Byla 2-1532-939/2016
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Prienų butų ūkis“ ieškinį atsakovei I. V. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 603,84 Eur skolą, 60,94 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė gyvena ieškovės administruojamame daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ) (toliau - Daugiabutis gyvenamasis namas). 2013 m. kovo mėn. 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-68 ieškovė paskirta Prienų rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos 2013-2014 metams administratore. 2013 m. gruodžio mėn. 18 d. daugiabučio gyvenamojo namo savininkai susirinkime nusprendė atnaujinti (modernizuoti) Daugiabutį gyvenamąjį namą, patvirtinti investicijų planą ir apmokėti visas su Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas), atėmus valstybės paramą bei namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimą, administravimą ir įgyvendinimą pavesti ieškovei bei įgaliojo ieškovę, kaip projekto administratorę, savo vardu, tačiau veikiant Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų naudai, sudaryti lengvatinio kredito sutartį su banku, taip pat savininkai įsipareigojo kiekvieną mėnesį apmokėti jiems tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo grafiką ieškovės nurodyta tvarka. Atsakovė dalyvavo minėtame Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų susirinkime. 2015 m. sausio mėn. 13 d. Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui finansuoti ieškovė ir AB Šiaulių bankas sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ). Pagal kredito grąžinimo grafiką, atsakovei (jos butui) tenkanti kredito dalis – 5,41 % (neįskaitant palūkanų), t.y. 7909,67 Eur visos kredito sumos. Atlikus Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo surašytas statybos užbaigimo aktas Nr. ( - ), kuriuo buvo patvirtintas Daugiabučio gyvenamojo namo renovacijos (statybų) baigtumas. Atsakovė netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal kredito grąžinimo grafiką dalimis mokėti jai tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal ieškovės išrašytas sąskaitas ir kreipimosi į teismą dieną yra neapmokėjusi 428,09 Eur palūkanų, 175,75 Eur kredito įmokų bei 60,94 Eur 0,04 procentų dydžio delspinigių, t.y. iš viso nesumokėjusi 664,78 Eur.

5Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia: 2001 m. gegužės 8 d. SP UAB „Prienų butų ūkis“ valdybos protokolu Nr. 5, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, 2015 m. sausio mėn. 13 d. kreditavimo sutartimi Nr. ( - ), Kredito grąžinimo grafiku, 2013 m. kovo 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-68 dėl Prienų rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos 2013-2014 metams patvirtinimo, Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų susirinkimo protokolu, Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų susirinkimo dalyvių sąrašu, 2014 m. liepos mėn. 2 d. banko pasiūlymu dėl daugiabučių namų renovacijos projektų finansavimo, 2015 m. sausio mėn. 13 d. leidimu atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį gyvenamąjį namą, 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. statybos užbaigimo aktu Nr. ( - ), UAB „Prienų butų ūkis" išrašytomis sąskaitomis kredito ir palūkanų mokėjimui, nesumokėtų palūkanų ir kredito grąžinimo mėnesinių įmokų buhalterine pažyma.

6Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovės teisę per dvidešimties dienų terminą pateikti atsiliepimui pranešta 2016 m. spalio 26 d. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2016 m. lapkričio 15 d. Atsakovė I. V. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

9Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Iš byloje esančių 2001 m. gegužės 8 d. SP UAB „Prienų butų ūkis“ valdybos protokolo Nr.5, 2015 m. sausio mėn. 13 d. kreditavimo sutarties Nr. ( - ), Registrų centro išrašo, Kredito grąžinimo grafiko, 2013 m. kovo 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T3-68 dėl Prienų rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos 2013-2014 metams patvirtinimo, Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų susirinkimo protokolo, Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų susirinkimo dalyvių sąrašo, 2014 m. liepos 9 d. banko pasiūlymo dėl daugiabučių namų renovacijos projektų finansavimo, 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. statybos užbaigimo akto Nr. ( - ), UAB „Prienų butų ūkis“ išrašytų sąskaitų kredito ir palūkanų mokėjimui, nesumokėtų palūkanų ir kredito grąžinimo mėnesinių įmokų buhalterinės pažymos nustatyta, kad 2013 m. gruodžio mėn. 18 d. daugiabučio gyvenamojo namo savininkai susirinkime nusprendė atnaujinti (modernizuoti) Daugiabutį gyvenamąjį namą, patvirtinti investicijų planą ir apmokėti visas su Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas), atėmus valstybės paramą bei namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimą, administravimą ir įgyvendinimą pavesti ieškovei bei įgaliojo ieškovę, kaip projekto administratorę, savo vardu, tačiau veikiant Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų naudai, sudaryti lengvatinio kredito sutartį su banku, taip pat savininkai įsipareigojo kiekvieną mėnesį apmokėti jiems tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo grafiką ieškovės nurodyta tvarka. Atsakovė dalyvavo minėtame Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų susirinkime. 2015 m. sausio mėn. 13 d. Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui finansuoti ieškovė ir AB Šiaulių bankas sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ). Pagal kredito grąžinimo grafiką, atsakovei (jos butui) tenkanti kredito dalis – 5,41 procento (neįskaitant palūkanų), t.y. 7909,67 Eur visos kredito sumos. Atsakovė netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal kredito grąžinimo grafiką dalimis mokėti jai tenkančią kredito ir palūkanų dalį pagal ieškovės išrašytas sąskaitas ir kreipimosi į teismą dieną yra neapmokėjusi 428,09 Eur palūkanų, 175,75 Eur kredito įmokų bei 60,94 Eur 0,04 procentų dydžio delspinigių.

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1 dalį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atvejai, kada butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų daugiabučiui namui išlaikyti ir išsaugoti nustatyti CK 4.83 straipsnio 4 dalyje, pagal kurią buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimtas sprendimas ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Antruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostata papildo CK 4.82 straipsnio 3 dalį ir pabrėžia butų ir kitų patalpų savininkų pareigą padengti būtinąsias (privalomąsias) turto išlaikymo sąnaudas, dėl kurių sudėties ir dydžio sprendžiama pagal teisės aktuose nustatytus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytų išimčių taikymas galimas tik tada, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014).

12Ginčo namo rekonstrukcijos darbų išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, be to, namo gyventojų sutikimas su rekonstrukcija išreikštas balsų dauguma, todėl atsakovė turi pareigą apmokėti už daugiabučio namo modernizacijos darbus proporcingai savo nuosavybės daliai.

13CK 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovė pasinaudojo jai suteikta kredito dalimi, tačiau tinkamai ir laiku prievolės pagal kredito sutartį nevykdė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 175,75 Eur kredito įmokų, 428,09 Eur palūkanų (viso 603,84 Eur skolos) bei 60,94 Eur delspinigių (CK 6.2 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 1 dalis, 6.188 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 6.261 straipsnis). Be to, vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016 m. spalio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas atsakovė privalo atlyginti ieškovei išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, todėl iš jo ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 20,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 265, 286 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės I. V., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ieškovei UAB „Prienų butų ūkis“, juridinio asmens kodas 170609076, registruotos ( - ), atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB DNB banke, banko kodas 40100, 603,84 Eur (šešis šimtus tris eurus 84 ct) skolos, 60,94 Eur (šešiasdešimt eurų 94 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (664,78 Eur) sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. spalio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 20,00 Eur (dvidešimt eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

19Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai