Byla 2-6124-1009/2018
Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo ir materialinio išlaikymo priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant ieškovei R. Š., ieškovės atstovei advokatei Lionei Užubalienei, institucijos, teikiančios išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei M. M., R. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. Š. ieškinį atsakovui A. K., institucija, teikianti išvadą byloje (toliau – Institucija), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo ir materialinio išlaikymo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė R. Š. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama nustatyti nepilnamečių vaikų K. K. ir A. K., gyvenamąją vietą su motina jos gyvenamojoje vietoje, bendravimo tvarką su tėvu A. K., priteisti iš atsakovo materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams periodinėmis, kas mėnesį mokamomis išmokomis po 150,00 Eur kiekvienam vaikui, 1800,00 Eur išlaikymo įsiskolinimą ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad šiuo metu vaikai gyvena su ja. Mano, jog gyvendami su ja duktė ir sūnus bus tinkamai prižiūrėti ir auklėjami jų gyvenamoji vieta nustatytina su ja. Ji atsakovui netrukdys bendrauti su vaikais. Vaikui kas mėnesį reikia po 300 Eurų. Išlaidos maistui sudaro 150 Eurų, higienos prekės 50 Eurą vaistai 30 Eurų, rūbams ir avalynei 70 Eurų. 150 Eurų suma iš tėvo užtikrintų patenkinti minimalius vaiko poreikius. Jos pajamos apie 400 Eurų . Nekilnojamojo turto ir automašinų neturi. Atsakovas yra sveikas ir darbingas, jai nežinoma atsakovo dabartinė gyvenamoji vieta ir jo darbovietė. Atsakovas neturi nekilnojamojo turto (b. l. 2-3).

5Ieškovė R. Š. teismo posėdžio metu pilnai palaikė ieškinį pilnai.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu.

7Institucija pateikė išvadą, kad palaiko ieškinį.

8Ieškinys tenkintinas.

9Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

10Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad nepilnamečiai A. K., gim. ( - ), ir K. K., gim. ( - ), yra ieškovės R. Š. ir atsakovo A. K. vaikai (b. l. 7). Nepilnamečiai vaikai šiuo metu gyvena kartu su mama, jos gyvenamojoje vietoje (b. l. 9). Ieškovė šiuo metu nedirba, gauna nedarbo draudimo išmoką (b. l. 10), atsakovas taip pat nedirba, apie jo gaunamas pajamas teismas informacijos neturi. Teismo duomenimis ieškovė nei kilnojamo nei nekilnojamo turto neturi, atsakovas taip pat.

11Pažymėtina, jog teismas šeimos bylose, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančius ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu (CPK 376 straipsnis).

12Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

13Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu arba kilus ginčui vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.169 straipsnio 1, 2 dalys). Nustatydamas vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų teismas paprastai įvertina vaiko poreikius ir tėvų galimybes juos užtikrinti, atsižvelgdamas į vaiko amžių, įprastą gyvenimo būdą, tėvų gyvenimo sąlygas, būdą, užimtumą ir t. t. Nustatydamas vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, teismas visų pirma turi užtikrinti vaikui saugią ir stabilią aplinką, taip pat lygias tėvų teises dalyvauti vaiką auklėjant ir ugdant (CK 3.156 straipsnis). Tais atvejais, kai vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kito, skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisė dalyvauti vaiko auklėjime ir ugdyme įgyvendinama per nuolatinį ir tiesioginį bendravimą su vaiku (CK 3.170 straipsnis).

14Ieškovės nepilnamečiai vaikai gyvena kartu su motina. Atsakovas vaikais ilgą laiką nesirūpina, neteikia jiems materialinio išlaikymo, nepateikė atsiliepimo į ieškinį, atsikirtimų, įrodymų apie gyvenimo sąlygas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nepilnamečių vaikų A. K. ir K. K. gyvenamoji vieta nustatytina su jų motina, jos gyvenamojoje vietoje.

15Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

16Pagal CK 3.169 straipsnio 2 dalyje, jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų. Remiantis CK 3.170 straipsnio 4 dalimi, kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas.

17Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos nustatymas nėra savitikslis, nes vaiko, kaip visavertės asmenybės, raidai reikalinga abiejų tėvų parama ir rūpinimasis, žinojimas, kad jis abiem tėvams yra vienodai svarbus, kad abu tėvai jam yra vienodai prieinami ir lankstūs, t. y. esantys šalia vaiko tada, kada jam labiausiai reikia (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2014).

18CK 3.175 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams. CK 3.156 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium.

19Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad vaiko ryšys su abiem tėvais yra svarbus, todėl valstybės institucijos, inter alia, teismas, turi pareigą užtikrinti jo palaikymą ir vystymąsi. Tėvų teisių ir pareigų lygybės bei maksimalaus abiejų tėvų dalyvavimo auklėjant vaiką principai teismui nustatant skyrium gyvenančio tėvo bendravimo su vaiku tvarką reiškia, jog apribojimai bendrauti su vaiku daromi tik jeigu jie reikalingi vaiko interesams užtikrinti. Tačiau tai nereiškia, kad, nesant priežasčių riboti skyrium gyvenančio tėvo dalyvavimą auklėjant vaiką, teismas visada privalo nustatyti tokią skyrium gyvenančio tėvo bendravimo su vaiku tvarką, pagal kurią vaiko praleidžiamas laikas su abiem tėvais būtų vienodas. Pažymėtina, kad tokiais atvejais teismo nustatoma skyrium gyvenančio tėvo bendravimo su vaiku tvarka pirmiausia turėtų būti orientuojama į maksimalų laiko, kurį vaikas praleidžia su kiekvienu iš tėvų savaitgaliais, švenčių dienomis ir atostogų metu, suvienodinimą bei tam tikro laiko, kurį vaikas galėtų bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu darbo dienomis, nepakenkiant normaliam vaiko dienos režimui, nustatymą. Bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas grindžiamas vaiko poreikiu turėti stabilią namų aplinką, kurio neatitiktų pernelyg dažnas gyvenamosios vietos kaitaliojimas.

20Nagrinėjamu atveju atsakovas byloje elgiasi pasyviai, nuomonės dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais neišreiškė. Ieškovės teigimu su vaikais nebendrauja, nesirūpina, nežino, kur jis gali būti. Taigi teismo nuomone, ieškovės ieškinio reikalavimai dėl bendravimo su nepilnamečiais vaikais yra pagrįsti, atitinkantys vaikų interesus, prašoma nustatyti bendravimo tvarka vaikams optimali ir geriausia, užtikrinanti stabilią vaikų aplinką, užtikrinanti abiejų tėvų dalyvavimą auklėjant vaiką, nepažeidžianti tėvų lygybės, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas, atsakovo bendravimo tvarka nustatytina, atsižvelgiant į geriausiai mažamečio vaiko interesus atitinkančią bei vaiko tėvo teisių neapribojančią bendravimo su vaiku tvarką: kiekvieną savaitgalį, pasiimant vaikus iš jų gyvenamosios vietos šeštadieniais 10.00 val. ir grąžinant vaikus į jų gyvenamąją vietą sekmadieniais 18.00 val.

21Teismas nustato bendravimo tvarką tokią, kokia ji galima pagal esamą situaciją. Teismo sprendimas dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo neįgyja res judicata galios ir dėl jo pakeitimo tėvas ar motina gali kreiptis ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2014).

22Dėl išlaikymo

23Abu tėvai yra atsakingi už vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Taip pat abu tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus proporcingai savo turtinei padėčiai. Išlaikymas turi būti pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3, 27 straipsniai, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7–8 straipsniai, 11–14 straipsniai, 18 straipsnis ir kiti, CK 3.155 straipsnis, 3.165 straipsnis) bei proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.

24Visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), tėvai turi dėti visas pastangas, kad sudarytų sąlygas vaikui gyventi, ugdytis saugioje, labiausiai jo interesus atitinkančioje aplinkoje, bendrauti ir žaisti su bendraamžiais, lavinti gabumus ir įvairiapusiškai leisti laisvalaikį. Įstatymai neapibrėžia, kaip ir kokie vaiko poreikiai turi būti tenkinami, kiekvienu atveju tai turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant ir į tėvų turtinę padėtį, t. y. teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2010).

25Nustatyta, jog šalių turtinės padėtys, atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus, laikytinos lygiavertėmis, todėl šalys lygiomis dalimis turėtų prisidėti prie dukros išlaikymo. Šalys negauna darbo užmokesčio, ieškovė gauna nedarbo draudimo išmoką ir išmokas vaikams, nei viena šalis neturi kilnojamo ar nekilnojamo turto. Ieškovė prašo iš atsakovo nepilnamečiams vaikams priteisti išlaikymą po 150,00 Eur mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui. Atsakovas duomenų apie savo gaunamas pajamas nepateikė, todėl tikroji jo turtinė padėtis nenustatyta. Teismas vertina, kad atsakovo turtinė padėtis leidžia teikti ieškovės prašomo dydžio išlaikymą vaikams, nes jis yra darbingo jauno amžiaus, duomenų apie jo sveikatos sutrikimus nėra.

26Be to teismas spręsdamas dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo dydžio pagrįstumo, visais atvejais privalo atsižvelgti ir taikyti CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, kurio esmė – visų pirma užtikrinti vaiko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-596/2009; Nr. 3K-3-32/2010). Šis principas lemia, kad visos abejonės dėl išlaikymo priteisimo, jo dydžio, formos nustatymo ir pan. turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Tai reiškia, kad jei byloje kyla pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir pan., teismas jas turi vertinti vaiko interesų naudai, t. y. laikyti, kad tėvų materialinė padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį.

27Pažymėtina ir tai, jog tėvų turtinės padėties kriterijus yra reikšmingas, bet ne lemiantis, sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2013). Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus yra asmeninė, kurios negalima atsisakyti, perduoti ar sustabdyti, todėl tai, kad, esant tam tikroms aplinkybėms, pavyzdžiui, dėl įkalinimo, ligos ir pan., tėvas ar motina negali teikti vaikams išlaikymo, nereiškia, kad toks išlaikymas vaikams nepriklauso ar kad tuo metu vaikų poreikiai yra mažesni. Taip pat pažymėtina, kad teismo sprendimas dėl išlaikymo neįgyja res judicata galios ir dėl jo pakeitimo tėvas ar motina gali kreiptis ateityje.

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje 3K-3-16-706/2016 yra nurodęs, kad įstatymai nenustato jokio išlaikymo dydžio, kurį turi teikti vaikui tėvai, o teismų praktika gali suvienodinti tik parenkamus išlaikymo dydžiui ir formai nustatyti svarbius kriterijus bei proporcingumo principo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties bei galimybių taikymą. Tai, kad vaikams, gyvenantiems Lietuvoje, išlaikymo dydis paprastai nustatomas pagal minimalų darbo užmokestį, nėra suformuota ir sektina praktika, nes išlaikymo dydis nustatomas kiekvienu atveju individualiai. Išlaikymas yra skiriamas užtikrinti vaikui reikalingas gyvenimo ir vystymosi sąlygas, o jo dydis nustatomas proporcingai pagal tėvų turimas ir galimas turėti galimybes. Atliktas byloje esančių ir teismo posėdžių metu išdėstytų aplinkybių, įrodymų, vertinimas leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad šalys gali savo nepilnamečiams vaikams teikti išlaikymą po 150,00 Eur periodinėmis išmokomis kas mėnesį kiekvienam vaikui. Teismas laiko, kad šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į tėvų turtinę padėtį, kiekvieno iš ieškovės ir atsakovo nepilnamečių vaikų išlaikymui reikalinga suma sudaro 300,00 Eur.

29Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovės reikalavimas pilnai pagrįstas, todėl tenkintinas. Ieškovė R. Š. skirtina lėšų, skirtų nepilnamečių vaikų išlaikymui, tvarkytoja uzufrukto teise.

30Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

31Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

32Dėl išlaikymo įsiskolinimo

33Tėvams (vienam jų) nevykdant pareigos išlaikyti nepilnametį vaiką, įstatyme nustatyta galimybė teismui priteisti iš jų (vieno jų) išlaikymą, kurį jie (jis) turės pareigą teikti ateityje (nuo teismo sprendime nurodytos datos), taip pat priteisti išlaikymo skolą. Nors teisė reikalauti išlaikymo atsiranda nuo tada, kai vaiko tėvas (motina) jo nebeteikia, tačiau įstatyme nustatytas ribojimas išlaikymo skolai priteisti, t. y. išlaikymo skola negali būti išieškota daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pateikimo dienos (CK 3.200 straipsnis). Ieškovė ieškiniu taip pat prašo iš atsakovo priteisti išlaikymo įsiskolinimą, susidariusį nuo 2017-10-01 iki 2018-04-01, kas sudaro 1800,00 Eur, kadangi atsakovas vaikams išlaikymo neteikė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas savo nepilnamečių vaikų išlaikymui pinigų neteikė, bei į tai, kad išlaikymo įsiskolinimas gali būti priteistas už trejus metus iš atsakovo priteistinas išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2017-10-01 iki 2018-04-01, kurį sudaro 1800,00 Eur.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovei 2018-02-13 sprendimu buvo suteikta 100 procentų apmokama antrinė teisinė pagalba ir ji 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (b. l. 4-5). Duomenų, kad atsakovas būtų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų byloje nėra. Taigi iš atsakovo valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis, kuris šioje byloje sudaro 362,00 Eur (išlaikymas (150x2)x12mėn.x3proc.=108,00 Eur, išlaikymo įsiskolinimas 1800x3proc.=54,00 Eur, vaikų gyvenamosios vietos nustatymas 100,00 Eur, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymas 100,00 Eur). Atsižvelgiant į CPK 85 straipsnio 1 dalies 3 punktą, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 362,00 Eur žyminis mokestis bei 10,16 Eur pašto išlaidų.

36Antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei priteisiamos pagal CPK nustatytas taisykles. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas valstybei teismas priteisia savo iniciatyva, gavęs duomenis apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos apskaičiuotas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas (CPK 99 straipsnio 2 dalis). Byloje pateiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos pagal pateiktą 2018-07-04 pažymą Nr. (2.19) NTP-7-4139 (b. l. 24) sudaro 182,00 Eur. Ieškovės reikalavimai patenkinti 100 proc., todėl iš atsakovo valstybės biudžeto naudai priteistina 100 proc. ieškovei suteiktų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurios sudaro 182,00 Eur (CPK 79 straipsnis, 83 straipsnis, 85 straipsnis, 99 straipsnis).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

38ieškinį tenkinti.

39Nustatyti nepilnamečių A. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) ir K. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą su mama R. Š., asmens kodas ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

40Nustatyti nepilnamečių vaikų A. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) ir K. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) bendravimo tvarką su tėvu A. K., asmens kodas ( - ) tokia tvarka: atsakovas A. K. su nepilnamečiais vaikais bendrauja kiekvieną savaitgalį, pasiimant dukterį ir sūnų iš jų gyvenamosios vietos šeštadieniais 10.00 val. ir grąžinant į dukters ir sūnaus gyvenamąją vietą sekmadieniais 18.00 val.

41Priteisti iš atsakovo A. K., asmens kodas ( - ) materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams A. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) ir K. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) periodinėmis, kas mėnesį mokamomis išmokomis po 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų 00 ct) kiekvienam vaikui nuo kreipimosi į teismą dienos iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

42Priteisti iš A. K., asmens kodas ( - ) išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiams A. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) ir K. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) 1800,00 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus eurų 00 ct) už laikotarpį nuo 2017-10-01 iki 2018-04-01.

43Pavesti ieškovei R. Š., asmens kodas ( - ) vaikų išlaikymo lėšas tvarkyti uzufrukto teise.

44Priteisti iš atsakovo A. K., asmens kodas ( - ) 362,00 Eur (tris šimtus šešiasdešimt du eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 10,16 Eur (dešimt eurų 16 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija, įmokos kodas 5660).

45Priteisti iš atsakovo A. K., asmens kodas ( - ) valstybės naudai, 182,00 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt du eurus 00 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų (sumokant jas į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

46Sprendimą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti skubiai.

47Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. Š.... 3. Teismas... 4. ieškovė R. Š. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama nustatyti... 5. Ieškovė R. Š. teismo posėdžio metu pilnai palaikė ieškinį pilnai.... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai viešo... 7. Institucija pateikė išvadą, kad palaiko ieškinį.... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 10. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad nepilnamečiai A. K., gim. ( - ),... 11. Pažymėtina, jog teismas šeimos bylose, atsižvelgdamas į ieškinio... 12. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 13. Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų... 14. Ieškovės nepilnamečiai vaikai gyvena kartu su motina. Atsakovas vaikais... 15. Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo... 16. Pagal CK 3.169 straipsnio 2 dalyje, jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko... 17. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu... 18. CK 3.175 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nustato skyrium gyvenančio... 19. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad vaiko ryšys su abiem tėvais yra... 20. Nagrinėjamu atveju atsakovas byloje elgiasi pasyviai, nuomonės dėl... 21. Teismas nustato bendravimo tvarką tokią, kokia ji galima pagal esamą... 22. Dėl išlaikymo... 23. Abu tėvai yra atsakingi už vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo... 24. Visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji... 25. Nustatyta, jog šalių turtinės padėtys, atsižvelgiant į byloje pateiktus... 26. Be to teismas spręsdamas dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo... 27. Pažymėtina ir tai, jog tėvų turtinės padėties kriterijus yra... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje 3K-3-16-706/2016 yra nurodęs, kad... 29. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovės... 30. Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1... 31. Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl... 32. Dėl išlaikymo įsiskolinimo... 33. Tėvams (vienam jų) nevykdant pareigos išlaikyti nepilnametį vaiką,... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovei 2018-02-13 sprendimu buvo... 36. Antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei priteisiamos pagal CPK... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 38. ieškinį tenkinti.... 39. Nustatyti nepilnamečių A. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) ir K. K., gim. (... 40. Nustatyti nepilnamečių vaikų A. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) ir K. K.,... 41. Priteisti iš atsakovo A. K., asmens kodas ( - ) materialinį išlaikymą... 42. Priteisti iš A. K., asmens kodas ( - ) išlaikymo įsiskolinimą... 43. Pavesti ieškovei R. Š., asmens kodas ( - ) vaikų išlaikymo lėšas tvarkyti... 44. Priteisti iš atsakovo A. K., asmens kodas ( - ) 362,00 Eur (tris šimtus... 45. Priteisti iš atsakovo A. K., asmens kodas ( - ) valstybės naudai, 182,00 Eur... 46. Sprendimą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti skubiai.... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...