Byla e2S-662-560/2020
Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo ir statybą leidžiančio dokumento panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Baltoptik NT valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Baltic Vaccine“ ieškinį atsakovams VĮ Turto bankas ir Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo ir atsakovo VĮ Turto bankas priešieškinį dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo ir statybą leidžiančio dokumento panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Baltic Vaccine“ ieškinį atsakovams VĮ Turto bankas ir Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo ir atsakovo VĮ Turto bankas priešieškinį dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo ir statybą leidžiančio dokumento panaikinimo. Pasibaigus mediacijos procesui šalys pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartimi atmestas ieškovo UAB „Baltic Vaccine“, atsakovo VĮ Turto bankas, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prašymas patvirtinti taikos sutartį. 2020 m. sausio 31 d. gautas ieškovo UAB „Baltic Vaccine“ atskirasis skundas dėl teismo 2020 m. sausio 24 d. nutarties. 2020 m. vasario 24 d. civilinė byla su atskiruoju skundu išsiųsta į Vilniaus apygardos teismą.

72.

82020 m. vasario 27 d. teisme gautas UAB „Baltoptik NT valdymas“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 13 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Baltoptik NT valdymas“ prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu grąžino jį padavusiam asmeniui. Nurodė, kad 2020 m. vasario 24 d. civilinė byla su atskiruoju skundu išsiųsta į Vilniaus apygardos teismą, todėl pareiškėjo UAB „Baltoptik NT valdymas“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

134.

14Pareiškėjas UAB „Baltoptik NT valdymas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 13 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir į bylą trečiuoju asmeniu įtraukti UAB „Baltoptik NT valdymas“. Nurodo, kad UAB „Baltoptik NT valdymas“ yra žemės sklypo, adresu ( - ), bei jame esančio nekilnojamojo turto savininkė. Šioje civilinėje byloje yra sprendžiama dėl kaimyninio žemės sklypo, adresu ( - ), naudojimo teisių valstybinės nuomos sutarties pagrindu. Išvestiniu reikalavimu yra pareikštas prašymas naikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2018-02-14 išduotą statybos leidimą Nr. LSNS-01-180214-00216. Byloje nagrinėjami klausimai yra susiję su jos teisėmis ir pareigomis bei joje nustatyti faktai gali turėti įtakos bendrovei ginant savo teises. Bylą šalys siekia užbaigti sudaryta taikos sutartimi, kuria be kita ko būtų patvirtinama, jog statybos leidimas buvo išduotas teisėtai. Bendrovė mano, kad statybos leidimas buvo išduotas neteisėtai, nes nebuvo gautas bendrovės, kaip žemės sklypo savininkės, sutikimas vykdyti statybos darbus mažesniais nei nustatyti norminiai atstumai iki žemės sklypo ribos, taip pažeidžiant bendrovės interesus. Statybos leidimas buvo išduotas neįvertinus, kad statinių išdėstymas pažeis bendrovės žemės sklypo ir pastato patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimus ir nebus užtikrintas priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymasis.

155.

16Teismas, priimdamas sprendimą, neturi teisės spręsti klausimo dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų. Aplinkybė, jog byla 2020 m. vasario 24 d. buvo išsiųsta į Vilniaus apygardos teismą negali būti laikoma pagrindu grąžinti bendrovei pateiktą prašymą. Tretieji asmenys į civilinę bylą gali įstoti iki baigiamųjų kalbų pradžios. Byla nėra išnagrinėta, todėl bendrovė turi teisę į ją įstoti. Išimties dėl prašymo pateikimo laiko ir teisės teismui jį grąžinti bendrovei, esant bylai išsiųstai kitam teismui pagal atskirąjį skundą, CPK nenumato. Jeigu prašymas yra grąžinamas bendrovei, tuo pagrindu, kad jis buvo paduotas teismui, kuris nekompetentingas jį nagrinėti, nutartis turėjo būti priimta šio teismo pirmininko, jo pavaduotojo, Civilinių bylų skyriaus pirmininko ar jų paskirtas teisėjo, nurodant, į kurią instituciją ar teismą bendrovei reikia kreiptis, tačiau nutartyje šios aplinkybės nėra atskleistos.

176.

18Ieškovas UAB „Baltic Vaccine“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad tuo metu, kai bendrovė pateikė prašymą dėl jos įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, civilinė byla su ieškovo atskiruoju skundu dėl taikos sutarties tvirtinimo buvo išsiųsta Vilniaus apygardos teismui, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismas, neturėdamas bylos medžiagos savo žinioje, objektyviai negalėjo išspręsti bendrovės pateikto prašymo, todėl pagrįstai grąžino jį bendrovei, aiškiai nutartyje nurodydamas, jog byla yra Vilniaus apygardos teismo kompetencijoje. 2016 m. balandžio 15 d. Vilniaus apygardos teismo nutartyje c. b. Nr. 2S-744-653/2016 yra nurodyta, jog trečiajam asmeniui pateikus prašymą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje panaikinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jis buvo grąžintas trečiajam asmeniui motyvuojant būtent tuo, kad civilinė byla su apeliaciniu skundu buvo išsiųsta į Vilniaus apygardos teismą. Taigi, aukščiau nurodyta teismų praktika iš esmės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neturėdamas savo žinioje civilinės bylos, t. y. tol, kol ji su skundu yra išsiųsta apeliacinės instancijos teismui, negali spręsti jokių procesinių prašymų byloje, todėl pareikšti procesiniai prašymai turi būti grąžinami juos pateikusiems asmenims, kaip buvo padaryta ir šioje byloje.

197.

20Į bylą pateiktas bendrovės 2020 m. vasario 26 d. prašymas dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, yra pakartotinis, o jo motyvai iš esmės analogiški 2019 m. rugsėjo 23 d. prašymui, kuris buvo teismo netenkintas. Bendrovė nenurodė jokių naujų aplinkybių, kaip byla yra susijusi su bendrovės teisėmis ir pareigomis, todėl jos pakartotinis prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu taip pat neturėtų būti tenkinamas. Statybos leidimo išdavimo teistumo klausimas nebuvo bylos dalykas, todėl toks klausimas nebuvo spręstas ir įtrauktas ir į byloje pateiktą taikos sutartį. Teismo sprendimas res judicata galią turi tik byloje dalyvaujantiems asmenims, todėl neįtraukus bendrovės į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, tai niekaip neapribos jos procesinių teisių reikšti ieškinį ieškovui dėl statybos leidimo panaikinimo kitoje byloje. Bendrovės, kaip gretimo žemės sklypo savininkės, sutikimo vykdyti statybos darbus mažesniais nei nustatyti norminiai atstumai iki sklypo ribos, gauti nereikėjo pagal Reglamento 1931 p. Projekto sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus. Prieš išduodant statybos leidimą projekto sprendiniams IS „Infostatyba“ pritarė net 10 skirtingų institucijų. Prieš tai, kai buvo išduotas statybos leidimas daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), statybos projektui, šio projekto projektiniai pasiūlymai buvo viešai svarstomi su visuomene teisės aktų nustatyta tvarka. Absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą turinčių asmenų, o tik tais, kai tai susiję su įstatymo nurodytomis pasekmėmis – sprendimu turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

238.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

259.

26Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Baltic Vaccine“ ieškinį atsakovams VĮ Turto bankas ir Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo ir atsakovo VĮ Turto bankas priešieškinį dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo ir statybą leidžiančio dokumento panaikinimo. Pasibaigus mediacijos procesui, šalys pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartimi atmestas ieškovo UAB „Baltic Vaccine,“ atsakovo VĮ Turto bankas, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prašymas patvirtinti taikos sutartį. 2020 m. sausio 31 d. gautas ieškovo UAB „Baltic Vaccine“ atskirasis skundas dėl 2020 m. sausio 24 d. nutarties. 2020 m. vasario 24 d. civilinė byla su atskiruoju skundu išsiųsta į Vilniaus apygardos teismą. 2020 m. vasario 27 d. teisme gautas UAB „Baltoptik NT valdymas“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. kovo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-516-467/2020 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartį paliko nepakeistą.

2710.

28Atskirojo skundo objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu ir grąžino šį prašymą pareiškėjui. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau Konstitucijos nuostatose įtvirtinta tik teisė kreiptis į teismą, o šios teisės realizavimo tvarka nenustatyta. Konstitucijoje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos specialiuosiuose įstatymuose, ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2007). Kitaip tariant, kreipimasis į teismą pozityvius teisinius padarinius suinteresuotam asmeniui gali sukelti tik tuo atveju, jeigu ši teisė bus įgyvendinama laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir sąlygų.

2911.

30Šiuo atveju pareiškėjas pateikė teismui procesinį dokumentą – prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu. CPK 47 straipsnyje nustatyta, kad: tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms; jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva (1 dalis); pareiškime dėl įstojimo į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, turi būti nurodytas įstojimo į procesą pagrindas ir kurios iš šalių pusėje siekiama įstoti (3 dalis); trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, negali veikti procese prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus (4 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tuo atveju, kai, atsižvelgiant į to asmens ir vienos iš šalių materialiojo teisinio santykio pobūdį, procesas gali paveikti, nors ir netiesiogiai, to asmens materialiąsias subjektines teises ir pareigas. Pagrindinis trečiojo asmens dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, su kuria jis dalyvauja, laimėti bylą ir taip išvengti savo materialiosios teisinės padėties pablogėjimo. Taigi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimą procese gali pagrįsti tik atitinkamas jo ir vienos iš proceso šalių materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011; 2014 m. spalio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2014; kt.).

3112.

32Pagrindas, dėl kurio pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą buvo tai, jog teismas nustatė, kad civilinė byla su atskiruoju skundu yra išsiųsta į apeliacinės instancijos teismą. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka ir pažymi, jog aplinkybė, kad byloje yra gautas ir priimtas atskirasis skundas, kuris su civiline byla yra išsiųstas į apeliacinės instancijos teismą, negali būti pagrindu atsisakyti priimti byloje gaunamus prašymus. CPK nenumato, jog bylą išsiuntus į apeliacinės instancijos teismą, visus nuo išsiuntimo byloje gaunamus procesinius šalių prašymus turėtų nagrinėti apeliacinės instancijos teismas. Jeigu pirmosios instancijos teismas mano, jog jis negali išnagrinėti procesinio šalies prašymo tol, kol apeliacinės instancijos teisme nebus išnagrinėtas atskirasis skundas, tai negali būti pagrindas tokių prašymų nepriimti ir grąžinti juos padavusiems asmenims. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo prašymą, motyvuodamas bylos išsiuntimu į apeliacinės instancijos teismą, kadangi tai nėra pagrindas atsisakyti priimti prašymą.

3313.

34Ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma teismų praktika negali būti taikoma šioje byloje, kadangi ieškovo minimoje 2016 m. balandžio 15 d. Vilniaus apygardos teismo nutartyje c. b. Nr. 2S-744-653/2016 buvo sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. CPK 147 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys prašymus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, turi teisę paduoti spręsti apeliacinės instancijos ir kasaciniam teismui, kai šių teismų žinioje yra byla dėl ginčo esmės. Taigi, įstatyme yra numatyta teisė teikti prašymus tik dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aukštesnės instancijos teismui, jeigu jų žinioje yra byla dėl ginčo esmės. Šiuo atveju, byloje nebuvo teiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašymas buvo teiktas dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, todėl CPK numatytas specialus reguliavimas, susijęs su prašymais dėl laikinųjų apsaugos priemonių teikimo, šioje byloje negali būti taikomas.

3514.

36Taigi, nustačius, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo prašymą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas yra pagrįstas. Kadangi pirmosios instancijos teismas nesprendė prašymo iš esmės, todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl jo pagrįstumo ir sprendžia, kad atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, skundžiama pirmosios instancijos nutartis naikintina ir prašymas grąžintinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

38Pareiškėjo UAB „Baltoptik NT valdymas“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

39Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti ir prašymą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal... 7. 2.... 8. 2020 m. vasario 27 d. teisme gautas UAB „Baltoptik NT valdymas“ prašymas... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 13 d. nutartimi pareiškėjo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. 4.... 14. Pareiškėjas UAB „Baltoptik NT valdymas“ pateikė atskirąjį skundą,... 15. 5.... 16. Teismas, priimdamas sprendimą, neturi teisės spręsti klausimo dėl... 17. 6.... 18. Ieškovas UAB „Baltic Vaccine“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 19. 7.... 20. Į bylą pateiktas bendrovės 2020 m. vasario 26 d. prašymas dėl įtraukimo... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 23. 8.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 25. 9.... 26. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama... 27. 10.... 28. Atskirojo skundo objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 29. 11.... 30. Šiuo atveju pareiškėjas pateikė teismui procesinį dokumentą – prašymą... 31. 12.... 32. Pagrindas, dėl kurio pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti... 33. 13.... 34. Ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma teismų praktika negali... 35. 14.... 36. Taigi, nustačius, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 38. Pareiškėjo UAB „Baltoptik NT valdymas“ atskirąjį skundą tenkinti iš... 39. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti ir...