Byla 2-1808/2012
Dėl sumokėtų pinigų grąžinimo ir netesybų sumokėjimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Sanvada“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1023-XXX/2012 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Sanvada“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „WM – International“ dėl sumokėtų pinigų grąžinimo ir netesybų sumokėjimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Sanvada“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „WM-International“, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 33 400 EUR sumokėtą išankstinį mokėjimą,

513 325 EUR netesybų, 7,74 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškinio reikalavimo sumai atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, priklausančias atsakovui ir/ar esančias pas atsakovą ir/ar pas trečiuosius asmenis, jiems nesant areštuoti pinigines lėšas, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis. Ieškovas nurodė, kad reikalavimo suma yra didelė ir tai yra savaime pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2012 m. liepos 24 d. nutartimi ieškovo BUAB ,,Sanvada“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

9Teismas nurodė, kad iš pateikto ieškinio matyti, jog ieškovo bankroto administratorius apsiriboja vien tik deklaratyvaus pobūdžio teiginiais dėl sumokėtų pinigų grąžinimo ir netesybų sumokėjimo, reikalavime sugrąžinti išankstinį mokėjimą nurodytas labai trumpas laiko tarpas atsakovo atsiskaitymui su ieškovu, taip pat nėra aiškus šio reikalavimo vertimo į lietuvių kalbą teisingumas, kadangi nėra aišku kas jį pasirašęs. Teismas pažymėjo, kad nors ieškovas ir laiko, jog ieškinio tikėtinumui pagrįsti pakanka vien tokių argumentų, o ieškinio pagrįstumas vertinamas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės, tačiau įstatymas teismą įpareigoja vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyvių aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) numatytas išimtis (CPK 185 str.). Susipažinęs su ieškiniu teismas sprendė, kad byloje pateikti įrodymai negali būti pagrindas pripažinti, jog ieškovo reikalavimai yra pagrįsti tikėtinais įrodymais, todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsisakė.

10Teismas taip pat pažymėjo, kad, jeigu išnagrinėjus civilinę bylą iš esmės, teismo sprendimas būtų priimtas ieškovo naudai, o atsakovo turtas jau būtų parduotas, ieškovas turėtų teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo CK 6.249 straipsnio nustatyta tvarka.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Sanvada“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui patenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas, atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, motyvuojant, kad nėra nustatytas CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytas pirmasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas, gali tik tokiais atvejais kuomet iš tiesų pateikti įrodymai kelia pagrįstas abejones dėl akivaizdžios jų įrodomosios vertės stokos, arba tokiais akivaizdžiais atvejais kuomet ieškinys reiškiamas ne to asmens atžvilgiu, kurio atžvilgiu turėtu būti pareikštas, arba ieškinys grindžiamas ir kildinamas iš tokio teisinio santykio, kurio egzistavimas absoliučiai niekaip nėra įrodinėjamas ir kt. Vertinant CPK įtvirtintą teismo pareigą motyvuoti ir pagrįsti savo priimtus sprendimus, teismas abejodamas ir manydamas, kad pareikštas ieškinys, jo patenkinimo prasme, yra neperspektyvus, turėtų aiškiai išdėstyti faktines aplinkybes ir teisinius pagrindus, kuriais remiantis tokia išvada priimta, tačiau teismas to nepadarė.

142. Jokių abejonių dėl ieškovo rašto dėl reikalavimo sugrąžinti išankstinį mokėjimą vertimo į lietuvių kalbą negali būti, kadangi šis reikalavimas ir kiti ieškovo bei atsakovo tarpusavio susirašinėjimo raštai surašyti lietuvių kalba. Atsakovą santykiuose su ieškovu tiesiogiai atstovavo įgaliotas atstovas – lietuvis V. B. Visi ieškovo išsiųsti pranešimai atsakovui yra galiojantys. Juos pasirašę asmenys buvę UAB „Sanvada“ darbuotojai, t.y. ieškovo 2011 m. rugpjūčio 11 d. raštas pasirašytas ieškovo technikos direktoriaus R. B., ieškovo 2011 m. rugpjūčio 18 d., 2011 m. rugpjūčio 24 d. ir 2011 m. lapkričio 21 d. raštai pasirašyti ieškovo vadovo (direktoriaus) R. D.

153. Šiaulių apygardos teismo nuomonė, kad reikalavime grąžinti sumokėtą išankstinį mokėjimą nurodytas per trumpas įvykdymo terminas, niekaip nesusijusi ir negali pagrįsti prielaidos, kad pareikšto reikalavimo patenkinimas dėl šios aplinkybės nėra ir nebus galimas.

164. Ieškovo ieškinio reikalavimai bei jame nurodytos aplinkybės pagrindžiami leistinais įrodymais – sutartimi, įvairiais raštais, buhalteriniais dokumentais ir kt. Todėl nėra jokio pagrindo prielaidai, kad ieškovo reikalavimas yra tik deklaratyvaus pobūdžio. Be to, absoliučioje daugumoje tokio pobūdžio teisminių ginčų, įrodinėjimo priemonės (teikiami įrodymai) yra tokios pačios, kurias naudoja ieškovas. Priešingai nei laiko pirmosios instancijos teismas, nėra jokių abejonių, kad ieškovo ieškinys atsakovui yra pagrįstas.

175. Ieškovas reiškia 46 725 EUR (161 332,08 Lt.) dydžio ieškinį. Vertinant pirmosios instancijos teismo suformuotą praktiką turtiniuose ginčuose taikant laikinąsias apsaugos priemones, ieškovo reiškiamo ieškinio suma laikytina didele ir vien tai sudaro grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, todėl ieškovo pareikštas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turėtų būti patenkintas.

186. Ieškovo prašymas tenkintinas ir siekiant užtikrinti vienodą teismų praktikos formavimą ir garantuoti jurisprudencijos tęstinumą. Kadangi ieškovo reiškiamo reikalavimo suma laikytina didele ir grėsmė tinkamam teismo sprendimo įvykdymui preziumuojama, todėl vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuota teisės taikymo ir aiškinimo taisykle, kuria išaiškinta, kad nuginčyti šią prezumpciją gali tik atsakovas, teikdamas atskirąjį skundą arba bet kurioje proceso stadijoje pareikšdamas prašymą naikinti laikinąsias apsaugos priemones ir įrodydamas, kad atsakovas yra finansiškai pajėgus ir ekonomiškai stiprus asmuo, tačiau iki kol ši prezumpcija nepaneigta, nėra pagrindo teigti, kad grėsmė tinkamam teismo sprendimui neegzistuoja.

195. Pirmosios instancijos teismas neturėjo jokių teisinių pagrindų ir/ar pakankamai svarbių ir išskirtinių faktinių pagrindų nukrypti nuo suformuotos teismų praktikos, kadangi šios bylos aplinkybės iš esmės nesiskiria nuo kitų panašių turtinių ginčų. Kilęs ginčas yra nesudėtingas turtinis ginčas dėl sumokėto išankstinio mokėjimo grąžinimo ir netesybų sumokėjimo, tokie ir panašūs turtiniai reikalavimai yra reiškiami ir jų pagrindu keliama daugybė civilinių bylų, kuriuose ieškovai įrodinėja, o atsakovai įvairiais argumentais ginčija/nepripažįsta reiškiamo ieškininio reikalavimo pagrįstumą, todėl visi pareikšti reikalavimai iš esmės laikytini tikėtinai pagrįstais iki kol byla nėra pradėta nagrinėti bei išnagrinėta iš esmės.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartis paliktina nepakeista.

22Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

23Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovas BUAB „Sanvada“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „WM – International“ dėl sumokėtų piniginių lėšų grąžinimo ir netesybų sumokėjimo, argumentuodamas tuo, jog ieškovas, vykdydamas su atsakovu sudarytos rangos sutarties sąlygas, sumokėjo atsakovui 33 400 EUR išankstinį mokėjimą, tuo tarpu atsakovui pradėjus vykdyti projekto darbus bei rengti darbo projektą, ieškovas įsitikino, kad atsakovo ketinti įrengti skysčio šaldymo agregatai yra žemesnės šaldymo galios ir neatitinka projektinėje dokumentacijoje ir sutartyje nustatytų reikalavimų, be to, atsakovas neįvykdė rangos sutartyje nustatytų darbų, todėl minėta sutartis su atsakovu dėl esminio jos pažeidimo buvo nutraukta. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog byloje esantys įrodymai dėl ieškovo reikalavimo teisės gali būti pagrindas pripažinti tą aplinkybę, jog ieškovas atitinkamais įrodymais tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų. Pagal pateiktus į bylą duomenis matyti, kad 2011 m. gegužės 6 d. rašte dėl sutarties nutraukimo, kuris atsakovui buvo pateiktas lietuvių kalba, atsakovui nustatytas itin trumpas – tik 3 dienų terminas ieškovo sumokėto avanso grąžinimui. Be to, byloje pateiktas 2011 m. gegužės 8 d. reikalavimas atsakovui sugrąžinti išankstinį mokėjimą, kuris yra surašytas anglų kalba bei prie jo pridėtas šio dokumento vertimas, tačiau vertimo teisingumas, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas yra patvirtintas neaiškaus asmens, kadangi jame tik įrašytas sakinys, jog „tvirtinu, kad vertimas yra teisingas“ ir pasirašytas, nenurodant asmens, kas jį pasirašė. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju padaryti išvadą, jog ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus atitinkamais įrodymais nėra teisinio pagrindo.

24Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad didelė ieškinio suma gali būti vienas iš pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011), tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, nes kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visumą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo atžvilgiu pripažintina didele. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra pateikta apskritai jokių duomenų apie tai, kad tokia suma būtų didelė atsakovui ir ji savaime sąlygotų teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo ar negalimumo galimybę (CPK 178 str.).

25Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju apelianto prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių mastas pažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principus bei prieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslui, dėl ko pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi atsisakė taikyti šias laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir neatitinkančius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo apelianto atskirojo skundo argumentus. Kaip minėta aukščiau, vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, jeigu: 1) asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tikėtinai pagrindžia savo reikalavimus; 2) nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įvertinus byloje esančią medžiagą bei atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas neįrodė, jog egzistuoja objektyvios aplinkybės išvadai, kad atsakovas siektų paslėpti turtą, mėgintų savo turtą realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandytų sumenkinti savo turtinę padėtį, sąmoningai sumažinti savo mokumo galimybes ar kitaip elgtųsi nesąžiningai, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar taptų neįmanomu.

26Kiti atskirojo skundo argumentai neturi reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

27Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartis paliktina nepakeista.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Sanvada“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. 13 325 EUR netesybų, 7,74 procentų dydžio metines procesines palūkanas už... 6. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. liepos 24 d. nutartimi ieškovo BUAB... 9. Teismas nurodė, kad iš pateikto ieškinio matyti, jog ieškovo bankroto... 10. Teismas taip pat pažymėjo, kad, jeigu išnagrinėjus civilinę bylą iš... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Sanvada“ prašo Šiaulių apygardos... 13. 1. Teismas, atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 14. 2. Jokių abejonių dėl ieškovo rašto dėl reikalavimo sugrąžinti... 15. 3. Šiaulių apygardos teismo nuomonė, kad reikalavime grąžinti sumokėtą... 16. 4. Ieškovo ieškinio reikalavimai bei jame nurodytos aplinkybės pagrindžiami... 17. 5. Ieškovas reiškia 46 725 EUR (161 332,08 Lt.) dydžio ieškinį. Vertinant... 18. 6. Ieškovo prašymas tenkintinas ir siekiant užtikrinti vienodą teismų... 19. 5. Pirmosios instancijos teismas neturėjo jokių teisinių pagrindų ir/ar... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 21. Atskirasis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24... 22. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 23. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovas BUAB „Sanvada“... 24. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad didelė ieškinio suma gali būti... 25. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju apelianto prašomų taikyti... 26. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi reikšmės teisingam klausimo... 27. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą....