Byla 1A-10-245-2010
Dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009-04-30 nuosprendžio, kuriuo R. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 str. 5 d. laisvės atėmimu 5 (penkeriems) metams

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Kęstučio Dargužio, teisėjų Reginos Cemnolonskienės, Arvydo Stankaus, sekretoriaujant Simonai Janulaitienei, Dianai Zadrauskaitei, Rūtai Baltušninkaitei, Daivai Aliulienei, dalyvaujant prokurorei Rimai Žaltauskaitei, nuteistajam R. G., gynėjui advokatui Petrui Orlovui, nukentėjusiesiems V. K., jos atstovui Audriui Banzaičiui, Z. V., civilinio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bondrida“ atstovei advokatei Aušrai Ručienei, civilinio atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vitlaima“ atstovui K. U., atstovui advokatui Mindaugui Kepeniui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. G., civilinio atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vitlaima“ atstovo direktoriaus K. U. apeliacinius skundus dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009-04-30 nuosprendžio, kuriuo R. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 str. 5 d. laisvės atėmimu 5 (penkeriems) metams.

2Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 3 metams, įpareigojant per bausmės vykdymo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

3Civiliniam ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Bondrida“ iš uždarosios akcinės draudimo bendrovės „ERGO Lietuva“ priteista 39608,20 Lt turtinei žalai atlyginti.

4Civiliniams ieškovams V. K., Z. V., V. S., D. Z., J. Š. iš civilinio atsakovo uždarosios akcinės draudimo bendrovės „ERGO Lietuva“ priteista kiekvienam po 345,28 Lt neturtinei žalai atlyginti.

5Iš civilinio atsakovo UAB „Vitlaima” neturtinei žalai atlyginti priteista: V. K. - 99654,72 Lt, V. S. -2154,72 Lt, D. Z. – 4654,72 Lt, J. Š. – 4654,72 Lt, Z. V. – 9654,72 Lt.

6Civilinei ieškovei V. K. iš R. G. priteista 2500 Lt advokato atstovavimo išlaidų.

7Civilinių ieškovų D. N., Z. V., V. S., D. Z., J. Š. civiliniai ieškiniai turtinei žalai atlyginti atmesti.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9R. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 5 d. už tai, kad vairuodamas kelių transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, tai yra 2007-12-19 apie 7:15 val. Vilkaviškio rajone kelio Gižai-Pilviškiai 10,989 kilometre, neatsargiai vairuodamas automobilį „R. P. 370“, valstybiniu numeriu ( - ) su priekaba „Lohr C2H99S“, valstybiniu numeriu AUO 82, kuri buvo pakrauta devyniais lengvaisiais automobiliais, pažeidė Kelių eismo taisyklių (2002-12-11 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1950) 53 p., 172 p., 173 p., 175.4 p. reikalavimus, tai yra, nesilaikė visų būtinų eismo dalyviui atsargumo priemonių, kad nebūtų sukeltas pavojus kitų eismo dalyvių saugumui, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, neatsižvelgė į važiavimo, meteorologines sąlygas, kelio ir transporto priemonės būklę, krovinį, kelio matomumą važiavimo kryptimi, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, viršijo transporto priemonei leistiną greitį, atsiradus kliūčiai – priekyje jo važiavimo kryptimi iš dalies dešiniame kelkraštyje stovinčiam autobusui „Van hool T814“, valstybiniu numeriu EAS 730, nesulėtino greičio, neapvažiavo nesukeliant pavojaus kitiems eismo dalyviams, dėl ko vairuojamo automobilio „R. P. 370“, valstybiniu numeriu ( - ) su priekaba priekine dalimi atsitrenkė į autobuso „Van hool T814“, valstybiniu numeriu EAS 730, galinę kairę dalį, dėl ko įvykus minėtų transporto priemonių susidūrimui žuvo autobuso „Van hool T814“, valstybiniu numeriu EAS 730, keleivė M. K. bei buvo sužeisti šio autobuso keleiviai - J. Š., Z. V., padarant jiems nesunkius sveikatos sutrikdymus, V. S., D. Z., V. N., padarant jiems nežymius sveikatos sutrikdymus.

10Nuteistasis apeliaciniu skundu prašo jį išteisinti. Nurodo, kad autoįvykyje dalyvavo dvi transporto priemonės, t.y. jo vairuojamas automobilis „R. P. 370“ su priekaba ir maršrutinis keleivinis autobusas „Van hool T814“, vairuojamas R. Ž.. Teismas šališkai pasisakė vien dėl jo kaltų veiksmų ir nuosprendyje visiškai neaptarė teisme ištirtų ir nustatytų vairuotojo R. Ž. kaltų veiksmų.

11Jis nepažeidė kelių eismo taisyklių 53 p. pasirinkus trumpąsias žibintų šviesas. Jis, liudytojai G. J. ir D. P. davė parodymus apie prieš įvykį priešpriešai atvažiavusią transporto priemonę. Kelių eismo taisyklių 139 p. reikalauja, kad tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui, tolimosios žibintų šviesos turi būti perjungtos į artimąsias, nes tolimosios žibintų šviesos gali akinti vairuotojus, važiuojančius priešpriešai arba netgi ta pačia kryptimi. Jis tinkamai pasinaudojo trumposiomis žibintų šviesomis ir Kelių eismo taisyklių 53 p. reikalavimų nepažeidė. Todėl kaltinimas, kad jis privalėjo naudotis tolimosiomis žibintų šviesomis yra visiškai nepagrįstas ir prieštarauja Kelių eismo taisyklių 139 p. bei jo ir liudytojo parodymams. Teismas privalėjo kritiškai vertinti liudytojo R. Ž. parodymus apie priešpriešai pravažiavusį automobilį, nes jis, tuo metu, kai priešpriešais pravažiavo kitas automobilis, priiminėjo keleivius, pardavinėjo jiems bilietus ir jo dėmesys negalėjo būti nukreiptas į važiuojamąją dalį. Nukentėjusysis V. N. yra suinteresuotas asmuo ir dėl jo parodymų teisingumo yra abejonių, nes visi kiti važiavę autobuse asmenys V. N. parodymų nepatvirtino.

12Jis nepažeidė Kelių eismo taisyklių 172 p., nes buvo pasirinkęs tinkamą važiavimo greitį, jo neviršijo. Jo vairuojamame automobilyje buvo įrengtas greičio ribotuvas, kuris negalėjo leisti viršyti nustatytą greitį. Duomenys apie tai, kad automobilis galėjo judėti apie 90 km/val. greičiu gauti iš tachografo kortelės, tačiau tai nėra greičio matavimo prietaisas, jis skirtas važiavimo laikui fiksuoti. Važiavimo greičio nustatymo aplinkybė galėjo būti patikrinta teisme specialisto, davusio 2008-08-20 Nr. 11-883 (08) išvadą, tačiau prašymai kviesti į teismą specialistą, buvo atmesti. Nesant objektyvių ir neginčijamų leistino greičio viršijimo įrodymų, teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad jis viršijo leistiną važiavimo greitį.

13Jis sutinka su tuo, kad kelyje atsiradus kliūčiai, privalėjo sulėtinti greitį arba visiškai sustabdyti transporto priemonę, arba apvažiuoti kliūtį, nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams. Tačiau pažymi, kad Kelių eismo taisyklių 173 p. išdėstytus reikalavimus vairuotojas gali pažeisti ir dėl jų būti apkaltintas tik tuomet, jeigu jis gali atsiradusią kliūtį pastebėti. Jis teigia, kad autoįvykio metu buvusiomis oro sąlygomis ir atsižvelgiant į autoįvykio situaciją neturėjo galimybės savalaikiai pastebėti kelyje atsiradusią kliūtį, sustabdyti savo vairuojamą transporto priemonę arba kliūtį apvažiuoti. Šis teiginys buvo tikrinamas ikiteisminio tyrimo metu atliekant eksperimentą, tačiau specialisto išvadoje yra nurodyta, kad pareigūnų pasirinktas eksperimento darymo metodas šiuo konkrečiu atveju techniniu požiūriu yra netinkamas ir specialistas eksperimento duomenimis nesivadovavo. Jo reikalavimas atlikti nauja eksperimentą pagal specialisto rekomendacijas buvo atmestas. Todėl nėra pakankamai įrodymų, įrodančių Kelių eismo taisyklių 173 p. reikalavimų pažeidimus.

14Inkriminuotos nusikalstamos veikos aprašyme nurodyto Kelių eismo taisyklių 174.5 p. iš viso nėra Kelių eismo taisyklėse.

15Pirminius veiksmus, sąlygojusius eismo įvykį, atliko autobuso „Van hool T814“ vairuotojas R. Ž.. Jis pirmuoju atvyko į eismo įvykio vietą, sustojo kelio važiuojamojoje dalyje. Vairuotojas R. Ž. pažeidė Kelių eismo taisyklių 187 p. reikalavimus, nes neapšviestame kelio ruože, tamsiu paros metu privalėjo sustoti tik stovėjimo aikštelėse arba už kelio ribų. Tas pats R. Ž. pažeidė Kelių eismo taisyklių 193.7 p. reikalavimus, nes autobusui sustojus, nuo autobuso iki ištisinės ženklinimo linijos liko mažesnis kaip 3 metrai atstumas. Vairuotojo R. Ž. sustojimas nebuvo priverstinis, kas reiškia, kad autobuso vairuotojas sąmoningai sudarė kelyje kliūtį. Nežiūrint į tai, kad autobuso salone degė šviesos, vairuotojas R. Ž. privalėjo griežtai vykdyti Kelių eismo taisyklių 136 p. reikalavimus, perspėti kitus eismo dalyvius apie kelyje sudarytą kliūtį, įjungdamas avarinę šviesos signalizaciją. Paties R. Ž. parodymais ir kitais esančiais byloje įrodymais neginčijamai nustatyta, kad autobuso vairuotojas R. Ž. avarinę šviesos signalizaciją nebuvo įjungęs. Bylos duomenimis nustatyta, kad autobusas iki transporto priemonės susidūrimo stovėjo 3-5 minutes. Tai nepateisinamai ilgas laiko tarpas, per kurį autobuso vairuotojas R. Ž. nesiėmė jokių veiksmų, avarinei signalizacijai įjungti, arba kliūčiai eismui pašalinti.

16Autobuso vairuotojo R. Ž. parodymais, transporto priemonės apžiūros duomenimis, nustatyta, kad autobuso galinė dalis buvo purvina, o tai reiškia, kad autobuso vairuotojas pažeidė Kelių eismo taisyklių 60 p. reikalavimus. Tiesiogine šio eismo įvykio priežastimi buvo autobuso vairuotojo R. Ž. padaryti skunde išvardinti Kelių eismo taisyklių pažeidimai.

17Nuosprendžio rezoliucinėje dalyje netinkamai suformuluotas sprendimas dėl paskirtos bausmės - skaičiais nurodytas laisvės atėmimo bausmės terminas 5 metams, o žodžiu laisvės atėmimo bausmės terminas nurodytas dvejiems metams. Ši klaida nėra ištaisyta, ji laikytina esminė.

18Civilinis atsakovas „Vitlaima“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2009-04-30 nuosprendį ir civilinį ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas teisingai nustatė kai kurias aplinkybes, į kurias reikia atsižvelgti nustatant neturtinės žalos dydį, tačiau nepakankamai įvertino jų reikšmę ir įtaką ieškinio klausimui išspręsti, o be to, teismas neįvertino kai kurių byloje nustatytų aplinkybių, turinčių reikšmės žalos atlyginimo dydžiui nustatyti, nukrypo nuo teismų praktikos analogiškose bylose. Teismas turi pareigą nustatyti teisingą piniginę kompensaciją už patirtą skriaudą, vadovaudamasis neturtinės žalos vertinimo kriterijais, nustatytais CK 6.250 str. 2 d.

19Teismas spręsdamas civilinius ieškinius ir nustatydamas neturtinės žalos dydį neatsižvelgė į bendrovės turtinę padėtį. Nors byloje yra pateikti dokumentai patvirtinantys neigiamą bendrovės balansą, didelius finansinius įsipareigojimus, tačiau teismas nesuprantamai dėl ko nurodė, kad atsižvelgiant į bendrą šiandieninę finansinę padėtį šalyje tai neįrodo uždarosios akcinės bendrovės „Vitlaima“ sunkios finansinės padėties, dėl kurios bendrovė negalėtų atlyginti civilinių ieškinių. Priešingai teismo išvadai dėl bendros finansinės padėties šalyje bendrovė kuo toliau tuo labiau klimpsta į skolas ir balansuoja ties bankroto riba. Didelio civilinio ieškinio priteisimas neabejotinai sukels lemtingas pasekmes ir bendrovė bus priversta bankrutuoti, o civiliniams ieškovams ieškiniai nebus išmokėti. Nors žalą padariusio asmens turtinė padėtis nelaikoma lemiamu kriterijumi, nustatant neturtinės žalos dydį sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, tačiau į ją turi būti atsižvelgta, kad būtų išlaikyta pusiausvyra tarp nukentėjusiojo asmens teisių į neturtinės žalos atlyginimo įgyvendinimą ir žalą padariusio asmens teisėtų interesų (2K-550/2008). Be to, Lietuvos aukščiausiasis teismas yra konstatavęs, kad yra reikšminga atsižvelgti į ekonominio gyvenimo rodiklius, bendrą pragyvenimo lygį bei kitus ekonominio pobūdžio faktorius. Priteista atlyginti bendra neturtinės žalos suma atsižvelgiant į bendrovės padėtį, laikytina nepagrįstai didele.

20Tokiu būdu teismas atsižvelgė tik į nepalankias bylos aplinkybes - sunkias nusikaltimo pasekmes, kaltę, nusikaltimo padarymo būdą, tačiau nevertino aplinkybių, kurios turi įtakos žalos sumažinimui. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas neturtinės žalos dydžio nustatymui CK 6.250 str. 2 dalyje nustatytus reikšmingus kriterijus, juos nepakankamai analizavo.

21Teismas, neatsižvelgdamas į analogiškas bylas, kuriose priteistos neturtinės žalos dydžiai vienam asmeniui yra daug mažesni, nukrypo nuo susiklosčiusios teisminės praktikos sprendžiant neturtinės žalos atlyginimą analogiškose bylose (byloje 2K-465/2008 priteista 25000 Lt, 2K-238/2008, 2K-830/2007 priteista 19568,40 Lt).

22Bendrovė gali būti atsakinga tik už nusikaltimu padarytą žalą, kurią padaro bendrovės darbuotojas. Šioje byloje nėra įrodyta vairuotojo R. G., vairavusio uždarosios akcinės bendrovės „Vitlaima“ priklausantį automobilį kaltė. Nuosprendyje yra analizuojami tik nuteistojo veiksmai, kuriais jis, teismo manymu pažeidė Kelių eismo taisykles ir šie pažeidimai buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su kilusiomis pasekmėmis, tačiau visai neanalizuojami neabejotinai padaryti kitos transporto priemonės vairuotojo veiksmai, kuriais buvo pažeisti Kelių eismo taisyklių reikalavimai. Nustatyta, kad vairuotojas R. Ž., vairuodamas autobusą „Van Hool T814“ sustojo kelyje draudžiamojoje vietoje, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 187 bei 193.7 punktų reikalavimus, kadangi tamsiu paros metu sustojo neapšviestame kelio ruože ir kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės ženklinimo linijos buvo mažesnis kaip 3 m. atstumas. Be to dar pažeidė ir Kelių eismo taisyklių 194 punkto reikalavimus, kadangi sustojęs ten, kur sustoti draudžiama, neįjungė avarinės šviesos signalizacijos ir tai buvo pagrindinė sąlyga šiam autoįvykiui kilti, kadangi tai būtų sudarę galimybę anksčiau pastebėti kliūtį kelyje ir sudarytų galimybę sustabdyti transporto priemonę iki kliūties. Jei autobuso vairuotojas R. Ž. nebūtų grubiai pažeidęs nurodytų Kelių eismo taisyklių reikalavimų šis autoįvykis nebūtų kilęs.

23Teismas R. G. kaltę grindė specialisto išvada. Nors joje nurodytas sąlyginis priežastinis ryšys tarp vairuotojo R. G. veiksmų ir kilusių pasekmių, tačiau tik techniniu požiūriu. Be to, šios išvados tiriamojoje dalyje nurodytos priežastys dėl kurių specialistas negalėjo spręsti ar techniniu požiūriu tarp šio autoįvykio ir vairuotojo R. Ž. veiksmų buvo priežastinis ryšys. Prašymas papildomai ištirti aplinkybes iškviečiant į tesimo posėdį specialistą bei paskiriant teismo autotechninę ekspertizę, buvo atmestas. Pažymi, kad šios kategorijos bylose priežastinis ryšys tarp padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų ir kilusių pasekmių turėtų būti nustatomas teisiniu požiūriu, o specialisto išvadoje šis ryšys nustatomas techniniu požiūriu. Manau, kad šioje kelio situacijoje teisiniu požiūriu tiesioginis priežastinis ryšys buvo tarp autobuso vairuotojo R. Ž. padarytų grubių Kelių eismo taisyklių pažeidimų ir kilusių pasekmių.

24Civilinės ieškovės V. K. atstovas advokatas pateikė atsikirtimą į apeliacinius skundus, kuriuo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti civilinio atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vitlaima“ turtą 99654,72 Lt sumoje, o jų neradus, kitą atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, palikti galioti 2009-04-30 nuosprendį. Nurodo, kad teismas išsamiai išnagrinėjo bylą, R. G. kaltė įrodyta. Teismas atsižvelgė į susidariusią teismų praktiką priteisiant civilinius ieškinius. Civilinis atsakovas apeliaciniame skunde ginčydamas priteistą atlyginti civilinį ieškinį nurodo bylas, kuriose priimti sprendimai palankūs jam, tačiau neįvertino ir nenurodė bylų, kuriose net nesant žuvusiųjų neturtinės žalos dydis priteistas ženkliai didesnis (pvz. Zdanių byla). Teismas nustatydamas neturtinę žalą atsižvelgė į nuteistojo kaltę, nusikalstamos veikos pavojingumą, nusikaltimo pasekmes, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinius sukrėtimus, emocinę depresiją, bendravimo galimybių sumažėjimą ir kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes bei sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus. Atkreipia dėmesys, kad priteisiant neturtinę žalą susidariusioje teismų praktikoje teismai neatsižvelgia į atsakovų turtinę padėtį.

25Atsakovas vengia padengti priteistą neturtinės žalos dydį. Priteistas civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti nėra užtikrintas civilinio atsakovo laikinu nuosavybės teisių apribojimu priteistai sumai. Iš viešųjų įstaigų „Registrų centras“ bei „Regitra“ gautos informacijos matyti, kad įmonė turi tiek kilnojamojo, tiek nekilnojamojo turto. Civilinis atsakovas Uždaroji akcinė bendrovė „Vitlaima“ apeliaciniame skunde nurodė, kad įmonės finansinė padėtis prasta ir ji palaipsniui vis dar blogėja, gali prieiti prie bankroto. Todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinio ieškinio užtikrinimui.

26Specialistas Z. P. specialisto išvadoje nurodė, kad autoįvykio priežastis yra tai, jog kaltinamasis neapšviestu keliu važiavo su įjungtomis artimomis žibintų šviesomis, viršijo leistiną maksimalų toje atkartoje greitį bei nesavalaikiai pradėjo stabdyti prieš kliūtį. Todėl dėl autoįvykio tiesioginis priežastinis ryšys buvo tik nuteistojo R. G. veiksmuose, o ne autobuso vairuotojo R. Ž.. Autobusui stovint šalikelėje, buvo įjungti gabaritai, kurie išdėstyti trimis aukštais ir jis nebuvo tiek purvinas, kad jo nebuvo galima matyti. R. Ž. bei jo darbdavys nurodė, kad autobusas buvo iš vakaro nuplautas ir tą rytą jis nedaug nuvažiavo. Taip pat autobuso salone degė apšvietimas, autobusui stovint niekas iš transporto priemonių su juo neprasilenkė. Iš tachografo lentelės matyti, kad R. G. greitis susidūrimo metu buvo 90 km/val.

27Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, proceso dalyvių nuomones, sprendžia, kad apeliacinis skundas turi būti atmestas.

28Nuteistais R. G. apeliaciniame skunde teigia, kad autoįvykio metu buvusiomis oro sąlygomis ir atsižvelgiant į autoįvykio situaciją neturėjo galimybės savalaikiai pastebėti kelyje atsiradusią kliūtį, sustabdyti savo vairuojamą transporto priemonę arba kliūtį apvažiuoti, todėl jam negali būti inkriminuojamas Kelių eismo taisyklių 173 p. išdėstytų reikalavimų pažeidimas. Toksai nuteistojo teiginys neatitinka byloje esančių įrodymų. Iš 2008-08-20 specialisto išvados Nr. 11-883 (08) nustatyta, kad buvusiomis eismo įvykio metu kelio ir meteorologinėmis sąlygomis automobilio „R. P. 370“, valst. Nr. ( - ) su priekaba „LOHR C2H99S“, valst. Nr. AUO 82, vairuotojas R. G., tiesiogiai prieš eismo įvykį važiuodamas su įjungta žibintų artima šviesa, tachografo kortelėje fiksuotu apie 90 km/h greičiu ar leistinu maksimaliu 80 km/h greičiu, turėjo techninės galimybės sustabdyti vairuojamą transporto priemonių junginį iki kliūties - priekyje jo važiavimo kryptimi iš dalies dešiniame kelkraštyje stovinčio autobuso „Van Hool“, jei jis objektyviai jį galėjo pastebėti nemažesniu kaip sustabdymo kelias, atitinkamai apie 104.3 m ar 87.1 m atstumu. Tuo atveju, jei tiesiogiai prieš eismo įvykį nebuvo priešpriešinio transporto priemonių eismo, vairuotojas R. G., važiuodamas nustatytu 90 km/h greičiu ar leistinu maksimaliu 80 km/h greičiu, turėjo techninę galimybę nusukti vairuojamą transporto priemonių junginį nuo autobuso „Van Hool“ ir taip išvengti susidūrimo su juo, jei vairuotojas R. G. objektyviai galėjo pastebėti stovintį autobusą, būdamas nuo jo atitinkamai nemažesniu kaip 69 m arba 61.5 m atstumu (t. 1, b.l. 156).

29Baudžiamąją bylą nagrinėjat apeliacine tvarka buvo atnaujintas įrodymų tyrimas, kurio metu atliktas 2010-04-22 eksperimentas matomumui įvykio vietoje nustatyti. Eksperimentas buvo atliktas kaip įmanoma panašesnėms eismo įvykio metu buvusiomis matomumo ir meteorologinėmis sąlygomis. Eksperimento metu buvo tikrinamas dviejų vairuotojų matomumas, tai yra V. A. ir J. P.. Eksperimento metu nustatyta, kad automobiliui „R. P.“ važiuojant apie 80 km/h greičiu su įjungtomis automobilio žibintų tolimosiomis šviesomis, priekyje važiavimo kryptimi, dešiniame kelkraštyje stovintį autobusą „Van Hool“ V. A. pastebėjo iš 310,60 m atstumo, o J. P. iš 400 m atstumo. „R. P.“ važiuojant tuo pačiu apie 80 Km/h greičiu su įjungtomis automobilio žibintų artimosiomis šviesomis, priekyje važiavimo kryptimi, dešiniame kelkraštyje stovintį autobusą „Van Hool“ V. A. pastebėjo iš 505,80 m atstumo, o J. P. iš 342 m atstumo (t. 4, b.l. 109).

30Vadovaujantis 2010-04-22 eksperimento metu nustatytais matomumo duomenimis, 2008-08-20 specialisto išvadoje Nr. 11-883 (08) nustatytais automobilio „R. P. 370“ stabdymo ir kliūties apvažiavimo atstumais, galima daryti pagrįstą išvadą, kad R. G. turėjo galimybę laiku, iš pakankamo atstumo pamatyti kliūtį - priekyje jo važiavimo kryptimi iš dalies dešiniame kelkraštyje stovintį autobusą „Van Hool“, kad išvengtų susidūrimo su ja. 2009-04-30 nuosprendžiu teisingai nuteistajam R. G. inkriminuotas Kelių eismo taisyklių 173 p. pažeidimas. Apeliacinio skundo teiginiai dėl šio Kelių eismo taisyklių punkto pažeidimo nepagrįsti, todėl atmetami.

31Nuteistais apeliaciniu skundu nesutinka su nuosprendyje nustatyta greičio viršijimo aplinkybe. Teigia, kad tachografas, pagal kurio duomenis specialistas nustatė automobilio „R. P. 370“ greitį, nėra greičio matavimo prietaisas, jis skirtas važiavimo laikui fiksuoti kortelės. Šis apeliacinio skundo teiginys atmetamas, nes abejoti specialisto išvadoje nustatytu automobilio judėjimo greičiu nėra pagrindo.

32R. G. apeliaciniame skunde teigia, kad jis nepažeidė kelių eismo taisyklių 53 p. pasirinkus trumpąsias žibintų šviesas, nes jis prasilenkė su priešprieša atvažiavusiu automobiliu ir privalėjo įjungti automobilio žibintų trumpąsias šviesas. Apklaustas teisme nuteistais R. G. parodė, kad su automobiliu prasilenkė prieš 350-500 metrų iki autobuso (t. 3, b.l. 127). Pagal paties nuteistojo parodymus akivaizdu, kad, jo teigimu po prasilenkimo su priešprieša važiavusiu automobiliu, jis dar važiavo apie 350-500 metrų iki susidūrimo su autobusu su įjungtomis automobilio žibintų trumposiomis šviesomis. Akivaizdu, kad patsai nuteistais parodė, jog pakankamai ilgą kelio dalį važiavo su įjungtomis automobilio žibintų trumposiomis šviesomis. Apeliacinio skundo teiginys, kad jis nepažeidė Kelių eismo taisyklių 53 p. reikalavimo, atmetamas kaip nepagrįstas.

33Apeliaciniame skunde nuteistasis nurodo, kad autobuso „Van hool T814“ vairuotojas R. Ž. sustodamas neapšviestoje kelio važiuojamojoje dalyje pažeidė Kelių eismo taisyklių 187 p. reikalavimus, nes neapšviestame kelio ruože, tamsiu paros metu privalėjo sustoti tik stovėjimo aikštelėse arba už kelio ribų, pažeidė Kelių eismo taisyklių 193.7 p. reikalavimus, nes autobusui sustojus, nuo autobuso iki ištisinės ženklinimo linijos liko mažesnis kaip 3 metrai atstumas. Vairuotojo R. Ž. sustojimas nebuvo priverstinis, kas reiškia, kad autobuso vairuotojas sąmoningai sudarė kelyje kliūtį. Vairuotojas R. Ž. privalėjo griežtai vykdyti Kelių eismo taisyklių 136 p. reikalavimus, perspėti kitus eismo dalyvius apie kelyje sudarytą kliūtį, įjungdamas avarinę šviesos signalizaciją. Paties R. Ž. parodymais ir kitais esančiais byloje įrodymais neginčijamai nustatyta, kad autobuso vairuotojas R. Ž. avarinę šviesos signalizaciją nebuvo įjungęs. Nuteistojo apeliaciniame skunde teisingai nurodyti autobuso „Van hool T814“ vairuotojo R. Ž. pažeidimai, tačiau jie nebuvo būtinoji padarinių kilimo sąlyga. R. G. inkriminuotas Kelių eismo taisyklių 173 p. pažeidimas buvo būtinoji BK 281 str. 5 d. numatytų padarinių kilimo sąlyga, nes jei nuteistais būtų pakankamai dėmesingai vairavęs automobilį, jis būtų laiku pastebėjęs kliūtį, prieš ją sustojęs arba apvažiavęs ją. Nuosprendyje teisingai nustatytas nuteistojo R. G. padarytų Kelių eismo taisyklių ir kilusių BK 281 str. 5 d. numatytų padarinių priežastinis ryšys. Skundo teiginys, kad autobuso „Van hool T814“ vairuotojo R. Ž. padaryti kelių eismo taisyklių pažeidimai nulėmė BK 281 str. 5 d. padarinius, atmetamas kaip nepagrįstas.

34Nuteistasis apeliaciniame skunde neteisingai teigia, kad autobuso vairuotojas R. Ž. paliudijo apie nešvarius autobuso žibintus, tai nustatyta ir transporto priemonės apžiūros metu. Tokių parodymų byloje nėra, apeliacinio skundo teiginys neatitinka tikrovės. Priešingai apeliacinio skundo teiginiu, R. Ž. parodė, kad prieš išvažiuojant jis ir bendrovės darbuotojas patikrina autobuso techninį stovį, šviesas, autobusą nuplovė. Tą rytą jis buvo nuvažiavęs apie 20 kilometrų, iš kurių žvyrkeliu apie 3-4 kilometrus. Autobuso gale degė šeši žibintai. 2007-12-19 transporto priemonės apžiūros protokole taip pat nėra užfiksuota, kad autobuso galiniai žibintai buvo purvini. Teiginys dėl autobuso purvinų galinių žibintų atmetamas kaip nepagrįstas.

35Nuteistais apeliaciniame skunde teisingai nurodė, jog nuosprendžio rezoliucinėje dalyje padaryta klaida nurodant laisvės atėmimo bausmės terminą. Teismas nuosprendžio rezoliucinėje dalyje, pripažindamas R. G. kaltu pagal BK 281 str. 5 d., jį nuteisė bausme laisvės atėmimu, jos dydį skaičiuodamas metais. Bausmės dydi teismas nurodė skaičiumi – 5 ir žodžiu – dviem. Teismas, nuosprendžio motyvuojamojoje dalyje motyvuodamas bausmės dydį, nurodė, kad R. G. skiria laisvės atėmimo bausmę, kurios dydis didesnis nei BK 281 str. 5 d. sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis. Tuo tarpu BK 281 str. 5 d. sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis – keturi metai vienas mėnesis ir 15 dienų. Įvertinus nustatyta, konstatuojama, kad teismas R. G. paskyrė bausmę laisvės atėmimą 5 (penkeriems) metams. Ši nuosprendžio rezoliucijoje padaryta klaida laikoma rašybos apsirikimu ir turi būti ištaisyta.

36Nuteistojo apeliacinio skundo teiginys, kad inkriminuotos nusikalstamos veikos aprašyme nurodyto Kelių eismo taisyklių 174.5 p. iš viso nėra Kelių eismo taisyklėse, neleidžia daryti išvados, kad skundžiamas nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas. Nuosprendžio nustatomojoje dalyje aprašant nusikalstamą veiką nurodytas Kelių eismo taisyklių 175.4 p. (galiojusi 2006-10-05 iki 2008-04-08 redakcija), kuris nustato, jog krovininiais automobiliais (iš jų ir transporto priemonių junginiais), kurių leidžiama maksimali masė didesnė kaip 3,5 t, autobusais su priekabomis automagistralėse – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, greitkeliuose – ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu. Tik nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodytas klaidingai Kelių eismo taisyklių 174.5 p. Todėl tai laikytina rašybos apsirikimu.

37Civilinio atsakovo UAB „Vitlaima“ direktorius apeliaciniame skunde be teiginių, susijusių su civiliniu ieškiniu, ginčija ir nuteistojo R. G. kaltę. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 312 str. 3 d., teisėjų kolegija, nagrinėjanti bylą apeliacine tvarka, nagrinės tik tuos civilinio atsakovo apeliacinio skundo teiginius, kuriais ginčijama nuosprendžio dalis, susijusi su civiliniu ieškiniu. Apeliaciniame skunde ginčijami kaltės klausima paliekamai nenagrinėti.

38Civilinio atsakovo atstovas apeliaciniame skunde nurodo, kad bendrovės materialinė padėtis labai bloga, turi skolų, balansuoja ties bankroto riba. Didelio civilinio ieškinio priteisimas prives bendrovę prie bankroto, civiliniams ieškovams ieškiniai nebus išmokėti. Teigia, kad teismas nepakankamai įvertino bendrovės turtinę padėtį, todėl priteista atlyginti bendra neturtinės žalos suma nepagrįstai didelė. Šis apeliacinio skundo teiginys atmetamas kaip nepagrįstas, nes teismas pakankamai įvertino bendrovės turtinę padėtį, nukentėjusiesiems priteisė neturtinės žalos kompensacijas, atitinkančias, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Vien tik sunki atsakingo asmens finansinė padėtis nėra pagrindas varžyti nukentėjusiųjų teisę gauti kaip įmanoma teisingesnę neturtinės žalos kompensaciją. Civilinis atsakovas yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdo ūkinę veiklą, todėl turi žymiai didesnes galimybes atlyginti neturtinę žalą, nei fizinis asmuo. Priteistos atlyginti neturtinės žalos kompensacijos nėra per didelės, jos priteistos pakankamai įvertinus visus neturtinės žalos vertinimo kriterijus. Apeliacinio skundo teiginiai dėl civilinių ieškinių atmetami.

39Pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti jį apeliacinio skundo motyvais pagrindo nėra, nuteistojo R. G. kaltė padarius inkriminuotą nusikaltimą, pilnai įrodyta.

40UAB „Bondrida“ savo nuožiūra pasikvietė dalyvauti procese atstovą advokatę Aušrą Ručienę ir turėjo išlaidų 3570 litų, kurias prašo išieškoti iš nuteistojo. Šios išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis ir išieškotinos iš nuteistojo R. G. (LR BPK 103 str. 6 p., 104 str. 2 d.).

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., 361 str. 2 d., kolegija

Nutarė

42nuteistojo R. G., civilinio atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vitlaima“ atstovo direktoriaus K. U. apeliacinius skundus atmesti.

43Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009-04-30 nuosprendžio rezoliucinėje dalyje padarytą rašybos apsirikimą nurodant laisvės atėmimo bausmės dydį - „5 (dviems)“ ištaisyti į teisingą laisvės atėmimo bausmės dydį - 5 (penkeriems). Laikyti, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009-04-30 nuosprendžiu R. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 5 d. nuteistas laisvės atėmimu 5 (penkeriems) metams.

44Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009-04-30 nuosprendžio aprašomojoje dalyje padarytą rašybos apsirikimą nurodant Kelių eismo taisyklių 174.5 p. ištaisyti į teisingą 175.4 p.

45Vadovaujantis LR BPK 103 str. 6 p., 104 str. 2 d., UAB „Bondrida“ turėtas išlaidas 3570 litų pripažinti proceso išlaidomis ir išieškoti iš nuteistojo R. G..

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 3 metams,... 3. Civiliniam ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Bondrida“ iš... 4. Civiliniams ieškovams V. K., Z. V., V. S., D. Z., J. Š. iš civilinio... 5. Iš civilinio atsakovo UAB „Vitlaima” neturtinei žalai atlyginti... 6. Civilinei ieškovei V. K. iš R. G. priteista 2500 Lt advokato atstovavimo... 7. Civilinių ieškovų D. N., Z. V., V. S., D. Z., J. Š. civiliniai ieškiniai... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. R. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 5 d. už tai, kad... 10. Nuteistasis apeliaciniu skundu prašo jį išteisinti. Nurodo, kad autoįvykyje... 11. Jis nepažeidė kelių eismo taisyklių 53 p. pasirinkus trumpąsias žibintų... 12. Jis nepažeidė Kelių eismo taisyklių 172 p., nes buvo pasirinkęs tinkamą... 13. Jis sutinka su tuo, kad kelyje atsiradus kliūčiai, privalėjo sulėtinti... 14. Inkriminuotos nusikalstamos veikos aprašyme nurodyto Kelių eismo taisyklių... 15. Pirminius veiksmus, sąlygojusius eismo įvykį, atliko autobuso „Van hool... 16. Autobuso vairuotojo R. Ž. parodymais, transporto priemonės apžiūros... 17. Nuosprendžio rezoliucinėje dalyje netinkamai suformuluotas sprendimas dėl... 18. Civilinis atsakovas „Vitlaima“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 19. Teismas spręsdamas civilinius ieškinius ir nustatydamas neturtinės žalos... 20. Tokiu būdu teismas atsižvelgė tik į nepalankias bylos aplinkybes - sunkias... 21. Teismas, neatsižvelgdamas į analogiškas bylas, kuriose priteistos... 22. Bendrovė gali būti atsakinga tik už nusikaltimu padarytą žalą, kurią... 23. Teismas R. G. kaltę grindė specialisto išvada. Nors joje nurodytas... 24. Civilinės ieškovės V. K. atstovas advokatas pateikė atsikirtimą į... 25. Atsakovas vengia padengti priteistą neturtinės žalos dydį. Priteistas... 26. Specialistas Z. P. specialisto išvadoje nurodė, kad autoįvykio priežastis... 27. Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, proceso dalyvių nuomones,... 28. Nuteistais R. G. apeliaciniame skunde teigia, kad autoįvykio metu buvusiomis... 29. Baudžiamąją bylą nagrinėjat apeliacine tvarka buvo atnaujintas įrodymų... 30. Vadovaujantis 2010-04-22 eksperimento metu nustatytais matomumo duomenimis,... 31. Nuteistais apeliaciniu skundu nesutinka su nuosprendyje nustatyta greičio... 32. R. G. apeliaciniame skunde teigia, kad jis nepažeidė kelių eismo taisyklių... 33. Apeliaciniame skunde nuteistasis nurodo, kad autobuso „Van hool T814“... 34. Nuteistasis apeliaciniame skunde neteisingai teigia, kad autobuso vairuotojas... 35. Nuteistais apeliaciniame skunde teisingai nurodė, jog nuosprendžio... 36. Nuteistojo apeliacinio skundo teiginys, kad inkriminuotos nusikalstamos veikos... 37. Civilinio atsakovo UAB „Vitlaima“ direktorius apeliaciniame skunde be... 38. Civilinio atsakovo atstovas apeliaciniame skunde nurodo, kad bendrovės... 39. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti... 40. UAB „Bondrida“ savo nuožiūra pasikvietė dalyvauti procese atstovą... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., 361 str. 2 d.,... 42. nuteistojo R. G., civilinio atsakovo uždarosios akcinės bendrovės... 43. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009-04-30 nuosprendžio rezoliucinėje... 44. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009-04-30 nuosprendžio aprašomojoje... 45. Vadovaujantis LR BPK 103 str. 6 p., 104 str. 2 d., UAB „Bondrida“ turėtas...