Byla e2-2249-180/2016
Dėl viešojo pirkimo sąlygų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-980-569/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statybų kodas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“ dėl viešojo pirkimo sąlygų panaikinimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Statybų kodas“ pateikė teismui ieškinį, prašydama pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovės vykdomo supaprastinto atviro konkurso, kuriuo siekiama įsigyti Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo / rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbus (toliau – pirkimas, konkursas) sąlygų 27.3 ir 27.6 punktuose nustatytą techninių privalumų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus parametrą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jei tokia sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.
 3. Prašymą ieškovė grindė tuo, kad, nesustabdžius pirkimo procedūrų iki pasiūlymų pateikimo termino, jai palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, pirkimas turės būti nutrauktas ir skelbiamas naujas pirkimas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones tokių neigiamų padarinių tiek atsakovei, tiek kitiems pirkimo dalyviams būtų galima išvengti, nes ieškinio patenkinimo atveju perkančioji organizacija turėtų galimybę pakoreguoti pirkimo sąlygas nenutraukdama pirkimo. Be to, neegzistuoja aplinkybės, kurios sąlygotų skubotą pirkimo procedūrų vykdymą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi ieškovės UAB „Statybų kodas“ prašymą patenkino.
 1. Teismo motyvai: įvertinus ieškinį bei jo priedus, nėra pagrindo abejoti ieškinio preliminariu pagrįstumu. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 27.3 ir 27.6 punktuose nustatė neteisėtą, nekonkretų ir iš esmės ydingą pasiūlymų vertinimo parametrą, pagal kurį negalima nustatyti objektyvaus pasiūlymų ekonominio naudingumo ir objektyviai tarpusavyje palyginti pasiūlymų. Ginčo pirkimo sąlygos patvirtina, kad su pirkimo laimėtoju bus sudaryta tik preliminari sutartis, nes perkančioji organizacija dar nėra gavusi finansavimo pirkimo objektą sudarančių darbų atlikimui.
 2. Teismas sprendė, kad taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti vykdyti pirkimo procedūras tikslinga, nes jų nepritaikius, gali būti apsukintas ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas. Ginčo atveju prioritetiškai turi būti ginamas visuomenės interesas teisėtu ir sąžiningu pirkimo dalyvių varžymusi. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neužvilkins pirkimo procedūrų, kadangi jos neseniai pradėtos vykdyti.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ atskirajame skunde prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarties dalį, kuria nuspręsta sustabdyti pirkimo procedūras ir klausimą šioje dalyje išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti iš dalies – leisti tęsti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriame pateikiamos deklaratyvios frazės, nemotyvuojant jų jokiai duomenimis ir argumentais, negali būti laikomas pagrįstu.
 2. Ieškinio reikalavimai net tikėtinai nėra pagrįsti. Ieškovė nenurodo, kokiu būdu ir kaip ginčijamomis pirkimo sąlygomis buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) normos, principai.
 3. Teismų praktika patvirtina, kad vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, nuotekų valymo įrenginių statyba, rekonstrukcija ir modernizavimas yra didesnis gėris, nei vieno tiekėjo interesas pateikti pasiūlymą pirkimui ir šio tiekėjo teisių gynimas teisme (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1449/2010; 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1281/2011; 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2040/2013).
 4. Nors ieškovė įrodinėja, kad pirkimo sąlygos nėra aiškios, todėl negalima pateikti pasiūlymų, pirkimui buvo pateikti penkių tiekėjų pasiūlymai. Ši faktinė aplinkybė patvirtina, kad tiekėjai suprato pirkimo sąlygas, jas priėmė ir su jomis sutiko. Pirkimo sąlygomis yra nepatenkinta tik ieškovė, o kiti patyrę rinkos dalyviai pirkimo sąlygas suprato ir pagal ieškovės ginčijamus kvalifikacinės atrankos kriterijus pateikė pasiūlymus.
 5. Skundžiama nutartis buvo priimta po vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo. Sustabdžius pirkimo procedūras, perkančioji organizacija neturi teisės vertinti tiekėjų kvalifikacijos duomenų, prašyti jų paaiškinti ar patikslinti tokius duomenis. Vadovaudamasis protingumo ir ekonomiškumo principais, teismas turėtų leisti perkančiajai organizacijai vykdyti tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo procedūrą ir laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti apimtyje dėl draudimo sutaryti pirkimo sutartį. Tokiu būdu būtų patenkintas tiek viešasis poreikis, tiek šalių interesai. Patenkinus ieškovės ieškinį, pirkimas bus nutrauktas, o ieškinio atmetimo atveju – perkančioji organizacija galėtų sudaryti pirkimo sutartį su jo laimėtoju ir kreiptis į finansavimą teikiančias institucijas su paraiška gauti konkretaus dydžio finansavimą pirkimo objektą sudarančių darbų atlikimui.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 3. Remiantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kaip laikinoji apsaugos priemonė viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Įstatymas nustato, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 4. Skundžiamoje nutartyje teismas nustatė, kad ieškinyje pirkimo sąlygų neteisėtumas argumentuojamas tuo, kad atsakovė pirkimo sąlygų 27.3 ir 27.6 punktuose nustatė neteisėtą techninių privalumų parametrą ir jo vertinimo tvarką, nurodytas parametras nekonkretus ir ydingas – pagal jį negalima nustatyti objektyvaus pasiūlymų ekonominio naudingumo ir objektyviai tarpusavyje palyginti pasiūlymų. Nurodytoms aplinkybėms pagrįsti ieškovė kartu su ieškiniu pateikė atitinkamus duomenis (pirkimo sąlygas, perkančiajai organizacijai pateiktą pretenziją, pretenzijos pagrindu pastarosios priimtą sprendimą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus privalomus reikalavimus projektų pirkimo dokumentams). Ieškinio faktinio pagrindo nurodymas ir jį pagrindžiančių įrodymų pateikimas šioje proceso stadijoje yra pakankamas konstatuoti preliminarų ieškinio reikalavimų pagrįstumą. Atsižvelgiant į tai, spręsti, kad UAB „Statybų kodas“ ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo.
 5. Sutiktina su apeliante, kad ginčo pirkimo atžvilgiu egzistuoja viešasis interesas pirkimo objektu. Kita vertus, bylose dėl viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo konkuruoja du viešieji interesai – jau minėtas interesas neatidėliotinu pirkimo objektą sudarančių darbų atlikimu ir viešasis interesas teisėtomis pirkimo procedūromis bei racionaliu perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimu. Prioritetas teikiamas tam interesui, kurio nepaisius būtų sukeliamos didesnės neigiamos pasekmės. Nagrinėjamu atveju prioritetas buvo suteiktas sąžiningam tiekėjų varžymosi interesui. Tokį pasirinkimą teismas motyvavo byloje nustatytomis aplinkybėmis, kad įvykdžius pirkimą būtų sudaroma tik preliminari pirkimo sutartis, kad sutartis dėl pirkimo objektą sudarančių darbų atlikimo bus sudaryta tik gavus Europos Sąjungos (toliau – ES) paramą, kuriai paraišką perkančioji organizacija ketina pateikti tik sudarius preliminarią pirkimo sutartį. Apeliantės nesutikimas su nurodytais motyvais, nepateikiant jokių argumentų ir įrodymų, kurie patvirtintų būtinybę kuo skubiau įvykdyti pirkimo procedūras (CPK 178 straipsni), nesudaro pagrindo teigti, kad prioritetas pirkimo procedūrų teisėtumui buvo suteiktas nepagrįstai. Ginčo pirkimo objektas – nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimas ir darbų atlikimas, nelemia besąlygiško prioriteto viešajam interesui pirkimo objektu suteikimo.
 6. Nėra pagrindo nagrinėjamu atveju remtis skunde nurodytais Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimais, pateiktais civilinėse bylose Nr. 2-1449/2010, Nr. 2-1281/2011, Nr. 2-2040/2013. Kasacinio teismo praktikoje susiformuota nuostata, kad kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas tik konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste. Šios ir apeliantės nurodytų bylų aplinkybės nėra panašios: civilinėse bylose Nr. 2-1449/2010, Nr. 2-1281/2011 viešieji pirkimai dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos buvo finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis, civilinėje byloje Nr. 2-2040/2013 klausimas dėl pirkimo procedūrų sustabdymo buvo sprendžiamas likus porai savaičių iki paraiškos nurodytam finansavimui gauti pateikimo termino pabaigos. Dėl skirtingų šios ir apeliantės nurodytų bylų faktinių aplinkybių, pastarosiose pateikti išaiškinimai nagrinėjamu atveju nėra privalomi.
 7. Nesutiktina su apeliante, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui pakaktų draudimo sudaryti pirkimo sutartį, o stabdyti pirkimo procedūrų vykdymo nėra pagrindo. Pažymėtina, kad pareikštu ieškiniu ginčijamos pirkimo sąlygos, susijusios su tiekėjų pasiūlymų vertinimu. Ieškinio patenkinimo atveju (pripažinus pirkimo sąlygas neteisėtomis) bet kokios apeliantės atliktos pirkimo procedūros, tame tarpe ir tiekėjų kvalifikacijos įvertinimas, taptų niekinėmis, o labiausiai tikėtini ieškinio patenkinimo padariniai nesustabdžius pirkimo procedūrų – naujo pirkimo organizavimas ir vykdymas. Įvertinęs ginčo pirkimo procedūrų stadiją (pasiūlymų pateikimas), pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą procesinį sprendimą stabdyti tolesnį pirkimo procedūrų vykdymą, tokiu būdu užtikrindamas ne tik ieškovės, galbūt, pažeistų teisių gynybą, bet ir viešąjį interesą pirkimo procedūrų teisėtumu bei racionaliu pirkimui skirtų lėšų panaudojimu.
 8. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 9. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

11Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai