Byla B2-513-460/2017
Dėl termino planui pateikti pratęsimo ir akcinės bendrovės Šiaulių banko prašymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ prašymą dėl termino planui pateikti pratęsimo ir akcinės bendrovės Šiaulių banko prašymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo,

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-17 nutartimi atsakovei UAB „Kretingalės mėsa“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratore paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, nutartis įsiteisėjo 2016-08-18.

4Klaipėdos apygardos teismo 2016-11-10 nutartimi patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų kreditiniai reikalavimai, vėlesnėmis nutartimis sąrašas buvo patikslintas.

5RUAB „Kretingalės mėsa“ pateikė prašymą dėl termino planui pateikti pratęsimo iki

62017-05-01.

7AB Šiaulių bankas pateikė atsiliepimą į prašymą dėl termino pratęsimo, juo prašo termino nepratęsti.

8AB Šiaulių bankas pateikė prašymą nutraukti restruktūrizavimo procesą. Nurodo, jog planas teismui nustatytu terminu pateiktas nebus.

9RUAB „Kretingalės mėsa“ pateikė atsiliepimą į prašymą. Nurodo, jog restruktūrizavimo planas yra parengtas, pateiktas restruktūrizavimo administratorei laikantis teisės aktų reikalavimų, restruktūrizavimo planas buvo pateiktas kreditorių susirinkimui ir jo svarstomas, restruktūrizavimo planą yra norima koreguoti pagal išsakytus pasiūlymus, terminas restruktūrizavimo planui pateikti nėra pasibaigęs. Mano, jog tenkinti kreditoriaus prašymą nutraukti restruktūrizavimo bylą nėra pagrindo. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 14 str. 5 d. numatytas terminas teismui pateikti restruktūrizavimo projektą nėra naikinamasis. Be to, restruktūrizavimo planas kreditorių nepatvirtintas ir teismui nepateiktas, kadangi nėra rastas susitarimas su kreditoriumi.

10RUAB „Kretingalės mėsa“ pateikė papildomą rašytinę medžiagą apie bandymą inicijuoti susitikimą su AB Šiaulių banku, Žemės ūkio ministro vizitą į Kinijos Liaudies Respubliką.

11Prašymas dėl termino pratęsimo netenkintinas.

12Restruktūrizavimo byla nutrauktina.

13Klaipėdos apygardos teismo 2017-01-31 nutartimi iki 2017 m. kovo 18 d. restruktūrizuojamai UAB „Kretingalės mėsa“ buvo pratęstas terminas pateikti bendrovės restruktūrizavimo planą teismui. Klaipėdos apygardos teismo 2017-03-17 nutartimi terminas buvo pratęstas iki 2017 m. kovo 31 d.

14Administratorė teismo prašo pratęsti terminą motyvuodama tuo, kad artimiausiu metu susitarti su įmonės kreditoriais dėl skolų grąžinimo ir įmonės išsaugojimo yra realu. Teigia, jog atsisakymas pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti tam, kad jis būtų pakoreguotas, neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų, kitų restruktūrizuojamos įmonės kreditorių interesų ir teisėtų jų lūkesčių siekti atkurti įmonės mokumą bei stabilumą.

15Restruktūrizavimo tikslui pasiekti restruktūrizavimo procesas turi vykti operatyviai, laikantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytų procesinių terminų. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas pateikti teismui restruktūrizavimo plano projektą ir galimybė teismui administratoriaus ar įmonės valdymo organo prašymu šį terminą pratęsti. Kasacinio teismo pažymėta, kad praktikoje pripažįstama galimybė pratęsti terminą ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui, tačiau tokie atvejai vertintini kaip išskirtiniai. Taigi termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimas turi būti pateisinamas objektyviomis aplinkybėmis ir atitikti restruktūrizavimo proceso tikslą bei principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 2 d. nutartis, priimta AB „Vingriai“ restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 3K-3-458/2013; kt.).

16Šiuo aspektu svarbu tai, kad teismas jau sudarė įmonei išskirtinę galimybę siekti susitarimų su kreditoriais ir pirmenybę teikė restruktūrizavimo tikslų realizavimui pirmąjį kartą iki 2017 m. kovo 18 d. restruktūrizuojamai UAB „Kretingalės mėsa“ pratęsdamas terminą pateikti bendrovės restruktūrizavimo planą teismui. Pabrėžtina, kad teismas įmonei RUAB „Kretingalės mėsa“ išskirtinę galimybę suteikė ir dar kartą terminą pratęsdamas iki 2017 m. kovo 31 d.

17Teismų praktikoje pripažįstama, jog pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytą teisinį reglamentavimą pagrindinis vaidmuo vertinant restruktūrizavimo plano ekonominį pagrįstumą ir naudingumą kreditoriams bei tikslingumą siekti išsaugoti laikinai nemokų subjektą kaip veikiantį rinkos dalyvį restruktūrizavimo plano tvirtinimo etape tenka kreditoriams. Nagrinėjamu atveju teismas vertina tai, kad didžiausia įmonės kreditorė AB Šiaulių bankas, kurios patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro 58,51 procento nuo visų reikalavimų sumos, nuosekliai laikosi pozicijos, ją išreiškė ir 2017-03-27 kreditorių susirinkime, jog restruktūrizavimo plane nurodytos finansinės prognozės nėra pagrįstos, pateikti vienas kitam prieštaraujantys duomenys, galimybės atgauti debetines skolas yra abejotinos, planuojami mokėjimai AB Šiaulių bankui yra diskriminaciniai, kt. (CPK 12, 178 straipsniai). Kaip minėta, restruktūrizavimo procese kreditoriai turi išimtinę teisę priimti sprendimą dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo, todėl nesant kreditorių sutarimo tęsti restruktūrizavimo procesą, restruktūrizavimo procesas negali būti tęsiamas, siekiant išvengti nepagrįsto kreditorių teisių pažeidimo. Papildomai akcentuotina, kad teisme 2017-03-30 gautame atsiliepime dėl termino pratęsimo, t. y. jau po 2017-03-27 įvykusio kreditorių susirinkimo ir išanalizavusi plano projektą bei padariusi išvadas, kreditorė AB Šiaulių bankas ir toliau nuosekliai laikosi savo pozicijos, kad restruktūrizavimo procesas neturi būti tęsiamas ir restruktūrizavimo byla turi būti nutraukta.

18Teismas, vertindamas kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą, atsižvelgdamas į tai, kad įmonei net du kartus taikant išimtis buvo pratęstas terminas planui pateikti dėl jos akcentuojamų derybų su kreditoriais, mano, kad tolesnės nuolaidos įmonei RUAB „Kretingalės mėsa“ terminų kontekste nebetikslingos, pažeistų kreditorių interesus ir suteiktų įmonei nepagrįstą pranašumą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pagrindu suteikiamomis nuolaidomis.

19Kitas aspektas tas, jog Įmonių restruktūrizavimo įstatymo tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės ir komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ar išvengti bankroto (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalis). Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos įmonė naudojasi prievolių vykdymo lengvatomis: uždraudžiamas įmonės piniginių prievolių vykdymas, apribojamas turto perleidimas, sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, sustabdomas išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus vykdymas ir kt. Tam, kad šiuo laikotarpiu būtų užtikrinta teisinga įmonės ir jos kreditorių interesų pusiausvyra bei išlaikytas proporcingumo principas privačius kreditorių interesus ribojant dėl įmonės veiklos išsaugojimo galimybės, restruktūrizavimo byla turi vykti operatyviai, laikantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytų procesinių terminų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2013).

20Restruktūrizavimo plano nustatytais terminais nepateikimas yra savarankiškas pagrindas nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šios teisės normos iš esmės yra imperatyvios ir jose nustatyti terminai yra naikinamieji, jiems pasibaigus baigiasi tam tikra teisė ar pareiga.

21Nagrinėjamoje byloje iškėlus atsakovei restruktūrizavimo bylą buvo nustatytas maksimalus šešių mėnesių terminas parengti ir pateikti teismui restruktūrizavimo planą, taip pat buvo pasinaudota Įmonių restruktūrizavimo įstatymo numatyta galimybe pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalis).

22Teismų praktikoje nurodoma ir tai, jog restruktūrizavimo planas yra pagrindinis dokumentas restruktūrizavimo byloje, kuriame nurodomi ne tik restruktūrizavimo tikslai, trukmė, bet ir suformuluojamas verslo planas, atsiskaitymo su kreditoriais terminai bei kita informacija (ĮRĮ 14 straipsnis). Restruktūrizavimo plano rengimo ir tvirtinimo procedūra yra kompleksinė, reikalaujanti visų restruktūrizavimo proceso dalyvių interesų suderinimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. F. v. UAB „Vilbaiva“, bylos Nr. 3K-3-56/2011). Restruktūrizavimo plano rengimo ir tvirtinimo procese turi būti atsižvelgiama ne tik į poreikį užtikrinti visų įmonės kreditorių lygiateisiškumą, bet ir į būtinybę laikytis ĮRĮ nustatytų terminų planui parengti bei pateikti jį tvirtinti teismui.

23Nagrinėjamu atveju akcentuotina, jog AB Šiaulių bankas, kuri yra didžiausia kreditorė, kurios patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro 58,51 procento visų reikalavimų sumos, ir kuri tiesiogiai dalyvavo kreditorių susirinkime ir buvo išrinkta pirmininke, informavo teismą, kad

242017-03-27 RUAB „Kretingalės mėsa“ kreditorių susirinkime restruktūrizavimo plano projektui nebuvo pritarta. Be to, iš 2017-03-27 įvykusio kreditorių susirinkimo protokolo turinio matyti, kad plano projektui nepritarė kreditoriai, turintys 61,03 procento balsų, už plano patvirtinimą balsavo kreditoriai, turintys 28,91 procento balsų. Svarbu pažymėti ir tai, jog AB Šiaulių bankas pabrėžia, kad priešingai, negu nurodo RUAB „Kretingalės mėsa“, minėta kreditorė su RUAB „Kretingalės mėsa“ jokių derybų neveda ir balandžio pradžioje jokių susitikimų nebus (CPK 12, 178 straipsniai).

25Esant šioms aplinkybėms neabejotinai yra aišku, kad net pakoregavus planą pagal mažumos kreditorių pastabas, restruktūrizavimo plano projektas nei iki 2017 m. kovo 31 d. nei vėliau nebus patvirtintas ir atitinkamai nebus pateiktas teismui. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad net ir nepasibaigus terminui restruktūrizavimo planui pateikti restruktūrizavimo byla turi būti nutraukta, jei yra aišku, kad restruktūrizavimo plano projektas nustatytu terminu nebus pateiktas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922-370/2016).

26Paminėtina ir tai, kad teismas, priimdamas šią nutartį, remiasi ne tik AB Šiaulių banko prašymu, tačiau vadovaujasi ir visais bylos duomenimis, taip pat ir 2017-03-27 kreditorių susirinkimo protokolu. Dėl to RUAB „Kretingalės mėsa“ paaiškinimuose nurodytas motyvas dėl teisės kreiptis dėl bylos nutraukimo teisinės reikšmės neturi.

27Esant aptartai teismų praktikai ir nustatytoms faktinėms aplinkybėms teismas mano, kad prašymas dėl termino planui pateikti pratęsimo yra nepagrįstas, dėl to netenkintinas (CPK 77 straipsnis), restruktūrizuojamos UAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo byla nutrauktina (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

28Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

29restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ prašymo dėl termino planui pateikti pratęsimo netenkinti.

30Restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo bylą nutraukti.

31Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo administratorę apie teismo nutartį dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos... 3. Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-17 nutartimi atsakovei UAB „Kretingalės... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2016-11-10 nutartimi patvirtintas kreditorių... 5. RUAB „Kretingalės mėsa“ pateikė prašymą dėl termino planui pateikti... 6. 2017-05-01.... 7. AB Šiaulių bankas pateikė atsiliepimą į prašymą dėl termino pratęsimo,... 8. AB Šiaulių bankas pateikė prašymą nutraukti restruktūrizavimo procesą.... 9. RUAB „Kretingalės mėsa“ pateikė atsiliepimą į prašymą. Nurodo, jog... 10. RUAB „Kretingalės mėsa“ pateikė papildomą rašytinę medžiagą apie... 11. Prašymas dėl termino pratęsimo netenkintinas.... 12. Restruktūrizavimo byla nutrauktina.... 13. Klaipėdos apygardos teismo 2017-01-31 nutartimi iki 2017 m. kovo 18 d.... 14. Administratorė teismo prašo pratęsti terminą motyvuodama tuo, kad... 15. Restruktūrizavimo tikslui pasiekti restruktūrizavimo procesas turi vykti... 16. Šiuo aspektu svarbu tai, kad teismas jau sudarė įmonei išskirtinę... 17. Teismų praktikoje pripažįstama, jog pagal Įmonių restruktūrizavimo... 18. Teismas, vertindamas kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą,... 19. Kitas aspektas tas, jog Įmonių restruktūrizavimo įstatymo tikslas yra... 20. Restruktūrizavimo plano nustatytais terminais nepateikimas yra savarankiškas... 21. Nagrinėjamoje byloje iškėlus atsakovei restruktūrizavimo bylą buvo... 22. Teismų praktikoje nurodoma ir tai, jog restruktūrizavimo planas yra... 23. Nagrinėjamu atveju akcentuotina, jog AB Šiaulių bankas, kuri yra didžiausia... 24. 2017-03-27 RUAB „Kretingalės mėsa“ kreditorių susirinkime... 25. Esant šioms aplinkybėms neabejotinai yra aišku, kad net pakoregavus planą... 26. Paminėtina ir tai, kad teismas, priimdamas šią nutartį, remiasi ne tik AB... 27. Esant aptartai teismų praktikai ir nustatytoms faktinėms aplinkybėms teismas... 28. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,... 29. restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“... 30. Restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“... 31. Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali...