Byla e2-1250-251/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sergel“ ieškinį atsakovui L. M., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Sergel“ prašo priteisti iš atsakovo L. M. 1467,37 Eur skolą, 264,13 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 39,10 Eur žyminio mokesčio ir 144,81 Eur už suteiktas teisines paslaugas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai - viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, tačiau atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ,,Swedbank“, AB (buvęs pavadinimas AB ,,Hansabank“) 2008-05-21 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ST-08-656, 2008-11-26 Reikalavimų portfelio perleidimo aktu Nr.2 bei 2008-11-26 bylų priėmimo-perdavimo aktu, visas reikalavimo teises į atsakovo skolą perleido UAB „Sergel“ (5-16, 41-42 b. l.), todėl ieškovas UAB „Sergel“ yra tinkamas ieškovas šioje byloje ir turi reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu.

7Atsakovas 2008-06-11 pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-064515-GV (17-19 b. l.) yra skolingas ieškovui 1467,37 Eur (24 b. l.). Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ST-08-656 ieškovas įgijo teisę ir į netesybas (delspinigius) dėl uždelsto atsiskaitymo pagal sutartį, kurie sudaro 264,13 Eur. Atsakovas į raginimus sumokėti skolą nereagavo. Byloje nėra duomenų, kad skola sumokėta.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.38 str. numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200, 6.205, 6.101 str. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovas nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, iš jo ieškovui priteistina 1467,37 Eur skola.

9CK 6.258 str.1 d. įtvirtinta, kad, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties pagrindinėse kredito sąlygose nustatyta, kad kredito gavėjui laiku nesumokėjus bankui bet kokių pagal sutarties sąlygas mokėtinų sumų, kredito gavėjas įsipareigoja bankui mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną kalendorinę praleisto termino dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas. Atsakovui ieškovas paskaičiavo 264,13 Eur dydžio delspinigius, t. y. 0,1 procento dydžio delspinigius už 180 dienų. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo praktikoje aiškiai per didelėmis netesybomis pripažįstami atvejai, kai netesybos siekia 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kas sudaro 36,5 proc. per metus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris vartojimo kredito sutartį su Swedbank AB sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis buvo priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, kurie siekia 264,13 Eur, palyginus su pagrindinės skolos suma (1467,37 Eur), yra aiškiai per dideli.

10CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad pirminis išieškotojas Swedbank AB yra pelno siekiantis ūkio subjektas, todėl vykdydamas ūkinę - komercinę veiklą turėjo pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 0,1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, o Vartojimo kredito įstatymas 2008-06-11 vartojimo kredito sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė. Teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina delspinigius iki 0,05 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistini 132,06 Eur (1467,37 x 0,05 % x 180 d. = 132,06 Eur) delspinigiai (CK 6.73 str. 2 d.). Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai ieškovo patirtiems nuostoliams.

11Kadangi atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, remiantis CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d., jis privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą 1599,43 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-01-12 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 39,10 Eur žyminio mokesčio ir 144,81 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Vadovaujantis CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys tenkinamas 92,37 procentais, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 36,12 Eur žyminio mokesčio ir 133,76 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti.

13Kadangi ieškinį tenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš atsakovo ir ieškovo į valstybės biudžetą išieškotinų teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų dalys yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei iš šalių nepriteistinos (CPK 96 str. 1 d., 6 d.).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo L. M., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „Sergel“, juridinio asmens kodas 125026242, 1599,43 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų devyniasdešimt devynių eurų, 43 euro centų) skolą su delspinigiais, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 1599,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-01-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 36,12 Eur (trisdešimt šešių eurų, 12 euro centų) žyminį mokestį ir 133,76 Eur (vieno šimto trisdešimt trijų eurų, 76 euro centų) išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai