Byla 2-15142-615/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjai M. Č., jos atstovei advokatei I. S., nedalyvaujant suinteresuotų asmenų Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovams, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos M. Č. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. Č. priėmė savo vyro S. Č. palikimą pradėjusi faktiškai jį valdyti.

3Pareiškėja pareiškime (b. l. 3-4) nurodė, kad ( - ) susituokė su S. Č.. Gyvenant santuokoje ( - ) įsigijo butą ( - ), kuriame kartu su sutuoktiniu gyvena nuo ( - ) metų, taip pat ( - ) įsigijo žemės sklypą kartu su sodo nameliu, esančiais ( - ) namelio teisinę registraciją atliko ( - ) metais, tačiau sodo statinys buvo pastatytas ir priimtas naudoti ( - ). Po sutuoktinio mirties ( - ), pareiškėja liko gyventi jai nuosavybės teise priklausančiame bute ( - ). Šį butą nuolatos prižiūri, moka komunalinius mokesčius, atliko būsto einamąjį remontą. Po sutuoktinio mirties jai liko visi S. Č. asmeniniai daiktai, dokumentai, taip pat namų apyvokos reikmenys, baldai. Vasaros metu gyvena jiems su sutuoktiniu S. Č. priklausančiame sodo namelyje ( - ). Sodo namą po sutuoktinio mirties prižiūri tik pareiškėja. ( - ) metais atliko sodo namo teisinę registraciją, žemės sklypo ir namo kadastrinius matavimus, deklaravo sodo namo statybos užbaigimą. Sutuoktinis S. Č. nebuvo sudaręs testamento, neturėjo vaikų ar kitų įpėdinių. Vienintelė S. Č. įpėdinė yra pareiškėja, jo sutuoktinė M. Č.. Paskutinė S. Č. deklaruota gyvenamoji vieta - ( - ), kurioje S. Č. gyveno kartu su pareiškėja ir jos sūnumi A. S. nuo ( - ) metų. Nors sutuoktinio palikimą priėmė faktiškai pradėjusi turtą valdyti, ir pati yra aukščiau nurodyto turto dalies savininkė, tačiau pilnai disponuoti turtu galės tik teismui nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. Č. palikimą priėmė faktiškai pradėjusi paveldėtą turtą valdyti ir gavusi paveldėjimo teisės liudijimą.

4Teismo posėdžio metu pareiškėja M. Č. pareiškimą palaikė, patvirtino raštu nurodytas aplinkybes, nurodė, kad po vyro mirties priėmė palikimą, mokėjo ir moka mokesčius už butą ir sodo namelį, tvarkė, prižiūrėjo. Mirusysis vaikų neturėjo, kartu gyveno 25 metus. Ginčų dėl palikimo nebuvo ir nėra kilę. Po sutuoktinio mirties pareiškėja remontavo butą, dėjo naujus langus, duris ir kt.

5Pareiškėjos atstovė pareiškėjos prašymą palaikė.

6Liudytoja V. G. parodė, kad pareiškėja yra kaimynė virš 30 metų, daug bendrauja. Pareiškėja pati tvarko butą, sodo namelį. Po vyro mirtie priėmė palikimą. Mirusysis vaikų neturėjo, ginčo dėl palikimo nebuvo. Pareiškėja visada gyveno bute, o vasarą – sode. Ji rūpinosi sutuoktinio laidotuvėmis.

7Liudytojas A. S. parodė, kad yra pareiškėjos sūnus iš pirmos santuokos. Po S. Č. mirties, palikimą priėmė mama, kuri rūpinosi butu ir sodo nameliu, mokėjo komunalinius mokesčius. Mirusysis vaikų neturėjo, ginčų dėl palikimo nebuvo. Butą ir sodo namelį remontavo mama.

8Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą (b. l. 46) nurodė, kad dėl palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus turtą valdyti, neprieštarauja. Bylos medžiagoje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina prašomo juridinio fakto nustatymą. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

9Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškimą (b.l. 42-45) nurodė, kad dėl palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus turtą valdyti, neprieštarauja, teismui nustačius, kad į bylą pateikta pakankamai tokio fakto nustatymui reikalingų įrodymų. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įpėdinis faktiškai valdo palikimą, kai paveldimą turtą naudoja, juo disponuoja, jį prižiūri, moka mokesčius ir kt. Sprendžiant klausimą ar įpėdinis priėmė palikimą, paėmęs konkretų daiktą ar kelis daiktus, ar jo nepriėmė, reikia įvertinti tokio įpėdinio elgesį paėmus daiktą: jis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas (bendraturtis) ar kaip asmuo nepretenduojantis į palikimą, ar neturintis teisių į jį.

12Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

13Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu fizinis asmuo savo turto arba jo dalies nepalieka testamentu, tada atsiranda paveldėjimas pagal įstatymą, kada įpėdiniais ipso jure pagal įstatyme nustatytą eilę tampa asmenys, turintys tokią teisę palikimo atsiradimo momentu (CK 5.2 straipsnio 1, 2 dalys, 5.11-5.14 straipsniai). Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui– į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Taigi palikimo priėmimu pripažįstamas įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais sutikimą ir siekį įgyti visas teises į palikimą ir prisiėmimą visų pareigų, kylančių ar galinčių kilti iš palikimo. Įstatymo nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jeigu įpėdinis palikimo nurodytais būdais nepriėmė, įstatymo įtvirtintas dar vienas, lygiavertis paminėtam, palikimo priėmimo būdas– palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis).

14Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą– tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises.

15Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų, pareiškėjos, jos atstovės, liudytojų V. G., A. S. paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad S. Č. yra M. Č. sutuoktinis (b.l. 6). S. Č. mirė ( - ) (b.l. 13). Butas, esantis ( - ), bei žemės sklypas su pastatu – sodo nameliu, esantys ( - )., nuosavybės teise priklauso pareiškėjai M. Č. (b. l. 8, 9). Pareiškėja ( - ) deklaravo savo gyvenamąją vietą adresu ( - ) (b. l. 14). Valstybinės sodo statinių priėmimo komisijos ( - ) aktas patvirtina, kad sodo statinys, esantis ( - ), sklypo Nr. ( - ) buvo pastatytas ir priimtas naudoti ( - ) (b.l. 11-12). ( - ) Deklaracija apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą patvirtina, kad pareiškėja 2014 metais atliko sodo namo teisinę registraciją, žemės sklypo ir namo kadastrinius matavimus, deklaravo sodo namo, esančio ( - ) statybos užbaigimą (b. l. 15-16). Iš ( - ) Kauno rajono butų ūkio tarnybos pažymėjimo matyti, kad bute adresu ( - ) gyvena pareiškėja, kuri butu naudojasi, kaip buto savininkė, kartu gyvena jos vyras S. Č., bute registruotas nuo ( - ) bei sūnus A. S. bute registruotas nuo ( - ) (b. l. 17). ( - ) ( - ) bei ( - ) Sodininkų bendrijos ( - ) pažymos patvirtina, kad M. Č. jiems nėra skolinga (b. l. 18, 19) Notaro pateiktas atsakymas dėl informacijos apie paveldėjimo bylą patvirtina aplinkybę, kad dėl palikimo priėmimo po S. Č. mirties į notarų biurą niekas nesikreipė, paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Sąskaitos bei mokėjimo nurodymai patvirtina, kad M. Č. mokėjo mokesčius už butą, adresu ( - ) (b.l. 26-30). Aptarti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėja priėmė palikimą po S. Č., kuris buvo pareiškėjos sutuoktinis, mirties ( - ) pradėdama faktiškai valdyti jo turtą. Pareiškėja rūpinasi po sutuoktinio mirties likusiu turtu, moka mokesčius už sutuoktiniui ir jai nuosavybės teise priklausiusį turtą. Jokio ginčo dėl mirusiojo palikimo nebuvo ir nėra šiuo metu.

16Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja po savo sutuoktinio S. Č. mirties priėmė jo palikimą, pradėdama faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 str.). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjos pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja M. Č. po savo sutuoktinio S. Č., mirusio ( - ), mirties priėmė jo palikimą faktiškai pradėjusi valdyti paveldimą turtą (CK 5.50 str. 1, 2 d., 5.51 str. 1d., CPK 177, 178, 185 str., 444 str. 2d. 8p.).

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

18Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalimi, bei 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

19Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str. 2 d. 8 p. ir 448 str.,

Nutarė

20Pareiškimą tenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. Č., a. k. ( - ) priėmė palikimą po sutuoktinio S. Č., a. k. ( - ) (mirusio ( - ), mirties, faktiškai pradėjusi valdyti paveldimą turtą.

22Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai... 2. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę... 3. Pareiškėja pareiškime (b. l. 3-4) nurodė, kad ( - ) susituokė su S. Č..... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėja M. Č. pareiškimą palaikė, patvirtino... 5. Pareiškėjos atstovė pareiškėjos prašymą palaikė.... 6. Liudytoja V. G. parodė, kad pareiškėja yra kaimynė virš 30 metų, daug... 7. Liudytojas A. S. parodė, kad yra pareiškėjos sūnus iš pirmos santuokos. Po... 8. Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 9. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą,... 12. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 13. Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu... 14. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą– tai... 15. Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų... 16. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja... 17. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 18. Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 19. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str.,... 20. Pareiškimą tenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. Č., a. k. ( - ) priėmė... 22. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...