Byla 2-2543-254/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „SK statyba“ (toliau ieškovė), atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgalioto asmens Aurimo Valaičio, ieškinį atsakovui P. S. (toliau atsakovas) dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovė, atstovaujama bankroto administratoriaus įgalioto asmens, kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo 467 703,6 Lt žalos atlyginimą ir 5 procentų procesines palūkanas. Ieškovė nurodė, jog Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2566-221/2012 iškėlė ieškovei bankroto bylą. Ši nutartis įsiteisėjo ir ieškovė bankrutuojančios įmonės statusą įgijo 2012 m. gruodžio 21 d. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, o įgaliotas asmuo – Aurimas Valaitis. Ieškovės vadovu (direktoriumi), vienasmeniškai atstovaujančiu juridinį asmenį, nuo 2009 m. gruodžio 22 d. (ieškovė įregistruota 2009 m. rugpjūčio 10 d.) buvo atsakovas. Nors atsakovas 2013 m. sausio 17 d. buvo tinkamai informuotas apie savo, kaip ieškovės buvusio vadovo pareigas tinkamai perduoti visą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos duomenimis, perduoti visus buhalterinės apskaitos dokumentus bei kitus dokumentus ir visus įmonės reikalus administratoriui, atsakovas administratoriui neperdavė ir administratorius iki ieškinio surašymo dienos neperėmė ieškovės balanso, sudaryto 2012 m. gruodžio 21 d. duomenimis, turto pagal balansą, buhalterinės apskaitos dokumentų, kitų dokumentų bei įmonės reikalų. Atsakovui už tai teismo buvo skirta bauda bei išduotas vykdomasis raštas dėl įpareigojimo atsakovui perduoti administratoriui įmonės turtą ir dokumentaciją. Vykdomasis dokumentas ieškinio surašymo metu yra vykdymo stadijoje. Akivaizdu, kad atsakovas vengia vykdyti savo įstatymo nustatytas pareigas, nereaguoja į teismo ir administratoriaus įpareigojimus, nėra perdavęs administratoriui ieškovės turto ir dokumentų, tuo visiškai suvaržydamas administratoriaus veiklos galimybes ir žlugdydamas ieškovės bankroto procesą. Administratorius, gavęs informaciją iš LR bankų apie banko sąskaitas, kuriomis disponavo ir kurias valdė ieškovė, atliko bankinių operacijų analizę. Paaiškėjo, kad ieškovė dideles pinigų sumas pervesdavo į direktoriaus (atsakovo) sąskaitą arba grynieji pinigai būdavo išmokami banke, nurodant bankinės operacijos paskirtį „Avansas įmonės mokėjimams“, „Lėšų grąžinimas“ arba „Grynųjų išmokėjimas“. Bendra iš visų sąskaitų, t. y. AB DNB banko sąskaitos LT18 4010 0425 0219 1979, Nordea Bank Lietuva sąskaitos Nr. LT84 2140 0300 0271 7821 ir AB SEB banko sąskaitos Nr. LT18 7044 0600 0781 3512 per 2010-01-01 - 2012-12-31 laikotarpį atsakovui iš jo vadovautos įmonės sąskaitos pervesta bei išmokėta pinigų suma, išskaičiavus tas sumas, kurias atsakovas yra grąžinęs savo vadovautai įmonei, yra 467 703,60 Lt. Jokių dokumentų, kuriais būtų pagrindžiami įmonės sandoriai ir išlaidos, dokumentų, kuriais būtų grindžiama įmonės vadovo teisė disponuoti įmonės lėšomis, taip pat joks turtas, kuris buvo įsigytas už šias įmonės lėšas, administratoriui nebuvo perduota.

3Ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo ieškovė grindė šiais rašytiniais įrodymais: Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi iškelti ieškovei bankroto bylą civilinėje byloje Nr. B2-2566-221/2012 (b. l. 14–16); Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartimi skirti atsakovui baudą civilinėje byloje Nr. B2-970-221/2013 (b. l. 17–18); 2012 m. gruodžio 21 d. Juridinių asmenų registro išplėstiniu išrašu su istorija (b. l. 11–13); ieškovės laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2012-12-21 bankinių operacijų, kuriose gavėju/mokėtoju nurodytas įmonės direktorius, išklotine (b. l. 8–10); ieškovės 2009-12-21 – 2010-12-31 AB DNB banko sąskaitos Nr. LT18 4010 0425 0219 1979 išrašu (b. l. 23–55); ieškovės 2011-01-01 – 2011-12-31 AB DNB banko sąskaitos Nr. LT18 4010 0425 0219 1979 išrašu (b. l. 56–78), ieškovės Nordea Bank Lietuva sąskaitos Nr. LT84 2140 0300 0271 7821 LTL 2012-01-01–2012-12-31 išrašu (b. l. 79–81); ieškovės 2012-01-01–2012-12-31 AB SEB banko sąskaitos Nr. LT18 7044 0600 0781 3512 išrašu (b. l. 81).

4Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį.

5Byloje nustatyta, jog ieškovės ieškinys atsakovui buvo priimtas 2013 m. spalio 1 d. teisėjos rezoliucija. Procesinius dokumentus atsakovui pavyko įteikti tik per antstolio Raimundo Stanislausko kontorą 2013 m. lapkričio 18 d. (b. l. 111).

6Per nustatytą terminą, t. y. 2013 m. gruodžio 2 d. įskaitytinai, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui byloje paskutiniąją jo priėmimo dieną (t. y. ne vėliau kaip 7 dienas nuo termino pateikti atsiliepimą dienos) priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

7Ieškinys tenkinamas.

8Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, pripažįsta, kad byloje esantys įrodymai, jeigu pasitvirtintų jų turinys, leidžia pareikštą ieškinį laikyti teisiškai pagrįstu (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,,Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt.,bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra.

10Byloje nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi iškėlė ieškovei bankroto bylą (b. l. 14–16). Ieškovė įsteigta 2009 m. rugpjūčio 10 d., iki 2009 m. gruodžio 22 d. (t. y. daugiau nei 4 mėnesius) jos vadovu buvo V. L., o nuo 2009 m. gruodžio 22 d. buvo atsakovas (b. l. 12). Kaip matyti iš ieškovės laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2012-12-21 bankinių operacijų, kuriose gavėju/mokėtoju nurodytas įmonės direktorius, išklotinės (b. l. 8–10), bei ieškovės atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. LT18 4010 0425 0219 1979, esančioje AB DNB banke, Nr. LT84 2140 0300 0271 7821, esančioje Nordea Bank banke, ir Nr. LT18 7044 0600 0781 3512, esančioje AB SEB banke, ieškovė direktoriui (atsakovui) lėšas, nurodydama pavedimo paskirtį „Avansas įmonės mokėjimams“, „Lėšų grąžinimas“, „Darbo užmokestis“ 2009-12-21 iki 2012-12-21 laikotarpiu pervesdavo į tą pačią atsakovo sąskaitą Nr. ( - ). Vadinasi, įmonės piniginės lėšos nebuvo atskirtos nuo įmonės direktoriaus asmeninių lėšų. Ieškovė iš sąskaitos Nr. LT18 4010 0425 0219 1979, esančios AB DNB banke, 2009-12-21 - 2010-12-31 (b. l. 23–55) pervedė atsakovui 213 140 Lt mokėjimo paskirtyje nurodant „Avansas įmonės mokėjimams“, 61 500 Lt mokėjimo paskirtyje nurodant „Lėšų grąžinimas“. Atsakovas šiuo laikotarpiu į minėtą sąskaitą pervedė 27 996,4 Lt nurodydamas mokėjimo paskirtyje „Sąskaitos papildymas“. Bendras šių bankinių operacijų balansas rodo, kad 2010-01-01 - 2010-12-31 ieškovė įmonės direktoriui (atsakovui) pervedė 246 643,60 Lt daugiau, nei gavo iš direktoriaus. Jokių apskaitos dokumentų, pagrindžiančių atsakovo gautos 246 643,60 Lt sumos panaudojimą, byloje nėra. Ieškovė iš sąskaitos Nr. LT18 4010 0425 0219 1979 LTL, esančios AB DNB banke, 2011-01-01 - 2011-12-31 (b. l. 56–78) pervedė atsakovui 217 360 Lt mokėjimo paskirtyje nurodydama „Avansas įmonės mokėjimams“. Per šį laikotarpį į minėtą sąskaitą atsakovas pervedė 8 000 Lt, nurodydamas mokėjimo paskirtį „Sąskaitos papildymas“. Bendras šių bankinių operacijų balansas rodo, kad 2011-01-01 - 2011-12-31 ieškovė įmonės direktoriui (atsakovui) pervedė 209 360 Lt daugiau, nei gavo iš direktoriaus. Jokių apskaitos dokumentų, pagrindžiančių atsakovo gautos 177 810 Lt sumos panaudojimas, byloje nėra. Ieškovė iš sąskaitos Nr. LT84 2140 0300 0271 7821, esančios Nordea Bank Lietuva, 2012-01-01 - 2012-12-31 (b. l. 79–80) pervedė atsakovui 4 000 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydama „Avansas įmonės mokėjimams“. Atsakovo gautos 4 000 Lt sumos panaudojimas taip pat nėra pagrįstas jokiais apskaitos dokumentais. Ieškovė iš sąskaitos Nr. LT18 7044 0600 0781 3512, esančios AB SEB banke, 2011-01-01 - 2012-12-31 (b. l. 81) išmokėjo atsakovui 7 700 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydama „Grynųjų išmokėjimas“. Atsakovo gautos 7 700 Lt sumos panaudojimas taip po gi nėra pagrįstas jokiais apskaitos dokumentais.

11Bendra iš visų sąskaitų, t. y. AB DNB banko sąskaitos Nr. LT18 4010 0425 0219 1979, Nordea Bank Lietuva sąskaitos Nr. LT84 2140 0300 0271 7821 ir AB SEB banko sąskaitos Nr. LT18 7044 0600 0781 3512 per 2010-01-01 - 2012-12-31 laikotarpį atsakovui iš jo vadovautos įmonės sąskaitos pervesta bei išmokėta pinigų suma, išskaičiavus tas sumas, kurias atsakovas yra grąžinęs ieškovei, yra 467 703,60 Lt (ieškinio suma, kurią prašoma priteisti ieškovei iš atsakovo).

12Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 7 dalies nuostatą, bendrovės vadovas privalo savo veikloje vadovautis įstatymais, kitais teisės aktais. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnis nustato, kad ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams, o pagal šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalis (straipsnio redakcija, galiojusi iki 2013-01-01) į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. Vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies nuostatomis (2003-12-18 įstatymo Nr. IX-1914 redakcija, galiojusi iki

132012-01-01), ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais arba su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais. LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 9 punkte numatyta, kad atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, - nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu. Duomenų ar ieškovei buvo nustatyta ir patvirtinta avansu paimtų piniginių lėšų grąžinimo tvarka, nėra, tačiau vadovaujantis Vyriausybės nutarime įtvirtinta nuostata, atsakovo iš įmonės paimtos ir nepanaudotas piniginės lėšos turėjo būti grąžinamos įmonei ne vėliau kaip iki mėnesio, kurį jos buvo paimtos, pabaigos.

14CK 2.87 straipsnio 2 dalis nustato, jog juridinio asmens valdymo organas atsako už finansinės atsakomybės sudarymą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, juridinio asmens veiklos organizavimą ir kt. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas piniginių lėšų įmonei yra negrąžinęs, piniginių lėšų negrąžinimas bei naudojimaisi jomis laikytinas neteisėtu ir nesąžiningu. Pažymėtina tai, kad avansas įmonės atskaitingam asmeniui nebūtinai turi būti išmokamas iš kasos, jis gali būti pervedamas į atskaitingo asmens asmeninę sąskaitą arba atskaitingam asmeniui įmonėje išduotą kredito kortelę. Tokiu atveju atskaitingas asmuo gauna avansą negrynaisiais pinigais ir jokio pinigų gavimą patvirtinančio dokumento įmonėje nepasirašo. Atsiskaityti už šias negrynaisiais pinigais gautas sumas atskaitingas asmuo privalo ta pačia tvarka ir tais pačiais terminais, kaip ir jeigu šis avansas būtų išmokėtas grynaisiais pinigais.

15Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Kaip jau minėta, jokių dokumentų, kuriais būtų pagrindžiami įmonės sandoriai ir išlaidos, dokumentų, kuriais būtų grindžiama įmonės vadovo teisė disponuoti įmonės lėšomis, taip pat joks turtas, kuris buvo įsigytas už šias įmonės lėšas, administratoriui nebuvo perduota. Kadangi atsakovas, turėdamas įstatymo nustatytą pareigą, veikė neatsakingai, t. y. nepateikė nei administratoriui, nei teismui, sprendusiam bankroto bylos iškėlimo klausimą, aktualių įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl atsakovui tenka atsakomybė už pasekmes, kurias sukėlė jo netinkamas kaip įmonės vadovo pareigų vykdymas, taigi ir pareiga atlyginti ieškovei atsiradusią žalą. Buvęs bendrovės direktorius galėjo paneigti savo kaltę, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra, t. y. pagrįsti panaudotų pinigų paskirtį. Kadangi turtinė žala ieškovei atsirado, o atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad tinkamai vykdė įstatymų jam nustatytas pareigas, teismas sprendžia, jog atsakovas pagal kaltės prezumpciją yra atsakingas už ieškovei padarytą turtinę žalą, todėl privalo ją atlyginti.

16Atitinkamai, paskirstant įrodinėjimo naštą tarp ieškovės ir atsakovo, atsakovui tenka ir pareiga įrodyti (paneigti) reikalaujamos priteisti turtinės žalos dydį. Ieškovė pateikė teismui duomenis, jog buvęs įmonės vadovas (atsakovas), veikdamas nesąžiningai vadovaujamo juridinio asmens atžvilgiu, 467 703,60 Lt lėšas įgijo be teisinio pagrindo, negrąžinęs šių lėšų padarė įmonei žalos ir privalo šias lėšas įmonei grąžinti. Atsakovas duomenų, paneigiančių jo kaltę, nepateikė, tai pat nepateikė duomenų apie pinigų panaudojimo paskirtį, todėl laikytina, jog ieškovė įrodė atsakovo veiksmais padarytą ieškovei žalos dydį, t. y. 467 703,60 Lt.

17Taigi yra visos įstatyme nustatytos sąlygos atsakovo, kaip vienasmenio įmonės valdymo organo, civilinei atsakomybei taikyti (CK 2.87 str. 7 d., 6.246–6.249 straipsniai). Ieškovė įrodė visas sąlygas, būtinas atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti, žala yra įrodyta rašytiniais įrodymais, todėl ieškinys tenkintinas visiškai ir ieškovei iš atsakovo priteisiamas 467 703,60 Lt žalos atlyginimas (CPK 178 straipsnis).

18Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis ieškovės prašymas taip pat tenkinamas, nes CK 6.37 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Kadangi ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), valstybei iš atsakovo priteisiama 8 677 Lt žyminis mokestis ir 10,18 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

21ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti ieškovei BUAB „SK statyba“ (juridinio asmens kodas 302425259, reg.: Kaunas, Dujotiekio g. 6) iš atsakovo P. S. (asmens kodas ( - ) gyv.: Kaune, ( - ) g. ( - )) 467 703,60 Lt žalai atlyginti ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (467 703,60 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. spalio 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti iš atsakovo P. S. (asmens kodas ( - ) gyv.: Kaune, ( - ) g. ( - )) valstybei 8 677 Lt žyminį mokestį bei 10,18 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovė, atstovaujama bankroto administratoriaus įgalioto asmens, kreipėsi... 3. Ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo ieškovė grindė šiais... 4. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių atsakovui be pateisinamos... 5. Byloje nustatyta, jog ieškovės ieškinys atsakovui buvo priimtas 2013 m.... 6. Per nustatytą terminą, t. y. 2013 m. gruodžio 2 d. įskaitytinai, atsakovas... 7. Ieškinys tenkinamas.... 8. Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, pripažįsta, kad byloje... 9. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 10. Byloje nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi... 11. Bendra iš visų sąskaitų, t. y. AB DNB banko sąskaitos Nr. LT18 4010 0425... 12. Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 7 dalies nuostatą,... 13. 2012-01-01), ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti... 14. CK 2.87 straipsnio 2 dalis nustato, jog juridinio asmens valdymo organas atsako... 15. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą,... 16. Atitinkamai, paskirstant įrodinėjimo naštą tarp ieškovės ir atsakovo,... 17. Taigi yra visos įstatyme nustatytos sąlygos atsakovo, kaip vienasmenio... 18. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines... 19. Kadangi ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d., 142 str. 4 d.,... 21. ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Priteisti ieškovei BUAB „SK statyba“ (juridinio asmens kodas 302425259,... 23. Priteisti iš atsakovo P. S. (asmens kodas ( - ) gyv.: Kaune, ( - ) g. ( - ))... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...