Byla e2S-1281-258/2020
Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų „Graičiūno aukštoji mokykla“, UAB ir UAB „Euparta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės A. P. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. Teisme 2020-05-08 gautas ieškovės prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, kuriame ieškovė prašė išdėstyti civilinėje byloje Nr. e2-6783-545/2018 priimtų sprendimų ieškovės A. P. atžvilgiu vykdymą 12 mėnesių laikotarpiui, nustatant, kad ieškovė A. P. galėtų sumokėti atsakovėms UAB „Euparta“ ir UAB „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“ priteistas bylinėjimosi išlaidas, atliekant mokėjimus kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis, t. y. UAB „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“ mokant po 636,58 Eur kiekvieną mėnesį ir UAB „Euparta“ mokant po 635,74 Eur kiekvieną mėnesį iki visiško atsiskaitymo.

52. Prašyme ieškovė nurodė, kad šiuo metu civilinėje byloje Nr. e2-6783-545/2018 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-43616-2017-9) priimtų sprendimų pagrindu iš ieškovės yra pradėtas vykdyti viso 15 267,80 Eur sumos išieškojimas atsakovų UAB „Euparta“ ir „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“, UAB naudai. Pažymėjo, kad ieškovei, kaip fiziniam asmeniui, tokia išieškoma suma yra labai didelė ir ieškovė tiek pinigų šiuo metu neturi, be to, dėl šalyje susiklosčiusios padėties, yra laikinai praradusi visas pajamas. Ieškovė yra architektė-restauratorė, kurios veikla yra iš esmės susijusi tik su kultūros paveldo objektų projektavimu ir tyrinėjimu. Atsižvelgiant į ieškovės veiklos pobūdį, visi ieškovės paslaugų užsakovai yra valstybinės ir savivaldybių įstaigos ir įmonės, valdančios kultūros paveldo objektus. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną bei patvirtinus karantino režimą, visi ieškovės paslaugų pirkėjai sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą ir nevykdo jokių atsiskaitymų ar mokėjimų už paslaugas, todėl ieškovė šiuo metu yra visiškai netekusi pajamų, kurias turėtų vėl pradėti gauti tik pasibaigus karantinui. Kartu su šiuo prašymu pateikė ieškovės banko sąskaitos balanso likučio duomenis iš kurių matyti, kad ieškovė laikotarpiu nuo 2020-04-01 iki 2020-05-07 iš viso gavo tik 250,00 Eur pajamų, viso ieškovės šiai dienai disponuojamas banko sąskaitos likutis yra 29,42 Eur. Pažymėjo, kad ieškovė turi tik vieną banko sąskaitą. Ieškovė tikisi artimiausiu metu sugrįžti prie įprastinės veiklos ir pradėti gauti pajamas, kai tik valstybinės įstaigos ir institucijos (t. y. ieškovės užsakovai) atnaujins veiklą susijusią su kultūros paveldo objektais. Atsakovai UAB „Euparta“ ir „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“, UAB yra juridiniai asmenys, kurių turtinė padėtis yra žymiai geresnė nei ieškovės, fizinio asmens. Remiantis vieša informacija matyti, kad UAB „Euparta“ pajamos yra tarp 100-200 tūkst. Eur per metus (be PVM), o „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“, UAB pajamos yra tarp 200-300 tūkst. Eur per metus (be PVM). Taip pat pažymi, kad ieškovės skola atsakovams susidarė priteisus atsakovams bylinėjimosi išlaidas, kurios laikytinos išties didelėmis (po daugiau nei 7 tūkst. Eur kiekvienai).

64. Atsakovai „Graičiūno aukštoji mokykla“, UAB ir UAB „Euparta“ pateikė atsiliepimą į prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo, kuriame prašė: 1. atmesti ieškovės A. P. 2020-05-07 prašymą civilinėje byloje Nr. e2-6783-545/2018 dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo; 2. priteisti iš ieškovės atsakovui „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“, UAB 363,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas; priteisti iš ieškovės atsakovui UAB „Euparta“ 363,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.

75. Atsiliepime atsakovai nurodė, kad ieškovė neįrodė ir visiškai nepagrindė, kad sprendimo įvykdymo išdėstymas byloje yra būtinas ir pateisinamas atsižvelgiant į teisingumo bei civilinių teisinių santykių šalių lygiateisiškumo principus ir abiejų bylos šalių turtinę padėtį, nes ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų ieškovės blogą turtinę padėtį, o taip pat nepagrindė, kad sprendimo įvykdymo išdėstymas nepažeis atsakovų teisių ir teisėtų interesų. Šiuo atveju būtent atsakovai yra nukentėjusieji dėl susiklosčiusios COVID-19 situacijos, dėl ko sprendimo įvykdymas nepagrįstai suvaržytų atsakovų teises. Be to, apeliacinės instancijos teismo nutartimi ir apylinkės teismo sprendimu buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos, kurios susidarė per ilgą laikotarpį vykstant teisminiam ginčui, kurį ir inicijavo pati ieškovė, t. y. šias išlaidas ieškovė ne tik galėjo iš anksto numatyti, tačiau protingai turėjo numatyti ir iš anksto planuoti. Ieškovė prašyme nurodė, kad ieškovei kaip fiziniam asmeniui išieškotina suma (15 267,80 Eur) yra labai didelė ir ieškovė tiek pinigų šiuo metu neturi. Prašyme bloga ieškovės turtinė padėtis yra grindžiama laikinu pajamų praradimu dėl susiklosčiusios, susijusios su COVID-19 pandemija. Ieškovės teigimu, paskelbus karantiną, visi ieškovės paslaugų pirkėjai sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą ir nevykdo jokių atsiskaitymų ar mokėjimų už paslaugas, todėl ieškovė šiuo metu yra visiškai netekusi pajamų, kurias turėtų vėl pradėti gauti tik pasibaigus karantinui. Ieškovė nepateikė duomenų, iš kurių būtų galima įvertinti, kad ieškovės materialinė padėtis yra sunki ir, kad ieškovė gauna labai mažas pajamas. Pažymėjo, kad iš antstolės S. V. patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0114/20/00319, kuris buvo siųstas ieškovės darbovietėms dėl išskaitų iš ieškovės darbo užmokesčio, matyti, kad ieškovė yra sudariusi darbo sutartis su UAB „Erdvės norma“ ir UAB „AA Valda“, o taip pat ieškovė vykdo individualią veiklą. Tuo tarpu ieškovė apie tai prašyme nieko nenurodė ir nepateikė jokių duomenų apie pagal darbo sutartis ir iš individualios veiklos gaunamas pajamas. Be to, byloje nebuvo ginčo, kad ieškovė yra ir UAB „Erdvės norma“ akcininkė, todėl ieškovė gauna ne tik darbo užmokestį, pajamas iš individualios veiklos, tačiau ir pajamas dividendų forma kaip UAB „Erdvės norma“ akcininkė. Ieškovė šių aplinkybių prašyme nenurodė, kas leidžia pagrįstai manyti, kad ieškovė sąmoningai teismui neatskleidžia informacijos apie visas ieškovės gaunamas pajamas, taip siekiant nepagrįsto teismo sprendimo įvykdymo vilkinimo, kas akivaizdžiai pažeistų atsakovų teises ir teisėtus interesus. Pažymėjo, kad pagal teismo gautus VĮ Registrų centras Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro duomenis bei papildomai teikiamus VĮ Registrų centras Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro duomenis apie turto vidutines rinkos vertes, ieškovei nuosavybės teise priklauso turto, kurio vidutinė rinkos vertė yra apie 74 795,39 Eur (nevertinant ieškovės sutuoktinio ½ dalies), kai tuo tarpu teismo nutartimi ir teismo sprendimu iš ieškovės priteista 15 267,80 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, kuri, vien jau atsižvelgiant į ieškovei priklausančio turto vertę, yra vertintina kaip itin nedidelė. Ieškovė ne tik nepagrindė blogos turtinės padėties, tačiau ir neįrodė (ir visiškai neįrodinėjo) tokios padėties laikinumo ir galimybių įvykdyti nutartį ir sprendimą išdėsčius jų vykdymą 12 mėn. laikotarpiui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

96.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. birželio 16 d. nutartimi ieškovės A. P. prašymą tenkino pilnai. Teismas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-17 sprendimo, civilinėje byloje Nr. e2-6783-545/2018 bei Vilniaus apygardos teismo 2020-04-09 nutarties, civilinėje byloje Nr. e2A-827-852/2020 įvykdymą dėl 15 267,80 Eur priteistų bylinėjimosi išlaidų atsakovams išdėstė 12 (dvylikai) mėnesių, nuo 2020 m. birželio mėn., įpareigojant ieškovę A. P. iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos mokėti po 636,58 Eur ir po 635,74 Eur į atsakovo UAB „Euparta“ atsiskaitomąją sąskaitą.

117.

12Teismas nurodė, kad dėl COVID-19 virusinės infekcijos pandemijos paskelbus Lietuvos Respublikoje karantiną bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatytus apribojimus ieškovės gaunamos pajamos ir darbinės veiklos ženkliai sumažėjo, todėl ieškovei susidarė labai nepalankios aplinkybės įvykdyti teismo sprendimą. Pažymėjo, kad ieškovė yra architektė-restauratorė, kurios veikla yra iš esmės susijusi tik su kultūros paveldo objektų projektavimu ir tyrinėjimu, t. y. specifinėje srityje dėl ko atsakovės galimybės gauti pajamų, esant Nutarimu nustatytiems ribojimas siauresnės nei kitų architektų (pvz. kurie rengia nesudėtingų pastatų projektus). Pasisakydamas dėl atsakovų argumentų, kad ieškovė gali dirbti nuotolinio būdu (rengti projektus), nepateikė jokių argumentų, kaip atsižvelgiant į atsakovės darbo specifiką atsakovė galėtų dirbti nuotoliniu būdu. Pažymėjo ir tai, kad prašomas išdėstyti ne turtinės ar neturtinės žalos, ar skolos, ar išlaikymo priteisimas, o bylinėjimosi išlaidos.

138.

14Teismas, pasisakydamas dėl atsakovų argumentų, kad ieškovė turi nekilnojamojo turto, nurodė, kad atsižvelgiant į skolos dydį ir pobūdį nekilnojamojo turto realizavimas būtų neproporcinga priemonė, be to yra tikimybė, kad priverstinis ieškovės nekilnojamojo turto realizavimas užtruktų ne trumpesnį laiko tarpą nei pareiškėjai išdėstant teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Teismas nurodė, kad ieškovė dirba UAB „Erdvės norma“ bei UAB „AA Valda“, SODROS duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) UAB „Erdvės norma“ paskutinis ieškovės atlyginimas nurodytas 1255,00 Eur (neatskaičius mokesčių), draudimo laikotarpis nuo 2002-01-08, UAB „AA Valda“ – 61,92 Eur, draudimo laikotarpis nuo 2019-06-03, iš nurodyto matyti, kad ieškovei gaunamų pajamų nepakaktų įvykdyti teismo procesinius sprendimus 15 267,80 Eur apimtyje iš karto. Atsakovai taip pat padarė prielaidą, kad ieškovė turėtų turėti santaupų, tačiau tokių duomenų byloje nėra, taip pat atsakovai nenurodė įrodymų, kurie patvirtintų šį atsakovų teiginį.

159.

16Teismas, atsižvelgdamas į priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį bei į ieškovės ir atsakovų nurodytas aplinkybes ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatytus ribojimus dėl virusinės infekcijos COVID-19 pandemijos, sprendė, kad skolos išdėstymas, atitinkantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo reikalavimus bei nepažeisiantis išieškotojų (atsakovų) ir skolininko (ieškovės) teisėtų interesų pusiausvyros principo, būtų skolos mokėjimą išdėstant 12 mėnesių, nuo 2020 m. birželio mėnesio.

17III. Atskirojo skundo argumentai

1810.

19Atskiruoju skundu atsakovai prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-06-16 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-6783-545/2018 ir išspręsti klausimą iš esmės: atmesti ieškovės A. P. 2020-05-07 prašymą civilinėje byloje Nr. e2-6783-545/2018 dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo, priteisti iš ieškovės A. P. atsakovės „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“, UAB naudai visas jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:

2010.1. Teismas tinkamai neįvertino ieškovės turtinės padėties, neatsižvelgė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų ieškovės itin sunkią turtinę padėtį, dėl ko ieškovei būtų labai sunku įvykdyti VAT nutartį ir sprendimą, kuriais priteista iš esmės net ir fiziniam asmeniui nedidelė – 15 267,80 Eur suma, ir prašymą tenkino remiantis vien tik prielaidomis apie galimai sudėtingą ieškovės turtinę padėtį dėl koronaviruso situacijos.

2110.2. Atsakovių nuomone, negali būti formuojama tokia teismų praktika, pagal kurią vien tik skolininkui nurodžius, kad jis susiduria su finansiniais sunkumais, ir nepateikus jokių blogą turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų, teismo sprendimo (nutarties) įvykdymas yra išdėstomas net 12 mėn. laikotarpiui vien dėl koronaviruso situacijos, teismui visapusiškai nevertinant skolininko turtinės padėties. Priešingu atveju, tokios teismų praktikos formavimas sudarytų sąlygas skolininkams piktnaudžiauti ir pasinaudoti susiklosčiusiomis aplinkybėmis dėl koronaviruso situacijos, net jei ši situacija realiai nepaveikė skolininko turtinės padėties ir jo galimybių įvykdyti teismo sprendimą (nutartį), kas neatitiktų šalių lygiateisiškumo, sąžiningumo principų ir CPK 284 str. 1 d. taikymo sąlygos, kad būtų atsižvelgta ne tik į skolininko, tačiau ir į abiejų bylos šalių interesus.

2210.3. Teismas nepagrįstai tinkamai neįvertino aplinkybės, kad VAT nutartimi ir sprendimu buvo priteistos būtent bylinėjimosi išlaidos, kurios susidarė per ilgą laikotarpį vykstant teisminiam ginčui, kurį ir inicijavo pati ieškovė, t. y. šias išlaidas ieškovė ne tik galėjo iš anksto numatyti, tačiau protingai turėjo numatyti ir iš anksto planuoti.

2311.4. Teismas nutartyje apie ieškovės gaunamų pajamų ir darbinės veiklos sumažėjimą sprendė remdamasis vien tik ieškovės prašyme nurodytais teiginiais, kurie nebuvo pagrįsti jokiais įrodymais, t. y. neįrodė, kad paskelbus karantiną, visi ieškovės paslaugų pirkėjai sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą ir nevykdo jokių atsiskaitymų ar mokėjimų už paslaugas. Ieškovė kartu su prašymu pateikė vienintelį įrodymą – banko sąskaitos išrašą, neva patvirtinantį, kad ieškovė laikotarpiu nuo 2020-04-01 iki 2020-05-07 iš viso gavo tik 250 Eur pajamų, o iš viso ieškovės 2020-05-07 disponuojamas banko sąskaitos likutis yra 29,42 Eur, kas visiškai nepagrindžia nutartyje konstatuotų aplinkybių dėl ieškovės gaunamų pajamų ir darbinės veiklos sumažėjimo.

2411.5. Į bylą nebuvo pateikta jokių duomenų apie ieškovės buvimą prastovoje, darbo užmokesčio sumažėjimą, darbo sutarčių nutraukimą, sutarčių su ieškovės klientais (vykdant individualią veiklą) sustabdymą, nutraukimą, kainų mažinimą ir kt., taip pat į bylą net nebuvo pateiktas ieškovės pajamų, gautų ankstesniais laikotarpiais (iki nutarimu nustatytų ribojimų) palyginimas su Lietuvos Respublikoje nutarimu dėl paskelbto karantino laikotarpiu ieškovės gaunamomis pajamomis ir kt.).

2511.6. Nutartyje buvo visiškai neatsižvelgta į aplinkybę, kad ieškovė prašyme apskritai nepateikė jokių duomenų apie pagal darbo sutartis ir iš individualios veiklos gaunamas pajamas, nors kaip minėta, pagal teismų praktiką bylose dėl teismo sprendimo (nutarties) vykdymo atidėjimo (išdėstymo), pateikti įrodymus apie savo turtinę padėtį yra ieškovės pareiga (CPK 12 ir 178 str.). Tuo tarpu kaip yra nurodyta atsiliepime į prašymą, ieškovė yra sudariusi darbo sutartis su UAB „Erdvės norma“ ir UAB „AA Valda“, o taip pat ieškovė vykdo individualią veiklą. Byloje nebuvo ginčo, kad ieškovė yra ir UAB „Erdvės norma“ akcininkė, todėl ieškovė gauna ne tik darbo užmokestį, pajamas iš individualios veiklos, tačiau tikėtina, kad gauna pajamas ir dividendų forma kaip UAB „Erdvės norma“ akcininkė, tačiau jokių duomenų apie šias pajamas nepateikė (nepateiktos nei pajamų deklaracijos, nei kiti dokumentai), kas rodo ir akivaizdų ieškovės nesąžiningumą, neatskleidžiant teismui informacijos apie visas ieškovės gaunamas pajamas.

2611.7. Į bylą nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovė užsiima tik kultūros paveldo objektų projektavimo ir tyrinėjimo veikla, todėl nėra aišku, kokiais įrodymais remiantis teismas padarė išvadą, kad ieškovė ir/ar ieškovės darbdaviai vykdo veiklą tik šioje srityje ir neatlieka (negali atlikti) kitų projektavimo ir tyrinėjimo darbų ir nevykdo (negali vykdyti) kitos veiklos,

2711.8. Ieškovės sutuoktinis G. P. yra UAB „Erdvės norma“, kurioje dirba ir ieškovė, direktorius, todėl tikėtina, kad abu sutuoktiniai gauna pastovias pajamas iš UAB „Erdvės norma“ tiek atlyginimo, tiek dividendų forma, tuo tarpu teismas visiškai nevertino, kad į bylą nebuvo pateikta jokių duomenų apie ieškovės sutuoktinio gaunamas pajamas. Taigi, ieškovės turtinė nebuvo įvertinta visapusiškai.

2811.9. Ieškovei nuosavybės teise priklauso turto, kurio vidutinė rinkos vertė yra apie 74 795,39 Eur (nevertinant ieškovės sutuoktinio 1/2 dalies), kai tuo tarpu VAT nutartimi ir sprendimu iš ieškovės priteista tik 15 267,80 Eur. Įvertinant ieškovės turimo turto vertę, būtų visiškai nepagrįsta konstatuoti, kad ieškovės turtinė padėtis yra labai bloga, ar kad ieškovei labai sunku įvykdyti VAT nutartį ir sprendimą, nes tokiu būdu būtų visiškai paneigtas CPK 284 str. 1 d. taikymo išimtinis pobūdis, išdėstant ir teismo sprendimą (nutartį) tais atvejais, kai skolininko turtinė padėtis, atsižvelgiant į priteistą sumą, yra gera.

2911.10. Ieškovės banko sąskaitos likutis yra mažas, niekaip nepatvirtina, kad tokia turtinė padėtis yra laikina, ir, kad ji ateityje pagėrės.

3011.11. Abi atsakovės yra įtrauktos į VMI skelbiamą sąrašą mokesčių mokėtojų, tiesiogiai nukentėjusių nuo koronaviruso situacijos, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės. Pagal VMI pateikiamą informaciją į sąrašą buvo įtrauktos tos įmonės, kurių veikla dėl karantino buvo tiesiogiai nutraukta/apribota, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Taigi, net viešoje informacijoje yra pripažįstama, kad atsakovių verslas nukentėjo nuo koronaviruso situacijos. Todėl VAT nutarties ir Sprendimo vykdymo atidėjimas aiškiai pažeistų teisėtus atsakovių interesus kuo operatyviau atgauti realiai byloje dėl ieškovės pareikšto nepagrįsto Ieškinio patirtas bylinėjimosi išlaidas. 12. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Atskirasis skundas tenkinamas.

3213.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

34Dėl naujų įrodymų

3514.

36Atsakovai su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė antstolės S. V. 2020-06-04 ir 2020-06-22 patvarkymus.

3715.

38CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

3916.

40Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 314 straipsnyje nustatyti ribojimai pirmiausia yra nukreipti prieš nesąžiningus proceso dalyvius, kurie dalį įrodymų nuslepia. Nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai ir panaudota prieš sąžiningus teismo proceso dalyvius, be to, negali būti vertinama kaip kliūtis teismui konkrečioje byloje įvykdyti teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179-611/2017, 40 punktas; 2018 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-230-611/2018, 38 punktas).

4117.

42Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad ieškovė su pateiktais įrodymais yra susipažinusi, taip pat į tai, kad naujų įrodymų priėmimas bylos nagrinėjimo neužvilkins, sprendžia, kad naujai teikiami įrodymai gali būti reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl atsakovų pateiktus įrodymus priima.

43Dėl ginčo esmės

4418.

45Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo tenkintas ieškovės prašymas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą 12 mėnesių, teisėtumo ir pagrįstumo.

4619.

47CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti, išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartis c. b. Nr. 3K-3-495/2004; 2006-11-17 nutartis c. b. Nr. 3K-3-594/2006.). Vadinasi, tokio klausimo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle, paliekant diskrecijos teismui teisę kiekvienu atveju individualiai įvertinti tokio atidėjimo ar išdėstymo būtinumą.

4820.

49Pažymėtina, jog teismo sprendimo vykdymo išdėstymas yra nukrypimas nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimo vykdymą išdėstyti galima tik išimtiniais atvejais, t. y. konstatavus, jog skolininko turtinė padėtis ypač bloga arba yra kitokių ypatingai svarbių aplinkybių, dėl kurių sprendimą įvykdyti labai sunku. Teismo sprendimo įvykdymas gali būti išdėstomas tik išimtiniais atvejais, kai sprendimo iš karto negalima įvykdyti dėl laikinai sunkios skolininko (šiuo atveju ieškovės) turtinės padėties.

5021.

51Turtinę asmens padėtį apibūdina nekilnojamojo turto registro, bankų ir kitų kredito įstaigų duomenys, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Tiek asmeniui nemotyvavus prašymo, tiek nepateikus pakankamai įrodymų, patvirtinančių jo sunkią finansinę padėtį, prašymas dėl sprendimo išdėstymo negali būti tenkinamas.

5222.

53Nagrinėjamu atveju ieškovė prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą grindė sunkia turtine padėtimi ir teigė, jog yra pasiryžusi skolą grąžinti iš gaunamų pajamų per 12 mėnesių. Sunkią turtinę padėtį grindė tuo, kad dėl šalyje susiklosčiusios padėties (Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino) yra laikinai praradusi gaunamas pajamas. Kartu su prašymu pateikė rašytinį įrodymą – banko sąskaitos išrašą, kuriame matyti, kad ieškovė laikotarpiu nuo 2020-04-01 iki 2020-05-07 iš viso gavo 250,00 Eur pajamų, o banko sąskaitos likutis yra 29,42 Eur.

5423.

55Atsakovai, siekdami paneigti aplinkybę, kad ieškovės turtinė padėtis yra sunki, pateikė duomenis apie ieškovės gaunamas pajamas ir turimą turtą. Atsakovai nurodė, kad ieškovė neatskleidė savo tikrosios turtinės padėties. Iš atsakovų pateiktų duomenų matyti, kad ieškovė yra sudariusi darbo sutartis su UAB „Erdvės norma“ ir UAB „AA Valda“. Atsakovų pateiktais duomenimis, ieškovė taip pat vykdo individualią veiklą, kas galimai įrodo, kad ieškovė gauna pajamas ne tik iš individualios veiklos, tačiau gauna pajamas ir dividendų forma kaip UAB „Erdvės norma“ akcininkė. Apeliacinės instancijos teismas negali nesutikti su atsakovais, kad ieškovė pateiktas banko išrašas nėra atspindintis realią ieškovės turtinę padėtį. Ieškovė pateikė duomenis apie laikotarpiu nuo 2020-04-01 banko sąskaitoje gautas lėšas ir lėšų likutį 2020-05-07. Tačiau ieškovė nepateikė duomenų apie ankstesniais laikotarpiais gautas pajamas, kurias galima būtų palyginti su ankstesniu laikotarpiu gautomis pajamomis. Ieškovė neteikė duomenų apie turimą nekilnojamąjį turtą. Tuo tarpu išrašą iš nekilnojamojo turto registro pateikė atsakovai, nurodydami, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso turto, kurio vidutinė rinkos vertė yra apie 74 795,39 Eur (nevertinant ieškovės sutuoktinio 1/2 dalies). Patikrinus duomenis, esančius teismų informacinėje sistemoje LITEKO, iš kelių transporto priemonių registro nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso automobilis TOYOTA CAMRY (2009 m. gamybos metai). Iš atsakovų pateikto 2020-06-04 antstolės S. V. patvarkymo matyti, kad antstolei pavyko išieškoti iš ieškovės 784,65 Eur sumą. Darytina išvada, kad ieškovė savo procesinės pareigos pagrįsti prašyme dėstomas faktines aplinkybes leistinais rašytiniais įrodymais neįvykdė, o jos prašyme nurodyti ir selektyviai pateikti duomenys nesudaro pagrindo ieškovės siekiamo procesinio sprendimo priėmimui. Tai, kad ieškovė teikė tik tuos įrodymus, kurie jai išimtinai palankūs ir neatskleidžiantys tikrosios jo turtinės padėties, patvirtina vien jau tokia faktinė aplinkybė, kad jai asmeniškai ar bendrai su kitais asmenimis nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto duomenys su prašymu nebuvo teikiami.

5624.

57Sunki turtinė padėtis gali būti sprendimo įvykdymo išdėstymo pagrindu tik konstatavus, jog ji susiklostė dėl objektyvių, nuo ieškovės valios nepriklausančių priežasčių, jai elgiantis sąžiningai ir imantis visų būtinų priemonių, siekiant pagerinti susidariusią turtinę padėtį, kad užtikrintų teismo sprendimu priteistos skolos grąžinimą. Nagrinėjamoje byloje ieškovės nurodoma aplinkybė, kad 2020-03-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) nuo 2020-03-16 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo paskelbtas karantinas apribojo užsiimti savo įprasta veikla ir gauti pajamas yra aktuali ne tik ieškovei, bet ir atsakovams. Atsakovai pateikė duomenis, kad minėtas nutarimas turėjo įtakos ir jų veiklai. Atsakovai buvo įtraukti į VMI sudarytą įmonių sąrašą, kurių veikla dėl karantino buvo tiesiogiai nutraukta/apribota. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovų kaip ir ieškovės pajamos karantino laikotarpiu buvo ženkliai sumažėję.

5825.

59Pažymėtina, jog teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad sprendžiant dėl sprendimo vykdymo atidėjimo (išdėstymo), reikšmingi yra skolininko veiksmai, siekiant bent iš dalies įvykdyti įsipareigojimus kreditoriui. Ieškovė nėra pateikusi jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad ji nuo sprendimo įsiteisėjimo geranoriškai ketina vykdyti teismo sprendimą ir dalinai bent pagal jos prašomas išdėstyti sumas (kiekvienam atsakovui kas mėnesį mokėti po 636,58 Eur) yra geranoriškai pradėjusi vykdyti. Pažymėtina ir tai, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumas ir vykdytinumas negali būti priklausomas nuo kreditoriaus turtinės padėties, todėl vien ta aplinkybė, kad atsakovų turtinė padėtis yra geresnė nei ieškovės, nesudaro pakankamo pagrindo taikyti išimtį iš bendros teismų sprendimų vykdymo tvarkos. Tuo labiau, kad šioje byloje, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė turi realizuotino nekilnojamojo turto, negalima jos turtinės padėties laikyti sunkia.

6026.

61Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovė nepagrindė tokių išimtinių aplinkybių, kurios pagrįstų objektyviai egzistuojantį poreikį išdėstyti sprendimo įvykdymą. Nesant atsakovų sutikimo išdėstyti priteistų bylinėjimosi išlaidų vykdymą, laikytina, jog vykdymo išdėstymas pažeistų atsakovų, kaip kreditorių, teises ir teisėtus lūkesčius, šalių lygiateisiškumą ir protingos jų interesų pusiausvyros taisyklę. Pažymėtina, jog šalims nedraudžiama tartis dėl bylinėjimosi išlaidų mokėjimo dalimis vykdymo procese.

6227.

63Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes, susijusias su sprendimo vykdymo išdėstymu, ir nepagrįstai pareiškėjai išdėstė teismo sprendimo vykdymą, todėl yra pagrindas neteisėtą ir nepagrįstą teismo nutartį panaikinti ir šį klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

64Dėl bylinėjimosi išlaidų

6528.

66Nagrinėjamu atveju atsakovai, gindami savo interesus byloje, naudojosi advokato paslaugomis, kuris parengė atsiliepimą į prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo. Atskirąjį skundą tenkinus, perskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme.

6729.

68Atsakovai pateikė duomenis apie tai, kad patyrė po 363 Eur išlaidų už teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme. Bylos duomenimis nustatyta, kad buvo rengiamas vienas atsiliepimas į prašymą dėl sprendimo išdėstymo už abu atsakovus. Atsakovų prašoma priteisti išlaidų suma viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (2015-03-19 redakcija) patvirtintose rekomendacijose numatytą priteistino užmokesčio už teisinę pagalbą dydį, skaičiuojamą išlaidų sumokėjimo metu už atsiliepimo į prašymą parengimą (už atsiliepimą priteistina suma sudaro 543,20 Eur). Atsakovai prašo už šį dokumentą 726 Eur (po 363 Eur kiekvienam). Atsižvelgiant, į tai, atsakovų prašoma priteisti suma mažintina iki 500 Eur ir kiekvienam atsakovui priteisiama po 250 Eur. Atsakovai už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą patyrė po 145,20 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Bendra šių išlaidų suma neviršija Rekomendacijose įtvirtinto dydžio. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus tenkinti atsakovų atskirąjį skundą, šios išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 93 str. 1 d.). Viso atsakovams priteisiama po 395,20 Eur bylinėjimosi išlaidų.

69Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

70Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos A. P. prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.

71Priteisti atsakovui „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“, UAB, į. k. 111965512, iš ieškovės A. P., a. k. ( - ) 395,20 Eur bylinėjimosi išlaidų.

72Priteisti atsakovui UAB „Euparta“, į. k. 110528933, iš ieškovės A. P., a. k. ( - ) 395,20 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1. Teisme 2020-05-08 gautas ieškovės prašymas dėl sprendimo vykdymo... 5. 2. Prašyme ieškovė nurodė, kad šiuo metu civilinėje byloje Nr.... 6. 4. Atsakovai „Graičiūno aukštoji mokykla“, UAB ir UAB „Euparta“... 7. 5. Atsiliepime atsakovai nurodė, kad ieškovė neįrodė ir visiškai... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 6.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. birželio 16 d. nutartimi ieškovės... 11. 7.... 12. Teismas nurodė, kad dėl COVID-19 virusinės infekcijos pandemijos paskelbus... 13. 8.... 14. Teismas, pasisakydamas dėl atsakovų argumentų, kad ieškovė turi... 15. 9.... 16. Teismas, atsižvelgdamas į priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį bei į... 17. III. Atskirojo skundo argumentai... 18. 10.... 19. Atskiruoju skundu atsakovai prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 20. 10.1. Teismas tinkamai neįvertino ieškovės turtinės padėties,... 21. 10.2. Atsakovių nuomone, negali būti formuojama tokia teismų praktika, pagal... 22. 10.3. Teismas nepagrįstai tinkamai neįvertino aplinkybės, kad VAT nutartimi... 23. 11.4. Teismas nutartyje apie ieškovės gaunamų pajamų ir darbinės veiklos... 24. 11.5. Į bylą nebuvo pateikta jokių duomenų apie ieškovės buvimą... 25. 11.6. Nutartyje buvo visiškai neatsižvelgta į aplinkybę, kad ieškovė... 26. 11.7. Į bylą nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovė... 27. 11.8. Ieškovės sutuoktinis G. P. yra UAB „Erdvės norma“, kurioje dirba... 28. 11.9. Ieškovei nuosavybės teise priklauso turto, kurio vidutinė rinkos... 29. 11.10. Ieškovės banko sąskaitos likutis yra mažas, niekaip nepatvirtina,... 30. 11.11. Abi atsakovės yra įtrauktos į VMI skelbiamą sąrašą mokesčių... 31. Atskirasis skundas tenkinamas.... 32. 13.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 34. Dėl naujų įrodymų... 35. 14.... 36. Atsakovai su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė antstolės S. V.... 37. 15.... 38. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 39. 16.... 40. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 314 straipsnyje nustatyti... 41. 17.... 42. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad ieškovė... 43. Dėl ginčo esmės... 44. 18.... 45. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 46. 19.... 47. CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad įsiteisėjęs teismo... 48. 20.... 49. Pažymėtina, jog teismo sprendimo vykdymo išdėstymas yra nukrypimas nuo... 50. 21.... 51. Turtinę asmens padėtį apibūdina nekilnojamojo turto registro, bankų ir... 52. 22.... 53. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą... 54. 23.... 55. Atsakovai, siekdami paneigti aplinkybę, kad ieškovės turtinė padėtis yra... 56. 24.... 57. Sunki turtinė padėtis gali būti sprendimo įvykdymo išdėstymo pagrindu tik... 58. 25.... 59. Pažymėtina, jog teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad... 60. 26.... 61. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovė... 62. 27.... 63. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro... 64. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 65. 28.... 66. Nagrinėjamu atveju atsakovai, gindami savo interesus byloje, naudojosi... 67. 29.... 68. Atsakovai pateikė duomenis apie tai, kad patyrė po 363 Eur išlaidų už... 69. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 70. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį... 71. Priteisti atsakovui „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“, UAB, į. k.... 72. Priteisti atsakovui UAB „Euparta“, į. k. 110528933, iš ieškovės A. P.,...