“Užsakovu“)ir UAB „Kašgarija“(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“) bet šioje sutartyje sutarties šalimi nėra nurodyta UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir niekur sutartyje nėra nurodyta, kad UAB „Kašgarija“ Rangos sutartį sudaro atstovaudama kitą Jungtinės veiklos sutarties šalį - partnerį UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. 17.Šis ieškovo argumentas nėra pagrįstas, kadangi 2009-09-03 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. Sp-31-(3.25) preambulėje (įžanginėje dalyje) nurodyta, kad UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino

185 tiekimas ir statyba“ (atstovaujamos šių bendrovių vadovų) sudarė Jungtinės veiklos sutartį, kurios tikslas buvo bendras įmonių dalyvavimas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos organizuotame viešojo pirkimo konkurse „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, nuotekų siurblinių statyba Švenčionių mieste bei Cirkliškio k., Švenčionių r.“ O šios Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties 4p. pažymėta, kad už sutarčių ir kitų dokumentų pasirašymą atsakingas partneris- UAB „Kašgarija“, atstovaujama direktoriaus J. D., o sutarties 10 p. pažymėta, kad „partneris įgalioja jungtinės veiklos partnerį UAB „Kašgarija“ generalinį direktorių J. D. a.k.363010211182,.., pateikti pasirašyti „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, nuotekų siurblinių statyba Švenčionių mieste ir Cirkliškio k., Švenčionių r.“, pirkimo Nr.77805 konkurso dokumentus, pasiūlymą ir , laimėjus konkursą, pirkimo sutartį visų jungtinės veiklos partnerių vardu„ (T.1.,b.l.11). 18.Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2010 m. lapkričio 30 d. Rangos sutarties Nr. J-72 pakeitime Nr. 1 rangovu nurodyta UAB „Kašgarija“ (Priedas Nr. 4). UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ sutarties šalimi nenurodytas, taip pat jame nėra ir jokios nuorodos į jungtinės veiklos partnerius. 19. Šis ieškovo argumentas nėra pagrįstas dėl aukščiau (p.17) paminėtoje sutartyje suteiktų UAB „Kašgarija“ Generaliniam direktoriui partnerio (tik vieno partnerio, o ne-„partnerių“, kaip klaidingai teigia ieškovas)suteiktų įgaliojimų, juolab, kad, kaip pažymėta Rangos sutarties Nr.J-72 pakeitime Nr.1, bendra sutarties kaina ir bendra 1 etapo darbų kiekio žiniaraščio suma 3195414.19 Lt be PVM , nebuvo keičiama (T.1, b.l.22-23). Pažymėtina ir tai, kad Pasiūlymo rašto (pirkimo numeris 77805) 1.1. priede rangovais nurodyti abu Jungtinės veiklos partneriai- UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“(T.1.,b.l.119). 20. Ieškovas ieškinyje teigia, kad 2010 m. balandžio 9 d. AB Šiaulių banko Sutarties įvykdymo garantija Nr. G-22-VY- 48627 (Priedas Nr. 5) yra išduota UAB „Kašgarija“, kaip Rangos sutarties vykdytojo, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, t.y. užtikrinami tik vienintelio sutarties vykdytojo UAB „Kašgarija“ įsipareigojimai. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ banko garantijoje nenurodytas. Taip pat ir 2010 m. balandžio 7 d. išankstinio apmokėjimo laidavimo raštu Nr. 1167974, laidavimas suteiktas tik UAB „Kašgarija“ įsipareigojimų pagal Sutarties avanso mokėjimo sąlygas laidavimo (Priedas Nr. 6). Remdamasis VPĮ 30 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Švenčionių rajono administracija privalėjo reikalauti, kad būtų užtikrintas abiejų jungtinės veiklos dalyvių sutarties įvykdymo užtikrinimas, o ne vieno iš jų. Tai patvirtina, kad Rangos sutartį Švenčionių rajono savivaldybės administracija sudarė ne su jungtinės veiklos partneriais, o tik su RUAB „Kašgarija“. 21. Taip pat ieškovas teigia, kad Rangos sutartimi tarpusavio įsipareigojimus prisiėmė UAB „Kašgarija“ ir Švenčionių rajono savivaldybės administracija. Švenčionių rajono savivaldybės administracija avansą pagal Rangos sutartį sumokėjo UAB „Kašgarija“ (2010 m. birželio 19 d. mokėjimo nurodymas, Priedas Nr. 7), kurį UAB „Kašgarija“panaudojo atsiskaityti su savo darbuotojais ir kreditoriais, o UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ iš jo nieko negavo (T.1,b.l.37-43) 22. Neginčijant 21p. paminėtos aplinkybės ir įvertinant buvus ar nebuvus ieškovo įsipareigojimų pagal Sutarties avanso mokėjimo sąlygas laidavimo, t.y. VPĮ 30 straipsnio 1 dalies, nuostatų pažeidimų (kad 2010 m. balandžio 7 d. išankstinio apmokėjimo laidavimo raštu Nr. 1167974, laidavimas suteiktas tik UAB „Kašgarija“, o UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ banko garantijoje nenurodytas) teismo nuomone svarbu atsižvelgti (įvertinti) į visas byloje aplinkybes, juolab, kad jos yra svarbios ir sprendžiant dėl senaties termino taikymo. 22.1. Būtina pažymėti, kad Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų kolegijos 2014 m. balandžio 11 d. sprendimu buvo panaikintas Visagino miesto apylinkės teismo 2013-12-16 sprendimas ir UAB „ Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinys dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia atmestas (Ieškovas kasacine tvarka skundė Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 11 d. sprendimą, tačiau kasacinis skundas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-07-05 nutartimi priimtas nebuvo, kaip neatitinkantis CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų). 22.2. Aukščiau paminėtas apeliacinės instancijos teismas savo sprendime pažymėjo, kad nors pirmos instancijos teismas nurodė, jog jungtinės veikos sutartimi „šalys pagal sudarytą sutartį įsipareigojo lygiomis dalimis sujungti savo finansinius, intelektinius išteklius ir lygiomis dalimis įvykdyti iš Rangos 6 sutarties kylančius rangovo įsipareigojimus Švenčionių rajono savivaldybės administracijai. Iš tokios sutarties siekiamo rezultato ieškovas pagrįstai tikėjosi, kad tiek finansiniai, gamybiniai, tiek intelektualiniai partnerių indėliai bus lygūs ir jie prisiims įsipareigojimus lygiomis dalimis kaip ir atsakomybę prieš trečiuosius asmenis, nors ir solidariai“, tačiau teismo kolegija sutiko su trečiojo asmens nurodomu motyvu, jog ginčo sutartimi šalys nesitarė dėl „finansinių išteklių“ sujungimo, nes to nepatvirtina jungtinės veiklos sutartyje nurodytas šalių dalyvavimo vykdant sutartį priemonės - „ kiekvienas partneris į bendrą veiklą įneša savo profesines žinias , darbo ir gamybinius įgūdžius, dalykinę reputaciją, dalykinius ryšius“( sutarties 1 p.).Taigi, šalių finansinių išteklių naudojimas jungtinei veiklai apskritai nebuvo numatytas. Privalomo finansinių išteklių (turto) išteklių kooperavimas įstatyme nenustatytas, taigi jis nėra imperatyvus. Kasacinio teismo irgi yra pastebėta, kad teisės normoje yra tik nurodyta jungtinės veiklos sutarties samprata ir jos tikslas – neprieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms, o esminiai jungtinės veiklos sutarties požymiai yra kelių asmenų turtinių, intelektualinių ar darbinių išteklių (įnašų) kooperavimas, įsipareigojimas naudojant kooperuotus išteklius bendrai veikti, bendras dalyvių tikslas ir interesas - tam tikros veiklos vystymas ar tikslo siekimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-749/2003 m.; 2008 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2008). 22.3. Iš aukščiau paminėto seka, kad UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2009-09-03 jungtinės veiklos(partnerystės) sutartis Nr.2Sp-31-(3.25) buvo sudaryta siekiant aiškaus ir konkretaus tikslo –dėl bendro šių įmonių dalyvavimo įstatymų nustatyta tvarka Švenčionių rajono savivaldybės administracijos konkurse “Vandentiekio ir nuotėkų tinklų plėtra, nuotekų siurblinių statyba Švenčionių mieste bei Cirkliškio k., Švenčionių r.“(T.1., b.l.11-13). 22.4. Nors ieškovė teigia, kad supratusi, jog jos įsipareigojimai baigėsi jungtinės veiklos pasirašymu su UAB „Kašgarija“ ir laimėjus aukščiau paminėtą Viešųjų pirkimų konkursą, todėl ji nesiaiškinusi dėl tolimesnės savo veiklos laimėjus konkursą (tą darė UAB „Kašgarija“), tačiau, pažymėtina, ieškovė, dalyvaudama aukščiau paminėtame konkurse galėjo ir turėjo pasinaudoti galimybe tai išsiaiškinti, su savo vadovaujančiu partneriu (Rangovu) ir/ar perkančiąja organizacija, dėl sutarties vykdymo tvarkos. Pažymėtina, kad tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, kuriems abiem suteikta iniciatyvos teisė siekti pašalinti galimus neaiškumus dėl pirkimo sąlygų turinio ir pan.(VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalys). Nors būtina paminėti, kad byloje yra duomenys, kad 2010-04-08 ieškovas paskolino atsakovui 150 tūkstančių litų banko garantijos pagal rangos sutartį gavimui, o tai įrodo partnerių UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba veiksmų, tikslų vieningumą ir tai, kad ieškovas buvo gerai informuotas apie vedančiojo partnerio sudaromas sutartis bei kitus jo veiksmus vykdant aukščiau paminėtą jungtinės veiklos sutartį.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą yra pažymėta, kad bet kuriam juridiniam asmeniui keliami didesni atidumo, rūpestingumo jo veikloje reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2010; kt.). 22.5.Šioje vietoje neįtikėtinai atrodo ieškovo aiškinimai, kad apie 2010-04-02 Rangos sutartį jis sužinojo tik kai UAB „Kašgarija“ neįvykdė savo įsipareigojimų pagal šią sutartį, t.y. 2010-12-15.Ieškovas nepagrįstai neigia, kad UAB ,‚Visagino tiekimas ir statyba“ turėjo sutartinius santykius su atsakovu. Jo teigimas, kad jungtinės veiklos sutarties partnerių atsakomybė turi būti tiesioginė, kiekvieno atskirai, t.y. ne solidari, yra nepagrįstas, nes aukščiau paminėtos Jungtinės sutarties 11.3. p. įtvirtinta ir individuali, ir solidari atsakomybė už sudarytą su užsakovu sutarties neįvykdymą arba netinkamą vykdymą, bei dėl to padarytą žalą per visą objekto rekonstrukcijos laiką ir per visą rekonstruoto objekto garantinį laiką galiojančių įstatymų nustatyta tvarka (T.1, b.l.12). Šiuo konkrečiu atveju ginčo dalykas –Rangos sutartis ( jos pripažinimas negaliojančia ab initio)-turi būti nagrinėjamas neatsiejamai nuo aukščiau paminėtos Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje partneriai (sutarties šalys) susitarė dėl siekiamų tikslų įgyvendinimo, atsakomybės ir kt. sąlygų, t.y. turėjo (privalėjo turėti) tikslą ne tik laimėti viešųjų pirkimų konkursą bet ir įgyvendinti tuos tikslus, dėl kurių buvo tas konkursas paskelbtas ir partneriai jame dalyvavo. Čia svarbu išskirti esminius jungtinės veiklos sutarties požymius: kelių asmenų turtinių, intelektualinių ar darbinių išteklių (įnašų) kooperavimą; įsipareigojimą naudojant kooperuotus išteklius

197 bendrai veikti; bendrą dalyvių tikslą ir interesą – tam tikros veiklos plėtojimą ar tikslo siekimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2009). Tvarkydami bendrus reikalus, kiekvienas iš partnerių turi teisę veikti visų partnerių vardu, jeigu jungtinės veiklos sutartis nenustato, kad bendrus reikalus tvarko vienas iš partnerių arba visi partneriai kartu. Jeigu reikalus gali tvarkyti tik visi partneriai kartu, kiekvienam sandoriui sudaryti reikia visų partnerių sutikimo (CK 6.972 str.1 d.). Esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, partnerio teisė sudaryti sandorius visų partnerių vardu patvirtinama kitų partnerių išduotu įgaliojimu arba jungtinės veiklos sutartimi (CK 6.972 str. 2 d. Esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, partneriai negali remtis sandorį sudariusio partnerio teisių veikti visų partnerių vardu apribojimu, išskyrus atvejus, kai jie įrodo, kad sandorio sudarymo metu trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti apie tokius apribojimus (CK 6.972 str. 3 d.). 23.Šioje byloje (kaip beje ir aukščiau paminėtose įvairių instancijų teismų nagrinėtose bylose) sprendžiant ginčą tarp ieškovo ir atsakovų dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančiu, nustatyta, kad ieškovas ir UAB „Kašgarija“ 2009-09-03 sudarė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 2Sp-31-(3.25), kurios tikslas - bendras įmonių dalyvavimas trečiojo asmens Švenčionių rajono savivaldybės administracijos paskelbtame konkurse „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, nuotekų siurblinių statyba Švenčionių mieste bei Cirkliškio k., Švenčionių r.“, kuri patvirtinta notarine tvarka (T.1, b. l. 11-13). 2009-09-03 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu ieškovas ir UAB „Kašgarija“ dalyvavo sutartyje nurodytame trečiojo asmens organizuotame supaprastintame atvirajame konkurse Nr. 77805 (T.1., b. l. 14-19). Jungtinės veiklos sutarties 4 punkte nustatyta, kad už sutarčių ir kitų dokumentų pasirašymą atsakingas partneris – UAB „Kašgarija“, kuriai atstovauja generalinis direktorius J. D.. Sutarties 5 punkte nurodyta, kad jungtinės veiklos bendrus reikalaus tvarko ir sprendimus priima vadovaujantis partneris, kurį tam įgalioja kitas šios sutarties partneris. Pagal Jungtinės veiklos sutarties 9 punktą, partneris įgalioja vadovaujantį partnerį abiejų partnerių vardu dalyvauti užsakovo konkurse, rengti, tvarkyti ir pateikti pagal konkurso reikalavimus užsakovui reikalingą dokumentaciją, o taip pat pasirašyti partnerių vardu su užsakovu sutartį ir gauti iš užsakovo po sutarties sudarymo visą reikalingą darbams technologinę dokumentaciją. Sutarties 10 punktu partneris įgaliojo UAB „Kašgarija“ pateikti pasirašyti konkurso dokumentus, pasiūlymą ir, laimėjus konkursą, pirkimo sutartį visų jungtinės veiklos partnerių vardu. Vadovaujantis partneris atstovauja visų partnerių interesus visose institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose pagal sudarytą su užsakovu sutartį, atsakingas už sutarties vykdymą bei už atsiskaitymus ir apmokėjimus už atlikti pagal sutartį darbus per visą objekto rekonstrukcijos laiką ir per visą rekonstruoto objekto garantinį laiką (Sutarties 11.2 p.). Ieškovas, 2009-09-03 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, įgaliojo UAB „Kašgarija“ tvarkyti bendrus su viešuoju konkursu susijusius reikalus ir šios sutarties pagrindu UAB „Kašgarija“ ir ieškovo pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu ir su atsakovu 2010 m. balandžio 2 d. UAB „Kašgarija“ savo ir ieškovo vardu sudarė Rangos sutartį Nr. lsd-5-(3.24)/J-72 (T.1., b.l.11-13). 24.Nustatyta, kad ieškovas vykdė jungtinės veiklos sutartį, bet ir tarp UAB „Kašgarija“ ir atsakovo sudarytą rangos sutartį ( tai sąlygota jungtinės veiklos sutarties 12 p. nustačiusiu, jog darbus partneriai atlieka vadovaudamiesi tarp užsakovo ir vadovaujančio partnerio sudaryta sutartimi). Tas matyti iš ieškovo 2012-02-08 priešieškinio, pateikto Vilniaus apygardos teismui civilinėje byloje Nr.2-3663-567/2012, kuriame nurodyta, jog UAB “Kašgarija“ pradėjo ir iki 2010-12-15 atliko darbus pagal UAB „Kašgarija“ (veikusios šalių jungtinės veiklos sutarties pagrindu) ir atsakovo sudarytą rangos sutartį, kilus trukdžių apie tai įspėjo užsakovą (šioje byloje- atsakovą Švenčionių rajono savivaldybės administraciją ), pastarajam abi šalis informavus apie rangos sutarties nutraukimą, jos (UAB „Kašgarija“ ir ieškovas) vedė derybas, o atsakovui leidus pakeisti vadovaujantį sutarties partnerį –UAB „Kašgarija“ į UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, sutarties šalys prie jungtinės veiklos sutarties sudarė papildomą susitarimą ( T.1, b.l.153-157). 25.Būtina pažymėti, kad atsakovas RUAB „Kašgarija“ ( ją atstovaujanti UAB „Audata“) į ieškinį neatsiliepė, teisminiame procese nedalyvavo, todėl niekaip nepareiškė savo pozicijos dėl ieškovės reiškiamo reikalavimo pripažinti Rangos sutartį (kurią pasirašė partnerio įgaliotas būtent UAB „Kašgarijos“ atstovas), negaliojančia.

208 26. CK 1.80 straipsnyje nustatyta, kad sandoriai negali prieštarauti imperatyviosioms įstatymo normoms, o jeigu prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms, – pripažįstami niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. Teismai, pripažindami sandorius negaliojančiais CK 1.80 str. pagrindu, procesiniame sprendime turi nurodyti ne tik CK 1.80 str., bet ir konkrečią imperatyviąją įstatymo normą, kuriai sandoriai prieštarauja. Šioje byloje ieškovas nurodo, kad ginčijamas sandoris neatitinka VPĮ 30 straipsnio 1 dalies nuostatoms, nes Švenčionių rajono administracija privalėjo reikalauti, kad būtų užtikrintas abiejų jungtinės veiklos dalyvių sutarties įvykdymo užtikrinimas, o ne vieno iš jų. Ieškovas teigė, jog viešųjų pardavimo konkurso procedūrų neginčija, tačiau vis tik tai daro, siekdamas įrodyti, kad Rangos sutartį Švenčionių rajono savivaldybės administracija sudarė ne su jungtinės veiklos partneriais, o tik su RUAB „Kašgarija“. Nors Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str.1d. nustatytų viešųjų pirkimų principų pažeidimo, vykdant aukščiau paminėtą konkursą nenustatyta, vis tik konstatuotina, kad ne kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą. 27.Pagal CK 1.80 str. įtvirtintą teisės normą sandorio negaliojimas siejamas su jo prieštaravimu imperatyviosioms teisės normoms, t. y. vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis. Ginčijama sutartis negali būti pripažinta negaliojančia ir CK1.80 bei CK 1.81 str. pagrindais. CK6.156 str. 1 d. įtvirtintas sutarties laisvės principas suteikia sutarties šalims teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Šalių teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi joms įstatymo galią (CK6.189 str.), tačiau šalių teisė nustatyti sutarties turinį nėra absoliuti, ją šalys turi įgyvendinti nepažeisdamos imperatyviųjų teisės normų (CK6.157 str. 1 d.), viešosios tvarkos ir geros moralės reikalavimų. Be to, įstatymas įpareigoja kiekvieną sutartinių santykių turinčią šalį elgtis sąžiningai (CK6.158 str.). Taigi šalys, sudarydamos sutartį, gali laisvai tartis dėl jos sąlygų, šių vykdymo ir pan., tačiau, teismui nustačius, kad šalių susitarimas neatitinka pirmiau nurodytų reikalavimų, jis gali būti pripažįstamas negaliojančiu (CK1.80,1.81 str. ir kt.). Be to pažymėtina, kad sandorių negaliojimo instituto paskirtis – užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu. Dėl to sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų. 28.Atsižvelgiant į nagrinėjamoje byloje nustatytą faktinių aplinkybių visumą, nėra teisinio pagrindo ginčijamą Rangos sutartį pripažinti negaliojančia ir niekine ab initio CK 1.80, 1.81 str. nustatytais pagrindais. 29.Kadangi ieškinio kito reikalavimo- kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2010 metų balandžio 2d. Rangos sutarties Nr.1sd-5-(3.24)/j-72 nesudarė, ieškovas nagrinėjant bylą nepalaikė, jis buvo išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-27 nutartimi perdavus bylą nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui tik dėl dalies ieškinio-dėl rangos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio (T.2,b.l.53-58), todėl teismas šioje ieškinio reikalavimų dalyje bylą nutraukia (CPK 293 str.3p.) 30.Kadangi ieškinys netenkinamas atsakovui- Švenčionių rajono savivaldybės administracijai iš ieškovo priteisiamos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). 30.1.Sprendžiant dėl advokato atstovavimo išlaidų pagrįstumo, atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Atsakovo atstovas pateikė byloje savo klientui suteiktų teisinių paslaugų ataskaitą, darbų aprašymą, dirbtą laiką, nurodė darbo valandos kainą bei priskaičiuotas pinigų sumas už kiekvieną atliktą darbą. Jo visas atlygintino atlyginimo dydis sudaro 7920.07 Eur, kurį prašo priteisti iš ieškovo. Teismo nuomone, toks išlaidų dydis yra pagrįstas: ginčas sudėtingas, byla reikalaujanti specialių žinių, didelės apimties, teisminis nagrinėjimas tęsėsi ilgą laiką (nuo 2016-02-10), tad nėra pagrindo nukrypti nuo Rekomendacijose nurodytų dydžių ir jį sumažinti ( 11 p., CPK 98 str.), (T.2, b.l.5-11,46-49,75-81,140-146,172-175;T.3,b.l.63 -86).

219 31.Vadovaujantis CPK 95 straipsniu, teismas, dalyvaujančiam byloje asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali paskirti iki 5000 Eur baudą. Atsakovas prašė teismo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesu, tačiau teismo nuomone, ieškovo piktnaudžiavimo procesu – nesąžiningo nepagrįsto ieškinio pateikimo, sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą faktų nenustatyta. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas turėjo pagrindo manyti, kad jo ieškininiai reikalavimai pagrįsti ir tenkintini, o teisės normų netinkamas/tinkamas išaiškinimas, priimtų teismo sprendimų suvokimas, naudojimasis teisminės gynybos galimybe, nereiškia asmens nesąžiningumo pateikiant ieškinį. Taip pat pažymėtina, kad ieškovas netrukdė procesui ir aktyviai jame dalyvavo. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010). 32.Dėl senaties termino taikymo. Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnyje yra nustatyti pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai. Šio straipsnio antroje dalyje nurodyta, kad tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį. Ieškovas teigia, kad terminas nebuvo praleistas, nes turi būti taikomas bendras senaties terminas-10 metų, tačiau jei būtų taikomi sutrumpinti terminai, tai tokiu atveju prašo atsižvelgti į visas kitas procedūras, kurios vyko šiuose ginčo santykiuose: į atsakovo pripažinimą, kad rangos sutartis gali būti pakeista – kreipiantis į Viešųjų pirkimų tarnybą formaliai koreguojant asmenį, vėliau kreipiantis į teismą, ginčijantis teisme, arbitraže ir laikyti senaties terminą nepraleistu. 32.1.Teismo manymu šiuo konkrečiu atveju taikytinas Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str.2d. nustatytas senaties terminas, nes kaip jau auksčiau buvo paminėta, byloje nagrinėjamas ginčas patenka išimtinai į Viešųjų pirkimųreguliavimo sritį, todėl jam taikytinos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Pažymėtina, kad ieškovas turėjo teisę ir galimybę per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties (Rangos sutarties) sudarymo dienos (2010-04-02) pareikšti pretenziją,ieškinį, tačiau to nepadarė, o vėlesni bandymai tai padaryti (krepimasis į teismą ir kt.) jau buvo pavėluoti ir ieškovui teigiamų rezultatų nedavė.Šioje vietoje taip pat primintini šio teismo sprendimo 22.4.punkte paminėti motyvai. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279, 293 str. straipsniais,

Nutarė

22Netenkinti UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinio dėl 2010 metų balandžio 2d. Rangos sutarties Nr.1sd-5-(3.24)/j-72 pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio.

23Nutraukti civilinę bylą ieškovo reikalavimų dalyje-pripažinti, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2010 metų balandžio 2d. Rangos sutarties Nr.1sd-5-(3.24)/j-72 nesudarė.

24Netenkinti atsakovo prašymo dėl baudos skyrimo ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis

25teisėmis.

26Priteisti iš ieškovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsakovei Švenčionių rajono savivaldybės administracijai 7920.07 Eur teisinės pagalbos išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėjas Rimvydas... 2. Teismas... 3. 1.Ieškovas UAB „Visagino tiekimas ir m. balandžio 2 d. Rangos sutarties Nr.... 4. 2.Vilniaus apygardos teismas priėmė nagrinėti ieškovo UAB „Visagino... 5. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-03-03 nutartimi civilinę bylą... 6. 2... 7. UAB „Kašgarija“ dėl rangos sutarties pripažinimo niekine ir... 8. 6. Pastarasis teismas laikydamas, jog LR CPK 26 straipsnis numato, kad visas... 9. 7.Vilniaus apygardos teismas 2017-12-12 nutartimi išaiškino, kad ginčai dėl... 10. 8.Pradėjus bylą nagrinėti šiame teisme vienos iš šalių atstovo prašymu... 11. 3 13. Ieškovo atstovas advokatas N. Š. teismo posėdyje paaiškino, kad nors... 12. teisme nurodė, kad ieškinyje pareikšti du reikalavimai. Dėl vieno jų –... 13. 4... 14. dokumentai buvo parengti ir suderinti su agentūra ir projektą vykdančia... 15. 15. Atsakovo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atstovas... 16. Ieškinys netenkintinas 16. Ieškovas savo ieškinyje nurodo, kad Rangos... 17. (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąįaorganizacija“/“Užsakovu“)ir... 18. 5 tiekimas ir statyba“ (atstovaujamos šių bendrovių vadovų) sudarė... 19. 7 bendrai veikti; bendrą dalyvių tikslą ir interesą – tam tikros veiklos... 20. 8 26. CK 1.80 straipsnyje nustatyta, kad sandoriai negali prieštarauti... 21. 9 31.Vadovaujantis CPK 95 straipsniu, teismas, dalyvaujančiam byloje... 22. Netenkinti UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinio dėl 2010 metų... 23. Nutraukti civilinę bylą ieškovo reikalavimų dalyje-pripažinti, kad UAB... 24. Netenkinti atsakovo prašymo dėl baudos skyrimo ieškovui už... 25. teisėmis.... 26. Priteisti iš ieškovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsakovei... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...