Byla 2SA-132-275/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,

3kolegijos teisėjų Andžejaus Maciejevskio ir Petro Jaržemskio,

4sekretoriaujant R.Kurganovaitei,

5dalyvaujant ieškovei R. J., jos atstovui adv. J. Butkui, atsakovui P. J., trečiojo asmens V. Š. atstovui adv. J. Svetickui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės R. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovui P. J. dėl santuokos nutraukimo, santuokinio turto padalinimo.

7Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

8I.Ginčo esmė

9Ieškovė R. J. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje. Nurodė, kad Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008-03-07 priėmė sprendimą, kuriuo santuoką tarp sutuoktinių nutraukė, padalino turtą, priteisė P. J. iš R. J. 1 600 Lt piniginę kompensaciją. Teismas, priimdamas sprendimą, reikalavimo dalies dėl bankui grąžinto kredito - 19 101,03 Lt, neišsprendė, R. J. ir P. J. prievolę pagal kreditavimo sutartį su SEB banku teismas paliko nepakeistą, tai yra kreditavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygų nepakeitė, teismas priėmė sprendimą dėl byloje nepareikštų reikalavimų, paaiškino, kad teismas be kreditoriaus SEB banko nustatė ir kitus kreditorius - A. M., G. B., A. Z., V. B., V. Š., šiuos kreditorius įtraukė į procesą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, nei vienas iš nurodytų kreditorių nepasinaudojo įstatymo teise pareikšti savarankiškus reikalavimus (CK 3.126 str. 1 d.), nesant kreditorių savarankiškų reikalavimų, teismas, negalėjo priimti sprendimo, susijusio su jų teisėmis, teismo sprendimas dalyje pripažinti solidariosios prievolės subjektais R. J. ir R. J. kreditorių reikalavimų atžvilgiu yra sprendimas dėl nepareikštų reikalavimų, viršydamas reikalavimo ribas, teismas padarė klaidų civilinės teisės normų taikyme.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

11Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009-05-04 nutartimi atmetė ieškovės R. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo, turto padalinimo. Teismas nurodė, kad prašymo atnaujinti procesą padavimo termino pradžią ir trukmę nustato CPK 368 str. 1 d.: toks prašymas gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Nustatė, kad ieškovė dalyvavo bylos nagrinėjime ir apie Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo sprendimą sužinojo 2008-03-07, dėl proceso atnaujinimo ieškovė kreipėsi tik 2008-11-11, tai yra, po aštuonių mėnesių, ieškovės interesus gynė advokatas. Atsakovės, prašymas ieškinyje dėl santuokos nutraukimo, skolas pripažinti asmeninėmis P. J. skolomis, rodo, jog ji nesutiko pripažinti skolas solidariomis, tačiau sprendimo apeliacine tvarka neskundė. Byloje nėra įrodymų, trukdžiusių ieškovei laiku kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo ar apskųsti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008-03-07 sprendimą apeliacine tvarka. Teismas sprendė, kad ieškovė praleido įstatymu nustatytą trijų mėnesių terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Pagal CPK 385 str. teismas, priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, privalo išspręsti turto padalinimo klausimą, ieškovė, prašydama atnaujinti procesą siekia į skyrybų bylą įtraukti nagrinėti paskolos teisinius santykius, kurie skyrybos bylose nėra nagrinėjami. Teisiniai santykiai, susiję su paskolomis, nagrinėjami ginčo teisena. Be to, klausimai dėl paskolų grąžinimo yra išspęsti įstatymo nustatyta tvarka. Šią aplinkybę patvirtina Vilniaus apygardos teismo 2008-06-05 nutartis. Iš šios nutarties matyti, kad teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007-12-05 sprendimo civilinėje byloje dėl santuokoje įgytų lėšų pripažinimo asmenine sutuoktinio nuosavybe bei arešto turtui panaikinimo pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovams G. B., P. J., tretysis asmuo antstolė Nemira Šiugždaitė. Vilniaus apygardos teismas Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo sprendimą paliko galioti. Tai reiškia, kad ieškovės ieškinys nebuvo patenkintas - atsakovo P. J. skolos G. B., nepripažintos P. J. asmeninėmis skolomis. Iš šios nutarties matyti, kad ieškovei buvo žinoma ir apie skolų apiforminimą vekseliais, dėl ko kreditoriai turėjo teisę dėl skolų išieškojimo kreiptis į antstolę Nemirą Šiugždaitę. Sprendimas įsiteisėjęs, todėl ir atnaujinus procesą santuokos nutraukimo byloje, teismo sprendimas dalyje dėl kreditoriaus G. B., atsakovo P. J. negalės būti pakeistas (CPK 182 str. 2 p.). Taigi sutuoktinių atsakomybės klausimas prieš kreditorius išspręstas teismo sprendimu. Sprendimas įsiteisėjęs. Ši byla turi įrodomąją galią ir kitų kreditorių atžvilgiu. Teismas turi ginti ne tik sutuoktinių, nepilnamečių teises, bet ir kreditorių teisėtus interesus, todėl teismas pagrįstai elgėsi, įtraukdamas kreditorius dalyvauti byloje trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų. Tokią teisę teismui suteikia civilinio proceso kodekso 47 str. l d. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagrindiniai kreditorių reikalavimai yra kilę iš vekselių. Įstatymas numato solidarią sutuoktinių atsakomybę pagal sandorius. CK 3.109 str. 2 d. nustato, kad kiekvienas sutuoktinis turi teisę sudaryti sandorius, būtinus išlaikyti šeimos namų ūkį ir užtikrinti vaikų auklėjimą bei švietimą. Už prievoles, atsiradusias iš tokių sandorių sutuoktiniai atsako solidariai. Nei vekselių įstatymas, nei civiliniame kodekse nėra nurodyta, kad įsipareigojimai pagal vekselius yra išimtinai asmeninio pobūdžio prievolė ir kad CK 3.109 str. sutuoktinių solidariosios atsakomybės prezumpcija nėra taikoma. Nesant byloje kitokių įrodymų yra pagrindo teigti, kad teismas, pagrįstai 2008-03-07 sprendime nustatė, kad R. J. ir P. J. prievoles kreditoriams turi vykdyti solidariai. Atsižvelgiant, kad prievolės yra kilę iš vekselių ir esant notaro patvirtinimui, kuris turi vykdomojo dokumento galią, kreditoriams nebuvo pagrindo kreiptis į teismą su papildomais reikalavimais.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

13Ieškovė R. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-04 nutartį civilinėje byloje ir CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu atnaujinti procesą šioje civilinėje byloje, kurioje pareiškėja siekia teismo sprendimo dalies, „pripažinti solidariosios prievolės subjektais R. J. ir P. J. kreditorių A. M., A. Z., G. B., V. Š., V. B., reikalavimų atžvilgiu“ panaikinimo. Nurodo, kad teismas teisingai aprašė CK 3.109 str. 2 d., kurioje numatyta solidarioji sutuoktinių atsakomybė pagal sandorius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vekselių nelaiko sandoriais. Priimdami P. J. vekselius šioje byloje dalyvaujantys kreditoriai užbaigė paskolinius teisinius santykius, kuriuose galėjo kilti solidarioji R. J. atsakomybė, ir perėjo prie teisinių santykių, kuriuose P. J. besąlygiškai įsipareigojo sumokėti pinigus pagal vekselius. Paprastoji vekselių forma rodo, kad kiti asmenys (tame tarpe ir R. J.) tuose santykiuose nedalyvauja. Apeliantė nesutinka su teismo nuomone, kad esant išduotam notaro vykdomajam įrašui kreditoriai neturi pareigos kreiptis į teismą dėl reikalavimo nukreipimo į R. J.. CK 3.126 str. 1 d. nenumato kreditoriui kitos galimybės, kaip įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus. CK 3.126 str. komentare yra nurodyta, kad savo teises kreditoriai įgyvendina CPK 46 str. pagrindu. CPK 265 str. 2 d. neleidžia peržengti byloje pareikštų reikalavimų ribų. Viso proceso metu A. M., G. B., A. Z., V. B., V. Š. buvo trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų. Iki baigiamųjų kalbų pradžios jie nepasinaudojo CPK 46 str. numatyta teise suformuluoti savo reikalavimus, nevykdė CK 3.126 str. 1 d. nuostatų, bylos nagrinėjimo metu jų reikalavimų R. J. atžvilgiu pagrįstumas nebuvo nagrinėjimas ir tai yra akivaizdi procesinės teisės normos taikymo klaida (CPK 265 str. 2 d.) bei materialinės teisės normos taikymo klaida (CK 3.126 str. 1 d.). Teismo neišnagrinėtas ieškovės reikalavimas dėl išmokėtos kredito dalies SEB bankui padalinimo irgi yra procesinės teisės normų pažeidimas (CPK 270 str. pažeidimas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka būtų buvęs absoliučiu pagrindu sprendimo panaikinimui). Nurodytų procesinių ir materialinės teisės normų pažeidimai sudaro CPK 366 str. 1 d. 9 p. numatytą proceso atnaujinimo pagrindą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2006 yra nurodyta, kad kreditorinės prievolės atsiradimo pagrindas yra esminis, nustatant prievolės subjektus, jos dydį. Tik nustačius prievolės pobūdį ir jos atsiradimo pagrindą, galima nustatyti, kas yra atsakomybės subjektai pagal prievolę - vienas sutuoktinis ar abu sutuoktiniai. Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo esminės nuostatos, reikalaujančios kiekvienu konkrečiu atveju aiškintis ir vertinti situaciją pagal konkrečius įrodymus. R. J. CPK 368 str. numatytą trijų mėnesių terminą skaičiavo nuo 2008-09-30, nes būtent tą dieną R. J. gavo pirmąją konsultaciją, kurios metu ji buvo informuota, jog civilinėje byloje vienas iš teismo sprendinio punktų yra suformuluotas išeinant už byloje pareikštų reikalavimų ribų, o sprendimas priimtas neteisingai taikant teisės normas. R. J. turi medicininį išsilavinimą. Šioje byloje nagrinėjami klausimai, kurie teismų praktikoje nėra pilnai aiškūs net teisininkams. Teismų praktikoje buvo sakoma, kad vekselių nuginčijimui taikomos taisyklės, naudojamos sandorių nuginčijimui. Šiuo metu praktika pakito ir vekseliai nebelaikomi sandoriais. Akivaizdu, kad R. J. iki atstovo pakeitimo neturėjo galimybės tinkamai įvertinti po teismo sprendimo susidariusią padėtį ir įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo. Naikinamasis penkerių metų terminas nėra suėjęs, todėl CPK 78 str. 1 d. gali būti taikoma.

14Tretysis asmuo A. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti pareiškėjos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-04 nutarties kaip nepagrįstą. Priteisti iš pareiškėjos 600 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovės reikalavimas dėl proceso atnaujinimo yra suformuotas neatsižvelgiant į šeimos bylų nagrinėjimo ypatumus bei neatitinka teisės aktų reikalavimų, apibrėžiančių bylos atnaujinimo pagrindą, pagal CPK 366 str. 1 d. 9 p., o be to, paduotas praleidus įstatymo nustatytus tokio prašymo pateikimo terminus, reglamentuotus CPK 368 str. 1 d. Ieškovė save klaidina, painiojasi teisiniame atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo reglamentavime, nepagrįstai bando atnaujinti skyrybų bylą, siekiant inkorporuoti į skyrybų bylą nagrinėjimą dėl paskolos teisinių santykių, kas nenagrinėtina skyrybų byloje, o nagrinėtina ginčo teisenos pagrindais. Be to, klausimai dėl paskolų, įstatymų nustatyta tvarka yra išspręsti ir vykdomi dar iki skyrybų bylos iškėlimo teisme, todėl negali būti pakartotinai nagrinėjami, ypač tie kurie išnagrinėti teismo ir dėl kurių yra įsiteisėję teismo sprendimai ir išduoti vykdomieji raštai. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas bei įgyvendino CPK 2 dalyje nustatytus civilinio proceso tikslus dėl ko nėra pagrindo atnaujinti bylą.

15Tretysis asmuo V. Š. atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat prašo teismo ieškovės R. J. atskirąjį skundą atmesti ir neatnaujinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo išnagrinėtos civilinės bylos proceso. Taip pat prašo priteisti teisinės pagalbos išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18Skundas atmestinas.

19Ieškovės atstovas kaip pagrindą proceso atnaujinimui nurodė teismo padarytą aiškią teisės normos taikymo klaidą - peržengimą ieškininių reikalavimų ribų ( LR CPK 265 str. 2 d. pažeidimas), nevykdymą LR CK 3.126 str. 1 d. nuostatos bei LR CPK 270 str. pažeidimą, neišnagrinėjus ieškovės reikalavimo dėl išmokėtos kredito dalies SEB bankui padalinimo. Teismas pagrįstai įvertino, kad 2008-03-07 teismo sprendime nėra nurodytų teisės normų taikymo klaidų, t.y. faktiškai padarė išvadą, kad ieškovės atstovas nenurodė pagrindo proceso atnaujinimui ir teismo sprendimo dalyje panaikinimui dėl teisės normos taikymo klaidos.

20Apeliacinės instancijos teismo kolegija bylą nagrinėjo atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka, atsižvelgus į tai, kad skundžiamoje teismo nutartyje yra nurodyti argumentai, kuriais daroma išvada ne tik dėl pagrindo buvimo procesui atnaujinti, bet ir išvada dėl teismo sprendimo teisėtumo.

21Ieškovės atstovas atskirajame skunde nenurodo argumentų, kad būtų reikšmingas šioje byloje teiginys, jog vekselis nelaikomas sandoriu, nenurodo, kokioje Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje daroma tokia išvada ir kuris įstatymas, reglamentuojantis santykius, kylančius pagal išduotą vekselį, taip buvo aiškinamas kasacinės instancijos teismo. Tai, jog LR CK 6.878 straipsnyje teigiama, jog šalių santykiams, kurie atsiranda paskolos gavėjui išdavus vekselį, paskolinius santykius reglamentuojančios LR CK XLIII skirsnio normos taikomos tiek, tiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui, leidžia daryti išvadą, kad tarp šalies, išdavusios vekselį ir šalies, gavusios vekselį, kuriame nurodytas terminas sumokėti gautą paskolą, atsiranda paskoliniai santykiai, todėl vekselis yra šiuos santykius patvirtinančiu dokumentu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007 pagal ieškovės J. B. ieškinį atsakovui G. R. dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais, konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ginčo vekseliai iš esmės yra prievolės užtikrinimo sandoriai. Taigi, nėra pagrindo daryti išvadai, kad šalių santykiai, atsiradę pagal vekselį, nėra šalių sutartiniais santykiais.

22Tai, kad LR CK 3.126 str. 1 d. numatyta sutuoktinių kreditorių teisė įstoti į bylą dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė padalijimo, kaip trečiųjų asmenų teisė, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, neleidžia daryti išvados, kad kreditoriai santuokos nutraukimo byloje gali dalyvauti tik tuo atveju, jei reiškia savarankiškus reikalavimus. Iš 2007-10-05 teismo nutarties (b.l. 21) matyti, kad teismas kreditorius įtraukė trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų. Šį teismo procesinį veiksmą reglamentuoja LR CPK 47 str. 1 d., teismas taikė šią įstatymo normą, todėl neturėjo jokio pagrindo taikyti LR CK 3.126 str. 1 d., kuriame numatytos kreditorių teisės, o ne teismo teisė savo iniciatyva įtraukti į bylą trečiuosius asmenimis. Iš nutarties matyti, jog tretieji asmenys buvo įtraukti į bylą dėl to, kad sprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Ieškovės atstovo argumentas, kad numatyta teisė reiškia pareigą, yra akivaizdžiai klaidingas įstatymo nuostatos aiškinimas.

23Ieškovė reikalavo teismo padalyti sutuoktinių turtą, pripažįstant jos asmenine prievole įsipareigojimus SEB Vilniaus bankui, prašydama pripažinti atsakovo asmeninėmis skolomis jo įsipareigojimus A. M., A. ., G. B. (b.l.19), prašydama priteisti atsakovui jo grąžintą kredito SEB Vilniaus bankui dalį - 19101,03 Lt. Teismo sprendimu buvo padaryta išvada, kad prievoliniai įsipareigojimai kreditoriams vykdytini iš bendro turto dėl to, kad sandoriai buvo sudaryti šeimos interesais, t.y. teismas, padarydamas išvadą, kad kreditoriams turi atsakyti abu sutuoktiniai iš bendro turto solidariai, tuo išsprendė ieškovės reikalavimą pripažinti atsakovo asmeninėmis skolomis skolas pagal prievoles tretiesiems asmenims A. M., G. B., A. Z. Spręsdamas dėl atsakomybės SEB bankui, teismas išsprendė ieškovės reikalavimą pripažinti jos asmenine prievole sutuoktinių prievolę bankui, tačiau teismas iš esmė atmetė šį jos reikalavimą, darydamas išvadą, kad nėra pagrindo keisti bankui duotų įsipareigojimų, t.y. jog prievolę turi atlyginti abu sutuoktiniai. Teismas išsprendė šį reikalavimą, todėl skunde ieškovės atstovas nepagrįstai teigia, kad šis reikalavimas nebuvo išspręstas. Nors ieškovė nebuvo pareiškusi reikalavimo pripažinti atsakovo asmenine skola įsipareigojimus, jo duotus trečiajam asmeniui V. Š., pagal paskolos sutartį (b.l. 41), teismas turėjo pagrindo daryti išvadą dėl šios skolos remiantis LR CK 376 straipsnio 3 dalimi turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, atsižvelgdamas į byloje paaiškėjusias aplinkybes. Tai, kad byloje buvo nustatyta, jog atsakovas yra gavęs paskolą ir iš trečiojo asmens V. Š., teismas turėjo padaryti išvadą ir dėl šios atsakovo prievolės, t.y. ar išieškotina iš bendro sutuoktinių turto pagal sandorį, kuris buvo sudarytas santuokos metu atsakovo be ieškovės sutikimo. LR CK 3.118 str. 2 d. nuostata, jog iš bendro sutuoktinių turto pirmiausia turi būti sumokamos mokėtinos skolos, įpareigoja teismą nustatyti, kurios iš sutuoktinių prievolių turi būti išieškomos iš jų bendro turto, o LR CK 3.113 str. - kokiu atveju buvę sutuoktiniai turės tenkinti kreditorių reikalavimus ši asmeninio turto. Pripažinus, kad teismas nėra padaręs LR CPK ir LR CK straipsnių, kuriuos nurodo ieškovės atstovas, taikymo klaidos, prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo pagrįstai atmestas.

24Procesinio termino – 3 mėn. praleidimas dėl to, kad teisės normų taikymas pagal prašymus dėl proceso atnaujinimo nėra vienodas, todėl ieškovei nebuvo žinoma apie galimybę siekti sprendimo panaikinimo šiuo pagrindu, pripažintinas svarbia termino praleidimo priežastimi ir šis terminas atnaujintinas. Pripažintina, kad tuo atveju, kai asmuo nepasinaudojo teise į apeliaciją, teismas turi bylos dalyviui sudaryti galimybę siekti, jo nuomone, neteisėto sprendimo panaikinimo kitais būdais. Tai, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjo prašyme nurodytus argumentus ne tik dėl praleisto termino, o ir iš esmės dėl buvimo pagrindų procesui atnaujinti, leidžia daryti išvadą, kad teismas pripažino prašymą nagrinėtinu ir iš esmės.

25Trečiojo asmens atstovo prašymas priteisit atstovavimo išlaidas – 300 Lt V. Š. tenkintinas, nes V. Š. turėjo bylinėjimosi išlaidų dėl ieškovės atstovo pareikšto prašymo, kuris pripažintas atmestinu. Ieškovė turi atlyginti valstybei išlaidas, susijusias su teismo dokumentų siutimu byloje.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Priteisti iš ieškovės R. J. trečiajam asmeniui V. Š. 300 Lt atstovavimo išlaidų atlyginimą.

29Priteisti iš ieškovės R. J. 38, 80 Lt pašto išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,... 3. kolegijos teisėjų Andžejaus Maciejevskio ir Petro Jaržemskio,... 4. sekretoriaujant R.Kurganovaitei,... 5. dalyvaujant ieškovei R. J., jos atstovui adv. J. Butkui, atsakovui P. J.,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės R. J.... 7. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 8. I.Ginčo esmė... 9. Ieškovė R. J. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė atnaujinti... 10. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009-05-04 nutartimi atmetė... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai... 13. Ieškovė R. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo... 14. Tretysis asmuo A. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti... 15. Tretysis asmuo V. Š. atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat prašo teismo... 16. Teisėjų kolegija... 18. Skundas atmestinas.... 19. Ieškovės atstovas kaip pagrindą proceso atnaujinimui nurodė teismo... 20. Apeliacinės instancijos teismo kolegija bylą nagrinėjo atskirąjį skundą... 21. Ieškovės atstovas atskirajame skunde nenurodo argumentų, kad būtų... 22. Tai, kad LR CK 3.126 str. 1 d. numatyta sutuoktinių kreditorių teisė įstoti... 23. Ieškovė reikalavo teismo padalyti sutuoktinių turtą, pripažįstant jos... 24. Procesinio termino – 3 mėn. praleidimas dėl to, kad teisės normų taikymas... 25. Trečiojo asmens atstovo prašymas priteisit atstovavimo išlaidas – 300 Lt... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 27. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 4 d. nutartį palikti... 28. Priteisti iš ieškovės R. J. trečiajam asmeniui V. Š. 300 Lt atstovavimo... 29. Priteisti iš ieškovės R. J. 38, 80 Lt pašto išlaidų valstybei....