Byla 2A-1352-538/2012
Dėl žalos atlyginimo ir ieškovo V. M. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-04-03 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. M. ieškinį atsakovui P. Š. dėl žalos atlyginimo ir ieškovo V. M. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-04-03 sprendimo ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1056 Lt turtinės žalos ir 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis nuomojasi 12,31 ha žemės sklypą. 2011 metų birželio mėnesį savo nuomojamame žemės sklype jis nusipjovė žolę ir susuko į rulonus. Šiuos rulonus jis paliko savo žemės sklype. Po kiek laiko pastebėjo, kad nebėra penkių šienainio rulonų. Sužinojo, kad 5 rulonus iš jo sklypo išsivežė kaimynas – atsakovas. Pagal pateiktą pažymą vieno rulono kaina yra 88 Lt, todėl jis prašo už 5 rulonus priteisti iš atsakovo 440 Lt. Pažymi, kad tame pačiame sklype dar buvo sugadinti septyni šienainio rulonai. Ieškovo nuomone, tuos rulonus sugadino atsakovo karvės, todėl prašė už septynis rulonus priteisti 616 Lt žalos atlyginimui. Pažymi, kad dėl rulonų pasisavinimo patyrė nepatogumus, sugaišo daug laiko, todėl atsakovas turi atlyginti ieškovo patirtą neturinę žalą.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2012-04-03 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo P. Š. 440 Lt ieškovui V. M.; kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš ieškovo V. M. 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovui P. Š.. Nurodė, kad atsakovas penkis šieno rulonus išsivežė dėl klaidos, todėl priteisė žalos atlyginimo ieškovui. Pažymėjo, kad ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad buvo sugadinti jam priklausantys šieno rulonai ir kad juos sugadino atsakovo karvės, todėl ieškinio dalį dėl septynių šieno rulonų žalos atlyginimo atmetė. Ieškovas nenurodė nė vieno pagrindo, numatyto įstatyme dėl neturtinės žalos atlyginimo, todėl šią ieškinio dalį atmetė.

4Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-04-03 sprendimo dalį ir ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą dėl septynių sugadintų rulonų žalos atlyginimo. Paaiškina, kad duomenys apie septynis sugadintus rulonus pateikti Kretingos rajono PK teikime, tačiau teismas nevertino šio pateikto įrodymo, todėl priėmė neteisėtą sprendimą. Teigia, kad apeliantas patyrė nepatogumus, sugaišo daug laiko, todėl mano, kad yra LR CK 6.250 str. nurodyti pagrindai dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovas sugadino septynis rulonus. Teigia, kad nėra teisinio pagrindo priteisti neturtinės žalos atlyginimo. Iš dalies sutinka su apeliaciniu skundu dėl bylinėjimosi išlaidų, t. y., kad teismas proporcingai patenkintų reikalavimų daliai turėjo paskirstyti žyminį mokestį.

6Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

7Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas nuomojosi 12,31 ha ploto žemės sklypą, esantį Šalyno k., Kretingos r. Šiame žemės plote nupjovė žolę ir susuko rulonus, teigia, kad penkis šieno rulonus išsivežė atsakovas, o septynis šieno rulonus sugadino atsakovo karvės. Atsakovas pripažino, kad per klaidą išsivežė penkis šieno rulonus ir sutiko juos grąžinti arba atlyginti žalą pinigais. Pirmosios instancijos priimtą sprendimą grindė tuo, kad ieškovas neįrodė, kad dėl atsakovo veiksmų buvo sugadinti septyni šieno rulonai, o neturtinės žalos atlyginimui nėra teisinio pagrindo.

8Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkami vertino įrodymus, t. y. Kretingos rajono PK pateiktus duomenis. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad pagal LR CPK 176 str. 1 d. nuostatą įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymu tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Darytina išvada, kad faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal LR CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vertindami šalių pateiktus įrodymus, teismai remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (LR CPK 185 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011).

9Kretingos rajono PK 2011-08-25 rašte Nr.30-69-AP-162 (b. l. 6) nurodyta, kad atsakovo karvės sugadino šienainio rulonus ir padarė materialinę žalą ieškovui. Daugiau jokių kitų duomenų šiame rašte nėra nurodyta. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje nėra pateikta jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad buvo apklausti liudytojai, apžiūrėti ieškovui priklausantys ir sugadinti septyni šieno rulonai, nustatytas minėtų šienų rulonų pažeidimo dydis ir mastas, konstatuota, kad jie sugadinti visiškai ir jų negalima panaudoti pagal paskirtį ir pan. Apkreiptinas dėmesys, kad Kretingos rajono policijos komisariato pateiktoje medžiagoje Nr. 69-At-00166-11 dėl ieškovui priklausančių septynių sugadintų rulonų nėra nurodoma jokių duomenų, tokio pobūdžio informacija nebuvo iš viso renkama. Atsižvelgtina į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovas savo reikalavimo dėl žalos atlyginimo už septynis sugadintus šieno rulonus neįrodė (LR CPK 178 str.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė šį ieškinio reikalavimą.

10Apeliantas teigia, kad sprendimo dalis, kuria atmestas reikalavimas atlyginti neturtinę žalą, nepagrįstas. LR CK 6.250 str. 1 d. nustato, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. LR CK 6.250 str. 2 d. nustato, kad neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Ji atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Taigi neturtinė žala atlyginama ne visais, o tik išvardytais atvejais. Šiuo atveju ieškovas reikalauja priteisti neturtinės žalos atlyginimą dėl atsakovo per klaidą išsivežtų šieno rulonų. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisės aktai nenumato, kad nagrinėjamu atveju būtų galima priteisti neturtinės žalos atlyginimą. Darytina išvada, kad apeliacinio skundo argumentai dėl neturtinės žalos atlyginimo nepagrįsti, o pirmosios instancijos teismo išvados šiuo klausimu pagrįstos.

11Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkami paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiais motyvais. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškinys tenkintas 21 proc. Vadovaujantis LR CPK 93 str. 2 d. proporcingai patenkintų reikalavimų daliai turi būti atlygintos šalies turėtos bylinėjimosi išlaidos. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas sumokėjo 70 Lt žyminio mokesčio (b. l. 4, 13), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 14,70 Lt žyminio mokesčio dalis. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovo atstovas nepateikė turėtų išlaidų advokato teisinei pagalbai detalizacijos. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiomis teismo išvadomis. Iš bylos duomenų – pinigų priėmimo kvito (b. l. 62), matyti, kad teisinės paslaugos buvo suteiktos už atstovavimą, dokumento surašymą, patarimą. Pažymėtina, kad ši turėtų išlaidų detalizacija, nors ir nėra labai išsami, tačiau nesudaro pagrindo atmesti reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys buvo patenkintas iš dalies, t. y. 21 proc., atitinkamai ieškovui iš atsakovo priteistina 330,33 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad atsakovo turėtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti ir tinkamai paskirstytos, t. y. atitinka LR CPK 93 str. 2 d., 98 str. reikalavimus ir labiau jas mažinti nėra teisinio pagrindo.

12Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas tik dėl bylinėjimosi išlaidų perskirstymo, kurios nėra apmokestinamos žyminiu mokesčiu, kiti apeliacinio skundo reikalavimai atmesti. Dėl šių priežasčių ieškovui neatlygintinos išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme, dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo.

13Iš pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas už atsiliepimą į apeliacinį skundą turėjo 500 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 90). Kadangi apeliacinis skundas tenkintinas tik dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, o pagrindinai reikalavimai, susiję su žalos atlyginimo priteisimu, atmesti, atsakovui turėtų būti iš dalies atlygintos minėtos išlaidos (LR CPK 93 str. 1 d.). Pažymėtina, kad nustatant priteistino užmokesčio už teisines paslaugas dydį atsižvelgtina į tai, kad byla nesudėtinga, ieškiniu reikalaujamos sumos nelaikytinos didelėmis, atsiliepimą į apeliacinį skundą surašė atsakovo atstovas, kuris dalyvavo bylos nagrinėjime pirmosios instancijos teisme, todėl atsakovui priteistina suma mažintina iki 300 Lt.

14Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, susijusias su žalos atlyginimu, tačiau netinkamai paskirstė šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl keistina sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

15Vadovaudamasi LR CPK 320–331 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

16Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-04-03 sprendimą pakeisti: ieškovui V. M. priteisti iš atsakovo 14,70 Lt žyminio mokesčio dalį už ieškinį bei 330,33 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme. Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.

17Iš ieškovo V. M. priteisti atsakovui P. Š. 300 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai