Byla e2S-986-413/2017
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys G. E., M. P., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, antstolis R. B

1

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-7028-921/2017 pagal pareiškėjo R. B. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys G. E., M. P., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, antstolis R. B..

4Teismas

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6

 1. P. R. B. kreipėsi į teismą, prašydamas jo atžvilgiu iškelti fizinio asmens bankroto bylą, administratoriumi paskirti administratorių UAB „Lexuna“, nustatyti 4 mėnesių plano projekto pateikimo terminą. Nurodė, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teikia pakartotinai, kadangi nuo teismo atsisakymo iškelti pareiškėjui bankroto bylą, įsipareigojimai kreditoriams ne mažėja, o auga. Įsiskolinimo kreditoriams dydis šiuo metu siekia 17 514,11 Eur, o turtinė padėtis nepakito. Be to, pareiškėjas išlaiko savo pilnametę neįgalią dukrą, kas didina išlaidas būtiniesiems poreikiams tenkinti. Pareiškėjo gaunamas darbo užmokestis vidutiniškai per mėnesį sudaro ne daugiau kaip 250 Eur, o gaunama senatvės pensija – 455 Eur. Tokiu būdu pareiškėjas yra nepajėgus per trumpą laiką atsiskaityti su kreditoriais, dėl ko yra pagrindas jam iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8

 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. vasario 13 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo R. B. pareiškimą dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo ir grąžino jį pareiškėjui.
 2. Teismas nustatė, kad Kauno apylinkės teisme 2016 m. rugsėjo 14 d. jau buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. e2FB-19325-945/2016 pagal pareiškėjo R. B. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir teismo nutartimi nutarta atsisakyti iškelti pareiškėjui bankroto bylą. Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-2483-390/2016, Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 14 d. nutartis palikta nepakeista.
 3. Teismas pažymėjo, kad nepraėjus nė dviem mėnesiams po minėtos bylos išnagrinėjimo Kauno apygardos teisme, pareiškėjas pateikė pakartotinį pareiškimą teismui dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, kuris grindžiamas iš esmės analogiškomis aplinkybėmis bei įrodymais, kuriuos analizavo ir vertino teismai civilinėse bylose Nr. e2FB-19325-945/2016 ir e2S-2483-390/2016, ir kurių pagrindu buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą. Pareiškėjui nenurodžius jokių duomenų ir nepateikus įrodymų, kurie pagrįstų pasikeitusias aplinkybes, teismas atsisakė priimti pareiškimą 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, t. y. esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, priimtam dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Tokį sprendimą teismas padarė vadovaudamasis Kauno apygardos teismo formuojama praktika analogiškose bylose (Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-265-657/2016, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2362-657/2016).

9III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

10

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas R. B. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priimti. Apelianto nuomone, nepagrįsta teismo išvada, kad pareiškimas iš esmės grindžiamas analogiškomis aplinkybėmis kaip ir ankstesnis jo pareiškimas. Pažymi, kad pareiškėjo skolos nuolat auga, o žiūrint į pareiškėjo įsiskolinimų ir turimo turto dinamiką, net ir darant prielaidą, kad turtas bus parduotas už preliminarias kainas, įsiskolinimas kreditoriams sudarys mažiausiai 9 859,51 Eur. Vadinasi liks nepadengta net 65 proc. visų įsiskolinimų dalies. Todėl pareiškėjui pagal dabartines gaunamas pajamas greitu metu atkurti savo mokumą ir padengti įsiskolinimus nėra galimybės. Be to, apeliantas pažymi, kad jis išlaiko neįgalią dukrą, ką pagrindžia kartu su atskiruoju skundu pateiktas dukters neįgaliojo pažymėjimas bei pažyma apie dukters gaunamas pajamas, o Kauno apylinkės teisme yra užvesta civilinė byla pagal G. E. ieškinį pareiškėjui dėl nuostolių priteisimo, kuriuo prašoma iš pareiškėjo priteisti 2 910,054 Eur bei patirtas bylinėjimosi išlaidas (c. b. Nr. e2-4680- 894/2017). Apelianto nuomone, minėtos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo būtų išnagrinėtas iš naujo.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 2. Nagrinėjamos bylos apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
Dėl naujų įrodymų priėmimo
 1. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Pareiškėjas kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus – J. B. neįgaliojo pažymėjimo, gimimo liudijimo, pažymos apie gaunamas pajamas kopijas, pažymų apie pareiškėjui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas kopijas, ieškinio dėl nuostolių priteisimo kopiją.
 3. Įvertinus tai, kad paminėti dokumentai susiję su byloje sprendžiamu klausimu dėl pareiškimo priėmimo ir jo tapatumo ankstesniam pareiškimui, pateikti papildomi dokumentai priimami ir vertinami kartu su kitais byloje pateiktais įrodymais (CPK 177, 178, 314 straipsniai).
Dėl skundžiamos nutarties pagrįstumo ir teisėtumo
 1. Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau ir FABĮ) paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį, teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą tuomet, jei nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. Teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimo metu nustato, kad fizinio asmens būklė neatitinka šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytosios (LR FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 punktas). Vadovaujantis FABĮ 2 straipsnio 2 dalimi, fizinio asmens nemokumas – tai fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas.
 2. Nagrinėjamu atveju Kauno apylinkės teismas skundžiama 2017 m. vasario 13 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo kaip nenagrinėtiną teisme CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, konstatavęs, kad pareiškimas pateiktas jau esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, priimtam dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2FB-19325-945/2016, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-2483-390/2016). Teismas pažymėjo, kad teikiant pakartotinį pareiškimą, pareiškėjas iš esmės nenurodė jokių naujų aplinkybių ir nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų, kurie nebūtų išnagrinėti ankstesniuose teismų procesiniuose sprendimuose. Su šia teismo išvada apeliantas nesutinka, teigdamas, kad jo skolos kreditoriams tik auga, jis turi pareigą išlaikyti pilnametę neįgalią dukrą. Be to, teisme jo atžvilgiu yra užvesta civilinė byla, kurioje pareikšti turtiniai reikalavimai.
 3. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad, pasikeitus faktinėms aplinkybėms, FABĮ nuostatos nenumato draudimo pakartotinai kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, jeigu kartą teismas jau yra atsisakęs iškelti bankroto bylą, tačiau pažymėtina tai, kad įstatymas draudžia teismui priimti nagrinėti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas).
 4. Tapačiais ieškiniai gali būti pripažinti tais atvejais, kai sutampa trys elementai – šalys, ieškinio dalykas ir faktinis ieškinio pagrindas. Ieškinio dalykas – ieškovo reikalavimas, kurį šis pareiškia atsakovui (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Dėl šalių sutapties šiuo konkrečiu atveju ginčo nėra. Sprendžiant dėl ieškinio dalyko tapatumo būtina įvertinti reikalavimų turinį. Kasacinis teismas savo praktikoje yra ne kartą aiškinęs, kad, nustatant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialusis santykis, esantis teisminio nagrinėjimo objektu, ir gynybos būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2007; 2007 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2007;2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-494/2010). Šiuo atveju pareiškėjo reikalavimas abiejuose pareiškimuose yra tapatus, kadangi pareiškėjas siekia to paties tikslo – kad jam būtų iškelta fizinio asmens bankroto byla.
 5. Ieškinio pagrindą sudaro faktinio pobūdžio aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Ieškinio pagrindas pripažįstamas tapačiu, kai ieškinys grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais. Reikalavimo grindimas iš esmės tais pačiais, tačiau papildytais ar (ir) patikslintais faktais taip pat reiškia tapataus ieškinio pareiškimo situaciją. Dėl to naujas ieškinys (pareiškimas) yra galimas tik tada, kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalyku išnagrinėtoje byloje.
 6. Iš byloje esančių įrodymų bei teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad tiek pirmą kartą kreipdamasis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, tiek ir kreipiantis pakartotinai, apeliantas nurodė tapačias jo nemokumą sukėlusias priežastis, t. y. kad pareiškėjui kartu su G. E. bendromis dalimis (G. E. 70/100 dalių ir pareiškėjui 30/100 dalių) priklauso komercinės paskirties pastatas – parduotuvė, unikalus Nr. 1992-5007-1011, esantis adresu K. G. g. 6-2, Kaune. Pareiškėjas nurodytu adresu rekonstravo jam asmeninės nuosavybės teise priklausančius ūkinius pastatus (stogines 1211/m, 1311/m, 1411/m ir ūkinius pastatus 1511/m, 1611/m, 1711/m, 1811/m), dėl kurių savavališkos statybos Kauno miesto apylinkės teismas 2000 m. birželio 12 d. ir 2001 m. liepos 2 d. priėmė sprendimus, įpareigojančius pareiškėją nugriauti neteisėtai pastatytus statinius. Statiniai buvo nugriauti ir pareiškėjui buvo priskaičiuotos vykdymo išlaidos. Būtent tai ir sukėlė fizinio asmens nemokumą.
 7. Nors naujai teismui pateiktas pareiškimas grindžiamas tuo, kad teismui atsisakius iškelti fizinio asmens bankroto bylą skolos kreditoriams ne sumažėjo, o priešingai – didėja, tačiau pareiškime įsiskolinimas kreditoriams nurodytas tokio paties dydžio, koks buvo nurodytas ir ankstesniame pareiškėjo pareiškime, t. y. 17 514,11 Eur.
 8. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto nurodytos aplinkybės tiek dėl pilnametės dukters priežiūros ir išlaikymo, tiek dėl gaunamų pajamų dydžio jau buvo įvertintos Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartyje, todėl jų negalima laikyti naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis.
 9. Atskirasis skundas be kita ko grindžiamas ir tuo, kad šiuo metu suinteresuotas asmuo G. E. Kauno apylinkės teismui yra pateikęs ieškinį dėl nuostolių priteisimo, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo (R. B.) 2 910,054 Eur bei patirtas bylinėjimosi išlaidas (c. b. Nr. e2-4680-894/2017). Pastebėtina, kad minėtą aplinkybę pareiškėjas nurodė tik atskirajame skunde. Be to, vien tai, kad pareiškėjo atžvilgiu teisme yra užvesta civilinė byla, kol joje nėra priimto ir įsiteisėjusio teismo sprendimo, nesukelia pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, tuo pačiu nesudaro pagrindo konstatuoti, kad padidėjo pareiškėjo kreditorių skaičius, ar išaugo įsiskolinimo kreditoriams suma. Tokiu būdu ir šią aplinkybę nėra pagrindo laikyti esmine, dėl kurios pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo turėtų būti išnagrinėtas iš naujo.
 10. Apibendrinat tai, kad iš dėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas atsisakydamas priimti pareiškėjo pareiškimą tinkamai taikė CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas, atskirojo skundo argumentais keisti skundžiamos nutarties nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

14

15Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai