Byla 2A-189/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Konstantino Gurino (pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovui V. Ž. , ieškovo atstovui advokatui Vidmantui Žylei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. Ž. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 25 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas civilinėje byloje Nr. 2-646-479/2006 pagal ieškovo V. Ž. ieškinį atsakovui Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl neteisėto aukciono procedūrų nutraukimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas V. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Palangos miesto savivaldybės administracijai, kuriuo prašė panaikinti 2006 m. kovo 23 d. viešojo aukciono komisijos sprendimą nutraukti turto pardavimo procedūras ir įpareigoti atsakovą vykdyti derybas dėl turto pardavimo ieškovui. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. vasario 2 d. atsakovo sprendimu jis buvo pripažintas viešojo aukciono laimėtoju dėl negyvenamojo pastato, esančio ( - ) , privatizavimo ir įpareigotas iki 2006 m. kovo 20 d. suderinti ir pasirašyti pastato pirkimo-pardavimo sutartį. 2006 m. kovo 20 d. ieškovas kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administracijos Turto skyrių su prašymu suteikti papildomą informaciją, tačiau Palangos miesto savivaldybės administracijos viešojo aukciono komisija 2006 m. kovo 23 d. privatizavimo procedūras nutraukė ir pastatą, esantį ( - ) laikė neparduotu. Ieškovo nuomone, atsakovas turto pardavimo procedūras nutraukė neteisėtai, nes ieškovas negalėjo per viešojo aukciono komisijos nustatytą nepagrįstai trumpą terminą suderinti turto pirkimo-pardavimo sąlygų, juo labiau, kad turto privatizavimo viešu būdu nuostatuose nėra nurodytas laikas, per kurį turi būti suderintas pirkimo-pardavimo sutarties projektas. Ieškovas teigė, kad atsakovas privalėjo privatizavimo sutartį su juo sudaryti per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo. Be to, ieškovui nebuvo pranešta, ar Palangos miesto savivaldybės taryba yra pritarusi objekto pardavimui, ieškovui nebuvo atskleista visa informacija sutarčiai sudaryti, ieškovui bei jo advokatams nebuvo žinoma žemės sklypo nuomos kaina, išnuomojamo žemės sklypo ribos (CK 6.163 str. 4 d.). Ieškovo nuomone, atsakovas sąmoningai nevykdė derybų dėl antraeilių objektų pardavimo, o susirgus Palangos miesto savivaldybės administracijos turto skyriaus vyriausiajai specialistei derybos nebuvo vedamos ir dėl objektyvių priežasčių, tačiau vėliau atsakovas nutraukė derybas dėl turto pardavimo. Be to, atsakovas privalėjo atsižvelgti ir į tai, kad ieškovas siekė turtą įsigyti ir atsakovui pervedė 100 000 Lt už parduodamą turtą (CK 6.309 str. 2 d.).

4Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo V. Ž. 28 Lt pašto išlaidų valstybei.

5Ieškovas V. Ž. dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė šį teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

6Bylos nagrinėjimo metu apeliacinės instancijos teismui šalys pateikė tvirtinti 2007 m. spalio 25 d. sudarytą taikos sutartį.

7Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

8Vadovaujantis CPK 140 straipsnio trečiąja dalimi, šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje, bet kurioje bylos nagrinėjimo teisme instancijoje. Kaip žinoma, taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

9Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui minėtą 2007 m. spalio 25 d. sudarytą taikos sutartį, kurioje šalys pripažįsta negaliojančia Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešo aukciono komisijos 2006 m. kovo 23 d. protokolo Nr. 5 dalį, kuria buvo nutarta privatizuojamą objektą, esantį ( - ), laikyti neparduotu ir susitaria toliau tęsti visas tolimesnes turto privatizavimo procedūras, kurias šalys susitarė baigti iki 2008 m. vasario 1 d. Ieškovas įsipareigojo atlikti veiksmus, išvardintus taikos sutarties 2 punkte, o atsakovas įsipareigojo atlikti taikos sutarties 1 punkte išvardintus veiksmus.

10Šalys prašo patvirtinti taikos sutartį, nurodo, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės (CPK 293-294 str.).

11Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą bei paskirstyti turėtas bylinėjimosi išlaidas, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui, todėl patvirtintina (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

12Šalys susitarė visas privatizuojamo objekto procedūras baigti ne vėliau kaip iki 2008 m. vasario 1 d. (taikos sutarties 1 p.). Atsižvelgiant į taikos sutarties 2.2 p. ir 2.3 p., kuriuose ieškovas įsipareigojo iki 2008 m. vasario 1 d. pilnai suderinti 2006 m. kovo 6 d. gautą iš atsakovo parduodamo objekto pirkimo-pardavimo sutarties projektą ir šį sutarties projektą pateikti atsakovo įgaliotiems asmenims, bei nuostatų nustatyta tvarka ir terminais pasirašyti suderintą objekto pirkimo-pardavimo sutartį ir ją pateikti atsakovo įgaliotiems asmenims, teisėjų kolegija laiko, kad taikos sutarties 1 punkte šalių susitartos baigti privatizavimo procedūros apima parduodamo objekto pirkimo-pardavimo sutarties projekto suderinimą ir šio sutarties projekto pateikimą atsakovo įgaliotiems asmenims. Taikos sutarties 2.4 p. nurodyta, kad ieškovas įsipareigojo per 5 darbo dienas po privatizuojamo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo visiškai atsiskaityti už nupirktą objektą, t. y. sumokėti į atsakovo specialiąją sąskaitą visą pirkimo kainos ir pradinio įnašo 100 000 Lt bei sumokėto 500 000 Lt papildomo avanso skirtumą. Teisėjų kolegija laiko, kad taikos sutarties 2.4 p. nurodyta pirkimo kaina yra kaina, kuri Palangos miesto savivaldybės 2006 m. vasario 2 d. protokolu Nr. 3 buvo pripažinta didžiausia viešame aukcione pasiūlyta kaina už objektą (b. l. 50).

13Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, skundžiamas Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 25 d. sprendimas panaikinamas, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.). Apeliantui grąžinama 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį ir apeliacinį skundą (b. l. 7, 127), tai yra apeliantas už ieškinį bei apeliacinį skundą sumokėjo po 30 000 Lt žyminio mokesčio, todėl jam turi būti grąžinama 45 000 Lt šio mokesčio (CPK 87 str. 2 d., 3 d.). Iš šalių lygiomis dalimis valstybei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, tai yra po 21,5 Lt (b. l. 2, 135) (CPK 94 str. 2 d.). Kaip ir sutarta taikos sutartyje, šalys nereikalauja bylinėjimosi išlaidų viena kitai atlyginimo.

14Patvirtinus taikos sutartį bei nutraukus civilinę bylą, naikintinos ir šioje civilinėje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str.). Dėl to turi būti panaikinta Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė – atsakovo nekilnojamojo turto, esančio ( - ) , areštas.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmos dalies 5 punktu, 293 straipsnio pirmos dalies 5 punktu, 87 straipsnio antrąja dalimi,

Nutarė

16Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 25 d. sprendimą.

17Patvirtinti ieškovo V. Ž. (asmens kodas ( - ) ir atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007 m. spalio 25 d. pasirašytą taikos sutartį, šiomis sąlygomis:

181. Sutarties šalys pripažįsta negaliojančia Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešo aukciono komisijos 2006 m. kovo 23 d. protokolo Nr. 5 dalį (toliau sutarties tekste - Protokolas), kuria buvo nutarta privatizuojamą objektą, esantį ( - ), (toliau sutarties tekste - Objektas) laikyti neparduotu ir toliau tęsti visas tolimesnes procedūras, numatytas LR valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatyme bei 1997 m. gruodžio 31 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1503 patvirtintuose Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatuose (toliau sutarties tekste - Nuostatai). Atsakovas įsipareigoja leisti ieškovui toliau derinti sutarties dėl Objekto pirkimo-pardavimo sąlygas; pateikti Objekto pirkimo-pardavimo sutarties projektą svarstyti savivaldybės turto privatizavimo komisijai; pritarus savivaldybės turto privatizavimo komisijai, pateikti Objekto pirkimo-pardavimo sutartį pasirašyti ieškovui bei atsakovo atstovui; atlikti kitas reikalingas Objekto privatizavimui būtinas procedūras. Šalys susitaria visas Objekto privatizavimo procedūras baigti ne vėliau kaip iki 2008 m. vasario 1 d.

192. Ieškovas įsipareigoja:

  1. iki 2007 m. lapkričio 10 d. imtinai, užtikrinant būsimos Objekto pirkimo-pardavimo sutarties prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą, sumokėti į atsakovo nurodytą banko sąskaitą papildomą 500 000 Lt (penkių šimtų tūkstančių litų) dydžio avansą už privatizavimo objektą.
  2. iki 2008 m. vasario 1 d. pilnai suderinti 2006 m. kovo 6 d. gautą iš atsakovo parduodamo Objekto pirkimo-pardavimo sutarties projektą ir šį sutarties projektą pateikti atsakovo įgaliotiems asmenims.
  3. Nuostatų nustatyta tvarka ir terminais, pasirašyti suderintą Objekto pirkimo- pardavimo sutartį ir šią pasirašytą sutartį pateikti atsakovo įgaliotiems asmenims;
  4. per 5 (penkias) darbo dienas po Objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo visiškai atsiskaityti už nupirktą Objektą, t. y. sumokėti į atsakovo specialią sąskaitą visą pirkimo kainos ir pradinio įnašo 100 000 Lt (vieno šimto tūkstančių litų) bei sumokėto 500 000 Lt (penkių šimtų tūkstančių litų) papildomo avanso skirtumą ir pateikti atsakovo įgaliotiems asmenims visos Objekto pardavimo kainos sumokėjimo į atsakovo specialią sąskaitą patvirtinančius banko dokumentus.

20Jeigu ieškovas uždelsia sumokėti sutarties 2.4 punkto nustatytu terminu Objekto kainą, jis privalo sumokėti į atsakovo specialią sąskaitą delspinigius - 0,2 procento, skaičiuojant šiuos delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Jeigu ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo termino, numatyto sutarties 2.4 punkte, nesumoka į atsakovo specialią sąskaitą visos pirkimo kainos ir pradinio įnašo 100 000 Lt (vieno šimto tūkstančių litų) bei sumokėto 500 000 Lt (penkių šimtų tūkstančių litų) papildomo avanso skirtumo ir nepateikia atsakovo įgaliotiems asmenims visos Objekto pardavimo kainos sumokėjimo į atsakovo specialią sąskaitą patvirtinančių banko dokumentų, Objekto pirkimo-pardavimo sutartis yra nutraukiama, o pradinis įnašas 100 000 Lt (vieno šimto tūkstančių litų), registracijos mokestis ir sumokėtas 500 000 Lt (penkių šimtų tūkstančių litų) papildomas avansas ieškovui yra nebegrąžinami.

 1. Pasirašydamos šią taikos sutartį šalys patvirtina, jog yra atidžiai susipažinusios su jos sąlygomis ir reikalavimais bei pasižada jų sąžiningai laikytis.
 2. Šalys įsipareigoja užtikrinti nurodytų taikos sutartyje sąlygų konfidencialumą. Tuo pagrindu ieškovas ir atsakovas įsipareigoja, tiek iki šios sutarties patvirtinimo teisme, tiek ir įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, nekomentuoti ar kitu būdu neaiškinti/neaptarinėti masinėse informacijos priemonėse (laikraščiuose, televizijos, radijo laidose, internetu ir kitais informacijos teikimo būdais), bet kokių derybų/bendravimo sudarant sutartį detalių/faktų, sudarytos ir teismo patvirtintos taikos sutarties turinio ar bet kokių kitų šios sutarties sąlygų.
 3. Sutarties šalys, sudarius ir teismui patvirtinus taikos sutartį, atsisako/nereikalauja bylinėjimosi išlaidų viena kitai atlyginimo.

21Priteisi iš ieškovo V. Ž. (asmens kodas ( - ) bei atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos valstybei po 21,5 Lt (dvidešimt vieną litą ir penkiasdešimt centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

22Grąžinti ieškovui V. Ž. (asmens kodas ( - ) 45 000 Lt (keturiasdešimt penkis tūkstančius litų) žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį ir apeliacinį skundą.

23Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – atsakovo nekilnojamojo turto, esančio , ( - ) areštą.

24Civilinę bylą Nr. 2A-189/2007 nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas V. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Palangos miesto... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 5. Ieškovas V. Ž. dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo... 6. Bylos nagrinėjimo metu apeliacinės instancijos teismui šalys pateikė... 7. Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.... 8. Vadovaujantis CPK 140 straipsnio trečiąja dalimi, šalys turi teisę... 9. Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui minėtą... 10. Šalys prašo patvirtinti taikos sutartį, nurodo, kad joms yra žinomos taikos... 11. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis... 12. Šalys susitarė visas privatizuojamo objekto procedūras baigti ne vėliau... 13. Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 14. Patvirtinus taikos sutartį bei nutraukus civilinę bylą, naikintinos ir... 15. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 16. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 25 d. sprendimą.... 17. Patvirtinti ieškovo V. Ž. (asmens kodas ( - ) ir atsakovo Palangos miesto... 18. 1. Sutarties šalys pripažįsta negaliojančia Palangos miesto savivaldybės... 19. 2. Ieškovas įsipareigoja:
  1. iki 2007 m.... 20. Jeigu ieškovas uždelsia sumokėti sutarties 2.4 punkto nustatytu terminu... 21. Priteisi iš ieškovo V. Ž. (asmens kodas ( - ) bei atsakovo Palangos miesto... 22. Grąžinti ieškovui V. Ž. (asmens kodas ( - ) 45 000 Lt (keturiasdešimt... 23. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi... 24. Civilinę bylą Nr. 2A-189/2007 nutraukti....