Byla 2-942/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų M. S., B. P. ir A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutarties dalies, kuria atmestas jų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovas BUAB „Ranguva“ kreipėsi į teismą su actio Pauliana ieškiniu atsakovams M. S., B. P. ir A. B. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 25 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – ginčijamais sandoriais perleisto atsakovams priklausančio nekilnojamojo turto areštą.

7Atsakovai M. S., B. P. ir A. B. atsiliepimu į ieškinį prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines, priklausančias ieškovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis (tame tarpe administratorių UAB „Valeksa“) atsakovų sumokėtos ginčijamais sandoriais ir įneštų pagerinimų sumos ribose 440 000 Lt; įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą, ir įpareigoti ieškovą įnešti į teismo depozitinę sąskaitą 240 000 Lt. Nurodė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą sudaro grėsmė, jog ieškinio tenkinimo atveju pritaikius abišalę restituciją teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas, t.y. BUAB „Ranguva“ gali nesugebėti grąžinti atsakovams priklausančių sumų. Atsakovas A. B. ginčijamame turte padarė nemažai pagerinimų: padarė kapitalinį remontą, įrengė šildymą, įvedė dujas, pritaikė ofiso veiklai. Visą įneštų lėšų suma vertintina 200 000 Lt. Nurodė, jog Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir areštavus atsakovams priklausantį ginčijamais sandoriais perleistą turtą, atsakovai gali patirti nuostolių, kuriuos vertina 240 000 Lt, kurių atlyginimas turi būti užtikrintas.

8Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 18 d. nutartimi atmetė atsakovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovų argumentus, jog, neareštavus ieškovo turto, teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas. Ieškinio tenkinimo atveju atsakovas įgytų teisę į 240 000 Lt kreditorinį reikalavimą. Teismas pabrėžė, jog ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, dėl ko ši byla susijusi su viešuoju interesu. Ieškovo turtą ir pinigines lėšas valdo, naudoja ir disponuoja juo administratorius tik įstatymo nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 3 punktas), kuris taip pat yra atsakingas už bankrutuojančios įmonės turto apsaugą (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalis 4 punktas), ir jam pavestas funkcijas bankroto procese vykdo išimtinai bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesų užtikrinimui. Bankrutuojančios įmonės turto areštas pažeistų kitų įmonės kreditorių interesus ir kliudytų administratoriui vykdyti su bankroto procedūra susijusius veiksmus. Be to, laikinosios apsaugos priemonės taikomos asmeniui, kuriam yra pareikštas reikalavimas, o atsakovai šioje byloje jokių reikalavimų ieškovui nėra pareiškę. Teismas atmetė atsakovų prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl ginčijamam nekilnojamam turtui taikyto arešto, atlyginimo užtikrinimo, nes sprendė, jog šis prašymas yra nepagrįstas ir nemotyvuotas.

9Atsakovai M. S., B. P. ir A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartį (neteisingai nurodyta nutarties data – turi būti 2010 m. sausio 18 d.), kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nuostolių, galinčių atsirasto dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimą, ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Nutarties dalis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prieštarauja CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai nuostatai. BUAB „Ranguva“ ieškiniu prašo taikyto dvišalę restituciją, t.y. grąžinti abiem šalims tai, ką yra gavusios pagal sandorį. Ieškinio tenkinimo atveju atsakovai įgytų teisę į 240 000 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, o ieškovui turėtų būti grąžinamas nekilnojamasis turtas, perleistas atsakovams ginčijamais sandoriais. Teismui netenkinus prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismo sprendimo įvykdymas dalyje dėl atsakovų kreditorinio reikalavimo gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

112. Ieškinio tenkinimo atveju atsakovai ieškovui turėtų grąžinti ginčijamais sandoriais perleistą nekilnojamąjį turtą, kuris po jo perleidimo buvo pagerintas, atsakovui A. B. investavus į jį apie 200 000 Lt. Kadangi ieškovui pereitų turtas, kurio vertė žymiai didesnė, laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti taikomos ne 240 000 Lt, bet 440 000 Lt ribose, taikant nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimą.

12Ieškovas BUAB „Ranguva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovai nepateikė jokių įrodymų apie galimus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovams nėra kilusios jokios neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygotos pasekmės, kadangi jie gali naudotis areštuotu turtu.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimai, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Ieškovas BUAB „Ranguva“ pareiškė actio Pauliana ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Restitucijos taikymo natūra ypatumai atlygintino turto perleidimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ab initio atveju, sąlygoja ne tik atsakovo, bet ir ieškovo turtinių prievolių atsiradimą. Atsižvelgiant į nagrinėjamoje byloje pareikštus ieškinio reikalavimus, ieškinio tenkinimo atveju atsakovas įgytų pareigą grąžinti ieškovui ginčijamu sandoriu jam perduotą turtą natūra, ir ieškovas – pareigą grąžinti atsakovui ginčijamo sandorio pagrindu už šį turtą sumokėtą kainą. Ši priešpriešinių ginčo šalių vykdytinų turtinių prievolių atsiradimo galimybė teismo sprendimu tenkinus ieškinio reikalavimus, sąlygoja būtinybę užtikrinti tokio teismo sprendimo įvykdymą, jei byloje esančių įrodymų pagrindu būtų galima padaryti pagrįstą išvadą dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo. Tokiu atveju būtent restitucijos vykdymo ypatumai lemia tai, jog teisę reikalauti užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą ieškinio tenkinimo atveju turi ne tik ginčo sprendimą teisme inicijavęs ir savarankiškus reikalavimus byloje pareiškęs ieškovas, bet ir pagal pareikštą ieškinį privalantis atsakyti atsakovas, kiek tai susiję su ieškovo prievolės grąžinti ginčijamu sandoriu perleisto turto kainą galimu atsiradimu ir tokią pareigą nustatančio teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu.

16Pažymėtina, jog ta aplinkybė, kad ieškovas, kuris ieškinio tenkinimo atveju įgytų pareigą grąžinti atsakovui pripažinta negaliojančia turto perleidimo sutartimi sumokėtą 240 000 Lt dydžio turto kainą, yra bankrutuojanti įmonė, paneigia grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą. Ši išvada darytina atsižvelgiant į tai, jog, vadovaujantis ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui, kuris šią savo teisę įgyvendina laikydamasis ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi ieškinio tenkinimo atveju atsakovas, įgijęs piniginio pobūdžio reikalavimo teisę bankrutuojančiai įmonei, įgytų teisę būti įtrauktas į tokios įmonės kreditorių sąrašą su atitinkamu reikalavimu, kurį patvirtintų teismas. Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai tenkinami likviduojant bankrutavusią įmonę, laikantis ĮBĮ 35 straipsnyje įtvirtintų eilės ir tvarkos reikalavimų. Turto arešto atveju atsakovas neįgytų teisės į kitokią savo reikalavimų bankrutuojančiai įmonei patenkinimo tvarką nei ta, kurią numato ĮBĮ, t.y. jis neįgytų tesės reikalauti, kad jo reikalavimai būtų patenkinti iš konkretaus taikant laikinąsias apsaugos priemones areštuoto turto, o taip pat neįgytų pirmenybės, jog jo reikalavimai būtų patenkinti prieš kitus aukštesnėje eilėje esančius kreditorius ar tos pačios eilės kreditorius kaip ir jis pats.

17Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, jog, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nagrinėjamu atveju buvo būtina užtikrinti ne tik ieškovo 240 000 Lt dydžio prievolės, kildinamos dėl faktiškai atsakovo sumokėtos ginčo turto kainos grąžinimo, įvykdymą, bet ir jo prievolės atsakovui dėl 200 000 Lt dydžio ginčo turto pagerinimo išlaidų atlyginimo įvykdymą. Pažymėtina, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymu užtikrinti galima tik tuos reikalavimus, dėl kurių būtų nuspręsta teismo sprendimu. Nagrinėjamoje byloje nesant pareikštų savarankiškų reikalavimų, susijusių su ginčo turto pagerinimo išlaidų priteisimu, atsižvelgiant į tai, kad jie nesusiję su restitucijos taikymu, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo spręsti ir dėl jų įvykdymo užtikrinimo.

18Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimą. CPK 147 straipsnyje įtvirtintos normos paskirtis – užtikrinti ne bet kokių atsakovo nuostolių, bet tų, kurie yra tiesioginė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmė, atlyginimą. Todėl atsakovas, pateikdamas prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, turėjo pateikti įrodymus, kokius nuostolius jis patyrė dėl konkretaus ginčijamo sandorio dalyką sudarančio turto arešto. Atsakovui nepagrindus savo nuostolių, kuriuos jis įvertino 240 000 Lt, atsiradimo ir nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė šį atsakovo prašymą kaip nepagrįstą.

19Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis skundžiamoje dalyje yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Ieškovas BUAB „Ranguva“ kreipėsi į teismą su 6. Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 25 d. nutartimi taikė laikinąsias... 7. Atsakovai M. S., B. P. ir A. B. atsiliepimu į ieškinį prašė taikyti... 8. Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 18 d. nutartimi atmetė atsakovų... 9. Atsakovai M. S., B. P. ir A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 10. 1. Nutarties dalis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 11. 2. Ieškinio tenkinimo atveju atsakovai ieškovui turėtų grąžinti... 12. Ieškovas BUAB „Ranguva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria... 15. Ieškovas BUAB „Ranguva“ pareiškė 16. Pažymėtina, jog ta aplinkybė, kad ieškovas, kuris ieškinio tenkinimo... 17. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo... 18. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, jog... 19. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 21. Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....