Byla 2-8887-1009/2018
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir materialinio išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant ieškovei L. L., ieškovės atstovei advokatei Lionei Užubalienei, institucijos, teikiančios išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei M. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. L. ieškinį atsakovui D. J., institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir materialinio išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė L. L. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama nustatyti nepilnamečio vaiko T. J. gyvenamąją vietą su motina jos gyvenamojoje vietoje, bendravimo tvarką su tėvu D. J., priteisti iš atsakovo materialinį išlaikymą nepilnamečiam vaikui periodinėmis, kas mėnesį mokamomis išmokomis kas mėnesį po 200,00 Eur ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad jos sūnaus T. J., gim. ( - ), tėvas yra atsakovas. Šiuo metu sūnus gyvena su ja. Mano, jog gyvendamas su ja sūnus bus tinkamai prižiūrėtas ir auklėjamas, dėl to jo gyvenamoji vieta nustatytina su ja. Iš atsakovo priteistinas išlaikymas nepilnamečiui vaikui kas mėnesį po 200,00 Eurų. Vaikui kas mėnesį reikia po 400,00 Eurų. Išlaidos maistui sudaro 150,00 Eurų, higienos prekės 50,00 Eurų, vaistai ir vitaminai ir higienos prekės 70,00 Eurų, rūbams 30,00 Eurų. 200,00 Eur suma iš tėvo užtikrintų vaiko poreikius. Jos pajamos sudaro apie 103,00 Eur, nes šiuo metu nedirba, auginu vaiką. Nekilnojamojo ar kilnojamo turto neturi (b. l. 2-3).

6I. L. L. teismo posėdžio metu palaikė ieškinį pilnai. Paaiškino, kad atsakovas išlaikymą teikia, todėl prašo jį priteisti nuo 2018 m. spalio mėnesio.

7Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Atsakovas su ieškiniu sutinka, nurodo, kad gyvena užsienyje, todėl į teismo posėdį atvykti negali (b. l. 18).

8Institucijos, teikiančios išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus, atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu sutinka.

9Ieškinys tenkintinas.

10Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

11Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad nepilnametis T. J., gim. ( - ), yra ieškovės ir atsakovo sūnus (b. l. 6). Nepilnametis vaikas šiuo metu gyvena kartu su mama, jos gyvenamojoje vietoje (b. l. 8). Ieškovė šiuo metu nedirba, augina sunų, kuriam metai ir 3 mėnesiai (b. l. 8). Teismas apie atsakovo gaunamas pajamas informacijos neturi. Teismo duomenimis ieškovė nei kilnojamo, nei nekilnojamo turto neturi.

12Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

13Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu arba kilus ginčui vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.169 straipsnio 1, 2 dalys). Nustatydamas vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų teismas paprastai įvertina vaiko poreikius ir tėvų galimybes juos užtikrinti, atsižvelgdamas į vaiko amžių, įprastą gyvenimo būdą, tėvų gyvenimo sąlygas, būdą, užimtumą ir t. t. Nustatydamas vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, teismas visų pirma turi užtikrinti vaikui saugią ir stabilią aplinką, taip pat lygias tėvų teises dalyvauti vaiką auklėjant ir ugdant (CK 3.156 straipsnis). Tais atvejais, kai vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kito, skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisė dalyvauti vaiko auklėjime ir ugdyme įgyvendinama per nuolatinį ir tiesioginį bendravimą su vaiku (CK 3.170 straipsnis).

14Ieškovės nepilnametis sūnus gyvena kartu su motina. Atsakovas gyvena užsienyje, su ieškiniu sutinka, taigi ginčo tarp šalių dėl vaiko gyvenamosios vietos nėra. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nepilnamečio vaiko T. J. gyvenamoji vieta nustatytina su jo motina, jos gyvenamojoje vietoje.

15Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

16Pagal CK 3.169 straipsnio 2 dalyje, jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų. Remiantis CK 3.170 straipsnio 4 dalimi, kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas.

17Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos nustatymas nėra savitikslis, nes vaiko, kaip visavertės asmenybės, raidai reikalinga abiejų tėvų parama ir rūpinimasis, žinojimas, kad jis abiem tėvams yra vienodai svarbus, kad abu tėvai jam yra vienodai prieinami ir lankstūs, t. y. esantys šalia vaiko tada, kada jam labiausiai reikia (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2014).

18CK 3.175 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams. CK 3.156 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium.

19Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad vaiko ryšys su abiem tėvais yra svarbus, todėl valstybės institucijos, inter alia, teismas, turi pareigą užtikrinti jo palaikymą ir vystymąsi. Tėvų teisių ir pareigų lygybės bei maksimalaus abiejų tėvų dalyvavimo auklėjant vaiką principai teismui nustatant skyrium gyvenančio tėvo bendravimo su vaiku tvarką reiškia, jog apribojimai bendrauti su vaiku daromi tik jeigu jie reikalingi vaiko interesams užtikrinti. Tačiau tai nereiškia, kad, nesant priežasčių riboti skyrium gyvenančio tėvo dalyvavimą auklėjant vaiką, teismas visada privalo nustatyti tokią skyrium gyvenančio tėvo bendravimo su vaiku tvarką, pagal kurią vaiko praleidžiamas laikas su abiem tėvais būtų vienodas. Pažymėtina, kad tokiais atvejais teismo nustatoma skyrium gyvenančio tėvo bendravimo su vaiku tvarka pirmiausia turėtų būti orientuojama į maksimalų laiko, kurį vaikas praleidžia su kiekvienu iš tėvų savaitgaliais, švenčių dienomis ir atostogų metu, suvienodinimą bei tam tikro laiko, kurį vaikas galėtų bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu darbo dienomis, nepakenkiant normaliam vaiko dienos režimui, nustatymą. Bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas grindžiamas vaiko poreikiu turėti stabilią namų aplinką, kurio neatitiktų pernelyg dažnas gyvenamosios vietos kaitaliojimas.

20Nagrinėjamu atveju atsakovas su ieškiniu pilnai sutinka, kadangi byloje ginčo dėl bendravimo tvarkos taip pat nėra, ieškinys šioje dalyje tenkintinas, atsakovo bendravimo tvarka nustatytina, atsižvelgiant į geriausiai mažamečio vaiko interesus atitinkančią bei vaiko tėvo teisių neapribojančią bendravimo su vaiku tvarką: kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią savaitgalį motinos L. L. gyvenamojoje vietoje.

21Teismas nustato bendravimo tvarką tokią, kokia ji galima pagal esamą situaciją. Teismo sprendimas dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo neįgyja res judicata galios ir dėl jo pakeitimo tėvas ar motina gali kreiptis ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2014).

22Dėl išlaikymo

23Abu tėvai yra atsakingi už vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Taip pat abu tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus proporcingai savo turtinei padėčiai. Išlaikymas turi būti pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3, 27 straipsniai, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7–8 straipsniai, 11–14 straipsniai, 18 straipsnis ir kiti, CK 3.155 straipsnis, 3.165 straipsnis) bei proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.

24Visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), tėvai turi dėti visas pastangas, kad sudarytų sąlygas vaikui gyventi, ugdytis saugioje, labiausiai jo interesus atitinkančioje aplinkoje, bendrauti ir žaisti su bendraamžiais, lavinti gabumus ir įvairiapusiškai leisti laisvalaikį. Įstatymai neapibrėžia, kaip ir kokie vaiko poreikiai turi būti tenkinami, kiekvienu atveju tai turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant ir į tėvų turtinę padėtį, t. y. teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2010).

25Be to teismas spręsdamas dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo dydžio pagrįstumo, visais atvejais privalo atsižvelgti ir taikyti CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, kurio esmė – visų pirma užtikrinti vaiko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-596/2009; Nr. 3K-3-32/2010). Šis principas lemia, kad visos abejonės dėl išlaikymo priteisimo, jo dydžio, formos nustatymo ir pan. turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Tai reiškia, kad jei byloje kyla pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir pan., teismas jas turi vertinti vaiko interesų naudai, t. y. laikyti, kad tėvų materialinė padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį.

26Pažymėtina ir tai, jog tėvų turtinės padėties kriterijus yra reikšmingas, bet ne lemiantis, sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2013). Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus yra asmeninė, kurios negalima atsisakyti, perduoti ar sustabdyti, todėl tai, kad, esant tam tikroms aplinkybėms, pavyzdžiui, dėl įkalinimo, ligos ir pan., tėvas ar motina negali teikti vaikams išlaikymo, nereiškia, kad toks išlaikymas vaikams nepriklauso ar kad tuo metu vaikų poreikiai yra mažesni. Taip pat pažymėtina, kad teismo sprendimas dėl išlaikymo neįgyja res judicata galios ir dėl jo pakeitimo tėvas ar motina gali kreiptis ateityje.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje 3K-3-16-706/2016 yra nurodęs, kad įstatymai nenustato jokio išlaikymo dydžio, kurį turi teikti vaikui tėvai, o teismų praktika gali suvienodinti tik parenkamus išlaikymo dydžiui ir formai nustatyti svarbius kriterijus bei proporcingumo principo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties bei galimybių taikymą. Tai, kad vaikams, gyvenantiems Lietuvoje, išlaikymo dydis paprastai nustatomas pagal minimalų darbo užmokestį, nėra suformuota ir sektina praktika, nes išlaikymo dydis nustatomas kiekvienu atveju individualiai. Išlaikymas yra skiriamas užtikrinti vaikui reikalingas gyvenimo ir vystymosi sąlygas, o jo dydis nustatomas proporcingai pagal tėvų turimas ir galimas turėti galimybes.

28Atsakovas su ieškinio reikalavimu priteisti išlaikymą sutinka, nurodo, kad prašomo dydžio išlaikymą sūnui teikia kiekvieną mėnesį, taigi ginčo tarp šalių šioje dalyje taip pat nėra, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas. I. L. L. skirtina lėšų, skirtų nepilnamečio vaiko išlaikymui, tvarkytoja uzufrukto teise.

29Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovei 2018-05-03 sprendimu buvo suteikta 100 procentų apmokama antrinė teisinė pagalba ir ji 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (b. l. 4-5). Duomenų, kad atsakovas būtų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų byloje nėra. Taigi iš atsakovo valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis, kuris šioje byloje sudaro 272,00 Eur (išlaikymas (200x12mėn.x3proc.=72,00 Eur, vaiko gyvenamosios vietos nustatymas 100,00 Eur, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas 100,00 Eur). Atsižvelgiant į CPK 85 straipsnio 1 dalies 3 punktą, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 272,00 Eur žyminis mokestis bei 5,08 Eur pašto išlaidų.

32Antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei priteisiamos pagal CPK nustatytas taisykles. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas valstybei teismas priteisia savo iniciatyva, gavęs duomenis apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos apskaičiuotas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas (CPK 99 straipsnio 2 dalis). Byloje pateiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos pagal pateiktą 2018-09-13 pažymą Nr. (2.19) NTP-7-5355 (b. l. 20-21) sudaro 182,00 Eur. Ieškovės reikalavimai patenkinti 100 proc., todėl iš atsakovo valstybės biudžeto naudai priteistina 100 proc. ieškovei suteiktų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurios sudaro 182,00 Eur (CPK 79 straipsnis, 83 straipsnis, 85 straipsnis, 99 straipsnis).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

34ieškinį tenkinti.

35Nustatyti nepilnamečio T. J., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą su mama L. L., asmens kodas ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

36Nustatyti nepilnamečio T. J., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) bendravimo tvarką su tėvu D. J., asmens kodas ( - ) tokia tvarka: kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią savaitgalį motinos L. L. gyvenamojoje vietoje.

37Priteisti iš atsakovo D. J., asmens kodas ( - ) materialinį išlaikymą nepilnamečiui T. J., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) periodinėmis, kas mėnesį mokamomis išmokomis po 200,00 Eur (du šimtus eurų 00 ct) nuo 2018-10-01 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

38Pavesti ieškovei L. L., asmens kodas ( - ) vaiko išlaikymo lėšas tvarkyti uzufrukto teise.

39Priteisti iš atsakovo D. J., asmens kodas ( - ) 272,00 Eur (du šimtus septyniasdešimt du eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 5,08 Eur (penkis eurus 08 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija, įmokos kodas 5660).

40Priteisti iš atsakovo D. J., asmens kodas ( - ) valstybės naudai, 182,00 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt du eurus 00 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų (sumokant jas į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

41Sprendimą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti skubiai.

42Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. L.... 3. Teismas... 4. ieškovė L. L. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama nustatyti... 5. Ieškinyje nurodė, kad jos sūnaus T. J., gim. ( - ), tėvas yra atsakovas.... 6. I. L. L. teismo posėdžio metu palaikė ieškinį pilnai. Paaiškino, kad... 7. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.... 8. Institucijos, teikiančios išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 11. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad nepilnametis T. J., gim. ( - ), yra... 12. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 13. Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų... 14. Ieškovės nepilnametis sūnus gyvena kartu su motina. Atsakovas gyvena... 15. Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo... 16. Pagal CK 3.169 straipsnio 2 dalyje, jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko... 17. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu... 18. CK 3.175 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nustato skyrium gyvenančio... 19. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad vaiko ryšys su abiem tėvais yra... 20. Nagrinėjamu atveju atsakovas su ieškiniu pilnai sutinka, kadangi byloje... 21. Teismas nustato bendravimo tvarką tokią, kokia ji galima pagal esamą... 22. Dėl išlaikymo... 23. Abu tėvai yra atsakingi už vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo... 24. Visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji... 25. Be to teismas spręsdamas dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo... 26. Pažymėtina ir tai, jog tėvų turtinės padėties kriterijus yra... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje 3K-3-16-706/2016 yra nurodęs, kad... 28. Atsakovas su ieškinio reikalavimu priteisti išlaikymą sutinka, nurodo, kad... 29. Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovei 2018-05-03 sprendimu buvo... 32. Antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei priteisiamos pagal CPK... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 34. ieškinį tenkinti.... 35. Nustatyti nepilnamečio T. J., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamąją... 36. Nustatyti nepilnamečio T. J., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) bendravimo... 37. Priteisti iš atsakovo D. J., asmens kodas ( - ) materialinį išlaikymą... 38. Pavesti ieškovei L. L., asmens kodas ( - ) vaiko išlaikymo lėšas tvarkyti... 39. Priteisti iš atsakovo D. J., asmens kodas ( - ) 272,00 Eur (du šimtus... 40. Priteisti iš atsakovo D. J., asmens kodas ( - ) valstybės naudai, 182,00 Eur... 41. Sprendimą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti skubiai.... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...