Byla 3K-3-92/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Čaikos (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Grabinsko ir Prano Žeimio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens AB „DFDS LISCO“ pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovui AB Vilniaus vertybinių popierių birža, tretiesiems asmenims AB „DFDS LISCO“ ir A. S. dėl AB Vilniaus vertybinių popierių birža valdybos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovui AB Vilniaus vertybinių popierių birža, tretiesiems asmenims AB „DFDS LISCO“ ir A. S. dėl AB Vilniaus vertybinių popierių birža valdybos sprendimo panaikinimo, 2006 m. kovo 28 d. sprendimu ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, 2006 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. kovo 28 d. sprendimą paliko nepakeistą.

4Kasaciniu skundu ieškovas D. S. prašė Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugpjūčio 2 d. nutartį ir Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. kovo 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, taip pat prašė priteisti jam iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Atstovaudami trečiąjį asmenį AB „DFDS LISCO“, advokatai A. A. ir V. B. surašė ir pateikė atsiliepimą į kasacinį skundą, kuriuo prašė šį skundą atmesti, skundžiamus teismų procesinius sprendimus palikti nepakeistus ir priteisti trečiajam asmeniui AB „DFDS LISCO“ iš ieškovo D. S. kasaciniame teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas. Prie atsiliepimo į kasacinį skundą buvo pateikti 2006 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitos faktūros nuorašas ir 2006 m. gruodžio 6 d. mokėjimo pavedimas Nr. 7439, patvirtinantys, kad už atsiliepimo į D. S. kasacinį skundą surašymą tretysis asmuo AB „DFDS LISCO“ sumokėjo advokatams 6 281,38 Lt.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. kovo 9 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugpjūčio 2 d. nutartį paliko nepakeistą.

7Tretysis asmuo AB „DFDS LISCO“ kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą su pareiškimu, prašydamas vadovaujantis CPK 277 straipsniu priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų ir priteisti jam iš ieškovo D. S. 6 281,38 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą apmokėti.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas, neišsprendęs bylinėjimosi išlaidų klausimo, gali dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu priimti papildomą sprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kasacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl AB Vilniaus vertybinių popierių birža valdybos sprendimo panaikinimo, 2007 m. kovo 9 d. nutartimi kasacinį skundą atmetė, o apskųstą apeliacinės instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Dėl to, vadovaujantis CPK 47 straipsnio 2 dalimi ir 98 straipsniu, trečiajam asmeniui AB „DFDS LISCO“, kaip asmeniui, nors nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų, tačiau dalyvavusiam pusėje šalies (atsakovo), kurio naudai priimtas sprendimas, iš kasatoriaus priteistinos išlaidos už advokato pagalbą rengiant atsiliepimą į kasacinį skundą. Prieš išnagrinėjant bylą kasacine tvarka, buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad už teisinę pagalbą tretysis asmuo AB „DFDS LISCO“ ją teikusiems advokatams sumokėjo 6 281,38 Lt.

10Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, priteistinos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), kuriose nustatytais priteistino užmokesčio už suteiktas teisines paslaugas maksimaliais dydžiais yra ribojamos teismo priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumos. Spręsdama dėl trečiajam asmeniui AB „DFDS LISCO“ priteistinų atstovavimo kasaciniame teisme išlaidų sumos, teisėjų kolegija atsižvelgia į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus priteistino užmokesčio už advokato teisinę pagalbą kriterijus: išnagrinėta byla nebuvo didelės apimties ir itin sudėtinga, joje nebuvo reikalingos specialios žinios, trečiajam asmeniui atstovavę advokatai dalyvavo byloje nuo nagrinėjamo pirmosios instancijos teisme, byloje nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai. Remdamasi šiais kriterijais ir Rekomendacijose nustatytu maksimaliu užmokesčio už advokato teisinę pagalbą surašant atsiliepimą į kasacinį skundą dydžiu (Rekomendacijų 8.14 punktas), teisėjų kolegija sprendžia, kad iš ieškovo D. S. trečiajam asmeniui AB „DFDS LISCO“ prašoma priteisti už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą suma mažintina iki 1200 Lt. (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu ir 277 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

12Priteisti iš ieškovo D. S. trečiojo asmens AB „DFDS LISCO“ naudai 1200 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą apmokėti.

13Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai