Byla T-1-519/2020
Dėl turtinės žalos priteisimo, atstovavimo išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gražvydas Poškus, sekretoriaujant Jolantai Plungienei, dalyvaujant prokurorei Laimutei Martinavičienei, ieškovo L. P. atstovei advokatei R. M., atsakovams P. M., E. B., M. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo L. P. ieškinį atsakovams P. M., E. B., M. Z. dėl turtinės žalos priteisimo, atstovavimo išlaidų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs prašomą klausimą,

Nustatė

3I.

4Šalių pasisakymai teismo posėdžio metu

51. Ieškovo atstovė advokatė R. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą buvo pareikštas nukentėjusiojo civilinis ieškinys, kuriame nukentėjusysis prašė priteisti jam turtinę ir neturtinę žalą. Nuosprendžiu, kuris yra įsiteisėjęs, teismas pripažino civiliniam ieškovui teisę į civilinį ieškinį dalyje dėl 2300 eurų turtinės žalos priteisimo, jo dydžio klausimą sprendžiant civilinio proceso tvarka. Sprendžiant žalos atlyginimą civilinio proceso tvarka, nukentėjusysis patikslino turtinės žalos dydį, pateikė žalos dydį pagrindžiančius įrodymus. Į bylą pateikta 2020 m. vasario 20 d. pažyma UAB „( - )“, kurioje lankėsi nukentėjusysis ir civilinis ieškovas, nes būtent, toje gydymo įstaigoje ir būtų atliekamos tos reikalingos, pasekmių, kurios liko, sužalojus nukentėjusįjį dėl nusikalstamų veiksmų, pašalinimo procedūros. Civilinio ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad gydytojui M. K. sudarius gydymo planą, po nukentėjusiojo konsultavimo, buvo nurodytos tos procedūros, kurios yra reikalingos nukentėjusiajam tam, kad jis būtų grąžintas į padėtį, kokia buvo prieš sužalojimą, būtent, tuo civilinis ieškovas ir grindžia padarytą turtinę žalą. Jis nori būti grąžintas į tokią pačią padėtį, kokioje jis buvo prieš sužalojimą – minimalizuoti tuos randus veido srityje. Tuo tikslu, specialistas nurodė, kad nuo kiekvieno mimikos veido veiksmo civiliniam ieškovui kyla fizinis skausmas, nes yra „įmontuota“ metalinė plokštelė galvoje, per mažai yra minkštųjų audinių ir atliekant kiekvieną mimikos gestą, kyla fizinis skausmas. Tokiu būdu, būtų įmanoma atstatyti padarinius ir išvengti to diskomforto, kurį dabar jaučia civilinis ieškovas ir nukentėjusysis bei tokiu būdu minimalizuoti tas pasekmes. Ši procedūra kainuos 1600 eurų, po šios procedūros, kai bus persodinti audiniai, vėliau, šalinant randus, reikalinga atlikti rando korekcijas lazerinėmis šlifavimo procedūromis. Specialistas paskaičiavo, kad 1 cm kaina yra 44 eurai, rando ilgis, kurį reikalinga šlifuoti yra 4 cm. Planuojamos 6 procedūros. Visa tai susumavus, gaunasi suma, kurią nukentėjusysis patirs šlifuojant randus lazerinėmis procedūromis. Viso suma nurodyta 2020 m. vasario 20 d. pažymoje, jog reikalinga 2656 eurų suma. Nukentėjusysis nedidino savo civilinio ieškinio, sutiko su nuosprendyje nurodyta suma, jam yra pripažinta teisė į 2300 eurus. Jis teismo ir prašo, sprendžiant turtinės žalos atlyginimo klausimą, priteisti šitą sumą, nepaisant to, kad pagal apteiktus duomenis, ta suma yra didesnė. Sumos jis nedidina, tokiu būdu įrodinėja teismui ir pagrindžia, kad šita suma yra reali. Nukentėjusysis mano, kad pagal civilinio kodekso normas tokia žala jam turi būti atlyginta, jis mano, kad pateikti įrodymai yra tinkami, nes konkrečiai paskaičiuota žala, konkrečiai nurodyta, kiek kainuos operacija, kiek kainuos vėlesnės procedūros. Žala yra pagrįsta, ji vienareikšmiškai yra atsiradusi todėl, kad buvo sužalotas. Apygardos teismas įsiteisėjusiame nuosprendyje pasisakė, kad turtinė žala nukentėjusiajam atsirado dėl nukentėjusiajam padaryto sunkaus sveikatos sutrikdymo, o sunkus sveikatos sutrikdymas padarytas nuteistojo P. M. veiksmais, todėl, nukentėjusysis ir civilinis ieškovas prašo priteisti likusią turtinę žalą 2300 eurų iš P. M.. Kadangi, pasekmės, kurios likusios nukentėjusiajam veido srityje, sukeltos dėl nuteistojo P. M. veiksmų, todėl, pagrįstai nukentėjusysis ir civilinis ieškovas turtinę žalą prašo priteisti iš kaltinamojo P. M.. Mano, kad pateikti įrodymai, pagrįstai patvirtina tą žalos dydį, o atsakovai nepateikė byloje kitokių įrodymų dėl ko galima būtų pasisakyti, jog yra galimybė už mažesnę pinigų sumą atlikti tas procedūras, ar, kad tos nurodytos procedūros yra nebūtinos. Dėl pateiktų atsakovo P. M. įrodymų, kurie pridėti buvo prie bylos, mano, kad kvitas yra išspausdintas už suteiktą konsultaciją. Elektroninio susirašinėjimo medžiagoje yra nurodyta, kiek kainuoja toje klinikoje išrašo pateikimas, tačiau, nukentėjusysis į kliniką kreipėsi dėl konsultacijos, o ne dėl išrašo, todėl kvite yra nurodyta konsultacijos kaina. Atsakovo pateikti įrodymai nepaneigia, kad nukentėjusysis patyrė tokias išlaidas. Dėl kvito išrašymo valandų, datų, mano, kad nukentėjusysis tikrai nėra atsakingas, kada tas kvitas buvo išspausdintas.

61.1. Apibendrinant žalos atlyginimui prašo civiliniam ieškovui P. M. priteisti 2300 eurus žalos atlyginimui, 50 eurų, kurios yra išlaidos, susijusios su įrodymų surinkimu, nes jis buvo priverstas tokias išlaidas patirti, todėl ir šią sumą prašo priteisti bei atstovavimo išlaidas – 600 eurų.

72. Prokurorė nurodė, kad pritaria ir palaiko civilinį ieškinį, prašo jį tenkinti visa civilinio ieškovo atstovės prašoma apimtimi, tačiau prašo priteisti žalos atlyginimą ne vien iš atsakovo P. M., tačiau ir iš bendraatsakovų E. B. ir M. Z.. Mano, kad nusikalstami veiksmai buvo padaryti visų trijų bendrais veiksmais ir nors E. B. bei M. Z. tiesiogiai smūgių, kuriais P. M. buvo sužalotas ir nesudavė, tačiau buvo nusikaltimo vietoje ir savo aktyviais veiksmais prisidėjo prie nusikalstamos P. M. veikos.

83. Atsakovai P. M., E. B. ir M. Z. nurodė, kad dėl civilinio ieškinio jie neprieštarauja, tačiau sutinka jį atlyginti tik tada, kai realiai civiliniam ieškovui bus atliktos konsultacijoje nurodytos medicininės procedūros bei pateikti tai patvirtinantys dokumentai bei įrodymai patvirtinantys realiai patirtos žalos dydį. Mano, kad šiuo metu pateiktas ieškinys negali būti tenkinamas, nes jokios realios žalos šiuo metu nėra ir nukentėjusysis nėra patyręs jokių išlaidų susijusių su jo sveikatos būklės atkūrimu, todėl prašo šio ieškinio sprendimą atidėti iki bus atliktos medicininės procedūros. Taip pat atsakovas P. M. prašo teismo įvertinti jo pateiktus dokumentus, t. y. UAB „( - )“ elektroninį laišką apie pažymos dėl paciento sveikatos būklės paruošimo kainą bei informaciją apie šios bendrovės darbo laiką, nes iš civilinio ieškovo pateikto kvito matyti, kad jis atspausdintas 20 val. 56 min., kai darbo laikas nurodytas iki 19 val.

9II.

10Byloje nustatytos aplinkybės

114. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 22 d. nuosprendžiu P. M. yra nuteistas už tai, kad pažeidė viešąją tvarką ir sunkiai sužalojo žmogų dėl chuliganiškų paskatų, o būtent, jis 2018 m. liepos 7 d. apie 18 val. 30 min., viešoje vietoje – kaimo turizmo sodybos „( - )“, esančios ( - ), teritorijoje, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. B. ir M. Z., akivaizdžiai įžūliu ir moralės požiūriu nepriimtinu elgesiu, matant ir girdint G. A., D. M., D. L. bei kitiems asmenims ir tuo sukeliant jiems neigiamas emocijas, dėl menkavertės priežasties, tai yra dėl neva išsakyto nepagarbaus kreipinio į G. J., M. Z. žodžiu konfliktuojant su nukentėjusiuoju L. P., E. B. tyčia vieną kartą iš nugaros pusės ranka sudavus L. P. į viršugalvį ir taip pastumiant jį link M. Z., M. Z. vieną kartą tyčia trenkė ranka L. P. į kairiąją galvos pusę, tuo padarydami jam dvi muštines žaizdas viršugalvyje ir kairėje ausyje, kas pagal specialisto išvadą atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą, po ko L. P. parkritus ant kelių ir bandant atsistoti, jis – P. M., tyčia spyrė vieną kartą koja nukentėjusiajam L. P. į veidą padarydamas jam poodinę kraujosruvą kairės akies viršutiniame voke, kraujo išsiliejimą kairės akies obuolio junginėje, ir kairės akiduobės stogo ir veido kaulų lūžimus, kurie dėl kairės akiduobės stogo kaulų lūžimo atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą, tokiu savo įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei sunkiai sutrikdė L. P. sveikatą dėl chuliganiškų paskatų.

124.1. E. B. ir M. Z. yra atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamoji byla jų atžvilgiu nutraukta dėl veikos nustačius, kad jie pažeidė viešąją tvarką, o būtent, kad jie 2018 m. liepos 7 d. apie 18 val. 30 min., viešoje vietoje – kaimo turizmo sodybos „( - )“, esančios ( - ), teritorijoje, veikdami bendrininkų grupėje kartu su M. Z. ir P. M., akivaizdžiai įžūliu ir moralės požiūriu nepriimtinu elgesiu, matant ir girdint G. A., D. M., D. L. bei kitiems asmenims ir tuo sukeliant jiems neigiamas emocijas, dėl menkavertės priežasties, tai yra dėl neva išsakyto nepagarbaus kreipinio į G. J., M. Z. žodžiu konfliktuojant su nukentėjusiuoju L. P., jis, E. B., tyčia vieną kartą iš nugaros pusės ranka sudavė L. P. į viršugalvį ir taip pastumiant jį link M. Z., M. Z. vieną kartą tyčia trenkė ranka L. P. į kairiąją galvos pusę, tuo padarydami jam dvi muštines žaizdas viršugalvyje ir kairėje ausyje, kas pagal specialisto išvadą atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą, po ko L. P. parkritus ant kelių ir bandant atsistoti, P. M., tyčia spyrė vieną kartą koja nukentėjusiajam L. P. į veidą padarydamas jam poodinę kraujosruvą kairės akies viršutiniame voke, kraujo išsiliejimą kairės akies obuolio junginėje, ir kairės akiduobės stogo ir veido kaulų lūžimus, kurie dėl kairės akiduobės stogo kaulų lūžimo atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą, tokiu savo įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį.

134.2. Minėtu nuosprendžiu P. M. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 2 dalies 8 punkte, ir, pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 3 dalį, jam paskirta laisvės apribojimo bausmė 2 (dvejiems) metams, įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu būti namuose nuo 22 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu. Taip pat jis pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje ir jam paskirta laisvės apribojimo bausmė 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu būti namuose nuo 22 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu. Paskirtos bausmės vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė P. M. paskirta laisvės apribojimo bausmė 2 (dvejiems) metams, įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu būti namuose nuo 22 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu.

144.2.1. E. B. dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje, padarymo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamoji byla nutraukta. Jis perduotas motinos J. B. atsakomybėn pagal laidavimą be užstato. Nustatytas laidavimo terminas – 2 (dvejiems) metams.

154.2.2. M. Z. dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje, padarymo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamoji byla nutraukta. Jis perduotas motinos M. K. atsakomybėn pagal laidavimą be užstato. Nustatytas laidavimo terminas – 2 (dveji) metai.

164.2.3 Civiliniai ieškiniai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies – priteista L. P. iš P. M. 394,28 eurai turtinės žalos atlyginimui, o dalyje dėl reikalavimo priteisti 2300 eurų – L. P. pripažinta teisė į civilinį ieškinį jo dydžio klausimą nagrinėjant civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis). Priteista L. P. iš P. M., E. B. ir M. Z. po 2500 eurų neturtinės žalos atlyginimui. Priteista L. P. iš P. M., E. B. ir M. Z. penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo kiekvienam iš jų priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško žalos atlyginimo. Priteista L. P. iš P. M., E. B. ir M. Z. solidariai 3500 eurų atstovavimo išlaidų. Priteista valstybės naudai iš P. M., E. B. ir M. Z. solidariai 10,06 eurų proceso išlaidų.

174.2.4. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. nutartimi skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas E. B., asmens kodas ( - ) piniginėms lėšoms, esančioms AB ( - ) banke, sąskaitos Nr. ( - ), uždraudžiant disponuoti nurodytoje sąskaitoje esančiomis ir į ją patenkančiomis piniginėmis lėšomis, išskyrus vieno minimalaus pragyvenimo lygio dydžio pinigų sumą;

18skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas P. M., asmens kodas ( - ) piniginėms lėšoms, esančioms AB ( - ) banke, sąskaitos Nr. ( - ), uždraudžiant disponuoti nurodytoje sąskaitoje esančiomis ir į ją patenkančiomis piniginėmis lėšomis, išskyrus vieno minimalaus pragyvenimo lygio dydžio pinigų sumą;

19skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas M. Z., asmens kodas ( - ) piniginėms lėšoms, esančioms „( - )“ banke, sąskaitos Nr. ( - ), ir „( - )“ AS Lietuvos skyriuje, sąskaitos Nr. ( - ), uždraudžiant disponuoti nurodytose sąskaitose esančiomis ir į jas patenkančiomis piniginėmis lėšomis, išskyrus vieno minimalaus pragyvenimo lygio dydžio pinigų sumą, paliktas iki visiško civilinių ieškinių atlyginimo šioje byloje.

205. Šiaulių apygardos teismui 2019 m. gruodžio 2 d. pateiktas civilinio atsakovo P. M. prašymas panaikinti areštą jo turtui ir sąskaitoms banke, nes jis atlygino civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (bylos Nr. T-1-519/2020, 4 t., b. l. 180). Teismo raštu buvo nurodyta, jog šis klausimas bus sprendžiamas išnagrinėjus klausimą dėl 2300 eurų ieškinio turtinei žalai atlyginti (4 t., b. l. 182).

21III.

22Teismo argumentai ir įrodymų vertinimas dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir nuosavybės teisių apribojimo atsakovo P. M. turtui bei sąskaitoms banke

236. Įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 22 d. nuosprendžiu buvo nuspręsta dalyje dėl reikalavimo priteisti 2300 eurų – L. P. pripažinti teisę į civilinį ieškinį jo dydžio klausimą nagrinėjant civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis).

246.1. BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nukentėjęs L. P. pareiškė civilinį ieškinį prašydamas iš nuteistojo P. M. ir atleistų nuo baudžiamosios atsakomybės E. B. bei M. Z. priteisti 2300 eurų nusikaltimu padarytos turtinės žalos atlyginimo, kurią, pagal UAB „( - )“ pažymą, sudaro jo numatomo gydymo išlaidos, kuriomis būtų pašalinti po sužalojimo likę defektai, sudarytų 1500 eurų, o rando korekcijai reikalingos 5 procedūros kainuotų 880 eurų. Kadangi baudžiamosios bylos metu nuteistojo P. M. gynėja nurodė, kad šioje dalyje su ieškiniu nesutinka, nes nurodytas procedūras galima atlikti kitose gydymo įstaigose žymiai pigiau ir ji bei jos ginamasis gali dėl to pateikti atitinkamus įrodymus, teismas šioje dalyje pripažino civiliniam ieškovui teisę į civilinį ieškinį jo dydžio klausimą išsprendžiant civilinio proceso tvarka.

256.2. Nagrinėjant civilinio ieškinio dydžio klausimą civilinio proceso tvarka atsakovai teismui nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad civiliniam ieškovui nurodytas medicinines procedūras atlikti nebūtina ar jas galima būtų atlikti pigiau. Priešingai – iš pateikto civilinio ieškovo atstovės UAB „( - )“ 2020 m. vasario 20 d. medicinos dokumento išrašo/siuntimo (4 t., b. l. 207) matyti, kad civiliniam ieškovui L. P. tam, kad būtų atkurta iki nusikalstama veika jam sutrikdyta sveikata, būtina atlikti medicinines procedūras, kurios kainuotų 2656 eurus.

266.3. BPK 115 straipsnyje nustatyta, kad baudžiamajame procese pareikštas ieškinys turi būti išspręstas priimant apkaltinamąjį nuosprendį (1 dalis) ir tik išimtiniais atvejais, kai negalima civilinio ieškinio tiksliai apskaičiuoti neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ar negavus papildomos medžiagos, teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, gali pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka (2 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai taikoma BPK 115 straipsnio 2 dalyje nustatyta išimtis, civilinės atsakomybės sąlygas nustato teismas, priimantis apkaltinamąjį nuosprendį, nes nesant civilinės atsakomybės sąlygų ieškinys turėtų būti atmestas ir nebūtų teisinio pagrindo taikyti išimtį. Jeigu teismas nustato, kad yra sąlygos civilinei atsakomybei taikyti ir pripažįsta civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o dėl žalos dydžio nustatymo perduoda ieškinį nagrinėti civilinio proceso tvarka, tai ieškinį nagrinėjantis teismas nebegali iš naujo spręsti dėl civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ir tuo pagrindu atmesti ieškinį. Asmenys, nesutinkantys su apkaltinamajame nuosprendyje civiliniam ieškovui pripažinta teise į ieškinio patenkinimą, gali skųsti nuosprendį baudžiamojo proceso nustatyta tvarka (bylos Nr. 3K-3-303/2009, Nr. 3K-3-497/2009). Nagrinėjamu atveju teismo nuosprendis apeliacine tvarka skųstas nebuvo, jis yra įsiteisėjęs, todėl teismas šiuo atveju turi pagrindą nagrinėti tik civilinio ieškinio dydžio klausimą.

276.4. Turtinės žalos samprata suformuluota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalyje ir apima: a) nusikalstama veika padarytą tiesioginę turtinę žalą (pavyzdžiui, sugadintas ar sužalotas turtas, pagrobti ar pasisavinti daiktai ir pan.); b) materialinius nuostolius, kuriuos patyrė nukentėjusysis (civilinis ieškovas) dėl padarytos nusikalstamos veikos (pavyzdžiui, asmuo negavo pajamų, kurias jis būtų gavęs, jeigu nebūtų padaryta nusikalstama veika); c) išlaidas, kurios patirtos pašalinant nusikalstamos veikos padarinius (pavyzdžiui, gydymo, laidojimo išlaidos ir pan.).

286.5. Nagrinėjamu atveju nukentėjusysis ir civilinis ieškovas L. P. sveikta atkūrimo išlaidų dar nėra patyręs, pagal jo pasirinktos gydymo įstaigos pateiktus paskaičiavimus, ieškinio nagrinėjimo dienai ši suma galėtų būti 2656 eurai. Paprastai civilinė atsakomybė taikoma už padarytą žalą. Tačiau civilinė atsakomybė, vadovaujantis CK 6.249 straipsnio 3 dalimi, gali būti taikoma taip pat už būsimą žalą. Teismų praktikoje išaiškinta, kad CK 6.249 straipsnio 3 dalis taikoma tais atvejais, kai žalos padarymo faktas yra akivaizdus arba lengvai įrodomas, o nuostoliams tiksliai apskaičiuoti gali prireikti laiko, gali nukentėti nukentėjusio asmens interesai, jeigu jo turtinė padėtis nėra gera ir jam nedelsiant reikia lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-13/2012, Nr. 3K-3-202/2012, Nr. 3K-3-164-1075/2019). Aplinkybė, jog nukentėjusiajam L. P. nusikalstamais P. M. veiksmais buvo sunkiai sutrikdyta sveikata ir dėl to jam šiuo metu šalinant sužalojimo pasekmes būtina atlikti medicinines procedūras įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Kaip jau buvo minėta bylos nagrinėjimo metu atsakovai nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad tokios medicininės procedūros civiliniam ieškovui nebūtų reikalingos ar jos turėtų būti mažesnio dydžio.

296.6. Civilinio atsakovo atstovė nurodė, kad nors šiuo metu pateikti įrodymai patvirtina, kad civiliniam ieškovui būtinos atlikti medicininės procedūros kainuotų 2656 eurus, tačiau prašo priteisti, kaip ir pradiniame ieškinyje 2300 eurų žalos atlyginimui. Teismo nuomone, toks reikalavimas pagrįstas ir turi būti tenkinamas visiškai.

307. Bylos nagrinėjime dalyvavusi prokurorė išreiškė nuomonę, kad civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo turėtų būti priteisiamas iš visų trijų atsakovų, o civilinio ieškovo atstovė taip pat prašė civilinio ieškovo patirtas atstovavimo išlaidas priteisti iš visų atsakovų.

317.1. Teismo nuomone, civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo dalyje dėl 2300 eurų priteistinas tik iš atsakovo P. M.. Savo motyvus šiuo klausimu teismas yra išdėstęs įsiteisėjusio nuosprendžio 32.1.1. punkte, todėl iš naujo savo motyvų nekartoja. Analogiškai, teismo nuomone, turi būti sprendžiamas klausimas ir dėl patirtų atstovavimo ir kitų su šiuo procesu susiėjusių išlaidų priteisimo klausimas, t. y. jos turi būti priteistos iš atsakovo P. M..

328. Ieškovo atstovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikti dokumentai patvirtina, kad ieškovas L. P. už atstovavimą Šiaulių apygardos teisme byloje dėl žalos priteisimo sumokėjo advokatei R. M. 600 eurų (4 t., b. l. 209, 5 t., b. l. 5). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, todėl, patenkinus ieškinį, ieškovo L. P. prašymas tenkintinas priteisiant iš atsakovo P. M. 600 eurų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Taip pat, kaip matyti iš pateikto 2020 m. vasario 20 d. UAB „( - )“ kvito Nr. ( - ), civilinis ieškovas šiai bendrovei už paslaugas sumokėjo 50 eurų, kurios pripažinus jas bylinėjimosi išlaidomis taip pat priteistinos iš atsakovo P. M..

338.1. Atsakovas P. M. teismui pateikė UAB „( - )“ elektroninį laišką (5 t., b. l. 3), kad bendrovėje pažymos apie paciento sveikatos būklę suruošimas lietuvių kalba per 10 darbo dienų kainuoja13 eurų, o per 3 darbo dienas – 47 eurus bei informaciją (5 t., b. l. 4), kad UAB „( - )“ darbo laikas yra nuo 9 iki 19 val. Teismo nuomone, šie atsakovo pateikti duomenys objektyviai nepaneigia nei ieškovo L. P. patirtų 50 eurų išlaidų, nes jis buvo konsultuojamas ir jam buvo išduotas siuntimas medicininėms procedūroms atlikti (4 t., b. l. 207), nei fakto, kad tokia konsultacija buvo atlikta vien vadovaujantis tuo faktu kad aukščiau nurodytas kasos kvitas buvo atspausdintas 20 val. 56 min., t. y. po viešai skelbiamų darbo valandų pabaigos.

349. Atsakovas P. M. Šiaulių apygardos teismui 2019 m. gruodžio 2 d. pateikė prašymą panaikinti areštą jo turtui ir sąskaitoms banke, nes jis atlygino civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (4 t., b. l. 180).

359.1. Atsakovo P. M. prašymas atmestinas, nes įsiteisėjusiu 2019 m. spalio 22 d. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu buvo nuspręsta skirtą laikiną nuosavybės teisės apribojimą kaltinamojo P. M., asmens kodas ( - ) piniginėms lėšoms, esančioms AB ( - ) banke, sąskaitos Nr. ( - ), uždraudžiant disponuoti nurodytoje sąskaitoje esančiomis ir į ją patenkančiomis piniginėmis lėšomis, išskyrus vieno minimalaus pragyvenimo lygio dydžio pinigų sumą palikti iki visiško civilinių ieškinių atlyginimo šioje byloje.

369.2. Teismui šiuo sprendimu tenkinant pareikštą civilinį ieškinį 2300 eurų sumai, yra akivaizdu, jog ši suma sprendimo priėmimo dienai yra atlyginta, todėl nėra pagrindo naikinti taikomą laikiną nuosavybės teisės apribojimą P. M. piniginėms lėšoms.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

38Priteisti iš atsakovo P. M., asmens kodas ( - ) 2300 (du tūkstančius tris šimtus) eurų turtinės žalos, 50 (penkiasdešimt) eurų patirtų bylinėjimosi išlaidų ir 600 (šešis šimtus) eurų išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovui L. P.

39Atmesti atsakovo P. M. prašymą dėl laikino nuosavybės teisių apribojimo panaikinimo.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gražvydas... 2. Teismas, išnagrinėjęs prašomą klausimą,... 3. I.... 4. Šalių pasisakymai teismo posėdžio metu ... 5. 1. Ieškovo atstovė advokatė R. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad... 6. 1.1. Apibendrinant žalos atlyginimui prašo civiliniam ieškovui P. M.... 7. 2. Prokurorė nurodė, kad pritaria ir palaiko civilinį ieškinį, prašo jį... 8. 3. Atsakovai P. M., E. B. ir M. Z. nurodė, kad dėl civilinio ieškinio jie... 9. II.... 10. Byloje nustatytos aplinkybės... 11. 4. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įsiteisėjusiu Šiaulių... 12. 4.1. E. B. ir M. Z. yra atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal... 13. 4.2. Minėtu nuosprendžiu P. M. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą,... 14. 4.2.1. E. B. dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos... 15. 4.2.2. M. Z. dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos... 16. 4.2.3 Civiliniai ieškiniai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo... 17. 4.2.4. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. nutartimi skirtas... 18. skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas P. M., asmens kodas ( - )... 19. skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas M. Z., asmens kodas ( - )... 20. 5. Šiaulių apygardos teismui 2019 m. gruodžio 2 d. pateiktas civilinio... 21. III.... 22. Teismo argumentai ir įrodymų vertinimas dėl civilinio ieškinio pagrįstumo... 23. 6. Įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 22 d.... 24. 6.1. BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos... 25. 6.2. Nagrinėjant civilinio ieškinio dydžio klausimą civilinio proceso... 26. 6.3. BPK 115 straipsnyje nustatyta, kad baudžiamajame procese pareikštas... 27. 6.4. Turtinės žalos samprata suformuluota Lietuvos Respublikos civilinio... 28. 6.5. Nagrinėjamu atveju nukentėjusysis ir civilinis ieškovas L. P. sveikta... 29. 6.6. Civilinio atsakovo atstovė nurodė, kad nors šiuo metu pateikti... 30. 7. Bylos nagrinėjime dalyvavusi prokurorė išreiškė nuomonę, kad civilinis... 31. 7.1. Teismo nuomone, civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo... 32. 8. Ieškovo atstovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikti... 33. 8.1. Atsakovas P. M. teismui pateikė UAB „( - )“ elektroninį laišką (5... 34. 9. Atsakovas P. M. Šiaulių apygardos teismui 2019 m. gruodžio 2 d. pateikė... 35. 9.1. Atsakovo P. M. prašymas atmestinas, nes įsiteisėjusiu 2019 m. spalio 22... 36. 9.2. Teismui šiuo sprendimu tenkinant pareikštą civilinį ieškinį 2300... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 38. Priteisti iš atsakovo P. M., asmens kodas ( - ) 2300 (du tūkstančius tris... 39. Atmesti atsakovo P. M. prašymą dėl laikino nuosavybės teisių apribojimo... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...