Byla 2A-1211-510/2013
Dėl teisės pripažinimo atlikti statybos darbus be bendraturčio sutikimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolitos Cirulienės (kolegijos pirmininkė), Leono Jachimavičiaus ir Ramūno Mitkaus (kolegijos pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. R. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-110-835/2013 pagal ieškovo J. K. R. ieškinį atsakovui A. R., trečiajam asmeniui G. Š., dėl teisės pripažinimo atlikti statybos darbus be bendraturčio sutikimo.

2Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas J. K. R. ieškinyje nurodė, kad kartu su atsakovu A. R., trečiuoju asmeniu G. Š. bei ieškovo sutuoktine S. R. bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis valdo ( - ) 5,36 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ). Ieškovui priklausanti šio žemės sklypo dalis yra 71/84, G. Š. – 1/42, atsakovui A. R. – 1/14, ieškovo sutuoktinei S. R. – 5/84. S. R. žemės sklypo dalį įsigijo 2012-05-03, ir ji yra jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Visas žemės sklypas bei pastatai valdomi bendrai, nuosavybės dalys nėra atskirtos. Šiame sklype yra pastatai: 154,32 kv. m ploto gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), 49 kv. m ploto ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), 74 kv. m ploto garažas, unikalus Nr. ( - ), 94 kv. m ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), 86 kv. m ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), 18 kv. m ploto ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), 6 kv. m ploto ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), 56 kv. m ploto ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), 20 kv. m ploto ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), 2 kv. m ploto ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), 69 kv. m ploto ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), 45 kv. m ploto šiltnamis, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniai (lauko tualetas, šulinys), unikalus Nr. ( - ). Ieškovui priklauso 71/84 šių pastatų dalys, atsakovui A. R. – 1/14, trečiajam asmeniui G. Š. – 1/42 ir S. R. 5/84. Pastatų dalys taip pat nėra atidalintos. Šiuose pastatuose anksčiau gyveno ieškovo seneliai ir tėvai, į žemės sklypą atkurtos nuosavybės teisės. Jis yra padalintas tarp paveldėtojų, tačiau kiekvienam asmeniui priklausanti nuosavybės dalis nėra atskirta. Pastatai šiame sklype yra labai seni (apie 100 metų senumo), dabartiniu metu yra avarinės būklės, gyventi netinkami. 1991 m. ieškovas į šią sodybą atsikėlė gyventi, pradėjo ūkininkauti, t. y. dirbti žemę ir auginti galvijus. Dabartiniu metu ieškovas yra įregistravęs ūkininko ūkį. Neturėdamas kur faktiškai gyventi, laikyti galvijų, ieškovas su tuo metu čia gyvenusių asmenų (senelio bei tėvo, kuriuos ieškovas prižiūrėjo bei jais rūpinosi iki jų mirties) sutikimu šiame žemės sklype atskirai ir toliau nuo senų pastatų apie 1992–1994 metus pradėjo statytis būtinus pastatus, kad turėtų kur žiemos metu laikyti galvijus, pašarus bei pats galėtų gyventi. Ieškovas kartu su savo sutuoktine bei vaikais be leidimo pradėjo statytis ūkinius pastatus bei gyvenamą namą, išsikasė šulinį. Šie pastatai, išskyrus šulinį, nėra baigti, gyvenamojo namo įrengtos tik sienos, stogas, langai. Vidaus apdaila neatlikta. VĮ Registrų centras parengė nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą ir projektą. Tai yra nauja statyba, vykdyta išimtinai ieškovo lėšomis. Projektavimui, statybos darbų pabaigimui ir įteisinimui reikalingas bendraturčių sutikimas, kadangi šie pastatai yra bendros dalinės nuosavybės teisėmis valdomame sklype. Atkūrus nuosavybę, visa žemė bei senelių pastatai buvo padalinti tarp bendraturčių. Kadangi nė vienas iš bendraturčių nesiruošė čia gyventi, o ieškovas jau buvo pradėjęs statybas, dalis bendraturčių savo priklausančias dalis šiame žemės plote, kartu su pastatų priklausančiomis dalimis, padovanojo ieškovui, kitas dalis ieškovas iš bendraturčių nupirko. Dabartiniu metu žemės sklypą bei senus pastatus ieškovas bendrai valdo kartu su atsakovu A. R. ir su suinteresuotais asmenimis G. Š. bei ieškovo sutuoktine S. R.. Bendraturčiui A. R. priklausanti dalis yra labai maža. Bendraturtis G. Š. dėl statinių statybos darbų ir įteisinimo sutikimą yra davęs. Bendraturtė S. R. yra ieškovo sutuoktinė, todėl jos ir ieškovo interesai šiuo klausimu nesiskiria. Atsakovas tokį sutikimą duoti atsisako arba reiškia sąlygas, jog jam už tokį sutikimą ieškovas atiduotų didžiąją dalį paveldėtų, padovanotų ir nupirktų pastatų, kad atsakovo daliai priskirtų pačią geriausią žemę, esančią šiame žemės sklype. Ieškovo naujai statomų statinių projektavimas, jų statyba ir naudojimas nepadarys neigiamo ir neleistino poveikio bendraturčių teisėms ir jų interesams ir jokie jų interesai nebus pažeisti. Ieškovas prašė leisti naujai statomų statinių – gyvenamo namo, plane pažymėto Nr. 13 A/p, pagalbinių ūkio pastatų, plane pažymėtų Nr. 14I1/ p, 16I/ž, 15I/ž, šulinio, esančių žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), sklypo adresas: ( - ), atlikti projektavimo, statybos bei teisinio registravimo darbus be bendraturčio A. R. sutikimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 26 d. sprendimu nusprendė ieškinį patenkinti iš dalies. Teismas pripažino ieškovui J. K. R. teisę įteisinti vieno buto gyvenamojo namo (13A2/p), namų ūkio pastato 14I1/p, namų ūkio pastato 16I1/p, esančių ( - ), savavališką statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka pagal projektuotojo V. C. individualios projektavimo įmonės architekto V. C. parengtą vieno buto gyvenamojo namo, namų ūkio pastatų neypatingų statinių techninį projektą Nr. 06/2012-01-TP-A/AR be A. R. sutikimo. Teismas kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas sprendime nurodė, kad ieškovas ir atsakovas yra žemės sklypo ir pastatų bendraturčiai, todėl ieškovas, norėdamas pašalinti savavališkos statybos padarinius, privalo gauti atsakovo sutikimą. Atsakovas, nesutikdamas duoti sutikimo dėl to, kad jo teisės pažeistos, turi įrodyti teisių pažeidimą. Atsakovas nenurodė, kokios jo teisės bus pažeistos, jis tik teigė, kad neprieštarauja ieškovo naujai pastatytų statinių įteisinimui, tačiau duoti sutikimą atsisako todėl, kad ieškovas nesutinka su jo siūlomu žemės sklypo atsidalijimo planu ir nepasirašo geodezinių matavimų. Ieškovas be teisėto pagrindo pradėjo statybas, tačiau ėmėsi veiksmų, kad būtų gautas leidimas statyboms, sutvarkyti kiti statybos dokumentai. Kadangi ieškovas pripažino savavališkų statybų faktą ir siekia gauti dokumentus, būtinus statybai įteisinti, darytina išvada, kad atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, nesudarius galimybės ieškovui įteisinti statybas, įpareigojimas nugriauti statinius būtų neproporcingas teisės pažeidimui, prieštarautų protingumo ir teisingumo principams. Ieškovas su atsakovu yra broliai, seniai konfliktuojantys dėl tėvų palikto turto ir siekiantys jį atsidalinti. Atsakovas atsisakymo duoti sutikimą motyvų iš esmės nepagrindė, ieškovo naujai pastatyti statiniai nepažeidžia kitų savininkų teisių, trečias bendraturtis sutikimą davė, todėl teismas neturi pagrindo pripažinti atsisakymą duoti sutikimą motyvuotu ir laiko jį trukdančiu ieškovui įgyvendinti teisę į statybą. Ieškovo reikalavimai dėl prašomų pastatų įteisinimo kiekio neatitinka projekte nurodyto kiekio, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies, pripažįstant ieškovui teisę įteisinti savavališką statybą pagal architekto V. C. parengtą projektą.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Atsakovas A. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. sprendimą, bylą perduoti Alytaus rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo po to, kai bus priimtas sprendimas civilinėje byloje dėl žemės sklypo atidalijimo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

91) ieškovas yra pateikęs dvi Krokialaukio seniūnijos išduotas pažymas. Viena iš jų apie gyvenamą vietą, kitoje nurodyta, kad ieškovui priklausantis gyvenamas namas yra avarinės būklės. Šios pažymos nuostatos neatitinka faktinių aplinkybių, kadangi ieškovas yra bendraturtis dalinėje nuosavybėje. Nežiūrint to, ieškovas savavališkai pasistatė gyvenamą namą ir ūkinius pastatus. Teismas į šią aplinkybę neatsižvelgė;

102) Alytaus rajono savivaldybės administracija 2012 m. vasario 6 d. rašte Nr. (3-7) K26-563 nurodė, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovo prašymo be bendraturčių sutikimo ir sklypo atidalinimo įteisinti pradėtą naują statybą. Alytaus rajono savivaldybė teisingai faktiškai ir teisiškai įvertino situaciją, susidariusią tarp ieškovo ir atsakovo, ir pagrįstai atsisakė įteisinti savavališką statybą. Šioje situacijoje atsakovo teisės yra grubiai pažeistos, nes ieškovas savavališkai statydamas pastatus neatidalintame sklype užkirto kelią įgyvendinti atsakovo teises, numatytas Civilinio kodekso 4.80 straipsnyje (atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės).

11Ieškovas J. K. R. atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodė, kad teismo sprendimas yra teisingas. Atsiliepime teigiama, kad:

121) atsakovo argumentai, jog žemės sklypas bei seni esantys pastatai turi būti atidalinti iš bendros dalinės nuosavybės, yra visiškai nepagrįsti, kadangi šiame teismo procese šis klausimas nebuvo sprendžiamas. Atsakovo reikalavimas, jog ieškovas paruoštų ir finansuotų žemės bei senų, esančių bendroje dalinėje nuosavybėje, pastatų atidalijimo iš bendros dalinės nuosavybės projektą, yra nepagrįstas, nes tai turi daryti visi bendraturčiai. Teismo procese buvo sprendžiamas klausimas tik dėl pradėtų statyti naujų pastatų, kurie visiškai netrukdo valdyti senus pastatus bei įgyvendinti bendraturčių teises į šiuos pastatus. Prie šių senų išlikusių pastatų, kurie yra bendroji dalinė nuosavybė su atsakovu bei trečiuoju asmeniu, netrukdomai galima suformuoti du vientisus žemės sklypus, atskiriant juos iš bendros dalinės nuosavybės, kurie atitektų atsakovui ir trečiajam asmeniui, nes naujai statomi pastatai tam netrukdo. Šiame žemės sklype, kurio bendras plotas yra 5,36 ha, atsakovui priklauso tik 0,34 ha;

132) atsakovas nedavė sutikimo tik iš savanaudiškų paskatų. Už sutikimo gavimą atsakovas reikalavo, kad ieškovas perleistų dalį bendroje dalinėje nuosavybėje priklausančio turto, taip pat ir dar kituose gretimai suformuotuose žemės sklypuose;

143) Krokialaukio seniūnijos išduota pažyma teismui pristatyta todėl, kad teismui būtų aišku, jog esantis bendroje dalinėje nuosavybėje namas yra senas ir avarinės būklės, taip pat patvirtinti, jog senuose pastatuose ieškovas negalėjo gyventi. Ši pažyma negalėjo iškraipyti faktinių aplinkybių.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių ir teisinių pagrindų.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys yra žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), garažo, unikalus Nr. ( - ), ūkinių pastatų, unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), bendraturčiai. Bendrosios dalinės nuosavybės teise ieškovui J. K. R. priklauso 71/84 dalys, S. R. ir ieškovui J. K. R. priklauso 5/84 dalys, atsakovui A. R. priklauso 1/14 dalis, trečiajam asmeniui G. Š. priklauso 1/42 dalis minėtų žemės sklypo ir pastatų (Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas, 1 t., b. l. 19–27). Naudojimosi žemės sklypu ir pastatais tvarka tarp bendraturčių nenustatyta. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė 2011 m. lapkričio 30 d. surašė savavališkos statybos patikrinimo aktą (1 t., b. l. 28–32), kuriame nurodyta, jog ( - ) statomas gyvenamasis namas, o taip pat yra pastatyti ūkiniai pastatai 16Iž, 14I1p, 15I1ž.

18Ieškovo užsakymu V. C. individualios įmonės architektas V. C. parengė vieno buto gyvenamojo namo, namų ūkio pastato 14I1/p, namų ūkio pastato 16I1/ž, adresu ( - ), statybos projektą (1 t., b. l. 70–105). Tam, kad ieškovas galėtų užbaigti ir įteisinti statybas, reikalingas žemės sklypo bendraturčių sutikimas (Statybos įstatymo 23 straipsnis). Trečiasis asmuo G. Š. davė rašytinį sutikimą dėl pastatų statybos (1 t., b. l. 18). Atsakovas duoti tokio sutikimo nesutinka.

19CK 4.75 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjekto teisė į statybą įgyvendinama vadovaujantis CK 4.75 straipsnio 1 dalies nuostatomis, taip pat Statybos įstatyme, leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarką reguliuojančiose teisės normose ir kituose teisę į statybą nustatančiuose teisės aktuose. Bendraturčių teisė keisti bendrai valdomą daiktą ribojama draudimu pažeisti kitų bendraturčių teises ir teisėtus interesus. Toks ribojimas išreikštas teisės normose nustatytu įpareigojimu statytojui gauti kitų asmenų, kurių teisės ar teisėti interesai susiję su būsima statyba ar rekonstrukcija, sutikimą. Šie suinteresuoti asmenys turi teisę atsisakyti duoti sutikimą atlikti darbus, tačiau atsisakymas turi būti pagrįstas realia jų teisių ar teisėtų interesų pažeidimo grėsme, kylančia iš statybos ar rekonstrukcijos darbų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2012, ir kt.).

20Alytaus rajono apylinkės teismas skundžiamu 2013 m. vasario 26 d. sprendimu pripažino ieškovui teisę įteisinti gyvenamojo namo ir ūkio pastatų savavališką statybą be atsakovo sutikimo.

21Apelianto apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas vieninteliu argumentu, jog ieškovo savavališkai pastatyti pastatai neatidalintame sklype užkerta kelią atsakovui įgyvendinti Civilinio kodekso 4.80 straipsnyje numatytą teisę – atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Šis apelianto teiginys nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą. Žemės sklypo, kuriame yra savavališka statyba, plotas yra 5,36 ha. Kaip minėta, atsakovui priklauso 1/14 dalis, taigi, proporcingai turimai daliai atsakovui tektų tik 0,38 ha žemės (5,36:14). Iš byloje esančių planų (1 t., b. l. 40, 60) matyti, kad visi ieškovo nauji savavališkai pastatyti pastatai yra išsidėstę atskirai nuo senųjų išlikusių pastatų, todėl teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą teiginiais, kad nauji pastatai visiškai netrukdo senųjų pastatų bendraturčiams įgyvendinti savo teises į juos, o taip pat, jog prie šių senųjų pastatų galima suformuoti du vientisus žemės sklypus. Teisėjų kolegija mano, kad atsakovo atsisakymas duoti sutikimą nėra pagrįstas realia jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo grėsme, kylančia iš statybos darbų. Apylinkės teismas skundžiamo sprendimo motyvuojamoje dalyje pagrįstai nurodė, kad atsakovas atsisakymo duoti sutikimą motyvų iš esmės nepagrindė, ieškovo naujai pastatyti statiniai nepažeidžia jo teisių, todėl atsisakymas duoti sutikimą be pagrindo trukdo ieškovui įgyvendinti teisę į statybą.

22Apeliantas apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas savavališkai pasistatė gyvenamą namą ir ūkinius pastatus būdamas bendraturtis dalinėje nuosavybėje. Šie apelianto argumentai nėra teisiškai reikšmingi. Šioje byloje ginčo esmę sudaro tai, ar pažeidžia atsakovo teises nauji savavališkai statomi pastatai. Aplinkybė, jog ieškovas yra dar ir senų pastatų bendraturtis, neturi reikšmės.

23Apeliacinio skundo motyvais panaikinti skundžiamą sprendimą nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

24Kadangi atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, iš atsakovo ieškovui priteistinos 300 Lt išlaidos už advokato pagalbą apeliaciniame procese (2 t., b. l. 41–42) (CPK 98 straipsnis).

25Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–326 straipsniais,

Nutarė

26Apeliacinį skundą atmesti.

27Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti ieškovui J. K. R. iš atsakovo A. R. 300 Lt išlaidas už advokato pagalbą apeliaciniame procese.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas J. K. R. ieškinyje nurodė, kad kartu su atsakovu A. R., trečiuoju... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 26 d. sprendimu nusprendė... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Atsakovas A. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės... 9. 1) ieškovas yra pateikęs dvi Krokialaukio seniūnijos išduotas pažymas.... 10. 2) Alytaus rajono savivaldybės administracija 2012 m. vasario 6 d. rašte Nr.... 11. Ieškovas J. K. R. atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodė, kad... 12. 1) atsakovo argumentai, jog žemės sklypas bei seni esantys pastatai turi... 13. 2) atsakovas nedavė sutikimo tik iš savanaudiškų paskatų. Už sutikimo... 14. 3) Krokialaukio seniūnijos išduota pažyma teismui pristatyta todėl, kad... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys yra žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ),... 18. Ieškovo užsakymu V. C. individualios įmonės architektas V. C. parengė... 19. CK 4.75 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės... 20. Alytaus rajono apylinkės teismas skundžiamu 2013 m. vasario 26 d. sprendimu... 21. Apelianto apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas vieninteliu argumentu,... 22. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad... 23. Apeliacinio skundo motyvais panaikinti skundžiamą sprendimą nėra pagrindo,... 24. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, iš atsakovo ieškovui... 25. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos... 26. Apeliacinį skundą atmesti.... 27. Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti ieškovui J. K. R. iš atsakovo A. R. 300 Lt išlaidas už advokato...