Byla 2-922-567/2016
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys S. V., ADB „Balticums“ Lietuvos filialas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Robertai Valkauskienei, dalyvaujant ieškovei A. A., ieškovės atstovui advokatui M. P., atsakovo VšĮ Centro poliklinikos atstovei V. G., atsakovo LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovei D. M., trečiajam asmeniui S. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovės A. A. ieškinį atsakovams VšĮ Centro poliklinikai, LR Sveikatos apsaugos ministerijai dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys S. V., ADB „Balticums“ Lietuvos filialas.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė A. A. pateikė 2014-08-04 ieškinį (1 t., b.l. 2-6), kurį patikslino (1 t., b.l. 165-167), prašydama:

  1. panaikinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2014-06-19 sprendimą Nr. 56-38;
  2. priteisti iš atsakovo VšĮ Centro poliklinikos 116,72 EUR (403 Lt) turtinės žalos atlyginimą ir 579,24 EUR (2000 Lt) neturtinės žalos atlyginimą. Nurodė, kad ieškovė 2012 m. gegužės mėn. – liepos mėn. VšĮ Centro poliklinikos Lukiškių pirminės asmens sveikatos priežiūros centre gydėsi septynis dantis. Po 43 danties plombavimo procedūros sutinimas ieškovei nepraėjo apie dvi savaites, skaudėjo, svaigo galva, po plomba buvo išsiliejęs kraujas. Po vienerių metų iškritus 43 danties plombai, A. A. kreipėsi į kitus privačius odontologijos kabinetus, kuriuose jai buvo paaiškinta, kad VšĮ Centro poliklinikos odontologijos paslaugos buvo suteiktos nekokybiškai. 2013-09-17 ieškovė pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai skundą Nr. T3-308 dėl VšĮ Centro poliklinikoje suteiktų paslaugų. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos tarnybos Pacientų teisių priežiūros skyriaus Kontrolės Nr. T3-308/2013 ataskaita (2013-12-16 Nr. D17-263-(1.27)) ir tarnybos direktoriaus 2013-12-18 įsakymas Nr. T1-1705 konstatavo, kad pacientei A. A. buvo suteiktos nekokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir pažeista pacientės teisė į kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 2014-03-13 pareiškimu ieškovė kreipėsi į LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją dėl atsakovo padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Išnagrinėjusi ieškovės skundą, LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija 2014-06-19 sprendimu Nr. 56-38 nusprendė, jog žala, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Centro poliklinikoje, nebuvo padaryta, todėl prašymo atlyginti turtinę ir neturtinę žalą netenkino. Komisija padarė išvadą, kad žala pacientės sveikatai nepadaryta, o nustatyti trūkumai atsirado dėl neužbaigto gydymo. Ieškovė nurodė, kad su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2014-06-19 sprendimu Nr. 56-38 nesutinka. Ieškovė teigia, jog dėl nekokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų ji patyrė neturtinę žalą, t. y. fizinį skausmą (LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 2 str. 2 d.).

4Atsakovas VšĮ Centro poliklinika pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (2 t., b.l. 1-5), prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad Akreditavimo tarnybos tyrimo metu buvo vertinama tik medicininė dokumentacija, tačiau ne pacientės dantų būklė. Teisės aktų ir poliklinikos vidaus dokumentų reikalavimų pažeidimai, teikiant ieškovei sveikatos priežiūros paslaugas, savaime negalėjo turėti ir neturėjo įtakos ieškovės dantų būklei, nes iš esmės nustatyti pažeidimai, susiję su medicininių dokumentų pildymu, kurio trūkumai teiktoms sveikatos priežiūros paslaugoms tiesiogiai nedarė jokios įtakos: nei diagnozavimui, nei tolimesnės gydymo taktikos parinkimui. Atsakovė nurodė, kad ieškovė lankėsi ne vienoje privačioje sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje, todėl toks ieškovės nepastovumas kelia pagrįstų abejonių dėl ieškovės apsisprendimo ir noro nuosekliai ir tinkamai prižiūrėti savo burnos ertmę ir dantis. 2013-09-02 poliklinikoje buvo sudaryta komisija pacientės A. A. dantų būklei įvertinti. Komisija pateikė išvadą, kad reikalingas 43 danties kaklelio srities kariozinės ertmės plombavimas. Tačiau ieškovė nesutiko su gydytojų komisijos pateikta išvada ir atsisakė gydymo, bet parašu savo atsisakymo nesutiko patvirtinti. Poliklinikoje sudarytos komisijos gydytojos, laikantis visų teisės aktų keliamų reikalavimų, apžiūrėjo pacientę, įvertino jos dantų būklę, tinkamai aprašė ir nurodė išvadas, t.y. gydytojai dėmesingai, rūpestingai, atidžiai atliko savo profesines pareigas, todėl neteisėtų veiksmų negalima konstatuoti, nes jų nebuvo. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad gydytojų odontologų veiksmai buvo draudžiami teisės aktų ir sukėlė nuostolių ir neturtinę žalą, dėl ko gali kilti civilinė atsakomybė (LR CK 6.245 str., 6.247 str., 6.249 str.).

5Atsakovas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į patikslintą ieškinį (3 t., b.l. 1-4) prašė jį atmesti, kaip nepagrįstą, dalyje dėl komisijos sprendimo panaikinimo ir išnagrinėti ginčą tarp ieškovės ir VšĮ Centro poliklinikos. Nurodė, kad LR Sveikatos apsaugos ministerijos nurodyta procesinė padėtis byloje yra neteisinga, kadangi ginčas yra kilęs tarp sveikatos priežiūros įstaigos, t.y. tarp poliklinikos ir pacientės, bet ne tarp komisijos, priėmusios sprendimą, ir pacientės. Komisija šiuo atveju veikė, kaip ikiteisminė institucija, ji jokio intereso byloje neturi. Komisijos patraukimas byloje bendraatsakove, nes ji priėmė sprendimą, su kuriuo nesutinka viena iš šalių, nėra tinkamas. Komisija, priimdama sprendimą, nenustatė civilinės atsakomybės sąlygų visumos, todėl buvo priimtas pagrįstas sprendimas. Atsižvelgiant į pacientės apsilankymų dažnumą poliklinikoje ir pasirašytų sutikimų paslaugoms teikti kiekį, daroma išvada, kad gydymas įstaigoje nebuvo epizodiškas, todėl pacientė turėjo visas sąlygas ir galimybes, kilus neaiškumams dėl teikiamų paslaugų apimties ir teksto, po kuriuo pasirašinėjo ne kartą, užduoti klausimus ir gauti visą ją dominančią informaciją iš gydžiusios gydytojos. Pacientės nurodyti ir specialistų konsultantų nustatyti trūkumai atsirado dėl neužbaigto pradėto gydymo. Komisija nustatė, kad poliklinika dėl neužbaigtų darbų raštais nuo 2012 metų kvietė ieškovę pakartotinei apžiūrai, tačiau ieškovė atsisakė bendradarbiauti su poliklinika ir tęsė gydymą kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje (LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 2 str. 2 d., 24 str. 1 d.).

6Ieškovė pateikė dubliką (3 t., b.l. 30-31), nurodydama, kad VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos specialistai, įvertinę ieškovės sveikatos būklę, pateikė išvadą, kad atsakovo teiktos paslaugos buvo nekokybiškos, sukėlė žalą, buvo dantų plombavimo defektų. Nurodė, kad atsakovai nepagrįstai teigė, kad žala sveikatai nebuvo padaryta, o nustatyti trūkumai atsirado dėl neužbaigto gydymo. Atsakovai niekada nekvietė ieškovės pakartotinai apžiūrai ir gydymui, neminėjo, kad gydymas dar nėra baigtas. Nurodė, kad gydytojai ignoravo ieškovės nusiskundimus, reiškė pretenzijas dėl to, kad ieškovė lankosi su nepagrįstais prašymais. Atsakovai nesupažindino su teikiamomis paslaugomis, ne visais atvejais buvo gauti ieškovės sutikimai, medicininiai dokumentai nebuvo tvarkingai pildomi. Ieškovės nenoras tęsti gydymą pas atsakovą poliklinikoje yra ne žalos atsiradimo priežastis, o padarytos žalos pasekmė.

7Atsakovas VšĮ Centro poliklinika pateikė tripliką (3 t., b.l. 71-75). Nurodė, kad iš kartu su dubliku pateiktų prieduose esančių įrašų galima daryti išvadą tik apie ieškovės būdą, charakterio savybes, bet ne dėl jos konkrečių nusiskundimų teikiamomis paslaugomis. Atkreipė dėmesį, kad ieškovė lankėsi ne vienoje privačioje sveikatos priežiūros įstaigoje, todėl toks ieškovės nepastovumas ir vis kitos paslaugas teikiančios įstaigos ieškojimas kelia pagrįstų abejonių dėl ieškovės apsisprendimo ir noro nuosekliai ir tinkamai prižiūrėti savo burnos ertmę ir dantis. Tokį ieškovės elgesį būtina vertinti per LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 12 str. 2 p. įtvirtintos paciento pareigos prizmę, kad pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė netinkamai rūpinosi savo sveikata: nesutiko su poliklinikos gydytojų siūlomu gydymu, nuolat keitė sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, galimai pašalino kai kuriuos įrašus iš savo asmens sveikatos istorijos (LR CK 6.245 str., 6.247 str., 6.249 str.).

8Atsakovas LR Sveikatos apsaugos ministerija triplike (3 t., b.l. 77-78) nurodė, kad nesutinka su dublike nurodytais argumentais. Palaiko savo poziciją, išdėstytą atsiliepime į A. A. ieškinį.

9Trečiasis asmuo S. V. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (3 t., b.l. 98-100), prašydama jį atmesti.

10Ieškovė A. A. pateikė prašymą (4 t., b.l. 15) paskirti dar vieną specialistą apžiūrėti jos dantis. Nurodė, kad dantų būklę apžiūrėjo tik vienas specialistas ir jo vieno apžiūros nepakanka tam, kad būtų teisingesnės išvados.

11Ieškovė A. A. pateikė prašymą (4 t., b.l. 22) pareikalauti VšĮ Centro poliklinikos psichologų pateikti teismui teoriją apie žalingus padarinius žmogui dėl jam pasitaikančių nesėkmingų įvykių, kurių jis negali pakeisti.

122016-11-25 teismo posėdžio metu ieškovė A. A. žodžiu pateikė prašymus:

  1. Atidėti teismo posėdį, kol A. A. sulauks laikinai einančio pareigas LR Sveikatos apsaugos ministro raštiško atsakymo į ieškovės 2016-11-07 pateiktus prašymus dėl jai VšĮ Centro poliklinikoje suteiktų paslaugų ir Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos narių jos atžvilgiu priimtų sprendimų;
  2. Apklausti liudytoju ieškovės sūnų P. A., gyvenantį Vilniuje, Kalvarijų g. 57a-414, nes jis žino ieškovės sveikatos būklę po dantų gydymo, bei apklausti Odontologojos klinikos, esančios Ukmergės g. 369, odontologę Kristiną (kurios pavardės ieškovė nežino), gydžiusią ieškovės dantis;
  3. Iškviesti apklausai odontologijos klinikos „Dentadent“ odontologę, konsultavusią ieškovę;
  4. Iškviesti apklausai Rinktinės g. dirbančius odontologus, kurie apžiūrėjo ieškovę;
  5. Paskirti kitus ekspertus pakartotinei ekspertizei ir eksperto apžiūrai atlikti.

13Ieškinys atmestinas. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės:

142013-12-06 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų teisių priežiūros skyrius Kontrolės Nr. T3-309/2013 sudarė ataskaitą Nr. D17-263-(1.27) (1 t., b.l. 9-11).

152013-12-18 priimtas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas dėl pacientei A. A. teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės Nr. T1-1705, kuriame nustatyta, kad 2012-05-09, 2012-09-19, 2013-09-02, 2013-09-09 pacientei A. A. VšĮ Centro poliklinikoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo teiktos, pažeidžiant 2013-12-06 Kontrolės Nr. T3-309/2013 ataskaitos Nr. D17-263-(1.27) nurodytų teisė aktų reikalavimus, t. y. pacientei A. A. buvo suteiktos nekokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos; pacientei A. A. suteikus nekokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, buvo pažeista pacientės teisė į kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (1 t., b.l. 8).

162014-03-13 pateiktas A. A. pareiškimas dėl pacientui padarytos žalos nustatymo, skirtas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos, kuriuo prašoma nustatyti A. A. padarytos materialinės (116,72 EUR/403 Lt) ir moralinės (579,24 EUR/2000 Lt) žalos dydį (3 t., b.l. 7-9).

172014-04-15 LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos posėdžio (protokolas Nr. 55-8) metu svarstytas A. A. pareiškimas ir buvo nuspręsta kreiptis į specialistus konsultantus – endodontą ir odontologą bendrosios praktikos gydytoją (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika) dėl išvadų pateikimo (3 t., b.l. 23).

182014-06-19 įvyko LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos posėddis (protokolas Nr. 55-10) dėl A. A. pareiškimo nagrinėjimo (3 t., b.l. 24).

192014-06-19 priimtas LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimas Nr. 56-38 „Dėl A. A. pareiškimo“, kuriuo komisija nusprendė, kad žala, teikiant skundžiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas A. A. VšĮ Centro poliklinikoje, nebuvo padaryta, pareiškėjos A. A. prašymo atlyginti turtinę žalą netenkinti; pareiškėjos A. A. prašymo atlyginti neturtinę žalą netenkinti (1 t., b.l. 21-23, 3 t., b.l. 20-22).

202016-06-09 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus ekspertizės akto Nr. EDG 41/2016 (01) išvadose, apžiūrėjus A. A., medicininiais dokumentais bei duomenimis, esančiais civilinėje byloje Nr. 2-922-567/2016 (3 t., b.l. 149-162), nurodyta:

211. Šiuo metu 45 dantyje stebima laikina plombinė medžiaga, rekomenduojamas 45 danties tolimesnis gydymas, kurio metu galima būtų spręsti, ar indikuotina bus 45 dantį plombuoti, ar reikės protezuoti.

222. 45 dantyje šiuo metu yra laikinas užpildas, todėl atsakyti į klausimą nėra galimybės (klausimas susijęs su pastovia plomba).

233. Nagrinėjamu laikotarpiu (2012 m. 05 - 07 mėn.) A. A. nėra nustatyta naujų ligų, kurios galėjo būti įtakotos dantų gydymo.

244. Šiuo metu 43 dantis yra užplombuotas. Nagrinėjamu laikotarpiu (2012-05-25) diagnozuotas 43 danties vidutinis kariesas, t. y. išgręžta ertmė buvo vidutinio gylio.

255. Gydymo metu dantis turi būti preparuojamas iki sveikų audinių ribos, kol pašalinami ėduonies pažeisti audiniai.

266. Medicininiuose dokumentuose nėra duomenų apie konkretaus nuskausminamojo vaisto ir jo dozės suleidimą prieš perplombuojant 43 dantį (dozę parenka gydantis gydytojas pagal situaciją).

277. Medicininiuose dokumentuose nėra duomenų apie nuskausminamųjų vaistų neigiamą poveikį A. A. sveikatai.

288. Šiuo metu taip plombuotus 44, 34, 45 dantis žmogus gali tinkamai išvalyti.

299. Klausimas nėra konkretus (nenurodytas konkretus dantis ir jo gydymo laikotarpis), todėl atsakyti į jį nėra galimybės.

3010. Komisijos nuomone šis klausimas yra dėl 25 danties. Pateiktoje 2012-05-28 panoraminėje rentgenogramoje 25 danties šaknies kanalas pildytas homogeniškai (buvo gydytas tinkamai).

3111. Turimuose medicininiuose dokumentuose nėra duomenų apie 21, 11 dantų tarpdančio išgręžimą.

3212. Šiuo metu vertinant 43 danties būklę lūžimo rizikos nėra.

3313. Klausimas nėra teismo medicinos ekspertų kompetencija (Žalą sveikatai vertina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija).

3414. Danties gydymo tęsimas kitoje įstaigoje rodo, kad pirminėje įstaigoje jis nebuvo užbaigtas.

3515. Atsakyta išvados 13-ame punkte.

3616. Gydytojų veiklos teisėtumą vertina Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

37Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl gydymo įstaigos teiktų odontologinių paslaugų kokybės, todėl šiam ginčui spręsti taikytinos deliktinės civilinės atsakomybės taisyklės, kuriomis yra grindžiama pareiga laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 str.).

38Pagrindinė gydytojo pareiga – teikti kvalifikuotą ir rūpestingą medicinos pagalbą pacientui. Padarius žalą, gydytojui taikoma deliktinė civilinė atsakomybė. Žala, padaryta pacientams gydytojo kaltais veiksmais, atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka (Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalis). CK 6.283 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Pacientas, pareikšdamas ieškinį medicinos įstaigai dėl jos darbuotojų atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo), turi įrodyti pareigos teikti kvalifikuotą ir rūpestingą pagalbą pažeidimą, žalos faktą ir priežastinį ryšį tarp gydytojo neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir padarytos žalos (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai).

39Ginčo teisinių santykių atsiradimo metu galiojusio Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pacientams turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra.

40Sveikatos priežiūros įstaigų ir darbuotojų kaltė apibrėžiama tuo, kad laikoma, kad yra sveikatos priežiūros įstaigos ir jos darbuotojų kaltė, jei teikiant sveikatos priežiūros paslaugas buvo pažeisti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktų reikalavimai, patvirtintos diagnostikos bei gydymo metodikos ir tie pažeidimai sukėlė paciento sveikatos pablogėjimą. Taip pat laikoma, kad yra sveikatos priežiūros įstaigos ir jos darbuotojų kaltė, jei nurodyti reikalavimai nebuvo pažeisti, bet paciento sveikatos pablogėjimą sukėlė sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmenų tyčia arba šie asmenys nebuvo tiek rūpestingi ir apdairūs, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina.

41Sprendžiant klausimą dėl gydymo įstaigos veiksmų neteisėtumo, susiduriama su profesine civiline atsakomybe. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad gydytojų civilinė atsakomybė už netinkamą gydymą yra profesinė atsakomybė, todėl ji yra specifinė neteisėtų veiksmų ir kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygų, aspektais. Specialisto turima kvalifikacija sukuria teikiamų paslaugų kokybės prezumpciją, todėl atitinkamos profesijos asmeniui yra taikomi griežtesni atidumo, atsargumo bei rūpestingumo reikalavimai. Tai yra esminis profesionalo atsakomybės bruožas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje D. B. v. VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos, bylos Nr. 3K-3-408/2009). Vertinant gydytojo veiksmus ir sprendžiant jo kaltės klausimą, turi būti taikomas gydytojo veiksmų standartas, t.y. jo veiksmai vertinami pagal protingo ir atidaus profesionalo elgesio standartą. Teismas, spręsdamas sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybės už paciento sveikatai padarytą žalą klausimą, gydytojų veiksmus turi vertinti ne jų rezultato, o proceso aspektu, t. y. ar konkrečioje situacijoje medicinos paslaugos buvo teikiamos, dedant maksimalias pastangas, imantis visų galimų ir reikalingų priemonių ir jas naudojant atidžiai, rūpestingai ir kvalifikuotai, ar gydytoja parinko tinkamus gydymo metodus, medikamentus bei tai, ar jis tinkamus metodus taikė rūpestingai, atidžiai, atsargiai. Dėl šio tikslo turi būti remiamasi ne tik teisės aktų, reglamentuojančių medicinos paslaugų teikimą, bet ir gydytojų profesinės etikos, medicinos praktikos nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. M. S. v. Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė, bylos Nr. 3K-3-1140/2001; 2003 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. Kauno 2-oji klinikinė ligoninė, bylos Nr. 3K-3-1180/2003; 2004 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. R. v. Vilniaus universiteto Santariškių klinikos, Nr. 3K-3-16/2004; 2005 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. R. v. Vilniaus universiteto Santariškių klinikos, bylos Nr. 3K-3-206/2005; 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, bylos Nr. 3K-3-478/2008; 2010 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. P., B. P. ir kt. v. VšĮ Marijampolės ligoninė, bylos Nr. 3K-3-77/2010; kt.). Nurodytų teismų praktikos nuostatų taikymas konkrečiu atveju reiškia, kad gydytojo veiksmų neteisėtumas ir kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, gali būti konstatuojami esant lengvesnio laipsnio pareigos elgtis rūpestingai ir apdairiai pažeidimui, negu įprastu civilinės atsakomybės atveju. Kartu teismas pažymi, kad bendrieji protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principai neleidžia gydytojo profesinės atsakomybės suabsoliutinti. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad gydytojo atsakomybė nėra atsakomybė už nepasiektą rezultatą, gydytojo atsakomybė nėra atsakomybė be kaltės. Formalios teisinės gydytojo atsakomybės ribos apibrėžtos įstatymų.

42Ta aplinkybė, kad 2013-12-18 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu dėl pacientei A. A. teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės Nr. T1-1705, konstatuota, kad 2012-05-09, 2012-09-19, 2013-09-02, 2013-09-09 pacientei A. A. VšĮ Centro poliklinikoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo teiktos, pažeidžiant 2013-12-06 Kontrolės Nr. T3-309/2013 ataskaitos Nr. D17-263-(1.27) nurodytų teisė aktų reikalavimus, t. y. pacientei A. A. buvo suteiktos nekokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, pacientei A. A. suteikus nekokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, buvo pažeista pacientės teisė į kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (1 t., b.l. 8), savaime nereiškia, kad galima taikyti VšĮ Centro poliklinikai civilinę atsakomybę, nes teismas nenustatė visų civilinės atsakomybės sąlygų, t.y. priežastinio ryšio tarp šių 2012-05-09, 2012-09-19, 2013-09-02, 2013-09-09 pacientei A. A. VšĮ Centro poliklinikoje asmens sveikatos priežiūros teiktų paslaugų ir ieškovės prašomos priteisti žalos.

43Vertinant gydytojos S. V. veiksmų visumą, darytina išvada, jog šioje byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti ieškinį, nes nenustatytas priežastinis ryšys tarp ieškovės nurodomų pasekmių ir gydytojos S. V. veiksmų, todėl nėra teisinio pagrindo priteisti iš atsakovo VšĮ Centro poliklinikos 116,72 EUR (403 Lt) turtinės žalos atlyginimą ir 579,24 EUR (2000 Lt) neturtinės žalos atlyginimą. Ta aplinkybė, kad 2012-09-19, 2013-09-02 ir 2013-09-09 gydytoja odontologė S. V. raštiškai neįformino pacientei A. A. siūlytos gydymo taktikos atsisakymo, bei pažeidė LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-07-20 įsakymu Nr.V-706 patvirtintos Lietuvos medicinos normos MN 42-2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“12.10 p., numatantį pareigą tvarkyti odontologijos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, bei VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus 2012-06-25 įsakymu Nr. V-94 patvirtinto Paciento teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarkos aprašo 5.9 punkto nuostatą, kad gydytojas atsakingas, kad pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo patvirtintų parašu, yra formalus teisės aktų reikalavimų pažeidimas, neturintis priežastinio ryšio tarp šių gydytojos S. V. neteisėtų veiksmų ir ieškovės prašomos priteisti žalos, nes pati ieškovė neužbaigė pradėto gydymo ir nuo 2012 metų ją kviečiant (1 t., b.l. 14-17) pakartotinei apžiūrai, bei gydymui su VšĮ Centro poliklinika bendradarbiauti nesutiko, nes ieškovė pati norėjo toliau tęsti gydymą kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje.

44Atsižvelgiant į ekspertizės išvadas, kurios yra nuoseklios ir teismas neturi pagrindo jomis abejoti, teismas daro išvadą, kad gydytojos S. V. parinktas gydymo procesas buvo adekvatus ieškovės būklei, o šios gydytojos kaltė dėl gydymo metodo padarinių nenustatyta. Pripažintina, kad pati ieškovė neužbaigė pradėto gydymo pas atsakovą VšĮ Centro polikliniką. Įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, teismas nenustatė, kad atsakovo VšĮ Centro poliklinikos gydytoja S. V. veikė tyčia ar nerūpestingai ir kad būtent ši gydytoja atliko neatsargius veiksmus. Teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti ieškinį, nes ieškovė, nesutikdama su teismo ekspertizės išvadomis, nepateikė šias išvadas paneigiančių įrodymų. Pažymėtina, kad bylose, kuriose yra nagrinėjami gydytojų profesinės atsakomybės klausimai, teismo medicinos ekspertizės išvada yra reikšmingas įrodymas specialiųjų žinių reikalaujančiais klausimais, kadangi šie įrodymai gauti, pritaikius specialiąsias žinias, atlikti konkrečios specifinės srities specialistų, kurie gali įvertinti, ar konkrečioje situacijoje buvo elgtasi adekvačiai ir pagal visas diagnostikos ir gydymo galimybes. Nagrinėjamu atveju būtent iš ekspertizės akto gauta informacija atitinka medicininių kortelių duomenis. Paneigus gydytojo kaltės prezumpciją, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, nenustačius sąlygų gydytojo civilinei atsakomybei atsirasti, atmestinas ieškovės reikalavimas dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (CK 178 str.). Pažymėtina, kad nėra įrodytas ir ieškovės patirtas turtinės ir neturtinės žalos dydis, nes ieškovė prašo priteisti turtinę ir neturtinę žalą, kaip būsimas gydymo išlaidas. Teismas nevertina kitų argumentų ir įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui. Teismas daro išvadą, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą ieškovės naudai priteisti iš atsakovo VšĮ Centro poliklinikos 116,72 EUR (403 Lt) turtinės žalos atlyginimą ir 579,24 EUR (2000 Lt) neturtinės žalos atlyginimą (LR CK 1.5 str., 1.138 str., 6.245 str. - 6.249 str., 6.250 str., Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Stomatologinės priežiūros įstatymas, CPK 7 str., 8 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 218 str.).

45Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2014-06-19 sprendimo Nr. 56-38 „Dėl A. A. pareiškimo“

46Ieškinys atsakovui LR Sveikatos apsaugos ministerijai atmestinas.

47Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2014-06-19 sprendimas Nr. 56-38 „Dėl A. A. pareiškimo“ yra pagrįstas ir teisėtas, todėl nėra teisinio pagrindo šį sprendimą naikinti, atsižvelgiant į tai, kad, nagrinėjant ieškovės pareiškimą Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, buvo gautos Žalgirio klinikos gydytojų specialistų išvados dėl ieškovei teiktų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumo bei kokybiškumo VšĮ Centro poliklinikoje.

48Teismas pažymi, kad ieškovės subjektyvūs samprotavimai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ginčijamą sprendimą. Teismas pažymi, kad minėto ekspertizės akto išvados patvirtina Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2014-06-19 sprendimo Nr. 56-38 teisėtumą ir pagrįstumą

49Ginčo dėl žalos, padarytos pacientų sveikatai, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, išnagrinėjimas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, kuri yra ikiteisminė institucija šiems ginčams spręsti, paties ginčo pobūdžio nekeičia. Tai reiškia, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai priėmus sprendimą ir asmeniui, kuris nesutinka su priimtu sprendimu, perdavus šį ginčą nagrinėti teismui, ginčas, kilęs tarp paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos, ir ginčo šalys tarp jų kilusio ginčo sprendimą perkelia nagrinėti į teismą. Ginčas ikiteismine tvarka yra jau išnagrinėtas, ieškovė, kreipdamasi su ieškiniu dėl Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo komisijos sprendimo panaikinimo, ginčo, kilusio tarp jos ir gydymo įstaigos sprendimą perkėlė į teismą, todėl teismas sprendžia, jog nėra teisinio pagrindo šį ieškovės reikalavimą tenkinti.

50Teismas netenkina ieškovės prašymų:

511) paskirti dar vieną specialistą apžiūrėti jos dantis (4 t., b.l. 15), nes dantų būklės apžiūra buvo atlikta pagal suformuluotus klausimus dėl teismo ekspertizės paskyrimo ir dar vienos apžiūros paskyrimas yra netikslingas, nes teismas neturi teisinio pagrindo kartoti ieškovės dantų apžiūrą;

522) pareikalauti VšĮ Centro poliklinikos psichologų pateikti teismui teoriją (4 t., b.l. 22) apie žalingus padarinius žmogui dėl jam pasitaikančių nesėkmingų įvykių, nes teismas nagrinėja konkrečius ginčus, bet ne psichologines teorijas;

533) atidėti teismo posėdį, kol A. A. sulauks laikinai einančio pareigas LR Sveikatos apsaugos ministro raštiško atsakymo į ieškovės 2016-11-07 pateiktus prašymus dėl jai VšĮ Centro poliklinikoje suteiktų paslaugų ir Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos narių priimtų sprendimų, nes ginčas jau yra nagrinėjamas teismine tvarka, ieškovei pasinaudojus privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija ir pakartotinė ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra negalima;

544) apklausti liudytoju ieškovės sūnų P. A., nes šis asmuo aplinkybes žino iš pačios ieškovės pasakojimų;

555) apklausti Odontologojos klinikos, esančios Ukmergės g. 369, odontologę K. (kurios pavardės ieškovė nežino), gydžiusią ieškovės dantis bei apklausti odontologijos klinikos „Dentadent“ odontologę, konsultavusią ieškovę, bei apklausai Rinktinės g. dirbančius odontologus, kurie apžiūrėjo ieškovę, kaip teisiškai nepagrįstus prašymus, nes byloje yra atlikta teismo medicinos ekspertizė;

566) paskirti kitus ekspertus pakartotinei ekspertizei ir eksperto apžiūrai atlikti, nes teismas neturi teisinio pagrindo abejoti 2016-06-09 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus ekspertizės akto Nr. EDG 41/2016 (01) išvadomis, kurias teismo posėdžio metu patvirtino apklausti ekspertai K. L. ir V. K..

57Teismas vertina, kad pasinaudojimas ikiteismine tvarka, po kurios ginčas teisme nagrinėjamas tarp ieškovės ir atsakovo VšĮ Centro poliklinikos ir teisme yra nustatinėjamos sąlygos, ar galima taikyti civilinė atsakomybę, sprendžiamas klausimas dėl civilinės atsakomybės taikymo atsakovui VšĮ Centro poliklinikai. Reikalavimai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo nėra pareikšti atsakovui LR sveikatos apsaugos ministerijai, nes šis atsakovas nėra atsakingas už ieškovės nurodomą prašomą priteisti žalą. Teismas nevertina kitų argumentų ir įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 1.138 str., 6.245 str. - 6.249 str., 6.250 str., Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Stomatologinės priežiūros įstatymas, CPK 7 str., 8 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 218 str.).

58Dėl bylinėjimosi išlaidų

59Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį atmetus, ieškovei nėra atlyginamos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė neįgijo pareigos atlyginti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims bylinėjimosi išlaidas, nes teismui nepateikti bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys įrodymai (CPK 88 str., 93 str., 98 str. 1 d.).

60Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

61Ieškinį atmesti.

62Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė A. A. pateikė 2014-08-04 ieškinį (1 t., b.l. 2-6), kurį... 4. Atsakovas VšĮ Centro poliklinika pateikė atsiliepimą į patikslintą... 5. Atsakovas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į... 6. Ieškovė pateikė dubliką (3 t., b.l. 30-31), nurodydama, kad VšĮ Vilniaus... 7. Atsakovas VšĮ Centro poliklinika pateikė tripliką (3 t., b.l. 71-75).... 8. Atsakovas LR Sveikatos apsaugos ministerija triplike (3 t., b.l. 77-78)... 9. Trečiasis asmuo S. V. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (3 t.,... 10. Ieškovė A. A. pateikė prašymą (4 t., b.l. 15) paskirti dar vieną... 11. Ieškovė A. A. pateikė prašymą (4 t., b.l. 22) pareikalauti VšĮ Centro... 12. 2016-11-25 teismo posėdžio metu ieškovė A. A. žodžiu pateikė... 13. Ieškinys atmestinas. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti... 14. 2013-12-06 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie... 15. 2013-12-18 priimtas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai... 16. 2014-03-13 pateiktas A. A. pareiškimas dėl pacientui padarytos žalos... 17. 2014-04-15 LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos... 18. 2014-06-19 įvyko LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai... 19. 2014-06-19 priimtas LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai... 20. 2016-06-09 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus... 21. 1. Šiuo metu 45 dantyje stebima laikina plombinė medžiaga, rekomenduojamas... 22. 2. 45 dantyje šiuo metu yra laikinas užpildas, todėl atsakyti į klausimą... 23. 3. Nagrinėjamu laikotarpiu (2012 m. 05 - 07 mėn.) A. A. nėra nustatyta... 24. 4. Šiuo metu 43 dantis yra užplombuotas. Nagrinėjamu laikotarpiu... 25. 5. Gydymo metu dantis turi būti preparuojamas iki sveikų audinių ribos, kol... 26. 6. Medicininiuose dokumentuose nėra duomenų apie konkretaus nuskausminamojo... 27. 7. Medicininiuose dokumentuose nėra duomenų apie nuskausminamųjų vaistų... 28. 8. Šiuo metu taip plombuotus 44, 34, 45 dantis žmogus gali tinkamai... 29. 9. Klausimas nėra konkretus (nenurodytas konkretus dantis ir jo gydymo... 30. 10. Komisijos nuomone šis klausimas yra dėl 25 danties. Pateiktoje 2012-05-28... 31. 11. Turimuose medicininiuose dokumentuose nėra duomenų apie 21, 11 dantų... 32. 12. Šiuo metu vertinant 43 danties būklę lūžimo rizikos nėra.... 33. 13. Klausimas nėra teismo medicinos ekspertų kompetencija (Žalą sveikatai... 34. 14. Danties gydymo tęsimas kitoje įstaigoje rodo, kad pirminėje įstaigoje... 35. 15. Atsakyta išvados 13-ame punkte.... 36. 16. Gydytojų veiklos teisėtumą vertina Valstybinė akreditavimo sveikatos... 37. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl gydymo įstaigos teiktų odontologinių... 38. Pagrindinė gydytojo pareiga – teikti kvalifikuotą ir rūpestingą medicinos... 39. Ginčo teisinių santykių atsiradimo metu galiojusio Pacientų teisių ir... 40. Sveikatos priežiūros įstaigų ir darbuotojų kaltė apibrėžiama tuo, kad... 41. Sprendžiant klausimą dėl gydymo įstaigos veiksmų neteisėtumo, susiduriama... 42. Ta aplinkybė, kad 2013-12-18 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros... 43. Vertinant gydytojos S. V. veiksmų visumą, darytina išvada, jog šioje byloje... 44. Atsižvelgiant į ekspertizės išvadas, kurios yra nuoseklios ir teismas... 45. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai... 46. Ieškinys atsakovui LR Sveikatos apsaugos ministerijai atmestinas.... 47. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai... 48. Teismas pažymi, kad ieškovės subjektyvūs samprotavimai nesudaro teisinio... 49. Ginčo dėl žalos, padarytos pacientų sveikatai, teikiant sveikatos... 50. Teismas netenkina ieškovės prašymų:... 51. 1) paskirti dar vieną specialistą apžiūrėti jos dantis (4 t., b.l. 15),... 52. 2) pareikalauti VšĮ Centro poliklinikos psichologų pateikti teismui teoriją... 53. 3) atidėti teismo posėdį, kol A. A. sulauks laikinai einančio pareigas LR... 54. 4) apklausti liudytoju ieškovės sūnų P. A., nes šis asmuo aplinkybes žino... 55. 5) apklausti Odontologojos klinikos, esančios Ukmergės g. 369, odontologę K.... 56. 6) paskirti kitus ekspertus pakartotinei ekspertizei ir eksperto apžiūrai... 57. Teismas vertina, kad pasinaudojimas ikiteismine tvarka, po kurios ginčas... 58. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 59. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 60. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,... 61. Ieškinį atmesti.... 62. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...