Byla e2-2117-570/2017
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, taikyti restituciją, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Midrus“ ieškinį atsakovui A. P. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, taikyti restituciją, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo pripažinti negaliojančiais kasos išlaidų orderius Nr.001, 016, 023, 032, 060, 108, 135, 153 ab initio, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo A. P. ieškovės naudai 1727,00 Eur, priteisti iš atsakovo 5 procentus dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

6Atsakovui procesiniai dokumentai – ieškinio kopija su priedais ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimą įteikti 2017-04-03 viešo paskelbimo būdu, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str.).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016-08-09 nutartimi priimta civilinėje byloje Nr.B2-2305-658/2016 kreditoriaus UAB ,,Prekyba alkoholiniais gėrimais“ iniciatyva UAB ,,Midrus“ iškelta bankroto byla. Minėtoje teismo nutartyje konstatuota, kad UAB ,,Midrus“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, kas sudaro pagrindą iškelti UAB ,,Midrus“ bankroto bylą. Kauno apygardos teismo 2016-09-20 nutartimi bankroto administratoriumi paskirtas Ignas Švainauskas. Bankroto administratoriui atlikus pareigą numatytą Lietuvos respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte, patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo. Bankroto administratoriui atlikus įstatyminę pareigą paaiškėjo, kad kaip nurodoma pagal atsakovo ir ieškovės sudarytą Automobilio nuomos sutartį, laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-03-30 atsakovui A. P. iš bendrovės kasos 2016-01-01, 2016-01-10, 2016-01-14, 2016-01-15, 2016-01-17, 2016-02-02, 2016-03-01, 2016-03-18, 2016-03-30 išrašytų kasos išlaidų orderių Nr.001, 016, 023, 025, 032, 060, 108, 135, 153 pagrindu, viso buvo išmokėta 1727 Eur suma, kurios paskirtis apmokėjimas už mašinos nuomą. UAB ,,Midrus“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2014-06-18. Atsakovas nuo 2014-06-18 iki bankroto bylos iškėlimo ėjo UAB ,,Midrus“ vadovo pareigas. Ieškovės bankroto administratoriaus manymu, šių sandorių ieškovė sudaryti neprivalėjo, jie pažeidžia ieškovės kreditorių interesus. Minėtų sandorių pagrindu buvo akivaizdžiai sumažintas ieškovės turto mastas, t.y. dalis turto perduota vienam iš kreditorių, suteikiant jam pirmenybės teisę kitų kreditorių atžvilgiu, dėl ko sumažėjo bendrovės kreditorių galimybė patenkinti dalį savo reikalavimų iš įmonės turimo turto. Atsakovo sudariusio ginčytiną sandorį nesąžiningumas preziumuojamas pagal LR CK 6.67 straipsnio 2 punktą, kadangi jų sudarymo metu atsakovas buvo UAB ,,Midrus“ direktoriumi. Ginčytinų sandorių sudarymo metu ieškovė buvo nemoki, turėjo nuolatinių finansinių sunkumų, o atsakovas kaip tuo metu buvęs bendrovės direktorius apie šias aplinkybes neabejotinai turėjo žinoti. Restitucija yra civilinių teisių gynybos būdas, kai šaliai grąžinama tai, ką ji perdavusi kitai šaliai, o iš nepagrįstai įgijusios šalies išieškoma tai, ką ši nepagrįstai gavusi. Kadangi ginčijami sandoriai yra neteisėti ir nepagrįsti, jie pripažintini negaliojančiais, o šalys turi būti grąžintos į padėtį, buvusią iki sandorių sudarymo. Todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 1727 suma, sumokėta jam kaip atlygis už mašinos nuomą.

10Nurodytas aplinkybes ieškovė grindžia ieškiniu, 2016-08-09, 2016-09-20 Kauno apygardos teismo nutartimis priimtomis civilinėje byloje Nr.eB2-2305-658/2016, VĮ ,,Registrų centras“ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstiniu išrašu su istorija, UAB ,,Midrus“ kasos išlaidų orderiais ir kt. medžiaga.

11Ginčijami kasos išlaidų orderiai laikytini sandoriais, kadangi jie sukėlė atitinkamas įstatymo reikalaujamas pasekmes, tą patvirtina teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. spalio 31 d. nutartis Nr. 2A-339/2006).

12Lietuvos Respublikos CK 6.66 straipsnyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Šiame straipsnyje įtvirtintas actio Pauliana institutas yra specialus kreditorių teisių gynimo būdas, kuriuo kreditoriaus reikalavimo teisė gali būti ginama nuo skolininko nesąžiningų veiksmų. Tokio ieškinio tikslas ir paskirtis yra kreditoriaus teisių ir teisėtų interesų gynimas nuo tokių skolininko veiksmų, kuriais šis, siekdamas išvengti prievolės vykdymo kreditoriui, sumažina savo mokumą, pablogina savo turtinę padėtį, perleisdamas turtą ar turtines teises kitiems asmenims, ir tuo sumažina galimybę kreditoriui gauti visišką jo reikalavimo patenkinimą. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu.

13Teismas sprendžia, kad yra visos sąlygos taikyti CK 6.66 straipsnį ir pripažinti ieškovės ginčytinus sandorius negaliojančiais, nes: 1) sandoris pažeidė kreditorių teises, kadangi, išmokant laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 30 d. 1727 Eur sumą atsakovui, ieškovė buvo faktiškai nemoki ir turėjo pradelstų įsiskolinimų tiek valstybei, tiek kitiems juridiniams asmenims. Šią aplinkybę patvirtina 2016 m. rugpjūčio 9 d. iškelta ieškovui bankroto byla. Toks vienašalis savo reikalavimų patenkinimas (pinigų išmokėjimas sau) akivaizdžiai sumažino galimybę kreditoriams bent iš dalies patenkinti savo reikalavimus. Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra pasisakęs, kad kreditorius pagrįstai gali reikšti actio Pauliana dėl skolininko sudaryto sandorio nuginčijimo ne tik tais atvejais, kai dėl tokio sandorio skolininkas tampa nemokus, bet ir kitais atvejais, kai ginčijamas sandoris kitaip pažeidžia kreditoriaus teises ir interesus. Kreditoriaus teises pažeidžia tie skolininko sudaryti sandoriai, kurie, nors ir nesukelia bendro skolininko nemokumo, bet sumažina turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę, ir to sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditorių reikalavimams patenkinti. Kai actio Pauliana yra nuginčijamas skolininko sudarytas sandoris, tačiau skolininko mokumas lieka neatkurtas dėl per mažos, palyginti su skolininko įsiskolinimų dydžiu, nuginčytu sandoriu skolininko susigrąžinto turto vertės, kreditorių teisės ir interesai yra taip pat apginami, nes kreditoriai pagal savo turimų reikalavimų eiliškumą turi realią galimybę gauti dalinį reikalavimų patenkinimą proporcingai pagal visų kreditorių turimų reikalavimų dydžius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012); 2) byloje nėra nustatyta, kad ieškovė įvykdė sandorį (išmokėjo pinigus atsakovui), kurį sudaryti privalėjo, kokių nors įrodymų apie sandorio privalomumą nėra pateikta; 3) ieškovė (skolininkas) buvo nesąžiningas, nes neabejotinai žinojo, kad sudaromas sandoris pažeis kreditorių teises. Sandorių sudarymo metu ieškovės direktoriumi buvo atsakovas, tokiu būdu iš esmės atsakovas, žinodamas sunkią įmonės finansinę padėtį, pats sau išsimokėjo pinigus (pažymėtina, kad ant ginčitinų kasos išlaidų orderių yra tik atsakovo parašai). Šiuo atveju egzistuoja nesąžiningumo prezumpcija, nes: ieškovė (juridinis asmuo) išmokėjo pinigus atsakovui, kuris yra įmonės vadovas (CK 6.67 str. 1 d. 3 p.); 4) pinigų išmokėjimas atsakovui yra vienašalis neatlygintinis sandoris, todėl atsakovo sąžiningumo klausimas yra neaktualus, neturintis reikšmės actio Pauliana instituto taikymui (CK 6.66 str. 2 d.); 5) ieškinio senaties terminas nėra praleistas. Taigi, teismas sprendžia, kad 2016-01-01 Nr.001, 2016-01-10 Nr.016, 2016-01-14 Nr.023, 2016-01-15 Nr.025, 2016-01-17 Nr.032, 2016-02-02 Nr.060, 2016-03-01 Nr.108, 2016-03-18 Nr.135, 2016-03-30 Nr.153 kasos išlaidų orderiais atsakovui atlikti išmokėjimai bendrai 1727 Eur sumai, kaip vienašaliai sandoriai, pripažintini negaliojančiais pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį (actio Pauliana).

14Pripažinus sandorius negaliojančiais, taikytina restitucija ir iš atsakovo A. P. priteistina 1727 Eur (CK 6.145 str.). Ieškovės prašymu, iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

15Remiantis LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo valstybei priteistina 39 Eur žyminis mokestis (nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista) ir 3,29 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

16Ieškovė ieškinyje prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų patirtas bylinėjimosi išlaidas bei jų dydį (CPK 98 str. 1 d.), todėl šios išlaidos ieškovei iš atsakovo nepriteistinos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Pripažinti negaliojančiais UAB ,,Midrus“ 2016-01-01 Nr.001, 2016-01-10 Nr.016, 2016-01-14 Nr.023, 2016-01-15 Nr.025, 2016-01-17 Nr.032, 2016-02-02 Nr.060, 2016-03-01 Nr.108, 2016-03-18 Nr.135, 2016-03-30 Nr.153 sudarytus kasos išlaidų orderius, kuriais atsakovui atlikti išmokėjimai bendrai 1727 Eur sumai ir taikyti restituciją – priteisti iš atsakovo A. P., a.k( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Midrus“, juridinio asmens kodas 303332562, registracijos adresas Kalvarijos sav., Salaperaugio k., Mokyklos g. 9, 1727 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus dvidešimt septynis eurus) bei 5 procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-03-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovo A. P., a.k( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 42,29 Eur (keturiasdešimt du eurus 29 centus) bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą, įmokos kodas 5660.

21Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo pripažinti negaliojančiais kasos išlaidų orderius Nr.001,... 5. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 6. Atsakovui procesiniai dokumentai – ieškinio kopija su priedais ir... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016-08-09... 10. Nurodytas aplinkybes ieškovė grindžia ieškiniu, 2016-08-09, 2016-09-20... 11. Ginčijami kasos išlaidų orderiai laikytini sandoriais, kadangi jie sukėlė... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.66 straipsnyje... 13. Teismas sprendžia, kad yra visos sąlygos taikyti CK 6.66 straipsnį ir... 14. Pripažinus sandorius negaliojančiais, taikytina restitucija ir iš atsakovo... 15. Remiantis LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo valstybei priteistina 39 Eur... 16. Ieškovė ieškinyje prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Pripažinti negaliojančiais UAB ,,Midrus“ 2016-01-01 Nr.001, 2016-01-10... 20. Priteisti iš atsakovo A. P., a.k( - )... 21. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 dienų nuo šio... 22. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...