Byla 2A-181-227/2013
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Zinos Mickevičiūtės

2kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės (pranešėja) ir Laimutės Sankauskaitės,

3sekretoriaujant Editai Šinkūnienei,

4dalyvaujant vertėjai Č. U.,

5ieškovo atstovui Viačeslav Vorobjov,

6trečiajam asmeniui ieškovo pusėje V. V.

7viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. P. apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-810-844/2012 pagal ieškovo UAB „ BI 5“ ieškinį atsakovui M. P. ir trečiajam asmeniui ieškovo pusėje V. V. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

8Ieškovas V. V., 2012-08-31 perėmęs neatlygintai reikalavimo teisę iš V. J., kreipėsi į Visagino miesto apylinkės teismą ieškiniu dėl 17264,00 Lt įsiskolinimo, 4316,00 Lt palūkanų, 5 % metinių palūkanų nuo 21580,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 460,00 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo M. P.. Nurodė, kad 2006 m. gegužės 29 d. pradinis kreditorius V. J. ir atsakovas M. P. sudarė paskolos sutartį, M. P. iš V. J. pasiskolino 5000,00 EUR sumą ir pasižadėjo ją grąžinti iki 2007 m. gegužės 30 d..Atsakovas paskolos negrąžino. (b. l. 24).

9Visagino miesto apylinkės teismas 2012-09-17 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino – priteisė iš atsakovo 17 264 Lt įsiskolinimą, 4316 Lt palūkanų, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 38-39).

10Bylos eigoje pradinis ieškovas V. V. reikalavimo teisę neatlygintinai perleido UAB „BI 5“.

11Visagino miesto apylinkės teismas 2012-12-21 sprendimu 2012-09-17 preliminarų sprendimą paliko nepakeistą ir preliminaraus sprendimo rezoliucinę dalį išdėstė taip: iš atsakovo priteisė 17 264 Lt įsiskolinimą, 4316 Lt palūkanų, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 324 Lt žyminio mokesčio, 136 Lt išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ieškovo UAB „B15“ naudai; priteisė iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (b. l. 87-91).

12Teismas nusprendė, kad 5000 eurų (17 264 Lt) paskolos suteikimo faktą patvirtina 2006-05-29 M. P. surašytas skolos raštelis, kuriuo jis įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2007-05-30. Skolos atsakovas negrąžino. Ieškovo teisę reikalauti skolos patvirtina reikalavimo perleidimo sutartys. Teismas pažymėjo, kad raštelio surašymo metu atsakovas buvo M. P. individualios įmonės savininkas ir vadovas ir kaip verslininkas jis suprato, kad prisiima įsipareigojimą sumokėti 5000 eurų. Todėl teismas sprendė, kad atsakovo teiginys, jog jis pasirašė 2006-05-29 skolos raštelį negavęs 5000 eurų neatitinka tikrovės. Sprendime pažymėjo, kad, naujojo ieškovo UAB „B15“ paaiškinimu, skolos raštelis buvo surašytas tam, kad V. J. galėtų įrodyti reikalavimą į 5000 eurų skolos, kurią M. P. iš jo pasiskolino prieš dvejus metus, grąžinimą. Teismas, įvertinęs šalių pateiktus įrodymus, remdamasis tikėtinumo taisykle, darė išvadą, kad ieškovas įrodė, jog atsakovas yra skolingas pagal 2006-05-29 skolos raštelį (b. l. 87-91).

13Atsakovas M. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2012-09-17 Visagino miesto apylinkės teismo 2012-09-17 preliminarų sprendimą ir 2012-12-21 sprendimą, ieškinį atmesti ir priteisti visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia tuo, jog teismas nenustatė paskolos dalyko perdavimo fakto ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Teigia, kad jis nebuvo pasiskolinęs ir nebuvo gavęs iš V. J. 5000 eurų. Rašytinio įrodymo, kad pinigai buvo perduoti nėra ir ieškovas pinigų perdavimo fakto neįrodė. 2006-05-29 raštelis buvo surašytas planuojant steigti bendrą verslą ir šie planai taip ir liko nerealizuotais. Raštelis yra įsipareigojimas sumokėti 5000 eurų iki raštelyje nurodyto termino, tačiau jame nenurodyta, už ką atsakovas įsipareigoja sumokėti šiuos pinigus. Teismas sprendime neanalizavo įrodymų apie 5000 eurų perdavimo atsakovui faktą buvimą ar nebuvimą, nenurodė dėl kokių įrašų raštelyje teismas pripažino, kad paskolos sutartis buvo sudaryta, o pinigai buvo perduoti. Teismo išvada, kad 2006-05-29 raštelis patvirtina ieškovo reikalavimų pagrįstumą yra nepagrįsta. 2006-05-29 raštelis nepatvirtina 5000 eurų paskolos sutarties sudarymo fakto ir 5000 eurų perdavimo. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių 5000 eurų perdavimą atsakovui ir pripažino teismo posėdyje, kad tokių įrodymų nėra, todėl jo reikalavimai yra nepagrįsti.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti, o Visagino miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, prijungti prie bylos rašytinį įrodymą - raštelį, pagal kurį M. P. individuali įmonė, atstovaujama atsakovo, patvirtino gavusi iš V. V. 10000 JAV dolerių ir 9000 eurų.

15Nurodo, kad būtinybė pateikti raštelį iškilo po atsakovo duotų paaiškinimų teismo posėdyje. Šis įrodymas paneigia atsakovo teiginius, kad jis nebuvo gavęs pinigų iš V. V. ir tai duoda pagrindą laikyti atsakovo byloje duotus paaiškinimus melagingais ir jais nesiremti.

16Pažymėjo, kad byla buvo nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka ir apeliantas apeliacinį skundą apmokėjo klaidingo dydžio žyminiu mokesčiu. Vietoj 324 Lt, sumokėjo 647,00 Lt (CPK 80 str. 1 d. 7 p ir 4 d).

17Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1d. 1 p).

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

19Nagrinėjamoje byloje atsakovas skundžia Visagino miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo patenkintas ieškovo ieškinys ir ieškovui priteista pinigų suma pagal šalių pasirašytą raštelį. Atsakovas teigia, kad sprendimas turi būti panaikintas, nes teismas nenustatė paskolos dalyko perdavimo fakto. Nurodo, kad paskolos sutartis yra realinė, todėl skolos dokumente turi aiškiai atsispindėti pinigų perdavimo faktas. Tais atvejais, kai paskolos raštelyje neužfiksuotas pinigų perdavimo faktas, pareiga jį įrodyti tenka paskolos davėjui. Teigia, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių pinigų perdavimą ir teismas sprendime visiškai neanalizavo įrodymų apie 5000 eurų perdavimą atsakovui fakto.

20CK 6.189 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Susitarimas, kaip ir kiekviena kita sutartis, šalims yra privalomas ir jo būtina laikytis (pacta sunt servanda). Sutartys laikomos valiniais aktais, nes jų pagrindas yra šalių suderinta valia (consensus ad idem). Pagrindiniu sutarčių teisės principu pripažįstamas sutarčių laisvės principas, kuris visų pirma reiškia laisvą valios išreiškimą. Civiliniams santykiams valios išreiškimas turi ypatingą reikšmę, nes priklausomai nuo to, kaip tų santykių dalyvis sprendžia apie kontrahento valios išreiškimą, taip jis atitinkamai koreguoja savo valią. CK normose įtvirtintas įpareigojimas nustatyti šalių valią sutarties sudarymo momentu. Teismui kvalifikuojant susitarimą, svarbu nustatyti šalių valią, kuri yra būtinas sutarties galiojimo elementas (CK 6.159 straipsnis).

21Sutarčių aiškinimo bendrosios nuostatos yra įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje. Šiame straipsnyje nurodyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos. Jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė. Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius. Aiškinant šiame straipsnyje išdėstytą reglamentavimą, kasacinis teismas ne kartą konstatavo, kad, teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2010; kt.). Aiškinant sutarties, iš kurios vykdymo byloje kyla ginčas, turinį ir prasmę, yra svarbu nustatyti tas aplinkybes, kurios atskleistų faktinius šalių veiksmus sutartį sudarant ir ją vykdant.

22Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, pripažino, kad buvo sudaryta paskolos sutartis, su kuo nesutinka apeliantas. Kaip pagrįstai teigia apeliantas, 2006 m. gegužės 29 d. raštelyje nenurodyta, kad pinigus atsakovas „skolinasi“ ir kad jis pinigus gavo. Todėl tai nėra paskolos sutartis ir ieškovas neturėjo pareigos įrodyti pinigų perdavimo atsakovui fakto.

23Tikslu išsiaiškinti raštelio surašymo aplinkybes ir siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus, apeliacinės instancijos teismas žodiniame teismo posėdyje išklausė kreditoriaus V. J. teisių perėmėjo - pirminio ieškovo V. V., dalyvavusio ir pasirašiusio raštelį, paaiškinimus.

24Bylos eigoje atsakovas teigė, kad raštelyje nenurodyta, kad jis iš V. J. gavo pinigus, raštelis buvo surašytas planuojant kurti bendrą verslą, šie planai liko nerealizuoti, raštelis nepatvirtina 5000 eurų paskolos sutarties sudarymo ir ieškovas neįrodė, kad perdavė jam pinigus. Taip pat nurodė, kad V. J. žadėjo duoti pinigus bendram verslui ir kad tas nebijotų, parašė šį raštelį, tačiau negavęs žadėtų pinigų, raštelio neatsiėmė . Vienok jis, pirmosios instancijos teismo posėdyje tvirtindamas, kad iš nuosavo verslo turėjo pajamų ir todėl jam nereikėjo skolintis pinigų ir jų nesiskolino, negalėjo paaiškinti kokį konkrečiai ir kur planavo pradėti bendrą verslą. Jis negalėjo paaiškinti kada ir kokiomis aplinkybėmis susipažino su V. J.. Pripažino, kad tas gyvena Lenkijoje, jį mažai pažįsta ir jokių verslo ryšių neturėjo. Aiškindamas raštelio surašymo aplinkybes, nurodė, kad V. J. pas jį užvažiavo važiuodamas su kolega į Latviją ir daugiau su juo nebendravo (b.l.65,85).

25Nenuginčyti pirminio ieškovo V. V. paaiškinimai iš kurių seka, kad jis nuo 1999 metų gerai pažinojo atsakovą , juo pasitikėjo kaip savimi ir todėl jam skolino pinigus verslui nesudaręs paskolos sutarčių. Jis teiginį apie 2001 metais paskolintus atsakovui 5000 JAV dolerius automašinos IVEKO pirkimui ir 5000 JAV dolerius- TIRo gavimui , o 2004 m. dar 9000 EUR antram įnašui už automobilį, grindė apeliacinės instancijos teismui pateiktu ir priimtu rašteliu (b.l.77,78). Jo paaiškinimais šį paskolos raštelį surašė atsakovas gavęs iš jo paskutinę paskolą. Tai, jog atsakovas buvo paėmęs lizingu krovininį automobilį, pripažino ir pats atsakovas teismo posėdžio metu (b.l.85). V. V. taip pat paaiškino, kad atsakovui pritrūkus pinigų, jis, pasitikėdamas atsakovu, tarpininkavo pinigų gavimui iš savo draugo V. J.. Paaiškino, kad iš pastarojo gautus pinigus perdavė atsakovui, o pastarasis parašė raštelį. Dėl nurodytų aplinkybių raštelį pasirašė ne tik atsakovas, bet ir jis. Atsakovas pirmos instancijos teisme pripažino, kad senai pažįsta V. V., tačiau neteigė, kad santykiai su juo piktuoju ir dėl to pastarasis gali apkalbėti jį. Pirminio ieškovo V. V. paaiškinimus, kad atsakovui buvo reikalingi pinigai verslui ir jis jam skolindavo, patvirtina pateiktas pirmiau nurodytas raštelis, pasirašytas atsakovo (b. l. 77, 78). Jame nurodytos didelės pinigų sumos ir paskolos tikslai. Tuo paneigiamas atsakovo teiginys, jog jis turėjo pakakamai pinigų ir niekada nesiskolino. Pirmiau nurodytos aplinkybės duoda pagrindo abejoti atsakovo paaiškinimų teisingumu ir patvirtina, kad atsakovas turėjo finansinių sunkumų, dėl ko skolinosi pinigus iš kitų asmenų. Atsakovo paaiškinimų nepatvirtina byloje esantys įrodymai ir jie vertintini kaip atsakovo pasirinktas gynimosi būdas.

26Rašteliu, kurio pagrindu ieškovas pareiškė ieškinį, atsakovas įsipareigojo „išmokėti“ (rusų kalboje-„ ?????????“) per vienerius metus - iki 2007-05-30, 5000 eurų J. V.. Taigi, šiuo rašteliu, atsakovas prisiėmė prievolę išmokėti pinigus pakvitavime nurodytam asmeniui ir nurodytu terminu. Tai atitinka finansinio įsipareigojimo sampratą.

27Finansinis įsipareigojimas – sutartyje nustatytomis sąlygomis privalomai reikiama grąžinti pinigų suma. Paprasčiau tariant, tai yra skolos, paskolos ir kiti gauti kreditai, kuriuos gavęs fizinis ar juridinis asmuo (įmonė) tampa skolininku arba kredito gavėju, o jį suteikęs subjektas – kreditoriumi. Finansinių įsipareigojimų nevykdymas dažniausiai reiškia, jog nebuvo sumokėta sutartu laiku, sumokėta nepakankamo dydžio suma, apskritai nebuvo sumokėta arba tai atlikta nepriimtinu būdu ar forma. Už finansinių įsipareigojimų nevykdymą dažnai taikomos sankcijos.

28Šiuo atveju atsakovo asmeninis finansinis įsipareigojimas- perduoti pinigus kreditoriui V. J. įsipareigojime nurodytu terminu. Įsipareigojimą parašė atsakovas ir pasirašė. Jame atsakovas nenurodė prievolės kilimo aplinkybių (b.l.3,4). Įvertinus pirmiau nurodytas aplinkybes, minėto raštelio turinį, labiau tikėtina pirminio ieškovo V. V. paaiškinimais apie atsakovo prievolės kilmę, t.y., kad iki šio raštelio surašymo dienos atsakovas gavo pinigus iš V. J. ir to patvirtinimui parašė pakvitavimą – įsipareigojo juos išmokėti, t.y. prisiėmė pareigą. Todėl, šioje byloje, priešingai nei paskolos sutarties atveju, įrodinėjimo našta tenka atsakovui. Kadangi atsakovas neteigė ir neįrodinėjo, kad prievolę jis įvykdė, ir nenuginčijo prisiimtos prievolės, todėl jis prisiimtą prievolę turi įvykdyti- išmokėti pirmiau nurodytą pinigų sumą kreditoriaus teisių perėmėjui. Pastebėtina, kad 2006-05-29 pakvitavimo surašymo metu atsakovas M. P. buvo savo individualios įmonės savininkas ir vadovas, kuriam keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Apdairus ir rūpestingas asmuo, neturėdamas pareigos išmokėti pinigus, neprisiimtų tokio įsipareigojimo.

29Įvertindamas įrodymus teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Teismas gali laikyti pripažintą faktą nustatytu, jeigu įsitikina, kad pripažinimas atitinka bylos aplinkybes ir nėra šalies pareikštas dėl apgaulės, smurto grasinimo, suklydimo ar siekiant nuslėpti tiesą (CPK 187 str. 2 d.).

30Vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, šios bylos įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad labiau tikėtina, kad atsakovas iki raštelio surašymo gavo pinigus, t.y. buvo susiklostę teisiniai paskoliniai santykiai ir pakvitavimu atsakovas prisiėmė prievolę gautus pinigus išmokėti. Atsakovas įrodymais nepaneigė prisiimtos prievolės. Todėl atsakovas ieškovo reikalavimu privalo sumokėti pakvitavime nurodytą pinigų sumą. Nurodytais motyvais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai, paliekamas galioti tačiau kitais, pirmiau nurodytais motyvais (CPK 326 str. 1 d. 1 p). Pagrindų, leidžiančių tenkinti apeliacinį skundą, nenustatyta.

31Apeliantas už apeliacinį skundą 2013-01-16 Kasos orderiu Nr.385652 sumokėjo 647 Lt žyminio mokesčio (b.l.100). Kadangi jis sumokėjo daugiau žyminio mokesčio , negu priklauso pagal įstatymą (CPK 80 str. 1 d.1 ir 7 p, 2 d.), apelianto prašymu pirmosios instancijos teismas išspręs klausimą dėl grąžinimo permokėtos žyminio mokesčio dalies (323 Lt) (CPK 87 str.1 d. 1 p).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės (pranešėja) ir Laimutės... 3. sekretoriaujant Editai Šinkūnienei,... 4. dalyvaujant vertėjai Č. U.,... 5. ieškovo atstovui Viačeslav Vorobjov,... 6. trečiajam asmeniui ieškovo pusėje V. V.... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 8. Ieškovas V. V., 2012-08-31 perėmęs neatlygintai reikalavimo teisę iš V.... 9. Visagino miesto apylinkės teismas 2012-09-17 preliminariu sprendimu ieškinį... 10. Bylos eigoje pradinis ieškovas V. V. reikalavimo teisę neatlygintinai... 11. Visagino miesto apylinkės teismas 2012-12-21 sprendimu 2012-09-17 preliminarų... 12. Teismas nusprendė, kad 5000 eurų (17 264 Lt) paskolos suteikimo faktą... 13. Atsakovas M. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2012-09-17 Visagino miesto... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą... 15. Nurodo, kad būtinybė pateikti raštelį iškilo po atsakovo duotų... 16. Pažymėjo, kad byla buvo nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka ir... 17. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Nagrinėjamoje byloje atsakovas skundžia Visagino miesto apylinkės teismo... 20. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti... 21. Sutarčių aiškinimo bendrosios nuostatos yra įtvirtintos CK 6.193... 22. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, pripažino, kad buvo... 23. Tikslu išsiaiškinti raštelio surašymo aplinkybes ir siekiant nustatyti... 24. Bylos eigoje atsakovas teigė, kad raštelyje nenurodyta, kad jis iš V. J.... 25. Nenuginčyti pirminio ieškovo V. V. paaiškinimai iš kurių seka, kad jis nuo... 26. Rašteliu, kurio pagrindu ieškovas pareiškė ieškinį, atsakovas... 27. Finansinis įsipareigojimas – sutartyje nustatytomis sąlygomis privalomai... 28. Šiuo atveju atsakovo asmeninis finansinis įsipareigojimas- perduoti pinigus... 29. Įvertindamas įrodymus teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų... 30. Vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, šios bylos įrodymų visuma... 31. Apeliantas už apeliacinį skundą 2013-01-16 Kasos orderiu Nr.385652 sumokėjo... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 33. Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti...