Byla e2-313-516/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagalieškovės uždarosios akcinės bendrovės prekybos namų „V.V.V.“atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5d. nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. e2-956-390/2020pagal uždarosios akcinės bendrovės prekybos namų „V.V.V.“ netiesioginį ieškinį,pareikštą ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“ vardu, atsakovams V. V., uždarajai akcinei bendrovei „Testona“, uždarajai akcinei bendrovei „Haupas NT“, tretieji asmenys – V. Š., R. M., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Kauno apygardos teisme 2019 m. lapkričio 13 d. gautas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) prekybos namų „V.V.V.“ netiesioginis ieškinys, pareikštas ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Manfula“ vardu, atsakovams V. V., UAB „Testona“, UAB „Haupas NT“, tretieji asmenys – V. Š., R. M.,dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

72.

8Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti BUAB „Manfula“ disponuoti hipotekos sandorių objektu, t. y. įkeistu turtu. Ieškovė nurodė, kad tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, išsamiai išdėstė faktinį ieškinio pagrindą ir pateikė rašytinius įrodymus. Ieškiniu siekiama susigrąžinti natūra į savo neapsunkinto turto masę neteisėtai vis dar V. V. naudai įkeistą turtą, kuris gali būti perduotas faktiškai jokios veiklos nevykdančiai UAB „Testona“. Tokia rizika yra reali, nes nagrinėjamu atveju yra priimtas BUAB „Manfula“ kreditorių nutarimas perduoti įkeistą turtą tariamam įkaito turėtojui UAB „Testona“, kuris neturi įkaito turėtojo teisių, nes sutartine hipoteka ir įkeitimu V. V. įgytos teisės UAB „Testona“ niekada perleistos nebuvo ir ginčas dėl šio nutarimo teisėtumo šiuo metu yra nagrinėjamas Lietuvos apeliaciniame teisme.

93.

10Byloje netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, BUAB „Manfula“ bankroto administratorius neabejotinai ginčijamų sandorių objektą – įkeistą turtą – perduos UAB „Testona“, t. y. yra akivaizdi rizika, kuri padarys būsimą ieškovei galimai palankų teismo sprendimą neįvykdomą. Bendrovės bankroto byloje bankroto administratorius išimtinai palaiko didžiausio bendrovės kreditoriaus UAB „Testona“ poziciją priimant galimai neteisėtą nutarimą dėl turto perdavimo, kuriuo bandyta ne tik nesąžiningai perimti nesąžiningai įkeistą turtą, bet tą padaryti dar ir nesumokant Įmonių bankroto įstatyme numatytos proporcingos administravimo išlaidų dalies, todėl yra akivaizdu, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bendrovės bankroto administratorius perduos įkeistą turtą tariamam bendrovės įkeisto turto įkaito turėtojui UAB „Testona“.

114.

122019 m. lapkričio 26 d. ieškovės prašyme nurodoma, kad BUAB „Manfula“ jau yra perdavusi ginčo turtą atsakovei UAB „Testona“, kuri nors šiuo metu perduotu turtu disponuoti negali, nes nėra pakeista hipotekos registro informacija, tačiau bet kada gali atlikti hipotekos išregistravimo veiksmus. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Testona“ gali įgytą turtą perleisti ar kitu būdu jį apsunkinti, todėl būsimas galimai ieškovei palankus teismo sprendimas būtų niekuo neužtikrintas ir neįvykdomas.

135.

14Atsiliepime į prašymą atsakovė UAB „Testona“ prašė atmesti UAB prekybos namų V.V.V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra nei vienos iš būtinųjų sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Subjektyviais samprotavimais, o ne rašytiniais įrodymais grindžiamas ieškovės netiesioginis ieškinys negali būti laikomas tikėtinai pagrįstu, todėl ieškovės ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Taip pat ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie UAB „Testona“ nesąžiningumą ir galimą nesąžiningą siekį perleisti ar apsunkinti iš BUAB „Manfula“ perimtą nekilnojamąjį turtą. Taip pat pažymėjo, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2018-343/2019 buvo atmestas skundas dėl BUAB „Manfula“ 2019m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo kreditoriai nusprendė perduoti hipotekos kreditoriui UAB „Testona“ ginčo nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), bei parduoti su šiuo turtu neatsiejamai susijusį neįkeistą turtą. Ginčo turtas UAB „Testona“ perduotas vykdant pagrįstą ir teisėtą BUAB „Manfula“ kreditorių susirinkimo nutarimą.

156.

16Atsiliepime į prašymą atsakovė UAB „Haupas NT“ ir trečiasis asmuo R. M. prašė atmesti UAB prekybos namų V.V.V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Nurodė, kad UAB prekybos namai V.V.V. neįrodė, kad UAB „Testona“ gali turtą realizuoti. Toks ieškinio pateikimas teismui, kai kreditorius, turi 300 Eur finansinį reikalavimą į BUAB „Manfula“, kas sudaro 0,009 proc. visų pareikštų reikalavimų, ir reikalavimą įgijus tik po bankroto bylos BUAB „Manfula“ iškėlimo ir neturint iki tol jokių santykių su BUAB „Manfula“, laikytinas ne kreditoriaus teisių gynimu, o siekiu trukdyti BUAB „Manfula“ bankroto procesui siekiant savanaudiškų tikslų, piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Be to, UAB „Kontmena“ kitoje civilinėje byloje Nr. 2e-2350-587/2019 Kauno apygardos teisme yra pareiškusi analogišką netiesioginį ieškinį su tapačiais reikalavimais UAB prekybos namų V.V.V. netiesioginiam ieškiniui, grindžiamą tomis pačiomis aplinkybėmis. Kauno apygardos teismas 2019 m. lapkričio 26 d. nutartimi minėtoje civilinėje byloje atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17II.

18Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

197.

20Kauno apygardos teismas 2019 m. gruodžio 5d.nutartiminetenkinoUAB prekybos namų „V.V.V.“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

218.

22Kadangi ieškovė ieškinyje suformulavo ieškinio dalyką ir pagrindą, pateikė nurodytas faktines aplinkybes patvirtinančius įrodymus, nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal pareikštą reikalavimą apskritai negalėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, teismas ieškovės pateiktą ieškinį vertino kaip preliminariai pagrįstą.

239.

24Nustatė, kad Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-2018-343/2019 2019 m. spalio 11 d. nutartimi reikalavimą dėl BUAB „Manfula“ 2019 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto – pastatų ir kitų patalpų, esančių ( - ), perdavimo hipotekos kreditoriui“, panaikinimo ir grąžinimo, atmetė, ši nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau ši aplinkybė savaime nėra pakankama konstatuoti, kad 2019 m. spalio 11 d. nutartis yra neteisėta. Teismas sprendė, kad aplinkybė, jog BUAB „Manfula“ 2019 m. lapkričio 14 d. Susitarimu ir 2019 m. lapkričio 19 d. priėmimo-perdavimo aktu jau perdavė įkeistą ginčo turtą kreditorei atsakovei UAB „Testona“, yra pagrindas konstatuoti, kad buvo įvykdytas BUAB „Manfula“ 2019 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu. Tačiau ši aplinkybė, teismo vertinimu, taip pat nepakankama konstatuoti atsakovų nesąžiningų veiksmų siekiant išvengti teismo sprendimo vykdymo.

2510.

26Teismas pažymėjo, kad UAB prekybos namai V.V.V., kaip BUAB „Manfula“ kreditorė, manydama, jog bankroto administratorius yra šališkas, turi teisę kreiptis dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

2711.

28Teismo vertinimu, UAB prekybos namai V.V.V. nurodomi teiginiai apie tai, kad atsakovai buvo nesąžiningi sudarant ginčijamus sandorius ir tai patvirtinančios aplinkybės nurodytos ieškinyje, nesudaro pagrindo teigti, jog atsakovė UAB „Testona“ ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti ir ateityje vengti jai nepalankaus sprendimo vykdymo.

2912.

30Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovė nenurodė jokių kitų aplinkybių, iš kurių būtų galima spręsti apie grėsmę būsimo teismo sprendimo vykdymui dėl nesąžiningo atsakovų elgesio. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą bankrutuojančiam asmeniui priklausantį įkeistą turtą perduoti įkaito turėtojui, savaime nėra pakankama daryti išvadą, jog atsakovai imsis nesąžiningų veiksmų siekdami išvengti teismo sprendimo vykdymo. Nagrinėjamu atveju nenurodyta jokių aplinkybių, kad atsakovai vengtų vykdyti teismo sprendimą, bei tai patvirtinančių duomenų nepateikta. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog egzistuoja galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo grėsmė dėl atsakovų nesąžiningų veiksmų.

31III.

32Atskirojo skundoir atsiliepimų į jį argumentai

3313.

34Ieškovė UAB prekybos namai „V.V.V.“ atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti.Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3513.1.

36Pirmosios instancijos teismo pripažinimas, kad ieškinys, reiškiamas CK 6.66 straipsnio pagrindu, kurio viena iš sąlygų – šalių nesąžiningumas, yra prima facie pagrįstas, jau savaime nulemia ir tai, kad atsakovų nesąžiningumas yra preliminariai įrodytas ir todėl egzistuojair antroji būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga.

3713.2.

38Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebus pasiekti ir įgyvendinti prevenciniai laikinųjų apsaugos priemonių tikslai, nes naujų teisinių ginčų tarp bylos šalių (ir trečiųjų asmenų) rizika bus maksimali. Faktą, kad apeliantei palankus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, patvirtina aplinkybės, jog nors yra ginčijami Bendrovės turto įkeitimo pagrindai ir šio turto perdavimas, šalių status quo (padėtis, kuri yra) nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nėra išsaugoma. Dėl to būsimo (galimai palankaus) teismo sprendimo vykdymas būtų itin komplikuotas – perduotas turtas turėtų būti išreikalautas iš jį įgijusių asmenų, tačiau iki tol jis gali būti (ir tikėtinai bus) perleistas kitiems asmenims, o UAB „Testona“ neturi jokio turto, į kurį galėtų būti nukreiptas reikalavimas ar jo ekvivalentas.

3913.3.

40Apeliantė ieškinyje ir papildomuose prašymuose nurodė aplinkybes, dėl kurių ginčijamus sandorius sudarę asmenys turėtų būti laikomi nesąžiningais, tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje dėl to nepasisakė. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad UAB „Testona“ yra įmonė, kurios tikėtinas vienintelis tikslas – neteisėtai perimti ir realizuoti BUAB „Manfula“ turtą.UAB „Testona“ nuo 2017 m. disponuoja 1 705 893,1 Eur dydžio turtu (reikalavimo teise į bankrutavusią UAB „Manfula“) ir jau yra kaip įkaito turėtoja perėmusi dalį bankrutavusios UAB „Manfula“ turto, nors hipotekos registre įkaito turėtoju vis dar yra nurodomas V. V.. Nors minėtu turtu UAB „Testona“ ir disponuoja, tačiau tai neatsispindi jos finansinės atskaitomybės dokumentuose, pagal kuriuos UAB „Testona“ turtas 2015 – 2018 m. iš esmės nesikeitė ir sudarė 7 000 Eur. Negana to, dalį perimto turto įkeitusi itin neaiškiomis aplinkybės, to neapskaitė savo finansinės atskaitomybės dokumentuose, tokiu būdu dar papildomai atlikdama ir veiksmus, turinčius nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 ir 223 straipsniuose, požymių. Šios aplinkybės patvirtina atsakovių nesąžiningumą.

4113.4.

42BUAB „Manfula“ bankroto administratorius MB „Nemokumo valdymas“ jokio atsiliepimo į ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepateikė ir pirmosios instancijos teismo įpareigojimo neįvykdė. Nors bankroto administratorius yra profesionalus verslo subjektas, besispecializuojantis bankroto procedūrose, tačiau atsiliepimo nepateikimas tik patvirtina aplinkybes, kad BUAB „Manfula“ bankroto administratorius veikia atsakovų naudai, atsisako ginti BUAB „Manfula“ ir jos tikrųjų kreditorių interesus.

4313.5.

44Pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. eB2-2018-343/2019 išnagrinėtu reikalavimu dėl BUAB „Manfula“ 2019 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto – pastatų ir kitų patalpų, esančių ( - ),perdavimo hipotekos kreditoriui“, nes minėtoje byloje nagrinėjimo dalykas buvo kitas. Nepriklausomai nuo to, ar apeliantės reikalavimas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. eB2-2018-343/2019 būtų patenkintas ar atmestas, ginčo turtas vis tiek būtų perduotas UAB „Testona“, nes minėtoje byloje apeliantė ginčijo tik administravimo išlaidų dydį, o ne paties ginčo turto perdavimo teisėtumo faktą.

4513.6.

46Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje negalėjo remtis ir Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2350-587/2019, nes minėta nutartimi buvo išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių klausimas kitoje byloje. Teismo pasisakymas procesiniu klausimu neturi resjudicata galios.

4714.

48Atsakovė UAB „Testona“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

4914.1.

50Preliminariai vertinant ieškovės netiesioginio ieškinio argumentus ir reikalavimus, matyti, kad ieškinys yra aiškiai nepagrįstas. Ieškovė ieškinį grindžia išimtinai savo samprotavimais apie neva neteisėtus sandorius, nesąžiningus atsakovus V. V., UAB „Testona“, UAB „Haupas NT“, nesąžiningą BUAB „Manfula“ bankroto administratoriaus veikimą ir pan., nepateikdama jokių įrodymų šiems savo teiginiams pagrįsti.

5114.2.

52Jokių įrodymų apie UAB „Testona“ nesąžiningumą ir galimą nesąžiningą siekį perleisti ar apsunkinti iš BUAB „Manfula“ perimtą nekilnojamąjį turtą ieškovė nepateikė. UAB PN „V.V.V.“ neįrodė aplinkybių, kad UAB „Testona“, perėmusi turtą, gali jį realizuoti, UAB „Testona“ yra įmonė, kurios tikėtinas tikslas yra vienintelis – neteisėtai perimti ir realizuoti bankrutavusios UAB „Manfula“ turtą, o tokius neteisėtus ketinimus įgyvendinus atsakovė UAB „Testona“ bus arba likviduota arba bankrutuos.

5314.3.

54Ginčo turtas UAB „Testona“ perduotas vykdant pagrįstą ir teisėtą BUAB „Manfula“ kreditorių susirinkimo nutarimą. Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. eB2-2018-343/2019 dėl BUAB „Manfula“ kreditorių susirinkimo nutarimo įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1695-585/2019 ją palikus galioti nepakeistą. Nors atskirajame skunde apeliantė nurodo, kad pirmos instancijos teismas negalėjo vadovautis procesiniais sprendimais priimtais minėtoje byloje, tačiau, atkreiptinas dėmesys, jog atskirojo skundo bei netiesioginio ieškinio argumentai dėl UAB „Testona“ reikalavimo į BUAB „Manfula“ galėjo būti reiškiami anksčiau Kauno apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. eB2-2018-343/2019, ginčijant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“ 2019 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nekilnojamojo turto–pastatų ir kitų patalpų, esančių ( - ), perdavimo hipotekos kreditoriui, tačiau ieškovė to nedarė, nesiekė proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo.

5514.4.

56Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr. e2-2350-587/2019 (e2-976-587/2020) yra pareikštas analogiškas netiesioginis ieškinys tiems patiems atsakovams dėl tų pačių sandorių ginčijimo tik kitos ieškovės – UAB „Kontmena“. Kauno apygardos teismas minėtoje civilinėje byloje taip pat atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5715.

58Atsakovas R. M. ir trečiasis asmuo UAB „Hauptas NT“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė nepateikė įrodymų, kad UAB „Testona“ rengiasi turto pardavimui. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones vertintinas kaip siekis vilkinti ar stabdyti BUAB „Manfula“ bankroto procesą. Kreditoriai, kurių reikalavimai didesni nei apeliantės, jokių pretenzijų dėl ieškinių reiškiamų reikalavimų UAB „Testona“ atžvilgiu neturi.

59Teismas

konstatuoja:

60IV.

61Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6216.

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

6417.

65Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuriaatmestas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6618.

67Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sudaro dviejų būtinųjų sąlygų sutaptis: 1) tikėtinas ieškinio reikalavimo pagrindimas; 2) grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimas.

6819.

69Atskirajame skunde apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pripažino, jog ieškovės ieškinys yra prima facie pagrįstas, todėl tai savaime nulemia ir tai, kad atsakovų nesąžiningumas yra preliminariai įrodytas, nes ieškinys reiškiamas CK 6.66 straipsnio pagrindu, kurio viena iš sąlygų – šalių nesąžiningumas. Su šiuo apeliantės argumentu apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

7020.

71Vertinant aptariamą laikinųjų apsaugos priemonių sąlygą (tikėtinas ieškinio pagrįstumas) asmens nesąžiningumas nepreziumuojamas, todėl pareiga įrodyti bylos šalies nesąžiningumą tenka tam asmeniui, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgiant į tai, kad bylos šalių teisės yra lygios (CPK 17 straipsnis), vien reiškiamo actio Pauliana reikalavimo pripažinimas preliminariai pagrįstu savaime nesuponuoja, jog bylos šalies sąžiningumo prezumpcija tampa paneigta, o laikinąsias apsaugos priemones taikyti prašanti šalis yra atleidžiama nuo pareigos pagrįsti savo argumentus dėl atsakovų nesąžiningumo būtent laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste. Pažymėtina, kad sprendžiant procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, šioje proceso stadijoje nėra nustatinėjamos actio Pauliana taikymo sąlygos atsakovų atžvilgiu, toks vertinimas atliekamas tik išnagrinėjus šalių ginčą iš esmės ir įvertinus visas faktines bylos aplinkybes, todėl šis atskirojo skundo argumentas nesuteikia pagrindo vertinti, kad teismui nustačius, jog ieškinys yra preliminariai pagrįstas, tai savaime reiškia, kad atsakovų nesąžiningumas įrodytas ir egzistuoja antra laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga.

7221.

73Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad duomenų ar aplinkybių, patvirtinančių atsakovų galimą nesąžiningumą (ketinimą paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar pinigines lėšas) ieškovė nenurodė ir nepateikė. Apeliacinio teismo vertinimu, apeliantės nurodytos aplinkybės, kad UAB „Testona“ yra įmonė, kurios tikėtinas vienintelis tikslas – neteisėtai perimti ir realizuoti BUAB „Manfula“ turtą, nėra įrodytos, grindžiamos tik subjektyviu pačios apeliantės vertinimu. Byloje nėra duomenų apie tai, kad UAB „Testona“ nevykdo jokios veiklos ir įmonę ketinama likviduoti po to, kai perėmus įkeistą turtą, šis turtas galimai bus realizuotas.

7422.

75Teismas nesutinka su ieškovės pateiktu faktinių aplinkybių vertinimu, kad nors atsakovė UAB „Testona“ disponuoja 1 705 893,10 Eur dydžio turtu, tačiau tai neatsispindi jos finansinės atskaitomybės dokumentuose, pagal kuriuos UAB „Testona“ turtas 2015 – 2018 m. iš esmės nesikeitė ir sudarė 7 000 Eur. Negana to, dalį perimto turto įkeitusi itin neaiškiomis aplinkybės, to neapskaitė savo finansinės atskaitomybės dokumentuose, tokiu būdu dar papildomai atlikdama ir veiksmus, turinčius nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 ir 223 straipsniuose, požymių. Aplinkybės, susijusios su UAB „Testona“ teikiamų finansinės atskaitomybės duomenų teisingumu, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl teismas jų nevertina. Duomenų, kad atsakovės UAB „Testona“ veiksmai buvo įvertinti kaip galimai nusikalstami ir jos atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, byloje nėra pateikta.

7623.

77Apeliantė taip pat teigia, kad nors bankroto administratorius yra profesionalus verslo subjektas, besispecializuojantis bankroto procedūrose, tačiau atsiliepimo į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepateikimas patvirtina aplinkybes, kad BUAB „Manfula“ bankroto administratorius veikia atsakovų naudai, atsisako ginti BUAB „Manfula“ ir jos tikrųjų kreditorių interesus. Kadangi tiek UAB ,,Testona“, tiek apeliantės kreditoriniai reikalavimai yra patvirtinti BUAB ,,Manfula“ bankroto byloje, tai abi šios kreditorės yra vienodai tikros kreditorės; vien ta aplinkybė, kad apeliantė reiškia netiesioginį ieškinį, nelemia jos išskirtinio statuso, lyginant su kitais kreditoriais, todėl bankroto administratoriaus procesinė pozicija nepalaikyti apeliantės prašymų nelemia išvados dėl administratoriaus ar atsakovių nesąžiningumo. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad jei ieškovė, kaip BUAB „Manfula“ kreditorė, mano, jog bankroto administratorius yra šališkas, ji turi teisę kreiptis dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

7824.

79Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. eB2-2018-343/2019 išnagrinėtu reikalavimu dėl BUAB „Manfula“ 2019 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl nekilnojamojo turto – pastatų ir kitų patalpų, esančių ( - ), perdavimo hipotekos kreditoriui“, nes minėtoje byloje nagrinėjimo dalykas buvo kitas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors minėtoje civilinėje byloje apeliantė ginčijo tik administravimo išlaidų dydį, o ne paties ginčo turto perdavimo teisėtumo faktą, tačiau tai nekeičia pirmosios instancijos teismo išvados, kad kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą bankrutuojančiam asmeniui priklausantį įkeistą turtą perduoti įkaito turėtojui, tai savaime nėra pakankamas argumentas daryti išvadą, kad atsakovai imsis nesąžiningų veiksmų siekdami išvengti teismo sprendimo vykdymo. Kadangi BUAB „Manfula“ 2019 m. lapkričio 14 d. Susitarimu ir 2019 m. lapkričio 19 d. priėmimo–perdavimo aktu jau perdavė įkeistą ginčo turtą kreditorei atsakovei UAB „Testona“, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad buvo įvykdytas BUAB „Manfula“ 2019 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu ir toks kreditorių susirinkimo nutarimo įgyvendinimas nevertintinas kaip nesąžiningi atsakovių veiksmai, siekiant išvengti galimo teismo sprendimo įvykdymo.

8025.

81Taip pat atmestini apeliantės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje negalėjo remtis Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2350-587/2019, nes minėta nutartimi buvo išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių klausimas kitoje byloje. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2350-587/2019 buvo paminėta tik aprašomojoje nutarties dalyje, o teismas motyvuojamoje dalyje šia nutartimi nesirėmė.

8226.

83Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovė nenurodė jokių kitų aplinkybių, iš kurių būtų galima spręsti apie grėsmę būsimo teismo sprendimo vykdymui dėl nesąžiningo atsakovų elgesio. Skolininko elgesys sąžiningumo aspektu turi esminę reikšmę sprendžiant dėl būtinybės užtikrinti pareikšto ieškinio reikalavimą (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019). Nagrinėjamu atveju duomenų, kad atsakovai vengtų vykdyti teismo sprendimą į bylą nepateikta. Teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad grėsmės galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui dėl atsakovų nesąžiningų veiksmų nėra.

8427.

85Apeliacinis teismas, apibendrindamas tai, kas išdėstyta, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8628.

87Kiti ieškovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Teismas pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

88Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

89Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apygardos teisme 2019 m. lapkričio 13 d. gautas uždarosios akcinės... 7. 2.... 8. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki... 9. 3.... 10. Byloje netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, BUAB „Manfula“ bankroto... 11. 4.... 12. 2019 m. lapkričio 26 d. ieškovės prašyme nurodoma, kad BUAB „Manfula“... 13. 5.... 14. Atsiliepime į prašymą atsakovė UAB „Testona“ prašė atmesti UAB... 15. 6.... 16. Atsiliepime į prašymą atsakovė UAB „Haupas NT“ ir trečiasis asmuo R.... 17. II.... 18. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. 7.... 20. Kauno apygardos teismas 2019 m. gruodžio 5d.nutartiminetenkinoUAB prekybos... 21. 8.... 22. Kadangi ieškovė ieškinyje suformulavo ieškinio dalyką ir pagrindą,... 23. 9.... 24. Nustatė, kad Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-2018-343/2019... 25. 10.... 26. Teismas pažymėjo, kad UAB prekybos namai V.V.V., kaip BUAB „Manfula“... 27. 11.... 28. Teismo vertinimu, UAB prekybos namai V.V.V. nurodomi teiginiai apie tai, kad... 29. 12.... 30. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovė nenurodė jokių kitų aplinkybių,... 31. III.... 32. Atskirojo skundoir atsiliepimų į jį argumentai... 33. 13.... 34. Ieškovė UAB prekybos namai „V.V.V.“ atskirajame skunde prašo Kauno... 35. 13.1.... 36. Pirmosios instancijos teismo pripažinimas, kad ieškinys, reiškiamas CK 6.66... 37. 13.2.... 38. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebus pasiekti ir įgyvendinti... 39. 13.3.... 40. Apeliantė ieškinyje ir papildomuose prašymuose nurodė aplinkybes, dėl... 41. 13.4.... 42. BUAB „Manfula“ bankroto administratorius MB „Nemokumo valdymas“ jokio... 43. 13.5.... 44. Pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis Kauno apygardos teismo... 45. 13.6.... 46. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje negalėjo remtis ir Kauno... 47. 14.... 48. Atsakovė UAB „Testona“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 49. 14.1.... 50. Preliminariai vertinant ieškovės netiesioginio ieškinio argumentus ir... 51. 14.2.... 52. Jokių įrodymų apie UAB „Testona“ nesąžiningumą ir galimą... 53. 14.3.... 54. Ginčo turtas UAB „Testona“ perduotas vykdant pagrįstą ir teisėtą BUAB... 55. 14.4.... 56. Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr. e2-2350-587/2019... 57. 15.... 58. Atsakovas R. M. ir trečiasis asmuo UAB „Hauptas NT“ atsiliepime į... 59. Teismas... 60. IV.... 61. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 62. 16.... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 64. 17.... 65. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties,... 66. 18.... 67. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą taikyti laikinąsias... 68. 19.... 69. Atskirajame skunde apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 70. 20.... 71. Vertinant aptariamą laikinųjų apsaugos priemonių sąlygą (tikėtinas... 72. 21.... 73. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 74. 22.... 75. Teismas nesutinka su ieškovės pateiktu faktinių aplinkybių vertinimu, kad... 76. 23.... 77. Apeliantė taip pat teigia, kad nors bankroto administratorius yra... 78. 24.... 79. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis Kauno... 80. 25.... 81. Taip pat atmestini apeliantės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas... 82. 26.... 83. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovė nenurodė... 84. 27.... 85. Apeliacinis teismas, apibendrindamas tai, kas išdėstyta, konstatuoja, jog... 86. 28.... 87. Kiti ieškovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai taip pat nesudaro... 88. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 89. Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5d. nutartį palikti nepakeistą....