Byla 2-5116-877/2016
Dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir padarytos žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Linai Rumbutytei-Bonatienei, dalyvaujant ieškovės atstovui teisininkui Svajūnui Martinkėnui, atsakovės atstovui Eduardui Jasui, atsakovės atstovui advokatui Mantui Liugui, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „BCB group“ ieškinį atsakovei UAB „SDG grupė“ dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir padarytos žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „BCB group“ 2016 m. sausio 25 d. ieškiniu (3-8 b.l.) ir 2016-03-14 dubliku (74-76 b.l.) prašo:

31) pripažinti atsakovės UAB „SDG grupė“, įmonės kodas 301487560, buveinės adresas Pramonės pr. LT-51287 Kaunas, su ieškove UAB „BCB group“ juridinio asmens kodas 302440599 buveinės adresas Kęstučio g. 4, Marijampolė, pasirašytos patalpų subnuomos sutarties Nr. SDGG003/2015 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, pagal UAB „SDG grupė“ raštą Nr. SG-057 dėl subnuomos sutarties nutraukimo, neteisėtu; 2) priteisti iš atsakovės UAB „SDG grupė“ 28314,00 Eurų padarytą žalą, bei 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo nutarties visiško įvykdymo dienos; 3) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

4Procesiniuose dokumentuose ieškovė nurodo, kad UAB „BCB group“ ir UAB „SDG grupė“ 2015 m. kovo 6 d. pasirašė Patalpų Subnuomos sutartį SDGG003/2015 (toliau - Sutartis), kuria atsakovei buvo išnuomotas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ) m., pastato unikalus Nr. ( - ). 2015-11-26 atsakovė atsiuntė ieškovei raštą Nr. SG-057 „Dėl patalpų Subnuomos sutarties Nr. SDGG003/2015 vienašališko nutraukimo“, nurodydama, jog nuo 2015-12-01 vienašališkai nutraukia Subnuomos sutartį. Atsakovė nepagrįstai vienašališkai nutraukė sutartį. Dėl sutarties nutraukimo ieškovė patyrė didelę žalą. Atsakovės itin skubotas ir nepagrįstas vienašališkas sutarties nutraukimas pažeidžia dvišalio susitarimo dvasią, sutartyje puoselėjamus ieškovo lūkesčius ir padarė didelę žalą ieškovei. Sutarties pasirašymo metu abi šalys sulygo, kad sudaroma sutartis yra ilgalaikė ir numatė joje tik išimtines sąlygas numatytas sutarties 7 skyriuje, kurias pažeidus bus galima šią sutartį nutraukti ar pakeisti. Atsakovas rašte dėl sutarties nutraukimo nurodo kaip pagrindą CK 6.498 straipsnio 3 dalį, kai nuomotojas kliudo naudotis daiktu pagal jo paskirtį ir sutarties sąlygas, subnuomos sutarties punktus 4.1.2 ir 4.1.3. Atsakovės teiginiai, kad Ieškovė jai kliudo naudotis daiktu pagal jo paskirtį ir sutarties sąlygas yra niekuo neargumentuoti, kadangi Atsakovė niekada nereiškė Ieškovei jokių pretenzijų, neinformavo Ieškovės apie jos teisių suvaržymą raštu kaip tai numato sutarties 8.4 punktas, kad siunčiami pagal šią sutartį arba su ja susiję pranešimai privalo būti raštiški ir laikomi gautais, jeigu jie išsiųsti faksimiliniu aparatu-adresatui patvirtinus gavimą, arba jei jie išsiųsti registruotu laišku ar įteikti į rankas. Atsakovės argumentai, kad ieškovė nutraukė tiekimą į ant pastato įrengtą reklaminį stendą nepagrįsti, ieškovei apie tai nėra žinoma, sutartyje nėra sutarta, kad ieškovė yra atsakinga ar turi pareigą rūpintis įrengto šviečiančio stendo veikimu ar neveikimu. Ieškovė šiai sutarčiai skyrė išskirtinį dėmesį ir sulygdama joje su Atsakove, bei ją vykdydama tikėjosi patenkinti savo teisėtus lūkesčius ir gauti materialinį pelną, tačiau dėl nesąžiningų Atsakovės veiksmų ir sutarties vienašališko nutraukimo patyrė didelę materialinę žalą sumoje 28314,00 eurų, kurių Atsakovė negavo, o būtų gavusi jei sutartis būtų vykdoma iki jos pasibaigimo, t.y. iki 2019-03-01. Ši patirta Ieškovės žala atsirado dėl Atsakovės nesumokėtų mokesčių už sutarties 39 mėnesių nevykdymą plius PVM mokestis, kuriuos Atsakovė privalėjo sumokėti Ieškovei per sutarties galiojimo laiką numatytą sutartyje.

5Atsakovė UAB „SDG grupė“, 2016 m. vasario 29 d. atsiliepimu (50-52 b.l.) ir 2016 m. kovo 31 d. tripliku (81-84 b.l.) prašo ieškovės UAB „BCB group“ ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodo, kad sutartis buvo nutraukta pagrįstai ir teisėtai dėl ieškovės padaryto esminio sutarties pažeidimo- nesąžiningo ieškovės elgesio, ieškovei pažeidus ikisutartinių santykių metu šalių sutartą esminę sąlygą ir būtiną prielaidą ilgalaikio pobūdžio nuomos sutarties sudarymui, tai, ko iš esmės tikėjosi atsakovė iš sutartinių santykių su ieškove. Šalys nuo pat pradžių derėjosi dėl viso pastato nuomos, kad atsakovės įmonių grupės (UAB „SDG“, UAB „SDG akademija“, UAB „SDG kodas“) skyriai, vykdantys veiklą Marijampolėje, galėtų veikti viename pastate ir šią aplinkybę nurodė ieškovei derybų pradžioje. Viso pastato nuoma iš karto nebuvo įmanoma, nes pastatas nebuvo parengtas- neįrengta palėpė, reikėjo suremontuoti pastato vidų ir išorę, kad jis būtų tinkamas naudoti atsakovės veikloje. Derybos tęsėsi ilgą laiką, atsakovė rodydama gerą valią ir rimtus ketinimus išsnuomoti visą pastatą, sutiko 2015-03-06 sudaryti sutartį SDGG 003/2015 dėl vieno aukšto patalpų, kurios sutarties sudarymo metu buvo tinkamos naudoti. Po Sutarties sudarymo šalys ir toliau derėjosi dėl Pastato nuomos sąlygų apsikeisdamos Pastato nuomos sutarties projektais bei teikdamos viena kitai dėl jų pastabas. Tačiau ieškovė pakeitė savo poziciją nurodydama, kad Pastato remonto darbai bus atliekami tik iš atsakoves avansinių mokėjimų, kas visiškai netenkino atsakovės, įvertinant atsakovės prašomą Pastato nuomos kainą. Preliminari šalių aptarta Pastato nuomos kaina buvo 2.400 EUR plius PVM, todėl ieškovės iškeltas reikalavimas avansu padengti dar ir Pastato remonto išlaidas buvo akivaizdžiai neproporcingas bei neatitinkantis Marijampolėje egzistuojančių patalpų rinkos kainų. Dėl šios priežasties tokia ieškovės užimta pozicija po Sutarties sudarymo buvo nesąžininga atsakovės atžvilgiu. Atsakovei nesutikus su ieškovės keliamomis sąlygomis, tarp šalių prasidėjo nesutarimas. Ieškovė Pastato neremontavo, nesutvarkė laiptų, cokolio, neatliko reikiamo vidaus remonto. Ieškovė pradėjo nebereaguoti į raginimus laikytis susitarimų, ir savo veiksmais ieškovė pradėjo trukdyti atsakovei vystyti verslą ir organizuoti savo įmonių veiklą. Paskutinis toks veiksmas iš ieškovės pusės buvo savavališkas „SDG akademija“ reklaminio skydo apšvietimo atkirtimas nuo elektros šaltinio. Kadangi reklama yra viena iš svarbiausių ir esminių sąlygų užtikrinti naujos veiklos vystymą, todėl toks neetiškas Ieškovės elgesys itin papiktino atsakovę ir leido aiškiai suprasti, kad ieškovė visiškai nebeketina toliau bendradarbiauti, vykdyti įsipareigojimus ir protingomis bei rinką atitinkančiomis sąlygomis susitarti dėl ilgalaikės Pastato nuomos. Kadangi viso Pastato nuoma buvo pagrindinė prielaida ir sąlyga, kodėl atsakovė sudarė Sutartį, dėl ieškovės nesąžiningų veiksmų ir esminio pažeidimo atsakovė šią Sutartį vienašališkai nutraukė. Mano, kad ieškovė po ginčo sutarties sudarymo pažadėjusi, kad atsakovei išnuomos tinkamą naudoti Pastatą ir vėliau atsisakiusi laikytis šio įsipareigojimo, elgėsi nesąžiningai, nesilaikė geros verslo praktikos ir apgaulės būdu privertė sudaryti Sutartį dėl Pastato vieno aukšto nuomos. Atsakovė nebūtų sudariusi Sutarties, jeigu būtų žinojusi, kad ieškovė neišnuomos viso Pastato arba kad reikalaus sudaryti Pastato nuomos sutartį tokiomis sąlygomis, kurios prieštarauja sąžiningo verslo principams, protingumo principui ir iš esmės neatitinka Marijampolėje egzistuojančios nuomos rinkos sąlygų. Ieškovės manymu, šalys susitarimais pakeitė Sutarties ilgalaikiškumo pobūdį. Ilgalaikiškumas pasireiškia tuo, kad nei viena iš šalių negali nutraukti sutarties anksčiau termino be išskirtinės priežasties, ir tokiu būdu išlaikomas ilgalaikių teisinių santykių stabilumas. Tačiau 2015 m. balandžio 15 d. pasirašytame susitarime dėl patalpų subnuomos sutarties 5 punkte, pačios ieškovės iniciatyva toks susitarimas dėl ilgalaikiškumo pobūdžio tarp šalių buvo modifikuotas. Ieškovė numatė galimybę nutraukti subnuomos sutartį per 30 dienų, sumokant 1200 Eur baudą. Vadovaujantis šalių lygiateisiškumo principu, jeigu viena iš šalių turi galimybę nutraukti ilgalaikę sutartį anksčiau nustatyto termino, tokia sutartis negali būti laikoma ilgalaike, ir tokia pat galimybė turi būti numatyta ir kitai šaliai. Priešingu atveju, vienos šalies teisės ir galimybės yra pažeidžiamos. Mano, kad reali žala ieškovei nepadaryta, nes ginčo patalpos išnuomotos kitai įmonei UAB „Dextera“. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti dėl Sutarties nutraukimo tariamai negautas pajamas parodo ieškovės nesąžiningą siekimą pasipelnyti atsakovės sąskaita. Ieškovė neturi teisės reikalauti priteisti PVM mokestį kaip netesybas. Po patalpų pridavimo, kurį konstatavo antstolė A. L., praėjus daugiau kaip pusei mėnesio, 2015 m. gruodžio 21 d. ieškovė ir atsakovė pasirašė susitarimą dėl patalpų, adresu ( - ). Šiuo susitarimu šalys numatė tarpusavio įsipareigojimus (t.y. UAB „SDG grupė“ turėjo apmokėti UAB „BCB group“ išrašytą 390,00 Eur PVM sąskaitą-faktūrą), ir patvirtino, kad šalys viena kitai jokių pretenzijų neturi. Šalys savo priešpriešinius įsipareigojimus įvykdė, tačiau ieškovė vis tiek kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl tariamos žalos atlyginimo, nors derybų metu šalys ir pasiekė susitarimą. Toks ieškovės selektyvus susitarimų laikymasis yra neleistinas ir nepriimtinas, prieštaraujantis pacta sunt servanda principui.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatytos aplinkybės

8Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pastatas ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurio bendras plotas yra 291,28 kv.m. pirkimo –pardavimo sutarties Nr. DŽM pagrindu nuosavybės teise priklauso UAB „BSB group“. Nuo 2014-05-01 iki 2015-04-30 dėl 100 kv.m. šio pastato sudaryta nuomos sutartis su UAB „Compensa Servines“ bei 2014-10-21 subnuomos sutartis iki 2015-04-30 dėl 68 kv.m. su UAB „SDG akademija“ (85-86 b.l.).

9UAB „BCB group“ (subnuomotojas) ir UAB „SDG grupė“ (subnuomininkas) 2015 m. kovo 6 d. sudarė Patalpų Subnuomos sutartį SDGG003/2015 (toliau - Sutartis), kuria atsakovei buvo išnuomotos 100 kv. m. ploto negyvenamosios patalpos, esančios ( - ), pastato unikalus Nr. ( - ), pirmajame pastato aukšte. Pagal Sutarties 3.1 punktą, sutarties terminas yra numatytas nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. kovo 1 d. Sutarties 7.3 punkte buvo nustatytos sutarties nutraukimo sąlygos subnuomininko iniciatyva: Subnuomininkas turi teisę nutraukti subnuomos sutartį, įspėjęs Subnuomotoją prieš 2 mėnesius, nepasibaigus subnuomos terminui šiais atvejais: jei Patalpos dėl aplinkybių, už kurias Subnuomininkas neatsako, pasidaro nebetinkamos naudoti šios subnuomos tikslams (7.3.1 punktas); jeigu perduotos Patalpos yra su trūkumais, kurie Subnuomotojo nebuvo aptarti ir Subnuomininkui nebuvo žinomi, o dėl šių trūkumų Patalpų neįmanoma naudoti pagal jos paskirtį ir sutarties sąlygas (7.3.2 punktas); jeigu Subnuomotojas neperduoda patalpų nurodytais terminais (7.3.3 punktas). Sutarties 7.4 punktas numatė, kad sutartis gali būti nutraukta rašytiniu šalių susitarimu (9-12 b.l.).

102015 m. spalio 29 d. UAB „SDG grupė“ pateikė ieškovei pasiūlymą nutraukti Sutartį nuo 2015 m. gruodžio 1 d. rašytiniu šalių susitarimu (17 b.l.).

112015-11-09 raštu Nr. SR-464 ieškovė nurodė, kad sutartis yra terminuota, todėl visi sutartyje numatyti įsipareigojimai turi būti vykdomi iki sutarties pasibaigimo, t.y. iki 2019 m. kovo 1 d. (18 b.l.).

122015-11-13 raštu Nr. SG-055, atsakovė nurodo, kad 2015 m. rugsėjo mėn. ieškovė dėl neaiškių aplinkybių nepaaiškinusi atjungė elektros energijos tiekimą į su ieškovės sutikimu ant stogo įrengtą reklaminį skydą- šviečiančias tūrines raides SDG. Dėl elektros tiekimo atjungimo skydas neatlieka tikslinės funkcijos, yra suvaržoma subnuomininko veikla (sutarties 4.1.2 punktas). Ieškovas buvo žodžiu informuotas apie elektros tiekimo atjungimą, tačiau jokių veiksmų nesiėmė. Sutarties 4.1.3 punkte ieškovė įsipareigojo sudaryti sąlygas subnuomininkui naudotis patalpose teikiamomis komunalinėmis paslaugomis (patalpų šildymas, vandentiekis, kanalizacija, elektra, šiukšlių išvežimas), subnuomotojas pažeidė šį punktą, todėl vienašališkai dėl subnuomotojo kaltės nutraukia šią sutartį ir perduos patalpas 2015-11-30 (19 b.l.).

132015-11-17 raštu Nr. SR-468 ieškovė nurodo, kad elektros tiekimas į subnuomojamas patalpas nebuvo nutrūkęs, sutartyje nėra numatyta, kad subnuomotojas privalo rūpintis reklamos priežiūra. Pranešimą apie gedimą gavo 2016-11-16, jį identifikuos ir pašalins (20 b.l.).

142015-11-26 raštu Nr. SG-057 ieškovė nurodo, kad direktorius Žydrūnas Buzas apie elektros atjungimą buvo informuotas rugsėjo mėnesį, UAB „BCB group“ atsakinga už sutarties nutraukimą, nes kliudė naudotis daiktu pagal jo paskirtį ir sutarties sąlygas, todėl atsakovė ją vienašališkai nutraukia, remdamiesi CK 6.498 straipsnio 3 dalimi bei subnuomos sutarties 4.1.2 ir 4.1.3 punktais (21 b.l.).

15Šalys 2015 m. gegužės 1 d. buvo parengę Patalpų subnuomos sutarties projektą, pagal kurį ieškovė turėjo perduoti atsakovei ir kitas ( - ) esančias negyvenamąsias patalpas – esančias pusrūsyje ir antrame aukšte 200 kv.m. ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 1 d., esančias 3 aukšte 100 kv. m. ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 1 d. (27 b.l.). 2015 m. birželio 17 d. elektroniniu laišku, išsiųstu adresato ( - ) atsakovės darbuotojai K. Ž., pridėta patalpų subnuomos sutartis su komentarais, iš kurių matyti, kad pusrūsyje ir antrame aukšte esančių patalpų perdavimas nukeliamas 2015-10-01, trečiame aukšte esančių patalpų rekonstrukcija ( t.y. trečio aukšto pristatymas)- 2016-05-01, didinamas nuomos mokesčio tarifas (komentarai B6-B9), ankstinami apmokėjimo terminai (komentaras B10), delspinigių norma didinama10 kartų nuo 0,02 iki 0,2 procento, pašalinamos ieškovui numatytos sankcijos už sutarties netinkamą vykdymą ( komentaras B12, B13) (89-94 b.l.).

162015 m. gruodžio 3 d. 9:00 val. antstolė A. L., nuvykusi į ( - ), konstatavo faktines aplinkybes, kad UAB „SDG grupė“ yra visiškai atlaisvinusi 100 kv.m. bendro ploto patalpas, laikinai jai perduotas valdyti ir naudoti. Iš prie protokolo pridėtų nuotraukų matyti, kad patalpos yra atlaisvintos (55-62 b.l.).

17UAB „SDG grupė“ 2015-12-08 raštu Nr. SG-060 ieškovei nurodė, kad 2015 m. lapkričio 30 d. buvo visiškai atlaisvintos patalpos, užfiksuota elektros skaitiklių duomenys, atsakovė paliko ruletus, kurių vertė 200 Eur. Perdavimo metu dalyvavęs UAB „BCB group“ atstovas atsisakė pasirašyti patalpų priėmimo- perdavimo aktą (63 b.l.). 2015-12-21 raštu Nr. SG-061 atsakovė, siekdama taikiai išspręsti patalpų perdavimą, su ieškovės nurodytu patalpų trūkumu 590 Eur nesutiko, tačiau parengė 2015-12-21 susitarimą, kuriuo įsipareigojo apmokėti 390 Eur, įskaičius 200 Eur atsakovės įrengtų langų ruletų kainą (65,66 b.l.), 2016-02-01 ieškovė šiai sumai išrašė PVM sąskaitą faktūrą serija Nr. 201698 (64 b.l.), atsakovė sąskaitą apmokėjo 2016-02-19 mokėjimo nurodymu (54 b.l.).

182016 m. kovo 15 d. 12:55 val. antstolė A. L. konstatavo faktines aplinkybes, kad ( - ), 100 kv. m. patalpose veiklą vykdo UAB „Dextera“, - prie pastato iš pietinės pusės ant durų pritvirtinta lentelė su užrašu „DEXTERA“ ir patalpose esanti mergina vardu Vidmantė patvirtino, kad ji dirba UAB „Dextera“ vadybininke (96-103 b.l.).

19Ginčo esmė

20Nors 2015 m. kovo 6 d. sutartyje UAB „BCB group“ įvardintas subnuomotoju, o UAB „SDG grupė“ subnuomininku, tačiau ginčo patalpos ieškovei priklauso nuosavybės teise, todėl spręstina, kad tarp šalių susiklostė nuomos teisiniai santykiai. Ginčas kilo dėl nuomininko teisės vienašališkai nutraukti terminuotą negyvenamųjų patalpų sutartį, nesikreipiant į teismą bei dėl sutarties nutraukimo atsiradusių nuostolių atlyginimo.

21Dėl terminuotos nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą nuomininko reikalavimu

22Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Sutarties šalys laisvos susitarti dėl sutarties dalyko ir sąlygų (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Esant esminiam sutarties pažeidimui šalis gali pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo galimybe. Vienašališko sutarties nutraukimo atvejai, sąlygos ir tvarka nustatyti CK 6.217 straipsnyje. Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalies nuostatą, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Įstatyme (CPK 6.217 straipsnio 2 dalis) įtvirtintas ir sąrašas aplinkybių, į kurias turi būti atsižvelgiama, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis. Šios aplinkybės yra: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad pagal CK 6.217 straipsnį sutarties pažeidimas gali būti laikomas esminiu dviem pagrindais: pirma, pažeidimas gali būti laikomas esminiu pagal įstatymą; antra, šalys gali pačios susitarti, ką jos laikys esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. birželio mėn. 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012).

23CK 6.217 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Jeigu šalys susitarė, kad tam tikros sutarties sąlygos pažeidimas yra pagrindas vienašališkai nutraukti sutartį, tai nebūtina, kad jos būtų susitarusios šį pažeidimą vertinti kaip esminį. Sutartyje ir įstatyme išvardytų vienašališko sutarties nutraukimo pagrindų taikymo skirtumas yra tas, kad teismas netikrina, ar sutartyje įtvirtintas sutarties nutraukimo pagrindas savo pobūdžiu atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus. Tačiau sutartyje nurodytas nutraukimo pagrindas yra sutarties sąlyga, todėl teismo vertinamas ir kontroliuojamas sutarties sąlygų teisėtumo ir sąžiningumo aspektais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012; teisėjų kolegijos 2014 sausio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-114/2014; kt.). Kaip teisingai nurodo atsakovė, CK 6.498 straipsnis yra specialioji norma, kurioje įvardinti konkrečios sutarties rūšies - nuomos, pažeidimai, kuriems egzistuojant nuomininkas turi teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį. Tačiau pagal šios teisės normos nuostatas, nuomininkas įgyvendinti šią teisę gali tik įstatyme nustatytu būdu- pareiškiant teisme reikalavimą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą.

24CK 6.200 straipsnyje įtvirtinta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutartį privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, vykdyti sutartį kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, vykdant sutartį dėti maksimalias pastangas, atitinkančias tokiose pat aplinkybėse esančio protingo asmens standartą. Dėl sutarties šalių bendradarbiavimo pareigos turinio kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tai universalus prievolių teisės principas, reikalaujantis, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas prievolei vykdyti, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolės vykdymui, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis ir pan. Aiškinant pareigos bendradarbiauti principo turinį kasacinio teismo išskirti tokie elementai: pareiga informuoti, duoti nurodymus, suteikti pagalbą, sudaryti tinkamas darbo sąlygas, koordinuoti veiksmus ir pan. Kiekvienu konkrečiu atveju šių elementų sąrašas gali kisti, priklausomai nuo šalis siejančios sutarties pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2013, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

25Ginčo Sutarties 7.3 punkte buvo nustatytos vienašališko sutarties nutraukimo sąlygos subnuomininko iniciatyva: Subnuomininkas turi teisę nutraukti subnuomos sutartį, įspėjęs Subnuomotoją prieš 2 mėnesius, nepasibaigus subnuomos terminui šiais atvejais: jei Patalpos dėl aplinkybių, už kurias Subnuomininkas neatsako, pasidaro nebetinkamos naudoti šios subnuomos tikslams (7.3.1 punktas); jeigu perduotos Patalpos yra su trūkumais, kurie Subnuomotojo nebuvo aptarti ir Subnuomininkui nebuvo žinomi, o dėl šių trūkumų Patalpų neįmanoma naudoti pagal jos paskirtį ir sutarties sąlygas (7.3.2 punktas); jeigu Subnuomotojas neperduoda patalpų nurodytais terminais (7.3.3 punktas). Sutarties 7.4 punktas numatė, kad sutartis gali būti nutraukta rašytiniu šalių susitarimu (9-12 b.l.).

26Atsakovė 2015-11-13 pranešimu Nr. SG-055 UAB „BCB group“ direktoriui Žydrūnui Buzui nurodė, kad 2015 m. liepos mėn. ant nuomojamo pastato stogo įrengė reklaminį skydą nei šviečiančias tūrines raides SDG, reklaminė iškaba ir jos montavimo darbai iš anksto buvo suderinti su atitinkamomis institucijomis ir ieškove, tačiau 2015 m. rugsėjo mėn. ieškovė atjungė elektros energijos tiekimą. Kad rugsėjo mėn. buvo atjungtas elektros tiekimas ir apie tai žodžiu (telefonu) pranešta ieškovei (direktoriui Žydrūnui Buzui), patvirtino liudytoja K. Ž., kurią apie tai informavo ginčo patalpose dirbusi A.Z., nurodžiusi, kad buvo atvykę asmenys iš UAB „BSB group“ ir išjungė reklamą. Šiais liudytojos parodymais netikėti nėra pagrindo. Daryti prielaidą, kad nėra žinoma, kas atjungė elektros tiekimą, taip pat nėra pagrindo, nes tai padaryti galėjo tik patalpų savininkas. Ieškovės argumentai, kad apie elektros atjungimą jai tapo žinoma tik gavus 2015-11-13 pranešimą Nr. SG-055, nes pagal Sutarties 8.4 punktą pagal sutartį siunčiami pranešimai privalo būti raštiški ir laikomi gautais, jeigu jie išsiųsti faksimiliniu aparatu- adresatui patvirtinus gavimą, arba jei jie išsiųsti registruotu laišku, kurjeriniu paštu ar įteikti į rankas, laikytini nepagrįstais, kadangi elektros tiekimą atjungė pati ieškovė, todėl ši aplinkybė jai žinoma nuo pat atjungimo momento. Be to, ieškovės veiksmai neatitinka CK 6.200 straipsnyje nustatytiems sutarties vykdymo principams, pareigos bendradarbiauti principo, kurio turinys kasacinio teismo aiškinamas kaip pareiga informuoti, duoti nurodymus, suteikti pagalbą, sudaryti tinkamas darbo sąlygas, koordinuoti veiksmus ir pan. Sutiktina su atsakovės argumentais, kad reklama yra viena iš sąlygų užtikrinti naujos veiklos vystymą. Sutarties 4.1.2 punktu ieškovė įsipareigojo sudaryti tinkamas sąlygas atsakovei naudotis patalpomis pagal sutarties 1.3 punkte nurodytą paskirtį (administracinei-komercinei ir kitai veiklai, nurodytai atsakovės įstatuose); 4.1.3 punktu ieškovė įsipareigojo sudaryti sąlygas atsakovei naudotis patalpose teikiamomis komunalinėmis paslaugomis, taip pat ir elektra, todėl atjungusi elektros tiekimą reklamos apšvietimui rugsėjo mėnesį ir jos neįjungusi iki rašytinės pretenzijos 2015-11-13 ir dar ilgiau, ieškovė sukūrė situaciją, kurią galima vertinti kaip apsunkinančią atsakovės vykdomą komercinę veiklą, kurios pagrindu atsakovė galėjo kreiptis į teismą dėl vienašališko sutarties nutraukimo, kai yra kiti nuomos sutartyje numatyti pagrindai (CK 6.498 str. 5 p.). Šios aplinkybės negalima priskirti prie Sutarties 7.3 punkte šalių sutartoje nuostatoje numatytų sutarties nutraukimo sąlygų ir konstatuoti, kad patalpos pasidarė nebetinkamos naudoti šios subnuomos tikslams (7.3.1 punktas) ir dėl to atsakovė turėjo teisę nutraukti sutartį, įspėjusi ieškovę prieš du mėnesius ar kitais 7.3 punkte nurodytais pagrindais.

27Favor contractus principas, įtvirtintas civiliniame kodekse, reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio priemonę. Terminuota negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis suponuoja prievolinių santykių per nustatytą laiką stabilumą. Nuomininko reikalavimu tokia sutartis gali būti nutraukta prieš terminą tik teismo sprendimu esant CK 6.498 straipsnyje išvardytiems pagrindams. Atsakovė procesiniuose dokumentuose ir ieškovei adresuotuose raštuose dėl sutarties nutraukimo teisinį pagrindą nurodo CK 6.498 straipsnį. Šioje byloje šalys sudarė terminuotą patalpų nuomos sutartį, kaip jau minėta, susitarė dėl sąlygų, kurioms esant sutartis gali būti nutraukta nesikreipiant į teismą. Nepaisant to, kad atsakovė įspėjo ieškovę apie negyvenamųjų patalpų sutarties nutraukimą (nors 2 mėnesių įspėjimo termino nesilaikė), tačiau šiuo atveju šalis sieja terminuota sutartis, jai nutraukti nepakanka apie tai įspėti nuomotoją. Manydamas, kad jo teisės pažeistos, nuomininkas turi teisę pareikšti teisme reikalavimą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą (CK 6.498 str. 1 d.). Atsakovė tokio reikalavimo teisme nėra pareiškusi. Aptartos aplinkybės leidžia konstatuoti, kad atsakovė vienašališkai terminuotą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį nutraukė neteisėtai, o visi atsakovės nurodyti argumentai dėl ikisutartinių santykių, atsakovės ketinimų dėl viso pastato nuomos ir šalių derybų dėl būsimos sutarties sąlygų galėtų būti reikšmingi pareiškus reikalavimą teisme, esant CK 6.498 straipsnyje nurodytiems sutarties pažeidimams, todėl plačiau šioje byloje neanalizuotini.

28Dėl nuostolių atlyginimo

29Sutartinė civilinė atsakomybė taikoma, kai viena sutarties šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartį, dėl to kita šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai specialūs įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. Didesnio, nei faktiškai asmens patirto žalos dydžio atlyginimas reikštų tokio asmens nepagrįstą praturtėjimą. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007 konstatuota, kad priežastinis skolininko elgesio ir nuostolių ryšys reiškia, kad skolininko veiksmai (neveikimas) buvo atlikti anksčiau, nei atsirado nuostolių, o atsiradę nuostoliai yra skolininko elgesio rezultatas.

30Ieškovė reikalauja atlyginti negautą nuomos mokestį, kurį būtų gavusi iš atsakovės, jeigu nuomos sutartis būtų vykdoma, kaip joje numatyta, penkerius metus (likusius 39 mėnesius, skaičiuojant nuo 2015-12-01). 2015 m. gruodžio 3 d. 9:00 val. antstolė A. L., nuvykusi į ( - ), konstatavo faktines aplinkybes, kad UAB „SDG grupė“ yra visiškai atlaisvinusi 100 kv.m. bendro ploto patalpas, laikinai jai perduotas valdyti ir naudoti. Iš prie protokolo pridėtų nuotraukų matyti, kad patalpos yra atlaisvintos (55-62 b.l.). 2016 m. kovo 15 d. 12:55 val. antstolė A. L. konstatavo faktines aplinkybes, kad ( - ), 100 kv. m. patalpose veiklą vykdo UAB „Dextera“, - prie pastato iš pietinės pusės ant durų pritvirtinta lentelė su užrašu „DEXTERA“ ir patalpose esanti mergina vardu Vidmantė patvirtino, kad ji dirba UAB „Dextera“ vadybininke (96-103 b.l.). Be to, iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokole pateiktos nuotraukos (101 b.l.) matyti, kad patalpose veiklą vykdo bendrovė pavadinimu „Hummel“. Šie įrodymai patvirtina faktą, kad ieškovė ginčo patalpas ne vėliau kaip nuo 2016 m. kovo 15 d. išnuomojo kitam verslo subjektui, gauna pajamas iš patalpų nuomos, ir realių nuostolių po 2016-03-15 dėl sutarties nutraukimo nepatyrė. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos dublike nurodytus teiginius, kad sudarė atsakovei išskirtines sąlygas, nepratęsė sutarčių su esamais patalpų subnuomotojais ir nesudarinėjo sutarčių su naujais nuomotojais ir taip atsisakė pajamų, kurios būtų gautos (74-76 b.l.). Atsakovės pateikti įrodymai leidžia teigti, kad ieškovė, būdama verslininkė, besiverčianti patalpų nuoma, turi galimybę išnuomoti ginčo patalpas kitiems asmenims ir akivaizdu, kad ne vėliau kaip 2016 m. kovo 15 d. šia galimybe pasinaudojo. Netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) atlyginami tik atsižvelgiant į jų buvimo realumą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarime byloje Nr. 3K-P-382/2006 išaiškinta, kad turto sumažėjimas ar negautos pajamos yra kreditoriaus numatytos ir realiai tikėtinos gauti sumos, kurių jis negavo dėl neteisėtų skolininko veiksmų, arba dėl tokių veiksmų prarasta nauda. Nagrinėjamos bylos atveju akivaizdu, kad ieškovės nurodytos negautos pajamos gali kilti iš skolininko neteisėtų veiksmų, kuriais atsakovė nutraukė sutartį. Tačiau atsakovei pateikus įrodymus, kad perdavus patalpas ieškovei buvo atlygintos ieškovės patalpų remontui patirtos išlaidos, ginčo patalpose komercinę veiklą vykdo kiti verslo subjektai, todėl ieškovė turi galimybę iš šių asmenų gauti nuomos mokestį, dėl ko negalima konstatuoti, kad ieškovė dėl sutarties nutraukimo negauna pajamų ir dėl to jai daroma žala. Be to, atsakovei į bylą pateikus įrodymus apie realų kitų asmenų buvimą ir komercinės veiklos vykdymą ginčo patalpose, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių faktą, kad ji ir toliau patiria žalą (pvz., kad naujieji nuomininkai moka mažesnį nuomos mokestį ir pan.). Nesant įrodymų, kad nuo patalpų atlaisvinimo iki konstatavimo, jog ginčo patalpose veiklą vykdo kiti verslo subjektai, laikytina, kad ieškovė pagrįstai reikalauja nuostolių už šį laikotarpį atlyginimo, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina nuomos mokesčio dydžio nuostolių suma už 3,5 mėn. (nuo 2015-12-01 iki 2016-03-15) pagal ginčo sutartyje numatytą 600 Eur mėnesio nuomos mokestį, t.y. 2100 Eur. Pritartina atsakovėms argumentams, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas. Netesybos ar nuostoliai nėra PVM mokesčio objektas ir ieškovė neturi teisės reikalauti priteisti PVM mokestį kaip nuostolius.

31Atsakovės teigimu, kad 2015 m. gruodžio 21 d. ieškovės ir atsakovės pasirašytame susitarime dėl patalpų, adresu ( - ), buvo nurodyta, kad šalys viena kitai jokių pretenzijų neturės kai atsakovė sumokės 390 EUR dydžio sumą. Ieškovė dublike nurodo, kad nurodytas patvirtinimas „neturės jokių pretenzijų“ buvo suteiktas tik dėl patalpų būklės. 2015 m. gruodžio 21 d. susitarimas yra parengtas atsakovės, todėl jo turinys, esant neaiškumui, aiškintinas ieškovės naudai. Atsižvelgiant į aplinkybes, kad šiame susitarime yra aptariama patalpų būklė po jų perdavimo ieškovei ir remonto išlaidų atlyginimas, atsakovės patalpose paliktų langų ruletų vertė bei su tuo susiję šalių įsipareigojimai, nėra aptariamas nuomos mokesčio sumokėjimas, sutartyje numatyto avanso įskaitymas, todėl labiau tikėtina, kad šiuo susitarimu buvo tartasi tik dėl perduodamų patalpų būklės.

32Dėl procesinių palūkanų

33Iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (2100 Eur), nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis)

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Byloje buvo patenkinta 7,42 proc. ieškovęs ieškinio reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, atitinkamai tarp šalių paskirstomos ir bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Dėl atmestų reikalavimų mažintinos iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos.

36Pateikdama ieškinį, ieškovė sumokėjo 849 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta 7,42 proc. ieškovų reikalavimų, jai iš atsakovės priteistina 63 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

37Atsakovė byloje turėjo 1160 Eur išlaidų advokato teisinės pagalbos išlaidų (141-144 b.l.) ir 126,92 Eur (145-148 b.l.) už antstolės faktinių aplinkybių konstatavimą, iš viso 1286,92 Eur. Prašomos priteisti išlaidos advokato teisinei pagalbai neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų, atitinka advokato darbo ir laiko sąnaudas šioje byloje, todėl vertintinos kaip pagrįstos ir įrodytos. Atsižvelgiant į ieškovės atmestų reikalavimų dalį, 92,58 proc. – 1191,43 Eur (1286,92 Eur*92,58 proc) atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų priteistina atsakovei iš ieškovės (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.1 d.).

38Atlikus tarpusavio įskaitymus, iš ieškovės atsakovei priteistina 1128,43 Eur (191,43-63) bylinėjimosi išlaidų.

39Bylą nagrinėjant teisme, patirta 5,88 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Proporcingai padalijus šias išlaidas ieškovei ir atsakovei, iš ieškovės priteistina suma yra 5,44 Eur, iš atsakovės- 0,44 Eur. Iš atsakovės priteistina suma mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovės nepriteistinos. Iš ieškovės valstybei priteistina 5,44 Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 p.; 96 str.).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

41ieškinį tenkinti iš dalies.

42pripažinti UAB „SDG grupė“, juridinio asmens kodas 301487560, buveinės adresas Pramonės pr. Kaunas, su UAB „BCB group“ juridinio asmens kodas 302440599, buveinės adresas Kęstučio g. 4, Marijampolė, pasirašytos patalpų subnuomos sutarties Nr. SDGG003/2015 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą pagal UAB „SDG grupė“ raštą Nr. SG-057 dėl subnuomos sutarties nutraukimo, neteisėtu.

43Priteisti UAB „BCB group“ juridinio asmens kodas 302440599, buveinės adresas Kęstučio g. 4, Marijampolė, iš UAB „SDG grupė“, juridinio asmens kodas 301487560, buveinės adresas Pramonės pr. Kaunas, 2100 Eur (du tūkstančius vieną šimtą eurų) nustoliams atlyginti, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (2100 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

44Priteisti UAB „SDG grupė“, juridinio asmens kodas 301487560, iš UAB „BCB group“, juridinio asmens kodas 302440599, 1128,43 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt aštuonis eurus 43 ct) bylinėjimosi išlaidų.

45Priteisti valstybei iš UAB „BCB group“, juridinio asmens kodas 302440599, buveinės adresas Kęstučio g. 4, Marijampolė, 5,44 Eur (penkis eurus 44 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660.

46Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Linai... 2. Ieškovė UAB „BCB group“ 2016 m. sausio 25 d. ieškiniu (3-8 b.l.) ir... 3. 1) pripažinti atsakovės UAB „SDG grupė“, įmonės kodas 301487560,... 4. Procesiniuose dokumentuose ieškovė nurodo, kad UAB „BCB group“ ir UAB... 5. Atsakovė UAB „SDG grupė“, 2016 m. vasario 29 d. atsiliepimu (50-52 b.l.)... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatytos aplinkybės... 8. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pastatas ( - ), unikalus Nr. ( -... 9. UAB „BCB group“ (subnuomotojas) ir UAB „SDG grupė“ (subnuomininkas)... 10. 2015 m. spalio 29 d. UAB „SDG grupė“ pateikė ieškovei pasiūlymą... 11. 2015-11-09 raštu Nr. SR-464 ieškovė nurodė, kad sutartis yra terminuota,... 12. 2015-11-13 raštu Nr. SG-055, atsakovė nurodo, kad 2015 m. rugsėjo mėn.... 13. 2015-11-17 raštu Nr. SR-468 ieškovė nurodo, kad elektros tiekimas į... 14. 2015-11-26 raštu Nr. SG-057 ieškovė nurodo, kad direktorius Žydrūnas Buzas... 15. Šalys 2015 m. gegužės 1 d. buvo parengę Patalpų subnuomos sutarties... 16. 2015 m. gruodžio 3 d. 9:00 val. antstolė A. L., nuvykusi į ( - ), konstatavo... 17. UAB „SDG grupė“ 2015-12-08 raštu Nr. SG-060 ieškovei nurodė, kad 2015... 18. 2016 m. kovo 15 d. 12:55 val. antstolė A. L. konstatavo faktines aplinkybes,... 19. Ginčo esmė... 20. Nors 2015 m. kovo 6 d. sutartyje UAB „BCB group“ įvardintas subnuomotoju,... 21. Dėl terminuotos nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą nuomininko... 22. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar... 23. CK 6.217 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti... 24. CK 6.200 straipsnyje įtvirtinta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai... 25. Ginčo Sutarties 7.3 punkte buvo nustatytos vienašališko sutarties nutraukimo... 26. Atsakovė 2015-11-13 pranešimu Nr. SG-055 UAB „BCB group“ direktoriui... 27. Favor contractus principas, įtvirtintas civiliniame kodekse, reiškia, kad... 28. Dėl nuostolių atlyginimo ... 29. Sutartinė civilinė atsakomybė taikoma, kai viena sutarties šalis neįvykdo... 30. Ieškovė reikalauja atlyginti negautą nuomos mokestį, kurį būtų gavusi... 31. Atsakovės teigimu, kad 2015 m. gruodžio 21 d. ieškovės ir atsakovės... 32. Dėl procesinių palūkanų... 33. Iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš... 36. Pateikdama ieškinį, ieškovė sumokėjo 849 Eur žyminio mokesčio.... 37. Atsakovė byloje turėjo 1160 Eur išlaidų advokato teisinės pagalbos... 38. Atlikus tarpusavio įskaitymus, iš ieškovės atsakovei priteistina 1128,43... 39. Bylą nagrinėjant teisme, patirta 5,88 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270... 41. ieškinį tenkinti iš dalies.... 42. pripažinti UAB „SDG grupė“, juridinio asmens kodas 301487560, buveinės... 43. Priteisti UAB „BCB group“ juridinio asmens kodas 302440599, buveinės... 44. Priteisti UAB „SDG grupė“, juridinio asmens kodas 301487560, iš UAB... 45. Priteisti valstybei iš UAB „BCB group“, juridinio asmens kodas 302440599,... 46. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...