Byla 2-457-769/2013
Dėl kredito sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Kristinai Mečinskienei, dalyvaujant atsakovo atstovei advokatei Aurelijai Rulevičei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės V. M. ieškinį atsakovui AB SEB bankui dėl kredito sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti vienašališką kredito sutarties Nr.0450818070302-57, sudarytos tarp ieškovės V. M. ir atsakovo AB SEB banko, nutraukimą neteisėtu, ieškinyje nurodydama, kad kredito sutartis buvo sudaryta 2008-01-30, jai suteiktas 87102,96 eurų kreditas dviejų butų pirkimui, kredito grąžinimo terminas nustatytas 2033 m. sausio 29 d., kredito įvykdymas užtikrintas hipotekos lakštu, kuriuo buvo įkeistas žemės sklypas Klaipėdos r. sav.; 2011-08-23 atsakovas sutartį vienašališkai nutraukė neturėdamas tam teisėto pagrindo, pradėjo priverstinį skolos išieškojimą, išieškojimą nukreipiant į įkeistą turtą. Ieškovės teigimu, prievoles ji iš dalies vykdė, tačiau bankas visiškai neatsižvelgė į jos, kaip vartotojos teisėtus interesus, susiklosčiusią nepalankią finansinę situaciją, nebendradarbiavo, tyčia veikė prieš ieškovę, siekdamas greičiau realizuoti įkeistą turtą; turi būti pripažinta negaliojančia sutarties sąlyga, suteikianti teisę bankui vienašališkai nutraukti sutartį ( 5.2. p.); nėra aiškus įsiskolinimo dydis. Teismo posėdyje ieškovė nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, be kita ko prašyme nurodyta, kad atsakovas nepateikė jokių duomenų, kad pateisintų vienašališką sutarties nutraukimą, nepateikė pasiūlymo dėl sutarties pakeitimo ( termino pailginimo, paskolos grąžinimo atidėjimo, sutarties vykdymo palengvinimo) (60-61 b.l.).

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė nesutinkantis su ieškiniu, prašė jį atmesti, nes Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis 2012-02-14 civilinėje byloje Nr.2-1816-144/2012 Klaipėdos apygardos teismo palikta nepakeista,- tai turi prejudicinę reikšmę; ieškovė prievolių bankui nevykdė nuo 2009-01-30, pradelsti mokėjimai 2011-06-22 dienai sudarė 21065,03 EUR, palūkanų mokėjimas praleistas 1137 dienas; banko teigimu, ieškovė piktnaudžiauja savo teisėmis ( 34-35 b.l.). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nurodė, kad bankas neturi jokių pagrįstų lūkesčių tikėtis, kad ieškovė sugebės padengti įsiskolinimą, ji nėra finansiškai pajėgi tai padaryti, 2012 metų teismo nutartis yra reikšminga šiai bylai, nes joje nurodyta, jog sutartis nutraukta teisėtai, sutartis nutraukta dėl labai didelių įsiskolinimų, neatsiskaitymo trukmės,- virš 900 kalendorinių dienų, bankas negavo, ko tikėjosi iš sutarties ir nebuvo pagrindo tikėtis, kad ieškovės finansinė padėtis pasikeis; sandoris nebuvo sudarytas vartojimo tikslais, ne šeimos poreikiams tenkinti; kreditas buvo suteiktas 2 butų pirkimui, kurie nebuvo įsigyti. Prašo priteisti 600 litų atstovavimo išlaidų iš ieškovės.

4 Ieškinys atmestinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008-01-30 kreditas buvo suteiktas 2 butų pirkimui ( 15-23 b.l.); 2012-02-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi buvo nuspręsta parduoti iš varžytinių įkeistą turtą ( 25-26 b.l.); 2011-11-15 Klaipėdos miesto apylinkės teismas areštavo įkeistą V. M. žemės sklypą, įspėjant, kad negrąžinus skolos per 1 mėnesį, daiktas bus parduotas iš varžytinių ( 11-12 b.l.), 2011-08-31 banko pareiškime nurodyta, kad V. M. nevykdė sutarties sąlygų, ji buvo įspėta 2009-05-04, 2009-08-31, 2010-09-01, 2011-06-22, bankui yra skolinga 84471,89 EUR kredito, 12750,40 EUR palūkanų, 7402,64 EUR delspinigių ( 13-14 b.l.); iš Swedbank pateiktos medžiagos matyti, kad 2008-05-30 sutartimi ieškovė gavo kreditą buto ( - ) įsigijimui, prievolė užtikrinta buto įkeitimu, kreditorė bankui yra pareiškusi, kad yra išsituokusi, turi nepilnametį vaiką, su kuriuo gyvena ( - ) ( kitur ( - )); iš prijungtos civilinės bylos Nr.2-1816-144/2012 duomenų matyti, kad kreditas ( 300000 Lt) 2008-01-30 buvo paimtas 2 butų pirkimui, įkeisto turto bankui vertė 665000 Lt; V. M. 2009-05-04 pranešimu buvo prašoma padengti iki 2009-06-01 341,66 EUR kredito dalį, 1616,36 EUR palūkanas, delspinigius, 2009-08-31 pranešimu buvo prašoma padengti iki 2009-09-15 832,99 EUR kredito dalį, 2840,52 EUR palūkanas, delspinigius, 2010-09-01 pranešimu buvo prašoma padengti iki 2010-09-19 2082,69 EUR kredito dalį, 8007 EUR palūkanas, 2868,05 EUR delspinigius, 2011-06-22 pranešimu buvo prašoma padengti iki 2011-07-10 84550,21 EUR kredito, 11627,20 EUR palūkanas, 6453,93 EUR delspinigius; 2011-08-30 kredito sutartis su V. M. buvo nutraukta, 2012-02-14 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutarė parduoti iš varžytinių įkeistą žemės sklypą Klaipėdos rajone, 2012-05-16 Klaipėdos apygardos teismas 2012-02-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą, nurodęs, kad V. M. praleido ne vienos kredito dalies mokėjimo terminą t.y. esminis sutarties pažeidimas buvo nevienkartinis, todėl skolininkė neturėjo pagrindo tikėtis, kad priverstinis skolos išieškojimas nebus vykdomas

6Civiliniame procese galiojant dispozityvumo principui, teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga. Teismas nagrinėja ginčą neviršydamas tų ribų, kokias nustato ginčo šalys ( LAT 2006-06-20 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-364/2006). Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

7Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius ( CK 6.154 str.). Civiliniuose santykiuose galiojantis sutarties laisvės principas leidžia civilinių teisinių santykių subjektams pasirinkti ir sudaryti tokią sutartį, kuri labiausiai atitinka jų interesus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis ( CK 6.200 str.).

8Ieškovė nurodo, kad buvo pažeistos jos, kaip vartotojos, silpnesnės sutarties šalies, teisės, mano, kad turi būti pripažinta negaliojančia sutarties sąlyga dėl banko teisės vienašališkai nutraukti sutartį kredito gavėjui laiku negrąžinus kredito dalies. Atsakovo atstovės teigimu, sutartis nebuvo sudaryta vartojimo tikslais, sutarties pažeidimo mastas ir trukmė buvo esminė, ieškovė butų už suteiktus kreditus neįsigijo.

9 Dėl vartojimo sutarties sąvokos. CK 1.39 straipsnio 1 dalyje vartotojas apibrėžiamas kaip fizinis asmuo, kuris sudaro sutartį su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Vartotojo sąvoka detalizuojama Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje, kurioje nustatyta, kad vartotojas – fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad CK 1.39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog vartotojas yra fizinis asmuo, kuris sudaro sutartį su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Taigi įstatyme išskirtas vartotojas kaip fizinis asmuo. Tačiau vien šio požymio nepakanka fizinio asmens, kaip vartotojo, teisių gynimo būdams ir apimčiai nustatyti bei taikyti. Pagal nurodytą įstatymo normą būtina nustatyti, kuriais tikslais vartojamos prekės ar paslaugos. Jeigu fizinis asmuo prekes ar paslaugas vartoja verslo ar profesijos tikslais, tokiu atveju jo teisės negali būti ginamos kaip vartotojo. Fizinio asmens, kaip vartotojo, teisės ginamos tada, kai jis prekes ar paslaugas vartoja asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Taigi tik tada, kai vartotojas yra fizinis asmuo ir prekes ar paslaugas vartoja asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, jo teisės ir teisėti interesai ginami kaip silpnesniosios sutarties šalies (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2008).

10Iš bylos duomenų matyti, kad AB SEB bankas ieškovei 2008-01-30 suteikė kreditą dviejų butų pirkimui, prievolė užtikrinta žemės sklypu ( - ), sutartimi kreditorė įsipareigojo kreditą naudoti pagal paskirtį ( 4.1.), mokėti palūkanas, vykdyti prievoles, mokėti delspinigius ir kt., bankas sutartimi įtvirtino sau teisę nutraukti sutartį anksčiau, jei kreditorė padaro esminių sutarties pažeidimų ( 5.2.1., 5.2.2.) ir kt. Iš Swedbank gautos informacijos matyti, kad 2008-05-30 ieškovei buvo suteiktas kreditas 60,97 kv.m. buto ( - ) įsigijimui, įkeičiant įsigyjamą butą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą teismas sutinka su atsakovo atstovės teiginiais, kad su jos atstovaujamu banku ieškovės sudaryta sutartis nebuvo vartojimo, nes kreditas buvo imtas dviejų butų įsigijimui, įkeistas žemės sklypas, už suteiktą kreditą butai nebuvo nupirkti, po kelių mėnesių buvo sudaryta su kitu banku kredito sutartis dėl buto ( - ), įsigijimo, butas buvo įsigytas. Darytina išvada, kad ieškovės, 2008 metais iš dviejų bankų paėmusios kreditą 3 butų įsigijimui, 2008-01-30 kredito sutarties sudarymo su SEB banku tikslas nebuvo ieškovės asmeninių ar šeimos poreikių tenkinimas, todėl minėta sutartis nelaikytina vartojimo.

11 Dėl vienašališko sutarties nutraukimo. Ieškovė nurodo, kad atsakovas neturėjo teisėto pagrindo vienašališkai nutraukti kredito sutartį, nes nebuvo esminio sutarties pažeidimo. Atsakovo atstovė nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas yra patvirtinęs kredito sutarties su ieškove nutraukimo teisėtumą.

12Konstitucinio Teismo yra pabrėžta, kad bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylos (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Teismų precedentai yra teisės šaltiniai; rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų praktikos, kartu ir Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo įgyvendinimo sąlyga. Dėl to teismų precedentai negali būti ignoruojami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2010). Kita vertus, teismai turi vadovautis tokiais atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) aiškinimo ir taikymo precedentais, kokie buvo suformuoti ir kokiais buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas anksčiau spręstose analogiškose bylose. Precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Iš prijungtos bylos Nr.2-1816-144/2012 duomenų matyti, kad nesutikdama su 2012-02-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi V. M. 2012-02-28 atskiruoju skundu prašė skundžiamą nutartį panaikinti, nes jos padaryti įsipareigojimų pagal sutartį pažeidimai nebuvo esminis sutarties pažeidimas. Šis skundas buvo atmestas įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo nutartimi nustačius, kad V. M. iš anksto buvo tinkamai informuota apie sutarties nutraukimą, suteikiant jai protingą terminą įvykdyti pradelstus sutartinius įsipareigojimus, ji praleido ne vienos kredito dalies mokėjimo terminą, t.y., buvo nustatyta, kad esminis sutarties pažeidimas buvo nevienkartinis. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad bankas turėjo teisę vienašališkai nutraukti 2008-01-30 kredito sutartį Nr.0450818070302-57, ieškovei ne vieną kartą padarius esminius sutarties pažeidimus.

13Dėl įsiskolinimo dydžio. Ieškovė taip pat prašė išreikalauti iš banko duomenis ir nustatyti tikslų skolos apskaičiavimą, nes tai svarbu sprendžiant, ar ieškovė padarė esminį sutarties pažeidimą. Teismas, įvertinęs, kad 2012-05-16 neskundžiama nutartimi Klaipėdos apygardos teismas jau yra nustatęs, kad ieškovė padarė esminį sutarties pažeidimą, ir nevienkartinį, ieškovės prašymą dėl skolos apskaičiavimo, kaip teisiškai nereikšmingą, palieka nenagrinėtą.

14Ieškinį atmetus, iš ieškovės atsakovui priteistinos jo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti,- 600 Lt. Iš ieškovės valstybei priteistina 29,77 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

16ieškinį atmesti.

17Priteisti iš ieškovės V. M., a.k( - ) gyv. ( - ), atsakovui AB SEB bankui, kodas 112021238, Gedimino pr.12, Vilnius, 600 Lt ( šešis šimtus litų) atstovavimo išlaidų.

18Priteisti iš ieškovės V. M., a.k( - ) gyv. ( - ), valstybei 29,77 Lt (dvidešimt devynis litus ir 77 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai