Byla e2S-2160-580/2018

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Mažieji apartamentai“ prašymą priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Verslo ekspresas“ ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Mažieji apartamentai“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Mažieji apartamentai“ priešieškinį ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Verslo ekspresas“ dėl patirtų nuostolių atlyginimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

  1. ieškovas UAB „Verslo ekspresas“ prašė iš atsakovo BUAB „Mažieji apartamentai“ priteisti 35 256,82 Eur įsiskolinimą, 700,78 Eur delspinigių už prievolės įvykdymo termino praleidimą, 8,05 proc. metinių procesinių palūkanų už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant nuo įsiskolinimo sumos. Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutiko. Atsakovas priešieškiniu prašė iš ieškovo priteisti 95 642,99 Eur nuostolių, 8,05 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant jas nuo atsakovui priteistos sumos. Ieškovas su priešieškinio reikalavimais nesutiko.
  2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-02-05 nutartimi ieškovo turtinių ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo bendrai 35 957,60 Eur sumai atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Vilniaus apygardos teismas 2016-04-08 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-05 nutartį paliko nepakeistą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-07-08 nutartimi panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-05 nutartimi atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi atsakovas į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą ieškovo reikalavimų užtikrinimui pervedė 35 957,99 Eur.
  3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-12-23 sprendimu tenkino ieškinio reikalavimus, o priešieškinio reikalavimus tenkino iš dalies, atliko priešpriešinį skolų įkaitymą ir priteisė ieškovo naudai 33 124,99 Eur skolos, 708 Eur bylinėjimosi išlaidų bei 8,05 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo 2016-02-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant nuo priteistos 33 124,99 Eur sumos. Vilniaus apygardos teismas 2017-10-24 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-12-23 sprendimą paliko nepakeistą.
  4. Atsakovas BUAB „Mažieji apartamentai“ prašė grąžinti 35 957,60 Eur, esančius Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinėje sąskaitoje. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-05-21 nutartimi atsakovo prašymą tenkino ir grąžino atsakovui Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinėje sąskaitoje esančius 35 957,60 Eur, atskaičius banko mokestį. Vilniaus apygardos teismas 2018-07-03 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-05-21 nutartį paliko nepakeistą.
  5. Teisme gautas atsakovo BUAB „Mažieji apartamentai“ prašymas atnaujinti praleistą terminą prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo ir priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo priteisimo, nurodant, kad bylinėjimosi išlaidos atlyginamos iš ieškovo bankroto proceso administravimui skirtų lėšų. Nurodė, kad atsakovas apeliaciniame procese patyrė išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsakovas prašė išlaidas priteisti pateikdamas atskirą prašymą, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2018-07-03 nutartimi bylinėjimosi išlaidų nepaskirstė. Atsakovas Vilniaus miesto apylinkės teismui 2018-07-20 pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs prašymą, 2018-08-13 nutartyje nurodė, jog bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą sprendžia sprendimą priėmęs teismas ir atsisakė priimti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Terminas prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo paduoti pasibaigė 2018-07-23. Atsakovas prašo atnaujinti praleistą terminą, nes gynė savo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir į pirmosios instancijos teismą kreipėsi per įstatyme numatytą terminą. Jei apylinkės teismas būtų nedelsęs ieškovo pateikto prašymo priėmimo klausimo išspręsti 23 dienas, atsakovas būtų suspėjęs laiku pateikti prašymą Vilniaus apygardos teismui. Terminas praleistas nežymiai.
Prašymas tenkintinas.
  1. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 277 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos. Vilniaus apygardos teismas ieškovo atskirąjį skundą išnagrinėjo 2018-07-03. Tai reiškia, kad klausimas dėl papildomo sprendimo priėmimo galėjo būti iškeltas iki 2018-07-23 (CPK 73–74 straipsniai). Atsakovo prašymas teisme gautas 2018-08-20 (El. b. t. 14, b. l. 20–22), t. y. praleidus CPK 277 straipsnio 2 dalyje nustatyta terminą.
  2. CPK 78 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Atsakovas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 5 dalimi, 2018-07-20 teikė apylinkės teismui (El. b. t. 14, b. l. 10–11). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-08-13 nutartimi prašymą atsisakė priimti, nurodydamas, kad tokį prašymą turi spręsti sprendimą (nutartį) priėmęs teismas (El. b. t. 14, b. l. 15). Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teismui pateiktas nepraleidus CPK 277 straipsnio 2 dalyje numatyto termino. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog praleistas terminas turi būti atnaujintas, nes atsakovas aktyviai gynė savo teises, prašymą apylinkės teismui teikė savalaikiai.
  3. Teismas, priėmęs byloje sprendimą (nutartį), byloje dalyvaujančių asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime (nutartyje) yra neišspręstas bei kai teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo (CPK 277 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai, 2 dalis). Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas Vilniaus apygardos teismo 2018-07-03 nutartimi neišspręstas. Nutartimi terminas prašymui dėl papildomo sprendimo (nutarties) priėmimo paduoti atnaujintas, todėl yra teisinis pagrindas priimti papildomą nutartį ir išspręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą.
  4. Vilniaus apygardos teismas 2018-07-03 nutartimi atmetė ieškovo atskirąjį skundą (El. b. t. 14, b. l. 1–5), todėl atsakovas įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų ieškovui pradėjus apeliacinį procesą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-05-21 nutarties (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Atsakovas pateikė įrodymus, jog už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą 2018-06-07patyrė 300 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (El. b. t. 13, b. l. 191–193). CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Maksimali atlygintina advokato išlaidų suma už atsiliepimą į atskirąjį skundą yra 353,92 Eur (Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio (užpraėjusį ketvirtį skaičiuojant nuo 2018-04-01–2018-06-30 ketvirčio) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 884,8 Eur X 0,4 koeficientas pagal Rekomendacijų 8.15 papunktį). Prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija rekomenduojamos priteisti sumos už atsiliepimą į atskirąjį skundą parengimą, todėl priteistinos.
  5. Teismų praktikoje išaiškinta, jog kuomet pareigą sumokėti bylinėjimosi išlaidas turi bankrutuojanti bendrovė, tokios išlaidos yra priteisiamos iš bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidoms skirtų lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2018-07-10 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1219-798/2018, nutarties 32 punktas). Dėl šios priežasties atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš bankrutuojančio ieškovo bankroto administravimo išlaidoms skirtų lėšų.

5Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 277 straipsniu, 290–291 straipsniais

Nutarė

6prašymą tenkinti.

7Atnaujinti atsakovui BUAB „Mažieji apartamentai“ terminą prašymui dėl papildomo sprendimo (nutarties) priėmimo.

8Priimti papildomą nutartį ir priteisti iš ieškovo BUAB „Verslo ekspresas“ atsakovo BAUB „Mažieji apartamentai“ naudai 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų advokato pagalbai atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai