Byla e2A-1432-794/2018
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys: UAB „Nemuno būstas“, J. G., V. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko, Vaclovo Pauliko (pirmininkas ir pranešėjas) ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį Lietuvos Respublikai dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys: UAB „Nemuno būstas“, J. G., V. M..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės Lietuvos Respublikos 5893,28 EUR skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiuose AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo priimtas sprendimas reorganizuoti AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po reorganizavimo tęsia AB LESTO vykdytą veiklą ir kuri 2015-12-31 Perdavimo – priėmimo aktu AB LESTO visas teises ir pareigas perėmė nuo 2016 m. sausio 1 d. Ieškovė tiekia elektros energiją šiems butams, kurie skolos už elektros energiją susidarymo metu nuosavybės teise priklausė Lietuvos Respublikai – 1) butui, esančiam ( - ) (toliau – Butas 1). Pagal Nekilnojamojo turto registro (toliau - NTR) duomenis Butas 1 priklausė ( - ) mirusiam K. A.. Po pastarojo mirties Butą 1 paveldėjo Lietuvos Respublika. Šis faktas įregistruotas NTR 2015-11-10. Atsakovę dėl šios skolos atstovauja Valstybės įmonė Turto bankas. Už namo bendrosioms reikmėms ieškovės patiektą ir namo administratoriaus UAB „Nemuno būstas“ (toliau - Administratorius) nuo 2012-12-01 iki 2015-09-01 priskaičiuotą elektros energiją nebuvo atsiskaitoma, todėl susidarė 5780,25 EUR; 2) butui, esančiam ( - ) (toliau – Butas 2). Pagal NTR duomenis Butas 2 priklausė ( - ) mirusiai L. B.. Po pastarosios mirties Butą 2 2015-09-10 paveldėjo Lietuvos Respublika. Šis faktas įregistruotas NTR 2015-11-10. Atsakovę dėl šios skolos atstovauja Valstybės įmonė Turto bankas. Už namo bendrosioms reikmėms ieškovės patiektą ir Butui 2 Administratoriaus nuo 2013-12-01 iki 2015-09-01 priskaičiuotą elektros energiją nebuvo atsiskaitoma, todėl susidarė 21,73 EUR skola. Visa ši skola yra už suvartotą elektros energiją bendrabučio bendrojo naudojimo patalpose; ir 3) butui, esančiam ( - ) (toliau – Butas 3). Pagal NTR duomenis Butas 3 priklausė ( - ) mirusiam R. T.. Po pastarojo mirties Butą 3 2015-09-10 paveldėjo Lietuvos Respublika. Šis faktas įregistruotas NTR 2015-11-10. Atsakovę dėl šios skolos atstovauja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI). Už namo bendrosioms reikmėms ieškovės patiektą ir Butui 3 Administratoriaus priskaičiuotą nuo 2013-02-01 iki 2015-04-30 suvartotą elektros energiją skolos suma sudarė 160,45 EUR. Šią skolą sudaro 37,77 EUR už suvartotą elektros energiją bendrabučio bendrojo naudojimo patalpose ir 122,68 EUR už suvartotą elektros energiją bute/patalpose. VMI apmokėjo dalį šios skolos, t. y. sumokėjo 34,01 EUR. Likusi neapmokėta suma sudaro 126,44 EUR. Atsižvelgdama į VMI atstovės paaiškinimus, ieškovė patikslino prašomą priteisti skolos susidarymo laikotarpį ir atlikus perskaičiavimus, prašo priteisti iš atsakovės už Bute 3 suvartotą elektros energiją 91,30 EUR. Skolos susidarymo laikotarpis nuo 2013-02-23 iki 2015-04-22. Bendra skola už patiektą elektros energiją sudaro 5893,28 EUR.

103.

11Ieškovė paaiškino, kad visam namui tiek adresu ( - ), tiek ( - ) (toliau kiekvienas atskirai arba abu kartu vadinami – Namas) yra įrengtas vienas įvadinis elektros energijos apskaitos prietaisas, o esama viso Namo vidaus elektros energijos tiekimo inžinerinė įranga nėra sumontuota taip, kad galima būtų kiekvienam patalpų savininkui ir/ar nuomininkui atskirai apskaičiuoti kiekį sunaudotos per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos, tiekiamos namo bendroms reikmėms. Bendroms namo reikmėms tiekiama elektros energija yra apskaitoma vienu ieškovui priklausančiu komerciniu elektros apskaitos prietaisu, įrengtu namo įvadinėje elektros skirstomojoje spintoje, kurio rodmenų pagrindu su ieškovu atsiskaitoma už patiektos visam namui elektros energijos kiekį. Atsižvelgiant į tai, kad Namo butuose ir patalpose, įskaitant atsakovės ginčo butuose suvartotos elektros energijos kiekį, 2004 m. kovo 9 d. sudarytos Mokesčio už elektros energijos paskirstymą sutarties Nr. 2004/220 pagrindu, kiekvieną mėnesį apskaičiuodavo Administratorius, vadovaudamasis Įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodika, patvirtinta Ūkio ministro 2003-11-03 įsakymu Nr. 4-412 (toliau – Metodika). Pagal Taisyklių 132.17 punktą ir Metodikos 7.2 punktą suvartota elektros energija bendrabučio patalpose (bute, kambaryje), kai kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo butui nėra įrengti atskiri teisės aktų reikalavimus atitinkantys operatoriui priklausantys elektros apskaitos prietaisai, taip pat priskiriama prie suvartotos elektros energijos bendroms reikmėms. Metodikos 7.2 punkte nustatyta formulė, pagal kurią apskaičiuojamos mokėtinos įmokos savininkui ar nuomininkui, kurio patalpose nėra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, už jo patalpose ir bendrabučio bendrojo naudojimo patalpose sunaudotą elektros energijos kiekį.

124.

13Atsakovė, atstovaujama Valstybės įmonės Turto banko, atsiliepime į ieškinį prašė patenkinti ieškinį iš dalies, priteisiant iš atsakovės 585,38 EUR skolos už elektros energiją tiektą Butui 1 ir 21,73 EUR skolos už elektros energiją tiektą Butui 2. Pažymėjo, kad nei ieškovas, nei trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ nepateikė, kiek deklaruota rodmenų už konkretų mėnesį, neaiškus nedeklaruotas elektros likutis bei nedeklaravusių skaitiklių butų plotas. Atsakovė neginčijo fakto, kad Bute 1 nuo 2012-12-01 iki 2015-09-01 gyveno tretieji asmenys V. M. ir J. G., elektra buvo naudojama. Tačiau esant akivaizdžiai neproporcingiems skirtumams tarp elektros suvartojimo vienodo ar panašaus dydžio butuose, kyla pagrįstų abejonių dėl ieškovės pateiktų skaičiavimų tikslumo. Atsakovės teigimu, trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ nepakankamai rūpestingai atliko savo pareigas tinkamai administruoti namą, esantį ( - ), skaičiuodamas mokesčius už elektros energiją, nesidomėjo, kodėl ir kur dingsta toks didelis kiekis neapskaitomos elektros energijos, be to, skaičiuojant suvartotą elektros energiją nebuvo remiamasi oficialiais viešais Registrų centro duomenimis (skiriasi nurodomi pastato bei butų plotai), todėl yra pagrindas mažinti prašomą priteisti iš atsakovės skolą. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad ieškovei nepateikus tikslių skaičiavimų, ieškovei galėtų būti priteisiama tik skola už vidutiniškai analogiškuose butuose suvartotą elektros energijos kiekį, o likusioje dalyje ieškinys atmestinas kaip neįrodytas.

145.

15Atsakovė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiliepime į ieškinį prašė atmesti reikalavimus, susijusius su skola už Butui 3 tiektą elektros energiją. Nurodė, kad VMI 2016-12-12 raštu Nr.(28.8-08-4) RNA-37710 pakartotinai informavo ieškovę ir UAB „Nemuno būstas“, kad norint išvengti teisminių ginčų, pakartotinai prašė pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyti laikotarpiai, kada susidarė skola, koks elektros energijos tarifas buvo skolos susidarymo metu ir pagal ką skaičiuojamos išlaidos, koks koeficientas buvo taikomas, apskaičiuojant butui tenkančią bendro naudojimo patalpų išlaikymo dalį. Tačiau ieškovė tokių duomenų nėra pateikusi, pateiktos sąskaitos yra neaiškios, nepateikti skaitliuko duomenys, tarifai, skaičiuoklėje už laikotarpį nuo 2013-02-23 iki 2013-02-28 priskaičiuota suma 9,50 EUR yra bendra, neišskyrus skolas į už bendrojo naudojimo patalpas ir skolos bute. Atsakovės teigimu, ieškovė neįrodė prašomos priteisti iš atsakovės 91,30 Eur skolos pagrįstumo. Be to, patikslinus ieškinį pateiktoje skaičiuoklėje skolinis reikalavimas yra formuojamas iš dviejų sumų: priskaičiuota suma už bendrabučio bendrojo naudojimo patalpas ir priskaičiuota suma bute. Minėtus reikalavimus ieškovė yra pateikusi tik už ginčo laikotarpio keturis mėnesius, o nuo 2013-08-14 ieškovė skolos už sunaudotą elektrą bute jau neskaičiuoja. Atsakovės nuomone, nėra pakankamai ir objektyvių įrodymų apie elektros energijos sunaudojimą per ginčo laikotarpį, jos paskirstymo pagrįstumą pagal Metodikos 7.2 punktą, t. y. proporcingai pagal buto/patalpų plotą paskirstymą suvartotą elektros energiją bendro naudojimo patalpose bei už savo reikmėms suvartotą elektros energiją. Ieškovės pateikti tik paskaičiavimai bendroms reikmėms, detalaus paskaičiavimo pagal Metodikos 7.2 punkto reikalavimus nėra pateikta (duomenys apie sunaudotą elektros energijos kiekį, įvado rodmenis, patalpų bendrąjį plotą ir kt.).

166.

17Trečiasis asmuo ieškovės pusėje UAB „Nemuno būstas“ rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Pažymėjo, kad paskaičiavimai atlikti pagrįstai ir vadovaujantis Metodika.

18II.

19Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

207.

21Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Valstybės įmonės Turto banko, ieškovei 607,11 EUR skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 607,11 EUR sumą nuo 2017-01-04 iki teisimo sprendimo visiško įvykdymo, 14 EUR bylinėjimosi išlaidų.

228.

23Nagrinėjamu atveju teismas sutiko su atsakovės argumentu, kad nėra pakankamai ir objektyvių įrodymų apie elektros energijos sunaudojimą per ginčo laikotarpį, jos paskirstymo pagrįstumą pagal Metodikos 7.2 punktą, t. y. už proporcingai pagal buto/patalpų plotą paskirstymą suvartotą elektros energiją bendrojo naudojimo patalpose bei už butuose suvartotą (priskirtiną) elektros energiją. Ieškovė ir trečiasis asmuo bylos nagrinėjimo metu pateikė tik atskirus duomenis, reikalingus skaičiavimams atlikti, tačiau pačių detalių paskaičiavimų nepateikė, ko iš esmės ir prašė atsakovė tiek raštuose ieškovei, tiek atsiliepimuose į ieškinį. Teismas konstatavo, jog jis buvo išaiškinęs ieškovei teisę pateikti papildomus įrodymus, tačiau pastaroji šia teisę tinkamai nepasinaudojo, nes taip ir nepateikė detalių paskaičiavimų su pirminiais duomenimis, todėl neaiškūs galutiniai paskaičiavimai pagal Metodikos 7.2 punktą (nurodomą formulę) – kaip buvo apskaičiuota reikalaujama suma tiek už butams, tiek už namo bendro naudojimo patalpoms patiektą elektros energiją. Teismas taip pat atsižvelgė į tą aplinkybę, kad atsakovė pripažino faktą dėl 607,11 EUR dydžio skolos pagrįstumo (Buto 1 ir Buto 2 atžvilgiu). Byloje nėra duomenų, kad tokį pripažinimą laikyti nenustatytu, todėl CPK 187 straipsnio 1 dalies pagrindu teismas padarė išvadą, kad pagrįstas yra ieškovės reikalavimas tik dėl 607,11 EUR skolos priteisimo, o likusioje dalyje reikalavimas nėra pakankamai pagrįstas, todėl teismas atmetė.

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

259.

26Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-11-28 sprendimą dalyje, kuria teismas ieškovės ieškinį atmetė, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

279.1.

28Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad ieškovė nepateikė pakankamai įrodymų apie elektros energijos sunaudojimą per ginčo laikotarpį, jos paskirstymo pagrįstumą pagal Metodikos 7.2 p. Apeliantės teigimu, vien faktas, jog nebuvo pateikti visiškai detalūs paskaičiavimai pagal Metodikoje nustatytos formulės dedamuosius, negali būti pagrįstu pagrindu atmesti ieškinį. Be to, tiek ieškovė, tiek ir trečiasis asmuo pateikė į bylą pakankamai įrodymų pagrindžiančių skolos paskaičiavimus, t. y. pateikė išsamius duomenis apie butų, adresu ( - ), plotus ir priskaitymus už suvartotą elektros energiją visuose butuose, gyvenamųjų namų, adresu ( - ), kiekvieno mėnesio įvadinių elektros apskaitos prietaisų užfiksuotus rodmenis laikotarpiu nuo 2011-03-01 iki 2017-03-01, bei taikomus tuo laikotarpiu koeficientus (su PVM) už 1 kWh elektros energijos, duomenis apie kiekvieno mėnesio objektuose priskaičiuotas sumas už bendrą elektrą ir elektrą bute, išsamius išaiškinimus apie apskaičiuojamos mokėtinos sumos principus su konkrečiais pavyzdžiais, kokie duomenys yra naudojami pagal Metodikoje nustatytą formulę. Be to, apeliantė pabrėžia, jog ji kiekviename teismo posėdyje akcentavo faktinę aplinkybę, kad paskaičiavimus vartotojams atlieka ne pati ieškovė, bet trečiasis asmuo. Ieškovė iš namo administratoriaus gauna tik galutinį skaičiavimo rezultatą – apskaičiuotą mokėtiną sumą ir šiuos duomenis suveda į savo duomenų bazę, kurios pagrindu yra suformuoti byloje pateikti išrašai apie kliento sąskaitas, mokėjimus ir kontrolės laikotarpius. Taigi ieškovės pateikti įrodymai – išrašai iš duomenų bazės, apeliantės teigimu, yra pakankami skolos susidarymo laikotarpiui ir priskaičiuotoms mokėtinoms sumoms pagrįsti. Apeliantė abejoti atliktais trečiojo asmens paskaičiavimais neturi jokio pagrindo.

299.2.

30Pirmosios instancijos teismas netinkamai padalino įrodinėjimo pareigą. Apeliantės nuomone, nors atsakovė nepateikė į bylą jokių įrodymų, kurie paneigtų ieškovės pateiktus įrodymus, tačiau teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad būtent ieškovė turėjo pateikti papildomus įrodymus savo reikalavimų pagrindimui, t. y. detalius paskaičiavimus su pirminiais duomenimis. Teismas rėmėsi tik nepagrįstais ir neargumentuotais atsakovės prieštaravimais, kad ji nesutinka dėl didesnių priskaičiuotų sumų, kai tuo tarpu atsakovė mažesnes priskaičiuotas sumas tuose pačiuose objektuose pagal tuos pačius Metodikos principus pripažino. Apeliantės teigimu, nagrinėjamu atveju įrodymų, kurie paneigtų ieškovės ir trečiojo asmens pateiktus įrodymus į bylą nepateikta, todėl teismas visiškai nepagrįstai atmetė ieškinį.

3110.

32Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama LR Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos pateikė atsiliepimą apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-11-28 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3310.1.

34Būtent atsakovei nesutinkant su ieškovės prašomomis priteisti sumomis, teismas daug kartų suteikinėjo ieškovei, pagal ieškovės prašymą, pateikti papildomus įrodymus – išsamius skolos susidarymo paskaičiavimus. Tačiau ieškovė pateikinėjo tik atskirus rašytinius įrodymus, niekaip negalėdama paaiškinti jų tarpusavio sąsajų, juose buvo skirtingos sumos. Atsakovės nuomone, ieškovė neįrodė skolos susidarymo pagrįstumo, todėl ginčijamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Be to, ieškinį turi įrodyti pati ieškovė, o ne perkelti šią pareigą teismui.

3510.2.

36Nepagrįstas apeliantės teiginys, jog ieškovė siekdama ginčą baigti taikiai, inicijavo trečiojo asmens ir atsakovės betarpišką aptarimą tarpusavyje dėl trečiojo asmens atliktų paskaičiavimų, tačiau atsakovė skolos vis vien nesutiko apmokėti. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad LR Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos ieškovės ne kartą raštu prašė pateikti skolos susidarymo pagrįstumą, tačiau net ir teisme ieškovė to neatliko. Darytina išvada, jog atsakovė turėjo pagrindą nesutikti su ieškovės prašoma priteisti suma, kadangi ieškovė neįrodė savo patikslinto ieškinio, nepateikė neginčijamų įrodymų.

3711.

38Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ Turto banko pateikė atsiliepimą apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-11-28 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog ieškovė ir trečiasis asmuo pateikė netikslius ir neteisingus duomenis, pagal kuriuos skaičiavo elektros energijos suvartojimą, t. y. neteisingai nurodė pastato ir buto plotus, neteisingai nurodė viso pastato suvartotos elektros energijos kiekį 2015 m. vasario mėn, todėl teismas priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, kuriuo priteisė iš atsakovės tik skolą už vidutiniškai analogiškuose butuose suvartotą elektros energijos kiekį, o likusioje dalyje ieškinį atmetė kaip neįrodytą.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

41Apeliacinis skundas atmestinas

42Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

4312.

44Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

4513.

46Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą apeliacinio skundo ribose, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

4714.

48Nagrinėjamu atveju tikslinga nurodyti tai, kad pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo teisingai, sąžiningai, protingai taikyti bei aiškinti įstatymus tam, jog tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga; kad pagal CPK 176 straipsnio nuostatas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, jog egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku; kad pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis); kad pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentai, ieškovės apeliacinio skundo ir atsakovių atsiliepimų į jį motyvai šioje nutartyje yra analizuojami remiantis būtent nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų bei nustatytų teisinių, faktinių aplinkybių visetu (CPK 3 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009; 2015 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009).

4915.

50Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, judgement of 27 September 2001, par. 30). Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports1997-VIII, p. 2930, par. 59-60). Dėl šios priežasties teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir iš dalies patenkindamas ieškinį priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniame skunde dėstomų argumentų.

5116.

52Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl mokesčių už suvartotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose esančių butų, adresu ( - ) ir ( - ), savininkui apskaičiavimo teisėtumo.

5317.

54Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka nustatė, kad ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ 2015-12-31 reorganizuotos įsteigiant naują juridinį asmenį AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po reorganizavimo tęsia AB Lesto vykdytą veiklą ir kuri 2015-12-31 Priėmimo – perdavimo perėmė visas AB LESTO teises ir pareigas) tiekia elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiams gyvenamiesiems namams, esantiems M( - ) ir ( - ). Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, buto, esančio ( - ) savininkė yra Lietuvos Respublika, kuriai atstovauja VĮ Turto bankas, o buto, esančio ( - ) savininkė yra Lietuvos Respublika, kuriai atstovauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR. Namai, esantys ( - ) ir ( - ) yra bendrabučio tipo daugiabučiai gyvenamieji namai, kuriuose įrengta įvadinė elektros energijos apskaitos įranga visam bendrabučiui, o esama viso bendrabučio vidaus elektros energijos tiekimo inžinierinė įranga nėra sumontuota taip, kad galima būtų kiekvienam patalpų savininkui ir/ar nuomininkui atskirai paskaičiuoti sunaudotos per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos kiekį. Bendroms namo reikmėms tiekiama elektros energija yra apskaitoma vienu ieškovui priklausančiu komerciniu elektros apskaitos prietaisu, įrengtu namo įvadinėje elektros skirstomojoje spintoje, kurio rodmenų pagrindu su ieškovu atsiskaitoma už patiektos visam namui elektros energijos kiekį. Pagal 2004-03-09 Mokesčio už elektros energijos paskirstymą sutartį, sudarytą su AB „Vakarų skirstomieji tinklai“, bendrabučio tipo daugiabučius gyvenamuosius namus, esančius ( - ) administruoja trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ (iki 2013-02-18 buvęs pavadinimas „Būsto administravimo agentūra“), kuris pagal minėtą sutartį (jos 2.1 p.) įsipareigojo paskirstyti vartotojams mokėtinas sumas už per ataskaitinį laikotarpį suvartotą elektros energiją gyvenamosiose, ir/ar negyvenamosiose patalpose, bendrojo naudojimo patalpose ir liftų elektros įrenginiams pagal teisės aktuose nustatytą metodiką ir teisės aktuose nustatytomis bei viešai paskelbtomis elektros energijos kainomis, pateikti vartotojams su ieškove suderintas sąskaitas. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog įmokos už suvartotą elektros energiją atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai VĮ Turto banko ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR buvo skaičiuojamos vadovaujantis LR Ūkio ministro 2003 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 4-412 412 „Dėl įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodikos patvirtinimo“ (toliau ir Metodika) nustatyta tvarka.

55Dėl apeliacinio skundo argumentų

5618.

57Apeliantė kvestionuodama pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą, nurodo, jog teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad ieškovė nepateikė pakankamai įrodymų apie elektros energijos sunaudojimą per ginčo laikotarpį, jos paskirstymo pagrįstumą pagal Metodikos 7.2 p. Apeliantės teigimu, tiek ieškovė, tiek ir trečiasis asmuo pateikė į bylą pakankamai įrodymų pagrindžiančių skolos paskaičiavimus, t. y. pateikė išsamius duomenis apie butų, adresu ( - ), plotus ir priskaitymus už suvartotą elektros energiją visuose butuose, gyvenamųjų namų, adresu ( - ) ir ( - ), kiekvieno mėnesio įvadinių elektros apskaitos prietaisų užfiksuotus rodmenis laikotarpiu nuo 2011-03-01 iki 2017-03-01, bei taikomus tuo laikotarpiu koeficientus (su PVM) už 1 kWh elektros energijos, duomenis apie kiekvieno mėnesio objektuose priskaičiuotas sumas už bendrą elektrą ir elektrą bute, išsamius išaiškinimus apie apskaičiuojamos mokėtinos sumos principus su konkrečiais pavyzdžiais, kokie duomenys yra naudojami pagal Metodikoje nustatytą formulę. Tačiau su tokia apeliantės dėstoma pozicija teisėjų kolegija nesutinka šioje nutartyje nurodomų argumentų pagrindu.

5819.

59Remiantis Metodikos 7.2 punkto nuostata, savininkui ar nuomininkui, kurio patalpose nėra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, įmokos už jo patalpose ir už bendrabučio bendrojo naudojimo patalpose sunaudotą elektros energijos kiekį (be elektros energijos kiekio, sunaudoto lifto (liftų) elektros įrenginiams), tenkantį jo patalpoms, dydis apskaičiuojamas pagal šiame punkte nurodytą formulę (visame bendrabutyje sunaudoto elektros energijos kiekio pinigine išraiška ir visų savininkų bei nuomininkų, kurių patalpose yra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, apskaičiuotų įmokų už bendrabučio bendrojo naudojimo patalpose sunaudotą elektros energijos kiekį sumos skirtumas padalinamas iš visų savininkų ir nuomininkų, kurių patalpose nėra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, patalpų bendrojo (naudingojo) ploto sumos (kv. m), ir gauta suma padauginama iš savininko ar nuomininko, kurio patalpose nėra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, patalpų bendrojo (naudingojo) ploto (kv. m.). Taigi vadovaujantis Metodikos 7.2. punktu, skaičiuojant atsakovei įmokos dydį už jos patalpose ir už bendrabučio bendrojo naudojimo patalpose sunaudotą per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos kiekį, yra reikšmingi šie duomenys, t. y. per ataskaitinį laikotarpį visame bendrabutyje sunaudotas elektros energijos kiekis pinigine išraiška; visų savininkų ir nuomininkų, kurių patalpose yra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, apskaičiuotų įmokų už bendrabučio bendrojo naudojimo patalpose sunaudotą per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos kiekį suma; visų savininkų ir nuomininkų, kurių patalpose nėra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, patalpų bendrojo (naudingojo) ploto suma, bei savininko ar nuomininko, kurio patalpose nėra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, patalpų bendrasis (naudingasis) plotas, kv. m. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie duomenys turi būti tikslūs, išsamūs ir detalūs, dėl kurių nei vienai iš bylos šalių, tame tarpe ir teismui neturėtų kilti jokių pagrįstų abejonių.

6020.

61Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismui įvertinus byloje pateiktus įrodymus, matyti, jog tiek paties ieškovės, tiek ir trečiojo asmens UAB „Nemuno būstas“ pateikti duomenys, pagal kuriuos buvo skaičiuojamas atsakovei įmokos už sunaudotą elektros energiją butuose (( - )) nėra tikslūs ir teisingi.

6221.

63Visų pirma, remiantis byloje pateiktu Nekilnojamojo turto registro išrašu (2 t. b. l. 162-163) pastate, esančio adresu ( - ), bendrojo naudingojo ploto yra 2186,20 kv. m. Tuo tarpu trečiojo asmens UAB „Nemuno būstas“ pateiktose PVM sąskaitose – faktūrose, 2017-04-20 ir vėlesniuose teismui teiktuose paskaičiavimuose pastato plotas yra nurodomas 2186,79 kv. m., o jau iš 2017 m. spalio 13 d. teismui pateiktų papildomų išsamių paaiškinimų apie konkrečius skolos paskaičiavimus kiekvienam objektui skolos susidarymo laikotarpiu, matyti, jog pastato, esančio adresu ( - ), plotas skaičiuojant skolą už 2013 m. gruodžio – 2014 m. rugsėjo mėnesius nurodomas 2187,96 kv. m, o skaičiuojant skolą už 2014 m. spalio – 2015 m. rugsėjo mėnesius, pastato plotas jau nurodomas dar didesnis, t. y. net 2188,36 kv. m. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į trečiojo asmens UAB „Nemuno būstas“ 2017 m. birželio 5 d. pateiktą teismui papildomą rašytinį paaiškinimą, kuriame trečiasis asmuo nurodo, jog Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išraše nurodytas namo bendras ir naudingas plotas nesutampa su namo plotu, kuris gaunamas sudėjus visų butų plotus. Tačiau įrodymų, pagrindžiančių šį teiginį, nei ieškovė, nei trečiasis asmuo nepateikė. Vien subjektyvus, niekuo nepagrįstas trečiojo asmens aiškinimas, kad Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išraše nurodytas namo bendras ir naudingas plotas yra netikslus (t. y. nesutampa su namo plotu, kuris gaunamas sudėjus visų butų plotus) nesudaro pagrindo teismui nesivadovauti oficialiais Nekilnojamojo turto registro centro duomenimis, pagal kuriuos pastato, esančio adresu ( - ), bendras naudingas plotas yra nurodytas 2186,20 kv. m. Taigi įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog ieškovės ir trečiojo asmens pateiktuose paskaičiavimuose yra klaidingai nurodomas namo (( - )) plotas.

6422.

65Visų antra, Nekilnojamojo turto registro Centrinio banko išrašo duomenimis, buto, esančio adresu ( - ) bendrasis plotas yra 41,34 kv. m. Tačiau trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ atsakovei įmokas už sunaudotą elektros energiją skaičiavo 44,06 kv. m. plotui. Taigi ieškovės ir trečiojo asmens pateiktuose paskaičiavimuose yra klaidingai nurodomas ir buto, esančio adresu ( - ) plotas.

6623.

67Visų trečia, Nekilnojamojo turto registro Centrinio banko išrašo duomenimis, buto, esančio adresu ( - ) bendrasis plotas yra 24,80 kv.m. Tačiau trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ atsakovei įmokas už sunaudotą elektros energiją skaičiavo 25,97 kv. m. plotui. Tai reiškia, jog ieškovės ir trečiojo asmens pateiktuose paskaičiavimuose yra klaidingai nurodomas ir buto, esančio adresu ( - ) plotas.

6824.

69Visų ketvirta, pagal 2017 m. balandžio 21 d. teismui pateiktus duomenis, apie skaitiklių visame name (( - )) rodmenis, visam pastatui 2015 m. už vasario mėnesį yra priskaičiuota 956,66 EUR už suvartotą 7416 kWh elektros energijos kiekį (7416 kWh *0,129), tačiau jau 2017 m. spalio 13 d. teismui pateiktuose papildomuose trečiojo asmens skaičiavimuose už 2015 m. vasario mėnesį gyventojams (tiek deklaravusiems skaitiklių parodymus, tiek ir nedeklaravusiems) priskaičiuota jau 1 154,27 EUR suma (be elektros energijos kiekio, suvartotos bendrosioms reikmėms, t.y. atskaičius 10 proc.). Taigi apeliantės pateikti įrodymai prieštarauja vieni kitiems.

7025.

71Visų penkta, byloje nėra pateikta duomenų apie visų savininkų ir nuomininkų (( - )), kurių patalpose yra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, deklaruotus skaitiklių rodmenis už 2012 m. gruodžio, 2013 m. sausio, vasario, kovo balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesius, bei nėra pateikta duomenų apie visų savininkų ir nuomininkų, kurių patalpose nėra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, patalpų bendrojo (naudingojo) ploto suma už 2012 m. gruodžio, 2013 m. sausio, vasario, kovo balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesius. Taigi ieškovės ieškiniu keliamas reikalavimas iš atsakovės priteisti skolą už ( - ) bute ir už bendrabučio bendrojo naudojimo patalpose sunaudotą per 2012 m. gruodžio – 2013 m. lapkričio mėnesius elektros energijos kiekį, nepateikus aukščiau minėtų duomenų, negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

7226.

73Visų šešta, ieškovės priskaičiuota ir patikslintu ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovės suma bute (( - )) už konkretų mėnesį, nesutampa su byloje esančiais įrodymais ir 2017 m. liepos 11 ir 2017 m. spalio 13 d. teismui pateiktais papildomais trečiojo asmens skolos paskaičiavimais. Pavydžiui, 2014 m. sausio mėnesį visam pastatui yra priskaičiuota 4436,21 Lt (t.y. 1285,86 EUR) suma. Gyventojai pagal skaitiklius deklaravo suvartoję 4153 kWh, t.y. 570,12 EUR (4153 kWH * 0,137279889). Nedeklaravusių elektros skaitiklių butų plotas – 106,74 kv.m. Suma, kuria dalinasi gyventojai, kurie nėra deklaravę elektros skaitiklių – 715,74 EUR (t.y. 1285,86 EUR – 570,12 EUR). 1 kv. m. įkainis – 6,71 EUR (t.y.715,74 EUR/ 106,74 kv.m). Taigi pagal ieškovės ir trečiojo asmens pateiktus papildomus skolos paskaičiavimus, butui (( - )) už 2014 m. sausio mėnesį priskaičiuota suma yra 295,64 EUR (t. y. 6,71 EUR * 44,06 kv. m.). Tačiau pagal ieškovės kartu su patikslintu ieškiniu pateiktus įrodymus už 2014 m. sausio mėnesį butui ( - ) (be elektros energijos, suvartotos bendrosioms reikmėms) yra priskaičiuota didesnė suma, t. y. 372,24 EUR. Taigi ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti 372,24 EUR skolos už 2014 m. sausio mėnesį, nors pagal jos paties ir trečiojo asmens 2017 m. liepos 11 ir 2017 m. spalio 13 d. teismui pateiktais papildomais skolos paskaičiavimais ir išaiškinimais apie apskaičiuojamos mokėtinos sumos principus, butui (( - )) už 2014 m. sausio mėnesį priskaičiuota suma yra 295,64 EUR.

7427.

75Visų septinta, ieškovės priskaičiuota ir patikslintu ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovės suma bute ( - ) už konkretų mėnesį, nesutampa su byloje esančiais įrodymais bei 2017 m. liepos 11 ir 2017 m. spalio 13 d. teismui pateiktais papildomais trečiojo asmens skolos paskaičiavimais. Pavyzdžiui, 2013 m. balandžio mėnesį visam pastatui yra priskaičiuota 5759,65 Lt (t. y. 1669,46 EUR) suma. Gyventojai pagal skaitiklius deklaravo suvartoję 7689 kWh, t. y. 1115,67 EUR (7689 kWH * 0,14509963). Nedeklaravusių elektros skaitiklių butų plotas – 700,32 kv. m. Suma, kuria dalinasi gyventojai, kurie nėra deklaravę elektros skaitiklių – 553,79 EUR (t. y. 1669,46 EUR – 1115,67 EUR). 1 kv. m. įkainis – 0,79 EUR (t.y.553,79 EUR/ 700,32 kv. m). Taigi pagal ieškovės ir trečiojo asmens pateiktus papildomus skolos paskaičiavimus, butui (Partizanų g. 7-115) už 2013 m. balandžio mėnesį priskaičiuota suma yra 20,52 EUR (t. y. 0,79 EUR * 25,97 kv. m.). Tačiau pagal ieškovės kartu su patikslintu ieškiniu pateiktus įrodymus už 2013 m. balandžio mėnesį butui Partizanų g. 7-115 (be elektros energijos, suvartotos bendrosioms reikmėms) yra priskaičiuota didesnė suma, t. y. 25,63 EUR. Tai reiškia, jog ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti 25,63 EUR skolą už 2013 m. balandžio mėnesį, nors pagal jos paties ir trečiojo asmens 2017 m. liepos 11 ir 2017 m. spalio 13 d. teismui pateiktais papildomais skolos paskaičiavimais ir išaiškinimais apie apskaičiuojamos mokėtinos sumos principus, butui ( - ) už 2013 m. balandžio mėnesį priskaičiuota suma yra 20,52 EUR.

7628.

77Remiantis aukščiau išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog nors apeliantė ir trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ skaičiuodami butuose ( - ) įmokas už suvartotą elektros energiją atsakovei pagrįstai vadovavosi LR Ūkio ministro 2003 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 4-412 412 „Dėl įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodikos patvirtinimo“ 7.2. nustatyta formule, tačiau šioje formulėje naudojo netikslius, neteisingus ir neišsamius duomenis (t. y. klaidingai nurodomi butų ( - ) ir pastato ( - ) plotai, neteisingai nurodomas viso pastato ( - ) suvartotas bendras elektros energijos kiekis 2015 m. vasario mėn., ieškovės priskaičiuotos ir patikslintu ieškiniu prašomos priteisti iš atsakovės sumos butuose ( - ) už konkrečius mėnesius, nesutampa su teismui pateiktais įrodymais ir papildomais trečiojo asmens skolos paskaičiavimais, nepateikta duomenų apie visų savininkų ir nuomininkų ( - ), kurių patalpose yra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, deklaruotus skaitiklių rodmenis už 2012 m. gruodžio - 2013 lapkričio mėnesius, nepateikta duomenų apie visų savininkų ir nuomininkų ( - ), kurių patalpose nėra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, patalpų bendrojo (naudingojo) ploto suma už 2012 m. gruodžio - 2013 m. lapkričio mėnesius). Be to, kaip matyti iš apeliantės pateikto apeliacinio skundo, pati apeliantė įrodinėdama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria buvo atmestas patikslintas ieškinys, neteisėtumą ir nepagrįstumą, pripažįsta, jog nebuvo pateikti visiškai detalūs paskaičiavimai pagal Metodikos nustatytos formulės dedamuosius. Apeliantės nuomone, vien faktas, jog nebuvo pateikti visiškai detalūs paskaičiavimai, negali būti pagrįstu pagrindu atmesti ieškinio reikalavimus. Tačiau sutikti su tokiu teiginiu, teisėjų kolegijos vertinimu nėra jokio teisinio pagrindo, kadangi visų pirma, kaip jau buvo aukščiau minėta, skaičiuojant atsakovei įmokos dydį už jos patalpose ir už bendrabučio bendrojo naudojimo patalpose sunaudotą per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos kiekį pagal Metodikos 7.2. punkte nurodytą formulę, joje (t. y. formulėje) naudojami duomenys yra reikšmingi ir turi būti tikslūs, išsamūs ir detalūs, dėl kurių nei vienai iš bylos šalių, tame tarpe ir teismui neturėtų kilti jokių pagrįstų abejonių. Visų antra, įvertinus tiek paties ieškovės, tiek ir trečiojo asmens UAB „Nemuno būstas“ pateiktus duomenis, pagal kuriuos buvo skaičiuojamas atsakovei įmokos už sunaudotą elektros energiją butuose ( - ), matyti, jog yra neaišku, kaip buvo apskaičiuota patikslintu ieškiniu reikalaujama priteisti suma tiek už butams, tiek ir už namų bendrojo naudojimo patalpoms patiektą elektros energiją, t. y. neaiškūs galutiniai paskaičiavimai pagal Metodikos 7.2 punktą (nurodomą formulę). Visų trečia, apeliantė yra elektros energijos tiekimo srities profesionalė, kuriai keliami didesni rūpestingumo bei atidumo reikalavimai ir kuri privalėjo pateikti tikslius, teisingus ir išsamius duomenis apie elektros energijos sunaudojimą per ginčo laikotarpį, jos paskirstymo pagrįstumą pagal Metodikos 7.2 punktą, pagal kuriuos teismas galėtų išspręsti ginčą.

7829.

79Šiame kontekste taip pat svarbu pažymėti, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015; 2016 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192-219/2016).

8030.

81Įrodymų pakankamumas civiliniame procese grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle (tikimybių pusiausvyros principu). Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, jog įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Vertinant keletą įrodymų, lemiamą reikšmę turi ne tik kiekvieno iš įrodymų patikimumas, bet ir įrodomųjų duomenų tarpusavio santykis – ar nėra prieštaravimų tarp jų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami yra tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs yra šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2007; 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2008). Kai iš skirtingų byloje pateiktų įrodinėjimo priemonių gaunama prieštaringa informacija, teismas turi šį prieštaravimą išspręsti, t. y. atsakyti į klausimą, kuria informacija (duomenimis) vadovautis, o kurią atmesti, turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400-701/2016; 2017 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-33-684/2017).

8231.

83Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenustato, kad teismas gali daryti išvadą dėl tam tikrų aplinkybių buvimo tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008, kt.). Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes.

8432.

85Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tinkamai tyrė ir vertino byloje surinktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus ir jų visumos pagrindu padarė pagrįstas išvadas, ar tam tikros aplinkybės įrodytos. Teismas nurodė, kodėl remiasi vienu įrodymu ir atmeta kitą, pasisakė dėl jų įrodomosios reikšmės, pakankamumo ir išvadas padarė iš pateiktų į bylą duomenų visumos. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančių duomenų visumą, priėjo pagrįstos išvados, kad ieškovė nepagrindė atsakovės butams patiektos elektros energijos kiekį, už kurį reikalauja skolos iš atsakovės, t. y. nepateikė pakankamai ir objektyvių įrodymų apie elektros energijos sunaudojimą per ginčo laikotarpį, jos paskirstymo pagrįstumą pagal Metodikos 7.2. punktą. Iš byloje esančio apeliacinio skundo matyti, jog apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kitaip vertina tuos pačius įrodymus, pateikia savo nuomonę dėl jų turinio, tačiau nepagrindžia teiginių, jog teismas, atlikdamas įrodymų vertinimą, būtų pažeidęs teisės normas ar netinkamai jas taikęs. Apeliantė iš esmės siekia, kad byloje pateiktų įrodymų pagrindu būtų nustatytos kitos faktinės aplinkybės, nei tai padarė pirmosios instancijos teismas. Įrodymų vertinimas iš esmės yra teismo (teisėjo) nepriklausomumo išraiška. Nenustačius įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių pažeidimo, nėra pagrindo kitaip vertinti pirmiau nurodytų nustatytų aplinkybių ir daryti kitas, nei padarė pirmosios instancijos teismas, išvadas. Atsižvelgiant į tai, sutikti su apeliantės teiginiais dėl įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo pirmosios instancijos teismui priimant ginčijamą sprendimą, nėra jokio teisinio pagrindo.

8633.

87Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad naikinti šį pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškovės ieškinį tenkinti visiškai taip pat nesuteikia pagrindo ir apeliantės apeliacinio skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą. Apeliantės nuomone, nors atsakovė nepateikė į bylą jokių įrodymų, kurie paneigtų ieškovės pateiktus įrodymus, tačiau teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad būtent ieškovė turėjo pateikti papildomus įrodymus savo reikalavimų pagrindimui, t. y. detalius paskaičiavimus su pirminiais duomenimis.

8834.

89Pasisakydama dėl šių apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad kiekvienoje civilinėje byloje yra labai svarbu nustatyti bylos nagrinėjimo ribas ir įstatymo nustatyta tvarka teisingai paskirstyti šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus. Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Įstatymų leidėjas nustatė ne tik įrodinėjimo pareigas, bet ir jų paskirstymo taisykles, kurių bendriausios yra suformuluotos CPK 12, 178 ir 179 straipsniuose. Vadovaujantis CPK 178 straipsniu – šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti, t. y. ieškovė turėjo įrodyti, kad atsakovei atsirado pareiga apmokėti ieškovės reikalaujamą priteisti skolą, o atsakovė – kad ieškovė iš jos reikalauja priteisti skolą nepagrįstai.

9035.

91Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė reikalavimą dėl skolos priteisimo iš atsakovės už suteiktas paslaugas – elektros energijos tiekimą. Ieškovė, įrodinėdama, kad už laikotarpį nuo 2012-12-01 iki 2015-09-01 yra susidariusi 5780,25 EUR skola už elektros energiją, tiektą bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo butui, adresu ( - ), o už laikotarpį nuo 2013-02-23 iki 2015-04-22 yra susidariusi 91,30 EUR skola už elektros energiją, tiektą bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo butui, adresu, ( - ), teikė įrodymus, pagrindžiančius skolos paskaičiavimus, bei duomenis apie elektros energijos sunaudojimą per ginčo laikotarpius. Tačiau, kaip buvo nurodyta šios nutarties 21-28 punktuose, nors apeliantė ir tretysis asmuo UAB „Nemuno būstas“ skaičiuodami butuose ( - ) įmokas už suvartotą elektros energiją atsakovei pagrįstai vadovavosi LR Ūkio ministro 2003 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 4-412 412 „Dėl įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodikos patvirtinimo“ 7.2. nustatyta formule, tačiau šioje formulėje naudojo netikslius, neteisingus ir neišsamius duomenis, todėl neaiškūs galutiniai paskaičiavimai pagal Metodikos 7.2 punktą. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės ir trečiojo asmens pateiktos skolos apskaičiavimo lentelės, atsižvelgiant į įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles, nelaikytinos tinkamais, pirminiais, skolos dydį pagrindžiančiais įrodymais, kadangi neaišku, kaip buvo apskaičiuota ieškiniu reikalaujama priteisti suma tiek už butams, tiek ir už namo bendro naudojimo patalpoms patiektą elektros energiją. Taigi laikytina, kad ieškovė neįrodė reikalavimo pagrįstumo. Tuo tarpu atsakovė, nesutikdama su ieškovės reikalavimu priteisti skolą už elektros energiją, tiektą bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo butuose, teikė išsamius paskaičiavimus, taikydama elektros energijos suvartojimo duomenis analogiško ploto butuose. Pavyzdžiui, už 2014 m. sausio mėnesį butui ( - ) (plotas 41,34 kv. m.) ieškovė priskaičiavo 375,11 EUR skolą, kai tuo tarpu analogiškam 41,34 kv. m. ploto butui sunaudotos elektros pastate ( - ), kaina yra vidutiniškai 7,62 EUR per mėnesį, bei 2,70 EUR už elektros energiją, suvartotą bendroms reikmėms, iš viso – 10,32 EUR. Be to, atsakovė, nesutikdama su ieškovės reikalavimu priteisti skolą už elektros energiją, tiektą bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo butuose, teikė įrodymus, pagrindžiančius, jog ieškovė skaičiuodama butuose ( - ) įmokas už suvartotą elektros energiją pagal Metodikos 7.2. nustatytą formulę, naudojo netikslius (pastato bei butų plotai) ir neteisingus (pvz. viso pastato suvartotas bendras elektros energijos kiekis 2015 m. vasario mėnesį) duomenis. Taigi apeliantės argumentas, jog atsakovė nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių ieškovės ir trečiojo asmens paskaičiavimo pagrįstumą, atmestinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

9236.

93Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovė neginčijo fakto, kad laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2015-09-01 bute ( - ) gyveno tretieji asmenys, elektra buvo naudojama. Tačiau esant tokiems akivaizdžiai neproporcingiems skirtumams tarp elektros suvartojimo vienodo ar panašaus dydžio butuose (pagal atsakovės atsiliepimuose į patikslintą ieškinį pateiktus paskaičiavimus), bei esant byloje nustatytam faktui, kad ieškovė pateikė netikslius ir neteisingus duomenis, pagal kuriuos ji skaičiavo elektros energijos suvartojimą ( kaip buvo nurodyta šios nutarties 21-28 punktuose), darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog nėra pakankamai ir objektyvių įrodymų apie elektros energijos suvartojimą ginčo laikotarpiu bei jos paskirstymo pagrįstumą pagal Metodikos 7.2. punktą, pagrįstai priteisė iš atsakovės tik skolą už vidutiniškai analogiškuose butuose suvartotą elektros energijos kiekį, o likusioje dalyje ieškinį atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

9437.

95Kritiškai vertintinas ir apeliacinio skundo argumentas, jog paskaičiavimus vartotojams atlieka ne pati ieškovė, bet trečiasis asmuo. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantė nepagrįstai ieškinio įrodinėjimo pareigą perkelia trečiajam asmeniui UAB „Nemuno būstas“, kadangi ieškinį dėl skolos už suvartotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose butų, adresu ( - ), priteisimo yra pareiškusi ieškovė (t. y. apeliantė), o ne trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“. Todėl įrodyti ieškinio pagrįstumą, t. y. pateikti pakankamai ir objektyvių įrodymų apie elektros energijos sunaudojimą per ginčo laikotarpius, jos paskirstymo pagrįstumą pagal Metodikos 7.2. punktą (t. y. už proporcingai pagal buto/patalpų plotą paskirstymą suvartotą elektros energiją bendrojo naudojimo patalpose bei už butuose suvartotą (priskirtiną) elektros energiją) yra ieškovės (apeliantės), o ne trečiojo asmens pareiga.

9638.

97Nesutiktina ir su apeliantės teiginiu, jog ieškovė, siekdama ginčą baigti taikiai, inicijavo trečiojo asmens ir atsakovės betarpišką aptarimą tarpusavyje dėl trečiojo asmens atliktų paskaičiavimų, tačiau atsakovė skolos vis vien nesutiko apmokėti. Remiantis byloje pateiktu atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos 2015-12-21 raštu Nr. (28.8-08-4) RNA-47610 matyti, jog atsakovė prašė ieškovės pateikti įsiskolinimą įrodančius dokumentus už laikotarpį nuo 2013-02-22 iki 2015-01-31 bei dokumentus, kuriuose bus nurodyta koks elektros energijos tarifas buvo skolos susidarymo metu, koks koeficientas buvo taikomas, apskaičiuojant butui (Partizanų g. 7-115) tenkančią bendro naudojimo patalpų išlaikymo dalį. 2016-12-01 raštu Nr. (28.8-4) RNA-36545 atsakovė informavo ieškovę, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos apmokėjo iš asignavimų 34,01 EUR pagal suvestinę už paslaugas, paskaičiuotas bendroms reikmėms, tenkančias butui ( - ), laikotarpiu nuo buvusio savininko R. T. mirties ( - ) iki buto pardavimo 2015-04-22. Minėtu raštu Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos nesutiko mokėti nepagrįstai dideles priskaitytas sumas už 2013-03-19 – 44,33 EUR, už 2013-05-23 – 27,22 EUR, už 2013-06-18 – 29,58 EUR, už 2013-07-22 – 25,31 EUR, viso 126,44 EUR, kadangi nebuvo pateikti šias sumas pagrindžiantys dokumentai. Ieškovė 2016-12-17 raštu Nr. 3011-7201 informavo atsakovę, kad ieškovė pateiks papildomą informaciją arba kreipsis į teismą dėl 126,44 EUR skolos susidariusią už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2016-02-01. Nepateikus prašomus duomenų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos 2016-12-12 raštu Nr.(28.8-08-4) RNA-37710 informavo ieškovę ir trečiąjį asmenį UAB „Nemuno būstas“, kad norint išvengti teisminių ginčų, pakartotinai prašė pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyti laikotarpiai, kada susidarė skola, koks elektros energijos tarifas buvo skolos susidarymo metu ir pagal ką skaičiuojamos išlaidos, koks koeficientas buvo taikomas, apskaičiuojant butui tenkančią bendro naudojimo patalpų išlaikymo dalį. Tačiau ieškovė prašomų duomenų atsakovei taip ir nepateikė, nors kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovė ne kartą prašė ieškovės pateikti susidariusios skolos pagrįstumo įrodymus. Taigi sutikti su apeliantės teiginiu, jog siekdama ginčą baigti taikiai, ieškovė inicijavo trečiojo asmens ir atsakovės betarpišką aptarimą tarpusavyje dėl trečiojo asmens atliktų paskaičiavimų, nėra jokio teisinio pagrindo.

9839.

99Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog pirmosios instancijos teismas, remdamasis CPK 179 straipsnio nuostatomis, siūlė ieškovei pateikti papildomus įrodymus, t. y. pateikti išsamią skolos detalizaciją ir tuo pagrindu net tris kartus atidėjo teismo posėdį. Tačiau ieškovė šia teise tinkamai nepasinaudojo, kadangi kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, ieškovė bylos nagrinėjimo metu teikė tik atskirus duomenis, reikalingus skaičiavimams atlikti, tačiau pačių detalių paskaičiavimų su pirminiais duomenimis taip ir nepateikė, o ieškovės ir trečiojo asmens pateiktos skolos apskaičiavimo lentelės, atsižvelgiant į įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles, nelaikytinos tinkamais, pirminiais, skolos dydį pagrindžiančiais įrodymais, kadangi neaišku, kaip buvo apskaičiuota ieškiniu reikalaujama priteisti suma.

10040.

101Nenustačius įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių, suformuluotų kasacinio teismo praktikoje pažeidimo, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo daryti priešingas, nei padarė bylą nagrinėjęs teismas, išvadas. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, kiti skunde nurodyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

102Dėl procesinės bylos baigties

10341.

104Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamo pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, išanalizavusi faktinius bylos duomenis, prieina išvados, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 str.). Tai, kad apeliantė nesutinka su teismo išvadomis ir kitaip vertina teismo įvertintus įrodymus, nėra pagrindo, nesant apeliantės teiginius pagrindžiančių įrodymų, pripažinti teismo išvadas nepagrįstomis. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių, tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės bei procesines normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis) ir jį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija apeliacinį skundą atmeta, o skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą palieka nepakeistu.

105Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

10642.

107Netenkinus ieškovės apeliacinio skundo, atsakovė įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str.), tačiau atsakovei nepareiškus prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, jų priteisimo klausimas atsakovei nesprendžiamas.

10843.

109Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3 eurų sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

110Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

111ieškovės apeliacinį skundą atmesti.

112Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 8. 2.... 9. Nurodė, kad 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiuose AB LESTO ir AB „Lietuvos... 10. 3.... 11. Ieškovė paaiškino, kad visam namui tiek adresu ( - ), tiek ( - ) (toliau... 12. 4.... 13. Atsakovė, atstovaujama Valstybės įmonės Turto banko, atsiliepime į... 14. 5.... 15. Atsakovė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 16. 6.... 17. Trečiasis asmuo ieškovės pusėje UAB „Nemuno būstas“ rašytiniuose... 18. II.... 19. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. 7.... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu... 22. 8.... 23. Nagrinėjamu atveju teismas sutiko su atsakovės argumentu, kad nėra... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 25. 9.... 26. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė apeliacinį... 27. 9.1.... 28. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad ieškovė nepateikė pakankamai... 29. 9.2.... 30. Pirmosios instancijos teismas netinkamai padalino įrodinėjimo pareigą.... 31. 10.... 32. Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama LR Valstybinės mokesčių... 33. 10.1.... 34. Būtent atsakovei nesutinkant su ieškovės prašomomis priteisti sumomis,... 35. 10.2.... 36. Nepagrįstas apeliantės teiginys, jog ieškovė siekdama ginčą baigti... 37. 11.... 38. Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ Turto banko pateikė... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 41. Apeliacinis skundas atmestinas... 42. Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 43. 12.... 44. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 45. 13.... 46. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 47. 14.... 48. Nagrinėjamu atveju tikslinga nurodyti tai, kad pagal CPK 2 straipsnio... 49. 15.... 50. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir... 51. 16.... 52. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl mokesčių už suvartotą elektros... 53. 17.... 54. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka... 55. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 56. 18.... 57. Apeliantė kvestionuodama pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą,... 58. 19.... 59. Remiantis Metodikos 7.2 punkto nuostata, savininkui ar nuomininkui, kurio... 60. 20.... 61. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismui įvertinus byloje... 62. 21.... 63. Visų pirma, remiantis byloje pateiktu Nekilnojamojo turto registro išrašu (2... 64. 22.... 65. Visų antra, Nekilnojamojo turto registro Centrinio banko išrašo duomenimis,... 66. 23.... 67. Visų trečia, Nekilnojamojo turto registro Centrinio banko išrašo... 68. 24.... 69. Visų ketvirta, pagal 2017 m. balandžio 21 d. teismui pateiktus duomenis, apie... 70. 25.... 71. Visų penkta, byloje nėra pateikta duomenų apie visų savininkų ir... 72. 26.... 73. Visų šešta, ieškovės priskaičiuota ir patikslintu ieškiniu prašoma... 74. 27.... 75. Visų septinta, ieškovės priskaičiuota ir patikslintu ieškiniu prašoma... 76. 28.... 77. Remiantis aukščiau išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas daro... 78. 29.... 79. Šiame kontekste taip pat svarbu pažymėti, jog civiliniame procese... 80. 30.... 81. Įrodymų pakankamumas civiliniame procese grindžiamas vadinamąja tikėtinumo... 82. 31.... 83. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenustato, kad teismas gali... 84. 32.... 85. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, bylą... 86. 33.... 87. Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad naikinti šį pirmosios instancijos... 88. 34.... 89. Pasisakydama dėl šių apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismo... 90. 35.... 91. Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė reikalavimą dėl skolos priteisimo iš... 92. 36.... 93. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį... 94. 37.... 95. Kritiškai vertintinas ir apeliacinio skundo argumentas, jog paskaičiavimus... 96. 38.... 97. Nesutiktina ir su apeliantės teiginiu, jog ieškovė, siekdama ginčą baigti... 98. 39.... 99. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog pirmosios... 100. 40.... 101. Nenustačius įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių, suformuluotų kasacinio... 102. Dėl procesinės bylos baigties... 103. 41.... 104. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamo pirmosios instancijos teismo... 105. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 106. 42.... 107. Netenkinus ieškovės apeliacinio skundo, atsakovė įgijo teisę į... 108. 43.... 109. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 110. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 111. ieškovės apeliacinį skundą atmesti.... 112. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti...