Byla 2S-747-178/2012
Dėl gretutinių teisių pažeidimo, neteisėtų veiksmų nutraukimo ir atlyginimo išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Liuks“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujasis Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Liuks“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Naujasis Vilnius“ dėl gretutinių teisių pažeidimo, neteisėtų veiksmų nutraukimo ir atlyginimo išieškojimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Liuks“ 5 569, 28 Lt atlyginimą už naudojimąsi gretutinių teisių objektais pagal Sutartį Nr. 02-250 viešbutyje „Best Western Santaka“ ir restorane „Europa“ už laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. spalio 16 d.; priteisti iš atsakovo UAB „Liuks“ 896, 17 Lt delspinigių pagal Sutartį Nr. 02-250; priteisti iš atsakovo UAB „Liuks“ 454, 95 Lt atlyginimą už naudojimąsi gretutinių teisių objektais viešbutyje „Best Western Santaka“ ir restorane „Europa“ už laikotarpį nuo 2011 m. spalio 17 d. iki ieškinio pareiškimo teisme; įpareigoti atsakovą UAB „Liuks“ sudaryti su ieškovu licencinę sutartį dėl gretutinių teisių objektų naudojimo; priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Liuks“ ir UAB „Naujasis Vilnius“ 12 419, 36 Lt atlyginimą už naudojimąsi gretutinių teisių objektais pagal Sutartį Nr. 02-250 viešbutyje „Best Western Vilnius“ ir restorane „Europa Classic“ už laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. spalio 16 d.; priteisti solidariai iš atsakovų 1998, 43 Lt delspinigių pagal sutartį Nr. 02-250; priteisti iš atsakovo UAB „Naujasis Vilnius“ 1 014, 58 Lt už naudojimąsi gretutinių teisių objektais viešbutyje „Best Western Vilnius“ ir restorane „Europa Classic“ už laikotarpį nuo 2011 m. spalio 17 d. iki ieškinio pareiškimo teisme; įpareigoti atsakovą UAB „Naujasis Vilnius“ sudaryti su ieškovu licencinę sutartį dėl gretutinių teisių objektų naudojimo viešbutyje „Best Western Vilnius“ ir restorane „Europa Classic“ ir mokėti už tai atlyginimą; priteisti iš atsakovo UAB „Naujasis Vilnius“ 13 312, 26 Lt už naudojimąsi gretutinių teisių objektais viešbutyje „Best Western Central“ ir restorane „Central“ už laikotarpį nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki ieškinio pareiškimo teisme; įpareigoti atsakovą UAB „Naujasis Vilnius“ sudaryti su ieškovu licencinę sutartį dėl gretutinių teisių naudojimo viešbutyje „Best Western Central“ ir restorane „Central“ ir mokėti už tai atlyginimą; įpareigoti atsakovus savo lėšomis per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paskelbti informaciją apie priimtą teismo sprendimą paskelbiant teismo sprendimo motyvuojamąją ir rezoliucinę dalis dienraštyje „Verslo žinios“ pasidalijant paskelbimo kaštus po lygiai.

5Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: įpareigoti atsakovą UAB „Liuks“ nenaudoti gretutinių teisių objektų, įskaitant bet neapsiribojant, fonogramų panaudojimą viešam paskelbimui per TV ir/ar radiją, viešbutyje „Best Western Santaka“ ir jame esančiame restorane „Europa“ be AGATA išduotos licenzijos; įpareigoti atsakovą UAB „Naujasis Vilnius“ nenaudoti gretutinių teisių objektų, įskaitant bet neapsiribojant, fonogramų panaudojimą viešam paskelbimui per TV ir/ar radiją, viešbutyje „Best Western Vilnius“ ir jame esančiame restorane „Europa Classic“ bei viešbutyje „Best Western Central“ Druskininkuose ir jame esančiame restorane „Central“, be AGATA išduotos licenzijos. Nurodė, kad atsakovas UAB „Liuks“ su AGATA neatsiskaito nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio, o atsakovas UAB „Naujasis Vilnius“ – nuo 2007 m. lapkričio mėnesio. Dėl šių aplinkybių manė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovai ir toliau darys žalą AGATA atstovaujamiems gretutinių teisų subjektams.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 9 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino: įpareigojo atsakovą UAB „Liuks“ nenaudoti gretutinių teisių objektų, įskaitant bet neapsiribojant, fonogramų panaudojimą viešam paskelbimui per TV ir/ar radiją, viešbutyje „Best Western Santaka“ ir jame esančiame restorane „Europa“ be AGATA išduotos licenzijos; įpareigojo atsakovą UAB „Naujasis Vilnius“ nenaudoti gretutinių teisių objektų, įskaitant bet neapsiribojant, fonogramų panaudojimą viešam paskelbimui per TV ir/ar radiją, viešbutyje „Best Western Vilnius“ ir jame esančiame restorane „Europa Classic“ bei viešbutyje „Best Western Central“ Druskininkuose ir jame esančiame restorane „Central“ be AGATA išduotos licenzijos;

8Teismas nurodė, kad ieškovas reiškia reikalavimą remdamasis Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymo (toliau – ATGTAĮ) pažeidimais. Šio įstatymo 81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai yra pakankamas pagrindas įtarti, kad buvo padarytas autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimas, teismas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams, neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti. Viena iš priemonių yra įpareigojimas asmenis laikinai nutraukti pagal šį įstatymą saugomų teisių pažeidimą. Atsižvelgęs į ginčo pobūdį, ieškovo argumentus, teisinį reglamentavimą teismas sprendė, kad šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės turi būti pritaikytos.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovai atskiruoju skundu prašo panaikinti apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti; tuo atveju, jei teismas manytų, kad atsakovų atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos, prašo vietoje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įpareigoti atsakovus įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą užstatą, lygų ieškinio sumai – 35 665,03 Lt sumai.

11Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Teismas netinkamai įvertino ieškovo pateiktus faktinius ir teisinius argumentus, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą, jog atsakovai gretutinės teisės objektus naudoja neteisėtai. Todėl laikinosios apsaugos priemonės neatitinka CPK 144 straipsnyje nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prielaidų ir sąlygų. Atsakovai niekada neginčijo, kad turi mokėti ieškovui (AGATA) atlyginimą už viešai naudojamas fonogramas. Atlyginimas pagal 2003 ir 2005 metais pasirašytas sutartis buvo mokamas, kol dėl ieškovo kaltės tai daryti tapo neįmanoma. Ieškovas 2007 metais vienašališkai pakeitė sutarties sąlygas dėl atlyginimo už viešą fonogramų paskelbimą apskaičiavimo tvarką, nors pagal sutarties 8.3 punktą pakeitimai galėjo būti daromi tik abipusiu šalių susitarimu. Todėl pagrindo teigti, kad atsakovai neteistai naudoja viešą fonogramų paskelbimą viešbučiuose taip pažeisdami gretutines teises, nėra pagrindo, nes mokėjimai pagal sutartis nevykdomi išimtinai dėl pačios AGATA kaltės.
  2. Teismas neatsižvelgė į kilusio ginčo pobūdį. Ginčas tarp šalių kilo ne dėl gretutinių teisių pažeidimo, o tik dėl to, kokia tvarka turėtų būti apskaičiuojami ir kokio dydžio mokėjimai ieškovui turėtų būti vykdomi šalių sudarytos sutarties pagrindu. Todėl, atsižvelgiant į kilusį piniginį ginčą tarp šalių, teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra visiškai nepagrįstos. Mano, kad atsakovų atžvilgiu turėtų būti taikomi ne neturtinio pobūdžio ribojimai numatyti ATGTAĮ 81 straipsnyje, o tik turtinio pobūdžio ribojimai numatyti CPK 145 straipsnyje, pvz. atsakovų turto areštas, kas tiksliausiai būtų susiję su kilusio ginčo pobūdžiu ir ieškinio reikalavimų užtikrinimu.
  3. Nėra jokio pagrindo abejoti, kad atsakovai bus nepajėgūs įvykdyti teismo sprendimo, jei jis būtų palankus ieškovui. Atsakovų finansinė būklė yra gera, ką patvirtina ir atsakovų 2011 m. sausio-rugsėjo mėnesių pelno (nuostolių) ataskaita, pagal kurią UAB ,,Liuks“ grynasis pelnas per nurodytą laikotarpį sudarė 906 936 Lt sumą, o atsakovo UAB ,,Naujasis Vilnius“ – 1 131 581 Lt. Atsakovų pateiktas Nekilnojamojo turto registro išrašas patvirtina, kad atsakovams nuosavybės teise priklausančio turto bendra vertė daugiau nei 15 mln. Lt. Todėl atsakovai mano, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos ir neadekvačios laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamiems tikslams, nes dėl teismo taikyto draudimo atsakovai negalėdami vykdyti pasirašytų sutarčių dėl renginių organizavimo gali patirti vien per 2011 metų gruodžio mėnesį apie 700 000 Lt nuostolių.
  4. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo, šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo principų, jos ieškovo naudojamos tik kaip spaudimo ir piktnaudžiavimo priemonė siekiant priversti pripažinti ieškovo reikalavimus. Ieškinys pareikštas 2011 metų gruodžio mėnesį. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo uždrausta skelbti fonogramas per TV bei radiją prieš pat Šv. Kalėdas ir Naujuosius metus, kurie yra vieni pelningiausių laikotarpių visiems Lietuvos viešbučiams, kai viešbučiai turi didesnė svečių kiekį negu įprastai. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apribojama atsakovų galimybė konkuruoti su kitais viešbučiais, dalis klientų atsisako atsakovų paslaugų, negalės būti vykdomos ir galimai bus nutrauktos pasirašytos sutartys dėl renginių organizavimo, kas gali sukelti virš 700 000 Lt nuostolių.

12Ieškovas atsiliepime su skundu nesutinka. Prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ginčas byloje kilo dėl gretutinių teisių pažeidimo ir sutarties nevykdymo, dalyje ieškinio – išimtinai dėl gretutinių teisių pažeidimo, nes atsakovų daromas pažeidimas atitinka ATGTAĮ 73 straipsnyje suformuluotą autorių ir gretutinių teisių pažeidimo sąvoką. Atsakovai apskritai nebuvo sudarę gretutinių teisių objektų naudojimo sutarties viešbutyje ,,Best Western Central“ Druskininkuose ir jame esančiame restorane, o kituose viešbučiuose nuo 2007 metų lapkričio mėnesio gretutinių teisių objektai naudojami neturint tam reikalingos licencijos ir nemokant atlyginimo ieškovui, šių viešbučių atžvilgiu sutartis nutraukta nuo 2011 m. spalio 16 d., šis faktas nėra nuginčytas. Dėl paminėtų aplinkybių pagrįstai galima įtarti, kad buvo padarytas autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimas, kas leidžia taikyti ATGTAĮ 81 straipsnio 1 dalies nuostatas. Ieškiniu yra ne tik siekiama priteisti atitinkamas sumas, bet ir įpareigoti atsakovu sudaryti sutartis dėl gretutinių teisių objektų naudojimo. Todėl ginčas didesne dalimi yra susijęs su gretutinėmis teisėmis ir apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje teisingai įvertino ginčo teisinius santykius ir pritaikė tinkamas laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovo manymu, taikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principų - atsakovų nurodomi galimai patirtini nuostoliai yra spekuliatyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais. Antstolis, ieškovo prašymu 2011 m. gruodžio 28 d. atlikęs faktinių aplinkybių konstatavimą, nustatė, kad viešbutyje ,,Best Western Vilnius“, 2012 m. sausio 4 d. viešbučio ,,Best Western Central“ Druskininkuose restorane, gretutinių teisių objektai ir toliau naudojami be jokių ribojimų, todėl atsakovų argumentai apie tariamai patirtą žalą nepagrįsti. Ieškovas pasinaudojo savo procesine teise, todėl pagrindo teigti, kad ieškovas siekė apsunkinti atsakovų veiklą švenčių metu nėra pagrindo. Nesutinka su teiginiais, kad nėra jokios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, nes atsakovų veiksmai didžiausią žalą daro gretutinių teisių subjektams: atlikėjams fonogramų gamintojams, kurių teisės pažeidžiamos atsakovams laiku neatsiskaitant su ieškovu, veikiančiu kaip tarpininku tarp atlikėjų ir fonogramų gamintojų bei verslo subjektų, besinaudojančių jų teisėmis. Kadangi lėšos paskirstomos vadovaujantis kolektyvinio administravimo principu, siekiant išlaikyti proporciją svarbu, kad AGATA laiku gautų pinigus ir juos paskirstytų lėšas atlikėjams ir fonogramų gamintojams. Tuo tarpu dėl bylos nagrinėjimo trukmės gali susiklostyti tokia situacija, kad pinigai gali nepasiekti atlikėjų ir fonogramų gamintojų, kuriems jie priklausė (pvz. bankrotas, mirtis). Dėl nurodyto mano, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra tinkamos.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliaciniame skunde nustatytos ribos gali būti peržengtos tik tais atvejais, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

15Minėtos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus (CPK 338 str.).

16Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Todėl nagrinėtinas atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas.

17Šioje byloje apylinkės teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio, ATGTAĮ 81 straipsnio 1 dalies nuostatomis, taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovų atžvilgiu. Taigi, spręstina, ar skundžiama nutartimi buvo teisingai aiškintos ir taikytos normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą turint galvoje ir bylos specifiką, susijusią su ATGTAĮ normomis.

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustatytas Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje – tokios priemonės gali būti taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, o jas taikyti prašantys asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą. Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-544/2005).

20Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus. Teismų praktikoje yra susiformavę tam tikri laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijai bei aplinkybės, kurie turi būti įvertinti sprendžiant dėl tokių priemonių taikymo. Šios bylos specifika lemia tai, kad greta CPK normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, vertintinos ir ATGTAĮ 81 straipsnio nuostatos, nustatančios, kad teismas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams, neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti, tais atvejais, kai yra pakankamas pagrindas įtarti, kad buvo padarytas autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimas. Iš skundžiamos nutarties motyvų bei nustatytų ja įpareigojimų galima spręsti, kad būtent ATGTAĮ 81 straipsnio 1 dalies nuostatos turėjo lemiamos įtakos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

21Taigi, proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, CPK 144 straipsnio pagrindu turėtų pagrįsti galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o atsakovas, siekdamas išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie tokią grėsmę paneigia. Teisminėje praktikoje laikomasi nuostatos, kad būsimo teismo sprendimo galimas turinys turėtų būti vertinamas pagal byloje pareikštus materialinius teisinius reikalavimus. Kadangi būsimu teismo sprendimu bus atsakoma į ieškinyje pareikštus reikalavimus, nustatant, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų būti vertinama, ar, priėmus ieškovui palankų sprendimą, t. y. patenkinus jo pareikštus reikalavimus, tokio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Dėl šios priežasties teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jei šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą, tačiau neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie byloje nebuvo pareikšti, be to, turėtų taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra būtinos bei realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir netaikyti priemonių, kurios teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti nėra būtinos (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1349/2009, 2010 m. liepos 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-942/2010).

22Šiuo atveju apeliantai skundžiama nutartimi yra įpareigoti nenaudoti gretutinių teisių objektų ieškinyje nurodytuose apeliantų valdomuose viešbučiuose ir restoranuose. Vertinant ieškinio reikalavimus matyti, kad viena jų grupė yra susijusi su atitinkamų atlyginimų už naudojimąsi gretutinių teisių objektais, delspinigių priteisimu, kita reikalavimų grupė yra prašymas įpareigoti atsakovą sudaryti su ieškovu licencines sutartis dėl gretutinių teisių objektų naudojimo ir mokėti už tai atlyginimą. Taigi, vertinant skundžiama nutartimi apeliantams nustatytus įpareigojimus pareikštų ieškinio reikalavimų kontekste, nėra pagrindo manyti, kad pirmosios reikalavimų grupės – turtinių reikalavimų tenkinimo atveju teismo sprendimo tinkamo įvykdymo (atitinkamų sumų išieškojimas) galimybė yra susijusi su prašomų pritaikyti ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pobūdžiu, nes jų pritaikymas tokių reikalavimų įvykdymo niekaip neužtikrina. Iš esmės tas pat pasakytina ir apie kitą reikalavimų grupę - įpareigoti atsakovą sudaryti su ieškovu licencines sutartis (nebent vertinti jas kaip spaudimo priemonę sudaryti sutartis, beje, iš ieškinio neaišku kokiomis sąlygomis, dar iki bylos išnagrinėjimo iš esmės). Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, konstatuoti būtinumą taikyti tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones, vertinant jas ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės aspektu, nėra pagrindo.

23Taigi, iš esmės spręstina tai, ar laikinosios apsaugos priemonės taikytinos ATGTAĮ 81 straipsnio 1 dalies nuostatų kontekste, kuo, kaip minėta, ir grindžiama skundžiama nutartis.

24Ieškovas ieškiniu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ATGTAĮ 81 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu kaip prevencinę priemonę –užkirsti kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams. Toks laikinųjų apsaugos priemonių prevencinis tikslas koreliuoja ir su CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostata. Šiame kontekste pastebėtina, kad skundžiam nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nenustato iš esmės aukštesnio laipsnio apsaugos mechanizmo nuo žalos padarymo lyginant su nustatytu ATGTAĮ normomis, kurios per se neleidžia kitiems asmenims naudoti gretutinių teisių objektus nesilaikant šio įstatymo nuostatų, t.y. neteisėtai (ir tai apeliantams yra žinoma).

25Iš bylos duomenų matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovų buvo sudarytos sutartys, kurių pagrindu buvo renkamas atlyginimas už viešą fonogramų paskelbimą (išskyrus dėl viešbučio ir restorano Druskininkuose). Sutartis ieškovas, kaip pats nurodo ieškinyje, nutraukė kilus ginčui dėl, jo vertinimu, netinkamo atsiskaitymo. Iš apeliantų atskirojo skundo argumentų taip pat matyti, kad tarp šalių kilęs ginčas yra būtent dėl atsiskaitymų – priešingai nei teigia ieškovas ieškinyje, apeliantai teigia, jog pats ieškovas mokėti kitaip apskaičiuojamą atlyginimą iš jų reikalauja nepagrįstai. Apeliantai apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus įrodymus, kad jie sumokėjo ieškovui 12 397,35 Lt, ir, jų manymu, yra atsiskaitę su ieškovu. ATGTAĮ 55 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu fonogramų naudotojai ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos nesutaria dėl atlyginimo dydžio ir jo mokėjimo sąlygų, bet kuri iš šalių gali kreiptis į Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių tarybą arba į kitą tarpininką prašydama tarpininkauti derybose. Jeigu šalys nepriima derybose tarpininkaujant pateikto pasiūlymo, atlyginimo dydį ir mokėjimo sąlygas nustato teismas. Šiame kontekste pastebėtina, kad teisminėje praktikoje yra ne kartą konstatuota, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus apskritai nėra sprendžiama nei dėl ieškovų, nei dėl atsakovų pozicijų pagrįstumo iš esmės. Taigi, akivaizdu, kad esminis ginčas yra kilęs dėl to, kaip ir kokio dydžio atlyginimas turėtų būti apskaičiuojamas, o ne dėl gretutinių teisių pažeidimų (nors sutiktina ir su ieškovo atsiliepimo argumentais, kad atlyginimo dydis tam tikra prasme gali būti siejamas ir su gretutinių teisių subjektų turtinių teisių pažeidimu) – apeliantai nekvestionuoja šių teisių ir iš to išplaukiančių pasekmių, susijusių su jų pareiga naudoti fonogramas tik teisėtais pagrindais ir mokėti už tai atlyginimą. Pažymėtina, kad ir pats ieškovas ieškinyje nurodo, kad UAB „Naujasis Vilnius“ išreiškė norą sudaryti sutartį (ieškinio priedas Nr.31).

26Esant tokioms aplinkybėms, t.y. kai ginčas savo esme yra dėl atsiskaitymo dydžio tarp ieškovo ir apeliantų, taip pat kai nėra pateikta įrodymų ar svarių argumentų, kad apeliantai apskritai siekia išvengti atlyginimo už fonogramų naudojimą mokėjimo, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pakankamo pagrindo įtarti, kad apeliantai siekė/sieks pažeisti autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teises. Padarius tokią išvadą, konstatuotina, kad nėra nustatytas ATGTAĮ 81 straipsnio 1 dalyje nurodytas pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

27Atsižvelgiant į paminėtų aplinkybių visumą skundžiama nutartis naikinama ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinamas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336-338 straipsniais,

Nutarė

29Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Liuks“ 5 569, 28 Lt... 5. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: įpareigoti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 9 d. nutartimi ieškovo... 8. Teismas nurodė, kad ieškovas reiškia reikalavimą remdamasis Lietuvos... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovai atskiruoju skundu prašo panaikinti apylinkės teismo nutartį ir... 11. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:
  1. Teismas... 12. Ieškovas atsiliepime su skundu nesutinka. Prašo teismo nutartį palikti... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Minėtos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos... 16. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Todėl... 17. Šioje byloje apylinkės teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio, ATGTAĮ 81... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustatytas Civilinio... 20. Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų... 21. Taigi, proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, CPK... 22. Šiuo atveju apeliantai skundžiama nutartimi yra įpareigoti nenaudoti... 23. Taigi, iš esmės spręstina tai, ar laikinosios apsaugos priemonės taikytinos... 24. Ieškovas ieškiniu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ATGTAĮ 81... 25. Iš bylos duomenų matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovų buvo sudarytos... 26. Esant tokioms aplinkybėms, t.y. kai ginčas savo esme yra dėl atsiskaitymo... 27. Atsižvelgiant į paminėtų aplinkybių visumą skundžiama nutartis naikinama... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336-338 straipsniais,... 29. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartį panaikinti...