Byla 2A-97-253/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondos Andrulienės, Irmos Čuchraj, Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Erlonesa“ apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. birželio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Erlonesa“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mirigita“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 1 707,12 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad su atsakove žodžiu susitarė dėl statybos darbų atlikimo – profilinio karkaso sumontavimo, medinių tašelių pritvirtinimo prie karkaso, gipso plokščių pritvirtinimo prie tašelių bei profilio pakeitimo. Atsakovė buvo nustačiusi ieškovės atliktų darbų trūkumus, kuriuos pagal pareikalavimą ieškovė ištaisė ir daugiau pretenzijų nebuvo. Ieškovė išrašė atsakovei sąskaitą faktūrą sumokėti už atliktus statybos darbus, ją išsiuntė atsakovei elektroniniu paštu. Atsakovė šios sąskaitos faktūros neapmokėjo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

82.

9Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. birželio 1 d. sprendimu nuspręsta netenkinti ieškovės ieškinio ir priteisti iš ieškovės UAB „Erlonesa“ atsakovei UAB „Mirigita“ 600 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir valstybei 6,83 Eur dydžio išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

103.

11Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Mirigita“ 2017 m. balandžio 6 d. buvo sudariusi rangos sutartį su UAB „Diuna“, ja UAB „Mirigita“ įsipareigojo atlikti keturių dvibučių gyvenamųjų namų apdailos darbus. Atsakovė turėjo teisę darbams atlikti pagal rangos sutartį pasitelkti subrangovą. Atsakovė 2017 m. balandžio 6 d. rangos sutarčiai vykdyti pasitelkė subrangovą – ieškovę UAB „Erlonesa“. Ieškovė ir atsakovė nebuvo ir nėra sudariusios rašytinės rangos ar kitokios sutarties, tačiau teismas pripažino, kad tarp šalių susiklostė faktiniai prievoliniai rangos (subrangos) teisiniai santykiai. Nustatyta, kad ieškovė sutartus darbus atsakovei atliko nekokybiškai. Nėra patvirtinančių įrodymų, kad ieškovė nustatytus trūkumus ištaisė. Teismas konstatavo, kad byloje neįrodyta, jog atsakovė priėmė, o ieškovė perdavė atliktus darbus. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog ieškovė teisės aktų nustatyta tvarka sudarė vienašalį darbų perdavimo–priėmimo aktą. Teismas konstatavo, kad ieškovė neįrodė, jog pagal susitarimą su atsakove darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku, be to, ieškovė neįrodė, kad sutartus darbus atsakovei atliko ir atsakovė juos priėmė, dėl to atsakovė neturi pareigos sumokėti ieškovei.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

134.

14Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Erlonesa“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir tenkinti ieškinį arba bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Pagrindiniai apeliacinio skundo motyvai:

154.1.

16Byla visapusiškai neišnagrinėta, neatsižvelgta į rašytinius įrodymus, žodinius liudytojų parodymus ir į surinktus faktinius duomenis. Ieškovės nuomone, liudytojo UAB „Mirigita“ statybos direktoriaus A. B. parodymai yra prieštaringi, laikomasi gynybinės pozicijos. Taip pat visapusiškai neįvertinti liudytojų A. J., P. J., P. B. ir M. P. parodymai.

174.2.

18Ieškovės nuomone, filmuotoje medžiagoje defektų nustatymas yra suvaidintas, nustatant kokybę naudotos netinkamos priemonės. Filmuota medžiaga parodo, kad darbai buvo atliekami. Darbuotojai yra pavaldūs įmonei, todėl jų parodymai gali būti nepatikimi. Ieškovė nesutinka su teiginiu, kad UAB „Diuna“ darbuotojai toliau taisė UAB „Erlonesa“ broką, nes UAB „Diuna“ neturi darbuotojų, išskyrus direktorių.

195.

20Atsiliepimu atsakovė UAB „Mirigita“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Esminiai atsiliepimo motyvai:

215.1.

22Teismas pagrįstai pripažino, kad byloje nėra įrodymų apie vienašališką darbų perdavimą. Ieškovė UAB „Erlonesa“ turėjo atlikti darbus dviejuose butuose, tačiau pirmame bute darbai buvo atlikti nekokybiškai ir neužbaigti, o antrame bute iš viso nepradėti vykdyti (išskyrus neesminį nekokybišką vatos sudėjimą).

235.2.

24Atsakovė laikosi pozicijos, kad ji įrodė, jog darbų teisėtai nepriėmė dėl jų kokybės trūkumo. UAB „Erlonesa“ darbai buvo nekokybiški, todėl demontuoti, vadinasi, UAB „Mirigita“ negali kilti pareiga mokėti už tokius darbus.

255.3.

26UAB „Erlonesa“ neįrodinėjo darbų kainos, taip pat neaišku, už kokį kiekį darbų prašoma priteisti 1 707,12 Eur. Tai sudaro savarankišką pagrindą ieškinį atmesti.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

296.

30Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis).

317.

32Vadovaujantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321, 322 straipsniai).

338.

34Byloje nustatyta, kad 2017 m. balandžio 6 d. tarp UAB „Diuna“ (užsakovės) ir atsakovės UAB „Mirigita“ (rangovės) sudaryta rangos sutartis. Pagal šią sutartį UAB „Mirigita“ įsipareigojo atlikti keturių dvibučių gyvenamųjų namų, esančių ( - ), apdailos darbus, kurie nurodyti lokalinėje sąmatoje. Byloje nustatyta faktinė aplinkybė, kad minėtai rangos sutarčiai vykdyti atsakovė UAB „Mirigita“ (generalinė rangovė) pasitelkė ieškovę UAB „Erlonesa“, kaip subrangovę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.650 straipsnis 1 dalis). Byloje ginčas tarp ieškovės ir atsakovės kilo dėl mokėjimo už rangos darbus.

359.

36Apeliaciniame skunde ieškovė akcentuoja, kad nesutinka su liudytojo A. B. parodymais, jog buvo sudaryta rašytinė darbų sutartis ir kad sutartis buvo pateikta UAB „Erlonesa“ direktoriui. Apeliantė teigia, kad rašytinės sutarties nebuvo, atsakovė negalėjo jos pateikti. Vertinant šiuos apeliacinio skundo argumentus pažymėtina, kad šalys byloje neginčija esminės aplinkybės, jog UAB „Mirigita“ pasitelkė ieškovę UAB „Erlonesa“ rangos (subrangos) darbams atlikti. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad ieškovė ir atsakovė dėl statybos darbų atlikimo susitarė žodžiu. Atsakovė UAB „Mirigita“ su ieškove sudarytos rašytinės subrangos sutarties nepateikė, tačiau patvirtino su ieškove buvus susitarimą dėl rangos darbų. Esant tokioms aplinkybėms, kai abi šalys iš esmės pripažino žodiniu susitarimu ir konkliudentiniais veiksmais buvus susitarimą dėl ieškovės, kaip subrangovės, darbų atlikimo atsakovei objekte, adresu ( - ), pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad tarp šalių susiklostė faktiniai prievoliniai rangos (subrangos) teisiniai santykiai. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad atsakovė UAB „Mirigita“, sudarydama su ieškove subrangos sutartį, šalių santykyje tapo užsakove, o ieškovė – rangove, ir spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą pagrįstai taikė bendrąsias rangos santykius reglamentuojančias nuostatas.

3710.

38Iš ieškovės apeliacinio skundo turinio matyti, kad ieškovė laikosi pozicijos, jog ieškovė darbus atliko, o atsakovė nepagrįstai atsisakė už juos sumokėti. Ieškovė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškinį atmesti, teigia, kad byla visapusiškai neišnagrinėta, neatsižvelgta į rašytinius įrodymus, žodinius liudytojų parodymus ir į surinktus faktinius duomenis. Apeliantė nesutinka su liudytojo A. B. nurodytomis aplinkybėmis, jog jis negavo atliktų darbų aktų. Apeliantė akcentuoja, kad į bylą pateikti įrodymai, jog dokumentai atsakovei buvo pateikti, o bendravimas visada vykdavo elektroniniu paštu.

3911.

40CK 6.655 straipsnio, reglamentuojančio rangos darbų apmokėjimo tvarką, 1 dalis numato, kad jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba su užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino. Vadovaujantis CK 6.662 straipsni 1 dalimi, atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Taigi įstatyme užsakovo pareiga sumokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo–priėmimo akto pasirašymu.

4112.

42Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė UAB „Erlonesa“ 2017 m. liepos 26 d. sudarė atliktų darbų aktą Nr. 3, pažymą Nr. 3 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir PVM sąskaitą faktūrą, serija ERL, Nr. 17-011. Šie dokumentai pasirašyti tik ieškovės vadovo. Atsakovės UAB „Mirigita“ atstovo parašų, patvirtinančių darbų priėmimą, nurodytuose dokumentuose nėra. Ieškovė aplinkybę, kad minėtus dokumentus pateikė atsakovei, grindė rašytiniu įrodymu – elektroninio laiško kopija, patvirtinančia, jog dokumentai buvo išsiųsti atsakovei 2018 m. liepos 27 d. elektroniniu paštu. Atsakovė UAB „Mirigita“ nepripažino aplinkybės, kad elektroniniu paštu gavo iš UAB „Erlonesa“ nurodytus dokumentus. Bylos duomenys nepatvirtina, kad ieškovė sudarė vienašalį darbų perdavimo–priėmimo aktą, kaip tai numatyta CK 6.662 straipsnio 6 dalyje. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad apeliaciniame skunde pati ieškovė nurodo, jog susirašinėjimas ir aktai buvo teikiami ir statybos darbų vadovui A. J., nes šis peržiūrėdavo ir tvirtindavo faktą, jog darbai atlikti. Tačiau ieškovė nepateikė duomenų, kad 2017 m. liepos 26 d. atliktų darbų aktas ir kiti dokumentai nurodytu būdu buvo patvirtinti atsakovės darbuotojo. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad įrodymai byloje neaptvirtina, jog ieškovė UAB „Erlonesa“ perdavė atliktus darbus, o atsakovė UAB „Mirigita“ šiuos darbus priėmė.

4313.

44Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. liepos 28 d. sudarytas defektų aktas, jį pasirašė UAB „Diuna“ direktorius M. P., UAB „Mirigita“ statybų direktorius A. B., UAB „Mirigita“ statybos darbų vadovas A. J., be to, aplinkybę, kad UAB „Erlonesa“ direktorius A. B. akte atsisakė pasirašyti, parašais patvirtino P. B. ir P. J.. Defektų akte nurodyti darbų defektai, taip pat pažymėta, kad atlikta vaizdo fiksacija.

4514.

46Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. CK 6.663 straipsnio 1 dalis nustato, kad rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus; darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje numatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą.

4715.

48Apeliantė teigia, kad filmuotoje medžiagoje defektų nustatymas yra suvaidintas, fotoaparate nustatyta reikiama data, t. y. būtent po sąskaitos faktūros gavimo. Ieškovė byloje nereiškė pareiškimo apie įrodymų suklastojimą (CPK 184 straipsnis). Nustatyta, kad byloje esančiame kompaktiniame diske esančių fotonuotraukų ir vaizdo įrašų data atitinka skaitmeninėje šių failų informacijoje nurodytą šių failų sukūrimo datą – 2017 m. liepos 28 d. Apeliantė nepateikė pagrindžiančių motyvų ir duomenų, kad filmuota medžiaga dėl defektų nustatymo galėjo būti nufilmuota anksčiau. Pažymėtina, kad ir pati apeliantė remiasi filmuota medžiaga. Esant tokiems duomenims nenustatyta pagrindo nesivadovauti nurodytomis fotonuotraukomis ir vaizdo įrašais.

4916.

50Apeliantės nuomone, teiginiai, jog ieškovės atstovas dalyvavo nustatant defektus, yra neteisingi, kadangi filmuotoje medžiagoje nesigirdi, jog būtų kreipiamasi į UAB „Erlonesa“ direktorių A. B. dėl galbūt esančio broko. Darytina išvada, kad bylos duomenys nepatvirtina šios apeliantės keliamos abejonės. Nustatyta, kad 2017 m. liepos 28 d. sudarytame defektų akte pažymėta, jog UAB „Erlonesa“ direktorius A. B. akte atsisakė pasirašyti. A. B. į teismo posėdį pirmosios instancijos teisme neatvyko dėl ligos. Byloje kaip liudytojai apklausti defektų akte pasirašę asmenys UAB „Diuna“ direktorius M. P., UAB „Mirigita“ statybos direktorius A. B. ir UAB „Mirigita“ statybos darbų vadovas A. J. patvirtino, kad atliekant apžiūrą dėl defektų dalyvavo ir ieškovės direktorius. Nors akte pasirašęs atsakovės darbuotojas P. J., bylos nagrinėjimo metu apklaustas kaip liudytojas, nurodė, kad tiesiogiai apžiūroje nedalyvavo, tačiau kitas defektų akte pasirašęs atsakovės darbuotojas P. B. nurodė, jog dalyvavo surašant defektų aktą, ir patvirtino aplinkybę, kad apžiūroje dalyvavo ir ieškovės atstovas. Apeliantė pažymi, kad atsakovės darbuotojai yra pavaldūs įmonei, todėl jų parodymai gali būti nepatikimi, tačiau įvertintina ir tai, kad aplinkybę, jog ieškovės direktorius dalyvavo atliekant apžiūrą dėl defektų, patvirtino ir UAB „Diuna“ direktorius M. P.. Atsižvelgiant į tai, kad minėtą aplinkybę dėl ieškovės atstovo dalyvavimo atliekant darbų apžiūrą patvirtina ne tik atsakovės darbuotojų parodymai, ja abejoti nenustatyta pagrindo.

5117.

52Apeliantė teigia, kad filmuota medžiaga patvirtina, jog darbai buvo atliekami. Dėl šių argumentų pažymėtina, kad svarbu tai, jog užsakovo pareiga sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, siejama su sąlyga, jog darbai atlikti tinkamai ir laiku (CK 6.655 straipsnio 1 dalis). Atsakovė byloje laikėsi pozicijos, kad UAB „Erlonesa“ atliktų darbų kokybė neatitiko reikalavimų, darbai buvo atlikti su defektais.

5318.

54Apeliantė nesutinka su atsakovės nustatytais defektais ir teigia, kad jie nustatyti netinkamai. Apeliaciniame skunde ieškovė konkrečiai pažymi, kad nustatant defektus buvo naudojamas tikėtinai sulankstytas ir apibetonuotas gulsčiukas, kuris negali būti naudojamas kaip patikros instrumentas, be to, beldžiant į gipso plokštę, medį ar metalą visada sklis garsas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad iš vaizdo medžiagos (nuotraukų ir vaizdo įrašo) nustatyta, jog keli gulsčiuku nustatyti nuokrypiai yra ne vieninteliai nustatyti ieškovės darbų trūkumai. Vaizdo medžiagoje ir defektų akte užfiksuoti ir kiti darbų trūkumai (pvz., pirmame aukšte karkasas jungtas nekokybiškai, lubos linguoja, darbai neužbaigti; antrame aukšte vata sudėta nekokybiškai, karkasas įrengtas nekokybiškai, lubos linguoja, mediniai tašeliai nepritvirtinti, gipso kartonas sumontuotas iš skiaučių; antrame bute antrame aukšte nekokybiškai sudėta vata, likę darbai nepradėti). Byloje nėra duomenų, kad ieškovės atstovas apžiūros metu reikalavo skirti ekspertizę (CK 6.662 straipsnio 5 dalis). Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, dėl objektyvių priežasčių byloje skirti ieškovės atliktų darbų kokybės ekspertizę netikslinga, nes, bylos duomenimis, ieškovės atlikti darbai buvo demontuoti. Ieškovė apeliaciniame skunde nepateikė motyvų, jog kiti defektų akte užfiksuoti darbų trūkumai nustatyti netinkamai ir nepagrįstai. Apeliantės nurodoma aplinkybė, kad atliekant apžiūrą defektams nustatyti nedalyvavo techninę priežiūrą vykdantis asmuo, nesudaro pagrindo pripažinti, kad trūkumai nustatyti nepagrįstai.

5519.

56Apeliantė taip pat teigia, kad UAB „Diuna“ darbuotojai negalėjo taisyti UAB „Erlonesa“ darbų broko, nes UAB „Diuna“ neturi darbuotojų, išskyrus direktorių. Iš UAB „Diuna“ direktoriaus M. P. pirmosios instancijos teisme duotų parodymų nustatyta, kad darbus reikėjo perdaryti, darbus atliko ne UAB „Diuna“, o kiti samdyti darbuotojai.

5720.

58Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį. Vienos rangos sutarties šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas; tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo; jeigu rangovas savo pareigas įvykdo netinkamai, užsakovas turi teisę atitinkamai nevykdyti savo pareigos priimti darbą ir už jį sumokėti ir priešingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010; 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-289-1075/2018, 2018 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-352-219/2018).

5921.

60Ištyrusi byloje esančių faktinių duomenų visumą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė ir visapusiškai įvertino įrodymų byloje visumą ir pagrįstai nustatė, jog ieškovė UAB „Erlonesa“ neįrodė, kad pagal susitarimą atliktus darbus atsakovė priėmė ir kad ieškovė darbus atliko tinkamai. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovė UAB „Mirigita“ neturi pareigos sumokėti ieškovei šios reikalaujamą sumą. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovės apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ar bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, dėl to teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6122.

62Atsakovė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė duomenų apie apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas, dėl to klausimas dėl atsakovės bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nenagrinėtinas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

63Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

64Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. birželio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 1 707,12 Eur skolą, 6 proc. dydžio... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 2.... 9. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. birželio 1 d. sprendimu... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Mirigita“ 2017 m. balandžio 6 d. buvo... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. 4.... 14. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Erlonesa“ prašo pirmosios instancijos... 15. 4.1.... 16. Byla visapusiškai neišnagrinėta, neatsižvelgta į rašytinius įrodymus,... 17. 4.2.... 18. Ieškovės nuomone, filmuotoje medžiagoje defektų nustatymas yra suvaidintas,... 19. 5.... 20. Atsiliepimu atsakovė UAB „Mirigita“ prašo pirmosios instancijos teismo... 21. 5.1.... 22. Teismas pagrįstai pripažino, kad byloje nėra įrodymų apie vienašališką... 23. 5.2.... 24. Atsakovė laikosi pozicijos, kad ji įrodė, jog darbų teisėtai nepriėmė... 25. 5.3.... 26. UAB „Erlonesa“ neįrodinėjo darbų kainos, taip pat neaišku, už kokį... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 29. 6.... 30. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. 7.... 32. Vadovaujantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas nagrinėjamas... 33. 8.... 34. Byloje nustatyta, kad 2017 m. balandžio 6 d. tarp UAB „Diuna“... 35. 9.... 36. Apeliaciniame skunde ieškovė akcentuoja, kad nesutinka su liudytojo A. B.... 37. 10.... 38. Iš ieškovės apeliacinio skundo turinio matyti, kad ieškovė laikosi... 39. 11.... 40. CK 6.655 straipsnio, reglamentuojančio rangos darbų apmokėjimo tvarką, 1... 41. 12.... 42. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė UAB... 43. 13.... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. liepos 28 d. sudarytas defektų aktas,... 45. 14.... 46. Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu... 47. 15.... 48. Apeliantė teigia, kad filmuotoje medžiagoje defektų nustatymas yra... 49. 16.... 50. Apeliantės nuomone, teiginiai, jog ieškovės atstovas dalyvavo nustatant... 51. 17.... 52. Apeliantė teigia, kad filmuota medžiaga patvirtina, jog darbai buvo... 53. 18.... 54. Apeliantė nesutinka su atsakovės nustatytais defektais ir teigia, kad jie... 55. 19.... 56. Apeliantė taip pat teigia, kad UAB „Diuna“ darbuotojai negalėjo taisyti... 57. 20.... 58. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad rangos sutarties... 59. 21.... 60. Ištyrusi byloje esančių faktinių duomenų visumą, teisėjų kolegija daro... 61. 22.... 62. Atsakovė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė duomenų... 63. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 64. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. birželio 1 d. sprendimą...