Byla e2A-344-273/2019
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bartninko, Nijolios Indreikienės ir Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „BD Grupė“ atstovo advokato V. D. apeliacinį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5414-835/2018 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „BD Grupė“ ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Įrankis.lt“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė BUAB „BD Grupė“ kreipėsi su ieškiniu į Alytaus apylinkės teismą, prašydama pripažinti negaliojančiomis ieškovės 2016 m. rugsėjo 15 d. mokestinės nepriemokos perėmimo sutartį, 2016 m. spalio 18 d. mokestinės nepriemokos perėmimo sutartį, 2016 m. lapkričio 22 d. mokestinės nepriemokos perėmimo sutartį, sudarytas su atsakove UAB „Įrankis.lt“ ir taikyti restituciją pinigais – priteisti ieškovei iš atsakovės 2 000 Eur, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 15 d. mokestinės nepriemokos perėmimo sutartimi ieškovė perėmė iš atsakovės jos mokestinę prievolę, kurios dydis 1000 Eur, 2016 m. spalio 18 d. mokestinės nepriemokos perėmimo sutartimi ieškovė perėmė iš atsakovės jos 500 Eur mokestinę prievolę ir 2016 m. lapkričio 22 d. mokestinės nepriemokos perėmimo sutartimi ieškovė perėmė iš atsakovės 500 Eur mokestinę prievolę. Ieškovė įvykdė perimtas mokestines prievoles. Minėtose sutartyse apie atlyginimą už mokestinės prievolės perėmimą nekalbama, tačiau sprendžiant iš atsakovės 2018 m. sausio 29 d. rašto Nr. S-23 turinio, mokestinės prievolės perėmimo tikslas buvo padengti ieškovės skolą atsakovei. Ieškovės nuomone, mokestinės nepriemokos perėmimo sutartys turi būti pripažintos negaliojančiomis actio Pauliana pagrindu. Nurodė, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovė turėjo vykdytinų piniginių prievolių kreditoriams. Neatlygintinis mokestinių prievolių perėmimas reikšmingai padidino ieškovės įsipareigojimus, o juos įvykdžius sumažėjo ieškovės turtas. Dėl to ginčijami sandoriai laikytini pažeidžiančiais ieškovo kreditorių teises. Sandorių sudarymo metu ieškovės finansinė padėtis buvo labai bloga ir jau jų sudarymo metu ieškovė buvo nemoki. Ginčijamais sandoriais buvo nukrypta nuo CK 6.930 1 str. įtvirtintos atsiskaitymo eiliškumo tvarkos. Šalys neprivalėjo sudaryti ginčijamų sandorių, nes nebuvo jokios sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kurie įpareigotų juos sudaryti ginčijamus sandorius. Šalys buvo nesąžiningos sudarydamos sandorius, nes jų sudarymo metu ieškovė nebuvo pajėgi atsiskaityti su visais savo kreditoriais dėl blogos finansinės padėties, o atsakovė kaip verslininkas privalėjo veikti aktyviai ir prieš sudarant ginčijamus sandorius pasidomėti ieškovės finansine būkle. Nurodė, kad ieškovės bankroto administratorius apie ginčijamus sandorius sužinojo 2017 m. liepos 10 d., kai ieškovės valdymo organai jam perdavė bankrutuojančios įmonės dokumentus, todėl ieškinio senaties termino nepraleido.

103.

11Atsiliepime į ieškinį atsakovė UAB „Įrankis.lt“ prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad ginčijamų sandorių pagrindu atlikus užskaitą ieškovės turto sumažėjo tiek pat, kiek ir įsipareigojimų, nes ieškovė turėjo skolinių įsipareigojimų atsakovei, todėl nenustačius disproporcijos tarp perleistų piniginių lėšų ir gaunamos naudos, negali būti nustatytas ir kreditorių teisių pažeidimas. Atsakovė nesutiko, kad buvo pažeistas atsiskaitymo eiliškumas. Pažymėjo, kad atsiskaitymo (mokėjimo) tvarka su kreditoriais kai bendrovei nėra iškelta bankroto byla nėra reglamentuota, o ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovei bankroto byla nebuvo iškelta. Ginčijamų sandorių tikslas buvo nukreiptas ne į sąmoningą ieškovės skolos perėmimą (be naudos), o į atsakovės turimo finansinio reikalavimo patenkinimą bei siekį užtikrinti nepertraukiamą ieškovės veiklos tęstinumą. Šiuo atveju galioja prezumpcija, jog šalių vadovai, sudarydami ginčo sandorius veikė bendrovių, kurioms jie vadovauja, interesais. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti akivaizdų protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba jiems suteiktų įgaliojimų viršijimą. Atsakovės nuomone, ieškovė sutartis ginčija be pakankamo teisinio pagrindo, neįrodydama kreditorių teisių pažeidimo sąlygų buvimo bei šalių nesąžiningumo, todėl ieškinio tenkinimas pažeistų civilinių teisinių santykių stabilumo principą.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4.

14Alytaus apylinkės teismas 2018 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė.

155.

16Teismas nustatė, kad 2016 m. rugsėjo 15 d. tarp šalių buvo sudaryta mokestinės nepriemokos (ar jos dalies) perėmimo sutartis Nr. 01/04, kurios pagrindu ieškovė perėmė iš atsakovės 1000 Eur mokestinę prievolę, 2016 m. spalio 18 d. mokestinės nepriemokos (ar jos dalies) perėmimo sutartis Nr. 01/08, kurios pagrindu ieškovė perėmė iš atsakovės 500 Eur mokestinę prievolę, ir 2016 m. lapkričio 22 d. mokestinės nepriemokos (ar jos dalies) perėmimo sutartis Nr. 01/13, kurios pagrindu ieškovė perėmė iš atsakovės 500 Eur mokestinę prievolę. Ieškovė įvykdė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. (23.21-08) 324-15247, 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. (23.21-08) 324-17335, 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. (23.21-08) 324-19079, kuriais buvo patenkinti atsakovės prašymai dėl šių mokestinių nepriemokų perėmimo ieškovei. Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 26 d. nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla dėl nemokumo.

176.

18Teismas nurodė, kad siekiant ieškovės prašomus sandorius pripažinti negaliojančiais actio Pauliana pagrindu, būtina nustatyti, kad mokestinių nepriemokų perėmimo sutarčių sudarymo laikotarpiu (2016 m. rugsėjo 15 d. – 2016 m. lapkričio 22 d.) sumažėjo ar nebeliko realios galimybės ieškovei atsiskaityti su kreditoriais ir įvykdyti prievoles. Pažymėjo, kad tokią susidariusią situaciją privalėjo įrodyti ieškovė, prašanti taikyti actio Pauliana.

197.

20Teismas nustatė, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovė turėjo piniginių įsipareigojimų kreditoriams UAB „Stamita“, UAB „Baltronic Vilnius“, UAB „Statmūra“, UAB „SLO Lithuania“. Tačiau ši aplinkybė teismo vertinimu pati savaime nesudaro pagrindo išvadai, jog ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovė buvo nemoki. Bankroto byla ieškovei iškelta tik 2017 m. balandžio 26 d. Tuo tarpu ginčijami sandoriai buvo sudaryti 2016 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais.

218.

22Teismas įvertinęs tai, jog ginčijamų sandorių sudarymo būdas atsakovei nesukėlė abejonių ir kad ieškovė sandorių sudarymo metu vykdė savo veiklą, neturėjo jokių įsiskolinimų valstybės biudžetui, sprendė, kad šios aplinkybės patvirtina, tai, kad atsakovė negalėjo žinoti apie ieškovės turimas skolas, nes iš viešai prieinamos informacijos ji buvo moki. Teismas nustatytų aplinkybių pagrindu pripažino, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovė nebuvo nemoki, taip pat dėl šių sandorių ieškovė netapo nemoki, šie sandoriai nelėmė jos galimybės toliau tęsti savo veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais sumažėjimo. Teismo vertinimu šalių priimtas sprendimas sudaryti mokestinių nepriemokų perėmimo sutartis nepatvirtina jų nesąžiningumo, o atitinka įprastą verslo praktiką. Teismo vertinimu ieškovė nepateikė įrodymų, kuriais remiantis būtų galima padaryti priešingą išvadą. Teismas nurodė, kad kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, nedraudžiama iki bankroto bylos iškėlimo dienos daryti įskaitymus, ir esant neįvykdytų įsipareigojimų kitiems kreditoriams.

239.

24Teismas padarė išvadą, jog byloje aplinkybių, reikšmingų taikant būtinąsias sąlygas actio Pauliana konstatuoti, nenustatyta, 2016 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais šalių sudaryti sandoriai atitiko įprastų verslo subjektų elgesio standartą, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškinį.

2510.

26Teismas nustatė, kad ieškovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė jokių duomenų apie jų dydį, pagrįstumą. Atsakovė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nepateikė. Atsižvelgdamas į tai, teismas bylinėjimosi išlaidos nepaskirstė.

27III.

28Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

2911.

30Apeliaciniame skunde ieškovės atstovas prašė panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - tenkinti ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas; prašė priimti pridedamus dokumentus. Apeliaciniame skunde nurodė tokius argumentus:

311.1.

32Priimant skundžiamą sprendimą nebuvo įvertintas įrodymų visetas, nebuvo pasisakyta dėl teisiškai reikšmingų aplinkybių ir jas liudijančių įrodymų;

331.2.

34Teismas neatskleidė bylos esmės, nes visiškai nevertino pateiktų įrodymų, tik deklaratyviai nurodė, neva byloje nėra duomenų, kad sudaryti sandoriai pažeistų kreditorių interesus;

351.3.

36Teismas tinkamai nenustatė ir net nenustatinėjo actio Pauliana taikyti reikalingų sąlygų visumos, neįvertino visų byloje esančių įrodymų ir nenustatė visų bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, neatsižvelgė į ieškinyje nurodytą aktualią kasacinio teismo praktiką;

371.4.

38Ieškinyje ieškovė išdėstė aplinkybes dėl bankrutuojančios įmonės nemokumo momento ir pateikė savo poziciją patvirtinančius įrodymus. Ieškovė nuo 2014 m. birželio buvo skolinga UAB „Stamita“, nuo 2015 m. birželio buvo skolinga UAB „Baltronic Vilnius“, nuo 2015 m. spalio buvo skolinga UAB „Statmūra“, nuo 2016 m. vasario 16 d. buvo skolinga UAB „SLO Lithuania. Šių kreditorių reikalavimai patvirtinti ieškovės bankroto byloje, šių kreditorių reikalavimai atsirado žymiai anksčiau nei buvo sudaryti ginčijami sandoriai. Su šiais kreditoriais ieškovė neatsiskaitė. Aplinkybė, kad minėtų kreditorių reikalavimai buvo patvirtinti ieškovės bankroto byloje reiškia, kad ieškovė ginčijamų sandorių sudarymo metu jau neturėjo galimybių atsiskaityti su kreditoriais, kas suponuoja išvadą dėl įmonės nemokumo. Ginčijamais sandoriais ieškovė neatlygintinai perėmė atsakovės mokestines prievoles. Neatlygintinis mokestinių prievolių perėmimas reikšmingai padidino ieškovės įsipareigojimus, o juos įvykdžius sumažėjo ieškovės turtas;

391.5.

40Teismas dėl atsakovės sąžiningumo sprendė remdamasis tik jos atstovo paaiškinimais. Teismas nevertino, kad iš viešai prieinamos informacijos iki sudarant ginčijamus sandorius ir jų sudarymo metu ieškovė buvo itin sunkios ekonominės padėties. Atsakovei įtarimą dėl ieškovės mokumo turėjo kelti ir tai, kad ieškovė pasirinko sumokėti už atsakovę jos mokestinę prievolę, o ne tiesiog atlikti atsakovei tiesioginį mokėjimą. Atsakovė galėjo ir turėjo žinoti apie sunkią ieškovės ekonominę padėtį ne tik iš akivaizdžios ir viešai prieinamos informacijos, bet ir dėl to, kad jai tokia pareiga kyla iš įstatymo;

411.6.

42Ieškovė pažeidė atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumą nemokumo būsenoje sudarydama ginčijamus sandorius su atsakove, kas reiškia kreditorių interesų pažeidimą CK 6.66 str. 1 d. prasme. Teismas neteisingai vertino bylos faktines aplinkybes ir netinkamai taikė CK 6.930 1 straipsnio nuostatas;

431.7.

44Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjama byla turi bankroto elementų, kas neišvengiamai yra susiję su viešo intereso apsauga, todėl prašoma prijungti prie bylos pridedamą išrašą iš duomenų bazės, nes jis paneigia skundžiamo sprendimo motyvus ir gali turėti įtakos teisingam bylos išsprendimui.

4512.

46Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašė apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė tokius argumentus:

472.1.

48Nagrinėjamu atveju buvo sudaryta mokestinės nepriemokos perleidimo sutartis, kurią tvirtina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau - VMI), be kurios sutikimo ir nepriemoką perimančio asmens (atsakovės) atlikto įvertinimo sutartis būtų niekinė ir pasekmių nesukeltų. Būtina sąlyga mokestinei nepriemokai perimti yra trečiojo asmens (ieškovės) galimybė sumokėti perimtą mokestinę nepriemoką. Mokesčių administratorius prieš duodamas sutikimą perimti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, turi įvertinti trečiojo asmens galimybę sumokėti perimtą mokestinę nepriemoką. Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog atsakovė buvo pakankamai atidi ir rūpestinga sudarydama ginčo sutartis, nes iš viešai prieinamo informacijos nebuvo galima nustatyti, jog ieškovė buvo nemoki sutarčių sudarymo laikotarpiu;

492.2.

50Ieškovės turimi įsipareigojimai ginčo sandorių laikotarpiu buvo nepradelsti arba ginčijami, todėl neturėjo įtakos ieškovės nemokumo būsenos įvertinimui. Vien tik aplinkybė, kad ieškovė galbūt turėjo finansinių sunkumų negali vienareikšmiškai nulemti, jog mokėjimai buvo atlikti pažeidžiant CK 6.930 1 straipsnio reikalavimus. Minimu laikotarpiu ieškovei nebuvo iškelta bankroto byla;

512.3.

52Mokestinės nepriemokos perėmimas visiškai nepadidino ieškovės įsipareigojimų, o priešingai juos sumažino. Ieškovė buvo skolinga atsakovei už įrankių nuomą, o atsakovė už išrašytas PVM sąskaitas faktūras privalėjo sumokėti pardavimo PVM, todėl ieškovė įgijo teisę į PVM atskaitą tai pačiai sumai. Siekiant užtikrinti, kad mokesčiai būtų sumokėti į valstybės biudžetą laiku, buvo nuspręsta kreiptis į VMI dėl mokestinės nepriemokos perėmimo, kurios įvykdymas būtų atliktas iš ieškovės turimos PVM atskaitos, o atsakovė tokiu būdu sumažintų savo reikalavimą. Vien tai, jog ieškovė turėjo susikaupusią sumą PVM atskaitoje dar nereiškė, jog ją galės panaudoti atsiskaitant su kitais kreditoriais, kadangi įstatymai numato griežtą reglamentavimą, siekiant susigrąžinti turimą PVM permoką;

532.4.

54Teismas priimdamas sprendimą tinkamai atskleidė šio ginčo esmę ir įvertinęs įrodymų visetą priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, o ieškovė apeliaciniame skunde iš esmės remiasi tais pačiais argumentais kaip ir ieškinyje.

5513.

56Trečiasis asmuo atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

57Teisėjų kolegija

konstatuoja:

58IV.

59Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6014.

61Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

62Dėl naujų įrodymų

6315.

64Apeliantė BUAB „BD Grupė“ su apeliaciniu skundu pateikė naują įrodymą – išrašą iš viešosios duomenų bazės – Creditinfo internetinio tinklalapio duomenis apie UAB „BD Grupė“. Kadangi išraše pateikta informacija 2018 m. birželio 22 d. ir šis įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, todėl teisėjų kolegija vadovaujantis CPK 314 straipsniu pateiktą įrodymą atsisako priimti.

65Dėl ginčo esmės

6616.

67Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas bankrutuojančios įmonės ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6817.

69Ieškovė BUAB „BD Grupė“ ieškinio pareiškimu actio Pauliana pagrindu prašė pripažinti negaliojančiomis 2016 m. rugsėjo 15 d. mokestinės nepriemokos perėmimo sutartį, 2016 m. spalio 18 d. mokestinės nepriemokos perėmimo sutartį, 2016 m. lapkričio 22 d. mokestinės nepriemokos perėmimo sutartį, kurias sudarė ieškovė su atsakove uždarąja akcine bendrove „Įrankis.lt“ ir taikyti restituciją – priteisti ieškovei 2000,00 Eur iš atsakovės, taip pat priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

7018.

71Pirmosios instancijos teismas ieškinio pareiškimą atmetė šiais motyvais: 1) mokestinių nepriemokų perėmimo sutarčių sudarymo laikotarpiu ieškovė buvo moki; 2) atsakovės ir ieškovės sprendimas sudaryti mokestinės nepriemokos perėmimo sutartis nepatvirtina šalių nesąžiningumo; 3) LR CK 6.9301 str. nustatyta atsiskaitymų su kreditoriais tvarka netaikoma kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, o nagrinėjamojoje byloje pirmenybės suteikimas atsakovei prieš kitus kreditorius nesudaro pagrindo pripažinti ginčo sandorius negaliojančiais

7219.

73Apeliantas BUAB „BD Grupė“ su pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka ir nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino pateiktų įrodymų dėl bankrutuojančios įmonės nemokumo momento, neteisingai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas dėl šalių nesąžiningumo, nukrypo nuo nusistovėjusios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl LR CK 6.9301 straipsnyje nurodytų mokėjimų eiliškumo pažeidimo pasekmių, dėl ko priėmė neteisingą sprendimą.

74Dėl actio Pauliana sąlygų

7520.

76Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditorių teisės. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad formuluotė „kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės“, reiškia, kad teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles vykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad nustatant actio Pauliana instituto taikymo sąlyga – kitokį kreditoriaus teisių pažeidimą, būtina atkreipti dėmesį į tai, jog kreditoriaus teises gali pažeisti sandoriai, kurie, nors ir nesukėlė bendro skolininko nemokumo, tačiau sumažino turto, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas, vertę, ir sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditoriaus finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006).

7721.

78Kaip matyti, viena iš actio Pauliana taikymo sąlygų yra ginčijamo sandorio sudarymas skolininkui esant nemokumo būsenoje, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo analizuoti ieškovės finansinę padėtį ginčijamų sandorių sudarymo metu. Tačiau teismas konstatuodamas, kad ieškovei bankroto byla iškelta tik 2017 m. balandžio 26 d., o ginčijami sandoriai sudaryti 2016 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais, sprendė, kad sandorių sudarymo metu ieškovė nebuvo nemoki, o įrodymų, kurių kreditorių interesai buvo pažeisti, byloje nėra.

7922.

80Teisėjų kolegija su šiais argumentais nesutinka, kadangi pirmosios instancijos teismo padaryta išvada yra deklaratyvi, neanalizuojant ir nevertinant įrodymų visumos.

8123.

82Pirmosios instancijos teismas į skundžiamą teismo sprendimą perrašė Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 26 d nutarties (civilinėje byloje Nr. eB2-1861-390/2017), kuria ieškovei buvo iškelta bankroto byla finansinius duomenis. Šioje nutartyje buvo analizuojami 2016 m. gruodžio 31 d. ieškovės balanso duomenys ir 2017 m. vasario 28 d. bei 2016 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys. Tačiau pirmosios instancijos teismas visiškai neanalizavo ir nevertino ieškovės pateiktų finansinių ataskaitų ir balansų už 2014 ir 2015 metus, nors į bylą pateiktais įrodymais buvo įrodinėjama, kad ieškovė neturėjo galimybių atsiskaityti su kreditoriais ir buvo nemokumo būsenoje dar 2015 metais. Be to, pagal bylos duomenis UAB „SLO Lithuania“ dar 2016 m. lapkričio 21 d. kreipėsi į ieškovę su įspėjimu dėl bankroto bylos iškėlimo, o paskutinis ginčijamas sandoris buvo sudarytas 2016 m. lapkričio 22 d., todėl neištyrus ieškovės finansinių ataskaitų ir balansų bei kitų ieškovės pateiktų dokumentų visumos teismo išvada, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovė buvo moki, yra nepagrįsta.

8324.

84Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad bankroto administratorius, įrodinėdamas kreditorių teisių pažeidimo sąlygos buvimą, privalo pateikti duomenis apie bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimų atsiradimo momentą. Actio Pauliana taikyti būtina įrodyti, kad nors vienas iš bankroto byloje patvirtintų kreditorių turėjo neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę ginčijamų sandorių sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-483/2014).

8525.

86Ieškovė pateikė į bylą duomenis, kad ieškovė nuo 2014 m. birželio mėnesio buvo skolinga UAB „Stamita“, nuo 2015 m. birželio buvo skolinga „Baltronic Vilnius“, nuo 2015 m. spalio buvo skolinga UAB „Statmūra“, nuo 2016 m. vasario 16 d. buvo skolinga UAB SLP Lithuania“. Visų šių kreditorių finansiniai reikalavimai buvo patvirtinti bankroto byloje, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra įrodymų, kurių kreditorių interesai buvo pažeisti, yra nepagrįsta. Be to, pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi ir vėlesnėmis nutartimis ieškovės bankroto byloje (Nr. eB2-1861-390/2017) buvo patvirtinti ieškovės finansiniai reikalavimai 362 691,84 Eur sumai, kurie ieškovės teigimu, bankroto byloje nebus patenkinti.

8726.

88Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad atsakovė sudarydama ginčijamus sandorius buvo sąžininga, o šią išvadą motyvavo tuo, kad ieškovė sandorių sudarymo metu vykdė veiklą ir buvo moki. Apeliantas su šiuo argumentu nesutinka.

8927.

90Pagal kasacinio teismo išaiškinimą sąžiningu gali būti laikomas tik tas asmuo, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį su juo ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių ir ar ketinamu sudaryti sandoriu nebus pažeisti jų teisėti interesai. Verslininko statusas sustiprina reikalavimą sandorio šaliai domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi tiek, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti, nepažeidžiant įstatymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007).

9128.

92Ieškovė yra nurodžiusi, kad iki ginčijamų sandorių sudarymo ieškovės ekonominė padėtis buvo itin sunki: jai buvo iškeltos bylos dėl įsiskolinimų neapmokėjimo, taikytas turto areštas, nuo 2015 m. sausio 1 d. žymiai sumažėjo darbuotojų skaičius (nuo 25 iki 8), ieškovė turėjo registruotų įsiskolinimų už prekes, elektros energiją, lizingo įmokas. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo kasacinio teismo išaiškinimais, šių įrodymų netyrė ir nevertino, todėl padaryta išvada dėl atsakovės sąžiningumo nelaikytina teisinga.

9329.

94Be to, sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad teismas neteisingai vertindamas bylos faktines aplinkybes, netinkamai taikė ir LR CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo, nuostatas. Teismas konstatavo, kad nedraudžiama iki bankroto bylos iškėlimo dienos daryti įskaitymus, ir esant neįvykdytų įsipareigojimų kitiems kreditoriams, tačiau nagrinėjamu atveju teismo išvada, kad dėl pirmenybės suteikimo atsakovei, nesudaro pagrindo ginčo sandorius pripažinti negaliojančiais, nelaikytina pagrįsta.

9530.

96Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant ar įmonė suteikė vienam kreditoriui pirmenybę prieš kitus, turi būti nustatomi prievolių įvykdymo kreditoriams pasibaigimo terminai. Jeigu įmonė vykdo atsiskaitymus su kreditoriais, laikydamasi sutartyse su jais nustatytų prievolių įvykdymo terminų ir atlieka atsiskaitymus su kreditoriais, laikydamasi atsiskaitymo eiliškumo pagal prievolių vykdymo pasibaigimo datas, o nuo 2013 m. spalio 1 d. nepažeisdama ir CK 6.9301 str. nustatyto eiliškumo, paprastai nelaikytina, kad toks atsiskaitymas su vienu iš kreditorių suteikia jam pirmenybės teisę prieš kitus kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-273-611/2018).

9731.

98Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, pirmosios instancijos teismas nesivadovavo kasacinio teismo praktika ir nenustatinėjo bylai reikšmingų aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima įvertinti atsakovei pirmenybės suteikimo prieš kitus kreditorius pagrįstumą.

9932.

100Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015 ir jose nurodyta kasacinio teismo praktika). Teismų išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytumo turi būti logiškai pagrįstos bylos duomenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561-378/2016). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nesivadovavo kasacinio teismo išaiškinimais dėl įrodymų vertinimo, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad byla išspręsta teisingai.

101Dėl procesinės bylos baigties

10233.

103Aukščiau aptartų duomenų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nenustatinėjo actio Pauliana taikyti reikalingų sąlygų visumos, netyrė ir nevertino byloje esančių įrodymų ir jų pagrindu nenustatė reikšmingų bylai faktinių aplinkybių, todėl darytina išvada, kad nebuvo atskleista bylos esmė. Kadangi byla apeliacinės instancijos teisme negali būti iš esmės išnagrinėta, nes skundžiamo sprendimo pagrįstumo klausimas turėtų turi būti nagrinėjamas naujais esminiais aspektais, pagal pateiktus įrodymus, kurie pirmosios instancijos teisme nebuvo tiriami, o tai reiškia, jog yra pagrindas konstatavus klausimo esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme, kaip pagrindą perduoti klausimą nagrinėti iš naujo. Būtent tokia yra ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2009). Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, skundžiamas teismo sprendimas naikinamas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

104Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu

Nutarė

105Alytaus apylinkės teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

106Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1.

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė BUAB „BD Grupė“ kreipėsi su ieškiniu į Alytaus apylinkės... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 15 d. mokestinės nepriemokos... 10. 3.... 11. Atsiliepime į ieškinį atsakovė UAB „Įrankis.lt“ prašė ieškinį... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4.... 14. Alytaus apylinkės teismas 2018 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 15. 5.... 16. Teismas nustatė, kad 2016 m. rugsėjo 15 d. tarp šalių buvo sudaryta... 17. 6.... 18. Teismas nurodė, kad siekiant ieškovės prašomus sandorius pripažinti... 19. 7.... 20. Teismas nustatė, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovė turėjo... 21. 8.... 22. Teismas įvertinęs tai, jog ginčijamų sandorių sudarymo būdas atsakovei... 23. 9.... 24. Teismas padarė išvadą, jog byloje aplinkybių, reikšmingų taikant... 25. 10.... 26. Teismas nustatė, kad ieškovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas,... 27. III.... 28. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai... 29. 11.... 30. Apeliaciniame skunde ieškovės atstovas prašė panaikinti Alytaus apylinkės... 31. 1.1.... 32. Priimant skundžiamą sprendimą nebuvo įvertintas įrodymų visetas, nebuvo... 33. 1.2.... 34. Teismas neatskleidė bylos esmės, nes visiškai nevertino pateiktų įrodymų,... 35. 1.3.... 36. Teismas tinkamai nenustatė ir net nenustatinėjo actio Pauliana taikyti... 37. 1.4.... 38. Ieškinyje ieškovė išdėstė aplinkybes dėl bankrutuojančios įmonės... 39. 1.5.... 40. Teismas dėl atsakovės sąžiningumo sprendė remdamasis tik jos atstovo... 41. 1.6.... 42. Ieškovė pažeidė atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumą nemokumo... 43. 1.7.... 44. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjama byla turi bankroto elementų, kas... 45. 12.... 46. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašė apeliacinį skundą... 47. 2.1.... 48. Nagrinėjamu atveju buvo sudaryta mokestinės nepriemokos perleidimo sutartis,... 49. 2.2.... 50. Ieškovės turimi įsipareigojimai ginčo sandorių laikotarpiu buvo... 51. 2.3.... 52. Mokestinės nepriemokos perėmimas visiškai nepadidino ieškovės... 53. 2.4.... 54. Teismas priimdamas sprendimą tinkamai atskleidė šio ginčo esmę ir... 55. 13.... 56. Trečiasis asmuo atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 57. Teisėjų kolegija... 58. IV.... 59. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 60. 14.... 61. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 62. Dėl naujų įrodymų... 63. 15.... 64. Apeliantė BUAB „BD Grupė“ su apeliaciniu skundu pateikė naują įrodymą... 65. Dėl ginčo esmės... 66. 16.... 67. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas... 68. 17.... 69. Ieškovė BUAB „BD Grupė“ ieškinio pareiškimu actio Pauliana pagrindu... 70. 18.... 71. Pirmosios instancijos teismas ieškinio pareiškimą atmetė šiais motyvais:... 72. 19.... 73. Apeliantas BUAB „BD Grupė“ su pirmosios instancijos teismo išvadomis... 74. Dėl actio Pauliana sąlygų... 75. 20.... 76. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę ginčyti skolininko... 77. 21.... 78. Kaip matyti, viena iš actio Pauliana taikymo sąlygų yra ginčijamo sandorio... 79. 22.... 80. Teisėjų kolegija su šiais argumentais nesutinka, kadangi pirmosios... 81. 23.... 82. Pirmosios instancijos teismas į skundžiamą teismo sprendimą perrašė Kauno... 83. 24.... 84. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad bankroto administratorius,... 85. 25.... 86. Ieškovė pateikė į bylą duomenis, kad ieškovė nuo 2014 m. birželio... 87. 26.... 88. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad atsakovė sudarydama... 89. 27.... 90. Pagal kasacinio teismo išaiškinimą sąžiningu gali būti laikomas tik tas... 91. 28.... 92. Ieškovė yra nurodžiusi, kad iki ginčijamų sandorių sudarymo ieškovės... 93. 29.... 94. Be to, sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad teismas neteisingai... 95. 30.... 96. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant ar įmonė suteikė... 97. 31.... 98. Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, pirmosios instancijos teismas... 99. 32.... 100. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vertindamas konkrečioje byloje... 101. Dėl procesinės bylos baigties... 102. 33.... 103. Aukščiau aptartų duomenų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 104. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 105. Alytaus apylinkės teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimą panaikinti ir bylą... 106. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....