Byla e2-761-867/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Inga Sakalauskaitė, sekretoriaujant N. D.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kretingalės mėsa“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 6 191,96 Eur skolą, 8 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2016 m. rugpjūčio 18 d., civilinėje byloje Nr. B2-1202-460/2016 atsakovei iškelta restruktūrizavimo byla. Atsakovė restruktūrizuojamos bendrovės statusą turėjo nuo 2016 m. rugpjūčio 18 d. iki 2017 m. liepos 27 d. Prašoma priteisti skola yra susidariusi tuo laikotarpiu, kai atsakovė turėjo restruktūrizuojamos bendrovės statusą, todėl kreditoriai, iš kurių reikalavimo teises perėmė ieškovė, sudarydami sandorius su restruktūrizuojama bendrove, neturėjo pagrindo remtis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis. Nesutinka su reikalavimais dėl 8 procentų procesinių palūkanų priteisimo ir dėl 40,00 Eur ikiteisminių skolos išieškojimo išlaidų pagal iš pradinės kreditorės UAB ,,Tautara“ perimtą reikalavimą. Be to, prašo sumažinti prašomas priteisti ieškovo atstovavimo išlaidas.

62018 m. sausio 14 d. gautas ieškovės prašymas bylą nagrinėti ieškovei ir jos atstovui nedalyvaujant, prašo ieškinį tenkinti visiškai.

72018 m. sausio 14 d. gautas atsakovės prašymas byla nagrinėti atsakovės atstovei nedalyvaujant.

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys tenkintinas visiškai.

10Dėl skolos priteisimo.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė iš UAB „Tautara” pagal 2017 m. kovo 7 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1032 įsigijo dėžių už 3 738,90 Eur sumą, o pagal 2017 m. kovo 14 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1039 įsigijo dėžių už 1 815,00 Eur sumą (e. b. l. 19-20). Taip pat nustatyta, kad atsakovė iš UAB „PlasticPack“ pagal 2017 m. balandžio 12 d. PVM sąskaitą faktūrą serija PP Nr. 0001000 įsigijo dėžių už 3 598,06 Eur sumą (e. b. l. 8). Iš elektroninių važtaraščių Nr. AG8V5G ir AGE2UZ nustatyta, kad prekės įsigytos iš UAB „PlasticPack“ buvo išgabentos 2017 m. balandžio 12-13 dienomis (nurodytas vežėjas UAB „Kretinaglės mėsa“, vairuotojas A. U.) (v. b. l. 21-22). Iš 2017 m. birželio 28 d. mokėjimo nurodymo nustatyta, kad atsakovė pervedė 500,00 Eur UAB „PlasticPack“, mokėjimo paskirtyje nurodyta PP0001000 (e. b. l. 17). Iš byloje esančio UAB „Tautara” išrašo nustatyta, kad atsakovės įsiskolinimas 2017 m. birželio 6 d. sudaro 3 053,90 Eur (e. b. l. 18).

12Iš 2017 m. rugpjūčio 18 d. reikalavimo perleidimo sutarties nustatyta, kad UAB „PlasticPack“ atsakovės 3 098,06 Eur skolą perleido ieškovei UAB „Juris LT“ (e. b. l. 9-10). Iš 2017 m. rugpjūčio 31 d. reikalavimo perleidimo sutarties nustatyta, kad UAB „Tautara“ atsakovės 3 053,90 Eur skolą perleido ieškovei UAB „Juris LT“ (e. b. l. 11-12). Iš 2017 m. rugsėjo 1 d. ir 2017 m. rugpjūčio 18 d. pranešimų nustatyta, kad ieškovė informavo atsakovę dėl kreditoriaus pasikeitimo (e. b. l. 5; 7).

13Atsižvelgiant į nustatytas byloje faktines aplinkybes pripažintina, kad tarp atsakovės ir pirminių kreditorių - UAB “Tautara” ir UAB „PlasticPack“, susiklostė pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, atsakovė pagal PVM sąskaitas – faktūras iš pirminių kreditorių pirko dėžes, tačiau atsakovė numatytais terminais už gautas dėžes pirminėms kreditorėms atsiskaitė ne visiškai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalys).

14Atsižvelgiant į tai, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovės įsiskolinimo likutis už įsigytas prekes iš UAB „Tautara” sudaro 3 053,90 Eur, o už įsigytas prekes iš UAB „PlasticPack“ sudaro 3 098,06 Eur, į tai, kad atsakovė iš esmės PVM sąskaitose faktūrose nurodytų sumų neginčija, į tai, kad pirminės kreditorės reikalavimo teises į atsakovės skolas yra perleidusios ieškovei ir atsakovė pranešimais buvo informuota apie reikalavimo teisų perleidimus, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteisiant 6 151,96 Eur skolos.

15Dėl išieškojimo išlaidų kompensavimo ir procesinių palūkanų priteisimo.

16Atsakovė nurodo, kad šiuo atveju Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – MAPKSVPĮ) negali būti taikomas, nes skola susidarė laikotarpiu, kai atsakovė turėjo restruktūrizuojamos bendrovės statusą, todėl nesutinka dėl reikalavimu dėl 8 procentų procesinių palūkanų priteisimo. Taip pat nurodo, kad ieškovė rašytiniais įrodymais nepagrindė 40,00 Eur dydžio ikiteisminio išieškojimo išlaidų.

17Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad atsakovė su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo kreipėsi kelis kartus. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-513-460/2017 UAB „Kretingalės mėsa“ iškelta restruktūrizavimo byla, nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugpjūčio 18 d. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartimi restruktūrizuojamos UAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo byla nutraukta, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 27 d. nutartimi ši Klaipėdos apygardos teismo nutartis palikta nepakeista. 2018 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1603-538/2018 atsakovei iškelta restruktūrizavimo byla.

18Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti; šio punkto apribojimai netaikomi gavus teismo leidimą šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) 8 straipsnio 1 punktas).

19Teismų praktikoje pažymėta, kad naujosios įmonės prievolės, kurios ĮRĮ įvardytos kaip „einamosios įmokos“, turi būti vykdomos bendra tvarka (ĮRĮ 8 straipsnio 4 punktas) ir restruktūrizuojamos įmonės statusas nesuteikia skolininkui jokių privilegijų. Jei įmonė nepajėgi mokėti einamųjų įmokų, ji negali būti restruktūrizuojama, nes ji ne gerina, o blogina savo padėtį (dėl nesumokėtų einamųjų įmokų atsiranda kreditorių naujų reikalavimų). Nors atsakovė ir nurodo, kad skolos susidarymo laikotarpiu, ji turėjo restruktūrizuojamos bendrovės statusą, tačiau atkreiptinas atsakovės dėmesys į tai, kad po restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusi skola, kaip ir visos mokėtinos einamosios restruktūrizuojamos įmonės įmokos, turi būti išieškoma bendra CPK nustatyta tvarka. Kitoks normų aiškinimas neatitiktų restruktūrizavimo tikslų.

20Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, į tai, kad atsakovės restruktūrizavimo byla nutraukta 2017 m. kovo 31 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, kurią 2017 m. liepos 27 d. Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistą, į tai, kad pirminės kreditorės reikalavimo teises į atsakovės skolą perleido 2017 m. rugpjūčio 18 d. ir 2017 m. rugpjūčio 31 d. reikalavimo perleidimo sutartimis, t. y. tuo metu, kai atsakovės restruktūrizavimo byla jau buvo nutraukta, į tai, kad ieškovė 8 procentų dydžio metinės procesinės palūkanas prašo priteisti nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, t. y. nuo 2018 m. lapkričio 7 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, į tai, kad nors 2018 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1603-538/2018 atsakovei vėl yra iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau priimta teismo nutartis nėra įsiteisėjusi, nes dėl šios teismo nutarties yra paduotas atskirasis skundas, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas dėl MAPKSVPĮ numatytų 40,00 Eur išieškojimo išlaidų kompensavimo ir 8 procentų procesinių palūkanų priteisimo yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas.

212017 m. rugpjūčio 31 d. reikalavimo perleidimo sutartimi, sudaryta tarp ieškovės ir pirminės kreditorės UAB „Tautara”, ieškovė įgijo ir papildomas teises, taip pat ir teisę reikalauti palūkanų, nuostolių atlyginimo, bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė prašo priteisti 40,00 Eur kaip išieškojimo išlaidų kompensavimą, vadovaujantis MAPKSVPĮ. MAPKSVPĮ 7 straipsnyje nustatyta, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 Eur sumą. Vadovaujantis MAPKSVPĮ 7 straipsniu, iš atsakovo priteisiama 40,00 Eur kaip išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidų kompensavimas.

22CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vadovaudamasi MAPKSVPĮ nuostatomis. Tai yra specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnio nuostatas, nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 straipsnio 3 dalis). Šalių sudaryta sutartis atitinka MAPKSVPĮ nurodytus komercinės sutarties požymius, ieškovė reikalauja taikyti minėtame įstatyme nustatytas palūkanas, todėl teismas taiko šiame įstatyme nustatytą palūkanų normą, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 8 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu priteistą 6 191,96 Eur (6 151,96 Eur skola + 40,00 Eur išieškojimo išlaidų kompensavimas) dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2018 m. lapkričio 7 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1-2 dalis, MAPKSVPĮ 2 straipsnio 4-5 dalys, 3 straipsnio 2 dalis).

23Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

24Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus, kad jos bylinėjimosi išlaidas sudaro 739,00 Eur, t. y. 600,00 Eur teisinei pagalbai apmokėti (už ieškinio parengimą) ir 139,00 Eur žyminis mokestis (e. b. l. 13-16).

25Atsakovė atsiliepimu prašo sumažinti ieškovės patirtas atstovavimo išlaidas. Pagal Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77 redakcija) (toliau - Rekomendacijos) 8.2. punktą, už ieškovei 2018 m. birželio mėnesį suteiktas teisines paslaugas surašant ieškinį, maksimalus tokių išlaidų dydis siekė 2 212,00 Eur. Ieškovės prašomos priteisti 600,00 Eur dydžio išlaidos už ieškinio parengimą neviršija rekomendacijose nustatyto dydžio, išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti yra pagrįstos ir įrodytos, todėl teismas daro išvadą, kad jų mažinti pagrindo nėra (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovės patirtos 600,00 Eur išlaidos teisinei pagalbai apmokėti ir 139,00 Eur žyminis mokestis priteistinos iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

26Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų nepriteistinos, nes neviršija 3,00 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis, 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

28ieškinį tenkinti visiškai.

29Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“, įmonės kodas 163712994, buveinės adresas Klaipėdos g. 16, Kretingalė, Klaipėdos rajonas, 6 151,96 Eur skolą, 40,00 Eur išieškojimo išlaidų kompensavimą, viso 6 191,96 Eur (šešių tūkstančių šimto devyniasdešimt vieno euro ir 96 ct) įsiskolinimą, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2018 m. lapkričio 7 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 739,00 Eur (septynis šimtus trisdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“, įmonės kodas 303262509, buveinės adresas Ramybės g. 4-70, Vilnius.

30Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Inga... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 6... 5. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 6. 2018 m. sausio 14 d. gautas ieškovės prašymas bylą nagrinėti ieškovei ir... 7. 2018 m. sausio 14 d. gautas atsakovės prašymas byla nagrinėti atsakovės... 8. Teismas... 9. ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Dėl skolos priteisimo.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė iš UAB „Tautara” pagal 2017 m.... 12. Iš 2017 m. rugpjūčio 18 d. reikalavimo perleidimo sutarties nustatyta, kad... 13. Atsižvelgiant į nustatytas byloje faktines aplinkybes pripažintina, kad tarp... 14. Atsižvelgiant į tai, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad... 15. Dėl išieškojimo išlaidų kompensavimo ir procesinių palūkanų priteisimo.... 16. Atsakovė nurodo, kad šiuo atveju Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų... 17. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad atsakovė su... 18. Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo... 19. Teismų praktikoje pažymėta, kad naujosios įmonės prievolės, kurios ĮRĮ... 20. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, į tai, kad atsakovės... 21. 2017 m. rugpjūčio 31 d. reikalavimo perleidimo sutartimi, sudaryta tarp... 22. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Atsakovė atsiliepimu prašo sumažinti ieškovės patirtas atstovavimo... 26. Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 28. ieškinį tenkinti visiškai.... 29. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės... 30. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...