Byla eB2-1804-230/2017
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei, dalyvaujant kreditoriaus atstovui advokatei J. M.-J., atsakovės administratoriaus atstovui advokatui A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi kreditoriaus G. M. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Medonos mėsa“ bankroto byloje klausimą ir atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Medonos mėsa“ priešpriešinį reikalavimą kreditoriui G. M. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2Kreditorius G. M. 2016-12-16 pateikė prašymą bankroto administratoriui, kuriuo prašė patvirtinti jo 577 305,85 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Medonos mėsa“ bankroto byloje. Reikalavimą grindė 2005 m. birželio 15 d. su UAB „Medonos mėsa“ sudaryta patalpų nuomos sutartimi.

3Administratorius 2017-01-16 rašytiniame prašyme dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų patvirtinimo prašė patvirtinti jo neginčijamus kreditorių reikalavimus ir netvirtinti kreditoriaus G. M. reikalavimo, kadangi kreditorius nepateikė jį patvirtinančių įrodymų.

4Nagrinėjant ginčą dėl kreditoriaus G. M. reikalavimo patvirtinimo, administratorius pateikė priešpriešinį reikalavimą kreditoriui ir prašė pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento tarp G. M. ir UAB „Medonos mėsa“ 2005-06-16 sudarytą nuomos sutartį, pagal kurią G. M. išnuomojo UAB „Medonos mėsa“ 915,89 kv. m ploto gamybinės komercinės paskirties pastatus su priestatais ir ten esančiu turtu, esančius ( - ), mokant už 1 kv. m 23 Lt. Nurodo, kad sutartis sudaryta tarp bendrovės ir jo vienintelio akcininko, todėl laikytina nesąžininga. Be to, ši nuomos sutartis nėra įregistruota viešajame registre, todėl negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis – UAB „Medonos mėsa“ kreditorius, kurių interesus gina administratorius. Taip pat nurodo, kad bendrovė neturi duomenų, kad nuomos sutartis nuo 2005 m. kaip nors būtų vykdoma, t. y. kad G. M. buvo mokėtas nuomos mokestis. Mano, kad tarp šalių buvo panaudos santykiai. UAB „Medonos mėsa“ apskaitoje tik 2012 m. atsiskaitymų žiniaraštyje yra nurodyta skola G. M. (1 094 336 Lt arba 316 941,61 Eur). Ši skola tokiu pat dydžiu nurodyta ir vėlesniais 2013-2015 m., o 2016 m. spalio 31 d. skola nurodyta mažesnė – 245 211,61 Eur. Kadangi skola G. M. iki 2012 m. nebuvo apskaitoma, o ji nurodyta tik tuomet, kai buvo kreiptasi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl, atsakovės nuomone, galima daryti išvadą, kad restruktūrizuojant įmonę buvo siekiama šią skolą kapitalizuoti, sudarant iliuziją, kad akcininkas finansuoja įmonę, skolos dydžiu padidindamas įmonės kapitalą. Atsakovės nuomone, toks sandoris ieškovei buvo nenaudingas ir prieštaravo tikslui gauti pelną. Akivaizdu, kad per metus vien už nuomą sumokant 73 211,78 Eur tikslingiau buvo šį turtą įsigyti, nes Registrų centre nurodyta išnuomotų pastatų vidutinė rinkos vertė šios sumos nesiekia.

5Kreditorius G. M. atsiliepime į priešpriešinį reikalavimą prašo jį atmesti ir patvirtinti jo reiškiamą reikalavimą. Nurodo, kad bendrovė gamybinę veiklą vykdė būtent išnuomotose patalpose, nes ji jokio nekilnojamojo turto ir reikalingų įrenginių neturėjo, todėl nepagrįstas atsakovės teiginys, kad tarp šalių nebuvo nuomos santykių. Kadangi įmonė neturėjo kitų patalpų gamybinei veiklai vykdyti, todėl nepagrįstas teiginys, kad sutartis buvo ekonomiškai nenaudinga atsakovei ir prieštaravo jos tikslui, nes įmonė vykdydama veiklą gavo pelną, ką atspindi finansinės atskaitomybės duomenys. Nors atsakovė teigia, kad ekonomiškiau buvo pastatus įsigyti nuosavybėn, tačiau nėra įrodymų, kad bendrovė turėjo lėšų ir galėjo įsigyti nekilnojamąjį turtą. Tai, kad įmonė neturi duomenų, jog G. M. būtų mokamas nuomos mokestis, nereiškia, kad sutartis yra fiktyvi. G. M. buvo sumokėtos tik seniausios skolos, atsiradusios iki 2010 m., tokiu būdu nepažeidžiant kitų kreditorių reikalavimų, ir iki 2013 m. liko nesumokėta 245 211,61 Eur, o kadangi patalpų nuomotojas fizinis asmuo, tai jis neprivalėjo rašyti sąskaitų. Kad sandoris buvo vykdomas, patvirtina tai, jog išsinuomotose patalpose buvo vykdoma gamyba, dirbo iki 70 darbuotojų. Atkreipia dėmesį į tai, kad sandoris negalėjo pažeisti viešojo intereso, nes sudarant sandorį nebuvo tikslo išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, kadangi sandoris sudarytas 2005 m., o bankroto byla iškelta 2016 m. Nekilnojamųjų daiktų nuomos sutarties neįregistravimas nereiškia šios sutarties negaliojimo, nes neįregistruota sutartis negali būti panaudota tik prieš trečiuosius asmenis, todėl sutarties šalims ji yra galiojanti.

6Kreditoriaus atstovė advokatė J. M.-J. prašo patvirtinti G. M. 577 305,85 Eur reikalavimą BUAB „Medonos mėsa“ bankroto byloje, o UAB „Medonos mėsa“ reikalavimą pripažinti pastatų nuomos sutartį negaliojančia atmesti. Paaiškino analogiškai atsiliepime į priešpriešinį reikalavimą nurodytiems argumentams. Pabrėžė, kad sutartis buvo sudaryta šalių laisva valia, sutartį UAB „Medonos mėsa“ vardu pasirašius tuometiniam direktoriui V. V.. G. M. pastatus įgijo pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu. Bendrovė veiklą vykdė išsinuomotose patalpose ir vykdydama gavo pelną, o patalpų nuoma nedraudžiama. Nors sutartis buvo terminuota, tačiau pasibaigus jos terminui šalių nuomos santykiai tęsėsi ir nuomos sutartis tapo neterminuota. Kadangi nepateikta įrodymų, kad bendrovė turėjo lėšų, nepagrįsti teiginiai, jog nuoma buvo neekonomiška, o bendrovei buvo naudingiau pastatus įsigyti nuosavybėn. Nuomos mokestis buvo mokamas tik iš dalies, ką patvirtina G. M. pateiktas kasos išlaidų orderis. Tačiau vėliau advokatė, administratoriaus atstovui išreiškus abejones dėl jo tikrumo, kadangi toks orderis ir tokia operacija nėra nurodyta kasos knygoje, atsižvelgdama į tai, prašė šio kasos išlaidų orderio nelaikyti įrodinėjimo priemone. Advokatė negalėjo paaiškinti, kodėl iki 2013 m. nuomos skola nebuvo atspindėta buhalterinėje apskaitoje.

7UAB „Medonos mėsa“ administratoriaus atstovas advokatas A. K. prašo netvirtinti kreditoriaus G. M. reikalavimo, o nuomos sutartį pripažinti negaliojančia. Paaiškino, kad G. M. 2005 m. buvo vienintelis UAB „Medonos mėsa“ akcininkas ir iš karto po sutarties sudarymo pradėjo vadovauti įmonei. Nuomos sutartimi buvo numatyti neatlygintini rekonstrukcijos darbai, kurių vien 2008 m. buvo atlikta už daugiau kaip 100 000 Lt (balanse numatytos investicijos). Kreditorius įsigijęs pastatus maždaug po dviejų mėnesių juos perdavė naudotis UAB „Medonos mėsa“. Pastatai buvo įgyti už 140 000 Lt ir jau vien už 6 mėnesių nuomą buvo galima juos įsigyti nuosavybėn, kas patvirtina sandorio nuostolingumą. Pagal sutartį turėjo būti mokamas nuomos mokestis, bet jis nebuvo mokamas, nes jokių įrodymų apie tai iki 2012 m. nėra. Todėl matyt tai buvo panaudos sutartis, ką patvirtina faktiniai santykiai, nes pastatai nebuvo įtraukti, nuomos mokestis neapskaitomas, nenurodomi atskaitymai, sąnaudos. 2012 m. įmonei tapus nemokia buvo kreiptasi dėl restruktūrizavimo, dėl ko atsirado poreikis įtraukti skolą. Be to, neįregistravus pastatų nuomos sutarties Registrų centre ši sutartis negali būti panaudota prieš kreditorius, kurie yra tretieji asmenys sandorio šalių atžvilgiu.

8Kreditoriaus G. M. prašymas patvirtinti 577 305,85 Eur reikalavimą netenkintinas, 2005 m. birželio 15 d nuomos sutartis pripažintina negaliojančia ir niekine. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartimi UAB „Medonos mėsa“ buvo iškelta bankroto byla, nustatytas 40 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti kreditorių reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditorius G. M. 2016 m. gruodžio 16 d. pateikė bankroto administratoriui pareiškimą dėl 577 305,85 Eur reikalavimo, grindžiamo 2005 m. birželio 15 d. nuomos sutartimi, patvirtinimo, kurį administratorius ginčija, teigdamas, kad šalių sudarytą pastatų nuomos sutartis yra negaliojanti dėl jos fiktyvaus pobūdžio, prieštaravimo įmonės tikslams bei viešajai tvarkai ir gerai moralei. Taigi esminis ginčas kyla dėl reikalavimo pagrindo – nuomos sutarties teisėtumo.

9Iš nuomos sutarties (popierinės bylos t. 1, b. l. 16-17), 2005 m. birželio 15 d. sudarytos tarp G. M. (nuomotojo) ir UAB „Medonos mėsa“ (nuomininkės), matyti, jog šia sutartimi šalys susitarė, kad nuomotojas perduoda nuomininkei nuomos teise naudotis 915,89 kv. m ploto gamybinės paskirties pastatus: unikalūs numeriai ( - ) su priestatais ir juose esančiu turtu, adresu ( - ). Sutartimi numatyta nuomos kaina – 23 Lt už kv. m, nuomos terminas – iki 2005-12-31. Tarp šalių nėra ginčo, kad UAB „Medonos mėsa“ nuo šios sutarties sudarymo iki bankroto bylos iškėlimo nurodytus pastatus naudojo gamybinei komercinei veiklai. Ginčas kyla dėl nuomos sutarties teisėtumo, atsakovei teigiant, kad buvo sudarytas tariamas sandoris, neketinant sukurti teisinių pasekmių, t. y. neketinant mokėti nuomos mokestį, bet šalims siekiant naudotis vieninteliam akcininkui priklausančiu turtu – pastatais neatlygintinės panaudos pagrindu.

10CK 1.86 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tik dėl akių (neketinant sukuri teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja. Esminis tariamojo sandorio požymis – šalių valios simuliacija, kuria siekiama sudaryti vaizdą, kad šalių sudaryta sutartis, kurios iš tiesų jos sudaryti neketino, t. y. nesiekė sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas. Tam tikrais atvejais tokiais sandoriais siekiama neteisėtų tikslų (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2014). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad byloje dėl sandorių pripažinimo tariamaisiais įrodinėjimo dalykas yra dvi pagrindinės faktinių aplinkybių, patvirtinančių ar paneigiančių sandorio fiktyvumą, grupės: pirma, teismai turi nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, teismai turi aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai. Esminis tariamo sandorio požymis yra tai, kad jis realiai nėra vykdomas. Įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamuoju ( pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-290-421/2016 ir joje nurodyta teismo praktika).

11Tikrasis sutarties sudarymo tikslas jos sudarymo metu nėra nustatytas, tačiau šalių veiksmai po sutarties sudarymo iki bankroto bylos iškėlimo leidžia spręsti, kad faktiškai nebuvo tikslo išnuomojus patalpas gauti finansinį atlygį nuompinigių forma. Tai patvirtina byloje nustatytas faktas, kad per visą nuomos sutarties galiojimo laikotarpį (daugiau kaip 10 metų) nuomotojui G. M. nebuvo išmokėti jokie nuompinigiai. Kreditoriaus nuompinigių mokėjimui pagrįsti pateiktas 2016-04-04 kasos išlaidų orderis Nr. 92 dėl 52 586,35 Eur avanso atsiskaitytinai sumokėjimo (popierinės bylos t. 1, b. l. 46) nelaikytinas įrodinėjimo priemone, kadangi atsakovei pateikus įrodymus apie 2016-04-01 kasos išlaidų orderį tuo pačiu Nr. 92 dėl 12 459,92 Eur išmokėjimo pagal darbo užmokesčio žiniaraštį (popierinės bylos t. 2, b. l. 38) ir pateikus kasos knygą (popierinės bylos t. 2, b. l. 39–47), kurios įrašai patvirtina, kad kreditoriaus nurodyto mokėjimo 52 586,35 Eur sumai nėra fiksuota, kreditoriaus atstovė pati prašė šio įrodymo nelaikyti įrodinėjimo priemone (CPK 184 straipsnio 1 dalis). Kitų įrodymų, kad G. M. būtų mokėtas nuomos mokestis, byloje nėra pateikta. Skola kreditoriui G. M. UAB „Medonos mėsa“ buhalterinėje apskaitoje atspindėta tik 2012-11-01 – 2012-12-31 atsiskaitymų žiniaraštyje (popierinės bylos t. l. 128-131), jame nurodyta 1 094 336 Lt (316 941,61 Eur) skola, ta pati skola nurodyta ir 2013-01-01 – 2013-12-31 atsiskaitymų žiniaraštyje (popierinės bylos t. 1, b. l. 153-165), 2014 m. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte, nurodant vadovui per metus priskaičiuotą 1 094 336 Lt sumą (popierinės bylos t. 1, b. l. 167-178) ir 2015-01-01 – 2015-12-31 atsiskaitymų žiniaraštyje (t. 2, b. l. 3-14). 2016 -01-01 – 2016-12-31 atsiskaitymų žiniaraštyje skola G. M. nurodyta mažesnė – 245 211,61 Eur, nurodant, kad 2016 m. jam buvo sumokėta 71 730 Eur, nors tokių įrodymų byloje nepateikta. Pažymėtina, kad skola apskaityta tik apskaitos suvedamuosiuose duomenyse, t. y. išvestiniuose apskaitos dokumentuose, tačiau pirminių apskaitos dokumentų apie paskaičiuotą nuomos mokestį, nuomos sąnaudas, atskaitymus ir pan. iš viso nėra pateikta ir, administratorius teigimu, tokių dokumentų nėra, o priešingai neįrodyta (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad nuomos mokestis G. M. niekada nebuvo mokėtas, finansinės atskaitomybės duomenys apie nuomos skolą 2012-2016 m., nesant pirminių nuomos skolos apskaičiavimo dokumentų, ją fiksuojant neaugančiu dydžiu ir nepagrindžiant skolos sumažėjimo 2016 m. mokėjimo dokumentais, laikytini nepagrįstais ir nepagrindžiančiais įsiskolinimą G. M.. Nurodyta įrodymų visuma leidžia daryti labiau tikėtina ir pagrįsta išvadą, jog nuomos mokestis G. M. niekada nebuvo mokamas. Apskaitoje duomenys apie skolą atsirado tuomet, kai įmonė 2012 m. patyrė nuostolį, todėl G. M. esant vieninteliam akcininkui ir įmonės vadovui, atsakovei nurodžius, kad 2013 m. buvo bandyta įmonę restruktūrizuoti, galima pagrįstai tikėti, kad skola G. M. vėliau buvo apskaityta, jam siekiant šią skolą kapitalizuoti ir tokiu būdu sudaryti tam tikrą iliuziją, kad įmonė gali veikti, akcininkui finansuojant įmonę, t. y. skolos dydžiu didinant įstatinį kapitalą. Nustatytos aplinkybės leidžia spręsti, kad nuomos sandoris nebuvo vykdomas, o kreditoriui perduodant pastatus naudotis UAB „Medonos mėsa“ nuomotojas neturėjo tikslo gauti nuompinigius, ir turto perdavimas be užmokesčio naudotis atsakovei galimai atitiko jo, kaip vienintelio akcininko, interesus siekiant, kad bendrovė gautų pelną, kas suteiktų galimybę mokėti dividendus ar gauti didesnį darbo užmokestį. Todėl pastatų nuomos sutartis pripažintina sudaryta dėl akių, neketinant sukurti tiesioginių nuomos pasekmių – gauti nuompinigius, kai nuomos sutarties esmę sudaro ne tik turto perdavimas laikinai valdyti ir juo naudotis, bet ir būtent atitinkamas užmokestis už perduotą naudotis turtą (CK 6. 477 straipsnio 1 dalis, 6.530 straipsnio 1 dalis), ir šis požymis nuomos sutartį skiria nuo panaudos sutarties (CK 6.629 straipsnio 1 dalis).

12Be to, nuomos sutartis nebuvo įregistruota Registrų centre, nors CK 6.678 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Nėra ginčo, kad sutartis, pradžioje sudaryta vienerių metų laikotarpiui, vėliau tapo neterminuota sutartimi ir UAB „Medonos mėsa“ pastatais naudojosi iki bankroto bylos iškėlimo. Sutarties neišviešinimas irgi patvirtina, kad nuomos sutartis tebuvo tariamas sandoris ir būtent sutarties neišviešinimas nagrinėjamo ginčo atveju negali būti panaudotas prieš kitus UAB „Medonos mėsa“ kreditorius, kaip pažeidžiantis jų teises, nes sumažintų galimybes patenkinti jų reikalavimus (jei būtų patvirtintas nuomotojo finansinis reikalavimas).

13CK 1.82 straipsnyje nustatyta, kad sandoriai, sudaryti privataus juridinio asmens valdymo organų, pažeidžiant privataus juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytą jų kompetenciją ar prieštaraujantys juridinio asmens tikslams, gali būti pripažinti negaliojančiais tik tais atvejais, kai kita sandorio šalis veikė nesąžiningai, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams. Atsakovės nuomone, nuomos sutartis yra negaliojanti ir šiuo pagrindu, kadangi ji buvo akivaizdžiai nuostolinga ir prieštaravo bendrovės tikslui gauti pelną, kadangi sutartyje nustatyti nuompinigiai yra akivaizdžiai neprotingi ir pernelyg dideli. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CK 1.82 straipsnyje nustatyti pagrindai sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindai savaime nėra siejami su juridinio asmens sudaromų sandorių komercine nauda; su juridinio asmens teisnumu gali būti nesuderinamas tik aiškus, akivaizdus sandorio nenaudingumas, kai tokio sandorio palikimas galioti reikštų aiškų neteisingumą vienai iš sandorio šalių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2011; 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2012; kt.). Sandoris prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams ir tai sudaro pagrindą jį pripažinti negaliojančiu pagal CK 182 straipsnio 1 dalį, kai sandoris yra akivaizdžiai žalingas jį sudariusiam juridiniam asmeniui, o kita sandorio šalis žino arba turi žinoti (pasidomėti) to juridinio asmens turtine padėtimi, bendra padėtimi rinkoje ir jos siūlomų paslaugų kainomis, taip pat aplinkybėmis, dėl kurių paslaugos pagal sandorį yra už didesnę negu rinkos kainą, o sudaromas sandoris yra akivaizdžiai nenaudingas juridiniam asmeniui ir juo galimai siekiama kitų nei sandoryje nurodytų tikslų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-198-684/2016).

14Byloje nustatyta, kad bendrovės akcininkas G. M. su sutuoktine pastatus įsigijo 2005 m. balandžio 27 d. pirkimo–pardavimo sutartimi (popierinės bylos t. 2, b. l. 59-64) už 140 000 Lt. Nustatytas nuomos mokestis 23 Lt už 1 kv. m kas mėnesį (sutarties 2 ir 6 punktai) reiškia, kad kas mėnesį turėtų būti mokamas 21 065,47 Lt arba 6 100,98 Eur nuomos mokestis ir tokiu būdu per 6 mėn. nuomos laikotarpį būtų sumokėta beveik visa įsigyto turto vertė (126 392,82 Lt). Nuomos kainos nepagrįstumą patvirtina ir tai, kad nuomos sutarties 16 punkte buvo nurodyta, kad įmonėje vykdoma rekonstrukcija, pagal projektą bus sumontuoti nauji įrenginiai ir statiniai, t. y. buvo numatyta, kad nuomininkas atliks tam tikras investicijas, todėl šalys numatė, kad pasibaigus rekonstrukcijos darbams sutartis bus perrašyta, numatant naujas sąlygas ir įvardijant naujus statinius bei įrenginius, tačiau faktiškai tai nebuvo atlikta. Byloje pateikti įrodymai – Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad G. M. pirkimo–pardavimo sutartimi įsigyti pastatai buvo rekonstruoti pastatai, pakeičiant jų paskirtį ir plotą, o tai patvirtina, kad UAB „Medonos mėsa“ yra investavusi lėšas į šiuos pastatus, kaip ir numatyta nuomos sutarties 16 punkte. Tai patvirtina ir 2008 m. balanso duomenys, kuriuose nurodyta 127 584 Lt dydžio investicinė veikla. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad nustatyta nuomos kaina, kai pats nuomininkas yra rekonstravęs pastatus ir įdėjęs lėšas, negali būti pripažinta pagrįsta ir protinga, ypač, kai yra nustatyta, kad nuomos mokestis faktiškai nebuvo mokamas, o juo tik manipuliuojama darant įvairius paskaičiavimus, siekiant pagrįsti savo reikalavimo teisę.

15Sandoris dėl prieštaravimo juridinio asmens veiklos tikslams gali būti pripažintas negaliojančiu šiuo pagrindu tik tuo atveju, jeigu įrodoma, kad kita sandorio šalis buvo nesąžininga, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, jog sandoris pažeidžia to privataus juridinio asmens valdymo organų kompetenciją, nustatytą jo veiklos dokumentuose, ar prieštarauja to juridinio asmens tikslams (CK 1.82 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju, nustačius, kad nuomotojas yra vienintelis UAB „Medonos mėsa“ akcininkas ir po sutarties sudarymo tapo ir jos vadovu jo nesąžiningumas preziumuotinas, remiantis CK 6.67 straipsnio 2 punktu, (skolininkas sudarė sandorį su juridiniu asmeniu, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyvis, nuosavybės teise tiesiogiai ar netiesiogiai valdantis mažiausiai penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajaus, įnašų ir pan.), yra skolininko sutuoktinis, vaikas, tėvas (motina) ar kiti artimieji giminaičiai, arba kai jiems visiems kartu priklauso mažiausiai penkiasdešimt procentų to juridinio asmens akcijų (pajaus, įnašų ir pan.) ir 4 punktu, kadangi nustatyta priešpriešinių reikalavimų disproporcija.

16Atsakovės reikalavimas pripažinti nuomos sutartį negaliojančia dėl jos prieštaravimo viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.81 straipsnis) šiuo pagrindu netenkintinas. Šis atsakovės nurodytas sandorio negaliojimo pagrindas grindžiamas tuo, kad sandoryje išreikšta valia yra ne dėl nuomos, bet siekiant G. M. tapti pagrindiniu UAB „Medonos mėsa“ kreditoriumi ir tuo pačiu pažeisti kitų sąžiningų UAB „Medonos mėsa“ kreditorių interesus. Tačiau tokia šalių valia sandorio sudarymo metu (2005-06-15) negalėjo būti, kadangi bendrovė bankrutavo tik 2016 m. Atsakovė, teigdama, kad ginčo sutartis galimai pasirašyta tik iškilus poreikiui įgyti kreditorinį reikalavimą, tėra tik prielaida, nepateikus įrodymų, jog ji buvo sudaryta ne 2015-06-15, kaip nurodyta sutartyje, bet vėliau. Sandorio sudarymo metu šalių valia sandoriu pažeisti viešąją tvarką ar gerą moralę nėra nustatyta, todėl šis sandorio negaliojimo pagrindas netaikytinas.

17Kadangi sandoris pripažintas tariamu, jis laikytinas niekiniu, taip pripažintinas negaliojančiu dėl jo prieštaravimo juridinio asmens veiklos tikslams ir kadangi nuompinigių mokėjimo dalyje jis faktiškai nebuvo vykdomas, o turtas faktiškai buvo naudojamas pasaugos sutarties pagrindu, tai sandorio restitucija netaikytina.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, ĮBĮ ĮRĮ 26 straipsniu, teismas

Nutarė

19Pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento tarp G. M. ir UAB „Medonos mėsa“ 2005-06-15 sudarytą nuomos sutartį, pagal kurią G. M. išnuomojo UAB „Medonos mėsa“ 915,89 kv. m ploto gamybinės komercinės paskirties pastatus su priestatais ir ten esančiu turtu, esančius ( - ).

20Kreditoriaus G. M. prašymo patvirtinti 577 305,85 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Medonos mėsa“ bankroto byloje netenkinti.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiru skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia... 2. Kreditorius G. M. 2016-12-16 pateikė prašymą bankroto administratoriui,... 3. Administratorius 2017-01-16 rašytiniame prašyme dėl kreditorių ir jų... 4. Nagrinėjant ginčą dėl kreditoriaus G. M. reikalavimo patvirtinimo,... 5. Kreditorius G. M. atsiliepime į priešpriešinį reikalavimą prašo jį... 6. Kreditoriaus atstovė advokatė J. M.-J. prašo patvirtinti G. M. 577 305,85... 7. UAB „Medonos mėsa“ administratoriaus atstovas advokatas A. K. prašo... 8. Kreditoriaus G. M. prašymas patvirtinti 577 305,85 Eur reikalavimą... 9. Iš nuomos sutarties (popierinės bylos t. 1, b. l. 16-17), 2005 m. birželio... 10. CK 1.86 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tik dėl akių (neketinant sukuri... 11. Tikrasis sutarties sudarymo tikslas jos sudarymo metu nėra nustatytas, tačiau... 12. Be to, nuomos sutartis nebuvo įregistruota Registrų centre, nors CK 6.678... 13. CK 1.82 straipsnyje nustatyta, kad sandoriai, sudaryti privataus juridinio... 14. Byloje nustatyta, kad bendrovės akcininkas G. M. su sutuoktine pastatus... 15. Sandoris dėl prieštaravimo juridinio asmens veiklos tikslams gali būti... 16. Atsakovės reikalavimas pripažinti nuomos sutartį negaliojančia dėl jos... 17. Kadangi sandoris pripažintas tariamu, jis laikytinas niekiniu, taip... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 19. Pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento tarp G. M. ir UAB... 20. Kreditoriaus G. M. prašymo patvirtinti 577 305,85 Eur finansinį reikalavimą... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiru...