Byla 2-1349/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Hanner development“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutarties, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. L2-6269-798/2009 pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Hanner development“ pareiškimą dėl teismo įsakymo, kuriuo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės ,,Tvirtas mūras“ būtų priteista skola, išdavimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kreditorius UAB „Hanner development“ 2009 m. rugpjūčio 28 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas priimti (išduoti) teismo įsakymą, kuriuo jam iš skolininko UAB „Tvirtas mūras“ būtų priteista (išieškota) 100 203,36 Lt skola, 11,23 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, ir 751 Lt žyminis mokestis (b. l. 1-2).

4Taip pat kreditorius prašė areštuoti skolininko pinigines lėšas bei (ne)kilnojamąjį turtą (b. l. 3-4), nes abejojo skolininko sąžiningumu. Kreditorius reikalavo priteisti per 100 000 Lt skolą, kuri susidarė dėl rangovo netinkamo rangos sutarties vykdymo. Situacija nekilnojamojo turto statybos sektoriuje yra įtempta, skolos suma didelė, todėl egzistuoja grėsmė, kad skolininkas vengs vykdyti pinigines prievoles, slėps ar perleis kitiems asmenims turtą ir panašiais veiksmais stengsis apsunkinti teismo sprendimą įvykdymą.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartimi (b. l. 8) kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė, motyvuodamas įrodymų apie skolininko nemokumą stoka, duomenų, kad skolininkas bandytų parduoti, slėpti turtą ir/ar pinigines lėšas, nebuvimu.

6Kreditorius UAB „Hanner development“ atskiruoju skundu (b. l. 12-13) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išspręsti iš esmės – prašymą patenkinti. Atskirąjį skundą kreditorius grindžia tuo, kad skolininkas nesugebėjo tinkamai ir laiku vykdyti sutartinių įsipareigojimų: rangos darbus atlikdavo nekokybiškai, vėluodamas. Kreditorius skolininko prašymu sumokėdavo tiekėjams už medžiagas, o po to išskaičiuodavo atitinkamas sumas iš skolininkui mokėtino užmokesčio. Išaugus pernelyg didelei skolininko skolai, galiausiai kreditorius vienašališkai nutraukė rangos sutartį dėl skolininko kaltės. Tokiu atveju labiau tikėtina, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar net taps neįmanomas. Kreditorius neturi teisinių galimybių surinkti patikimų duomenų apie skolininko finansinę padėtį. Be to, pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo teismų praktikos tokio pobūdžio bylose, nelaikydamas ieškinio sumos pakankamai didele, kad galima būtų preziumuoti grėsmę teismo sprendimui įvykdyti.

72009 m. lapkričio 17 d. gautas kreditoriaus pranešimas, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. priimtas teismo įsakymas dėl skolos su palūkanomis priteisimo (išieškojimo) iš skolininko įsiteisėjo.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

10Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su įrodinėjimo taisyklėmis sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, dėl ko priėmė de jure nepagrįstą nutartį. Skundžiama nutartis naikintina, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išspręstinas iš esmės.

12Byloje kilo ginčas dėl pagrindų, kuriems esant teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, įrodinėjimo ir įrodinėjimo pakankamumo laipsnio.

13CPK 144 straipsnio 1 dalis sako, jog teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu turi teisę imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurių nesiėmus sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovui (ad hoc - kreditoriui), įvykdymas pasunkėtų arba išvis pasidarytų neįmanomas. Juridinį pagrindą imtis laikinųjų apsaugos priemonių sudaro konkretūs faktiniai duomenys ar aplinkybės (modeliuojama situacija), leidžiantys pagrįstai manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti įstatyme numatytos pasekmės. Šie faktiniai duomenys ar aplinkybės gali būti susijusios su prievolės dydžiu ar pobūdžiu (sutartinė/deliktinė, solidarioji/dalinė, pirminė/regresinė atsakomybė), jos pabaigos momentu; skolininko asmeniu (fizinis/juridinis asmuo), turtine padėtimi, vykdoma ūkine-komercine veikla, kt.

14Kreditorius prašė priteisti iš skolininko per 100 000 Lt; objektyviąja prasme tai ženkli suma. Didelė materialinio reikalavimo suma teismų praktikoje per se laikoma realia grėsme, didinančia teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-307/2008, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007, 2007 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-717/2007). Pirminėje civilinio proceso stadijoje (vos iškėlus bylą) sprendžiant, ar būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iš šiandieninių pozicijų žvelgiant į ateities perspektyvas, išvada dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prielaidų gali būti faktinė (pvz., skolininkas sudarė preliminariąją sutartį, įdėjo skelbimą dėl turto perleidimo) arba hipotetinė (teoriškai įmanoma). Kad nagrinėjamu atveju būtų galima apsispręsti, ar reikėjo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užteko objektyviai didelės pareikšto ieškinio sumos. Be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių skolininkas galėtų be apribojimų perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims (pastarųjų interesus gintų CK 4.96 str.), prisiimti naujų prievolių, jų įvykdymą garantuoti disponuojamu turtu ir pan., kas padidintų sprendimo neįvykdymo riziką. Sprendimas dėl priteisimo, kuriuo būtų tik patvirtinamas kreditoriaus reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų pažeistų jo subjektinių teisių ir/ar teisėtų interesų gynybos, jeigu teismo sprendimas nebūtų vykdomas. Esant realiam pavojui, kad kreditoriaus teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama išlaikyti turtinę skolininko būklę status quo, kas leistų kreditoriui, priėmus jo naudai teismo įsakymą, tikėtis, jog sprendimas bus iš tikrųjų įvykdytas.

15Nors pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo tarp bylos šalių taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis ji remiasi (CPK 178 str.), bet paskirstydamas įrodinėjimo naštą teismas taip pat atsižvelgia, kuriai iš bylos šalių paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 str. 1 d.). Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. priimtas teismo įsakymas įsiteisėjo 2009 m. spalio 20 d., skolininkui per 20 d. terminą nepateikus prieštaravimo (CPK 436 str. 7 d.). Skolininkas nepateikė ir atsiliepimo į kreditoriaus atskirąjį skundą bei įrodymų, patvirtinančių gerą ir stabilią jo finansinę būklę. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, kiti skolininko kreditoriai inicijuoja jam bankroto bylą.

16Susiklosčius minėtai situacijai, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas padarė klaidingą išvadą dėl pagrindų, kuriems esant taikytinos laikinosios apsaugos priemonės, nebuvimo, neadekvačiai įvertino grėsmę teismo sprendimui įvykdyti (t. y. galinčias kilti pasekmes), tad skundžiama nutartis naikintina ir priimamas priešingas sprendimas – taikyti laikinąsias apsaugos priemones pakoreguojant laikinųjų apsaugos priemonių rūšių (CPK 145 str. 1 d. 1 ir 3 p.) eiliškumą.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 144-145 ir 148 straipsniais, 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį - patenkinti kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Hanner development“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

19Siekiant užtikrinti kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Hanner development“, įmonės kodas 111474036, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) , turtinius interesus, areštuoti 100 203,36 Lt (vieno šimto tūkstančių dviejų šimtų trijų litų 36 ct) dydžio skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Tvirtas mūras“, įmonės kodas 300625492, buveinės adresas Viršuliškių g. 10-27, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) , kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, esantį pas skolininką arba trečiuosius asmenis. Kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto nesant arba esant nepakankamai, areštuoti skolininko pinigines lėšas, esančias bankų arba kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiant mokėti darbo užmokestį ir kitas su tuo susijusias išmokas darbuotojams, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su kreditoriumi.

20Surasti ir aprašyti areštuotą skolininko turtą pavesti kreditoriaus pasirinktam, skolininko buveinės ar pagrindinio turto buvimo vietoje veikiančiam antstoliui.

21Išaiškinti kreditoriui, kad, per 1 (vieną) mėnesį nuo turto arešto laikino įregistravimo dienos nepateikus hipotekos skyriui turto arešto akto su areštuotą turtą identifikuojančiais duomenimis, laikinas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro.

22Nutarties nuorašus išsiųsti bylos šalims ir turto arešto aktų registro tvarkytojui.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Kreditorius UAB „Hanner development“ 2009 m. rugpjūčio 28 d. kreipėsi į... 4. Taip pat kreditorius prašė areštuoti skolininko pinigines lėšas bei... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartimi (b. l. 8)... 6. Kreditorius UAB „Hanner development“ atskiruoju skundu (b. l. 12-13) prašo... 7. 2009 m. lapkričio 17 d. gautas kreditoriaus pranešimas, kad Vilniaus... 8. Atskirasis skundas tenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 10. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 11. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi... 12. Byloje kilo ginčas dėl pagrindų, kuriems esant teismas taiko laikinąsias... 13. CPK 144 straipsnio 1 dalis sako, jog teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 14. Kreditorius prašė priteisti iš skolininko per 100 000 Lt; objektyviąja... 15. Nors pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo tarp bylos šalių... 16. Susiklosčius minėtai situacijai, teisėjų kolegija pripažįsta, kad... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 144-145 ir 148... 18. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti ir priimti... 19. Siekiant užtikrinti kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Hanner... 20. Surasti ir aprašyti areštuotą skolininko turtą pavesti kreditoriaus... 21. Išaiškinti kreditoriui, kad, per 1 (vieną) mėnesį nuo turto arešto... 22. Nutarties nuorašus išsiųsti bylos šalims ir turto arešto aktų registro...