Byla e2-521-302/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Norus“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Norus“ atskirąjį skundą ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ prisidėjimą prie atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1532-657/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kėdainių vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Norus“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „KRS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti sprendimus, kuriais nustatyta Konkurso pasiūlymų eilė ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka; UAB „Norus“ pripažinta Konkurso laimėtoja ir nuspręsta su ja sudaryti pirkimo sutartį, priimtus vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Kunionių kaimo nuotekų valyklos rekonstrukcija“ buitinių nuotekų valyklos (168 GE) Kunionių kaime projektavimo ir statybos rangos darbams pirkti pagal ekonominį naudingumą, pirkimo Nr. 295433 (toliau – Pirkimas, Konkursas), bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija priėmė sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę ir Konkurso nugalėtoja pripažinti UAB „Norus“, nors jos pateiktame pasiūlyme yra dirbtinai sumažintos nuotekų valyklos eksploatacinės išlaidos, taip UAB „Norus“ nesąžiningai įgyjant nepagrįstą pranašumą prieš kitus Konkurso dalyvius.
 2. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti Konkurso procedūras, uždraudžiant atsakovei sudaryti Pirkimo sutartį su UAB „Norus“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, ieškinio pateikimo teismui dieną yra pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas, yra sudaryta tiekėjų eilė bei nustatytas Konkurso laimėtojas, todėl artimiausiu metu bus sudaryta Pirkimo sutartis su Konkurso laimėtoja UAB „Norus“. Ieškovės teigimu, esant visoms CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoms sąlygoms, būsimo ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 23 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovei UAB „Kėdainių vandenys“ sudaryti Pirkimo sutartį su UAB „Norus“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.
 2. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių ieškinys šioje proceso stadijoje negalėtų būti vertinamas kaip preliminariai pagrįstas. Nors teismas ir sutiko su tuo, kad ginčo Pirkimo objektas yra susijęs su svarbių socialinių poreikių tenkinimu, tačiau nenustatęs aplinkybių, sąlygojančių skubų ir neatidėliotiną perkamų darbų įsigijimą, prioritetą nagrinėjamu atveju suteikė Pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui. Iš Pirkimo sąlygų teismas nustatė, kad projektą numatoma finansuoti 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ir perkančiosios organizacijos lėšų, ir kad Prikimo sutartis bus pasirašoma tik gavus finansavimą (Pirkimo sąlygų 3.1 p.), tačiau pažymėjo, kad į bylą nėra pateikta duomenų apie sudarytą finansavimo – administravimo sutartį minėtam projektui finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Teismas akcentavo, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, Pirkimo sutartis būtų sudaryta su galimai neteisėtu Pirkimo laimėtoju, todėl, siekdamas užtikrinti būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimybę ir viešojo pirkimo tikslus, teismas sutiko su ieškovės argumentais, kad šiuo konkrečiu atveju tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 1. Atskirojo skundo ir prisidėjimo prie atskirojo skundo bei atsiliepimo į juos argumentai
 1. Atsakovė UAB „Norus” atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Nors pirmosios instancijos teismas atskirai ieškinio preliminaraus pagrįstumo neaptarė, tačiau nepagrįstai nurodė, kad aplinkybių, dėl kurių ieškinys akivaizdžiai negalėtų būti tenkinamas šioje proceso stadijoje, nenustatyta. Ieškinys nėra susijęs su trečiojo asmens kvalifikacijos vertinimu ar pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygose įtvirtintiems minimaliems reikalavimams. Ieškovės teiginiai dėl teisių pažeidimo yra grindžiami tik ieškovės samprotavimais ir prielaidomis.
  2. Pirkimo sąlygų 1.2. punkte nurodyta, jog vienas iš konkrečių Pirkimo tikslų yra pastatyti naujus nuotekų tinklus ir nuotekų valymo įrenginius Kunionių kaime, kad būtų įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus nuotekų valymo procesas, užtikrinantis nuotekų išvalymą iki reikalaujamų aplinkosauginių parametrų. Pirkimo objektui yra numatytas dalinis finansavimas iš Europos Sąjungos 2014–2020 m. fondų investicijų veiksmų programos (Pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 3.1 punktas). Atsižvelgus į Pirkimo objektą, į aiškų visuomenės interesą turėti tinkamą, teisės aktų reikalavimus atitinkančią nuotekų valymo ir vandens tiekimo infrastruktūrą, spręstina, kad nagrinėjamu atveju gyventojų sveikata ir aplinkosauga yra svarbesnis visuomenės interesas, kuriam turėtų būti teikiamas prioritetas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones visuomenės realiai patiriami nuostoliai būtų žymiai didesni, negu ieškovės galimi nuostoliai. Ieškovė savo privatų interesą galėtų apginti pasinaudodamas ir kitu teisių gynimo būdu, o būtent teise reikalauti atlyginti žalą.
 2. Atsakovė UAB „Kėdainių vandenys” prideda prie trečiojo asmens UAB „Norus“ atskirojo skundo, prisidėjime prie atskirojo skundo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Pateikia šiuos esminius argumentus:
  1. Ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovė netinkamai apskaičiavo ekonominio naudingumo kriterijus – eksploatavimo išlaidas, apie tai dalyviams pranešta 2016-11-03. Ieškovės pretenzija dėl perkančiosios organizacijos atlikto UAB „Norus“ ir „Ekoservispool“ Sp z. o. o. pasiūlymų vertinimo, apskaičiuojant šių pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijaus (T) balus, buvo atmesta, apie tai 2016-11-10 pranešimu buvo informuota ieškovė. Ieškovė per VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą 15 dienų terminą nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą 2016-11-03 sprendimą nustatyti pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijų (T) balus išsiuntimo dienos teisme ieškinio nepareiškė, o tai reiškia, kad bet kuriuo atveju ieškinys yra pareikštas praleidus ieškinio padavimo terminą. Be to, ieškinys iš esmės pagrįstas tik ieškovės samprotavimais ir prielaidomis, cituojama teismų praktika, ieškinyje aiškinamos teisės normos, tačiau konkrečių teiginius pagrindžiančių įrodymų, patvirtinančių, kad UAB „Norus” pasiūlyme galimai yra melaginga informacija, ieškovė nepateikė.
  2. Ieškovė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia tik bendro pobūdžio teiginiais, nenurodydama jokių konkrečių aplinkybių, paneigiančių atsakovės sąžiningumą bei keliančių realią grėsmę galimai ieškovei palankaus sprendimo įvykdymui. Ieškovei neįrodžius kliūčių, dėl kurių negalėtų būti įgyvendintas teismo procesinis sprendimas ieškinio tenkinimo atveju, prioritetas turėtų būti suteiktas siekiui užtikrinti, kad Pirkimo procedūros būtu įvykdytos ir pabaigtos operatyviai, kas sudaro pagrindą atskirąjį skundą tenkinti. Ieškovė savo privatų interesą galėtų apginti pasinaudodama kitu teisių gynimo būdu, būtent, teise reikalauti atlyginti žalą, kurią sukelia pažeidimai viešajame konkurse, jeigu tokie pažeidimai, teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, būtų nustatyti.
  3. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino Pirkimo objekto viešojo intereso reikšmę. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Pirkimo objektas yra svarbus ne tik pačiai perkančiajai organizacijai, bet ir visuomenei. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, pažeidžiami visuomenės dalies teisėti lūkesčiai, susiję su galimybe pasinaudoti nuotekų surinkimo paslauga.
 3. Ieškovė UAB „KRS” atsiliepime į atskirąjį skundą ir prisidėjimą prie atskirojo skundo prašo skundą ir prisidėjimą prie skundo atmesti. Pateikia šiuos esminius argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismo išvada dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo yra teisinga.
  2. Nors Pirkimo objektas ir yra susijęs su Kunionių kaimo gyventojams svarbių socialinių poreikių užtikrinimu, tačiau vien tai nesukuria būtinybės skubiai ir neatidėliotinai sudaryti Pirkimo sutartį, neįvertinus atsakovės sprendimų teisėtumo. Į bylą taip ir nebuvo pateikta duomenų, patvirtinančių, kad yra sudaryta finansavimo – administravimo sutartis Pirkimo dokumentų pagrindu pirkto projekto finansavimui iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Darbai pagal Pirkimo sutartį bet kuriuo atveju galėtų būti pradėti tik gavus finansavimą iš Europos Sąjungos.

4Teismas

konstatuoja:

5IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.
 3. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).
 4. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė UAB „Kėdainių vandenys“ 2016-09-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą projekto „Kunionių kaimo nuotekų valyklos rekonstrukcija“ buitinių nuotekų valyklos (168GE) Kunionių kaime projektavimo ir statybos rangos darbams pirkti pagal ekonominį naudingumą, Pirkimo Nr. 295433. Pasiūlymus pateikė keturi tiekėjai: UAB „KRS“, PER AARSLEFF A/S, UAB „Norus“ ir „Ekoservispol“ Sp.z.o.o. 2016 m. lapkričio 3 d. atsakovė per CVP IS informavo tiekėjus, kad visi Konkurso dalyviai atitinka Konkurso dokumentų reikalavimus bei apskaičiavo ekonominio naudingumo (eksploatacinių išlaidų) kriterijaus (T) balus. 2016 m. spalio 10 d. ieškovė UAB „KRS“ pateikė atsakovei pretenziją dėl galimai netinkamai atlikto tiekėjų UAB „Norus“ ir „Ekoservispool“ Sp.z.o.o. ekonominio naudingumo kriterijaus apskaičiavimo. Tą pačią dieną perkančioji organizacija ieškovės pretenziją atmetė, nurodydama, kad UAB „Norus“ ir „Ekoservispool“ Sp.z.o.o. ekonominio naudingumo kriterijaus apskaičiavimuose klaidų nerasta. 2016 m. gruodžio 2 d. atsakovė nustatė pasiūlymų eilę - Konkurso laimėtoja pripažinta UAB „Norus“. 2016 m. gruodžio 15 d. ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurią atmetus, Kauno apygardos teismui pateikė ieškinį, prašydama panaikinti sprendimą (-us), kuriuo (-iais) buvo nustatyta Konkurso pasiūlymų eilė ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka, UAB „Norus“ pripažinta Konkurso laimėtoja ir nuspręsta sudaryti su ja Pirkimo sutartį. Ieškovės prašymu, Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 23 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones - uždraudė atsakovei UAB „Kėdainių vandenys“ sudaryti Pirkimo sutartį su UAB „Norus“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.
 5. Tiek trečiasis asmuo UAB „Norus“, tiek atsakovė UAB „Kėdainių vandenys“, kuri prisidėjo prie trečiojo asmens atskirojo skundo, su tokia pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, prašo minėtą nutartį panaikinti ir ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Iš esmės didžiąją dalį atskirųjų skundų sudaro argumentai, susiję su tuo, kad, ieškinys prima facie yra nepagrįstas, ir visuomenės interesu Pirkimo objektu - turėti tinkamą, teisės aktų reikalavimus atitinkančią nuotekų valymo ir vandens tiekimo infrastruktūrą.
 6. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, jog dėl kokių nors antrosios ginčo šalies veiksmų arba neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkinti ieškinio (pareiškimo) reikalavimai gali būti neįvykdyti, todėl teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausiai turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.).
 7. Preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimas ieškinio padavimo momentu nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nereiškia, jog byloje jau tuo metu turi egzistuoti visi jai išnagrinėti reikalingi rašytiniai įrodymai ar šalių paaiškinimai. Viešųjų pirkimų santykių ypatumai lemia, kad ieškinį teismui norintis paduoti asmuo ne visuomet turi galimybę disponuoti visais jo pagrindimui reikalingais įrodymais, tačiau vien ši aplinkybė negali sąlygoti teismo sprendimo laikyti ieškinį preliminariai nepagrįstu. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje ieškovė neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti – ieškinio pagrįstumo, kadangi šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Tai nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios bylos sprendimui.
 8. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, prie jo buvo pridėti rašytiniai įrodymai, ieškovės manymu, pagrindžiantys ieškinyje pateiktus argumentus, todėl pirmosios instancijos teismui neturėjo kilti abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje.
 9. Konstatavus, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, vertintina, ar nagrinėjamu atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeis proporcingumo principo bei viešojo intereso.
 10. Apeliantė viešojo intereso pažeidimą iš esmės sieja tik su tuo, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, Pirkimų procedūros nusikeltų, o tai pažeistų Kunionių kaimo gyventojų interesą turėti kokybišką vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.
 11. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – kuo skubesnis konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 12. Pirmosios instancijos teismas šiuo atveju prioritetą suteikė viešųjų pirkimų siekiui, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija neturi pagrindo nesutikti.
 13. Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovė ginčijamu Pirkimu siekia įsigyti nuotekų valymo ir vandens tiekimo infrastruktūros rekonstrukcijos ir statybos darbus Kunionių kaime. Sutiktina, kad atsakovės veikla yra susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, tačiau tai savaime nereiškia, kad atsakovės interesas yra svarbesnis. Vien ginčo Pirkimo objektas – nuotekų valymo ir vandens tiekimo infrastruktūros rekonstrukcijos ir statybos darbų pirkimas, negali lemti besąlygiško prioriteto viešajam interesui – visuomenės suinteresuotumui Pirkimo objektu, suteikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2249-180/2016). Viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, jie susiję su viešojo intereso apsauga, kad visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, bet ir tuo, jog perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros vyktų skaidriai, griežtai laikantis įstatymų reikalavimų. Tęsiant Pirkimų procedūras pagal perkančiosios organizacijos sprendimus, kurie galbūt neatitinka imperatyvių teisės aktų reikalavimų ir viešųjų pirkimų principų, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei teisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-867-236/2016).
 14. Atkreiptinas dėmesys, kad nors atsakovė ir trečiasis asmuo akcentuoja, kad Pirkimo objektas neabejotinai yra susijęs su Kunionių kaimo gyventojams svarbių socialinių poreikių tenkinimu, tačiau nepateikia absoliučiai jokių įrodymų, kurie bent preliminariai pagrįstų, jog dabartinė nuotekų tvarkymo sistema yra tiek nusidėvėjusi, kad ją būtina nedelsiant rekonstruoti. Taip pat pastebėtina, kad byloje nėra duomenų, jog jau yra sudaryta finansavimo – administravimo sutartis dėl projekto finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, kas papildomai patvirtina, kad šiuo konkrečiu atveju nėra būtina kuo skubiau vykdyti Pirkimo procedūras.
 15. Vien tik ieškovės teisė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo ieškinio tenkinimo atveju taip pat negali būti pakankamas pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių ir leisti vykdyti Pirkimo procedūras iki kilusio ginčo išnagrinėjimo iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1253-236/2016).
 16. Nustatytų aplinkybių pagrindu spręstina, jog apeliantės šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei to, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra daroma ženkli žala viešajam interesui ir pačiai atsakovei (CPK 178 str.).
 17. Įvertinus tai, kad bylos nagrinėjimas iš esmės jau paskirtas 2017 m. vasario 20 d., bei atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 4238 str. 4 d., 4239 str.), į tai, kad apeliantė šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei į tai, kad ieškinio patenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus tolesnėje viešojo pirkimo procedūrų eigoje ir turėtų esminės įtakos realiam ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, darytina išvada, jog perkamų darbų įsigijimo atidėjimas keliems mėnesiams neturės realios žalos viešajam interesui.
 18. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo ir prisidėjimo prie atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją pakeisti arba panaikinti, todėl trečiojo asmens UAB „Norus“ atskirasis skundas ir atsakovės UAB „Kėdainių vandenys“ prisidėjimas prie atskirojo skundo atmestini, o Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis paliktina nepakeista.
 19. Trečiasis asmuo UAB „Norus“ pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, tačiau šis trečiojo asmens prašymas nenagrinėtinas, nes visos šalių patirtos šioje byloje bylinėjimosi išlaidos paskirstomos tik bylą išnagrinėjus iš esmės, o ne atlikus atskirus procesinius veiksmus (CPK 93 str.).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

8Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai