Byla 2S-1665-262/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Onos Gasiulytės, teisėjų Laimos Gerasičkinienės ir Alvydo Poškaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės L. D. – Z. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6852-803/2011 pagal ieškovės L. D.-Z. ieškinį atsakovui antstoliui D. B. dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė L. D. – Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti jos atleidimą iš teisės konsultantės pareigų neteisėtu; priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo neteisėto atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos; laikyti, kad darbo sutartis tarp ieškovės ir atsakovo yra nutraukta teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

5Atsakovas antstolis D. B. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinių, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka (b.l. 21-22).

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. vyko parengiamasis posėdis, kuriame nutarta, kad byla parengta nagrinėti teismo posėdyje, todėl paskirtas teismo posėdis 2011 m. gegužės 4 d. (b.l. 45-46, 47).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi ieškovės L. D.-Z. prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo netenkintas bei ieškovės ieškinys atsakovui antstoliui D. B. dėl neteisėto atleidimo iš darbo paliktas nenagrinėtu (b.l. 58-59). Teismas nurodė, kad ieškovė į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė. Jos prašyme dėl bylos atidėjimo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atidėti teismo posėdį, o ieškovės prašymą tenkinus, užsivilkintų sprendimo byloje priėmimas. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad teismo posėdis negali būti atidėtas CPK 161 str. 1 d. pagrindu, todėl ieškovei neatvykus į teismo posėdį be pateisinamos priežasties, remiantis CPK 246 str. 1 d., ieškinys paliktas nenagrinėtas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovė L. D. – Z. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartį ir perduoti civilinę bylą nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad 2011-04-14 parengiamajame posėdyje minėjo, kad nori tikslinti ieškinį, nes prieš pat posėdį sužinojo, kad dėl antstolio D. B. kaltės yra neišmokėta ligos pašalpa už mėnesį laiko. 2011-05-03 pateikė prašymą atidėti teismo posėdį dėl ieškinio tikslinimo bei advokato susiradimo, tačiau pirmosios instancijos teismas šio ieškovės prašymo netenkino. Ieškovė taip pat nurodė, kad teismas nutartį priėmė neatsižvelgęs į visas aplinkybes, o patenkindamas tik atsakovo prašymą, pažeidė ieškovės teises, dėl ko ji neteko galimybės tikslinti ieškinį bei susirasti advokatą.

11Atsakovas antstolis D. B. pateikė teismui atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašė ieškovės atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad ieškovė be svarbių priežasčių neatvyko į 2011-05-04 teismo posėdį, pateiktame prašyme nurodydama, kad jai reikalinga advokato pagalba, tačiau to paties ji galėjo prašyti ir nagrinėjant bylą parengiamajame teismo posėdyje. Pateikdama naujus prašymus be patikslinto ieškinio bei be svarbių priežasčių neatvykdama į teismo posėdį ieškovė akivaizdžiai siekė piktnaudžiauti teisės normomis ir vilkinti procesą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškinio palikimo nenagrinėtu klausimą, teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

15LR CPK 296 str. 1 d. 5 p. nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalių neatvykimo į teismo posėdį padariniais, išdėstytais LR CPK 246 straipsnyje. Bylos šalis, kuri ketina asmeniškai dalyvauti teismo posėdyje, gavusi tinkamą teismo pranešimą (šaukimą), kuriame nurodyta teismo posėdžio vieta ir laikas, turi atvykti į paskirtą posėdį numatytu laiku, o tais atvejais, kai šalis pageidauja vesti bylą per atstovą, ji turi pasirūpinti atstovavimu (LR CPK 51 str. 1 d., 2 d.). Neatvykus ieškovui teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo prašymu, jeigu teismui pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. LR CPK 246 str. 1 d. nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, kai ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (LR CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (LR CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1077/2009; 2009-11-12 nutartis civilinėje byloje Nr.2-1324/2009; ir kt.).

16Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantei apie 2011 m. gegužės 4 d. vyksiantį teismo posėdį buvo pranešta 2011 m. balandžio 14 d., t.y. ji buvo tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką (b.l. 44). 2011 m. gegužės 3 d. ieškovė pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą atidėti 2011-05-04 teismo posėdį, nes nori tikslinti ieškinį bei susirasti advokatą (b.l. 49). Iš bylos medžiagos matyti, kad dar 2011 m. balandžio 14 d. vykusiame parengiamajame teismo posėdyje ieškovė norėjo tikslinti ieškinį, tačiau iki paskirto teismo posėdžio to nepadarė. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė turėjo pakankamai laiko, t.y. nuo 2011 m. balandžio 14 d. iki 2011 m. gegužės 4 d. pateikti teismui patikslintą ieškinį bei susirasti atstovą, juo labiau, kad apeliantė turi teisės magistro laipsnį. Dėl to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovės prašyme nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atidėti teismo posėdį, o tenkinus ieškovės prašymą, užsivilkintų sprendimo byloje priėmimas.

17Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismui tinkamai pranešus ieškovei apie teismo posėdį, nesant ieškovės prašymo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant ar atidėti bylos nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių, nepateikus dokumentų, pateisinančių ieškovės neatvykimą, o atsakovui neprašius priimti sprendimo už akių, pirmosios instancijos teismas šioje byloje turėjo teisę ieškovės ieškinį palikti nenagrinėtą.

18LR CPK 306 str. 3 d., 338 str. nustatyta, kad apeliantas su atskiruoju skundu turi pateikti įrodymus, kuriais grindžia teismo nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą, tačiau apeliantė apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių atskirajame skunde nurodytų aplinkybių, t.y. kad tikslino ieškinį bei ketinimo susirasti atstovą, taip pat nenurodė aplinkybių bei nepateikė įrodymų, kodėl ieškovė negalėjo atvykti į 2011 m. gegužės 4 d. teismo posėdį. Dėl to, nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovė į 2011 m. gegužės 4 d. teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių.

19LR CPK 42 str. 5 d. įtvirtinta bendroji šalių pareiga sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus ir įrodymus. Taigi, teisėjų kolegija, konstatuoja, kad ieškovė turėjo pakankamai laiko pateikti teismui patikslintą ieškinį bei susirasti atstovą, taip pat turėjo pareigą laiku pateikti teismui įrodymus bei atvykti į teismo paskirtą posėdį.

20Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančias aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, o apeliantės skundo motyvai nesudaro teisinio pagrindo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti arba pakeisti (LR CPK 329, 338 str.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė L. D. – Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 5. Atsakovas antstolis D. B. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinių, kuriame... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. vyko parengiamasis... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi ieškovės... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovė L. D. – Z. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1... 11. Atsakovas antstolis D. B. pateikė teismui atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. LR CPK 296 str. 1 d. 5 p. nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantei apie 2011 m. gegužės 4 d.... 17. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 18. LR CPK 306 str. 3 d., 338 str. nustatyta, kad apeliantas su atskiruoju skundu... 19. LR CPK 42 str. 5 d. įtvirtinta bendroji šalių pareiga sąžiningai naudotis... 20. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartį palikti...