Byla B2-2556-264/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei I. R. individualiai įmonei, trečiasis asmuo UAB „Pramogų verslas“

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Skolų departamentas“ ir bendraieškio UAB „Conlex“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei I. R. individualiai įmonei, trečiasis asmuo UAB „Pramogų verslas“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Skolų departamentas“ ieškiniu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei I. R. individualiai įmonei, atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovės skola ieškovei pagal 2013-03-19 ieškovės ir pradinio kreditoriaus sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/12/03/19/1 sudaro 3240,08 Lt. Atsakovė buvo raginama atsiskaityti, tačiau per nustatytą terminą skolos nesumokėjo, todėl tikėtina, kad įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Bendraieškis UAB „Conlex“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei I. R. individualiai įmonei, atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Bankroto bankas“. Nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas pagal 2013-10-28 ir 2013-10-30 Reikalavimo perleidimo sutartis sudaro 6838,85 Lt. Atsakovė yra nemoki įmonė, nes turimomis žiniomis, ji turi finansinių įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams bei nepajėgia jų įvykdyti.

4Trečiasis asmuo UAB „Pramogų verslas“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei I. R. individualiai įmonei, atsakovės bankroto administratorium paskirti N. S.. Nurodo, kad Alytaus rajono apylinkės teismas 2013-05-13 išdavė teismo įsakymą dėl 453,78 Lt skolos, 163,36 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės I. R. individualios įmonės kreditoriaus UAB „Pramogų verslas“ naudai. Teismo įsakymas buvo perduotas vykdyti antstoliui, tačiau išieškoti skolos nepavyko, todėl yra pagrindas spręsti, jog atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

5Atsakovė atsiliepimo į ieškinius ir I. R. individualios įmonės finansinių dokumentų nepateikė.

6Prašymai iškelti bankroto bylą atsakovei tenkintini.

7LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Kauno apygardos teismas 2013-10-03 nutartimi įpareigojo atsakovės I. R. individualios įmonės vadovę per 5 dienas nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę (b. l. 3). Teismas procesinius dokumentus atsakovei siuntė ieškinyje nurodytu adresu, kuris sutampa ir su juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės buveinės adresu, tačiau jie įteikti nebuvo, pašto įstaigos darbuotojui nurodžius, kad adresatas pašto siuntos neatsiėmė (b. l. 48). Teismas pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės savininkei I. T.-K. jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, procesiniai dokumentai jai buvo įteikti 2013-11-12, tačiau iki teismo posėdžio atsakovė dokumentų, reikalingų įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę, teismui nepateikė. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo I. R. individualiai įmonei spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

9Kauno apskrities VMI pateiktais duomenimis atsakovė I. R. individuali įmonė pagal iki 2013-11-11 pateiktas deklaracijas, kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus ir mokesčių apskaičiavimo duomenis 2013-11-11 turi 2854,82 Lt mokestinę nepriemoką; nepateikta 2012 m. pelno mokesčio deklaracija. VSDFV informacinės sistemos 2013-12-02 duomenimis atsakovės skola Valstybinio socialinio fondo biudžetui sudaro 756,07 Lt. VĮ Registrų cento duomenimis atsakovė nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto – parduotuvę, kuri yra areštuota. VĮ „Regitra“ duomenimis įmonės vardu yra registruota 1 transporto priemonė, kuriai nuo 2013-07-26 taikomas areštas. Atsakovė skolinga ieškovei UAB „Skolų departamentas“, bendraieškiui UAB „Conlex“, trečiajam asmeniui UAB „Pramogų verslas“, kaip minėta, dokumentų, paneigiančių įmonės nemokumą, atsakovė nepateikė. Minėti duomenys pagrindžia, jog I. R. individuali įmonė vengia atsiskaityti su kreditoriais, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

10Iškeldamas įmonei bankroto bylą teismas privalo paskirti administratorių. Ieškovė UAB „Skolų departamentas“ atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, bendraieškis UAB „Conlex“ – UAB „Bankroto bankas“, trečiasis asmuo UAB „Pramogų verslas“ – N. S.. Visos siūlomos administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotus leidimus, suteikiančius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę, yra suderintos su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Pagal formuojamą teismų praktiką kaip viena iš aplinkybių, pagrįstai verčiančių abejoti bankroto administratoriaus sugebėjimu tinkamai atstovauti visus įmonės kreditorius bei ginti teisėtus pačios įmonės interesus, yra galimas bankroto administratoriaus teisinis suinteresuotumas (šališkumas) tos įmonės bankroto procese (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis c. b. Nr. 2-1506/2010, 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis c. b. Nr. 2-2102/2011, 2012 m. balandžio 16 d. nutartis c. b. Nr. 2-2913/2012). Duomenų apie siūlomų atsakovės bankroto administratorių šališkumą teismui nepateikta. Teismas, įvertinęs Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamus duomenis apie siūlomas bankroto administratorių kandidatūras, sprendžia, kad administruoti I. R. individualią įmonę skirtina UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, kuri turi didesnę administravimo patirtį, lyginant su kitomis administratorių kandidatūromis, joje dirba 4 bankroto administratoriai.

11Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12Iškelti I. R. individualiai įmonei (j. a. k. 153735279, registracijos adresas: Pavasario g. 10-17, Simno m., Alytaus raj.), bankroto bylą.

13Administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ (Leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 205, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA146).

14Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

15Nustatyti, kad I. R. individualios įmonės vadovė ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, taip pat visus dokumentus susijusius su įmonės veikla.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, bendraieškiui, trečiajam asmeniui, atsakovei ir administratoriui.

17Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai