Byla 2-464-753/2014
Dėl įsipareigojimų kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės, uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“, į.k.301881644, ieškinį atsakovui M. S. dėl įsipareigojimų kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, ir

Nustatė

2ieškovė, UAB ,,4finance“, į.k.37804201048, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui M. S., prašydama priteisti iš atsakovo 1 680,00 Lt skolą, kurią sudaro 500 Lt paskola, 100 Lt paskolos sutiekimo komisinis mokestis, 1080,00 Lt delspinigiai bei priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54 Lt žyminį mokestį.

3Atsakovui M. S. ieškinio kopija, ieškinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų kopijos ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimą įteikti 2014 m. kovo 17 d. tinkamai viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2009 m. birželio 9 d. tarp ieškovės ir atsakovo pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovė paskolino atsakovui 500 Lt. Paskolos sutarties terminas – 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009 m. liepos 29 d. ir sumokėti 100Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį. Atsakovas prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino ir liko skolingas ieškovei 500 Lt paskolą, bei 100 Lt paskolos sutiekimo komisinis mokestis. Ieškovė atsakovui paskaičiavo 1 080 Lt delspinigius.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

8Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra pateikta, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistina 500 Lt paskola, bei 100 Lt. paskolos suteikimo komisinis mokestis.

9Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino paskolos, ieškovė paskaičiavo 1 080,00 Lt delspinigius (po 1 procentą už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną) už 180 dienų. Savo reikalavimą ieškovė grindžia Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį, jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiasis teismo nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovė nepateikė įrodymų, kad ji būtų patyrusi būtent tokio dydžio nuostolius (1680 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika, atsižvelgus į pagrindinės neįvykdytos prievolės dydį, šalių sulygti sutartimi (sutarties 9.2 punktas) 1 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Remiantis išdėstytu bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškove sudarė prisijungdamas prie ieškovės parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovei priteistina 108 Lt delspinigių (CK 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

10CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. kovo 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 54Lt žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Valstybei pašto išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, kadangi yra mažesnės nei 10 Lt (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo M. S., a.k.( - ), 500 Lt (penkių šimtų litų ) paskolą, 100Lt ( vieno šimto litų) paskolos suteikimo komisinį mokestį, 108 Lt (vieno šimto aštuonių litų ) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (708 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. kovo 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54 Lt (penkiasdešimt keturių litų ) žyminį mokestį ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

15Kitą ieškinio dalį atmesti.

16Atsakovas M. S. per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos sprendimą už akių priėmusiam Kaišiadorių rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Ieškovė UAB „4finance per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai