Byla e2-252-826/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis,

2sekretoriaujant D. K.,

3dalyvaujant ieškovės atstovei R. B.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elektrocentras“ ieškinį atsakovui P. E. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį teismo posėdžio metu patikslino, prašydama: 1) priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 24 883,45 Eur žalos atlyginimą; 2) priteisti 5 procentus procesinių palūkanų nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

71.1.

8Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Elektrocentras“. Paskirta administratorė nustatė, jog nuo 2012 m. kovo 15 d. iki 2012 m. gruodžio 27 d. UAB „Elektrocentras“ direktoriumi buvo atsakovas. Atsakovas, kaip įmonės vadovas, nevykdė Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytų pareigų, t. y. jis neperdavė administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus, neteikė metinių finansinių ataskaitų Juridinio asmens registro tvarkytojui (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau – ĮFAĮ) )28 straipsnis, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalyje 1 punktas).

91.2.

10Įmonė turėjo 65 157,26 Eur turto. 2013-2015 m. balansai registro tvarkytojui nepateikti. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi bankroto byloje patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos ir VSDFV Klaipėdos skyriaus 39 664,93 Eur kreditinius reikalavimus, kurie nesant turto liktų visiškai nepadengti. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi (civilinė byla Nr. eB2-130-459/2019) patikslino BUAB „Elektrocentras“ kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos finansinį reikalavimą ir sumažino jį iki 16 797,72 Eur. Teismų praktikoje pripažįstama, jog tokiu atveju kai neperduoto turto vertė (žala) didesnė nei patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma, administravimo išlaidos ir administratoriaus atlyginimas priskiriamas prie įmonės patiriamos žalos, kadangi jį sąlygojo ne turto trūkumas, o vadovo neteisėti veiksmai. Kreditorių susirinkimas 2017 m. sausio 13 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. susirinkimų metu patvirtino 4 000,00 Eur atlyginimą administratoriui + 4 000,00 Eur faktinėms administravimo išlaidoms dengti. Tad žalą sudaro kreditinių reikalavimų suma ir išlaidos administratoriui, iš viso 24 883,45 Eur.

112.

12Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartimi advokatas P. M. paskirtas atsakovo E. P. kuratoriumi.

133.

14Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

153.1.

16Nurodė, kad įmonės nemokumas susidarė ne dėl atsakovo įstatyme numatyto pareigos nevykdymo, t. y. dokumentų neperdavimo, o įmonės prievolių kreditoriams nevykdymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog už neįvykdytą savo mokestinę prievolę valstybei visais atvejais pirmiausia atsako pats juridinis asmuo, o kitų asmenų, tarp jų ir juridinio asmens vadovų, atsakomybė yra subsidiari ir galima tik esant išskirtinėms situacijoms. Iš juridinio asmens vadovų paprastai priteisiamą žalą sudaro juridiniam asmeniui pagal mokesčių administratorės priskaičiuoti delspinigiai ir paskirtos baudos už mokesčių sumokėjimą ne laiku, o nesumokėtų mokesčių suma lieka juridinio asmens prievolė. Pareiga atlyginti valstybei juridinio asmens nesumokėtų mokesčių sumą iš civilinės atsakomybės prievolės vadovui nekyla.

173.2.

18Nurodė, kad atsakovas galimai nebebuvo įmonės vadovu nuo 2013 m. lapkričio 26 d., kuomet VĮ Registrų centrui pateikė prašymą dėl vadovo duomenų išregistravimo. Tokia aplinkybė turi reikšmę sprendžiant ieškinio pagrįstumo klausimą.

194.

20Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 28 d. nutartimi parengiamąjį teismo posėdį atidėjo motyvuodamas tuo, kad Klaipėdos apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1517-826/2018 pagal ieškovės N. K. ieškinį atsakovui E. P. S/O A. (E. P. S/O A.) dėl skolos priteisimo nustatyta, kad atsakovo gyvenamosios vietos adresas yra ( - ). Lietuvos apeliacinis teismas šiuo adresu siuntė dokumentus atsakovui ir jie buvo įteikti asmeniškai atsakovui. Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinys ir jo priedai, teismo pranešimas, teismo šaukimas) išsiųsti nustatytu jo nauju gyvenamosios vietos adresu.

215.

22Į teismo posėdį atsakovas ar jo atstovas neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai – Klaipėdos apygardos teisme 2019 m. sausio 14 d. gautas pranešimas, kad atsakovui procesiniai dokumentai ir teismo šaukimas įteikti 2018 m. spalio 30 d.

236.

24Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių nes atsakovui apie teismo posėdį yra informuotas tinkamai.

257.

26Atsakovas apie 2019 m. vasario 19 d. 9.00 val. teismo posėdį informuotas tinkamai, tačiau nei jis, nei jo atstovas į teismo posėdį neatvyko (teismo paskirto kuratoriaus įgaliojimai pasibaigė atsakovui įteikus procesinius dokumentus), prašymo atidėti teismo posėdį nepateikė todėl priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 246 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

27Ieškinys tenkinamas.

288.

29Pagal CPK 285 straipsnio 1 dalį sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių.

309.

31Sprendimas už akių priimamas tais atvejais, kai byloje yra pateikti tik vienos iš šalių įrodymai. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

3210.

33Ieškovė prašė taikyti atsakovui atsakomybę dėl neteisėtai iš įmonės sąskaitos paimtų lėšų, taip pat, nevykdant imperatyvių įstatymo normų organizuojant įmonės kasdieninę veiklą. Teismo vertinimu, ieškovės pateikti įrodymai patvirtina visas būtinas sąlygas atsakovo civilinei atsakomybei kilti.

3411.

35Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,,Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.).

3612.

37Įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt.,bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006).

3813.

39Nustatyta, jog atsakovas nuo 2012 m. kovo 19 d. buvo UAB „Elektrocentras“ akcininku, duomenų apie vadovą nėra, 2013-2015 m. balansai registro tvarkytojui nepateikti. Dėl bankroto bylos iškėlimo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipėsi 2016 m. birželio 8 d. Teismas 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi bankroto byloje patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos ir VSDFV Klaipėdos skyriaus 39 664,93 Eur kreditinius reikalavimus. Teismas 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi (civilinė byla Nr. eB2-130-459/2019) bankroto byloje patikslino BUAB „Elektrocentras“ kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos finansinį reikalavimą ir sumažino jį iki 16 797,72 Eur. Byloje nagrinėjamu atveju atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, tai yra, neginčijo savo atsakomybės dėl laiku nesikreipimo iškelti bankroto bylą, tai yra kaltės prezumpcijos nepaneigė.

4014.

41Be to, nustatyta, kad įmonė turėjo 65 157,26 Eur vertės turto, kurio atsakovas bankroto administratorei nepateikė. Pažymėtina, kad neperduotino turto vertė žymiai didesnė už patvirtintą bankroto byloje kreditinį reikalavimą. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Vadinasi, net ir nesant ĮBĮ nustatytos specialios normos dėl žalos, atsiradusios administracijos vadovui nevykdant ĮBĮ nustatytos pareigos perduoti teismo paskirtam administratoriui įmonės turtą, už nurodytos pareigos nevykdymą įmonės administracijos vadovui kyla civilinė atsakomybė pagal bendrąsias CK nuostatas, reglamentuojančias įmonės administracijos vadovo fiduciarinių pareigų nevykdymo padarinius.

4215.

43Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad dėl atsakovo kaltės įmonei ir tuo pačiu kreditoriams yra padaryta žala pagal bankroto byloje patvirtintų kreditinių reikalavimų dydį ir kreditorių patvirtintą bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ji priteistina iš atsakovo, nes žala atsirado dėl jo neveikimo. Taigi, konstatuotina, jog atsakovo padarytos žalos dydis įmonei yra lygus teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumai 16 883,45 Eur ir 8 000,00 Eur bankroto administravimo išlaidos, nes įmonėje jokio turto nėra, taigi kreditorių reikalavimai 16 883,45 Eur sumai nebus patenkinti bei nebus padengtos 8 000,00 Eur bankroto administravimo išlaidos, todėl ieškovės reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas.

4416.

45Ieškovė pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 5 proc. dydžio metines palūkanas, t. y. procesines palūkanas. Šis ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, nes pagrindas priteisti šias palūkanas yra atsakovo atsakomybė už tai, kad jis piniginės prievolės atlyginti žalą nevykdė geruoju, dėl to ieškovė turėjo kreiptis į teismą. Per bylinėjimosi laiką atsakovas naudojosi ieškovei priklausančiomis lėšomis dėl žalos atlyginimo, gavo iš to naudos, tuo pažeisdamas ieškovės interesus ir pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį turi mokėti palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs ieškovės nuostoliai. Nagrinėjamu atveju atsakovo prievolė atlyginti žalą pagal priteistą sumą atsirado dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, nes procesinių palūkanų mokėjimas, kaip civilinė atsakomybė, kyla iš atsakovo neteisėtų veiksmų - pinigų nesumokėjimo geruoju, esant nustatytiems neteisėtiems atsakovo veiksmams (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

4617.

47Kadangi ieškinys tenkinamas, o ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 560,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 80 straipsnio 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais, teismas

Nutarė

49ieškinį tenkinti.

50Priteisti iš atsakovo P. E. ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Elektrocentras“ 24 883,45 Eur (dvidešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus keturiasdešimt penkis centus) žalos atlyginimą ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 24 883,45 Eur (dvidešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų keturiasdešimt penkių centų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. balandžio 25 d. ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

51Priteisti iš atsakovo P. E. valstybei bylinėjimosi išlaidas – 560,00 EUR (penkių šimtų šešiasdešimt eurų) žyminį mokestį (įmokos kodas 5660).

52Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

53Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius... 2. sekretoriaujant D. K.,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei R. B.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį teismo posėdžio metu... 7. 1.1.... 8. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi... 9. 1.2.... 10. Įmonė turėjo 65 157,26 Eur turto. 2013-2015 m. balansai registro tvarkytojui... 11. 2.... 12. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartimi advokatas P. M.... 13. 3.... 14. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškovės... 15. 3.1.... 16. Nurodė, kad įmonės nemokumas susidarė ne dėl atsakovo įstatyme numatyto... 17. 3.2.... 18. Nurodė, kad atsakovas galimai nebebuvo įmonės vadovu nuo 2013 m. lapkričio... 19. 4.... 20. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 28 d. nutartimi parengiamąjį... 21. 5.... 22. Į teismo posėdį atsakovas ar jo atstovas neatvyko, apie posėdį jam... 23. 6.... 24. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė atsakovo atžvilgiu priimti... 25. 7.... 26. Atsakovas apie 2019 m. vasario 19 d. 9.00 val. teismo posėdį informuotas... 27. Ieškinys tenkinamas.... 28. 8.... 29. Pagal CPK 285 straipsnio 1 dalį sprendimas už akių gali būti priimtas tais... 30. 9.... 31. Sprendimas už akių priimamas tais atvejais, kai byloje yra pateikti tik... 32. 10.... 33. Ieškovė prašė taikyti atsakovui atsakomybę dėl neteisėtai iš įmonės... 34. 11.... 35. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 36. 12.... 37. Įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė,... 38. 13.... 39. Nustatyta, jog atsakovas nuo 2012 m. kovo 19 d. buvo UAB „Elektrocentras“... 40. 14.... 41. Be to, nustatyta, kad įmonė turėjo 65 157,26 Eur vertės turto, kurio... 42. 15.... 43. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad dėl atsakovo... 44. 16.... 45. Ieškovė pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 5... 46. 17.... 47. Kadangi ieškinys tenkinamas, o ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu,... 49. ieškinį tenkinti.... 50. Priteisti iš atsakovo P. E. ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei... 51. Priteisti iš atsakovo P. E. valstybei bylinėjimosi išlaidas – 560,00 EUR... 52. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 53. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...