Byla e2-1219-902/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė,

2sekretoriaujant Elvinai Škarnulienei, Daivai Einorienei,

3dalyvaujant ieškovo AB ,,Lietuvos draudimas“ atstovei advokato padėjėjai I. V., atsakovei A. T. ir jos atstovui advokatui S. B.,

4trečiajam asmeniui V. B.,

5trečiojo asmens VšĮ ,,Actio C. P.“ atstovėms direktorei K. M., įgaliotai atstovei M. L.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB ,,Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei A. T., tretiesiems asmenims V. B., VšĮ ,,Actio C. P.“ dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

7Ieškovas AB ,,Lietuvos draudimas“ prašo priteisti iš atsakovės 845 Eur turtinės žalos atlyginimo, 60,89 Eur kompensacinių palūkanų, skaičiuojamų nuo pareikalavimo įvykdyti prievolę iki ieškinio pateikimo teismui dienos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti ieškovui iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, jog 2013-11-29 buvo aplieta V. B. priklausanti gyvenamojo namo, esančio ( - ) dalis. Ieškovo atstovas žalų ekspertas vertintojas A. Z. nustatė, kad buvo sulietos patalpos Nr. II-3 lubos. 2014-05-03 buvo aplieta V. B. priklausanti gyvenamojo namo, esančio ( - ) dalis. Ieškovo atstovas žalų ekspertas vertintojas T. Š. nustatė, kad buvo sulietos patalpos Nr. II-3 sienos ir lubos (matomos dėmės), grindlentės, taipogi sulietas svetainės baldų komplektas. Ieškovas nustatė, jog dėl minėtų įvykių atsakingas yra atsakovė A. T. Kadangi 2013-11-29, 2014-05-03 įvykiai buvo pripažinti draudžiamaisiais, ieškovas V. B. išmokėjo draudimo išmokas – 600 Lt (173,77 Eur) ir 2432 Lt (704,36 Eur), iš viso 878,13 Eur. Apskaičiuojant nuostolį ir išmokant draudimo išmokas, ieškovas vadovavosi Būsto draudimo taisyklėmis Nr. 067, nustatė turto remonto kainą. Ieškiniu žalos atlyginimą sumažino 33,13 Eur suma, vertino medžiagų nusidėvėjimą. Ieškovas siuntė atsakovei pretenzijas, prašė atlyginti žalą, tačiau per nustatytą terminą atsakovė žalos ieškovui neatlygino.

9Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pati atsakovė gera geranoriškai siūlė ieškovui taikiai išspręsti ginčą, ieškovui sutiko sumokėti 43,44 Eur sumą, tačiau po 2014-10-20 ieškovas su atsakove nebendradarbiavo. Atsakovė nesutinka, kad ji yra atsakinga už 2013-11-29, 2014-05-03 įvykius, byloje pateikta medžiaga neįrodo, kad V. B. butas buvo užlietas dėl atsakovės veiksmų, jos nerūpestingumo, patalpų savininkės netinkamo elgesio. Trečiasis asmuo pamatęs vandens pratekėjimą į jo nuosavybės teise valdomą patalpą, nekvietė avarinės tarnybos ir nesikreipė į pastatus prižiūrinčią tarnybą. Trečiasis asmuo tinkamai neužfiksavo vandens pratekėjimo į namo dalį fakto, tinkamai nenustatė vandens pratekėjimo židinio. Namas yra pastatytas 1927 metais, iš rąstų, todėl vandens pratekėjimas galėjo įvykti ir dėl kitų priežasčių, namo konstrukcinių (stogo, sienos, perdangos) ar inžinierinių (vandentiekio, nuotekų, lietaus nubėgimo) trūkumų. Turto sunaikinimo, sugadinimo aktai ieškovo darbuotojų buvo surašyti remiantis tik draudėjo parodymais, neapžiūrėjus atsakovės namo dalies, nedalyvaujant atsakovei, jos atstovams, nuotraukomis tinkamai nebuvo užfiksuota padaryta žala. Incidentų metu atsakovės bute vandeniu niekas nesinaudojo, todėl vandens pratekėjimas iš nuotekų tinklo buvo neįmanomas.

10Trečiasis asmuo V. B. atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu nepateikė, teismo posėdyje paaiškino, jog sutinka su ieškovo reikalavimais. Apie įvykį bandė pranešti avarinei tarnybai, tačiau nebuvo galima patekti į atsakovės patalpas. 2013-11-29 įvykio metu buvo padaryti palyginti nedideli sugadinimai, lubose buvo vandens pūslė, atsirado dėmė, lubose atšoko tapetai, paskui išryškėjo didesnių rudų dėmių, dėl ko teko klijuoti tapetus, dažė kelis kartus. Galvoja, jog įvykis įvyko dėl problemų su vamzdynu. Nuomininkams skalbiantis, girdėdavo, kaip drebėdavo lubose šviestuvas. Dėl kito įvykio (2014-05-03) nurodė, jog pamena, jog tuo metu buvo saulėta diena. Apie įvykį pirmiausia pranešė atsakovei, tačiau ji pasakė, kad negalinti atvažiuoti. Įvykio metu buvo viskas sulieta, telkšojo balos, matė, kaip tekėjo vanduo. Ji dar bandė išgelbėti nuo užliejimo baldus. Maždaug po valandos atsirado nuomininkai užsieniečiai, kurie nurodė, jog nežino, kas atsitiko, galimai dėl įvykio jie buvo išsigandę ir dėl to neįsileido pas save. Galvoja, jog dėl įvykio yra kalti vamzdynai, kriauklė, o ne stogas, suprato, kad įvykis įvyko nuomininkams naudojantis kriaukle. Į bylą atsakovės pateikta foto-nuotrauka (b.l. 150, 1 t.) yra fiktyvi, nes po įvykio, apliejus patalpas, baldai buvo atitraukti, kambaryje niekas nekabojo. Bute atsakovė apsilankė ne iš karto po įvykio, o galimai po 7-10 dienų, kai viskas jau buvo sutvarkyta, nuplauta.

11Trečiasis asmuo VšĮ ,,Actio C. P.“ atsiliepime į ieškinį su ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė ieškinio netenkinti. Sutinka su atsakovės argumentais, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kas V. B. priklausančios namo dalies užpylimo židinys buvo būtent atsakovės butas. VšĮ ,,Actio C. P.“ turimais duomenimis, 2014-05-03 įvykio dieną trečiojo asmens nuomojame bute vandens pratėjimo požymių nebuvo matyti, grindys buvo sausos, bute matomi vamzdžiai buvo sveiki, nesimatė kitų potencialių vandens išsiliejimo šaltinių. Nagrinėjamu atveju, ieškovas draudimo išmoką išmokėjo nenustatęs žalos atsiradimo šaltinio.

12Teismo posėdyje atstovės paaiškino, kad 2014-05-03 įvykio metu trečiasis asmuo iš atsakovės nuomojosi ginčo patalpas, patalpomis naudojosi savanoriai. Iš jų VšĮ ,,Actio C. P.“ sužinojo, kad buvo atėjęs kaimynas, kuris sakė, kad teka vanduo iš savanorių naudojamų (arba atsakovės) patalpų, detalių nenurodė. Patalpų kaimynas apžiūrėti jo patalpų neleido. Savanoriai tą dieną naudojosi skalbimo mašina, tačiau savanoriai tvirtino, kad pratekėjimo, vandens pas juos nebuvo. Trečiasis asmuo apie tai tą pačią dieną pranešė atsakovei. Paaiškino, kad prieš sudarant nuomos sutartį, VšĮ ,,Actio C. P.“ atstovė apžiūrėjo atsakovei priklausančias patalpas, patalpos buvo seniai įrengtos, tačiau tvarkingos, buities daiktai buvo seni. Trečiojo asmens atstovės manymu, savanoriams turėtų kilti atsakomybė tik už jų tyčinio pobūdžio veiksmus, tuo tarpu, už inžinierinius tinklus, elektros instaliaciją atsako patalpų nuomotojas (atsakovė), už patalpose esančių buities daiktų netinkamą būklę taipogi atsako atsakovė. Dėl šios priežasties, būtent atsakovei, o ne trečiajam asmeniui VšĮ ,,Actio C. P.“ kyla pareiga atlyginti žalą.

13Ieškinys tenkintinas.

14Nustatyta, jog 2013-11-29 buvo aplieta V. B. priklausanti gyvenamojo namo, esančio ( - ) dalis, sulietos patalpos Nr. II-3 lubos, atšoko tapetai, paskaičiuotas nuostolis, išmokėta 600 Lt (173,77 Eur) draudimo išmoka nukentėjusiajai (b.l. 11-12, 13-14, 22, 25, 28, 1 t.). 2014-05-03 buvo aplieta V. B. priklausanti gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalis, sulietos patalpos Nr. II-3 sienos ir lubos, to pasekoje nukentėjo ir grindlentės, buvo sulietas svetainės baldų komplektas, paskaičiuotas nuostolis, išmokėta 2432 Lt (704,36 Eur) draudimo išmoka nukentėjusiajai (b.l. 15-19, 21, 23, 26-27, 29, 30, 1 t.). Ieškovas siuntė atsakovei pretenzijas, prašė atlyginti žalą, tačiau per nustatytą terminą atsakovė žalos ieškovui neatlygino.

15Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų), yra išaiškinta, kad yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. K. ir kt. v. G. N. ir kt., bylos Nr. 3K-3-299/2008). Įrodinėjimo našta žalos atlyginimo dėl turto sugadinimo bylose tenka ieškovui, kuris turi pateikti įrodymus, patvirtinančius pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimą.

16Nagrinėjamoje byloje faktinę aplinkybę, kad buto 2013-11-29 ir 2014-05-03 aplietos trečiajam asmeniui V. B. priklausančios gyvenamojo namo, esančio ( - ) dalies užpylimo židinys yra viršuje esančios atsakovei priklausančios patalpos, ieškovas įrodinėjo trečiojo asmens V. B. parodymais, ieškovo surinkta rašytine žalos nustatymo medžiaga apie apliejimo metu nukentėjusiosios turtui padarytus sugadinimus. Ieškovo atstovės teigimu, draudikas ėmėsi visų priemonių užpylimo židiniui nustatyti, draudiko atstovo aplietos patalpos buvo apžiūrėtos ir nustatyti turto sugadinimai, į atsakovės patalpas patekti atstovui nebuvo galimybių, nes patalpų naudotojai neįsileido. Atstovės nuomone, nėra įrodymų, kad žala buvo padaryta iš kitų šaltinių. Tuo atveju, jeigu vandens pratekėjimas būtų buvęs dėl kitų priežasčių, namo konstrukcinių (stogo, sienos, perdangos) ar inžinierinių (vandentiekio, nuotekų, lietaus nubėgimo) trūkumų, tai užliejimo atvejų būtų kur kas daugiau, šiuo atveju, ginčo užliejimus skiria nemažas laiko tarpas.

17Teismas sutinka su ieškovo pozicija.

18Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris lemia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). CPK 178 straipsnyje nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė: šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Įstatymo nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė reiškia, kad ieškovas privalo įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą, o atsakovas – nesutikimo su ieškovo reikalavimais pagrindą. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių turėtų būti nukrypstama nuo rungtyniškumo principo, todėl taikytina bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė, t. y. kiekviena iš šalių turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; kt.).

19Nagrinėjamos bylos atveju ieškovui pateikus pirmiau nurodytus įrodymus dėl užpylimo židinio, atsakovė savo atsikirtimus grindė subjektyviais paaiškinimais, kad ieškovo pateikti įrodymai yra nepakankami, tačiau atsakovė teismui nepateikė objektyvių įrodymų, kurie paneigtų ieškovo pateiktus įrodymus, kad vandens pratekėjimas įvyko ne dėl atsakovės veiksmų, o dėl kitų priežasčių, namo konstrukcinių (stogo, sienos, perdangos) ar inžinierinių (vandentiekio, nuotekų, lietaus nubėgimo) trūkumų, atsakovė neprašė byloje skirti ekspertizę žalos kilimo priežasčiai įvertinti, patalpų užliejimo šaltiniui įrodyti. Vertintina ir ta aplinkybė, jog užliejimų metu buvo apgadintos nukentėjusiajai priklausančių patalpų lubos, sienos. Tokiu būdu, teismas laiko, jog patalpų užliejimo šaltinis yra būtent atsakovei priklausančios patalpos. Ta aplinkybė, jog draudiko atstovas neapžiūrėjo atsakovės patalpų, neduoda pagrindo teismui manyti, jog draudikas netinkamai organizavo žalos nustatymą, nes pačiai atsakovei buvo pranešta apie nukentėjusiosios patalpų užliejimą ir ji pati atsisakė vykti apžiūrėti jai priklausančias patalpas, o kartu, vengė įsitikinti žalos padarymo šaltiniu. Tai, kad nukentėjusioji pamačiusi vandens pratekėjimą į nuosavybės teise valdomą patalpą, nekvietė avarinės tarnybos, neduoda pagrindo kaip tai manyti, jog pati nukentėjusioji veikė nesąžiningai, nebuvo rūpestinga, nes kaip matyti iš teisme duoto trečiojo asmens V. B. paaiškinimo, aukščiau minėtų veiksmų ji neatliko, nes nebuvo galima pateikti į atsakovei priklausančias patalpas (durų niekas neatidarė), nukentėjusioji stengėsi sulaikyti vandenį, kad tik būtų padarytą kuo mažesnė žala jos turtui, be to, atsakovė teismui nenurodė, ką būtų lėmęs avarinės tarnybos iškvietimas, kaip tokiu atveju būtų sumažėję nuostoliai vandens praliejimo atveju. Teismo manymu, byloje surinkti įrodymai yra pakankami konstatuoti, jog abu ginčo patalpų užliejimai įvyko iš atsakovės patalpų. Tikėtina, kad užliejimai įvyko naudojantis atsakovei priklausančiomis patalpomis - skalbiant, naudojantis praustuve, užliejimo šaltinis - ties skalbyklės ir plautuvės nuotekų vamzdynu, kaip ir buvo užfiksuota draudiko atstovo. Nagrinėjamu atveju, atsakovė neįrodinėjo, jog ne ji, o trečiasis asmuo (patalpų nuomininkas pagal susitarimą) VšĮ ,,Actio C. P.“ yra atsakingas už patalpų užliejimo metu padarytą žalą, tokiu būdu, teismas laiko, jog ieškovas visiškai pagrįstai būtent atsakovei, kaip patalpų savininkei, pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo.

20Teismas sutinka su ieškovo padarytos žalos paskaičiavimu.

21Ieškovas padarytą žalą trečiajam asmeniui V. B. paskaičiavo sutinkamai su draudimo taisyklėmis, atsakovė neginčijo žalos paskaičiavimo, tačiau teigė, jog atvykusi į nukentėjusiosios patalpas, nematė tokios žalos, kokia apimtimi nustatė draudiko atstovas, pateikė teismui foto-nuotrauką (b.l. 150). Teismas neturi jokio pagrindo tikėti, jog draudiko atstovas netinkamai užfiksavo žalą nukentėjusiosios patalpose, nes visiškai nėra aišku, kada buvo daryta atsakovės pateikta foto-nuotrauka (nurodyta, jog 2014-05-08, teisme atsakovė teikė, jog 05-04), pagal nukentėjusiosios teisme duotą paaiškinimą, galimai tik po 7-10 dienų po užliejimo buvo patekta į jos patalpas, kai viskas jau buvo sutvarkyta ir nuplauta. Antra, nuotraukoje matyti atplyšęs tapetas patalpos viršuje, kas rodo neigiamo poveikio buvimą jų atžvilgiu arba sugadinimą. Nuotraukoje matyti ne visa patalpa, o pateiktas tik jos fragmentas (nedidelės dalies vaizdas), foto-nuotrauka daryta ne specialisto, objektų vaizdas nėra išdidintas, todėl negalima matyti konkrečių pažeidimų. Trečiojo asmens VšĮ ,,Actio C. P.“ teigimu, 2014-05-03 įvykio dieną trečiojo asmens nuomojame bute vandens pratekėjimo požymių nebuvo matyti, grindys buvo sausos, bute matomi vamzdžiai buvo sveiki, nesimatė kitų potencialių vandens išsiliejimo šaltinių, tačiau kadangi šioms aplinkybėms patvirtinti trečiasis asmuo, taip pat atsakovė kaip patalpų savininkė teismui nepateikė objektyvių įrodymų, teismas laiko neįrodytu, jog nebuvo vandens prasiliejimo fakto iš atsakovės patalpų.

22Dėl atsakomybės be kaltės taikymo. Atsakovės teigimu, ginčas spręstinas ne remiantis CK 6.266 straipsnio nuostatomis, o taikant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisę reglamentuojančių CK 4.82–4.85 straipsnių nuostatas, ir ginčą spręsti remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246–6.249 straipsniai). Teismas su tokia atsakovės pozicija nesutinka. Konstatavus faktinę aplinkybę, jog trečiojo asmens V. B. buto užliejimo priežastis buvo ne bendrosios dalinės nuosavybės objekte, o atsakovei priklausančiose (jos valdomose) patalpose, atmestinas atsakovės argumentas dėl CK 6.266 straipsnio taikymo ginčo teisiniams santykiams nepagrįstumo.

23Pagal CK 6.266 straipsnį, reglamentuojantį statinių savininko (valdytojo) civilinę atsakomybę už žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės. CK 6.270 straipsnio 1 dalyje, be kita ko nustatyta, kad tokiomis žalos aplinkybėmis gali būti žalos atsiradimas dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Tik esant šioms aplinkybėms pastato savininkas (valdytojas) atleidžiamas nuo pareigos atlyginti žalą. Šiuo atveju, atsakovė neįrodė, jog ji nėra atsakinga už padarytą žalą 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, todėl ji privalo atlyginti 845 Eur turtinę žalą (CK 6.263 str., 6.1015 str.).

24Taip pat priteistinos 60,89 Eur kompensacinės palūkanos nuo pareikalavimo įvykdyti prievolę iki ieškinio pateikimo teismui dienos (2016-01-18), ginčo dėl to byloje nebuvo (CK 6.37 str., 6.261 str.).

25LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. metinės palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško sprendimo įvykdymo.

26LR CPK 93 str. 1 d. nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje ieškovas sumokėjo 21 Eur žyminio mokesčio, patyrė teisinės pagalbos išlaidų 70,08 Eur, apmokėjo atstovo kelionės išlaidas 72,31 Eur (47,22 Eur+25,09 Eur), todėl ieškinį patenkinus, šios išlaidos kompensuotinos ieškovui iš atsakovės.

27Trečiasis asmuo V. B. (proceso dalyvis ieškovo pusėje) pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas: kuro išlaidas 20 Eur sumai ir prašė kompensuoti negautas pajamas 21,88 Eur už nedirbtą darbo dieną. Ieškinį patenkinus, trečiasis asmuo, kuris buvo ieškovo pusėje, turi teisę prašyti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ginčo dėl kuro išlaidų atlyginimo nėra, šias išlaidas trečiasis asmuo pagrindė dokumentais, todėl teismas tokias išlaidas priteisia iš atsakovės. Šiuo atveju, nėra pagrindo patenkinti prašymo dėl negautų pajamų atlyginimo, kadangi teismo manymu, V. B. nepateikė įrodymų ir neįrodė, jog tų pajamų darbdavys pagrįstai jai už nedirbtą darbo dieną nemokėjo. Darbo įstatymai asmeniui nebūnančiam darbe dėl pateisinamų priežasčių (pvz., dalyvaujant teismo posėdyje), suteikia galimybę išsaugoti už tą dieną priklausantį mokėti darbo užmokestį, atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad V. B. automobiliu iš Kauno vyko į 2016-04-07 14.30 val. paskirtą teismo posėdį, tokiu būdu jai nebuvo pagrindo darbe nebūti visą darbo dieną.

28Valstybei iš atsakovės priteistina 15,44 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str.).

29Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

30Ieškinį tenkinti visiškai.

31Priteisti ieškovui AB ,,Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, iš atsakovės A. T., asmens kodas ( - ) 845 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt penkis eurus) žalos atlyginimo, 60,89 Eur (šešiasdešimt eurų 89 ct) kompensacinių palūkanų nuo pareikalavimo įvykdyti prievolę iki ieškinio pateikimo teismui dienos (2016-01-18), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2016 m. sausio 25 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 163,39 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt tris eurus 39 ct) bylinėjimosi išlaidų.

32Priteisti trečiajam asmeniui V. B., asmens kodas 110051834, iš atsakovės A. T., asmens kodas ( - ) 20 Eur (dvidešimt eurų) kelionės išlaidų.

33Priteisti iš atsakovės A. T., asmens kodas ( - ) valstybei 15,44 Eur (penkiolika eurų 44 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos FM, įmonės kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke ,,Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė,... 2. sekretoriaujant Elvinai Škarnulienei, Daivai Einorienei,... 3. dalyvaujant ieškovo AB ,,Lietuvos draudimas“ atstovei advokato padėjėjai... 4. trečiajam asmeniui V. B.,... 5. trečiojo asmens VšĮ ,,Actio C. P.“ atstovėms direktorei K. M., įgaliotai... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Ieškovas AB ,,Lietuvos draudimas“ prašo priteisti iš atsakovės 845 Eur... 8. Nurodė, jog 2013-11-29 buvo aplieta V. B. priklausanti gyvenamojo namo,... 9. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip... 10. Trečiasis asmuo V. B. atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu nepateikė,... 11. Trečiasis asmuo VšĮ ,,Actio C. P.“ atsiliepime į ieškinį su ieškovo... 12. Teismo posėdyje atstovės paaiškino, kad 2014-05-03 įvykio metu trečiasis... 13. Ieškinys tenkintinas. ... 14. Nustatyta, jog 2013-11-29 buvo aplieta V. B. priklausanti gyvenamojo namo,... 15. Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą... 16. Nagrinėjamoje byloje faktinę aplinkybę, kad buto 2013-11-29 ir 2014-05-03... 17. Teismas sutinka su ieškovo pozicija.... 18. Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris... 19. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovui pateikus pirmiau nurodytus įrodymus dėl... 20. Teismas sutinka su ieškovo padarytos žalos paskaičiavimu.... 21. Ieškovas padarytą žalą trečiajam asmeniui V. B. paskaičiavo sutinkamai su... 22. Dėl atsakomybės be kaltės taikymo. Atsakovės teigimu, ginčas spręstinas... 23. Pagal CK 6.266 straipsnį, reglamentuojantį statinių savininko (valdytojo)... 24. Taip pat priteistinos 60,89 Eur kompensacinės palūkanos nuo pareikalavimo... 25. LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo... 26. LR CPK 93 str. 1 d. nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 27. Trečiasis asmuo V. B. (proceso dalyvis ieškovo pusėje) pateikė prašymą... 28. Valstybei iš atsakovės priteistina 15,44 Eur išlaidų, susijusių su... 29. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 270 straipsniais, teismas... 30. Ieškinį tenkinti visiškai.... 31. Priteisti ieškovui AB ,,Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, iš... 32. Priteisti trečiajam asmeniui V. B., asmens kodas 110051834, iš atsakovės A.... 33. Priteisti iš atsakovės A. T., asmens kodas ( - ) valstybei 15,44 Eur... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio...