Byla 1-43-880/2012

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, sekretoriaujant Bronei Matiukienei, dalyvaujant prokurorui Dainiui Dambrauskui, kaltinamajam A. K., advokatei Irinai Kizinai, teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), Širvintų r., lietuvis, LR pilietis, vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, dirba ( - ), gyv. ( - ), Širvintose, neteistas, kaltinamas padaręs nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 2 dalyje.

2Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą,

Nustatė

3A. K. padėjo pagaminti netikrą dokumentą ir žinomai netikrą dokumentą laikė, gabeno ir panaudojo, o būtent:

4A. K. 1997 metais Širvintų mieste, pateikė nenustatytam asmeniui savo fotonuotrauką su asmens duomenimis, kad pagamintų netikrą dokumentą - A. K., gim. ( - )., vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. TP047805, kurio blankas atspausdintas ne pagal tokių blankų spausdinimo reikalavimus, t.y. atspausdintas ofsetinės spaudos būdu, o antspaudų atspaudai atspausdinti elektrografiniu spausdintuvu, tokiu būdu padėjo nenustatytam asmeniui pagaminti minėtą netikrą dokumentą, kurį po kelių dienų iš šio asmens paėmė bei laikė, gabeno ir naudojo vairuodamas automobilius, kol 2011 m. vasario 17 d. apie 10.30 vali., greitkelio Dl 48 km., Bratislavos kryptis, Slovakijos Respublikoje, vairuodamas vilkiką MAN, valst. Nr. ( - ) buvo sulaikytas Slovakijos policijos pareigūnų, kuriems minėtą žinomai netikrą vairuotojo pažymėjimą pateikė.

5Kaltinamasis A. K. kaltu prisipažino ir nurodė, kad 1997 metais neturėjo vairuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones virš 3500 kg svorio ir jų junginius, t.y. neturėjo C ir E vairuotojo kategorijos. Turėjo tik B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Jis norėjo įsidarbinti sunkvežimių vairuotoju, bet tuomet Kelių policijoje egzamino dėl kitų kategorijų vairuotojo pažymėjimo gavimo laikyti negalėjo, nes neturėjo reikiamo vairavimo stažo. 1997 metais, datos nepamena, Širvintų mieste, gatvėje, C ir E kategorijų vairuotojo pažymėjimą jam pasiūlė nupirkti asmuo, kurio asmens duomenų jis nežino. Įtariamasis tam asmeniui davė 2 savo fotonuotraukas dokumentams ir pateikė savo asmens duomenis. Po poros savaičių šis asmuo atnešė ir už 800 Lt pardavė įtariamajam netikrą vairuotojo pažymėjimą. Nr.TP047805. Kur ir kas gamino netikrą vairuotojo pažymėjimą jis nežino. Jam buvo pasakyta, kad pažymėjimas yra tikras, įtrauktas į duomenų bazę. Maždaug po 1 metų Klaipėdoje A. K. buvo sustabdę dokumentų patikrinimui Kelių policijos pareigūnai, kurie atkreipė dėmesį, kad jis jaunas vairuoti krovininius automobilius, bet vizualiai pažymėjimo suklastojimo nepastebėjo ir grąžino. Jis toliau naudojosi šiuo netikru vairuotojo pažymėjimu darbe, nes nuo 2006 m. ir iki šiol dirba UAB „Vičiūnai“ vairuotoju, po Europą vežioja krovininiais automobiliais krovinius. 2000 metais Lietuvoje, Vilniuje, išlaikė egzaminus ir gavo dar vieną, tikrą vairuotojo pažymėjimą su C ir E vairuotojo kategorijomis. Bet netikro pažymėjimo neišmetė ir vežiojo su savimi. 2011 m. vasario 17 d. vairuodamas UAB „Vičiūnai“ vilkiką MAN, valst. Nr. ( - ) Slovakijoje, netoli Bratislavos miesto, greitkelyje, už eismo taisyklių pažeidimą buvo sustabdytas Slovakijos policijos pareigūnų, kuriems pateikė netikrą vairuotojo pažymėjimą Nr.TP047805, nes žinojo kad reikės mokėti baudą arba pareigūnai paims vairuotojo pažymėjimą. Kadangi baudą mokėti atsisakė, Slovakijos policijos pareigūnai paėmė netikrą vairuotojo pažymėjimą Nr.TP047805, išrašė laikiną pažymėjimą, ir pasakė, kad gražins, kai bus sumokėta bauda. Baudą vėliau apmokėjo UAB „Vičiūnai“, todėl Slovakijos teisėsaugos pareigūnai netikrą vairuotojo pažymėjimą grąžino.

6Iš bylos medžiagos (b.l. 4-19) matyti, kad 201-04-27 Slovakijos Respublikos Trnavos policijos skyriaus apskrities komisariato Trnavos apskrities kelių eismo inspekcija perdavė sulaikytą už kelių eismo taisyklių pažeidimą vairuotojo pažymėjimą Nr.TP047805, išduotą Lietuvoje 1997 m. gegužės 10 d. A. K.. Šis pažymėjimas buvo persiųstas Valstybės įmonei „Regitra“, kuri 2011 m. gegužės 20 d. kreipėsi su pranešimu į policiją, įtarusi, kad jis suklastotas.

72011 m. rugpjūčio 16 d. Specialisto išvadoje Nr. 140-(5125)-IS1-4698 konstatuota, kad vairuotojo pažymėjimo Nr. TP047805 blankas yra atspausdintas ne pagal tokių blankų reikalavimus, t.y. jis yra netikras. Blankas atspausdintas ofsetinės spaudos būdu, antspaudų atspaudai atspausdinti elektrografiniu spausdintuvu (b.l. 36).

8Teismas, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir juos ištyręs teisiamojo posėdžio metu, daro išvadą, kad yra įrodyta, jog A. K. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 2 dalyje, t.y. A. K. padėjo pagaminti netikrą dokumentą ir žinomai netikrą dokumentą laikė, gabeno ir panaudojo. Teismas A. K. kaltę nustatė remdamasis šiais byloje esančiais įrodymais: kaltinamojo parodymais, specialisto išvada bei kitais rašytiniais įrodymais.

9Kaltinamojo A. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

10Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į tai, kad A. K. neteistas, psichiatrinėse ligoninėse negydytas, į narkologinę įskaitą neįrašytas, dirba, išlaiko nepilnametį ir pilnametį asmenis, dėl nusikalstamos veikos labai gailisi, šiuo metu turi teisę vairuoti, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir tai, kad nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių. BK 300 straipsnio 2 dalyje numatytos dvi alternatyvios bausmės – areštas ir laisvės atėmimas iki ketverių metų.

11Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2003 m. birželio 10 d. nutarime konstatavo, jog „Konstitucijoje įtvirtintas prigimtinio teisingumo principas suponuoja tai, kad baudžiamajame įstatyme nustatytos bausmės turi būti teisingos. Teisingumo ir teisinės valstybės principai inter alia reiškia, kad valstybės taikomos priemonės turi būti adekvačios siekiamam tikslui. Taigi bausmės turi būti adekvačios nusikalstamoms veikoms, už kurias jos nustatytos; už nusikalstamas veikas negalima nustatyti tokių bausmių ir tokių jų dydžių, kurie būtų akivaizdžiai neadekvatūs nusikalstamai veikai ir bausmės paskirčiai.“ Vadinasi, vadovaujantis teisingumo principu, kaltininkui turi būti paskirta bausmė, kuri būtų proporcinga padarytai veikai ir kaltininko asmenybei. BK 54 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Toks reguliavimas leidžia daryti išvadą, kad šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su konkrečioje byloje išryškėjusių aplinkybių visuma, rodančia, kad nustatytos bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-123/2008, 2K-189/2008, 2K-251/2008, 2K-39/2009, 2K-84/2009, 2K-105/2009, 2K-152/2009, 2K-3/2010 ir kt.).

12Teismo nuomone, atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, t.y. kad ją padarė siekdamas išlaikyti šeimą, gauti darbą, kad išlaikė ir šiuo metu naudojasi tikru vairuotojo pažymėjimu, kad nebuvo sukelta sunkių pasekmių, jog jis dirba ir išlaiko asmenis, vienos iš BK 300 straipsnio 2 dalyje numatytų bausmių skyrimas prieštarautų teisingumo principams, nes kaltinamasis netektų darbo ir būtų apsunkintos ne tik jo, bet ir jo šeimos narių gyvenimo sąlygos, todėl vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, jam skirtina 10 MGL bauda, kuri, teismo vertinimu, atitinka nusikalstamos veikos padarymo pobūdį ir remiantis bylos aplinkybėmis yra teisinga bausmė šioje byloje.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 38 str. 67 str., 722 str., BPK 254 str. 5 d., 297, 298 str., 303 str. 4 d.,

Nutarė

14A. K. pripažinti kaltu, padariusius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 2 dalyje ir skirti jam 10 MGL (1300 Lt) baudą.

15Išaiškinti nuteistajam, kad baudą jis privalo sumokėti į valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant įmokos kodą 6801, per du mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

16Netikrą vairuotojo pažymėjimą Nr. TP047805 išduotą A. K. vardu ir saugomą prie baudžiamosios bylos sunaikinti.

17Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai