Byla e2-1246-733/2019
Dėl nusikalstamomis veikomis padarytos neturtinės žalos atlyginimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant D. B.,

3dalyvaujant ieškovės A. B. atstovui advokatui T. L.,

4atsakovams A. T. ir N. D.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. B. ieškinį atsakovams N. D., D. K., R. K., T. L., A. T., L. B. ir M. T. solidariai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos neturtinės žalos atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovės reikalavimai ir argumentai

8Ieškovė, pakeitusi ieškinio reikalavimus, prašo priteisti solidariai iš atsakovų N. D., D. K., R. K., T. L., A. T., L. B. ir M. T. 35 000 Eur nusikalstamomis veikomis padarytos neturtinės žalos atlyginimo.

9Ieškinyje nurodo, kad nuo 2009-11-23 gyveno ir mokėsi ( - ). 2012-04-28 atvyko į Panevėžį, kur apsistojo pas draugę. 2012-05-02 apie 21 val. nuėjo į parduotuvę, esančią Staniūnų g. 73, Panevėžyje. Jos kieme sutiko atsakovus N. D. ir D. K., o jai užėjus į parduotuvę, šie ją prievarta išsitempė iš parduotuvės, tai matė ir pardavėjos, kurios tai patvirtino baudžiamosios bylos apklausoje. N. D. prie parduotuvės jai keletą kartų sudavė kumščiu į veidą ir kartu su D. K. prievarta įsodino į automobilį „Audi 80“. Nuvežė į netoliese esančių garažų teritoriją, kur išlipus N. D. jai liepė tenkinti oraliniu ir vaginaliniu būdu D. K.. Ji atsisakė, tačiau N. D. įniršęs sudavė kumščiu jai 5 smūgius į galvą ir liepė sėsti ant galinės sėdinės kartu su D. K. ir šį tenkinti. Ji dėl patirto smurto juto skausmą, buvo išsigandusi, nes su vaikinais buvo viena, žmonių aplink nebuvo, todėl nebuvo galimybės pasikviesti pagalbą, bijojo N. D.. Todėl pakluso - įsėdo atgal į automobilį ir vykdė N. D. nurodymą - tenkino D. K. oraliniu ir vaginaliniu būdu, o šis dar tuo metu prievarta lenkė jos galvą. Taip D. K. per prievartą patenkino oraliniu būdu, o N. D. stovėjo netoli automobilio. Jai su D. K. išlipus iš automobilio, kitu automobiliu privažiavo R. K., T. L., A. T., L. B. ir M. T., kurie gėrė alų. Tada N. D. priėjo prie jos ir nieko nesakęs vėl sudavė jai kumščiu daugiau nei 5 smūgius į galvą ir kitas kūno vietas. Dėl jo smurto juto didelį skausmą, pažeminimą ir buvo labai įbauginta, neturėjo galimybės pabėgti ar prisišaukti pagalbos. Prašė N. D. ją paleisti, tačiau šis atsakė, kad ji privalės su juo būti visą naktį. N. D. jai liepė sėsti į jo draugų automobilį, todėl, dėl prieš tai prieš ją pavartoto smurto, bijojo jam nepaklusti ir išsigandusi įlipo į jo draugų automobilį ant galinės sėdynės. N. D. jai liepė mylėtis su visais jo draugais: R. K., T. L., A. T., L. B., M. T. ir vykdyti viską, ką tik šie palieps. Tuomet paminėti N. D. draugai, matydami, kad ji yra sumušta ir įbauginta, suprasdami, kad jos pasipriešinimas yra palaužtas, pradėjo po vieną lipti pas ją į automobilį ir tenkinti su ja savo lytinę aistrą, lytiškai santykiaudami bei oraliniu būdu. Jei ji tik bandydavo atsisakyti tenkinti jų lytinę aistrą, N. D. pradėdavo prieš ją smurtauti, sudavė jai smūgius į galvą, įvairias kūno vietas, į veidą. Nuo suduodamų smūgių ir grubios lytinės prievartos ieškovė jautė didelius skausmus, bejėgiškumą pasipriešinti, buvo labai pažeminta, sužalotos vietos kraujavo, tačiau vaikinai toliau tenkino savo lytinę aistrą su ja, nežiūrėdami į akivaizdžias jos kančias ir baimę. Per tą laiką N. D. kvietimu buvo privažiavę dar du automobiliai, kuriais atvyko vaikinai tikslu su ja patenkinti savo lytinę aistrą, nes N. D. visiems telefonu skelbė, kad turi palaužęs merginą, su kuria visi draugai gali pasitenkinti oraliniu ar kitu lytiniu būdu. Nuo patiriamos ilgalaikės lytinės prievartos, nežmoniško fizinio smurtavimo, grasinimo ieškovė buvo visiškai palaužta ir įbauginta, juto fizinius skausmus, bejėgiškumą. Kiekvienas iš tų vaikinų su ja pilnai patenkino savo aistrą ir tai tęsėsi keletą valandų - iki pat 3 val. nakties - vieni išlipdavo, kiti vėl pas ją įlipdavo į automobilį. Tarp prievartavimų N. D. jai išlipus arba pro pravertas automobilio dureles vis suduodavo smūgius kumščiais į galvą ir kitas kūno vietas, jai grasino ir žemino necenzūriniais žodžiais. Kai apie 3 val. nakties truputį viskas aprimo, jai pavyko išlipti iš automobilio ir matė, kad lauke prievartautojai buvo su trimis automobiliais, tų vaikinų buvo virš 10 asmenų. N. D. tuomet jai liepė nusirengti nuogai, atsiklaupti prieš jį ant kelių ir jo atsiprašyti dėl to, kad kažkada telefonu ji jį išvadino negražiais žodžiais. Būdama įbauginta dėl patirto smurto prieš ją, kad nebūtų toliau mušama, jam pakluso, nusirengė nuogai ir prieš jį atsiklaupė ant kelių bei atsiprašė, juto didžiulį pažeminimą. Tada N. D. vėl pradėjo ją mušti, sudavė virš 10 smūgių į galvą ir kitas kūno vietas. Tik tada N. D. jai leido apsirengti ir lyg norėjo išleisti namo, tačiau apsigalvojo ir liepė vėl sėstis į automobilį ir jį tenkinti oraliniu būdu. Būdama įbauginta ji vėl buvo priversta paklusti, nes nebenorėjo būti toliau mušama, todėl įlipo atgal į automobilį, kur patenkino N. D. oraliniu būdu. Po to N. D. išlipus iš automobilio pas ją vėl įlipo kitas iš buvusių vaikinas, kuris vėl su ja prievarta tenkino savo lytinę aistrą. Baudžiamosios bylos duomenimis nustatyta ir įrodyta, kad N. D. panaudojus ir naudojant prieš ją fizinį smurtą bei padarant jai nežymų sveikatos sutrikdymą, prieš jos valią R. K. su ja lytiškai santykiavo, T. L. su ja lytiškai santykiavo ir tenkino lytinę aistrą oraliniu būdu, A. T. lytiškai su ja santykiavo ir tenkino savo lytinę aistrą oraliniu būdu, L. B. su ja lytiškai santykiavo oraliniu būdu, o M. T. lytiškai su ja santykiavo ir tenkino savo lytinę aistrą oraliniu būdu. Po to N. D. jos nepaleido, liepė sėsti į automobilį ir su juo kartu bei dar vienu vaikinu, nepaleisdami, vežiojo ją po miestą. Važiuojant N. D. toliau su ja bendravo įžeidžiančiai, jai grasino ir sudavė apie penkis smūgius kumščiu į galvą. Taip ieškovę vežiojo iki maždaug 4 val. 30 min. ryto, o po to parvežė atgal į Staniūnų g., Panevėžyje prie garažų sienos. Tada N. D. vėl jai liepė prievarta patenkinti jį ir jo draugą vaginaliniu būdu. Dėl visą naktį trukusio smurtavimo ir prievartavimų, ieškovė nurodo nebepajėgusi priešintis, todėl N. D. ir jo draugas vėl prievarta su ja patenkino savo aistrą. Prašė N. D. jos pasigailėti ir paleisti, tačiau jis atsisakė paleisti. Jie ją nuvežė prie N. D. namų, kur šis liepė eiti pas jį į namus, o jo draugas išvažiavo. Bijojo priešintis, todėl su N. D. nuėjo į jo butą, kur šis dėl girtumo užmigo, o ji tuomet pabėgo. N. D. tikrai žinojo, kad tuo metu ieškovei buvo tik ( - ) metų, nes jam anksčiau apie tai buvo sakiusi. Ryte apie sumušimą ir išprievartavimą telefonu papasakojo savo tėvui bei draugėms. Kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, atsakovai tiesiogiai ir per kitus asmenis bandė jai daryti poveikį, siūlė pinigus už tai, kad pakeistų parodymus ir sakytų, jog mylėjosi su jais savo noru, prašė, kad neatpažintų kaltinamųjų. Dėl tokio didelio spaudimo ji net buvo pakeitusi parodymus, nes bijojo dėl savo saugumo. Po įvykio ji kurį laiką gulėjo ( - ) dėl sumušimų, be to, buvo dideli pilvo skausmai dėl prievartinių lytinių santykių.

10Ieškovė nurodo, kad Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Panevėžio skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 584/12(05) nurodyta, kad 2012-05-03 jai nustatyta poodinės kraujosruvos viršutinėje lūpoje, kairiame skruoste, kairio peties sąnario srities užpakaliniame paviršiuje, kairėje šlaunyje, dešinėje plaštakoje, kraujosruva ir muštinė žaizdelė apatinės lūpos vidinio paviršiaus gleivinėje. Sužalojimai padaryti paveikiant kietais bukais daiktais, suduodant ne mažiau penkių smūgių kumščiais ar panašiai. Poodinė kraujosruva dešinės plaštakos išoriniame paviršiuje galėjo būti padaryta savigynos metu - šia ranka prisidengiant. Burnos srityje, lytinių organų srityje ir jų aplinkoje sužalojimų nenustatyta. Tampone su A. B. makšties turiniu rastas sperminis skystis. Dėl nustatytų sužalojimų jos sveikata sutrikdyta nežymiai. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Panevėžio skyriaus specialisto papildomoje išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad 2013-02-12 apžiūrėjus jai nustatytas apatinio žandikaulio kairės pusės trečio danties kandamojo paviršiaus vidinio krašto nežymus nuskilimas. Sužalojimas padarytas ne mažiau vieno karto smūgiuojant kumščiu ar panašiai. Pačiam griūnant susižalojimo galimybė yra mažai tikėtina, nes tam prieštarauja danties nuskilimo lokalizacija. Sveikata sutrikdyta nežymiai. Iš 2012-10-16/11-16 Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyriaus teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto Nr. ( - ) matyti, kad ji nagrinėjamo įvykio metu nesirgo lėtiniu ar laikinu psichikos sutrikimu, jai buvo diagnozuotas potrauminio streso sutrikimas, kuris tiesioginiu priežastiniu ryšiu yra susijęs su patirta prievarta. Ji galėjo nagrinėjamo įvykio metu teisingai suprasti konkrečias faktinės reikšmingas bylai aplinkybes. Jos parodymai realistiški: jie atitinka jos gyvenimo patirtį, emocinę būseną. Galėjo suprasti su jos atliktų veiksmų esmę, tačiau dėl situacinių aplinkybių įvykio metu negalėjo šiems veiksmams priešintis. Ikiteisminio tyrimo metu ( - ) psichologės išvadoje nurodoma, kad 2012-05-17/18 ji psichologei nurodė, kad po įvykio jai buvo labai baisu, norėtų viską užmiršti, negali užmigti. Išgyvenimai siejami su patirta prievarta, paminėti kai kurie faktai turėtų atitikti tikrovę. Jos sakiniai buvo sklandūs, atgamino įvykių nuoseklumą. Ji davė psichologei susipažinti su jos dienoraščiu, kuriame nurodyta, kad po to, kai N. D. draugai papasakojo jam apie ją nepatinkančius faktus, jis su ja elgėsi grubiai, keletą kartų buvo sumušęs. Ji nurodė, kad N. D. ją mušė ir prievartavo, kad taip pat buvo prievartaujama ir kitų vaikinų, bijo ateities, bijo N. D. draugų keršto bei galimo persekiojimo.

11Taip pat ieškovė nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu liudytojas - jos tėvas G. B. patvirtino, jog 2012-05-03 ryte apie 7 val. ji jam paskambino verkdama ir papasakojo, kad buvo išprievartauta ir sumušta N. D. ir jo draugų. Tėvui pasiguodė, kad bijo jų keršto, bijojo pranešti policijai, nes šie gali ją užmušti, prašė tėvo niekam nepranešti. Visgi tėvas apie įvykį pranešė policijai ir atvažiavo pas ją į Panevėžį, kur ji jam papasakojo jos sumušimą ir išprievartavimą. Apie patirtą prievartą taip pat papasakojo ir kitiems savo artimiems žmonėms, kurie buvo apklausti ikiteisminiame tyrime.

12Baudžiamojoje byloje ji buvo pripažinta nukentėjusiąja, todėl, remdamasi įstatymo suteiktomis teisėmis, buvo pareiškusi civilinį ieškinį, kuriuo prašė priteisti jos patirtai neturtinei žalai atlyginti iš N. D. 200 000 Lt (57 924 Eur) sumą, iš kitų kaltinamųjų (šiuo metu nuteistųjų) – po 100 000 Lt (28 962 Eur) sumą, iš viso 800 000 Lt (231 696,02 Eur). Dėl nuolat jos atžvilgiu naudoto spaudimo bei bijodama dėl savo saugumo ji paklausė, kaip buvo primokinta, ir baigiamųjų kalbų metu teismui pasakė, kad atsisako pareikšto ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo, tikėdamasi, kad, kai bus saugi, galės save apsiginti ir pareikalauti neturtinės žalos atlyginimo. Akivaizdu, kad tuo metu elgėsi neadekvačiai, jautė iš visų pusių spaudimą, nes kaltinamieji bet kokia kaina siekė, kad ji duotų jiems kuo palankesnius parodymus, padėtų išvengti ar bent sušvelninti jų atsakomybę. Ieškovė augo be tėvų, neturėjo kas patartų, nors jai buvo skirta advokato teisinė pagalba, tačiau ir jį jai buvo nusamdę kaltinamieji ir per šį advokatą jai darė spaudimą, kad sušvelnintų kaltinamųjų (atsakovų) atsakomybę. Tuo metu ji buvo jauno amžiaus, labai traumuota dėl šio įvykio, todėl nusprendė pasakyti, kad šioje baudžiamojoje byloje civilinio ieškinio atsisako, kad tik nebebūtų daugiau tampoma į teismų posėdžius, kurie jau tuo metu tęsėsi apie dvejus metus, o su kasacine instancija užtruko net daugiau nei ketverius metus. Tačiau jai nebuvo išaiškintos civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos priteisimo atsisakymo pasekmės.

13Ieškovė ieškinyje nurodo, kad nagrinėjamoje situacijoje apygardos, apeliacinio ir kasacinio teismų nuosprendžiuose bei nutartyse yra aptartos ir įrodytos visos sąlygos, kurios yra būtinos kilti civilinei atsakomybei – atsakovų kaltė, neteisėti veiksmai, žala bei priežastinis ryšys tarp jų neteisėtų veiksmų ir atsiradusių nuostolių.

14Dėl atsakovų nuo 2012-05-02, 21 val. iki 2012-05-03, 4 val. 30 min., padarytų nusikalstamų veikų ji patyrė didžiulį pažeminimą, stiprius dvasinius išgyvenimus, depresiją, jautėsi grubiai išnaudojama. Nusikalstamos veikos padarymo metu apie 6 - 7 valandas laiko jai buvo visiškai suvaržyta judėjimo laisvė, atsakovas N. D. visą tą laiką sistemingai prieš ją naudojo fizinį smurtą, daužė į galvą ir kitas kūno vietas, dėl ko juto stiprų skausmą, be to, ji buvo visaip žeminama – išvadinta necenzūriniais žodžiais, liepta lauke išsirengti nuogai, klauptis prieš atsakovą N. D. ir jo atsiprašinėti, po to vėl nežmoniškai mušama. Atsakovui smurtiniais veiksmais ir grasinimu palaužus jos pasipriešinimą ir kitiems atsakovams apie tai žinant ir suprantant, ji buvo verčiama net ne po kartą tenkinti kiekvieno atsakovų lytinę aistrą tiek per lytinius aktus, tiek oraliniu būdu, kai tik šie užsimanydavo. Dėl grubių prievartinių lytinių santykių ieškovė juto didelius fizinius skausmus, pažeminimą ir išnaudojimą. Dauguma atsakovų atrodė apsvaigę nuo alkoholio, su ja elgėsi labai grubiai, ji jautėsi nesaugiai, nes negalėjo žinoti, ko iš jų galima tikėtis. Atsakovas N. D. skambino telefonu visiems savo pažįstamiems ir kvietė atvažiuoti į įvykio vietą prie garažų, kur sakė yra palaužta visa kruvina mergina, su kuria kas nori santykiauja oraliniu būdu ir su ja gali kas nori atvažiuoti tenkinti savo lytinę aistrą, todėl jautėsi bejėgiška ir nežmoniškai išnaudojama, nebegalėjo suvokti kas daroma su jos kūnu. Po ilgą laiką trukusio fizinio ir psichologinio smurto bei grupinio išžaginimo jai yra kilę gilūs psichologinio pobūdžio liekamieji padariniai: jaučia didelę įtampą, užsitęsusi reakcija į stresą, nerimas, baimė, bloga nuotaika, kankina nemiga, apetito praradimas, sutrikusi emocijų kontrolė, emocinis neadekvatumas ir jaudrumas, bendravimo sunkumai, nuolat išgyvena emocinę įtampą, nelaimingumo ir beviltiškumo jausmus, jautriau reaguoja į įvairias gyvenimiškas situacijas, bijo viena pasilikti su nepažįstamais žmonėmis, kankina slogios suicidinės mintys. Jai tapo būdinga dažna nuotaikų kaita, verkia dėl smulkmenų, jaučiasi nelaiminga, prislėgta, trūksta pasitikėjimo savimi, emocionali, stresinėse situacijose jaučia bejėgiškumą, lengviau pasiduoda blogoms įtakoms, norėdama užsimiršti buvo pradėjusi vartoti svaigalus. Nurodo, kad jos psichologinė savijauta iki šiol nėra gera, sumažėjo savęs vertinimas, todėl tai labai neigiamai atsiliepia jos tolimesniam socialiniam gyvenimui. Ji bijojo net dėl savo gyvybės, nes atsakovai turėjo suprasti, kad jei ji kažkam prasitars apie jų veiksmus, jų lauks griežta baudžiamoji atsakomybė. Todėl ji bijojo, ką po visko gali atsakovai su ja padaryti, jei nesibaimino, kad apie visa tai gali būti pranešta policijai. Apie jos išžaginimą sužinojo jos tėvas bei draugai, apie įvykį pasklido aplink žinia ir todėl iki šiol jaučia gėdą, yra pažeminta, todėl teko išsikraustyti toli nuo ankstesnės gyvenamosios vietos, kur niekas neatpažintų ir nepersekiotų apkalbos. Dėl įvykio teko ne kartą lankytis policijoje, atlikti kaltinamųjų atpažinimus, duoti parodymus teisme, o tai nuolat jai grąžino nemalonius prisiminimus. Be to, tiek iš pačių kaltinamųjų, tiek jų aplinkos ji nuolat sulaukė didelio spaudimo atsisakyti kaltinimų, pakeisti parodymus, nebeatpažinti kaltinamųjų. Buvo labai įbauginta, nes jautėsi viena prieš visą grupę kaltininkų ir iš dalies jų kriminalinės praeities galėjo gerai suprasti, kad nepaklusus gali būti su ja susidorota.

15Visos šios aplinkybės, susijusios su pažeista ieškovės emocine, dvasine, psichologine būkle tiesioginiu priežastiniu ryšiu susijusios su patirtu fiziniu smurtu ir seksualine prievarta, dėl ko buvo sutrikdyta jos sveikata, šios aplinkybės yra labai reikšmingos ir turi įtakos, sprendžiant klausimą dėl priteisiamo neturtinės žalos atlyginimo dydžio, tuo labiau, jog, kaip jau minėta, dėl patirto smurto ir grupinio išžaginimo ji sveikatos problemas patiria iki šiol. Pažymi, kad nusikalstamų veikų padarymo laikotarpiu ji buvo nepilnametė, ( - )auklėtinė, neturėjo tinkamos ir saugios socialinės padėties, o tai savaime suponuoja jos pažeidžiamą statusą.

16Ieškovė jai padarytą neturtinę žalą įvertina 35 000 Eur, kurią prašo priteisti solidariai iš atsakovų.

17Taip pat ieškovė nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą su reikalavimu atlyginti žalą. Formaliai ji apie teisę gauti neturtinės žalos atlyginimą turėjo suprasti nuo nusikalstamos veikos pasibaigimo momento, t. y. nuo 2012-05-03. Panevėžio apygardos teisme nagrinėtose baudžiamosiose bylose ji, nepažeisdama ieškinio senaties terminų, jau buvo pareiškusi civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, todėl ieškinio senaties terminai sustojo. Dėl kaltininkų ir jų aplinkos poveikio, ji, bijodama dėl savo saugumo, baigiamosiose kalbose civilinio ieškinio atsisakė, o su ieškinio atsisakymo pasekmėmis jos niekas nesupažindino. Taigi, jos vertinimu, ji CK 1.125 straipsnio 8 dalyje reikalavimams dėl žalos atlyginimo nustatyto sutrumpinto trejų metų ieškinio senaties termino nepraleido.

18Jei visgi būtų pripažinta, kad praleistas ieškinio senaties terminas, ieškovė prašo atnaujinti jį. Svarbios priežastys ieškinio senaties terminui praleisti šiuo atveju yra labai ilgą laiką užsitęsęs sudėtingas ikiteisminis tyrimas dėl viso šio įvykio ir ilgas baudžiamosios bylos nagrinėjimas visų instancijų teismuose. Nebuvo aišku ar pavyks įrodyti atsakovų kaltumą, nes šie visomis priemonėmis siekė išvengti baudžiamosios atsakomybės. Tai sutrukdė jai ginti savo pažeistas neturtines teises, todėl, tik pabaigus visą baudžiamąjį procesą, gali kreiptis į teismą su reikalavimu civilinio proceso nustatyta tvarka. Ji per protingą laiką po galutinės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017-10-31 nutarties priėmimo iš karto pasinaudoja teise pateikti reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, todėl šis faktas yra pakankamas, jog būtų galima laikyti ieškinio senaties terminą buvus praleistą dėl svarbių ir pateisinamų priežasčių.

19Terminas pažeistai teisei ginti turi būti atnaujintas dėl nagrinėjamu atveju prašomos apginti vertybės, t. y. ieškovė prašo atlyginti neturtinę žalą, padarytą sunkiomis nusikalstamomis veikomis – kūno sužalojimu ir grupiniu išžaginimu. Šiuo atveju ieškinio senaties termino taikymas, užtikrinant santykių stabilumą ir apsaugant nusikalstamas veikas asmens sveikatai ir seksualinio apsisprendimo laisvei padariusius atsakovus nuo pareigos atlyginti jai padarytą žalą, būtų neproporcingas vertybei, kuri liktų be teisminės gynybos ir būtinybei visa tai kompensuoti.

20Ieškovės atstovas advokatas T. L. prašo atnaujinti ieškinio padavimo terminą, tenkinti ieškinį, paaiškino, kad atsakovai nuteisti už nusikaltimų padarymą, nuosprendis įsiteisėjęs. Ieškovė per baigiamąsias kalbas atsisakė civilinio ieškinio. 2018 m. kovo mėn. vis dėl to nusprendė, kad ji turi teisę į žalos atlyginimą. Nebuvo išpildyti ieškinio atsisakymo formalieji reikalavimai, nebuvo atsižvelgta į specifinę situaciją, kad ieškovė tuo metu buvo nepilnametė, patyrusi stresą. Sutrumpintas ieškinio atnaujinimo senaties terminas yra suėjęs 2015-05-03, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, atsižvelgiant į ginamų vertybių reikšmę, teismas gali spręsti klausimą dėl ieškinio atnaujinimo. Ieškovė augo be tėvų priežiūros, gyveno socializacijos centre. Negalima paneigti, kad patirtas smurtas, pažeminimas, galėjo paveikti jos tolimesnį elgesį, gyvenimą. Ieškovė buvo nuteista už prekybą žmonėmis, tačiau tos veikos padarytos po įvykio praėjus beveik 3 metams. Po įvykio ieškovė buvo gydoma ( - ) dėl skausmų pilvo srityje, konsultuota psichologo, nes buvo prislėgta, vengė kalbėti apie įvykį, kas rodo, jog ji buvo paveikta, išgyveno dėl įvykio. Mano, kad žalos dydis yra pagrįstas, atsižvelgiant į nusikalstamos veikos intensyvumą, nusikaltusių asmenų skaičių.

21Atsakovo D. K. procesinė pozicija

22Atsakovas D. K. atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti bei taikyti ieškinio senatį. Nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu nustatytos aplinkybės apie atsakovo padarytų veiksmų apimtį A. B. atžvilgiu yra ženkliai mažesnės apimties, jis nevartojo fizinio smurto jos atžvilgiu, todėl negalėtų būti solidarus prievolininkas kartu su kitais asmenimis, kurie buvo nuteisti dėl nusikalstamos veikos prieš ieškovę. Nors ji ieškinyje nurodė, kad dėl atsakovų padarytų nusikalstamų veikų patyrė didžiulį pažeminimą, stiprius dvasinius išgyvenimus, depresiją, jautėsi grubiai išnaudojama, apie 6 - 7 valandas laiko buvo visiškai suvaržyta judėjimo laisvė, atsakovas N. D. visą tą laiką sistemingai prieš naudojo fizinį smurtą, tačiau iš baudžiamosios bylos duomenų matyti, jog ieškovė po nurodomų su ja atliktų veiksmų grįžo kartu su N. D. pas jį į namus, išsimaudė duše, ji su N. D. miegojo ir jo namuose turėjo lytinius santykius, kaip pati ieškovė patvirtino - savo noru; be to, ieškovę minėtu laiku matė ir atsakovo N. D. motina savo namuose, jai ieškovė neišsakė jokių pretenzijų apie galimai jos atžvilgiu įvykdytą kokią nors nusikalstamą veiką ar padarytą jai žalą.

23Taip pat baudžiamojoje byloje nustatyta, jog pati nukentėjusioji tą vakarą buvo apsvaigusi, vartojo ne tik alkoholį, bet ir psichotropines medžiagas, 2013-05-03 medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte Nr. 20 nurodyta, kad A. B. šlapime rasta amfetamino, metamfetamino ir 0,58 promilės etilo alkoholio.

24Nurodydama visas aplinkybes dėl patirtų fizinių ir psichologinių išgyvenimų, ieškovė praėjus septyneriems metams po nurodomų įvykių, nepateikia jokių nurodytas pasekmes sveikatai ir emocinei būklei patvirtinančių įrodymų. Tačiau nuosprendyje teismas nustatė tokias aplinkybes, kad A. B. buvo ( - ) metų, ( - ) metų jai suėjo ( - ), t. y. iki pilnametystės jai įvykio metu trūko kiek daugiau nei ( - ) mėnesių (nors ieškovė ieškinyje teigia, kad jai buvo ( - ) metų). Be to, nuosprendyje nurodyta, kad teismas nustatė, jog jau nuo 13 metų nukentėjusioji stengėsi gyventi savarankišką gyvenimą - ėmė nelankyti mokyklos, bėgo iš namų, buvo sulaikoma neblaivi ir pan. Dėl to ji atsidūrė socializacijos centre, iš kurio taip pat buvo kelis kartus pabėgusi. Matyti ir tai, kad gyvendama ( - ) ji taip pat elgėsi pakankamai savarankiškai, užsiėmė veikla, tame tarpe ir neteisėta bei nusikalstama, už kurią netgi buvo vėliau nuteista. Tokios nuosprendyje konstatuotos aplinkybės bei paminėti duomenys apie svaigalų naudojimą, paneigia ieškovės teiginius, jog dėl nusikaltimo jos atžvilgiu, norėdama užsimiršti ji pradėjo vartoti svaigalus. Nors ieškovė nurodo jog iki šiol jaučia pasekmes - verkia dėl smulkmenų, jaučiasi nelaiminga, prislėgta, trūksta pasitikėjimo savimi, emocionali, stresinėse situacijose jaučia bejėgiškumą, lengviau pasiduoda blogoms įtakoms, tačiau tokias aplinkybes paneigia jos atžvilgiu priimti apkaltinamieji nuosprendžiai.

25Atsakovas taip pat atsiliepime nurodo, kad ieškovė savo veiksmais trukdė baudžiamajam procesui - keitė parodymus atskirų asmenų atžvilgiu ir jų naudai, nebuvo nuosekli juose, kas vilkino ir trukdė tiek ikiteisminį tyrimą, tiek teisminį bylos nagrinėjimą. Iš ikiteisminio tyrimo duomenų akivaizdu, kad ji, kartu su savo artimaisiais tarėsi dėl gautinų iš atskirų įtariamųjų pinigų ir jų panaudojimo savo poreikiams, juokavo dėl reikalautinų pinigų, ji buvo geros nuotaikos ir pan. Negana to, baudžiamojoje byloje buvo apklausti S. L., D. Š., kurie patvirtino aplinkybes apie aktyvų A. B. vykdytą šantažą, turtinius reikalavimus, derybas dėl sąlygų jai keisti parodymus ir pan. Vertinant ieškovės ieškinį dėl jai padarytos neturtinės žalos, aktualu yra tai, kad ji Panevėžio apygardos teismo 2015-03-26 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. N1-10-350/2015 yra pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 147 straipsnio 2 dalį, 307 straipsnio 2 dalį, 307 straipsnio 3 dalį, ir nuteista 4 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, ją atliekant pataisos namuose (ji suimta teismo salėje), už nepilnamečių merginų įtraukimą į prostituciją ir pelnymąsi iš jų prostitucijos, bei už tai, kad veikdama organizuotoje grupėje padarė labai sunkų nusikaltimą - pasinaudodami nukentėjusios pažeidžiamumu - jos sunkia materialine padėtimi, verbavo, gabeno, laikė nelaisvėje, pirko ir pardavė merginą darbui prostitute Airijoje tikslu pelnytis iš jos prostitucijos. Nuosprendyje nustatyta, kad A. B. 2012-06-03, t. y. praėjus vos mėnesiui po ieškinyje nurodytų įvykių, turėdama tikslą gauti turtinę naudą, organizavo ir vadovavo merginų prostitucijai surasdama joms klientus, derindama su klientais seksualinių paslaugų teikimo vietą, laiką, kainą už suteiktas seksualines paslaugas, ir už tai A. B. pasiimant dalį jų iš prostitucijos uždirbtų pinigų, pelnėsi net ir iš nepilnamečių prostitucijos. Tokios aplinkybės paneigia ieškovės nurodytas aplinkybes apie dėl nusikalstamos veikos padarymo jos atžvilgiu patirtą neturtinę žalą, jos mastą.

26Panevėžio apygardos teismo 2015-04-30 nuosprendyje konstatuota, kad iš kaltinimo visiems kaltinamiesiems šalinama aplinkybė, jog įvykio metu nukentėjusiajai buvo nuskeltas dantis, nes apie šį sužalojimą nukentėjusioji nurodė gerokai vėliau po įvykio, iš karto apie tai ją apžiūrėjusiems teismo medicinos specialistams ji neužsiminė.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-02-21 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-52-469/2019, nurodytus motyvus, kad yra abejonė, jog ieškovė ieškinio atsisakė nesuprasdama tokio veiksmo padarinių ir ne laisvai apsisprendusi, o dėl savo psichologinės būsenos po nusikaltimo ir teismo posėdžio metu bei teisiamųjų aplinkos poveikio, paneigia aukščiau nurodytos aplinkybės: nuo įvykio buvo praėję beveik trys metai, per tą laiką ieškovė aktyviai ir intensyviai darė nusikaltimus, versdama kitas merginas užsiimti prostitucija ir pelnėsi iš jų prostitucijos, bylos duomenys patvirtina, jog ji buvo aktyvi šių nusikaltimų vykdytoja, turėjo iš nusikalstamos veikos pajamų, jos atžvilgiu buvo atliekamas didelės apimties ikiteisminis tyrimas, dėl A. B. neteisėtų veiksmų kiti asmenys patyrė neturtinę žalą, ieškovė laisvai galėjo naudotis advokato paslaugomis, galėjo laisvai pasirinkti kas atstovaus jos interesus. Įvertinus šias aplinkybes bei duomenis, jog ieškovė po įvykio praėjus nedideliam laiko tarpui su tėvu G. B. telefonu diskutuoja apie pinigų sumas, kurias jai neva tai reikėtų imti iš kaltinamųjų, teigti, jog praėjus trims metams, dėl savo psichinės būklės negalėjo tinkamai įvertinti ieškinio atsisakymo pasekmių yra nelogiška. Atsakovas atkreipia dėmesį, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, priimdamas aukščiau minėtą nutartį, neturėjo duomenų apie ieškovės teistumus.

28Dėl ieškinio senaties atsakovas nurodo, kad ieškovė pati savo veiksmais sudarė visas įstatymo prielaidas ir galimybes taikyti ieškinio senatį. Nors ieškovės atžvilgiu įvykdyta nusikalstama veika, kuri yra pagrindas jai reikalauti neturtinės žalos atlyginimo, įvykdyta 2012-05-02 21 val. iki 2012-05-03 4 val. 30 min., pati kreipėsi civiliniu ieškiniu dėl savo teisių gynybos, tačiau Panevėžio apygardos teismo 2015-02-23 posėdyje savo civilinio ieškinio atsisakė ir Panevėžio apygardos teismas 2015-04-30 nuosprendžiu jos atsisakymą priėmė, procesą nutraukė. Tai yra ieškovė beveik besibaigiant 3 metų ieškinio senaties terminui, atsisakė savo reikalavimo. Ir tik 2018 m. vėl kreipėsi dėl neturtinės žalos priteisimo. Įvertinus laikotarpius tarp ieškovės pirminio reikalavimo pareiškimo teisme neturtinei žalai priteisti, jo atsisakymo ir teismo atsisakymo priėmimo bei proceso nutraukimo ir galutinio ieškovės ieškinio reikalavimo pareiškimo, akivaizdu, jog yra suėjęs sutrumpintas ieškinio senaties terminas, apibrėžtas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje. Tenkinus ieškovės reikalavimą dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, būtų pažeisti civilinių santykių stabilumo principai. Todėl atsakovas nesutinka su ieškovės minėtu reikalavimu ir prašo taikyti ieškinio senatį.

29Atsakovo T. L. procesinė pozicija

30Atsakovas T. L. atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti ir taikyti ieškinio senatį. Nurodo neneigiantis, kad ieškovės atžvilgiu nusikalto ir už tai buvo Panevėžio apygardos teismo 2015-04-30 nuosprendžiu pripažintas kaltu. Tačiau tuo pačiu teismo nuosprendžiu buvo priimtas ieškovės, byloje pripažintos nukentėjusiąja, ieškinio dėl jai padarytos neturtinės žalos atlyginimo atsisakymas jo atžvilgiu. Dėl to ieškovė prarado galimybę tuo pačiu pagrindu reikšti jam ieškinį iš naujo.

31Ieškovė klaidina teismą, teigdama, kad jai buvo daromas neleistinas spaudimas atsisakyti ieškinio, jog ieškinio atsisakymas nebuvo laisvanoriškas ir kad ji nesuprato ieškinio atsisakymo teisinių pasekmių, nes šios jai nebuvo išaiškintos. Nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 1-13-491/2015 2015-02-23 vykusiame teisiamajame posėdyje ieškovė visiškai aiškiai ir motyvuotai atsisakė ieškinio jo ir kitų toje baudžiamojoje byloje kaltinamų atsakovų atžvilgiu. Dėl to Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje iškelta abejonė, kad baudžiamąją bylą nagrinėjęs teismas galimai tinkamai neįvertino ieškovės pareikšto ieškinio atsisakymo teisinių pasekmių ar ne laisvai apsisprendusi, nėra pagrįsta jokiais duomenimis, bet paneigta šiuose atsiliepimuose nurodytais konkrečiais faktiniais duomenimis. Atsakovas pažymi, kad ieškovė pareiškė atsisakanti ieškinio atstovaujama profesionalaus teisininko, advokato. Teiginio, kad atstovas jai nepaaiškino ieškinio atsisakymo teisinių pasekmių, bet netgi darė ieškovei spaudimą palengvinti kaltinamųjų padėtį (taigi elgėsi nusikalstamai), ji nepagrindė jokiais įrodymais. Pažymi ir tai, kad ieškovės interesus baudžiamajame procese gynė ir kitas profesionalus teisininkas - prokuroras, kuris taip pat neprieštaravo ieškovės pareikštam ieškinio atsisakymui, taigi neįžvelgė, kad ieškinio atisakymas prieštarautų viešam interesui.

32Be to, būtina atsižvelgti į tai, kad joks neleistinas poveikis ieškovei atsisakyti ieškinio apskritai nebuvo galimas, nes į teisiamąjį posėdį, kuriame ji ieškinio atsisakė, ieškovė buvo pristatyta pati būdama suimta už nusikalstamų veikų padarymą. Ji buvo izoliuota nuo bet kokio poveikio iš šalies.

33Atsakovas mano, kad pagrindo atnaujinti ieškinio senaties terminą nėra. Nors ieškovė žalą patyrė būdama dar nepilnametė, tačiau jau ikiteisminio tyrimo metu jai sukako ( - ) metų, o bylą nagrinėjant teisme savo ieškinio atsakovui ji atsisakė, būdama daugiau nei ( - ) metų amžiaus, visame procese buvo atstovaujama profesionalaus teisininko advokato, jos interesus gynė valstybinį kaltinimą byloje palaikęs prokuroras. Be to, būtina pažymėti, kad ieškinio ieškovė atsisakė, būdama pati nusikaltusi ir suimta bei taip pat atstovaujama jau kito profesionalaus teisininko - advokato. Ieškinį atsakovui pakartotinai ieškovė pareiškė tik po to, kai jos pačios atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo, be kita ko, buvo patenkintas ieškinys jos atžvilgiu. Visuma šių aplinkybių, apibūdinančių ir subjektyviuosius ir objektyviuosius kriterijus, į kurių visumą atsižvelgti įpareigojama teismų praktikoje, ypatingai įvertinant šalių elgesį viso termino eigoje, pakankamai patikimai rodo, kad ieškovės nurodomos ieškinio senaties praleidimo priežastys negalėtų būti pripažintos svarbiomis CK 1.131 straipsnio 2 dalies prasme. Jei teismas spręstų dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo ir ieškinio tenkinimo, tokiu atveju taikytina ne solidarioji, bet dalinė civilinė atsakomybė.

34Taip pat atsakovas nurodo, kad vertinant ieškovės patirtą neturtinę žalą būtina konstatuoti, kad jai žalą padariusių asmenų konkretūs veiksmai ir šių veiksmų sukelti padariniai tikrai buvo labai skirtingi. Dėl to ir baudžiamoji atsakomybė, bausmė buvo labai diferencijuota. Tai savo ruožtu įpareigoja individualizuoti ir civilinę atsakomybę, nes tik tokiu atveju būtų užtikrintas proporcingumo ir teisingumo principas. Pažymi, kad baudžiamojoje byloje pareikštame ieškinyje pati ieškovė buvo prašiusi taikyti dalinę civilinę atsakomybę. Atsakovas nesutinka ir su ieškovės nurodomu jos patirtos neturtinės žalos įvertinimu.

35Taip pat atsakovas pažymi, kad nuo žalos ieškovei padarymo jau praėjo beveik septyneri metai. Ji nepatyrė jokios turtinės žalos, jokių liekamųjų reiškinių dėl patirtos fizinės ir psichologinės traumos jai nėra nustatyta (arba bent ji nepateikė tai patvirtinančių įrodymų). Nepateikė duomenų, jog tai neigiamai atsiliepė jos darbinei veiklai ar šeimyniniam gyvenimui. Priešingai, ji sukūrė šeimą. Papildomai būtina atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad jau iki atsakovų nusikalstamų veikų ieškovės atžvilgiu, dėl ko ji ir pareiškė ieškinį, ieškovė jau buvo patyrusi seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas, o be to, baudžiamosios bylos, kurios pagrindu ir reiškiamas ieškinys atsakovui, nagrinėjimo metu ieškovė pati darė nusikalstamas seksualinio pobūdžio veikas kitų nukentėjusiųjų atžvilgiu ir dėl to buvo pati Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu pripažinta kalta pagal BK 147 straipsnio 2 dalį, 157 straipsnio 2 dalį bei nuteista laisvės atėmimo bausme (Baudžiamoji byla Nr. 1-22-350/2018).

36Atsakovas mano, kad tinkamai įvertinus neturtinės žalos dydžio nustatymui reikšmingas aplinkybes, o ypač ieškovės asmenybę, jos pačios elgesį tiek iki prieš ją padarytų nusikalstamų veikų, tiek ir po jų, praėjusį labai ilgą laiką po žalos atsiradimo, teismų praktiką analogiškose bylose, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, visa neturtinė ieškovės žala negalėtų būti įvertinta daugiau nei 3 000 Eur. Atsižvelgiant į atsakovo kaltės laipsnį, į tai, kad jo nusikalstami veiksmai ieškovės atžvilgiu nebuvo ilgalaikiai ar intensyvūs, jokio fizinio smurto prieš ją nevartojo ir jos fizinės sveikatos nesutrikdė, į tai, kad jo gaunamas atlyginimas yra tik 550 Eur, mano, kad jei teismas spręstų dėl ieškinio tenkinimo, iš atsakovo ieškovei galėtų ir turėtų būti priteista žymiai mažesnė dalis neturtinės žalos atlyginimo nei iš kitų atsakovų.

37Atsakovo N. D. procesinė pozicija

38Atsakovas N. D. atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti bei taikyti ieškinio senatį. Jo atsiliepimo argumentai iš esmės analogiški atsakovo D. K. atsiliepimo į ieškinį argumentams.

39Papildomai teismo posėdyje atsakovas N. D. paaiškino, kad neturtinės žalos atlyginimas yra per didelis. Ieškovė į ( - ) buvo patalpinta, nes buvo pavojinga sau ir kitiems. Ji pabėgo iš ( - ), vertėsi prostitucija. Atsisakymas nuo ieškinio buvo pateiktas žodžiu, bet teisėjas paaiškino, kad ji nebegalės kreiptis dėl šio ieškinio. Į tuo metu vykusį teismo procesą ieškovė buvo konvojuojama. Po vadinamo išprievartavimo praėjus mėnesiui laiko, ieškovė buvo apkaltinta prekyba žmonėmis. Ji nori pasipelnyti, yra neišsilavinusi, nemoka nieko dirbti, išskyrus prostituciją. Dėl minimo ieškovės patiriamo streso, tai gal tą stresą jai sukėlė tai, kad ji buvo kaltinama dėl prekybos žmonėmis. Dėl savo gyvenimo būdo ji nuolat buvo streso būsenoje. Prašo teismo atmesti ieškinį, o jeigu ieškinys bus tenkinamas, tai suma turėtų būti simboliška – 2 000 – 5 000 Eur. Šiuo metu atsakovas nedirba, neturi finansinių galimybių sumokėti. Teikė prašymą dirbti įkalinimo įstaigoje, bet įsidarbinti nepavyko.

40Atsakovo A. T. procesinė pozicija

41Atsakovas A. T. teismo posėdyje paaiškino, kad ieškinio nepripažįsta, prašo jį atmesti, paaiškino, kad yra nekaltas, nuteistas be kaltės.

42Atsakovai R. K., L. B. ir M. T. teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimų į ieškinį.

43Teismo posėdyje nedalyvavo atsakovai D. K., R. K., T. L., L. B. ir M. T., jiems apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, negauti prašymai atidėti bylos nagrinėjimo. Atsakovas D. K. ir jo atstovas advokatas Ž. R. prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Byla nagrinėtina, nedalyvaujant nurodytiems atsakovams (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 246 straipsnio 2 dalis).

44Teismas

konstatuoja:

45Ieškinys tenkintinas iš dalies.

46Faktinės aplinkybės

47Kaip matyti iš bylos medžiagos, įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2015-04-30 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-13-491/2015 N. D., D. K., R. K., T. L., A. T. nuteisti pagal BK 149 straipsnio 2 dalį, 150 straipsnio 2 dalį, o N. D. – dar ir pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 8 punktą. Įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2015-05-21 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-68-491/2015 L. B. ir M. T. nuteisti pagal BK 149 straipsnio 2 dalį, 150 straipsnio 2 dalį už tai, kad:

48N. D., D. K., R. K., T. L. ir A. T., laikotarpiu nuo 2012-05-02 21 val. iki 2012-05-03 4 val. 30 min., Panevėžyje, Staniūnų gatvės pabaigoje esančioje garažų teritorijoje, veikdami bendrininkų grupe, tame tarpe ir galimai su asmenimis, prieš kuriuos ši baudžiamoji byla atskirta, atimdami galimybę priešintis ir panaudodami fizinį smurtą lytiškai santykiavo ir tenkino lytinę aistrą oraliniu būdu su nukentėjusiąja A. B. prieš jos valią, o būtent: 2012-05-02 apie 21 val. N. D. išsivedė A. B. iš Panevėžyje, Staniūnų g. 73 gyvenamajame name įrengtos parduotuvės ir galimam nukentėjusiosios pasipriešinimui įveikti jėga įsodinęs nukentėjusiąją į automobilį „Audi 80“, valst. Nr. ( - ) kartu su D. K. nuvežė ją į garažų teritoriją, esančią nuošalioje vietoje Staniūnų g. pabaigoje; po to, D. K. akivaizdoje sudavęs keletą smūgių kumščiu nukentėjusiajai į veidą, galvą, palaužė A. B. valią priešintis, kuri dėl panaudoto prieš ją smurto ir baimės pakluso ir automobilyje „Audi 80“, valst. Nr. ( - ) N. D. nurodymu patenkino D. K. lytinę aistrą oraliniu būdu ir lytiškai santykiavo su juo prieš savo valią; po to, N. D. su D. K. apie pradėtą nusikaltimą informavo ir prisijungti prie nusikalstamų veiksmų pakvietė kaltinamuosius R. K., T. L., A. T., ir galimai kitus asmenis, prieš kuriuos ši baudžiamoji byla atskirta, N. D. pareikalavo iš A. B. elgtis pagal jo nurodymus – lytiškai santykiauti ir tenkinti lytinę aistrą su bendrininkais, bei suduodamas smūgius jai į kūną, galvą ir veidą, taip dėl padarytų poodinių kraujosruvų viršutinėje lūpoje, kairiame skruoste, kairio peties sąnario srities užpakaliniame paviršiuje, kairėje šlaunyje, dešinėje plaštakoje, kraujosruvų ir muštinių žaizdelių apatinės lūpos vidinio paviršiaus gleivinėje, nežymiai sutrikdydamas jos sveikatą, sudarė sąlygas R. K., T. L., A. T. bei galimai kitiems asmenims, prieš kuriuos ši baudžiamoji byla atskirta, tiksliai nenustatyto automobilio salone lytiškai santykiauti ir tenkinti lytinę aistrą oraliniu būdu su A. B. prieš jos valią; R. K., T. L., A. T. bei galimai kiti asmenys, prieš kuriuos ši baudžiamoji byla yra atskirta, prisijungė prie daromų nusikaltimų ir suvokdami, kad nukentėjusiosios valia priešintis jiems N. D. jau buvo palaužta panaudojus ir naudojant prieš nukentėjusiąją fizinį smurtą bei padarant jai nežymų sveikatos sutrikdymą, prieš nukentėjusiosios A. B. valią R. K. su ja lytiškai santykiavo, T. L. su ja lytiškai santykiavo ir tenkino lytinę aistrą oraliniu būdu, o A. T. lytiškai su ja santykiavo ir tenkino savo lytinę aistrą oraliniu būdu; po to, 2012-05-03, apie 4 val. 30 min, įsodinęs nukentėjusiąją į automobilį „Audi 80“, valst. Nr. ( - ) vežiojo ją po miestą ir sugrįžęs į Staniūnų gatvės pabaigoje esančią garažų teritoriją su nenustatytu asmeniu lytiškai santykiavo su A. B. prieš jos valią, kuri dėl panaudoto prieš ją smurto ir sukelto skausmo išoriškai neišreiškė nesutikimo.

49L. B. ir M. T. laikotarpiu nuo 2012-05-02 21 val. iki 2012-05-03 4 val. 30 min., Panevėžyje, Staniūnų gatvės pabaigoje esančioje garažų teritorijoje, veikdami bendrininkų grupe su N. D., D. K., R. K., T. L. ir A. T. (visi nuteisti 2015-04-30 Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu), atimdami galimybę priešintis ir panaudodami fizinį smurtą lytiškai santykiavo ir tenkino lytinę aistrą oraliniu būdu su nukentėjusiąja A. B. prieš jos valią, o būtent: 2012-05-02 apie 21 val. N. D. išsivedė A. B. iš Panevėžyje, Staniūnų g. 73 gyvenamajame name įrengtos parduotuvės ir galimam nukentėjusiosios pasipriešinimui įveikti jėga įsodinęs nukentėjusiąją į automobilį „Audi 80“, valst. Nr. ( - ) kartu su D. K. nuvežė ją į garažų teritoriją, esančią nuošalioje vietoje Staniūnų g. pabaigoje; po to, D. K. akivaizdoje sudavęs keletą smūgių kumščiu nukentėjusiajai į veidą, galvą, palaužė A. B. valią priešintis, kuri dėl panaudoto prieš ją smurto ir baimės pakluso ir automobilyje „Audi 80“, valst. Nr. ( - ) N. D. nurodymu patenkino D. K. lytinę aistrą oraliniu būdu ir lytiškai santykiavo su juo prieš savo valią; po to, N. D. su D. K. apie pradėtą nusikaltimą informavo ir prisijungti prie nusikalstamų veiksmų pakvietė kaltinamuosius R. K., T. L., A. T., L. B. ir M. T., N. D. pareikalavo iš A. B. elgtis pagal jo nurodymus – lytiškai santykiauti ir tenkinti lytinę aistrą su bendrininkais, bei suduodamas smūgius jai į kūną, galvą ir veidą, taip dėl padarytų poodinių kraujosruvų viršutinėje lūpoje, kairiame skruoste, kairio peties sąnario srities užpakaliniame paviršiuje, kairėje šlaunyje, dešinėje plaštakoje, kraujosruvų ir muštinių žaizdelių apatinės lūpos vidinio paviršiaus gleivinėje, nežymiai sutrikdydamas jos sveikatą, sudarė sąlygas R. K., T. L., A. T., L. B. ir M. T. tiksliai nenustatyto automobilio salone lytiškai santykiauti ir tenkinti lytinę aistrą oraliniu būdu su A. B. prieš jos valią; o R. K., T. L., A. T., L. B. ir M. T. prisijungę prie daromų nusikaltimų ir suvokdami, kad nukentėjusiosios valia priešintis jiems N. D. jau buvo palaužta panaudojus ir naudojant prieš nukentėjusiąją fizinį smurtą bei padarant jai nežymų sveikatos sutrikdymą, prieš nukentėjusiosios A. B. valią R. K. su ja lytiškai santykiavo, T. L. su ja lytiškai santykiavo ir tenkino lytinę aistrą oraliniu būdu, A. T. lytiškai su ja santykiavo ir tenkino savo lytinę aistrą oraliniu būdu, L. B. su ja lytiškai santykiavo oraliniu būdu, o M. T. lytiškai su ja santykiavo ir tenkino savo lytinę aistrą oraliniu būdu; po to, 2012-05-03, apie 4 val. 30 min., N. D. įsodinęs nukentėjusiąją į automobilį „Audi 80“, valst. Nr. ( - ) vežiojo ją po miestą ir sugrįžęs į Staniūnų gatvės pabaigoje esančią garažų teritoriją su nenustatytu asmeniu lytiškai santykiavo su A. B. prieš jos valią, kuri dėl panaudoto prieš ją smurto ir sukelto skausmo išoriškai neišreiškė nesutikimo.

50Šiose bylose nukentėjusiąja buvo pripažinta ieškovė, kuri buvo pareiškusi 800 000 Lt (231696,01 Eur) ieškinį savo patirtai neturtinei žalai atlyginti. Tačiau baigiamųjų kalbų metu, nurodžiusi, kad nori kaip galima greičiau pamiršti šį įvykį, ji (jau būdama pilnametė) šio ieškinio atsisakė. Panevėžio apygardos teismas 2015-04-30 ir 2015-05-21 nuosprendžiuose sprendė, kad ji tokią teisę turi ir ieškinio atsisakymą priėmė.

51Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-02-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-52-469/2019 nurodė, kad „teismo veiksmai priimant nukentėjusiosios ieškinio atsisakymą neatitiko aptartų įstatymų reikalavimų bei Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos principinių nuostatų. Pirma, teismas tinkamai neišaiškino nukentėjusiajai ieškinio atsisakymo teisinių pasekmių, neįsitikino, kad nukentėjusioji jas supranta; antra, teismas priėmė ieškinio atsisakymą tinkamai neišsiaiškinęs tikrųjų tokio jos pareiškimo priežasčių, neįvertinęs nukentėjusiajai įvykdyto nusikaltimo pobūdžio, jos amžiaus, situacijos, kurioje ji pareiškė atsisakanti ieškinio, ir kt. reikšmingų aplinkybių. Taigi nepaneigta abejonė, kad ieškovė ieškinio atsisakė nesuprasdama tokio veiksmo padarinių ir ne laisvai apsisprendusi, o dėl savo psichologinės būsenos po nusikaltimo ir teismo posėdžio metu bei teisiamųjų aplinkos poveikio.“.

52Dėl ieškinio senaties termino

53Atsakovai N. D., D. K., T. L. prašo taikyti ieškinio senatį byloje. Ieškovė ir jos atstovas mano, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas, o jei teismas nustatytų priešingai, prašo atnaujinti praleistą terminą ieškiniui paduoti.

54CK 1.126 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią teismas įpareigotas priimti nagrinėti reikalavimą apginti pažeistą teisę net ir tais atvejais, kai ieškinio senaties terminas yra pasibaigęs; ar ieškinio senaties terminas praleistas, galima nustatyti, žinant jo pradžią, taip pat išsiaiškinus, ar šis terminas nebuvo sustabdytas, nutrauktas; vadinasi, tam būtina ištirti bylos aplinkybes. Be to, praleistas ieškinio senaties terminas gali būti atnaujinamas (CK 1.131 straipsnio 2 dalis), ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu (CK 1.126 straipsnio 2 dalis).

55CK 1.125 straipsnio 8 dalis reglamentuoja, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo.

56Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis).

57Ieškovės, kuri pripažinta nukentėjusiąja baudžiamosiose bylose Nr. 1-13-491/2015 ir Nr. 1-68-491/2015, atžvilgiu nusikalstamas veikas atsakovai pabaigė 2012-05-03. Byloje nėra ginčo dėl to, kada ieškovė sužinojo apie savo teisės pažeidimą. Todėl šis terminas laikytinas ieškinio senaties termino pradžia.

58Ieškovė nurodo, kad Panevėžio apygardos teisme nagrinėtose baudžiamosiose bylose ji, nepažeisdama ieškinio senaties terminų, jau buvo pareiškusi civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, todėl ieškinio senaties terminai sustojo. Teigia, kad dėl kaltininkų ir jų aplinkos poveikio, ji, bijodama dėl savo saugumo, baigiamosiose kalbose civilinio ieškinio atsisakė, o su ieškinio atsisakymo pasekmėmis jos niekas nesupažindino. Taigi, jos vertinimu, ji CK 1.125 straipsnio 8 dalyje reikalavimams dėl žalos atlyginimo nustatyto sutrumpinto trejų metų ieškinio senaties termino nepraleido.

59CK 1.129 straipsnyje nurodyti atvejai, kada ieškinio senaties terminas sustabdomas. Ieškovė nenurodė, o ir teismas nenustatė nei vieno iš šių pagrindų.

60CK 1.130 straipsnis reglamentuoja ieškinio senaties termino nutraukimą. Šio straipsnio 4 dalis nustato, kad ieškinio senaties terminas nenutraukiamas, jeigu buvo atsisakyta priimti ieškinio pareiškimą arba ieškovas ieškinio atsisakė.

61Nuosprendžiai (2015-04-30 ir 2015-05-21), kuriais procesas dėl A. B. civilinio ieškinio nutrauktas jai šio ieškinio atsisakius, įsiteisėję. Teismo vertinimu, ieškinio dėl žalos atlyginimo senaties terminas, prasidėjęs 2012-05-03, nenutrūko, jis tęsėsi ir baigėsi 2015-05-03. Naują ieškinį ieškovė pareiškė 2018-03-02. Todėl konstatuotina, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl neturtinės žalos atlyginimo pareikšti.

62Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Ieškovė prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą.

63CK arba kituose įstatymuose neįtvirtintos svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis laikytinos aplinkybės, kurias nustačius būtų pagrindas pasibaigusį ieškinio senaties terminą atnaujinti. Klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti, teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ginčo esmę, šalių elgesį, ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį bei į kitas reikšmingas bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012). Nagrinėjant ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą, turi būti įvertinta, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvieną konkrečią situaciją būtina vertinti individualiai, kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai atsižvelgiant į asmens gebėjimą įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, asmens amžių, išsilavinimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 201507-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460-915/2015).

64Ieškovė svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis nurodo ilgą laiką užsitęsusį sudėtingą ikiteisminį tyrimą ir ilgą baudžiamosios bylos nagrinėjimą visų instancijų teismuose ir tai, kad nebuvo aišku ar pavyks įrodyti atsakovų kaltumą, nes šie visomis priemonėmis siekė išvengti baudžiamosios atsakomybės. Galutinė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis priimta 2017-10-31 (Baudžiamoji byla Nr. 2K-252-222/2017).

65Ieškovė, kaip minėta, 2018-03-02 pareiškė ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

66Teismas sutinka su ieškovės ieškinio argumentu, kad terminas pažeistai teisei ginti turi būti atnaujintas dėl nagrinėjamu atveju prašomų apginti vertybių - seksualinio apsisprendimo laisvės, asmens sveikatos, neliečiamumo.

67Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) praktiką seksualinė prievarta gali pažeisti žmogaus teises, įtvirtintas Žmogaus teisių konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsnyje (kankinimo, nežmoniško ar žeminančio elgesio draudimas), 8 straipsnyje (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) (pvz., EŽTT 2019-01-17 sprendimas byloje X ir kiti prieš Bulgariją, peticijos Nr. 22457/16; 2016-09-13 sprendimas byloje A. prieš Turkiją, peticijos Nr. 58271/10). Kad netinkamas elgesys patektų į Konvencijos 3 straipsnio taikymo sritį, jis turi pasiekti minimalų žiaurumo (sunkumo) lygį. Šio minimumo vertinimas yra reliatyvus ir priklauso nuo visų bylos aplinkybių, tokių kaip elgesio pobūdis ir kontekstas, trukmė, fizinis ir psichinis poveikis ir kai kuriais atvejais aukos lytis, amžius, sveikatos būklė (pvz., 2013-03-26 sprendimas byloje Valiulienė prieš Lietuvą, peticijos Nr. 33234/07, par. 65). Pavyzdžiui, elgesys traktuojamas kaip nežmoniškas, nes, be kita ko, jis buvo iš anksto suplanuotas, taikytas ištisas valandas ir sukėlė kūno sužalojimą arba dideles fizines ir psichines kančias. Elgesys traktuojamas kaip žeminantis, kai sukėlė aukai baimę, sielvartą, nevisavertiškumo jausmą, galėjo pažeminti ir sumenkinti auką ir galbūt palaužti jos fizinį ar psichinį pasipriešinimą (Valiulienė, par. 66).

68Kasacinis teismas yra akcentavęs, kad teismas, spręsdamas svarbių priežasčių konstatavimo klausimą, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2009 ir 2009-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2009). Kiekvienu atveju turi būti taikomi ne vidutiniai, o individualūs elgesio standartai dėl bylos šalių, dėl kurių sprendžiamas praleisto ieškinio senaties termino priežasčių svarbos įvertinimo klausimas. Praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes, į subjektyviųjų (asmens sugebėjimas įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, šalių elgesys ir pan.) ir objektyviųjų (siekiama apginti vertybė, asmens amžius, išsilavinimas ir pan.) kriterijų visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2010).

69Todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgiant į ginčo esmę, užtrukusį baudžiamųjų bylų, kuriose ieškovė pripažinta nukentėjusiąja, nagrinėjimą, įskaitant apeliacine ir kasacine tvarka, to priežastis, praleisto termino trukmę, į ieškovės jauną amžių, brandą, gyvenimo patirtį, įvertinus ginamų šioje byloje teisės ginamų vertybių persvarą prieš atsakovų D. K. ir N. D. nurodomą civilinių santykių stabilumo principą, teismo vertinimu, pagrįsta atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą. Todėl esant šioms aplinkybėms, ieškinio senaties terminas atnaujintinas.

70Dėl neturtinės žalos atlyginimo

71Ieškovė neturtinę žalą grindžia tuo, kad nusikalstamos veikos padarymo metu apie 6 - 7 valandas laiko jai buvo visiškai suvaržyta judėjimo laisvė, atsakovas N. D. visą tą laiką prieš ją naudojo fizinį smurtą, ji buvo žeminama – išvadinta necenzūriniais žodžiais, priversta lauke išsirengti nuogai, klauptis ir atsiprašinėti, smurtiniais veiksmais ir grasinimu palaužus jos pasipriešinimą ir kitiems atsakovams apie tai žinant ir suprantant, ji buvo verčiama nesyk tenkinti kiekvieno atsakovų lytinę aistrą tiek per lytinius aktus, tiek oraliniu būdu, dėl grubių prievartinių lytinių santykių ieškovė juto didelius fizinius skausmus, pažeminimą ir išnaudojimą. Be to, dauguma atsakovų atrodė apsvaigę nuo alkoholio, su ja elgėsi labai grubiai, ji jautėsi nesaugiai, bejėgiškai, išnaudojama. Po įvykių ji jautė baimę dėl savo gyvybės, jei praneš apie įvykį policijai, gėdą prieš apie įvykį sužinojusius aplinkinius, vis grįždavo nemalonūs prisiminimai, iš atsakovų ir jo aplinkos ji nuolat sulaukė didelio spaudimo atsisakyti kaltinimų, pakeisti parodymus, nebeatpažinti kaltinamųjų. Po ilgą laiką trukusio fizinio ir psichologinio smurto bei grupinio išžaginimo jai yra kilę gilūs psichologinio pobūdžio liekamieji padariniai: jaučia didelę įtampą, yra užsitęsusi reakcija į stresą, nerimas, baimė, bloga nuotaika, kankina nemiga, apetito praradimas, sutrikusi emocijų kontrolė, emocinis neadekvatumas ir jaudrumas, bendravimo sunkumai, nuolat išgyvena emocinę įtampą, nelaimingumo ir beviltiškumo jausmus, jautriau reaguoja į įvairias gyvenimiškas situacijas, bijo viena pasilikti su nepažįstamais žmonėmis, kankina slogios suicidinės mintys, dažna nuotaikų kaita, verkia dėl smulkmenų, jaučiasi nelaiminga, prislėgta, trūksta pasitikėjimo savimi, emocionali, stresinėse situacijose jaučia bejėgiškumą, lengviau pasiduoda blogoms įtakoms, norėdama užsimiršti buvo pradėjusi vartoti svaigalus. Ieškovės teigimu, jos psichologinė savijauta iki šiol nėra gera, sumažėjo savęs vertinimas, todėl tai labai neigiamai atsiliepia jos tolimesniam socialiniam gyvenimui.

72Konstitucinis žalos atlyginimo principas yra, inter alia, įgyvendintas CK 6.250 straipsnyje, kuris reglamentuoja neturtinę (Konstitucijos terminais – moralinę) žalą. CK 6.250 straipsnio 1 dalis nustato, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

73Nors atsakovai, išreiškę savo poziciją šioje civilinėje byloje, ginčija, neigia ieškovės nurodomus dėl jų nusikaltimų patirtus fizinius, dvasinius ir psichologinius išgyvenimus, tačiau teismo vertinimu, atsižvelgiant į nusikaltimų pobūdį, jų trukmę ir kitas aplinkybes, nėra abejonių dėl neturtinės žalos fakto, atsakovų neteisėtų veiksmų, jų kaltės (ji įrodyta įsiteisėjusiais nuosprendžiais), priežastinio ryšio tarp atsakovų veiksmų ir kilusios žalos. Minėti atsakovai nesutinka ir su reikalaujamu priteisti neturtinės žalos dydžiu.

74Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad įstatyme nustatytas nebaigtinis neturtinės žalos dydžiui nustatytų reikšmingų kriterijų sąrašas laikytinas pagrindiniu (universaliu) sąrašu tokių kriterijų, kurie turėtų būti teismo ištirti ir įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju. Kadangi neturtinės žalos dydį pagrindžiančių kriterijų sąrašas nebaigtinis, o kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymo saugoma teisinė vertybė ir neturtinė žala patiriama individualiai, tai teismas turėtų spręsti dėl kompensacijos už patirtą neturtinę žalą dydžio, aiškindamasis ir vertindamas individualias bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes ir kitus faktus, reikšmingus nustatant tokio pobūdžio žalos dydį, atsižvelgdamas į įstatyme bei teismų praktikoje įtvirtintus ir teismo konkrečiu atveju reikšmingais pripažintus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2014 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

75Nustatyta, kad ieškovė A. B. 2011 m. rugsėjo mėn., t. y. prieš ieškinyje nurodomus įvykius, įtraukė nepilnametę į prostituciją, po to, 2012-06-03, t. y. praėjus vos mėnesiui po ieškinyje nurodytų įvykių, turėdama tikslą gauti turtinę naudą, organizavo ir vadovavo merginų prostitucijai surasdama joms klientus, derindama su klientais seksualinių paslaugų teikimo vietą, laiką, kainą už suteiktas seksualines paslaugas, ir už tai A. B. pasiimant dalį jų iš prostitucijos uždirbtų pinigų, pelnėsi iš nepilnamečių prostitucijos bei veikdama organizuotoje grupėje padarė labai sunkų nusikaltimą - pasinaudodama nukentėjusios pažeidžiamumu - jos sunkia materialine padėtimi, verbavo, gabeno, laikė nelaisvėje, pirko ir pardavė merginą darbui prostitute Airijoje tikslu pelnytis iš jos prostitucijos ir dėl to pripažinta kalta pagal BK 147 straipsnio 2 dalį, 307 straipsnio 2 dalį, 307 straipsnio 3 dalį, ir nuteista 4 metų laisvės atėmimo bausme, ją atliekant pataisos namuose (suimta teismo salėje) (Panevėžio apygardos teismo 2015-03-26 nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. N1-10-350/2015, pakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2016-03-10 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1A-108-518/2016).

76Teismo vertinimu, šios aplinkybės, kai ieškovė, patyrusi seksualinę prievartą ir iš jos kilusius fizinius, dvasinius ir psichinius išgyvenimus, nepraėjus nei mėnesiui po įvykio savo veiksmais sukūrė prielaidas kitiems asmenims patirti tokius pat išgyvenimus, yra svarbios nustatant neturtinės žalos dydį byloje.

77Atsakovai nurodo, kad ieškovė nepateikė įrodymų dėl patirtų išgyvenimų (nesilankė pas psichiatrus, nesigydė ligoninėje ir pan.), visiems šiems vidiniams išgyvenimams prielaidas sukūrė pati, darydama nusikalstamas veikas. Iš dalies galima sutikti su šiais argumentais. Tačiau teismo vertinimu, atsižvelgiant į nusikalstamų veikų, iš kurių kildinama neturtinė žala šioje byloje, pobūdį, teismų nuosprendžiuose nustatytų aplinkybių, tai nepaneigia ieškovės patirtų psichologinių ir fizinių išgyvenimų. Tik, kaip minėta, tai vertintina nustatant neturtinės žalos dydį. Juolab, ieškovės patirtus psichologinius, dvasinius išgyvenimus patvirtina byloje pateikta ( - ) psichologės 2012-06-12 išvada Nr. 2-388 bei Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės 2012 m. spalio 16 - lapkričio 16 d. aktas Nr. 103MS-136/2012.

78Todėl įvertinus visas nurodytas aplinkybes, nusikaltimų pobūdį, nusikaltime dalyvavusių asmenų skaičių, dėl nusikalstamų veikų kilusius padarinius, ieškovės jų metu patirtus išgyvenimus, fizinį skausmą, jos elgesį iki ir po atsakovų jos atžvilgiu įvykdytų nusikaltimų (2019-03-20 Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenimis nustatyta, kad pati darė nusikaltimus (prekyba žmonėmis, vaiko pardavimas), pripažinta kalta dėl jų, atlieka laisvės atėmimo bausmę), atsakovų turtinę padėtį, laiko tarpą, praėjusį nuo nusikaltimų, duomenų apie tai, kad ieškovei būtų ilgesniam laikui ir reikšmingai sutrikusi fizinė ar psichinė sveikata, psichologinė būsena, stoką, teismų praktiką tokios kategorijos bylose, remiantis teisingumo ir protingumo principais, reikalaujamos neturtinės žalos dydis – 35 000 Eur mažintinas iki 14 000 Eur, t. y. ieškinys tenkintinas iš dalies ir iš atsakovų solidariai (nes teismo nuosprendžiais konstatuota, kad ieškovę išžagino ir seksualiai prievartavo veikdami bendrininkų grupe) priteistina 14 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo ieškovei A. B. (CK 6.250 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6.279 straipsnio 1 dalis).

79Iš atsakovų N. D., D. K., R. K., T. L., A. T., L. B. ir M. T. priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (40 proc.): iš kiekvieno po 45 Eur ((14 000 Eur x 0,03 x 0,75) : 7) žyminio mokesčio, po 9,78 Eur (68,51 Eur : 7) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. iš viso po 54,78 Eur iš kiekvieno atsakovo valstybei ir po 142,86 Eur iš kiekvieno atsakovo išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovei A. B.. Iš ieškovės A. B. priteistina 210 Eur (60 proc. nuo 350 Eur) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovui D. K. (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3, 6 punktai, 93 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnis).

80Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2019-03-29 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, jį įvykdžius, panaikintinos (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

81Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 151 straipsniu, 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

82Ieškinį patenkinti iš dalies.

83Atnaujinti praleistą trejų metų ieškinio senaties terminą.

84Priteisti iš atsakovų N. D., asmens kodas ( - ) D. K., asmens kodas ( - ) R. K., asmens kodas ( - ) T. L., asmens kodas ( - ) A. T., asmens kodas ( - ) L. B., asmens kodas ( - ) ir M. T., asmens kodas ( - ) solidariai 14 000 Eur (keturiolika tūkstančių eurų) neturtinės žalos atlyginimo ieškovei A. B., asmens kodas ( - )

85Priteisti iš kiekvieno atsakovo: N. D., asmens kodas ( - ) D. K., asmens kodas ( - ) R. K., asmens kodas ( - ) T. L., asmens kodas ( - ) A. T., asmens kodas ( - ) L. B., asmens kodas ( - ) ir M. T., asmens kodas ( - ) po 142,86 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt du eurus aštuoniasdešimt šešis euro centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei A. B., asmens kodas ( - )

86Priteisti iš kiekvieno atsakovo: N. D., asmens kodas ( - ) D. K., asmens kodas ( - ) R. K., asmens kodas ( - ) T. L., asmens kodas ( - ) A. T., asmens kodas ( - ) L. B., asmens kodas ( - ) ir M. T., asmens kodas ( - ) po 54,78 Eur (penkiasdešimt keturis eurus septyniasdešimt aštuonis euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

87Priteisti iš ieškovės A. B., asmens kodas ( - ) 210 Eur (du šimtus dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovui D. K., asmens kodas ( - )

88Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2019-03-29 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, jį įvykdžius, panaikinti.

89Kitą ieškinio dalį atmesti.

90Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant D. B.,... 3. dalyvaujant ieškovės A. B. atstovui advokatui T. L.,... 4. atsakovams A. T. ir N. D.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovės reikalavimai ir argumentai... 8. Ieškovė, pakeitusi ieškinio reikalavimus, prašo priteisti solidariai iš... 9. Ieškinyje nurodo, kad nuo 2009-11-23 gyveno ir mokėsi ( - ). 2012-04-28... 10. Ieškovė nurodo, kad Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos... 11. Taip pat ieškovė nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu liudytojas - jos tėvas... 12. Baudžiamojoje byloje ji buvo pripažinta nukentėjusiąja, todėl, remdamasi... 13. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad nagrinėjamoje situacijoje apygardos,... 14. Dėl atsakovų nuo 2012-05-02, 21 val. iki 2012-05-03, 4 val. 30 min.,... 15. Visos šios aplinkybės, susijusios su pažeista ieškovės emocine, dvasine,... 16. Ieškovė jai padarytą neturtinę žalą įvertina 35 000 Eur, kurią prašo... 17. Taip pat ieškovė nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau... 18. Jei visgi būtų pripažinta, kad praleistas ieškinio senaties terminas,... 19. Terminas pažeistai teisei ginti turi būti atnaujintas dėl nagrinėjamu... 20. Ieškovės atstovas advokatas T. L. prašo atnaujinti ieškinio padavimo... 21. Atsakovo D. K. procesinė pozicija... 22. Atsakovas D. K. atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti bei taikyti... 23. Taip pat baudžiamojoje byloje nustatyta, jog pati nukentėjusioji tą vakarą... 24. Nurodydama visas aplinkybes dėl patirtų fizinių ir psichologinių... 25. Atsakovas taip pat atsiliepime nurodo, kad ieškovė savo veiksmais trukdė... 26. Panevėžio apygardos teismo 2015-04-30 nuosprendyje konstatuota, kad iš... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-02-21 nutartyje, priimtoje civilinėje... 28. Dėl ieškinio senaties atsakovas nurodo, kad ieškovė pati savo veiksmais... 29. Atsakovo T. L. procesinė pozicija... 30. Atsakovas T. L. atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti ir taikyti... 31. Ieškovė klaidina teismą, teigdama, kad jai buvo daromas neleistinas... 32. Be to, būtina atsižvelgti į tai, kad joks neleistinas poveikis ieškovei... 33. Atsakovas mano, kad pagrindo atnaujinti ieškinio senaties terminą nėra. Nors... 34. Taip pat atsakovas nurodo, kad vertinant ieškovės patirtą neturtinę žalą... 35. Taip pat atsakovas pažymi, kad nuo žalos ieškovei padarymo jau praėjo... 36. Atsakovas mano, kad tinkamai įvertinus neturtinės žalos dydžio nustatymui... 37. Atsakovo N. D. procesinė pozicija... 38. Atsakovas N. D. atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti bei taikyti... 39. Papildomai teismo posėdyje atsakovas N. D. paaiškino, kad neturtinės žalos... 40. Atsakovo A. T. procesinė pozicija... 41. Atsakovas A. T. teismo posėdyje paaiškino, kad ieškinio nepripažįsta,... 42. Atsakovai R. K., L. B. ir M. T. teismo nustatytu terminu nepateikė... 43. Teismo posėdyje nedalyvavo atsakovai D. K., R. K., T. L., L. B. ir M. T.,... 44. Teismas... 45. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 46. Faktinės aplinkybės... 47. Kaip matyti iš bylos medžiagos, įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo... 48. N. D., D. K., R. K., T. L. ir A. T., laikotarpiu nuo 2012-05-02 21 val. iki... 49. L. B. ir M. T. laikotarpiu nuo 2012-05-02 21 val. iki 2012-05-03 4 val. 30... 50. Šiose bylose nukentėjusiąja buvo pripažinta ieškovė, kuri buvo... 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-02-21 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 52. Dėl ieškinio senaties termino... 53. Atsakovai N. D., D. K., T. L. prašo taikyti ieškinio senatį byloje.... 54. CK 1.126 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią teismas... 55. CK 1.125 straipsnio 8 dalis reglamentuoja, kad sutrumpintas trejų metų... 56. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo... 57. Ieškovės, kuri pripažinta nukentėjusiąja baudžiamosiose bylose Nr.... 58. Ieškovė nurodo, kad Panevėžio apygardos teisme nagrinėtose baudžiamosiose... 59. CK 1.129 straipsnyje nurodyti atvejai, kada ieškinio senaties terminas... 60. CK 1.130 straipsnis reglamentuoja ieškinio senaties termino nutraukimą. Šio... 61. Nuosprendžiai (2015-04-30 ir 2015-05-21), kuriais procesas dėl A. B.... 62. Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties termino pabaiga iki... 63. CK arba kituose įstatymuose neįtvirtintos svarbiomis ieškinio senaties... 64. Ieškovė svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis nurodo... 65. Ieškovė, kaip minėta, 2018-03-02 pareiškė ieškinį dėl neturtinės... 66. Teismas sutinka su ieškovės ieškinio argumentu, kad terminas pažeistai... 67. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) praktiką seksualinė... 68. Kasacinis teismas yra akcentavęs, kad teismas, spręsdamas svarbių... 69. Todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais,... 70. Dėl neturtinės žalos atlyginimo... 71. Ieškovė neturtinę žalą grindžia tuo, kad nusikalstamos veikos padarymo... 72. Konstitucinis žalos atlyginimo principas yra, inter alia, įgyvendintas CK... 73. Nors atsakovai, išreiškę savo poziciją šioje civilinėje byloje, ginčija,... 74. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad įstatyme nustatytas... 75. Nustatyta, kad ieškovė A. B. 2011 m. rugsėjo mėn., t. y. prieš ieškinyje... 76. Teismo vertinimu, šios aplinkybės, kai ieškovė, patyrusi seksualinę... 77. Atsakovai nurodo, kad ieškovė nepateikė įrodymų dėl patirtų išgyvenimų... 78. Todėl įvertinus visas nurodytas aplinkybes, nusikaltimų pobūdį,... 79. Iš atsakovų N. D., D. K., R. K., T. L., A. T., L. B. ir M. T. priteistinos... 80. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2019-03-29 nutartimi taikytos... 81. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 151... 82. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 83. Atnaujinti praleistą trejų metų ieškinio senaties terminą.... 84. Priteisti iš atsakovų N. D., asmens kodas ( - ) D. K., asmens kodas ( - ) R.... 85. Priteisti iš kiekvieno atsakovo: N. D., asmens kodas ( - ) D. K., asmens kodas... 86. Priteisti iš kiekvieno atsakovo: N. D., asmens kodas ( - ) D. K., asmens kodas... 87. Priteisti iš ieškovės A. B., asmens kodas ( - ) 210 Eur (du šimtus dešimt... 88. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2019-03-29 nutartimi taikytas... 89. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 90. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...