Byla 2A-445-340/2016
Dėl skolos ir sulaikytų lėšų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijaus Kairevičiaus, Jelenos Šiškinos ir Tatjanos Žukauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo RUAB „Skirnuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo RUAB „Skirnuva“ ieškinį atsakovui UAB „Litcon“ dėl skolos ir sulaikytų lėšų priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 22 774,04 Eur (78 634,20 Lt) skolos ir 9865,09 Eur (34 062,18 Lt) atsakovo sulaikytas lėšas. Nurodė, kad 2014-04-03 ieškovas su atsakovu sudarė Tiekimo ir statybos rangos sutartį Nr. 835S-140423/15/2014/U-02, pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo pagal atsakovo (užsakovo) jam pateiktą techninį projektą savo jėgomis, rizika ir atsakomybe atlikti statybos darbus objekte „VU GMF studentų praktikos bazės Puvočių k. (Varėnos r.) techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros, statybos darbų ir ūkinio pastato darbo projekto parengimo ir statybos darbų pirkimas V-2018-(VP.01)“, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Pasak ieškovo, atsakovas nuo 2014 m. gruodžio mėnesio pradėjo pažeidinėti sutartį, motyvuodamas tuo, kad ieškovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal kitas sutartis, sudarytas su atsakovu. Ieškovas į tai atsakovui atsakė 2015-01-13 raštu, jog atsakovui nevykdant sutarties 2.7 punkte numatyto apmokėjimo – darbai pagal sutartį negalės būti įvykdyti, nes bendrovė neturės lėšų darbų atlikimui reikalingų medžiagų įsigijimui bei darbuotojų apmokėjimui. Atsakovui nevykdant priešpriešinės prievolės pagal sutarties 2.7 p., sutartis ieškovo vienašališkai buvo nutraukta. 2015-02-12 ir 2015-02-13 buvo gauti atsakovo pranešimai, iš kurių matėsi, jog atsakovas siekia atlikti piniginį įskaitymą pagal skirtingas sutartis. 2015-02-17 ieškovas atsakovui išsiuntė raštą, kuriame nurodė, jog ieškovas atsakovo įsiskolinimo nepripažįsta, kas daro įskaitymą negalimu. Ieškovo teigimu, atsakovas tik iš dalies atsiskaitė pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 10019319 ir liko skolingas ieškovui 35 739,08 Lt. Pagal sutarties 2.7 punktą atsakovas už 2014 m. lapkričio mėn. atliktus darbus liko skolingas ieškovui 24 165,17 Lt. Per 2014 m. gruodžio mėnesį buvo atlikta darbų už 50 507,51 Lt, tačiau už šiuo darbus visiškai nebuvo sumokėta. Nuo 2015-02-07 nutraukus sutartį, atsakovas turėjo sumokėti už iki sutarties nutraukimo atliktus darbus, be 10 procentų išskaitymo.

5Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2014 m. liepos 31 d., rugpjūčio 29 d., rugsėjo 24 d., spalio 17 d., lapkričio 14 d. ieškovas pateikė atliktų darbų aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras apmokėjimui už atliktus darbus. 2014-11-14 PVM sąskaita-faktūra Nr. 10019319, išrašyta pažymos Nr. 5 ir 2014 m. lapkričio mėn. atliktų darbų akto pagrindu, buvo apmokėta 2014 m. lapkričio 18 d. ir lapkričio 27 d. grynais pinigais, sudengiant permokėtą avansą bei atlikus įskaitymą. Iš ieškovui mokėtinos sumos pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 10019319 sulaikyta 5 proc. sumos, kuri sudaro 5786,95 Lt, todėl atsakovo mokėtina suma sudarė 109 952,13 Lt. Likusi atsakovo neapmokėta šios sąskaitos suma sudarė 23 847,60 Lt. Ieškovas už gruodžio mėn. atliktus darbus 2014 m. gruodžio 30 d. pateikė sąskaitą-faktūrą Nr. 10019386 60 521,14 Lt sumai. Pagal sutarties 2.7 p. sulaikius 5 proc., ieškovui mokėtina suma sudarė 57 495,08 Lt. Bendrai atsakovas pagal abi sąskaitas faktūras liko skolingas 81 342,68 Lt (23 558,47 Eur). Šalys 2014-06-16 sudarė kitą Tiekimo ir statybos rangos sutartį Nr. 846S-140616/5 (Sutartis II) dėl statybos darbų „Nuotekų tinklų įrengimas Naujojoje Vilnioje ir vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtra Kairėnuose“. Pagal šią sutartį atsakovas pranešė ieškovui, jog yra nustatyti atliktų darbų trūkumai ir pareikalavo juos pašalinti. Ieškovas 2015-01-12 pranešimu trūkumus atsisakė pašalinti. 2015-02-12 pranešimu atsakovas vienašališkai nutraukė Sutartį II ir pareikalavo pagal šią sutartį grąžinti likusį nesudengtą avansą (109 154,21 Lt (31 613,24 Eur). 2015-02-13 raštu atsakovas pranešė ieškovui apie vienašalį ieškovui mokėtinų sumų pagal sutartį I įskaitymą į ieškovo grąžintiną avansą pagal sutartį II, dėl ko, ieškovas liko skolingas atsakovui 27 811,53 Lt (8 054,78 Eur).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo UAB „Litcon“ 22 774,04 Eur skolą ieškovo UAB „Skirnuva“ naudai; priteisė iš atsakovo UAB „Litcon“ valstybės naudai 683 Eur žyminio mokesčio; likusioje dalyje ieškinį atmetė (b. l. 138-142). Teismas nurodė, kad byloje esantys atliktų darbų aktai patvirtina, jog ieškovas darbų rezultatus perdavė etapais, nuo darbų perdavimo momento, rizika už darbų žuvimą ar sugedimą atiteko užsakovui (CK 6.694 str. 3 d.). Kaip matyti iš rangos sutarties sąlygų, atsakovo piniginių lėšų sulaikymas skirtas apsaugoti atsakovą nuo neigiamų padarinių ieškovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo prievoles. Nagrinėjamu atveju rangos sutartyje šalys numatė būtinąsias laidavimo draudimo sutarties sąlygas, kartu specialius reikalavimus laidavimo rašto laidavimo rašto turiniui – maksimalią sumą, kuri turi būti sumokėta – 10 procentų nuo sutartinės darbų kainos ir terminą, kuriam turi būti išduotas laidavimo raštas – vieneriems metams nuo statinio užbaigimo dienos. Byloje nustatė, jog ginčo sutartis buvo nutraukta jos pilnai neįvykdžius. Draudimo bendrovės laidavimo raštas pagal sutarties 8.4 p. turėjo galioti vienerius metus nuo statinio užbaigimo dienos, šiuo metu šalių sulygtas terminas, per kurį atsakovas gali pareikšti pretenzijas dėl darbų kokybės pagal ginčo sutartį dar yra nepasibaigęs, nes dar iki nutraukiant sutartį, atsakovui buvo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros už 2014 m. gruodžio mėn. atliktus darbus, darbai priimti 2014-12-31. Teismas padarė išvadą, jog atsakovas turėjo teisę sulaikyti dalį ieškovui mokėtinos sumos tikslu užtikrinti garantiniu laikotarpiu atsiradusiu įsipareigojimų tinkamą įvykdymą, todėl ieškovo reikalavimą dalyje dėl 9865,09 Eur (34 062,18 Lt) atsakovo sulaikytų lėšų priteisimo atmetė kaip nepagrįstą (CPK 185 str.). Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovas būtų vėlavęs priduoti dalį darbų šalių suderintais terminais. Kadangi šalių ginčo laikotarpiu ieškovas buvo restruktūrizuojama įmonė, todėl ieškovas pagrįstai teigė, jog galiojo reikalavimų įskaitymo draudimas pagal minėto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas. Be to, teismas sutiko su ieškovo argumentais, jog nors sutarties 3.1.6 punktas leidžia užsakovui apmokant už atliktus darbus taikyti ir įskaitymą, tačiau pagal CK 6.130 str. nuostatas įskaitymas galimas tik šio objekto rangos sutarčiai, o ne bet kurio kito objekto rangos sutarčiai. Sulaikymo teisė turi būti apibrėžta ir susijusi su ginčo dalyku, o atsakovas savo atsikirtimus grindžia visai kita rangos sutartimi, kuri nėra susijusi su šalių teisėmis ir pareigomis pagal pareikštus reikalavimus ir ginčo dalyku nagrinėjamoje byloje. Ieškovo nurodyto argumento, jog jis kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas panaikinti atsakovo taikomus įskaitymus (civilinė byla Nr. 2-19067-141/2015), todėl taikytinas CK 6.134 str. 1 d. 1 p. draudžiantis įskaitymus dėl reikalavimų ginčytinų teisme, minimu atveju teismas nelaikė pagrįstu, kadangi pagal teismų informacinės sistemos duomenis ieškovo ieškinys šioje byloje buvo priimtas tik 2015-05-02. Teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė į bylą įrodymų, kurie patvirtintų, jog buvo įstatyme numatytos sąlygos atlikti įskaitymą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, padarė išvada, jog ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 22 774,04 Eur skolą už atliktus darbus, yra pagrįstas ir tenkintinas.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

9Ieškovas RUAB „Skirnuva“ pateiktu apeliaciniu skundu prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria ieškovui nebuvo priteista 10 proc. sulaikytų lėšų, ir priimti naują sprendimą – sutarties 10.8 p. bei CK 6.671 str. pagrindais priteisti 9 865,09 Eur atsakovo neteisėtai sulaikytų 10 proc. apmokėjimo, už jau atliktus ir atsakovo prisiimtus darbus, lėšų; priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 148-150). Nurodė šiuos apeliacinio skundo argumentus:

  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Sutarties 8 skyriumi (Draudimai), kadangi ginčas byloje vyksta dėl apmokėjimo už atliktus darbus, o ne dėl draudimo sąlygų. Teismo sprendime nurodoma Sutarties 8.4 p. prievolė Rangovui yra sąlyginė prievolė, nes ji privaloma vykdyti tik atsitikus sąlyginiam įvykiui – Baigiamojo darbų perdavimo akto pasirašymui. Dėl minėtos aplinkybės, aukščiau nurodyta sąlyginė prievolė yra neįmanoma įvykdyti, nes Baigiamasis darbų perdavimo – priėmimo aktas niekuomet nebus pasirašytas;
  2. Teismas neatsižvelgė į ieškinio 3 dalyje nurodytus argumentus, jog Rangovui nutraukus sutartį nuo 2015-02-07, pasikeitė ir teisinė situacija, nes sutarties nutraukimą reglamentuoja būtent sutarties 10.8 p., reikalaujantis, jog nutraukus sutartį užsakovas sumokėtų rangovui už visus iki sutarties nutraukimo atliktus darbus. Teismui pripažinus, jos ginčo sutartis buvo nutraukta jos pilnai neįvykdžius, teismas ir privalėjo vadovautis šią faktinę sutarties nutraukimo aplinkybę reglamentuojančiu 10.8 p., o ne sutarties 8.4 p., reglamentuojančiu būtent visų sutartimi numatytų darbų pabaigą, užfiksuotą būtent Baigiamuoju darbų perdavimo – priėmimo aktu. Priimdamas sprendimą teismas pažeidė CPK 265 straipsnio 1 dalį, nes netaikė CK 6.671 straipsnio, reglamentuojančio būtent teismo nustatytą statybos rangos sutarties nutraukimą;
  3. Teismas neatkreipė dėmesio į ieškovo posėdžio metu nurodytą aplinkybę, jog Garantinis laidavimo raštas yra išduodamas ne tik po Baigiamojo darbų perdavimo – priėmimo akto įsiteisėjimo, bet išduodamas būtent visam statybos objektui. Kadangi ieškovas nutraukė sutartį iki Baigiamojo darbų perdavimo – priėmimo akto sudarymo, tai akivaizdu, jog kai kurie darbai statybos objekte bus atlikti kitų rangovų (ne ieškovo) jėgomis, kas daro neįmanomu Garantinio laidavimo rašto išdavimą keliems statybos objekte dirbusiems rangovams.

10Atsakovas UAB „LitCon“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą, kuriuo prašė skundą atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 188-194). Nurodė, kad sistemiškai taikant sutarties I 2.7, 8.1 ir 8.2 punktus, pažymėtina, jog Sutartimi I šalys susitarė, jog nepateikus garantinio laikotarpio užtikrinimo 1 metų laikotarpiui, užtikrinimu bus laikoma sulaikyti pinigai (5 proc. nuo mokėtinos sumos). 2014 m. gruodžio mėn. atlikti darbai priimti dar iki sutarties nutraukimo, kas eliminuoja ieškovo teisę reikalauti netaikyti pinigų sulaikymo. Ieškovui mokėtinos sumos yra sulaikomos tikslu užtikrinti garantiniu laikotarpiu atsiradusių įsipareigojimų tinkamą vykdymą ir taikomi pagal Sutarties I sąlygas, kurios galiojo ir nebuvo nuginčytos PVM sąskaitos-faktūros Nr. 10019386 pateikimo dieną. Atsakovo nuomone, sutarties nutraukimo diena yra laikytina galutiniu ieškovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymu, išskyrus garantiniu laikotarpiu atsiradusias prievoles.

11Atsakovas UAB „LitCon“ pateiktu apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-03 sprendimo dalį, kuria nuspręsta priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 22 774,04 Eur skolą už atliktus darbus, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 22 774,04 Eur skolą už atliktus darbus; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 155-162). Nurodė šiuos apeliacinio skundo argumentus:

  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Minėtame punkte aiškiai nurodyta, jog nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė šią normą nurodydamas tik pradžios momentą, nuo kada yra sustabdomas reikalavimų įskaitymas, dėl ko nepagrįstai nustatė, jog atsakovo atliktam reikalavimų įskaitymui galiojo reikalavimų įskaitymo draudimas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punktą;
  2. Apeliantas atliko ne 81 342,68 Lt dydžio mokėjimų sulaikymą, kaip sankciją už netinkamą prievolių vykdymą, bet vadovaujantis CK 6.130 str. 1 d. atliko įskaitymą, t.y. pasinaudojo vienu iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindu. Atsakovo teisė sulaikyti mokėjimus yra įtvirtinta Sutarties II 9.5. p.

12Ieškovas RUAB „Skirnuva“ pateikė atsiliepimą į atsakovo UAB „LitCon“ skundą, kuriuo prašė skundo netenkinti (b. l. 172-175). Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatomis rėmėsi tik papildomai, joms suteikdamas antraeilę prasmę. Teismas savo sprendime pagrindė rėmėsi CK nuostatomis ir šalių sudaryta sutartimi. Atsakovas savo apeliaciniame skunde siekia vertinti susidariusią padėtį tik pagal ieškovo jam išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, taip bandydamas užmaskuoti teisminio ginčo esmę, nes ieškovas reiškė ieškinį būtent dėl neapmokėjimo už atliktus statybos darbus, numatytus Rangos sutartimi I.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 23 d. nutartimi pakeitė ieškovą RUAB „Skirnuva“ jo teisių perėmėju UAB „Žvelk plačiau“ (b. l. 186)

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

15Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas.

16Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos dėl reikalavimų įskaitymą reglamentuojančių tiesės normų aiškinimo ir taikymo instituto aiškinimo ir taikymo, dėl ko neteisingai įvertino nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, netinkamai išaiškino bei pritaikė materialinės teisės normas. Tai sudaro pagrindą pakeisti skundžiamą teismo sprendimą - panaikinti teismo sprendimo dalį ir priimti naują sprendimą – ieškinio dalį atmesti, dalyje dėl ieškovo reikalavimo priteisti 9 873 Eur sulaikytų mokėtinų sumų pagal šalių 2014-04-23 rangos sutartį grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

17Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas (rangovas) su atsakovu (užsakovu) buvo sudaręs dvi rangos sutartis, abi buvo nutrauktos:

  1. 2014-04-03 šalių buvo sudaryta sutartis Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 dėl objekto VU GMF studentų praktikos bazės Puvočių k. (Varėnos r.) techninio projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo; nutartis buvo vienašališkai nutraukta ieškovo (rangovo) 2015-02-03 raštu Nr. 33 nuo 2015-02-06 atsakovui pažeidus sutartį (neatsiskaičius už atliktus darbus) (b.l. 19)
  2. 2014-06-16 Nr. 846S-140616/5 dėl statybos darbų objekte nuotekų tinklų įrengimas Naujojoje Vilnioje ir vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtra Kairėnuose; ši sutartis buvo vienašališkai nutraukta atsakovo 2015-02-12 pranešimu nuo 2015-02-12; kartu atsakovas pareikalavo grąžinti permokėtą avanso dalį pagal sutarties 10.8 punktą (34 198,84 Eur) (b.l. 14). 2015-02-13 atsakovas (užsakovas) pateikė ieškovui pareiškimą dėl ieškovo (rangovo) reikalavimo pagal 2014-04-03 šalių sutartį ir atsakovo reikalavimo dėl permokėto avanso grąžinimo pagal šalių 2014-06-16 sutartį įskaitymo; rašte atsakovas pripažino, kad pagal 2014-04-03 sutartį liko skolingas rangovui už atliktus 26 807,05 Eur; atlikęs priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, konstatavo, kad ieškovo (rangovo) skolą atsakovui (užsakovui) liko 7 391,79 Eur (b.l. 15). Pažymėtina, kad atsiliepime į pareikštą ieškinį atsakovo nurodyta skolos suma skiriasi; atsakovas teigia, kad už atliktus pagal pirmąjį sutartį darbus pagal PVM sąskaitas-faktūras Nr. 10019319 ir Nr. 10019386 liko skolingas 23 558,47 Eur, ir atlikus įskaitymą ieškovas liko skolingas atsakovui 8 054,78 Eur (b.l.38-39).

18Nagrinėjamoje byloje šalių ginčo esmė– ginčas dėl atsakovo atlikto įskaitymo teisėtumo ir pagrįstumo; pirmosios instancijos teismas, iš dalies patenkinęs ieškinį, pripažino, kad, kadangi ieškovui Kauno apygardos teismo 2012-06-21 nutartimi buvo iškelta restruktūrizavimo byla, kuri buvo nutraukta 2014-12-04 nutartimi (įsiteisėjo 2015-02-19), atsakovo pareiškimas dėl priešieškinių reikalavimų įskaitymo prieštarauja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatai, draudžiančiai reikalavimų įskaitymą. Be to, teismas sutiko su ieškovo teiginiu, jog pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas negalima įskaityti prievolių¸ atsiradusių iš skirtingų rangos sutarčių, nors ir sudarytų tarp tų pačių ūkio subjektų.

19Atsakovas ginčija šias pirmosios instancijos teismo išvadas, todėl teisėjų kolegija visų pirma pasisako dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų.

20Dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų.

21Teisėjų kolegija sutinka su skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, jog atsakovo atliktas pareiškimas dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo prieštarauja įstatymui, netinkamai aiškino ir taikė teisės normas. Įskaitymas – vienašalis sandoris, kuriam pakanka vienos prievolės šalies valios (ir jos išraiškos – pareiškimo apie įskaitymą). Šiuo vienašaliu sandoriu, pakeičiami ar nutraukiami prievoliniai teisiniai santykiai tarp kreditoriaus ir skolininko. T.y. tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, pakanka vienos šalies valios, apie kurią turi būti pranešta kitai šaliai. Kitos šalies pozicija šiuo klausimu neturi reikšmės, atsiranda teisinės pasekmės – prievolės pabaiga. Pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas, tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011, kt.). Šios būtinos įskaitymo sąlygos turi egzistuoti pranešimo apie įskaitymą pateikimo metu (CK 6.130 str. 1 d.).

22Kasacinio teismo praktikoje nustatyta, kad sąvoka „vienarūšiai reikalavimai” yra taikytina ne prievolės rūšiai, o prievolės objektui. Todėl nėra jokių kliūčių įskaityti piniginių reikalavimų, kurie atsirado iš skirtingų sutarčių, arba iš sutarties, iš vienos pusės, ir nesutartinės prievolės, iš kitos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-699/2002 ir kt.) Taigi, nėra jokių kliūčių įskaityti piniginių reikalavimų, kilusių iš skirtingų teisinių pagrindų, pavyzdžiui prievolės iš sutarčių arba iš sutarties, iš vienos šalies, ir nesutartinės prievolės, iš kitos šalies, jeigu ji yra piniginė.

23Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas įskaitymas galimas tik šio objekto rangos sutarčiai, o ne bet kurio objekto rangos sutarčiai dėl to, kad kita rangos sutartis su nėra susisijusi su šalių teisėmis ir pareigomis pagal reikalavimus pareikštus pagal pirminę rangos sutartį ir ginčo dalyku nagrinėjamoje byloje. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokiu būdu pirmosios instancijos teismas be pagrindo plečiamai aiškina vienarūšių reikalavimų sąvoką. Abu reikalavimai – pagal 2014-04-03 šalių rangos sutartį Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 ir pagal 2014-06-16 šalių rangos sutartį Nr. 846S-140616/5 yra piniginiai, apibrėžti, vienarūšiai, todėl nebuvo kliūčių atlikti jų įskaitymą.

24Teisėjų kolegija taip pat sutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentais dėl jų atlikto įskaitymo neprieštaravimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatai, draudžiančiai reikalavimų įskaitymą įmonės restruktūrizavimo procedūros metu. Byloje nustatyta, kad teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis ieškovui UAB „Skirnuva“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, 2013 m. sausio 31 d. buvo patvirtintas restruktūrizavimo planas, o 2014-12-04 Kauno apygardos teismo nutartimi restruktūrizavimo byla buvo nutraukta; nutartis įsiteisėjo 2015-02-19. 2015-05-13 buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą ieškovui.

25Rangos sutartys, iš kurių kilo šalių priešpriešiniai reikalavimai, buvo sudarytos 2014-04-03 ir 2014-06-16, t.y. po restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir restruktūrizavimo plano patvirtinimo.

26Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytas draudimas nėra absoliutus, restruktūrizuojamos įmonės įsipareigojimų kreditoriams vykdymą (jų tarpe ir reikalavimų įskaitymas) sustabdomas laikotarpiu nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą iškėlimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos; šio draudimo tikslas - vykdyti atsiskaitymą restruktūrizavimo plane numatyta tvarka. Rangos sutartys, iš kurių kilo šalių priešpriešiniai reikalavimai, ir dėl kurių įskaitymo kilo ginčas, buvo sudarytos 2014-04-03 ir 2014-06-16, t.y. po restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str.); restruktūrizuojamai įmonei vykdant ūkinę veiklą reikalavimų įskaitymo sustabdymas vykdant einamuosius mokėjimus (nagrinėjamoje byloje atsiskaitymai už atliktus darbus) nebegalioja; priešingu atveju restruktūrizuojama įmonė negalėtų vykdyti ūkinę veiklą ir siekti restruktūrizavimo tikslo. Pažymėtina, kad atsakovas pareiškė apie reikalavimų įskaitymą 2015-02-13, t.y. po nutarties dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo priėmimo (tačiau nutarčiai dar neįsitiesėjus) ir iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo; tokios bylos aplinkybės dar kartą patvirtina, kad objektyvių sąlygų reikalavimų įskaitymo sustabdymui nebuvo.

27Kaip jau buvo paminėta, įskaitymas yra vienašalis sandoris, todėl ieškovo pareiškimas atsakovui, kad jis nesutinka su įskaitymu, neturi teisinės reikšmės. Pareiškimo dėl įskaitymo pateikimo momentu civilinių bylų dėl ginčo dėl 2014-04-03 šalių rangos sutarties Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 nutraukimo ir skolos, arba ginčo dėl avanso grąžinimo pagal šalių 2014-06-16 rangos sutartį Nr. 846S-140616/5 iškelta nebuvo, t.y. abu reikalavimai pareiškimo dėl įskaitymo pateikimo momentu nebuvo ginčijami; kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovo ieškinys dėl įskaitymo ginčijimo buvo pareikštas teisme tik 2015-05-02.

28Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas turėjo teisę vienasmeniškai įskaityti reikalavimus, jo pareiškimas dėl reikalavimų įskaitymo neprieštarauja CK 6.130 str., ĮBĮ 8 str.1 d. 3 p. nuostatoms; atsakovo atliktas įskaitymas sukelia teisines pasekmes – priešpriešinių prievolių pabaigą įskaitymu. Dėl išdėstyto, atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, teismo sprendimo dalis, kuria buvo nuspręsta priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 22 774,04 Eur skolą už atliktus darbus, panaikinama ir priimamas naujas sprendimas – ieškinys atmetamas.

29Dėl ieškovo apeliacinio skundo argumentų dėl reikalavimo teisės į pagal 2014-04-03 šalių sutartį Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 sulaikytą sumą.

30Ieškovas nurodė, kad pagal 2014-04-03 šalių rangos sutartį Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 atliko darbų už 115 739,08 Lt (atliktų darbų aktas Nr. 5, PVM sąskaita-faktūra Nr. 10019319), atsakovas sumokėjo 80 000 Lt, liko skolingas 35 739,08 Lt. Kadangi pagal sutarties 2.7 punktą atsakovas turėjo teisę sulaikyti 10 proc. darbų kainos, atsakovas liko skolingas 24 165,17 Lt. 2014 m. gruodžio mėnesį ieškovas atliko rangos darbų už 50 507,51 Lt pagal pažymą Nr. 4, ir 10 013,63 Lt - pagal pažyma Nr. 1- už 10 013,63 Lt už kuriuos neatsiskaitė; atsižvelgiant į sutarties 2.7 punktą atsakovas liko skolingas 54 469,03 Lt. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 78 634,20 Lt už atliktus darbus ir 10 proc. sulaikytų sumų, nustatytų iš paskutinių 2014 m. gruodžio mėnesio pažymų , t.y. 10 proc. nuo 340 621,82 Lt (34 062,18 Lt arba 9 873,09 Eur).

312014-04-23 šalių sutartis Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 buvo vienašališkai nutraukta ieškovo (rangovo) 2015-02-03 raštu Nr. 33 nuo 2015-02-06 atsakovui pažeidus sutartį (neatsiskaičius už atliktus darbus) (b.l. 19). Atsakovas sutarties nutraukimo pagrįstumo ir teisėtumo neginčija. Atsakovas pripažįsta, kad tik iš dalies atsiskaitė už atliktus pagal šią sutartį rangos darbus; ginčas vyksta dėl skolos sumos. 2015-02-12 pareiškimu dėl sutarties nutraukimo ir įskaitymo ir 2015-02-13 pareiškimu dėl įskaitymo atsakovas pripažįsta, kad liko skolingas ieškovui (rangovui) už atliktus darbus 26 807,05 Eur pagal 2014-04-03 šalių sutartį Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 (b.l. 20-21). Pažymėtina, kad pareiškimuose atsakovo skolos paskaičiavimas nebuvo detalizuotas. Atsiliepimu atsakovas patikslino skolos sumą, motyvuodamas, kad nurodant skolos ieškovui sumą pareiškime dėl įskaitymo, suklydo; nurodė, kad pagal 2014-11-14 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 10019319 ir 2014-12-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 10019386 liko skolingas atsakovui 81 342,68 Lt (23 558,47 Eur); taip pat pažymėtina, kad atsakovas paskaičiavo skolą be 5 proc. darbų sumos, sulaikytų pagal Šalių rangos sutarties 2.7 punktą.

32Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas; nagrinėjamos bylos dalykas – ūkio subjektų ginčas dėl atsiskaitymo pagal priešpriešinius reikalavimus, t.y. privatūs ginčas; pagrindo peržengti skundo ribas nėra.

33Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pagal 2014-04-23 šalių rangos sutartį Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 atsakovas liko skolingas ieškovui už atliktus darbus 22 774,04 Eur (be sulaikytų sumų pagal rangos sutarties 2.7 p.). Nei viena iš šalių šios sumos dydžio neginčija, nors atsakovas atsiliepimu pripažino, kad liko skolingas ieškovui už atliktus darbus ir įskaitė didesnę sumą (23 558,47 Eur), taip pat be sulaikytų sumų. Tačiau atsakovas kažkodėl nurodė, kad buvo sulaikęs 5 proc. sumą (nuo atliktų darbų vertės); atsakovas taip pat rėmėsi šalių rangos sutarties 2.7 punktu. Atsikirsdamas ieškovo reikalavimui, atsakovas teigė, kad ieškovas liko skolingas atsakovui pagal kitą 2014-06-16 šalių rangos sutartį Nr. 846S-140616/5 34 198,84 Eur avanso, ginčo dėl šios skolos nėra, ieškovas ginčijo tik atsakovo atliktą reikalavimų įskaitymą.

34Apeliacinės instancijos teismui pripažinus, kad atsakovas teisėtai atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą ir atsakovui nurodžius, kad pareiškime dėl įskaitymo jo skolos ieškovui suma buvo nurodyta klaidingai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad buvo įskaityta būtent ieškovo nurodyta skolos už atliktus darbus suma - 22 774,04 Eur; po įskaitymo ieškovas liko skolingas atsakovui 11 424,80 Eur (34 198,84 Eur - 22 774,04 Eur).

35Taigi, ginčas tarp šalių liko dėl atsakovo teisės sulaikyti dalį mokėtinos sumos po sutarties nutraukimo ir šios sumos dydžio, t.y. dėl šalių sutarties 2.7 punkto nuostatų ir nuostatų, reglamentuojančių sutarties nutraukimo pasekmes, aiškinimo ir taikymo.

362014-04-23 šalių sutarties Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 2.7 punktas numato, kad užsakovas atsiskaito su rangovu per 3 (tris) darbo dienas po to, kai su juo už atitinkamus darbus atsiskaito VšĮ „Vilniaus universitetas“. Iš kiekvienos Rangovui mokamos sumos užsakovas sulaiko 10 procentų, kuriuos sumoka rangovui per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo banko ar draudimo bendrovės garantinio laikotarpio laidavimo rašto pateikimo užsakovui dienos. Taigi, šalių rangos sutartis numato tik laikiną sulaikymą mokėtinų už rangovo atliktus darbus sumų kaip rangovo garantiją, tol, kol užsakovui nebus pateiktas banko ar draudimo bendrovės laidavimas garantiniam laikotarpiui; užsakovo pareiga grąžinti sulaikytas mokėtinas sumas siejama su statinio pabaiga ir garantinio laikotarpio pradžia. Šalių rangos sutartis buvo vienašališkai nutraukta ieškovo (rangovo) 2015-02-03 raštu Nr. 33 nuo 2015-02-06; sutarties nutraukimo atsakovas neginčijo. Pagal šalių sutarties 7.1 punktas garantinis laikotarpis prasideda nuo statinio statybos užbaigimo Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka; tačiau šalių sutartiniai santykiai pasibaigė iki statinio užbaigimo. Šalių sutarties 10.8 punktas numato, kad, nutraukus sutartį, užsakovas sumoka rangovui už visus iki sutarties nutraukimo faktiškai tinkamai atliktus ir užsakovui perduotus darbus. Taigi ieškovui nutraukus šalių rangos sutartį, nebeliko pagrindo sulaikyti mokėtinas už ieškovo atliktus darbus sumas, nes ieškovas nebevykdo statybos darbų, neužbaigs statinio ir nesuteiks jam garantijos, t.y. pagrindas mokėtinų sumų sulaikymui išnyko, atsirado pareiga atsiskaityti už visus realiai atliktus darbus. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo šalių sutarties nuostatų aiškinimu; pirmosios instancijos teismas teismas be pagrindo teigia, kad pagrindas mokėtinų sumų sulaikymui dar neišnyko; priešingai, nei nurodė pirmosios instancijos teismas, nutraukus sutartį baigiamasis darbų priėmimo - perdavimo aktas (sutarties 8.4 punktas) niekada nebus pasirašytas.

37Byloje nėra ginčo, kad ieškovas atliko darbų už 176 260,22 Lt (2014-11-14 PVM sąskaita-faktūra Nr. 10019319 ir 2014-12-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 100193860). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas liko skolingas ieškovui 22 774,04 Eur už atliktus darbus; apeliacinis instancijos teismas pripažino, kad atsakovas atliko šios sumos ir atsakovo reikalavimo įskaitymą, dėl ko ieškovo skola atsakovui sumažėjo iki 11 424,80 Eur.

38Ieškovas apeliaciniu skundu ginčija teismo sprendimo dalį ir reikalauja priteisti iš atsakovo dar 34 062,18 Lt (9 873 Eur) sulaikytų mokėtinų sumų. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su ieškovo argumentais; sutinka, kad po sutarties nutraukimo pagrindas sulaikymui išnyko ir ieškovas turi teisę reikalauti atsiskaitymo už visus realiai atliktus ir atsakovo priimtus darbus, tačiau ieškovo sulaikytų sumų paskaičiavimas nepakankamai pagrįstas. Ieškovas, remdamasis šalių rangos sutarties 2.7 punktu, skaičiuoja 10 proc. sulaikytą sumą nuo statybos pradžios atliktų darbų sumos, t.y. nuo 340 621,82 Lt (b.l. 29-30), tačiau byloje nėra duomenų, kad tokia suma būtų buvus atsakovo sulaikyta nuo statybų pradžios.

39Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčo esmė šioje bylos dalyje liko neatskleista; teismas, klaidingai nustatęs, kad pagrindas mokėtinų sumų sulaikymui pagal šalių rangos sutarties nuostatas neišnyko, ieškovo reikalavimo priteisti sulaikytas mokėtinas sumas ir visiškai atsiskaityti už atliktus pagal rangos sutartį iš esmės nenagrinėjo, faktinių aplinkybių nenustatinėjo ir dėl jų nepasisakė.

40Nustatyti pažeidimai teikia pagrindą iš dalies tenkinti ieškovo apeliacinį skundą: panaikinti teismo sprendimo dalį ir grąžinti bylą dalyje dėl ieškovo reikalavimo priteisti 9 873 Eur sulaikytų mokėtinų sumų pagal šalių 2014-04-23 rangos sutartį Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 bei bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

42Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. sprendimą pakeisti: panaikinti sprendimo dalį, kuria buvo nuspręsta priteisti iš atsakovo UAB „LitCon“ ieškovo RUAB „Skirnuva“ naudai 22 774,04 Eur skolą už atliktus darbus, ir priimti naują sprendimą –atmesti šią ieškinio dalį; kitą teismo sprendimo dalį panaikinti ir grąžinti bylą dalyje dėl ieškovo reikalavimo priteisti 9 873 Eur sulaikytų mokėtinų sumų pagal šalių 2014-04-23 rangos sutartį Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 bei bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 5. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškinį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 3 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 9. Ieškovas RUAB „Skirnuva“ pateiktu apeliaciniu skundu prašė panaikinti... 10. Atsakovas UAB „LitCon“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį... 11. Atsakovas UAB „LitCon“ pateiktu apeliaciniu skundu prašė panaikinti... 12. Ieškovas RUAB „Skirnuva“ pateikė atsiliepimą į atsakovo UAB... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 23 d. nutartimi pakeitė... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 15. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, atsakovo apeliacinis... 16. Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 17. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas (rangovas) su atsakovu... 18. Nagrinėjamoje byloje šalių ginčo esmė– ginčas dėl atsakovo atlikto... 19. Atsakovas ginčija šias pirmosios instancijos teismo išvadas, todėl... 20. Dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų.... 21. Teisėjų kolegija sutinka su skundo argumentu, kad pirmosios instancijos... 22. Kasacinio teismo praktikoje nustatyta, kad sąvoka „vienarūšiai... 23. Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 24. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentais... 25. Rangos sutartys, iš kurių kilo šalių priešpriešiniai reikalavimai, buvo... 26. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytas... 27. Kaip jau buvo paminėta, įskaitymas yra vienašalis sandoris, todėl ieškovo... 28. Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas turėjo teisę... 29. Dėl ieškovo apeliacinio skundo argumentų dėl reikalavimo teisės į pagal... 30. Ieškovas nurodė, kad pagal 2014-04-03 šalių rangos sutartį Nr.... 31. 2014-04-23 šalių sutartis Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 buvo vienašališkai... 32. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 33. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pagal 2014-04-23 šalių rangos... 34. Apeliacinės instancijos teismui pripažinus, kad atsakovas teisėtai atliko... 35. Taigi, ginčas tarp šalių liko dėl atsakovo teisės sulaikyti dalį... 36. 2014-04-23 šalių sutarties Nr. 835S-140423/15/2014/U-02 2.7 punktas numato,... 37. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas atliko darbų už 176 260,22 Lt (2014-11-14... 38. Ieškovas apeliaciniu skundu ginčija teismo sprendimo dalį ir reikalauja... 39. Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčo esmė šioje bylos... 40. Nustatyti pažeidimai teikia pagrindą iš dalies tenkinti ieškovo apeliacinį... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 42. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. sprendimą pakeisti:...