Byla e2-944-868/2020
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, sekretoriaujant Agnei Ūzaitei, dalyvaujant ieškovo AAS BTA Baltic Insurance Company, Lietuvos Respublikoje veikianti per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, atstovui advokatui Martynui Stankevičiui, atsakovei K. K., atsakovės K. K. atstovui advokato padėjėjui Tomui Bakučioniui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal AAS BTA Baltic Insurance Company ieškinį atsakovei K. K. dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas AAS BTA Baltic Insurance Company (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu, vėliau su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovės K. K. (toliau - atsakovės) priteisti 1 412,06 Eur žalos atlyginimo, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad Ieškovas Gyventojų turto draudimo taisyklių pagrindu su V. Š. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. GT447083 ir apdraudė turtą, ( - ). Laikotarpiu tarp 2018 metų liepos pabaigos, iki 2018 metų rugpjūčio 29 dienos, apdraustasis turtas buvo aplietas iš K. K. priklausančio buto ( - ). Nurodytas aplinkybes patvirtina Pranešimas apie įvykį, defektų aktas.

6Ieškovas, remiantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais (defektų aktas – 22 psl.; sąmata – 17 psl.; nuotraukos – 26-47 psl.), sumokėjo 1412,06 Eur draudimo išmoką, dėl apgadinto apdraustojo turto (51 psl.).

7Atsižvelgiant į tai, kad Atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis virš nukentėjusiojo buto, Atsakovei buvo pateikta pretenzija dėl žalos atlyginimo (25 psl.). Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad žala buvo padaryta dėl avarijos bendrojo naudojimo vamzdyne, taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad už žalos padarymą atsakomybė galimai kyla kitiems asmenims.

8Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti.

9Nurodė, kad tiek pirminiame ieškinyje, tiek patikslintame ieškinyje ieškovas net nenurodo, konkrečios įvykio datos, t.y. kada, kokią dieną ar bent kelių dienų laikotarpyje, buvo aplietas nukentėjusio asmens (draudėjo ) butas. Ieškovo nurodomas daugiau kaip mėnesio laikotarpis (2018 m. liepos pab., rugpjūčio pab.), kai tariamai įvyko apliejimas neleidžia nustatyti nei priežastinio ryšio, nei apskritai įvykio fakto. Nesant tokių duomenų neįmanoma taikyti ir civilinė atsakomybės. Į bylą yra pateikta rašytinė DNSB „Namas“ informacija apie tai, kad ieškovo nurodomu laikotarpiu name nebuvo užfiksuota apskritai jokių vandentiekio avarijų, todėl šiuo pagrindu laikytina, kad ieškovo nurodyta žala nėra niekaip susijusi su atsakovės veikimu ar neveikimu. Taip pat į bylą yra pateikti įrodymai, kad buvo aplietas atsakovės butas, todėl žala ieškovo draudėjos bute galėjo būti liekamieji padariniai ankstesnio apliejimo.

10Ieškovas nepateikė jokio dokumento, kuriame būtų avarijos vietos apžiūros aktas, iš kurio matytųsi, kad vandentiekio vamzdis neva trūko būtent atsakovės bute. O tai reiškia, kad Ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad vandentiekio avarija įvyko būtent atsakovės buto ribose. O tai reiškia, kaip minėta, kad ieškovas neįrodė vienos iš būtinų sąlygų civilinei atsakomybei kilti – priežastinio ryšio.

11Atsakovės butas yra apdraustas civilinės atsakomybės draudimo (ieškovui tai žinoma), todėl atsakovė neturi jokio pagrindo, nei motyvo vengti civilinės atsakomybės.

12Trečiasis asmuo akcinė bendrovė “Lietuvos draudimas” (toliau – trečiasis asmuo) pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti.

13Nurodė, kad AB „Lietuvos draudimas“ ir Atsakovė Būsto draudimo taisyklių Nr. 67 (2016-05-17 redakcija, galioja nuo 2016-06-01) (toliau – ir Taisyklės) pagrindu yra sudarę Būsto draudimo sutartį (I t., b. l. 59-60). Draudimo vieta – ( - ) (toliau – ir Butas Nr. 1). Draudimo sutartimi apdrausta pastatai, namų turtas ir būsto civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės draudimo suma – 2 896 Eur, besąlyginė išskaita – 28,96 Eur.

14Kaip nurodo Ieškovas, jis su savo draudėju buvo sudaręs Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. GT447083, kuriuo buvo apdraustas turtas adresu ( - ) (toliau – ir Butas Nr. 2).

152018-08-13 įvyko įvykis, kurio metu aplietas Butas Nr. 2 (toliau – ir Įvykis Nr. 1). Būtent dėl šio įvykio Ieškovas savo draudėjui išmokėjo draudimo išmoką, kurios atlyginimo šioje byloje reikalauja iš Atsakovės.

162019-01-21 įvyko kitas įvykis, kurio metu aplietas Butas Nr. 1 (toliau – ir Įvykis Nr. 2). Apie tai Atsakovė, kaip AB „Lietuvos draudimas“ draudėja pranešė Draudikui. Buvo pradėta žalos Nr. 2124971 administravimo procedūra. AB „Lietuvos draudimas“ ištyrus pastarojo įvykio aplinkybes, nustatyta, kad apliejimas įvyko iš virš Atsakovės buto esančių gyvenamųjų patalpų – ( - ) (toliau – ir Butas Nr. 3). Atlikęs žalos administravimo veiksmus, AB „Lietuvos draudimas“ Atsakovei išmokėjo 108 Eur draudimo išmoką žalai, patirtai dėl to, jog Atsakovės butas buvo aplietas, atlyginti.

172019-06-17 AB „Lietuvos draudimas“ gavo Ieškovo pretenziją Nr. R18/0018380 dėl 1 412,06 Eur žalos atlyginimo už Įvykį Nr. 1. Pretenzijoje nurodyta, kad Ieškovo apdraustasis turtas buvo aplietas iš Atsakovei priklausančio Buto Nr. 1. Atsižvelgiant į tai, kad Atsakovės butas apdraustas AB „Lietuvos draudimas“, Ieškovas regreso tvarka reikalauja atlyginti nurodytą žalą.

182019-06-18 raštu AB „Lietuvos draudimas“ Ieškovui paaiškino, jog AB „Lietuvos draudimas“ neturi pagrindo tenkinti BTA pretenziją, nes nėra įrodymų, jog BTA draustas butas buvo aplietas iš AB „Lietuvos draudimas“ apdrausto buto. Priešingai – AB „Lietuvos draudimas“ turimais duomenimis apliejimas įvyko iš kito, virš Atsakovės esančio, buto, todėl AB „Lietuvos draudimas“ draudėjos (Atsakovės) civilinė atsakomybė nekyla.

19Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti.

20Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovas prašė ieškinį atmesti.

21Atsakovė K. K. teismo posėdžio metu kategoriškai neigė, kad jos bute 2018 m. vasarą buvo įvykusi avarija, nes ji pati žino, kad jos butas yra apdraustas ir įvykus avarijai reikia atitinkamai elgtis, t. y. kreiptis į draudiką. Atsakovė patikslino, kad asmeniškai jos butas 2018 metais buvo užlietas iš viršuje esančio buto, tai yra iš 3 aukšto du kartus, pavasarį ir rudenį. Pavasarį buvo stipriau užlietas, rudenį nežymiai. Teigė, kad liudytojai pinigų už buto užliejimą nesiūlė, mano, kad tai “gal buvo žodžių žaismas“, tai yra liudytoja ne taip suprato jos pasisakymus.

22Liudytoja N.Š.S. teismo posėdyje parodė, kad vandens avarijos metu butas buvo išnuomotas nuomininkams. Nuomininkų vandens avarijos metu nebuvo, jie atostogavo, o kai grįžo iš atostogų pamatė, kad grindis pasikėlusios, išsiputusios ir sienos. Liudytoja su nuomininkais kreipėsi į atsakovę, tai tada atsakovė ir/ar jos vyras nurodė, kad jų bute buvo trukęs vamzdis ir jie ruošėsi greitai atsiliginti. Patikslino, kad atsakovei pasakė apie užliejimo faktą, parodė avarijos padarinius, o atsakovė pasakė, kad jeigu tai ji kalta, tai ji atsiligins. Atsakovė buvo labai pasimetusi.

23Ieškinys tenkintinas.

24Byloje nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2018 metų liepos pabaigos iki 2018 metų rugpjūčio 29 dienos buvo aplietas V. Š. butas, adresu ( - ). Butas buvo aplietas iš atsakovės K. K. priklausančio buto, adresu ( - ), kuris randasi virš buto numeris 16. Ieškovas ir V. Š. yra sudarę Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. GT447083, pagal kurią už buto užliejimą V. Š. gavo 1 412,06 Eur draudimo išmoką (el. b. 1 t., b. l. 48, 49, 51, 52-53). Atsakovės K. K. civilinė atsakomybė laikotarpiu nuo 2008-06-13 iki 2043-06-13 buvo apdrausta pas trečiąjį asmenį AB „Lietuvos draudimas“ ( el. b. 1 t., b. l. 59-60).

25Atsakovė kategoriškai nesutinka mokėti žalos atlyginimo dėl šių priežasčių. Pirma, ji teigia, kad jos bute jokios vandens avarijos laikotarpiu nuo 2018 metų liepos mėn. pabaigos iki 2018 metų rugpjūčio mėn. 29 dienos neįvyko. Antra, ji yra sudariusi civilinės atsakomybės sutartį su AB „Lietuvos draudimas“, todėl ieškovas reikalavimus gali reikšti tiesiogiai draudikui. Trečia, butas Nr. 16 galėjo būti užlietas dėl vandens avarijos, kuri įvyko 2018 m. pavasarį iš buto esančio 3 aukšte.

26Civilinio kodekso ( toliau –CK) K 6.1015 straipsnyje reglamentuojamas draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui (subrogacija). Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens.

27CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad subrogaciniam reikalavimui taikomos ne draudimo sutarties ir ne draudimo teisės normos, o tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009). Delikto pagrindu atsiradę santykiai yra deliktinės civilinės atsakomybės santykiai, todėl jiems taikomos atitinkamos civilinės atsakomybės taisyklės.

28CK 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė: žalą, padarytą dėl jų sugriuvimo ar dėl kitokių trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo aplinkybės. Tai atitinka griežtosios civilinės atsakomybės sampratą, kai asmuo atsako už jo veiksmais (neveikimu) padarytą žalą nepaisant jo kaltės.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad jeigu užliejimo priežastis yra statinio ar įrenginių (pvz., vandentiekio tinklų ir sistemų) konstrukciniai trūkumai, taikytina atsakomybė pagal CK 6.266 straipsnį. Tokiu atveju neteisėti asmens veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, kitaip tariant, tai yra netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas naudojimas yra ir tinkamos, ir netinkamos būklės turto ar daikto naudojimas tokiu būdu, kad daroma žala, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-534-611/2016, 12 punktas).

30Neteisėti veiksmai

31Nagrinėjamoje byloje atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad ji netinkamai prižiūrėjo savo vandens vamzdžius ir /ar įrenginius dėl ko laikotarpiu nuo 2018 metų liepos mėn. pabaigos iki 2018 metų rugpjūčio mėn. 29 dienos įvyko vandens išliejimas iš jos buto bei buvo aplietas vandeniu butas numeris 16, kuris randasi po atsakovės buto. Tokią išvadą teismas padaro dėl šių byloje nustatytų aplinkybių. 2018-08-29 Defektinio akto priede Nr. 1 nurodyta, kad dėl užliejimo buvo sugadintos šios patalpos ir/ar daiktai: koridorius, lubos, sienos, grindys, patalpa-svetainė, kuri yra sujungta su koridoriumi ( el. b. 1 t., b.l. 22-24). Liudytojos N. Š. S. parodymais posėdžio metu, kai ji nurodė, kad užliejimas buvo šviežias bei įvyko 2018 metų vasarą. Po užliejimo gal kokius 2 mėnesius po grindimis laikėsi ir žliuksėjo vanduo (el. b. 2 t., b. l. 57). Taip pat buto užliejimą patvirtina, ir pateiktos nuotraukos, kuriose užfiksuotas drėgmės matavimas, t. y. nustatyta, kad sienų drėgmė 2018 m. rugpjūčio 29 d. yra 1,5 , ir tai patvirtina, kad užliejimas galėjo įvykti pakankamai neseniai.

32Teismas kategoriškai nesutinka, kad tai galėjo būti pasekmė užliejimo, kuris įvyko iš 3 aukšto pavasarį, kai buvo stipriai, pagal atsakovės paaiškinimus, užlietas ir jos butas esantis 2 aukšte. Su tokiais atsakovės teiginiai teismas nesutinka, nes jie nėra pagrįsti jokiais kitais įrodymai. Pavyzdžiui specialistų ir/ar ekspertų išvadomis. Ieškovas gi teismui pateikė Žalų reguliavimo departamento Turto ir specialiųjų rizikų žalų reguliavimo skyriaus specialistės N. B. pažymą, kurioje nurodyta, kad bute numeris 16 sienos drėgmė 1,5 proc., kuri nustatyta 2018 m. rugpjūčio 29 d., negalėjo išlikti dėl užliejimo kurie įvyko 2018 metų pavasarį.

33Todėl teismas konstatuoja, kad ieškovas įrodė atsakovės neteisėtus veiksmus, kuomet jos vandens vamzdžiai ir /ar kitų įrenginiai buvo netvarkingi, dėl ko buvo užlietas V. Š. butas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei iš atsakovės paaiškinimų nustatyta, kad atsakovė savo bute numeris Nr. 19 gyvena ne viena. Kartu su ja gyvena ir jos vyras bei jos trys vaikai. Todėl galimai kiti jos šeimos nariai apie įvykusią vandens avarijų jų bute atsakovę neinformavo, todėl jį avarijos aplinkybes neigia. Byloje duomenų, kad vandens avarija įvyko dėl bendro naudojimo vamzdžių nėra.

34Dėl žalos dydžio

35Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad dėl buto užliejimo buvo sugadintos šios patalpos ir/ar daiktai: koridorius, lubos, sienos, grindys, patalpa-svetainė, kuri yra sujungta su koridoriumi ( el. b. 1 t., b.l. 22-24). Remiantis lokaline sąmata, ieškovas V. Š. išmokėjo 1 412,06 Eur dydžio draudimo išmoką ( el. b. 1 t., b. l. 17-18, 49, 51). Atsakovė žalos dydžio neginčija. Tai yra nepateikė jokių kitų įrodymų patvirtinančių, kad ieškovas sumokėjo didesnę draudimo išmoką negu privalėjo ( CPK 178 str.).

36Dėl priežastinio ryšio

37Iš visų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų, šalių atstovų, atsakovės paaiškinimų bei liudytojos parodymų N. Š. S.nustatyta, kad dėl atsakovės neteisėtų veiksmų (netinkamai prižiūrėti atsakovės bute vandens vamzdžiai ir /ar įrenginiai ) V. Š. patyrė 1 412,06 Eur žalos, kurią atlygino ieškovas, ir teismas sprendžia, kad tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra tiesioginis priežastinis ryšys (CPK 178 str.). Atsakovės kaltė preziumuojama, ji jos nenuginčijo.

38Kadangi nagrinėjamoje byloje nustatyti atsakovės ir neteisėti veiksmai, ir žala, ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, o kaltė preziumuojama, todėl yra pagrindas ieškovo ieškinį tenkinti (CPK 178 str. ).

39Dėl procesinių palūkanų

40Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovo naudai taip pat priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019-02-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.2 d., 6.210 str. 1 d.).

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovės ieškovui priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 32,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

43Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovės valstybės naudai priteisiama 3,52 Eur pašto išlaidų (CPK 96 str.).

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 str., 93 str., teismas

Nutarė

45Ieškinį tenkinti.

46Priteisti iš atsakovės K. K., a. k. ( - ) 1 412,06 Eur ( vieną tūkstantį keturis šimtus dvylika Eur 06 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019-02-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 32 Eur (trisdešimt du Eur ) bylinėjimosi išlaidas ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvos Respublikoje veikianti per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, j. a. k. 300665654, naudai.

47Priteisti iš atsakovės K. K., a. k. ( - ) 3,52 Eur pašto išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklalapyje, įmokos kodas 5660.

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas AAS BTA Baltic Insurance Company (toliau – ieškovas) kreipėsi į... 5. Nurodė, kad Ieškovas Gyventojų turto draudimo taisyklių pagrindu su V. Š.... 6. Ieškovas, remiantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais... 7. Atsižvelgiant į tai, kad Atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis... 8. Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė... 9. Nurodė, kad tiek pirminiame ieškinyje, tiek patikslintame ieškinyje... 10. Ieškovas nepateikė jokio dokumento, kuriame būtų avarijos vietos apžiūros... 11. Atsakovės butas yra apdraustas civilinės atsakomybės draudimo (ieškovui tai... 12. Trečiasis asmuo akcinė bendrovė “Lietuvos draudimas” (toliau –... 13. Nurodė, kad AB „Lietuvos draudimas“ ir Atsakovė Būsto draudimo... 14. Kaip nurodo Ieškovas, jis su savo draudėju buvo sudaręs Gyventojų turto... 15. 2018-08-13 įvyko įvykis, kurio metu aplietas Butas Nr. 2 (toliau – ir... 16. 2019-01-21 įvyko kitas įvykis, kurio metu aplietas Butas Nr. 1 (toliau – ir... 17. 2019-06-17 AB „Lietuvos draudimas“ gavo Ieškovo pretenziją Nr.... 18. 2019-06-18 raštu AB „Lietuvos draudimas“ Ieškovui paaiškino, jog AB... 19. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti.... 20. Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovas prašė ieškinį atmesti.... 21. Atsakovė K. K. teismo posėdžio metu kategoriškai neigė, kad jos bute 2018... 22. Liudytoja N.Š.S. teismo posėdyje parodė, kad vandens avarijos metu butas... 23. Ieškinys tenkintinas.... 24. Byloje nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2018 metų liepos pabaigos iki 2018 metų... 25. Atsakovė kategoriškai nesutinka mokėti žalos atlyginimo dėl šių... 26. Civilinio kodekso ( toliau –CK) K 6.1015 straipsnyje reglamentuojamas... 27. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi... 28. CK 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad jeigu užliejimo priežastis... 30. Neteisėti veiksmai... 31. Nagrinėjamoje byloje atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad ji... 32. Teismas kategoriškai nesutinka, kad tai galėjo būti pasekmė užliejimo,... 33. Todėl teismas konstatuoja, kad ieškovas įrodė atsakovės neteisėtus... 34. Dėl žalos dydžio... 35. Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad dėl buto užliejimo buvo... 36. Dėl priežastinio ryšio... 37. Iš visų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų, šalių atstovų,... 38. Kadangi nagrinėjamoje byloje nustatyti atsakovės ir neteisėti veiksmai, ir... 39. Dėl procesinių palūkanų... 40. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovo naudai taip pat priteisiamos 5... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 42. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovės ieškovui priteisiamos jo... 43. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovės valstybės naudai priteisiama... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 str., 93... 45. Ieškinį tenkinti.... 46. Priteisti iš atsakovės K. K., a. k. ( - ) 1 412,06 Eur ( vieną tūkstantį... 47. Priteisti iš atsakovės K. K., a. k. ( - ) 3,52 Eur pašto išlaidų... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...