Byla e2A-121-614/2019
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andrutės Kalinauskienės, Eglės Surgailienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vytauto Zeliankos, sekretoriaujant Renatai Anderson, dalyvaujant ieškovui D. Š., ieškovų atstovui advokatui R. Č., atsakovo AB SEB bankas atstovei advokatei K. S., ieškovei L. Š. ir atsakovui notarui M. K. nesant, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų D. Š. ir L. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų D. Š. ir L. Š. ieškinį atsakovams AB SEB bankas, notarui M. K. dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami: panaikinti tarp AB SEB banko ir ieškovų sudarytos 2014-07-23 kredito sutarties Nr.14A1418211614-F3 nutraukimą vienašališku AB SEB banko pareiškimu, įformintu 2017-04-28 raštu, pripažįstant jį negaliojančiu, ir taikant restituciją, pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto devynioliktojo notarų biuro notaro M. K. atstovės E. M.-L. atliktą 2017-06-29 datos vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. MK-6020, dėl išieškojimo kreditoriaus AB SEB banko naudai iš atsakovų hipoteka, kurios identifikavimo kodas 20120140072689, sudaryta 2014-09-17, apsunkinto turto. Ieškinį grindė tuo, jog 2014 m. liepos 23 d. kredito sutartyje šalys susitarė, jog atsakovas suteiks 437 750 Lt kreditą įsigyti nekilnojamąjį turtą ir 8 500 Lt kreditą šio turto statybos darbams užbaigti. Ieškovai gautą kreditą panaudojo pagal paskirtį – įgijo nekilnojamąjį turtą ( - ) ir apsunkino jį hipoteka atsakovo naudai. Ieškovai kreditą įsipareigojo grąžinti iki 2040 m. sausio 20 d. mokėdami kredito dalį ir palūkanas, kas sudaro apie 547,85 Eur, kiekvieno mėnesio 20 dieną. Ieškovai yra susituokę ir sulaukė keturių vaikų iš kurių trys yra nepilnamečiai ir gyvena kartu ieškovais. Gimus trečiam vaikui atsakovė turėjo rūpintis vaiku ir nedirbti, o ieškovo pajamos šiuo laikotarpiu sumažėjo. Visa tai nulėmė, jog ieškovai nuo 2016 m. balandžio mėnesio negalėjo laiku mokėti atsakovui numatyto dydžio įmokas. Nepaisant to, ieškovai įmokėdavo atsakovui stambesnes sumas. Apie susiklosčiusią situaciją ieškovai informavo atsakovą ir bandė su juo susitikti, aptarti tai, gauti konsultacijas, bet atsakovo darbuotoja nesutiko tartis dėl susitikimų tik ragino padengti pradelstus įsipareigojimus. Ieškovai nieko nežadėjo ir negalėjo pažadėti, nes jų finansinė padėtis buvo sudėtinga ir neapibrėžta. 2017 m. sausio mėn. ieškovai sumokėjo 3 500 Eur įmoką, bet atsakovas ir toliau nesutiko susitikti ir spręsti ieškovų įsipareigojimų vykdymo problemas. Atsakovas ieškovams siuntė raginimus sumokėti skolą ir įspėjimus apie kredito sutarties nutraukimą. Ieškovas 2017 m. gegužės 31 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas leisti tam tikrą laiką mokėti palūkanas bei pertvarkyti pradelstų mokėjimų terminus. Atsakovas, atsakydamas formaliai 2017 m. birželio 1 d raštu pranešė, jog ieškovai per vėlai kreipėsi ir nėra galimybės tenkinti prašymo. 2017 m. birželio 14 d. ieškovai gavo notaro 2017 m. birželio 8 d. pranešimą apie inicijuotą priverstinę skolos išieškojimo procedūrą. 2017 m. liepos pabaigoje ieškovai gavo notaro išduoto 2017 m. birželio 29 d. vykdomojo įrašo egzempliorių. Ieškovų finansinė padėtis stabilizavosi ir jie 2017 m. rugsėjo 1 d. atliko 350 Eur mokėjimą ir tikisi tokius mokėjimus toliau vykdyti. Ieškovė 2017 m. balandžio 7 d įsidarbino ir nuo 2017 m. liepos 10 d. gauna virš 700 Eur pajamas. Vienašališkas kredito sutarties nutraukimas yra nepagrįstas, neteisėtas, atliktas taikant nesąžiningai sutarties sąlygas. Ieškovai laikytini vartotojais ir niekada nevengė vykdyti savo įsipareigojimų atsakovui. 2016 – 2017 metais pas ieškovus susiklostė sudėtinga finansinė situacija ir šalys turėjo ieškoti sprendimų, o atsakovas formaliai pasinaudojo atskiromis sutarties sąlygomis ir susiklosčiusia situacija bei įgijo nepagrįstą pranašumą prieš vartotojus. Atsakovas ne vieną kartą nesutiko su ieškovais aptarti finansinius sunkumus ir pateikti pasiūlymus, nesidomėjo finansinių sunkumų atsiradimo priežastims, neanalizavo finansinės būklės, o tai laikytina esminiu kredito sutarties nutraukimo tvarkos pažeidimu. Ieškovų pradelstų įsipareigojimų suma nėra didelė, jie sutinka mokėti už pradelstą terminą netesybas, jie toliau vykdo ir vykdys ieškovui finansinius įsipareigojimus iki visiško atsiskaitymo. Panaikinus sutarties nutraukimą, sutartis turi būti toliau vykdoma, ir tai bus galima tik panaikinus notaro išduotą 2017 m. birželio 29 d. vykdomąjį raštą. Be to, vykdomasis įrašas atliktas nesilaikant Notariato įstatymo 491 straipsnio 1 dalies, CK 4.192 straipsnio 1 dalies, kuriose nustatytas 20 dienų terminas įrašui atlikti. Vykdomasis įrašas atliktas 2017 m. birželio 29 d. Iš byloje pateikto rašto matyti, jog raštas paštui buvo pateiktas tik 2017 m. birželio 12 d., o ne jo surašymo dieną 2017 m. birželio 8 d., todėl privalomas 20 dienų terminas baigėsi 2017 m. liepos 2 d.

62.

7Atsakovas AB SEB bankas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, jog 2014 m. liepos 23 d. tarp šalių buvo sudaryta kreditavimo sutartis. Ieškovai ne vieną kartą įmokas pagal sutartį mokėjo netinkamai ir ne laiku. Atsakovas dėl netinkamai vykdomos sutarties yra siuntęs penkis įspėjimo raštus: 2016 m. liepos 5 d.; 2016 m. rugsėjo 12 d. – dėl 2 54739 Eur skolos padengimo; 2016 m. gruodžio 19 d. – dėl 3 217,16 Eur skolos padengimo; 2017 m. vasario 22 d. – dėl 1 324,83 Eur skolos padengimo; 2017 m. balandžio 28 d. – dėl 2 395,58 Eur skolos padengimo. Per raštuose nustatytus papildomus 30 dienų terminus įsiskolinimui likviduoti ieškovai ne tik nepadengdavo jau esančios skolos, bet tapdavo skolingi einamojo mėnesio įmokas ir tokiu būdu ieškovų skola vis didėjo. Gavę įspėjimus, skolininkai skambino į banką, prašė palaukti ir vis žadėjo padengti skolą, bet skola taip ir liko nepadengta. Sutartis buvo nutraukta nuo 2017 m. birželio 1 d. ir bankas 2017 m. birželio 5 d. kreipėsi į notaro biurą dėl vykdomojo įrašo atlikimo. Bankui yra svarbus ir esminė sutarties sąlyga yra ne tik sutartyje numatytas galutinis skolos grąžinimo terminas, bet ir tarpiniai mokėjimai. Ieškovų padaryti pažeidimai buvo kvalifikuoti kaip esminis sutarties pažeidimas ir buvo pagrindu vienašališkai nutraukti sutartį pagal sutarties 5.2 ir 5.2.1. punktą. Bankas pripažįsta, jog pareigą bendradarbiauti turi abi sutarties šalys. Ieškovai įspėti apie sutarties nutraukimą skolos nepadengė per nustatytą 30 dienų papildomą terminą, o paskutinę termino dieną, darbo dienos pabaigoje atsiuntė formalų prašymą dėl kredito sutarties sąlygų pakeitimo. Ieškovai neįvykdė sutarties 4.16, 4.23, 4.23.1., 4.23.4. punktuose nurodytų bendradarbiavimo pareigų – pranešti raštu apie finansinės būklės pablogėjimą, finansinių sunkumų atsiradimą, jų priežastį, laikotarpį, gaunamas pajamas. Ieškovų vartotojo statusas nesuteikia jiems jokių papildomų privilegijų nevykdyti sutarties ir nepatirti neigiamų pasekmių. Sutarties nutraukimą sąlygojo pačių ieškovų elgesys, todėl ir kylančios neigiamos pasekmės negali būti vertinamos kaip netikėtos.

83.

9Atsakovas notaras M. K. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, jog 2017 m. birželio 7 d. notaro biure buvo gautas hipotekos kreditoriaus AB SEB bankas prašymas dėl vykdomojo įrašo atlikimo. Kadangi buvo pateikti visi reikalingi dokumentai vykdomajam įrašui atlikti, 2017 m. birželio 8 d. skolininkams buvo išsiųstas panešimas, o 2017 m. birželio 29 d. buvo išduotas vykdomasis įrašas.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.

135.

14Teismas nustatė, kad atsakovo pateiktuose raštuose nėra aiškiai nurodytas Sutarties nutraukimo pagrindas, o tik nurodomas susidaręs įsiskolinimas, nustatomas terminas skolai padengti bei nurodomos pasekmės (Sutarties nutraukimas) nesumokėjus skolos per nustatytą terminą. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino, jog Sutartis buvo nutraukta remiantis Sutarties 5.2.1. punktu, kas yra ir esminiu sutarties pažeidimu, todėl teismas, įvertinęs šias aplinkybes ir ieškovų pareikštame ieškinyje suformuluotus reikalavimus, šioje byloje vertino atsakovo atlikto Sutarties nutraukimo pagrįstumą ir teisėtumą, remdamasis Sutarties 5.2.1. punktu ir esminiu sutarties pažeidimu, numatytu CK 6.217 straipsnyje.

156.

16Teismo vertinimu, sutarties 5.2.1. punkto sąlyga, leidžianti atsakovui AB SEB bankui vienašališkai nutraukti Sutartį numatytomis sąlygomis, iš esmės nepažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyros ieškovų nenaudai ir joje nėra kitų CK 6.2284 straipsnio 2 dalyje numatytų kriterijų, todėl nėra pagrindo šią Sutarties sąlygą pripažinti nesąžininga ir negaliojančia. Teismas pažymėjo, jog CK 6.874 straipsnio 2 dalyje numatytas teisinis reglamentavimas taip pat numato paskolos gavėjui laiku negrąžinus numatytos paskolos dalies, paskolos davėjui teisę reikalauti grąžinti visą likusią paskolą.

177.

18Teismas sprendė, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybes pagrindžia, jog ieškovai nuo 2016 m. balandžio mėnesio (ką pripažįsta ir patys ieškovai) pradėjo vėluoti mokėti Sutarties numatytas įmokas. Atsakovas apie vėluojamas mokėti įmokas ir susidariusią skolą informavo ieškovus 5 raštais, kartu nustatydamas 30 dienų terminą skolai padengti ir įspėdamas apie Sutarties nutraukimą. Sutartis buvo nutraukta 2017 m. birželio 1 d., t.y. kai ieškovų Sutarties pažeidimai tęsėsi daugiau nei metus.

198.

20Teismas nustatė, jog ieškovų skola nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2017 m. sausio mėnesio didėjo. 2017 m. sausio mėnesį ieškovai padengė dalį susidariusio įsiskolinimo, bet skolos suma ir toliau vėl pradėjo didėti, kol 2017 m. balandžio 28 d. sudarė 2 395,58 Eur. Nesumokėtos įmokos viršijo 4 mėnesius, t.y. virš 120 dienų. Šios aplinkybės pagrindžia, jog atsakovui AB SEB bankas buvo pagrindas remiantis Sutarties 5.2.1. punktu nutraukti Sutartį apie tai įspėjus ieškovus. Byloje pateikti įrodymai pagrindžia, jog atsakovas 2017 m. balandžio 28 d. raštu įspėjo ieškovus apie susidariusią skolą ir nustatė terminą iki 2017 m. gegužės 31 d. sumokėti skolą, kartu įspėdamas apie Sutarties nutraukimą. Ieškovai per atsakovo AB SEB bankas nustatytą terminą nesumokėjo skolos, todėl teismas padarė išvadą, jog Sutartis su ieškovai buvo nutraukta teisėtai ir pagrįstai, laikantis joje numatytų procedūrų.

219.

22Teismas padarė išvadą, jog Notariato įstatymo 491 straipsnio 1 dalyje bei CK 4.192 straipsnio 1 dalyje numatyto pranešimo išsiuntimo data laikoma diena kai pranešimas palieka notaro biurą ir perduodamas trečiajam asmeniui su tikslu jį įteikti skolininkui. Tai, jog trečiasis asmuo vėliau siuntą pats įteikia skolininkui ar pasitelkia kitus asmenis, neturi įtakos nustatyto termino skaičiavimui. Visa tai leidžia darytina išvadą, jog terminas vykdomajam įrašui atlikti buvo atliktas laikantis Notariato įstatymo 491 straipsnio 1 dalyje bei CK 4.192 straipsnio 1 dalyje numatyto termino, todėl nėra pagrindo jį panaikinti ir šiuo pagrindu.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2410.

25Ieškovai apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų ieškinį tenkinti, taip pat grąžinti 338 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį, įskaitant prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei apeliacinį skundą, o dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme priimti naujus (pridedamus) įrodymus, bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

2610.1.

27Pirmos instancijos teismas netinkamai atskleidė ginčo esmę, nepagrįstai susiaurino jo apimtį ir teisinių santykių, kuriems taikytinos CK 6.215 str. 5 d. teisės normos, ratą, ir dėl to faktiškai nepasisakė dėl esminės ieškinio argumentų, susijusių su sutarties sąlygų ir jos taikymo sąžiningumo tiek pagal bendruosius sutarčių aiškinimo principus, tiek dėl vartotojų teisių apsaugos.

2810.2.

29Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad atsakovo 2017-04-28 rašte nebuvo nurodomas pagrindas, kuriuo nutraukiama Kredito sutartis. Jį atsakovas nurodė tik bylos nagrinėjimo metu, įvertinęs ieškinį, t. y. elgėsi nesąžiningai, nes Kredito sutarties nutraukimo pagrindą nurodė ne pagal tai, koks buvo faktinis pagrindas, faktinis jo interesas, o pagal jam palankesnį teisinį reguliavimą, kai paaiškėjo ieškovų (vartotojų) pozicija, kas nepagrįstai apsunkino jų teisių gynimą, pažeidė jų interesus.

3010.3.

31Pirmos instancijos teismas nenustatė ir nenurodė, kokie esminiai atsakovo interesai buvo pažeisti ir dar taip, kad neleisti ieškovams įvykdyti Kredito sutartį pagal jos sąlygas, kad ir su tam tikrais vėlavimais. Priešingai, teismas nurodė, kad sutartis buvo nutraukta dėl aplinkybių, kurios leidžia vienašališkai nutraukti sutartį pagrindu, kuris nesusijęs su Kredito sutarties pažeidimu.

3210.4.

33Pirmos instancijos teismas turėjo įvertinti pagal sutarčių aiškinimo taisykles, ar tikrai Kredito sutarties bendrosios dalies 5.2.1 p. apibrėžia kokį nors objektyvų pagrindą sutarčiai vienašališkai nutraukti, nesant jos pažeidimo, ar toks pagrindas nagrinėjamu atveju iš tikrųjų gali būti taikomas, ir bet kokiu atveju (nustačius, kad tai sutarties esminio pažeidimo apibrėžimas, ar to nenustačius) įvertinti, ar jis atitinka bendruosius tiesės principus, ar pagal teismų praktikos suformuotas teisės aktų taikymo taisykles tai nereiškia nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, nepagrįsto pranašumo, tuo labiau santykiuose su vartotoju.

3410.5.

35Konstatavus, kad Kredito sutarties bendrosios dalies 5.2.1 p. nurodytas atvejis negali būti laikomas sutarties nutraukimo pagrindu, susijusius ar nesusijusiu su sutarties pažeidimu, šios sąlygos pripažintinos nesąžiningomis ir tuo pačiu neteisėtomis, o jų pagrindu atlikti sutarties šalies veiksmai - sutarties nutraukimas naikintinas teismo sprendimu.

3610.6.

37Pirmos instancijos nenustatė jokių atsakovo interesų, kurie nukentėtų leidžiant vykdyti Sutartį pagal jos sąlygas, net ir ne visai laiku (bet ieškovams mokant netesybas), kad atsakovui tenka neproporcingai griežta prievolių vykdymo našta tokiu atveju. Priešingai, jo finansinei interesai yra užtikrinti didelės vertės nekilnojamojo turto hipoteka ir atsakovas visada išlaiko teisę nutraukti Sutartį, jeigu ji nebūtų vykdoma ir tai reikštų esminį jos pažeidimą.

3810.7.

39Bylos nagrinėjimo metu ieškovai pateikė mokėjimo dokumentus, kad jie kredito sutartyje numatytu periodiškumu ir sumomis vykdo savo finansinius įsipareigojimus atsakovui ir patvirtino vykdysiantys ateityje. Tai patvirtinantys dokumentai už paskutinį laikotarpį pateikiami ir su šiuo apeliacinius skundu, todėl nėra ir negali būti abejonių dėl Sutarties įvykdymo galimybių pagal jos sąlygas.

4010.8.

41Pirmos instancijos teismo nuoroda, kad ieškovų šeimai po mokėjimų SEB bankui lieka per mažai pinigų jų poreikiams tenkinti, nėra pagrįsta, nes šių aplinkybių tesimas bylos nagrinėjimo neįvertinto ir be jokio pagrindimo nurodė, kad ieškovai turi prioritetą skirti finansinėms išlaidoms, nesusijusioms su įsipareigojimų SEB bankui vykdymu.

4210.9.

43Nepagrįsta ir teismo išvada, kad SEB bankas tinkamai įvykdė bendradarbiavimo pareigą vien dėl to, kad pateikė ieškovams penkis pranešimus apie Kredito sutarties pažeidimą ir laukdamas tolesnių ieškovų veiksmų – mokėjimų. Formalus raginimas įvykdyti įsipareigojimus niekaip neprisideda prie lengvesnių sąlygų įvykdyti jas sudarymo, nereiškia kokio nors padėjimo ir tuo pačiu bendradarbiavimo. Priešingai, toks elgesys, kai nustatomos neįvykdomos sąlygos, neatitinka sąžiningumo kriterijaus.

4410.10.

45Ieškovų pradelstų įsipareigojimų suma nėra didelė, jie sutinka už pradelstą laikotarpį mokėti Kredito sutartyje nustatytas netesybas, ieškovai vykdo ir vykdys savo finansinius įsipareigojimus iki visiško atsiskaitymo su SEB banku, nors galimai šiek tiek pradelsdami mokėjimų terminus, tačiau tokia galimybė numatyta ir Kredito sutartimi.

4610.11.

47Pirmos instancijos teismas nepateikė jokio teisinio pagrindimo, kodėl korespondencijos įteikimas ne pašto įstaigai turi ar gali būti prilyginamas įteikimo jai, todėl toks aiškinimas negali būti teisiškai pagrįstas vien dėl šios aplinkybės. Diena, kurią Notaras perdavė kitam asmeniui korespondenciją ją išsiųsti per pašto įstaigą, pašto korespondencijos dokumentuose neatsispindi, ji skolininkui nėra pasiekiama (ką patvirtino ir šios bylos aplinkybės) ir žinoma, be to, ji labai ir be pagrindo prailgina jos pristatymo laiką. Šios aplinkybės nesudaro pagrindo aiškinti Notariato įstatymo 491 str. 1 d. bei CK 4.192 str. 1 d. teisės normas kitaip negu jose parašyta.

4810.12.

49Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas Sutartį nutraukė vienašališku pareiškimu, kuriame nėra nurodytas tokiam veiksmui pagrindas. Vien dėl šios aplinkybės notaras, nepašalinęs šių neaiškumų (nepareikalavęs to iš hipotekos kreditoriaus SEB banko), pažeidė įstatymo reikalavimą išduoti vykdomuosius raštus tik esant visiems įrodymams dėl tinkamo vienašališko sutarties nutraukimo, įskaitant dėl bendradarbiavimo, įspėjimo terminų.

5011.

51Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

5211.1.

53Ieškovai ginčo teisenos tvarka pradėtoje byloje ir naudodamiesi kvalifikuoto teisininko pagalba tiek pirmojoje instancijoje, tiek apeliaciniame skunde reikalauja teismų peržiūrėti ir patikrinti visą kreditavimo sutarties tekstą, tiksliai net nenurodydami, kokios sutarties nuostatos neva yra nesąžiningos vartotojo atžvilgiu ir kodėl. Tokie apeliantų procesiniai lūkesčiai yra visiškai nesuderinami su rungtyniškumo ir įrodinėjimo pareigos paskirstymo principais civiliniame procese.

5411.2.

55Nepagrįsti yra ir apeliacinio skundo teiginiai, jog sprendime teismas nevertino kreditavimo sutarties nuostatų ir jų taikymo sąžiningumo, taip pat kiek banko atlikti kreditavimo sutarties nutraukimo veiksmai atitiko įstatymų reikalavimus. Ieškovams neginčijant ir teismui nenustačius atitinkamos kreditavimo sutarties negaliojimo ab initio pagrindų, vertintina ir taikytina ginčo situacijai ieškovų ir atsakovo sudarytoje sutartyje numatyta specialioji sutarties nutraukimo nesikreipiant į teismą tvarka.

5611.3.

57Kadangi sutartyje numatyta vienašalio nutraukimo tvarka nebuvo nuginčyta, pirmosios instancijos teismui net nebuvo poreikio ir pagrindo taikyti byloje CK 6.217 str. numatytas bendrąsias vienašalio sutarties nutraukimo normas. Nepaisant to, ginčijamu sprendimu teismas vertino kreditavimo sutarties nutraukimo pagrįstumą ir sutartiniu pagrindu (kreditavimo sutarties 5.2.1 punktas), ir įstatyminiu pagrindu (CK 6.217 str.) bei jokių atsakovo neteisėtų veiksmų nenustatė.

5811.4.

59Bankas beveik vienerius metus nenutraukė su ieškovais sutarties, suteikdavo papildomus terminus, užtikrinant ieškovams galimybę sutvarkyti savo finansinius nesklandumus ir toliau tinkamai vykdyti savo kreditines prievoles arba kreditavimo sutartyje numatyta tvarka kreiptis į kreditorių pranešant ir pagrindžiant savo finansines problemas bei sutarties nevykdymo priežastis.

6011.5.

61Būtent ieškovai byloje elgiasi nesąžiningai, nes bando įrodyti sistemingai nemokėję įmokų po 2-6 mėnesius iš eilės, beveik vienerius metus gaudavę iš banko raštus apie susidariusią skolą ir įspėjimus apie sutarties vienašalį nutraukimą dėl įmokų nemokėjimo, tačiau nesupratę, kokiu gi pagrindu bankas su jais sudarytą sutartį nutraukė.

6211.6.

63Griežtas kreditavimo sutarties nuostatų laikymasis bankui turi esminės reikšmės, kadangi griežto kreditavimo sutarčių nuostatų laikymosi reikalavimas yra specialiai nustatytas visam finansų sektoriui.

6411.7.

65Byloje nėra ginčo, kad kreditavimo sutartimi skolintos lėšos buvo skirtos su verslu nesusijusiems ieškovų poreikiams, tačiau sutarties šalies buvimas vartotoju neatleidžia tokio asmens nuo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Net ieškovams taikomos papildomos vartotojų teisių gynimo nuostatos nesuteikia ir nesuteikė jiems jokių papildomų privilegijų nevykdyti sutarytos kredito sutarties sąlygų, pažeisti sutarties privalomumo principą ir/arba nepatirti tokio nevykdymo pasekmių.

6611.8.

67Visais atvejais apeliaciniu skundu reikalaujamas teismo sprendimas nepagrįstai pažeistų banko interesus ir jo kaip kreditoriaus teises, kadangi jis prieš savo valią ir pažeidžiant sutarčių laisvės principą būtų sugrąžintas į sutartinius santykius, iš anksto žinant, kad kita šalis nebus pajėgi tinkamai vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir iš anksto modeliuojamas pakartotinis savalaikių kredito grąžinimo įmokų nevykdymas. Banko, kaip kreditoriaus, sutartinės teisės jau buvo pažeistos laiku negaunant kredito sutartimi numatytų įmokų, todėl pakartotinai tokia situacija yra neprasminga ir iš ekonominės pusės.

6811.9.

69Su apeliaciniu skundu pridedami du mokėjimo pavedimai bei 2018 m. kovo 8 d. darbo sutartis yra faktai, įvykę po ieškovų ginčijamo sutarties nutraukimo, todėl šie nauji įrodymai ne tik nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui ir nenagrinėti priimant skundžiamą sprendimą, bet ir neturi jokios įtakos praeityje jau įvykusiam kreditavimo sutarties nutraukimui nagrinėti.

7012.

71Apeliantai ir jų atstovas teismo posėdžio metu palaikė apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus.

7213.

73Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytus argumentus.

7414.

75Liudytoja J. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad visų aplinkybių neprisimena, tačiau pažymėjo, kad su apeliantais, sprendžiant sutarties nutraukimo klausimą, buvo elgiamasi pagal banko nustatytas procedūras.

7615.

77kiekvienas savo pozicijas, kurias buvo išdėsčiusios procesiniuose dokumentuose.

78IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7916.

80Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

8117.

82Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

8318.

84Bylos duomenimis nustatyta, jog 2014 m. liepos 23 d. tarp ieškovų ir atsakovo AB SEB bankas buvo sudaryta kreditavimo sutartis pagal kurią atsakovas AB SEB bankas suteikė ieškovams 437 750 Lt ir 8 500 Lt kreditą, o ieškovai įsipareigojo kreditą grąžinti iki 2040 m. sausio 20 d., mokėdami kiekvieno mėnesio 20 dieną įmokas. Ieškovams netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, atsakovas nuo 2017 m. birželio 1 d. nutraukė Sutartį.

8519.

86Byloje kilo ginčas dėl vienašalio banko kreditavimo sutarties nutraukimo teisėtumo ir galimybės ieškovams atkurti sutartinius santykius su banku.

8720.

88Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 6.881 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pagal nurodyto straipsnio 2 dalį, kreditavimo santykiams šio CK skyriaus pirmojo skirsnio normos („Paskola. Bendrosios nuostatos“) taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir šio CK skirsnio („Kreditavimas“) nustatytoms taisyklėms.

8921.

90Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad CK 6.217 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta sutarties šalių teisė nutraukti sutartį joje nustatytais atvejais, t. y. net ir tada, kai CK prasme pažeidimas nėra esminis, arba šalys gali susitarti, kokius sutarties pažeidimus laikys esminiais, teikiančiais teisėtą pagrindą sutarčiai nutraukti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012). Tuo tarpu CK 6.217 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šalių teisė vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiant sprendžiama, sutarties pažeidimas vertintinas esminiu ar ne. Tai yra įstatymo nustatyti kriterijai ir jie taikomi vertinant tas sutarties sąlygas, dėl kurių pažeidimo nėra šalių susitarimo vertinti konkrečias sutarties sąlygas ar sutarties pažeidimo aplinkybes kaip pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį (CK 6.217 straipsnio 1, 2 dalys). Jeigu šalys susitarė, kad tam tikros sutarties sąlygos pažeidimas yra pagrindas vienašališkai nutraukti sutartį, tai nebūtina, kad jos būtų susitarusios šį pažeidimą vertinti kaip esminį. Jeigu konkrečios sutarties sąlygos pažeidimas pagal sutartį vertinamas kaip esminis ir (ar) sudarantis pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį, tai yra pagrindas sutartį vienašališkai nutraukti joje nustatytu atveju (CK 6.217 straipsnio 5 dalis). Teismas, nagrinėdamas ginčą dėl vienašališko sutarties nutraukimo teisėtumo, patikrina, ar sutarties sąlyga tam tikrą pažeidimą vertinti kaip esminį ir (ar) sudarantį pagrindą nutraukti sutartį vienašališkai, yra teisėta, t. y. ar ji nepažeidžia imperatyviųjų įstatymo normų (CK 1.80 straipsnis), viešosios tvarkos ir geros moralės (CK 1.81 straipsnis), teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis, 6.188 straipsnis ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2013)..

9122.

92Bylos duomenys patvirtina, kad šalių sudarytos Kredito sutarties Bendrosios dalies 5.2 punkte įtvirtinta Banko teisė nesikreipiant į teismą, vienašališkai, įspėjus raštu kredito gavėją prieš 30 kalendorinių dienų, nutraukti Sutartį ir pareikalauti Sutarties nutraukimo dieną sugrąžinti visą kreditą ir kitas mokėtinas sumas, jeigu kredito gavėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą arba atsitinka šiame Sutarties punkte įvardyti įvykiai (e. b. l. 15-23, t. 1). Pagal 5.2.1 punkto nuostatas Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kredito gavėjas Sutartyje nustatyta tvarka nevykdo finansinių įsipareigojimų ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų; pagal 5.2.2 punkto nuostatas – jeigu kredito gavėjas nevykdo bet kurio iš Bendrosios dalies 4.1, 4.4, 4.7, 4.12, 4.20 punktuose nustatytų kredito gavėjo įsipareigojimų. Bendrosios dalies 4.2 punkte įtvirtinta kredito gavėjo pareiga mokėjimo dienomis mokėti kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas, 4.5 punkte – užtikrinti, kad mokėjimo dieną banko sąskaitoje būtų sukaupta lėšų suma, reikalinga kreditui grąžinti ir palūkanoms sumokėti pagal grafiką.

9323.

94Ieškovai neginčija aplinkybės, kad nuo 2016 m. balandžio mėnesio pradėjo vėluoti mokėti Sutarties numatytas įmokas. Atsakovas AB SEB bankas apie vėluojamas mokėti įmokas ir susidariusią skolą informavo ieškovus 2016 m. liepos 5 d., 2016 m. rugsėjo 12 d., 2016 m. gruodžio 19 d., 2017 m. vasario 22 d., 2017 m. balandžio 28 d. raštais (e. b. l. 31-32, 151-153, t.1), kartu nustatydamas 30 dienų terminą skolai padengti ir įspėdamas, kad gali svarstyti Sutarties nutraukimą. Sutartis buvo nutraukta 2017 m. birželio 1 d., t. y. kai ieškovų Sutarties pažeidimai tęsėsi daugiau nei metus (e. b. l. 34, t. 1). Skola nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2017 m. sausio mėnesio didėjo. 2017 m. sausio mėnesį ieškovai padengė dalį susidariusio įsiskolinimo, bet skolos suma ir toliau vėl pradėjo didėti, kol 2017 m. balandžio 28 d. sudarė 2 395,58 Eur (e. b. l. 32, t.1). Taigi, Kredito sutartį su apeliantais (ieškovais) atsakovas nutraukė vienašališkai, remdamasis Kredito sutarties 5.2 punkto nuostatomis dėl netinkamai vykdytų sutartinių įsipareigojimų mokėjimo pagal grafiką mokėti kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas. Apeliantų teigimu, banko atliktas vienašalis Kredito sutarties nutraukimas yra neteisėtas, nes pradelstų mokėjimų suma, lyginant ją su kredito suma, yra nedidelė, o atsakovas tik pasinaudojo formalia teise nutraukti Kredito sutartį prieš terminą, ir įgijo nepagrįstą pranašumą ieškovų kaip vartotojų atžvilgiu. Su tokiu apeliantų argumentu teisėjų kolegija nesutinka.

9524.

96Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymima, kad papildoma vartotojams suteikiama apsauga yra skirta išvengti stipresnės šalies primestų sąlygų, taip siekiant atkurti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą. Tačiau ši papildoma apsauga nedaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų – sutarties reikia laikytis (lot. pacta sunt servanda) (CK 6.38, 6.59 straipsniai), todėl nereiškia, kad vartotojai gali naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų apsaugos priemonėmis, siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo. Jeigu iš turimų įrodymų matyti, kad skolininkas sistemingai laiku nevykdo prievolių, o skolininko, nors ir saugomo vartotojams taikomų papildomų teisinių apsaugos mechanizmų, ir kreditoriaus teisių bei pareigų įgyvendinimo požiūriu pirmajam (skolininkui) netenka neproporcingai griežta prievolių vykdymo našta, teismas turi teisinį pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą, nepaisydamas sutarties kvalifikavimo kaip vartojimo fakto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2012; 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015). Kartu kasacinio teismo pažymima, kad teismas, kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas dėl vartojimo sutarties vienašalio nutraukimo pagrįstumo, įvertinęs nagrinėjamos bylos aplinkybes, turi aiškintis, ar sutarties pažeidimas, kurio pagrindu ji nutraukiama, nėra mažareikšmis, vienkartinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-345/2013).

9725.

98Nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovai ilgą laiką netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal grafiką mokėti kredito grąžinimo įmokas ir apskaičiuotas palūkanas. Bankas, įspėdamas kredito gavėjus apie netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus, nesiėmė skubotų veiksmų Kredito sutarčiai nutraukti. Priešingai, ne kartą sudarė galimybes pradelstiems mokėjimams padengti.

9926.

100Bendrąja prasme apeliantai teisingai nurodo, kad Kredito sutarties nutraukimo dieną (2017 m. birželio 1 d.) jų pradelstų įsipareigojimų suma (2 010,71 Eur), lyginant ją su kredito suma, kuri viršija 120 000 Eur, taip pat atsižvelgiant į ilgą kredito grąžinimo laikotarpį (iki 2040 m.), nebuvo labai didelė. Tačiau ši aplinkybė savaime nėra pagrindas teigti, kad Bankas, vienašališkai nutraukdamas Kredito sutartį, pasirinko neproporcingą pažeidžiamų teisių gynimo būdą. Turi būti vertinama susiklosčiusios ginčo situacijos aplinkybių visuma.

10127.

102Šalių sudarytos Kredito sutarties 6 punkte įtvirtinta kredito gavėjo teisė, atsiradus nenumatytų aplinkybių (keičiama darbovietė, nemokamos atostogos, šeimos nario liga ar pan.), gavus Banko rašytinį sutikimą, praleisti pagal grafiką grąžintinos kredito dalies mokėjimą, nekeičiant Sutartyje nurodyto galutinio kredito grąžinimo termino, jeigu kredito gavėjas laikysis šių reikalavimų: 6.1.1. įspės Banką raštu apie numatomus praleisti grąžintinos kredito dalies mokėjimus ir nurodys, dėl kokių priežasčių ir kiek mokėjimų jis numato praleisti, ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki grafike nurodytos mokėjimo dienos; 6.1.2. sumokės pagal grafiką priklausančias mokėti palūkanas. Byloje nėra duomenų, kad ieškovai pateikė bankui įrodymus apie pasikeitusią jų finansinę situaciją, taip pat įrodymus apie ieškovų finansines galimybes toliau vykdyti Sutartį. Nors šalys neginčija, kad bendravo telefonu, tačiau, ieškovai, būdami suinteresuoti sutarties tolimesniu vykdymu, nepateikė jokių įrodymų, kad, kreipdamiesi į banką pagrindė savo prašymą atidėti mokėjimus pagal Sutartį. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nei Sutartis, nei bendradarbiavimo pareiga neįpareigojo atsakovo AB SEB banko pačiam tinkamai vykdančiam Sutartį, kreiptis su pasiūlymais į ieškovus, kurie lieka pasyvūs, ir domėtis Sutarties pažeidimo priežastimis bei teikti pasiūlymus dėl tolesnio Sutarties vykdymo.

10328.

104Aptartos bylos aplinkybės teikia pagrindą daryti išvadą, kad atsakovas, įvertinęs ieškovų elgesį, pakankamai ilgą laiką (nuo 2016 m. liepos mėn.) netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, 2016 m. liepos 5 d., 2016 m. rugsėjo 12 d., 2016 m. gruodžio 19 d., 2017 m. vasario 22 d., 2017 m. balandžio 28 d. nustatęs papildomus 30 dienų terminus pradelstiems mokėjimams padengti, įspėjęs ieškovus apie Sutarties nutraukimą, jeigu per papildomus terminus skola nebus padengta, ieškovams su Banku nebendradarbiaujant, nepateikus finansines galimybes toliau vykdyti Sutartį patvirtinančių įrodymų, pilnai skolos nepadengus, turėjo pakankamą pagrindą 2016 m. birželio 1 d. vienašališkai nutraukti Kredito sutartį pagal 5.2 punkto nuostatas.

10529.

106Pažymėtina, kad Banko veiklos tikslas – gauti finansinę naudą. Kai kredito gavėjas ilgą laiką netinkamai vykdo įsipareigojimus mokėti kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas už naudojimąsi pasiskolintais pinigais, neteikia finansines galimybes padengti skolą bei ateityje tinkamai vykdyti įsipareigojimus pagrindžiančių įrodymų, tokia situacija pažeidžia Banko interesus. Dėl to negalima reikalauti, kad šis ūkio subjektas nepagrįstai ilgą laiką toleruotų kliento sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nepaisant to, kokiam terminui suteiktas kreditas. Pažymėtina ir tai, kad kredito gavėjas, turintis vartotojo statusą, negali remtis šiuo statusu, reikalaudamas nenutraukti sutartinių santykių, jeigu jis nededa pastangų tam, jog įsipareigojimų Bankui nevykdymas neužsitęstų, ir neteikia Bankui duomenų, kurie leistų daryti pagrįstą išvadą, kad finansiniai sunkumai, su kuriais susidūrė, yra laikini ir yra realių galimybių ateityje vykdyti sutartį tinkamai. Kiekvienas atidžiai ir rūpestingai savo teisėmis besirūpinantis ir sąžiningai savo pareigas vykdantis asmuo turi suvokti, kad, negalėdamas vykdyti prievolių kreditoriui, turi šį informuoti, nurodyti priežastis, pagrįsti, kokių priemonių ketina imtis, kad ateityje sutartiniai įsipareigojimai būtų vykdomi. Asmuo, nežinodamas, kaip elgtis, kokių veiksmų imtis konkrečioje situacijoje, turėtų pasikonsultuoti su teisininku ar kitu tam tikros srities specialistu.

10730.

108Ieškovai apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, kad ieškovas D. Š. nuo 2018 m. kovo 8 d. dirba UAB „( - )“, taip pat kad apeliantai po skundžiamo sprendimo priėmimo mokėjo bankui įmokas. Pažymėtina, kad šie įrodymai susiję su laikotarpiu po Kredito sutarties nutraukimo, tuo tarpu Sutarties vienašalio nutraukimo teisėtumas vertintinas pagal šio veiksmo atlikimo metu (2016 m. birželio 1 d.) buvusią faktinę ir teisinę situaciją. Sutarties nutraukimo metu apeliantas nedirbo nurodytoje įmonėje, negavo pajamų, kuriomis remiasi, teigdamas apie realias finansines galimybes mokėti įmokas pagal Sutartį. Nors apeliantai pateikė įrodymus, kad po sutarties nutraukimo kas mėnesį bankui mokėjo įmokas (350-600 Eur), tačiau atkreiptinas dėmesys, kad dalį šių įmokų už apeliantus atliko kiti asmenys ir byloje nėra duomenų, iš kurių galima būtų spręsti, kokiu pagrindu šie asmens mokėjo skolą už ieškovus. Nors bankas gali priimti mokėjimus ir iš trečiųjų asmenų, bet aplinkybė, kad už skolininkus įmokas sumokėjo kitas asmuo, turi reikšmės vertinant skolininkų mokumą. Bankui 2016 m. balandžio 28 d. įspėjus apie Kredito sutarties nutraukimą, jeigu per nustatytą papildomą 30 dienų terminą nebus sumokėta pradelstų mokėjimų suma – 2 395,58 Eur, ieškovai nustatytu terminu nesumokėjo nė dalies skolos. Esant tokioms aplinkybėms, Bankas turėjo pagrindą daryti išvadą, jog pradelsta suma ieškovams yra didelė, jie finansiškai nepajėgūs ją sumokėti ir ateityje tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Taigi apeliantų pateikti nauji įrodymai nepagrindžia, kad Bankas, vienašališkai nutraukdamas Kredito sutartį, pasirinko neproporcingą teisių gynybos būdą.

10931.

110Atmestini apeliantų argumentai, kad teismas netinkamai vertino notaro pareigą informuoti apeliantą apie išieškotojo notarui pateiktą prašymą atlikti vykdomąjį įrašą. Notariato įstatymo 491 straipsnio 1 dalyje bei CK 4.192 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, jog notaras, prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, išsiunčia skolininkui pranešimą, kuriame turi būti nurodyti hipotekos kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-144 patvirtinto Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašo 10 punktas numato, jog toks pranešimas skolininkui siunčiamas registruotu laišku hipotekos (įkeitimo) sandoryje nurodytu skolininko gyvenamosios vietos (buveinės) adresu. Bylos duomenys patvirtina, kad 2017 m. birželio 8 d. pranešimu notaro M. K. atstovė E. M.-L. pasiūlė ieškovams ne vėliau kaip per 20 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie tai pranešti notarui arba pateikti duomenis dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo (e. b. l. 35-36, t.1). Minėtas pranešimas tą pačią dieną pagal pašto siuntų, siuntinių perdavimo – priėmimo lydraštį Nr. 52 buvo perduotas UAB „Bijusta“, kuri 2017 m. birželio 12 d. įteikė AB „Lietuvos paštas“ ir 2017 m. birželio 14 d. jis buvo įteiktas ieškovams (e. b. l. 37-39, t. 1). Apeliantų teigimu, diena, kurią Notaras perdavė kitam asmeniui korespondenciją ją išsiųsti per pašto įstaigą, pašto korespondencijos dokumentuose neatsispindi, ji skolininkui nėra pasiekiama (ką patvirtino ir šios bylos aplinkybės) ir žinoma, be to, ji labai ir be pagrindo prailgina jos pristatymo laiką. Tačiau sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tai, jog trečiasis asmuo vėliau siuntą pats įteikia skolininkui ar pasitelkia kitus asmenis, neturi įtakos nustatyto termino skaičiavimui. Notariato įstatymo 491 straipsnio 1 dalyje bei CK 4.192 straipsnio 1 dalyje numatyto pranešimo išsiuntimo data laikoma diena kai pranešimas palieka notaro biurą ir perduodamas trečiajam asmeniui su tikslu jį įteikti skolininkui. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis įstatymo normomis ir bylos medžiaga skundžiamoje nutartyje padarė pagrįstą išvadą, kad notaras pranešimo išsiuntimo skolininkams pareigą įvykdė tinkamai.

11132.

112Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus (CPK 185 str.), priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, dėl ko jis paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

113Dėl bylinėjimosi išlaidų

11433.

115Atmetus ieškovų apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovų priteistinos apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.). Atsakovas pateikė įrodymus, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą patyrė 500 Eur atstovavimo išlaidų (e. b. l. 76-77, t. 2), todėl iš ieškovų atsakovui priteistina po 250 Eur bylinėjimosi iškaidų.

116Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

117Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

118Priteisti atsakovui AB SEB bankas (į. k. 112021238) iš ieškovo D. Š. (a. k. ( - ) ir L. Š. (a. k. ( - ) po 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami: panaikinti tarp AB SEB... 6. 2.... 7. Atsakovas AB SEB bankas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei... 8. 3.... 9. Atsakovas notaras M. K. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, kad atsakovo pateiktuose raštuose nėra aiškiai nurodytas... 15. 6.... 16. Teismo vertinimu, sutarties 5.2.1. punkto sąlyga, leidžianti atsakovui AB SEB... 17. 7.... 18. Teismas sprendė, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybes pagrindžia, jog... 19. 8.... 20. Teismas nustatė, jog ieškovų skola nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2017 m.... 21. 9.... 22. Teismas padarė išvadą, jog Notariato įstatymo 491 straipsnio 1 dalyje bei... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 10.... 25. Ieškovai apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 26. 10.1.... 27. Pirmos instancijos teismas netinkamai atskleidė ginčo esmę, nepagrįstai... 28. 10.2.... 29. Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad atsakovo 2017-04-28 rašte nebuvo... 30. 10.3.... 31. Pirmos instancijos teismas nenustatė ir nenurodė, kokie esminiai atsakovo... 32. 10.4.... 33. Pirmos instancijos teismas turėjo įvertinti pagal sutarčių aiškinimo... 34. 10.5.... 35. Konstatavus, kad Kredito sutarties bendrosios dalies 5.2.1 p. nurodytas atvejis... 36. 10.6.... 37. Pirmos instancijos nenustatė jokių atsakovo interesų, kurie nukentėtų... 38. 10.7.... 39. Bylos nagrinėjimo metu ieškovai pateikė mokėjimo dokumentus, kad jie... 40. 10.8.... 41. Pirmos instancijos teismo nuoroda, kad ieškovų šeimai po mokėjimų SEB... 42. 10.9.... 43. Nepagrįsta ir teismo išvada, kad SEB bankas tinkamai įvykdė... 44. 10.10.... 45. Ieškovų pradelstų įsipareigojimų suma nėra didelė, jie sutinka už... 46. 10.11.... 47. Pirmos instancijos teismas nepateikė jokio teisinio pagrindimo, kodėl... 48. 10.12.... 49. Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas Sutartį nutraukė... 50. 11.... 51. Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti... 52. 11.1.... 53. Ieškovai ginčo teisenos tvarka pradėtoje byloje ir naudodamiesi kvalifikuoto... 54. 11.2.... 55. Nepagrįsti yra ir apeliacinio skundo teiginiai, jog sprendime teismas... 56. 11.3.... 57. Kadangi sutartyje numatyta vienašalio nutraukimo tvarka nebuvo nuginčyta,... 58. 11.4.... 59. Bankas beveik vienerius metus nenutraukė su ieškovais sutarties, suteikdavo... 60. 11.5.... 61. Būtent ieškovai byloje elgiasi nesąžiningai, nes bando įrodyti sistemingai... 62. 11.6.... 63. Griežtas kreditavimo sutarties nuostatų laikymasis bankui turi esminės... 64. 11.7.... 65. Byloje nėra ginčo, kad kreditavimo sutartimi skolintos lėšos buvo skirtos... 66. 11.8.... 67. Visais atvejais apeliaciniu skundu reikalaujamas teismo sprendimas nepagrįstai... 68. 11.9.... 69. Su apeliaciniu skundu pridedami du mokėjimo pavedimai bei 2018 m. kovo 8 d.... 70. 12.... 71. Apeliantai ir jų atstovas teismo posėdžio metu palaikė apeliaciniame skunde... 72. 13.... 73. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į apeliacinį... 74. 14.... 75. Liudytoja J. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad visų aplinkybių... 76. 15.... 77. kiekvienas savo pozicijas, kurias buvo išdėsčiusios procesiniuose... 78. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 79. 16.... 80. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 81. 17.... 82. Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių... 83. 18.... 84. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2014 m. liepos 23 d. tarp ieškovų ir atsakovo... 85. 19.... 86. Byloje kilo ginčas dėl vienašalio banko kreditavimo sutarties nutraukimo... 87. 20.... 88. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 6.881 straipsnio 1 dalyje... 89. 21.... 90. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad CK 6.217 straipsnio 5 dalyje... 91. 22.... 92. Bylos duomenys patvirtina, kad šalių sudarytos Kredito sutarties Bendrosios... 93. 23.... 94. Ieškovai neginčija aplinkybės, kad nuo 2016 m. balandžio mėnesio pradėjo... 95. 24.... 96. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymima, kad papildoma vartotojams... 97. 25.... 98. Nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad... 99. 26.... 100. Bendrąja prasme apeliantai teisingai nurodo, kad Kredito sutarties nutraukimo... 101. 27.... 102. Šalių sudarytos Kredito sutarties 6 punkte įtvirtinta kredito gavėjo... 103. 28.... 104. Aptartos bylos aplinkybės teikia pagrindą daryti išvadą, kad atsakovas,... 105. 29.... 106. Pažymėtina, kad Banko veiklos tikslas – gauti finansinę naudą. Kai... 107. 30.... 108. Ieškovai apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, kad ieškovas D.... 109. 31.... 110. Atmestini apeliantų argumentai, kad teismas netinkamai vertino notaro pareigą... 111. 32.... 112. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 113. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 114. 33.... 115. Atmetus ieškovų apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovų priteistinos... 116. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 117. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą palikti... 118. Priteisti atsakovui AB SEB bankas (į. k. 112021238) iš ieškovo D. Š. (a. k....