Byla e2-39704-845/2019
Dėl bankroto administravimo išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Stiprus žmogus“ ieškinį atsakovui G. A. dėl bankroto administravimo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Stiprus žmogus“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo G. A. 2 280 Eur bankroto administravimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškovė nurodė, kad 2016 m. gruodžio 27 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Gastronomas.Lt“ ir bankroto administratore buvo paskirta UAB „Stiprus žmogus“ (buvusi mažoji bendrija (toliau – MB) „Adminus“). Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 6 d. sprendimu UAB „Gastronomas.Lt“ veiklą pripažino pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir 2018 m. sausio 15 d. bendrovė buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Ieškovės teigimu, bankrutavusios UAB „Gastronomas.LT“ (toliau – Bendrovė) tuometinis vadovas atsakovas G. A. netinkamai vykdė savo kaip įmonės vadovo pareigas, į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartimi Bendrovės bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, o už tai atsakingam atsakovui apribota teisė tris metus užimti viešojo ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Bendrovės bankroto byloje 2017 m. kovo 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo patvirtintas 2 280 Eur atlyginimas bankroto administratoriui. Pasak ieškovės, dėl įmonės vadovo neveikimo, Bendrovės turto neužteko administravimo išlaidoms apmokėti. Dėl to ieškovė patyrė 2 280 Eur žalą, kurią prašo atlyginti iš atsakovo.

4Ieškovės reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl, atsižvelgiant į ieškovės prašymą, byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Remiantis ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-6609-562/2016 atsakovo G. A. vadovaujamai UAB „Gastronomas.Lt“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratore paskyrė UAB „Stiprus žmogus“ (buvusi MB „Adminus“). Ši teismo nutartis įsiteisėjo yra įsiteisėjusi (e. b. l. 3-4). 2017 m. gruodžio 6 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. eB2-2471-585/2017 Vilniaus apygardos teismas BUAB „Gastronomas.Lt“ pripažino pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto, o bankroto administratorei pavesta atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje (e. b. l. 5-6). Šis teismo sprendimas įsiteisėjo 2018 m. sausio 6 d. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2471-585/2017 Bendrovės bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, o už tai atsakingam G. A. apribota teisė tris metus užimti viešojo ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu (e. b. l. 10-13).

7Atsižvelgiant į tai, kad įmonės vadovas G. A. ilgą laiką nesikreipęs į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo, didino įsiskolinimą kreditoriams ir sukūrė tokią situaciją, kad Bendrovė turto neturi, todėl ieškovė įmonės bankroto procedūrą vykdė savo lėšomis ir teismo skirtų administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo. Šiuo atveju bankroto administratorė (ieškovė) yra kreditorė, kuri patyrė žalą ir ji turi būti atlyginta, todėl prašo iš atsakovo G. A. priteisti 2 280 Eur žalos atlyginimą, t. y. patirtas bankroto administravimo išlaidas (e. b. l. 14-15).

8Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 11 dalį, kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.253 straipsnio 1 ir 2 dalis, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Pagal CK 6.245 straipsnio 4 dalį, deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais.

10CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtina, jog juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnį ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti žalą. Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

11Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2471-585/2017 buvo konstatuota, kad suinteresuotas asmuo (atsakovas G. A.) netinkamai vykdė įmonės valdymą. Įmonei patekus į sunkią finansinę padėtį suinteresuotas asmuo nesiėmė priemonių, kad finansinė padėtis įmonėje pagerėtų, neinicijavo įmonės bankroto. Taip pat buvo nustatyta, kad suinteresuotam asmeniui nevykdant pareigos laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, bendrovės įsipareigojimai kreditoriams didėjo. Todėl Vilniaus apygardos teismas padarė išvadą, jog suinteresuoto asmens veiksmai lėmė įmonės nemokumą ir vėliau jį sąmoningai didino, sumažindamas kreditorių galimybes efektyviai perimti nemokios įmonės valdymą ir likusį turtą.

12Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atsakovas neįvykdė įstatymu nustatytos pareigos – laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jai tapus nemokia ir sukūrė situaciją, jog įmonėje nebeliko turto (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Taigi akivaizdu, jog Bendrovė patyrė nuostolius būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, kurie pasireiškė kaip pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokia tapusiai įmonei nevykdymas (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai). Darytina išvada, kad atsakovo neteisėti veiksmai sąlygojo tai, kad Bendrovės turto nebeužtenka ieškovės patirtoms administravimo išlaidoms apmokėti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nustačius visas civilinei atsakomybei kilti reikalingas sąlygas, ieškovei iš atsakovo priteistina 2 280 Eur administravimo išlaidų.

13CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Dėl to ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2 280 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. lapkričio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

14Dokumentinio proceso tvarka pripažinus, kad ieškovės pareikšti reikalavimai yra pagrįsti, ieškovei iš atsakovo priteisiamas patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas – 26 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 93 straipsnio 1 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovo G. A., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Stiprus žmogus“, j. a. k. 304073963, 2 280 Eur (dviejų tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimties eurų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 280 Eur (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt eurų)) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 26 Eur (dvidešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

18Išaiškinti, kad atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti preliminarų sprendimą arba pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdys ir raštu pateiks teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikins ir bylą nutrauks.

19Jeigu per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, dokumentinio... 2. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Stiprus žmogus“... 3. Ieškovė nurodė, kad 2016 m. gruodžio 27 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 4. Ieškovės reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais,... 5. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 6. Remiantis ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus... 7. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės vadovas G. A. ilgą laiką nesikreipęs į... 8. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.253 straipsnio 1... 10. CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtina, jog juridinio asmens valdymo organo... 11. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 12. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atsakovas neįvykdė įstatymu nustatytos... 13. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 14. Dokumentinio proceso tvarka pripažinus, kad ieškovės pareikšti reikalavimai... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsnio 1... 16. ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovo G. A., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Stiprus žmogus“,... 18. Išaiškinti, kad atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus... 19. Jeigu per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos... 20. Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas....