Byla 2-36603-595/2014
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, vadovaudamasi CPK 142 str. 4 d, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovui R. S. dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti jo naudai 1124,49 Lt skolos, delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimus grindžia tarp jo ir atsakovo R. S. sudaryta 2006-06-05 Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartimi. Ieškovas suteikė atsakovui kredito limitą 2000 Lt sumai. 2007-05-31 kredito limitas šalių susitarimu buvo padidintas iki 6000 Lt. Tačiau atsakovas tinkamai nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, nemoka įmokų. Atsakovo skola yra 790,27 Lt. Taip pat remiantis sutarties 9.4 p. yra apskaičiuoti 284,50 Lt delspinigių. Prašo ieškinį tenkinti bei priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais yra įteiktas LR CPK 130 str. nustatyta tvarka. Tačiau atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Nustatyta, kad ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ su atsakovu R. S. 2006-06-05 sudarė Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T606018638, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 2000 Lt dydžio kredito limitą. 2007-05-31 šalių susitarimu kredito limitas buvo padidintas iki 6000 Lt sumos. Atsakovas sutartimi įsipareigojo nustatyta tvarka ir terminais mokėti ieškovui kasmėnesines įmokas. Sutarties 9.4 p. numatyta, kad už laiku negrąžintą kreditą skaičiuojami 0,2 procentų dydžio delspinigiai nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė. Ieškovas nurodo, kad 2014-06-05 atsakovo skola yra 790,27 Lt nesumokėtų įmokų bei 284,50 Lt delspinigių, taip pat 15,17 Lt raginimų siuntimo išlaidų, 34,55 Lt kitos pagal sutartį mokėtinos sumos. Viso įsiskolinimas 1124,49 Lt. Nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, byloje nėra duomenų apie atsakovo prievolės įvykdymą ieškovui (CPK 12, 178 str. str.).

7CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kadangi atsakovas ieškovui nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, jis laikomas pažeidusiu prievolę šalimi.

8Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 790,27 Lt skolos, 15,17 Lt raginimų siuntimo išlaidų, 34,55 Lt kitų pagal sutartį mokėtinų sumų yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.59 str., 6.200 str., 6.872 str., 6.874 str., 6.881 str.).

9Už nemokėjimą įmokų laiku pagal sutartį ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 284,50 Lt delspinigių (po 0,2 procento nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, sutarties 9.4 p.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatuota, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (284,50 Lt) dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.).

11Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,05 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo priteistina ieškovui 71,13 Lt delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. iš atsakovo priteistina ieškovui ir 5 procentai metinių palūkanų už priteistą 911,12 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-08-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nustatyta, kad ieškovas yra sumokėjęs 54 Lt žyminio mokesčio, taip pat patyrė 60,50 Lt išlaidų už ieškinio parengimą teismui, taip pat 0,80 Lt banko išlaidų. Pagal CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p., 8 p. proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (81,03 proc.) iš atsakovo priteistina ieškovui 93,43 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 88 str., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. teismas,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo R. S., a.k. ( - ) 790,27 Lt skolos, 71,13 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 911,12 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2014-08-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 93,43 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“, į.k. 234995490, naudai.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai